Results for 'Khap'

Order:
Did you mean: Hap
 1.  92
  Multiculturalism’s Ticky-Tacky: Third World Scholars in the First World.Subhasis Chattopadhyay - 2014 - In Mahua Bau & Milinda Majumdar (eds.), Through a Multicultural Lens. Dey's Publishing. pp. 93-100.
  The idea of this paper came to me from my junior colleague and friend Saikat Sarkar who mentioned in a different context this paper's title. Existing work in this field registers two themes: those scholars who are abroad perforce critique whites since their unwritten code for getting tenure etc. is to lessen the guilt of their masters in First World social sciences' and humanities departments. And then there is the instance of First world scholars using these (mostly) subaltern-studies' scholars to (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2.  52
  Về vai trò của nghiên cứu trong giáo dục Việt Nam thời đại 4.0.Quan-Hoang Vuong - 2019 - Trang Thông Tin Điện Tử Hội Đồng Lý Luận Trung Ương 2019 (8):1-15.
  Cách mạng 4.0 đã và đang mang đến sự thay đổi lớn trong đời sống của người dân Việt Nam. Sự tiện dụng của Grab, khả năng cập nhật 24/24 của Facebook, hay sự đa dạng về nội dung của YouTube thúc đẩy xã hội tiến tới thời đại mới của khởi nghiệp điện toán (Vuong, 2019). Ở đó, mỗi cá nhân đều có cơ hội để khởi nghiệp thông qua sự kết nối đến khắp mọi nơi trên thế giới (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark