Results for 'Kim D��az'

1000+ found
Order:
 1. Qualitative Inquiry of Korean Judicial System-0.D.Kiyoung Kim - manuscript
  1.The judicial system in the nations is generally considered as an important public institution to promote the liberty and social justice. The role and influence of public policy and administration can hold a considerable power in the shaping of Korean judicial system. The current literature in this field is just on legal theory, and little is known about the processes, actions and interactions of players relating with the elements of public policy studies. 2. The study’s purposes were: (a) to examine (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2. Qualitative Inquiry of Korean Judicial System-II.D.Kiyoung Kim - manuscript
  1.The judicial system in the nations is generally considered as an important public institution to promote the liberty and social justice. The role and influence of public policy and administration can hold a considerable power in the shaping of Korean judicial system. The current literature in this field is just on legal theory, and little is known about the processes, actions and interactions of players relating with the elements of public policy studies. 2. The study’s purposes were: (a) to examine (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  74
  Qualitative Inquiry of Korean Judicial System-VI.D.Kiyoung Kim - manuscript
  1.The judicial system in the nations is generally considered as an important public institution to promote the liberty and social justice. The role and influence of public policy and administration can hold a considerable power in the shaping of Korean judicial system. The current literature in this field is just on legal theory, and little is known about the processes, actions and interactions of players relating with the elements of public policy studies. 2. The study’s purposes were: (a) to examine (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  61
  Qualitative Inquiry of Korean Judicial System-III.D.Kiyoung Kim - manuscript
  1.The judicial system in the nations is generally considered as an important public institution to promote the liberty and social justice. The role and influence of public policy and administration can hold a considerable power in the shaping of Korean judicial system. The current literature in this field is just on legal theory, and little is known about the processes, actions and interactions of players relating with the elements of public policy studies. 2. The study’s purposes were: (a) to examine (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  60
  Qualitative Inquiry of Korean Judicial System-I.D.Kiyoung Kim - manuscript
  1.The judicial system in the nations is generally considered as an important public institution to promote the liberty and social justice. The role and influence of public policy and administration can hold a considerable power in the shaping of Korean judicial system. The current literature in this field is just on legal theory, and little is known about the processes, actions and interactions of players relating with the elements of public policy studies. 2. The study’s purposes were: (a) to examine (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6.  51
  Qualitative Inquiry of Korean Judicial System-IV.D.Kiyoung Kim - manuscript
  1.The judicial system in the nations is generally considered as an important public institution to promote the liberty and social justice. The role and influence of public policy and administration can hold a considerable power in the shaping of Korean judicial system. The current literature in this field is just on legal theory, and little is known about the processes, actions and interactions of players relating with the elements of public policy studies. 2. The study’s purposes were: (a) to examine (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7.  48
  Qualitative Inquiry of Korean Judicial System-V.D.Kiyoung Kim - manuscript
  1.The judicial system in the nations is generally considered as an important public institution to promote the liberty and social justice. The role and influence of public policy and administration can hold a considerable power in the shaping of Korean judicial system. The current literature in this field is just on legal theory, and little is known about the processes, actions and interactions of players relating with the elements of public policy studies. 2. The study’s purposes were: (a) to examine (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8.  18
  Nəsirəddin Tusinin "Əsasül-iqtibas" əsəri əsasında məntiqə dair terminlər lüğəti.Aladdin Malikov (ed.) - 2022 - Baku: Elm nəşriyyatı.
  Azərbaycan elm tarixini tədqiq edərkən dövrün tələbindən çıxış edilərək ərəb və fars dillərində yazılmış çoxlu əsərlərə rast gəlirik. Bu əsərlərdən biri də dahi alim Nəsirəddin Tusinin fars dilində məntiqə dair yazdığı Əsasül-iqtibas əsəridir. Əsər ilk dəfə 2022-ci ildə nəşr edilərək oxucu və tədqiqatçıların ixtiyarına verilmişdir. Əsasül-iqtibas əsəri XIII əsrin ortalarında yazılmışdır. Əsərin yazılmasından təqribən səkkiz əsrə yaxın vaxt keçmişdir. Bu müddət ərzində həmin əsərdə istifadə edilən bir sıra termin və sözlər artıq müasir fars dilində istifadə edilmir. Əsərin məntiqə aid olması (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9. Kültür ve Değerlerin Bilimdeki Rolü: Popper ve Kuhn’un Bilimsel Nesnellik Anlayışı.Alper Bilgehan Yardımcı (ed.) - 2021 - Ankara, Türkiye: Gazi Kitabevi.
  Bilime ve onun bilgisine akademik, politik, ekonomik ve kamusal alanlar olmak üzere birçok alanda diğer bilgi iddialarına kıyasla daha fazla güven duyulmaktadır. Bilime duyulan bu güvenin temelinde büyük ölçüde bilimsel süreçlerin ve yöntemlerin nesnel bir şekilde yürütülmesi ve bu nesnel sürecin bir ürünü olarak bilimsel bilginin tarafsız bilim insanları tarafından ortaya konulduğu düşüncesi yatmaktadır. Bu bakımdan toplum tarafından bilimin tartışılmaz statüsünün ve bilimsel bilgiye verilen değerin belirleyicisi olarak nesnellik özelliği ön plana çıkmaktadır. Bilhassa doğa bilimleri söz konusu olduğunda bilimsel yöntemin (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10.  29
  Collected Papers (on Neutrosophic Theory and Its Applications in Algebra), Volume IX.Florentin Smarandache - 2022 - Miami, FL, USA: Global Knowledge.
  This ninth volume of Collected Papers includes 87 papers comprising 982 pages on Neutrosophic Theory and its applications in Algebra, written between 2014-2022 by the author alone or in collaboration with the following 81 co-authors (alphabetically ordered) from 19 countries: E.O. Adeleke, A.A.A. Agboola, Ahmed B. Al-Nafee, Ahmed Mostafa Khalil, Akbar Rezaei, S.A. Akinleye, Ali Hassan, Mumtaz Ali, Rajab Ali Borzooei , Assia Bakali, Cenap Özel, Victor Christianto, Chunxin Bo, Rakhal Das, Bijan Davvaz, R. Dhavaseelan, B. Elavarasan, Fahad Alsharari, T. (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11.  46
  Buddizmin tarixi, inancları və təriqətləri.Aladdin Malikov - 2022 - Elm Və Həyat 40 (475):92-96.
  “Buddizm” dünyada ən geniş yayılmış dinlərdən biri olaraq, eramızdan öncə VI əsrdə yaşamış Buddanın ərsəyə gətirdiyi dinin adıdır. Dünyada Buddanın inanclarını qəbul edənlərə buddist deyilir. Qeyd etmək lazımdır ki, Buddizmdə Budda tanrı yerinə qoyulur. Əslində isə Budda özünün insan olduğunu söyləmiş və ilahlıq iddiasında olmamışdır. Lakin ölümündən sonra ona tabe olanlar onu tanrılaşdırmış, adına məbədlər qurub ona sitayiş etmişlər. Buddizm meydana gəldiyi hindistanda, öz təsirini çoxdan itirmiş, induizm ilə əvəz olunmuşdur və hazırda hindistanda buddistlər əhalinin bir faizindən az hissəsini təşkil (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12.  22
  Comparative analysis of modern philosophical and anthropological concepts.Nargiz Medzhidova - 2022 - Metafizika 5 (4):22-37.
  Anthropological problems are among the eternal problems of philosophy. This issue is especially actualized at critical moments in the development of society. This is the period humanity is going through today. The revival of anthropocentric types of research, finding new ways and a holistic approach to human research proves the relevance of this study. Humanity is once again experiencing a paradigm shift in world history. The first quarter of the XXI century showed itself as an intensification of globalization processes, which (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13. Przyczynowość stanów mentalnych w modelach naukowych. Próba alternatywnego uzasadnienia antynaturalizmu eksplanacyjnego Urszuli Żegleń.Kawalec Pawel - 2010 - In Muszyński Zbysław (ed.), Umysł. Natura i sposób istnienia. Wydawnictwo UMCS. pp. 45-57.
  An antinaturalist defense of causality of mental states. The argument is based on the properties of causal models in cognitive research. Bibliografia prac przywołanych w tekście -/- Damasio A., 1994/1999, Błąd Kartezjusza. Emocje, rozum i ludzki mózg, tłum. M. Karpiński, Poznań: Rebis. Davidson D., 1963/2001, „Actions, reasons, and causes”, w: (Davidson 2001), s. 3-19. Davidson D., 1967/2001, „Causal relations”, w: (Davidson 2001), s. 149-62. Davidson D., 1970/2001, „Mental events”, w: (Davidson 2001), s. 207-25. Davidson D., 1976/2001, „Hempel on explaining action”, (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14. Kim on Causation and Mental Causation.Panu Raatikainen - 2018 - E-Logos Electronic Journal for Philosophy 25 (2):22–47.
  Jaegwon Kim’s views on mental causation and the exclusion argument are evaluated systematically. Particular attention is paid to different theories of causation. It is argued that the exclusion argument and its premises do not cohere well with any systematic view of causation.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 15. D.M. Armstrong: Sydney's most distinguished philosopher: life and work.James Franklin - 2020 - Sydney Realist 41:1-6.
  David Armstrong (1926-2014) was much the most internationally successful philosopher to come from Sydney. His life moved from a privileged Empire childhood and student of John Anderson to acclaimed elder statesman of realist philosophy. His philosophy developed from an Andersonian realist inheritance to major contributions on materialist theory of mind and the theory of universals. His views on several other topics such as religion and ethics are surveyed briefly.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16. Kim on overdetermination, exclusion, and nonreductive physicalism.Paul Raymont - 2003 - In Sven Walter & Heinz-Dieter Heckmann (eds.), Physicalism and Mental Causation. Imprint Academic.
  An analysis and rebuttal of Jaegwon Kim's reasons for taking nonreductive physicalism to entail the causal irrelevance of mental features to physical phenomena, particularly the behaviour of human bodies.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   8 citations  
 17. Kim Report: Compiles and Thought on the College and University Rankings.Kiyoung Kim (ed.) - 2021 - New York, USA: Kindle Direct Publishing.
  The aims of this book is clear and straightforward. It was motivated to convert an inhumane or insipid experience with the various sources of global ranking into the kind of humanly and cultural experience within our daily lifestyle. Their outlook from presentation is masked with the number purely and perhaps through a myriad of complicated data or ranking information. The concept or self-identification within the experience or exposure would be less substantial or hard to get palpable. My attempt to improve (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18. Female sexual arousal: Genital anatomy and orgasm in intercourse.Kim Wallen & Elisabeth A. Lloyd - 2011 - Hormones and Behavior 59:780-792.
  In men and women sexual arousal culminates in orgasm, with female orgasm solely from sexual intercourse often regarded as a unique feature of human sexuality. However, orgasm from sexual intercourse occurs more reliably in men than in women, likely reflecting the different types of physical stimulation men and women require for orgasm. In men, orgasms are under strong selective pressure as orgasms are coupled with ejaculation and thus contribute to male reproductive success. By contrast, women's orgasms in intercourse are highly (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   4 citations  
 19.  36
  Authors’ Response: Enactivism, Cognitive Science, and the Jonasian Inference.D. Ward & M. Villalobos - 2016 - Constructivist Foundations 11 (2):228-233.
  Upshot: In our target article we claimed that, at least since Weber and Varela, enactivism has incorporated a theoretical commitment to one important aspect of Jonas’s philosophical biology, namely its anthropomorphism, which is at odds with the methodological commitments of modern science. In this general reply we want to clarify what we mean by anthropomorphism, and explain why we think it is incompatible with science. We do this by spelling out what we call the “Jonasian inference,” i.e., the idea that (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   4 citations  
 20. Az Út az értelem felé (On The Road to Meaning’).Attila Tanyi - 2013 - In Attila Gabor Toth & Kriszta Kovacs (eds.), Lehetséges (Possible). Kalligram. pp. 355-373.
  The paper offers a philosophically infused analysis of Cormac McCarthy’s The Road. The main idea is that McCarthy’s novel is primarily a statement on the meaning of life. Once this idea is argued for and endorsed, by using a parallel between The Road and a 19th century Hungarian dramatic poem, The Tragedy of Man, the paper goes on to argue that the most plausible – although admittedly not the only possible – interpretation of The Road is that it advocates a (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21. Vietnam az óriások sakktábláján.Háda Béla - manuscript
  Nincs még egy délkelet-ázsiai ország, mely oly markáns hatást gyakorolt volna a huszadik század történelméről kialakult képükre, mint az egyesítésének 40. évfordulóját idén ünneplő Vietnami Szocialista Köztársaság. Ezt persze több évtizedes háborús szenvedéseinek és az amerikai tömegkultúra ezt nemritkán sajátosan közvetítő, de mindenképpen globális kisugárzással bíró üzeneteinek „köszönheti”.1 Vietnam viharos történelmi közelmúltja máig rányomja bélyegét a vele kapcsolatos képünkre, jóllehet, az említett 1975. évi – az északi és déli országrész egyesülésével járó – újjászületés óta itt sem állt meg az idő. (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22. 7. “Book Review: Lewis D. Solomon The Privatization of Space Exploration“. [REVIEW]Timothy D. Terrell - 2012 - Libertarian Papers 4:147-150.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23.  55
  Az elektronikus prevenció lehetőségei az új (szintetikus) drogok használatának megelőzésében: a Rekreációs Drogok Európai Hálózatának (Recreational Drugs European Network ….Zsolt Demetrovics, Barbara Mervo, Ornella Corazza, Zoe Davey, Paolo Deluca, Colin Drummond, A. Enea, Jacek Moskalewicz, G. Di Melchiorre, L. Di Furia, Magí Farré, Liv Flesland, Luciano Floridi, Fruzsina Iszáj, N. Scherbaum, Holger Siemann, Arvid Skutle, Marta Torrens, M. Pasinetti, Cinzia Pezzolesi, Agnieszka Pisarska, Harry Shapiro, Elias Sferrazza, Peer Van der Kreeft & F. Schifano - 2010 - Addictologia Hungarica 1:289–297.
  Recreational Drugs European Network (ReDNet) project aims to use the Psychonaut Web Mapping Project database (Psychonaut Web Mapping Group, 2009) containing novel psychoactive compounds usually not mentioned in the scientific literature and thus unknown to clinicians as a unique source of information. The database will be used to develop an integrated ICT prevention approach targeted at vulnerable individuals and focused on novel synthetic and herbal compounds and combinations. Particular care will be taken in keeping the health professionals working directly with (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24. Kim on Events.Simone Gozzano - 2015 - Metaphysica 16 (2).
  According to Kim, events are constituted by objects exemplifying property(ies) at a time. In this paper I wish to defend Kim's theory of events from one source of criticism, extending it by taking into account a number of ideas developed by Davidson. In particular, I shall try to avoid events proliferation – one of the most serious problems in Kim's theory – by using a suggestion Kim himself advances, that is, by taking adverbs and the like to be events' rather (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25. The Social Trackways Theory of the Evolution of Human Cognition.Kim Shaw-Williams - 2014 - Biological Theory 9 (1):16-26.
  Only our lineage has ever used trackways reading to find unseen and unheard targets. All other terrestrial animals, including our great ape cousins, use scent trails and airborne odors. Because trackways as natural signs have very different properties, they possess an information-rich narrative structure. There is good evidence we began to exploit conspecific trackways in our deep past, at first purely associatively, for safety and orienteering when foraging in vast featureless wetlands. Since our own old trackways were recognizable they were (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   12 citations  
 26. Philosophy for Girls: Book Proposal.Melissa Shew & Kim Garchar - forthcoming
  This forthcoming edited volume is written by expert women in philosophy for younger women and girls ages 16-20. It features a range of ethical, metaphysical, social and political, and other philosophical chapters divided into four main sections. Each chapter features an opening anecdote involving women and/or girls from historical, literary, artistic, scientific, mythic, and other sources to lead into the main topic of the chapter.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27. APA Author Meets Critics for Shepherd, The Shape of Agency.Kim Frost, Sarah K. Paul & Joshua Shepherd - manuscript
  These comments, which take the form of criticism and response, were the basis of a zoom conversation at the Eastern APA, January 2021. Josh is putting them up on philpapers (with permission from all involved) in case they are helpful to people interested in the themes of this book.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28. The Philosophical Foundations of Cognitive Behavioral Therapy: Stoicism, Buddhism, Taoism, and Existentialism.Kim Diaz & Edward Murguia - 2015 - Journal of Evidence-Based Psychotherapies 15 (1):39-52.
  In this study, we examine the philosophical bases of one of the leading clinical psychological methods of therapy for anxiety, anger, and depression, Cognitive Behavioral Therapy (CBT). We trace this method back to its philosophical roots in the Stoic, Buddhist, Taoist, and Existentialist philosophical traditions. We start by discussing the tenets of CBT, and then we expand on the philosophical traditions that ground this approach. Given that CBT has had a clinically measured positive effect on the psychological well-being of individuals, (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 29. Causal Overdetermination and Kim’s Exclusion Argument.Michael Roche - 2014 - Philosophia 42 (3):809-826.
  Jaegwon Kim’s influential exclusion argument attempts to demonstrate the inconsistency of nonreductive materialism in the philosophy of mind. Kim’s argument begins by showing that the three main theses of nonreductive materialism, plus two additional considerations, lead to a specific and familiar picture of mental causation. The exclusion argument can succeed only if, as Kim claims, this picture is not one of genuine causal overdetermination. Accordingly, one can resist Kim’s conclusion by denying this claim, maintaining instead that the effects of the (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   5 citations  
 30. U.S. Border Wall: A Poggean Analysis of Illegal Immigration.Kim Díaz - 2010 - Philosophy in the Contemporary World 17 (1):1-12.
  Drawing on the work of John Rawls and Thomas Pogge, I argue that the U.S. is in part responsible for the immigration of Mexicans and Central Americans into the U.S. By seeking to further its national interests through its foreign policies, the U.S. has created economic and politically oppressive conditions that Mexican and Central American people seek to escape. The significance of this project is to highlight the role of the U.S. in illegal immigration so that we may first acknowledge (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 31. Killing People Intentionally, by Chance.Kim Davies - 1980 - Analysis 41 (3):156-159.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 32.  32
  Önbecsülés, önérzet és az igazságosság követelményei (Self-respect, self-esteem and the demands of justice).Attila Tanyi - forthcoming - Magyar Filozofiai Szemle.
  The paper takes as its starting point John Rawls’s claim that the social bases of self-respect is perhaps the most important primary good the distribution of which is governed by his principles of justice. There has been some debate about this claim in the literature and this debate has included important clarifications regarding the concept(s) involved. However, I think this discussion hasn’t gone deep enough and this – relative – lack of depth has or at least might have important implications (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33. Morality’s Dark Past.Kim Sterelny - 2012 - Analyse & Kritik 34 (1):95-115.
  Philip Kitcher’s The Ethical Project tries to vindicates ethics through an analysis of its evolutionary and cultural history, a history which in turn, he thinks, supports a particular conception of the role of moral thinking and normative practices in human social life. As Kitcher sees it, that role could hardly be more central: most of what makes human life human, and preferable to the fraught and impoverished societies of the great apes, depends on moral cognition. From this view of the (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   10 citations  
 34.  45
  A second look at the colors of the dinosaurs.Derek D. Turner - 2016 - Studies in History and Philosophy of Science Part A 55:60-68.
  In earlier work, I predicted that we would probably not be able to determine the colors of the dinosaurs. I lost this epistemic bet against science in dramatic fashion when scientists discovered that it is possible to draw inferences about dinosaur coloration based on the microstructure of fossil feathers (Vinther et al., 2008). This paper is an exercise in philosophical error analysis. I examine this episode with two questions in mind. First, does this case lend any support to epistemic optimism (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   12 citations  
 35. Emergence from What? A Transcendental Understanding of the Place of Consciousness.Kim Davies - 2014 - Journal of Consciousness Studies 21 (5-6):10-32.
  This paper argues that the standard formulations of the question of how consciousness emerges, both synchronically and diachronically, from the physical world necessarily use a concept of the physical without either a clear grasp of the concept or an understanding of the necessary conditions of its possibility. This concept will be elucidated and some of the necessary conditions of its possibility explored, clarifying the place of the mental and the physical as abstractions from the totality of an agent engaged in (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 36.  56
  Lived Experience and Cognitive Science Reappraising Enactivism’s Jonasian Turn.M. Villalobos & D. Ward - 2016 - Constructivist Foundations 11 (2):204-212.
  Context: The majority of contemporary enactivist work is influenced by the philosophical biology of Hans Jonas. Jonas credits all living organisms with experience that involves particular “existential” structures: nascent forms of concern for self-preservation and desire for objects and outcomes that promote well-being. We argue that Jonas’s attitude towards living systems involves a problematic anthropomorphism that threatens to place enactivism at odds with cognitive science, and undermine its legitimate aims to become a new paradigm for scientific investigation and understanding of (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   11 citations  
 37. Shame and the Ethical in Williams.Aness Kim Webster & Stephen Bero - forthcoming - In Andras Szigeti & Matthew Talbert (eds.), Agency, Fate, and Luck: Themes from Bernard Williams. Oxford University Press.
  Bernard Williams’ Shame and Necessity (1993) was an influential early contribution to what has become a broader movement to rehabilitate shame as a moral emotion. But there is a tension in Williams’ discussion that presents an under-appreciated difficulty for efforts to rehabilitate shame. The tension arises between what Williams takes shame in its essence to be and what shame can do—the role that shame can be expected to play in ethical life. Williams can—and we argue, should—be read as avoiding the (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 38. Quantum mechanics as a deterministic theory of a continuum of worlds.Kim Joris Boström - 2015 - Quantum Studies: Mathematics and Foundations 2 (3):315-347.
  A non-relativistic quantum mechanical theory is proposed that describes the universe as a continuum of worlds whose mutual interference gives rise to quantum phenomena. A logical framework is introduced to properly deal with propositions about objects in a multiplicity of worlds. In this logical framework, the continuum of worlds is treated in analogy to the continuum of time points; both “time” and “world” are considered as mutually independent modes of existence. The theory combines elements of Bohmian mechanics and of Everett’s (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 39. Empiricism and the private language argument.Kim Davies - 1981 - Philosophical Quarterly 31 (125):343-347.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 40. Stroud, Hegel, Heidegger: A Transcendental Argument.Kim Davies - 2018 - International Journal for the Study of Skepticism.
  _ Source: _Page Count 25 This is a pre-print. Please cite only the revised published version. This paper presents an original, ambitious, truth-directed transcendental argument for the existence of an ‘external world’. It begins with a double-headed starting-point: Stroud’s own remarks on the necessary conditions of language in general, and Hegel’s critique of the “fear of error.” The paper argues that the sceptical challenge requires a particular critical concept of thought as that which may diverge from reality, and that this (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41. Mariategui's Myth.Kim Diaz - 2013 - The American Philosophical Association, APA Newsletter on Hispanic and Latino Issues in Philosophy 13 (1):18-22.
  One of the best-known aspects of José Carlos Mariátegui’s philosophy is his concept of a revolutionary myth. What does this revolutionary myth entail, how and why did Mariátegui develop this idea? The following article situates Mariátegui’s thought in both the historical and intellectual context of the 1920’s in order to answer these questions. This is relevant because Mariátegui’s philosophy and his revolutionary myth have influenced several Latin American revolutionaries such as Ernesto Che Guevara and Sendero Luminoso (Shining Path). Mariátegui’s ideas (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42. Socially Embedded Agency: Lesssons from Marginalized Identities.Aness Kim Webster - 2021 - In David Shoemaker (ed.), Oxford Studies in Agency and Responsibility Volume 7. Oxford University Press. pp. 104-129.
  This paper proposes a distinctive kind of agency that can vindicate the agency of members of marginalised groups while accommodating the autonomy-undermining influences of oppression. Socially-embedded agency—the locus of which is in the exercise of our ability to negotiate between different social features—is compatible with, and can explain, various phenomena, including double-consciousness and white fragility. Moreover, although socially-embedded agency is neither necessary nor sufficient for autonomy, exercising it is practically necessary for autonomy, at least for members of marginalised groups in (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 43. The Concept of Experience and Strawson's Transcendental Deduction.Kim Davies - 1982 - Analysis 42 (1):16-19.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44. The Impersonal Formulation of the Cogito.KIm Davies - 1980 - Analysis 41 (3):134-137.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45. Mexican Immigration Scenarios based on the South African Experience of ending Apartheid.Kim Diaz & Edward Murguia - 2008 - Societies Without Borders 3 (2):209-227.
  How can we ameliorate the current immigration policies toward Mexican people immigrating to the United States? This study re-examines how the development of scenarios assisted South Africa to dismantle apartheid without engaging in a bloody civil war. Following the scenario approach, we articulate positions taken by different interest groups involved in the debate concerning immigration from Mexico. Next, we formulate a set of scenarios which are evaluated as to how well each contributes to the well-being of the populace both of (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46. 18 Dewey’s and Freire’s Pedagogies of Recognition.Kim Díaz - 2011 - In Gregory Fernando Pappas (ed.), Pragmatism in the Americas. Fordham University Press. pp. 284-296.
  Subtractive schooling is a type of pedagogy that subtracts from the student aspects of her identity in order to assimilate and reshape her identity to fit the American mainstream. Here, I question the value of assimilation as it takes place in our public school systems. Currently, immigrant children are often made to feel inadequate for being culturally different. This is detrimental to their development as students given that at their young age they do not yet have the emotional maturity to (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47. Intentionality: Spontaneous ascription and deep intuition.Kim Davies - 1982 - Analysis 42 (June):169-171.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 48. Powers, Double Prevention and Mental Causation.Kim Davies - 2016 - Metaphysica 17 (1):37-42.
  S. C. Gibb holds that some mental events enable physical events to take place by acting as ‘double preventers’ which prevent other mental events from effecting change in the physical domain. She argues that this enables a dualist account of psychophysical interaction consistent with the causal relevance of mental events, their distinctness from physical events, the causal closure of the physical and the exclusion of systematic overdetermination. While accepting the causal powers metaphysic, this paper argues that: Closure is maintained only (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 49. Phenomenological Inquiry and Philosophical Self-Reflection.Kim Davies - 1979 - Journal of the British Society for Phenomenology 10 (3):172-183.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 50. The Conception of Possible People.Kim Davies - 1984 - Cogito (3):53-59.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 1000