Results for 'Ljudevit Fran Je��i��'

1000+ found
Order:
 1.  55
  Suočenje zdravoga razuma i kritičkoga uma po Göttingenskoj recenziji Kritike čistoga uma.Ljudevit Fran Ježić - 2013 - Filozofska Istrazivanja 33 (2):299-316.
  Sažetak Da postoji neka malena recenzija čuvene „Kritike čistoga uma“, na koju se Kant osjećao primoran tako odgovoriti da se od početka do kraja svojih „Prolegomena za svaku buduću metafiziku“ stalno s njome razračunava, moglo bi biti poznato boljiim poznavaocima Kantovih spisa, no bit će manje poznato da je ta recenzija – Göttingenska recenzija – ujedno dala povoda da se Kant javno postavi nasuprot onodobnoj filozofiji s kojom je njegova u više važnih pogleda bila srodna, naime škotskoj filozofiji zdravoga razuma. (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2.  40
  Više je ipak bolje: Epistemički interesi i prirodne vrste (eng. The more the merrier: Epistemic interests and natural kinds).Mladen Bošnjak & Zdenka Brzović - 2021 - Prolegomena: Journal of Philosophy 20 (2):235-259.
  In this paper, we focus on the propensity toward identifying natural kinds with successful scientific categories in contemporary discussions of natural kinds within the philosophy of science. Success in this case is understood as the fulfillment of epistemic interests or goals in a given field of scientific research. The prevailing view is that, in order to have a theory of natural kinds that successfully captures current scientific practice, the relevant epistemic interests are the current interests of scientists working in a (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  82
  Avis sur « Je suis une Boucle Etrange » (I Am a Strange Loop) de Douglas Hofstadter (2007) (examen révisé 2019).Michael Richard Starks - 2020 - In Bienvenue en Enfer sur Terre : Bébés, Changement climatique, Bitcoin, Cartels, Chine, Démocratie, Diversité, Dysgénique, Égalité, Pirates informatiques, Droits de l'homme, Islam, Libéralisme, Prospérité, Le Web, Chaos, Famine, Maladie, Violence, Intellige. Las Vegas, NV USA: Reality Press. pp. 110-127.
  Dernier Sermon de l’Église du naturalisme fondamentaliste par le pasteur Hofstadter. Comme son travail beaucoup plus célèbre (ou infâme pour ses erreurs philosophiques implacables) Godel, Escher, Bach, il a une plausibilité superficielle, mais si l’on comprend que c’est le scientisme rampant qui mélange les vrais problèmes scientifiques avec les questions philosophiques (c’est-à-dire, les seules vraies questions sont ce que les jeux linguistiques que nous devrions jouer), alors presque tout son intérêt disparaît. Je fournis un cadre d’analyse basé sur la psychologie (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4. Daniel Dennett i Alvin Plantinga, Nauka i religia. Czy można je pogodzić? [REVIEW]Rec Magdalena KŁECZEK - 2015 - Argument: Biannual Philosophical Journal 5 (2):541-542.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  20
  “Je Suis Une Cartésienne"? Dream and Reality in an Annie Saumont Fiction.Terence Rajivan Edward -
  I consider the question of whether Annie Saumont is simply a disciple of Descartes in her fiction “You Should Have Changed at Dol.” Other interpretations are available according to which her commitments are more qualified.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. Co je člověk? Petr Auriol a role kognitivní psychologie ve středověké definici člověka.Lukáš Lička - 2015 - In Jan Herůfek (ed.), Pojetí důstojnosti člověka od antiky po současnost. Ostravská univerzita. pp. 55-78.
  [What is the Human Being? Peter Auriol and the Role of Cognitive Psychology in the Medieval Definition of the Human Being: ] This paper explores how medieval philosophers used cognitive psychology in defining what the human being is, paying special attention to the Franciscan thinker Peter Auriol (c. 1280 – 1322). First, I examine the motivations of Auriol’s claim that the property of being alive is bound to the property of being cognitive (i. e. being capable of cognition). Then, the (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7. Weak Islands and an Algebraic Semantics for Scope Taking.Anna Szabolcsi & Frans Zwarts - 1997 - In Ways of Scope Taking. Dordrecht: Kluwer.
  Modifying the descriptive and theoretical generalizations of Relativized Minimality, we argue that a significant subset of weak island violations arise when an extracted phrase should scope over some intervener but is unable to. Harmless interveners seem harmless because they can support an alternative reading. This paper focuses on why certain wh-phrases are poor wide scope takers, and offers an algebraic perspective on scope interaction. Each scopal element SE is associated with certain operations (e.g., not with complements). When a wh-phrase scopes (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   33 citations  
 8.  74
  Je feministická filosofie vědy politicky korektní?Ondřej Beran - 2015 - Teorie Vědy / Theory of Science 37 (1):29-50.
  Článek se zabývá problematickou politické korektnosti ve vztahu k feministické filosofii vědy. Zaměřuje pozornost na užší pojem politické korektnosti - hodnotově motivovanou nekorektní práci s fakty. Konstatuje, že navzdory explicitnímu soustředění feministických autorek a autorů na význam hodnot v projektu vědy nelze chápat feministickou filosofii vědy jako politicky korektní nebo jako vybízení k politicky korektní vědě. Naopak se politicky korektní argumentace v tomto užším smyslu mohou dopouštět i práce vystupující proti feministické či politicky korektní agendě ve vědě.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9. Jaké to je, nebo o čem to je? Místo vědomí v materiálním světě.Tomas Hribek - 2017 - Praha, Česko: Filosofia.
  [What It’s Like, or What It’s About? The Place of Consciousness in the Material World] Summary: The book is both a survey of the contemporary debate and a defense of a distinctive position. Most philosophers nowadays assume that the focus of the philosophy of consciousness, its shared explanandum, is a certain property of experience variously called “phenomenal character,” “qualitative character,” “qualia” or “phenomenology,” understood in terms of what it is like to undergo the experience in question. Consciousness as defined in (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 10. Précis knihy Jaké to je, nebo o čem to je? Místo vědomí v materiálním světě.Tomáš Hříbek - 2017 - Filosofie Dnes 9 (2):4-22.
  [Précis of What It’s Like, or What It’s About? The Place of Consciousness in the Material World] The paper provides a summary of my recent Czech-language book, WHAT IT'S LIKE, OR WHAT IT'S ABOUT? THE PLACE OF CONSCIOUSNESS IN THE MATERIAL WORLD (2017). As suggested by the subtitle, the topic of the book is philosophy of consciousness. In the contemporary literature, most participants have in mind the so-called phenomenal characters, and the main issue debated between dualists and materialists is whether (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11. Dire et penser “je”: la vacuité de la présence à soi du sujet de Husserl à Derrida.Pierre-Jean Renaudie - 2016 - Discipline Filosofiche (1):69-92.
  According to Jacques Derrida, the tradition of metaphysics is dominated by a basic distinction between presence and absence that plays a fundamental role in Husserl’s theory of meaning and contaminates the core of his phenomenological project. If Husserl’s distinction between indication and expression in the 1st Logical Investigation is credited for opening a ‘phenomenological breakthrough’, his account of the entwinement between the indicative and expressive functions of linguistic signs is accused of restoring and maintaining the metaphysical primacy of presence. In (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12. Leksikon hrišćanstva, judaizma i islama.Aleksandar Djakovac - 2006 - Beograd: Agencija Matić.
  Ovaj leksikon je namenjen savremenom čoveku. Praktičan je i zanimljiv te može koristiti učenicima, studentima i svima koji žele da obogate svoja stručna i opšta znanja.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13.  46
  Nekontekstualistička i kontekstualistička verzija teorije relevantnih alternativa kao moguća rešenja skeptičkog paradoksa.Milica Smajevic Roljic - 2014 - Theoria: Beograd 3 (57):23-41.
  U ovom radu analizira se rešenje skeptičkog paradoksa koje pruža teorija relevantnih alternativa. Ispituju se i upoređuju dve verzije ovog rešenja: nekontekstualistič- ka čiji je tvorac i zastupnik Fred Drecke, i kontekstualistička koju zastupaju autori poput Kita Dirouza i Stjuarta Koena. Uporednom analizom nekontekstualističkog i kontekstuali- stičkog rešenja, dolazi se do zaključka da, iako oba rešenja imaju i povoljne i nepovoljne implikacije, Dreckeova teorija relevantnih alternativa nudi uverljivije objašnjenje, a zatim i rešenje skeptičkog paradoksa.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14. Moralni, Politički I Društveni Odgovori Na Društvene Devijacije (Eng. Moral, Political, and Social Responses to Antisocial Deviation).Snježana Prijić-Samaržija, Luca Malatesti & Elvio Baccarini (eds.) - 2016 - Faculty of Humanities and Social Sciences in Rijeka.
  Ovaj je zbornik nastao kao rezultat istraživanja provedenog unutar istoimenoga znanstveno-istraživačkoga projekta na kojemu su urednici istovremeno bili i glavni istraživači, a ostali autori članovi istraživačke skupine. Kao svjedoci različitih vrsta otklona od prevladavajućeg, uobičajenoga, normalnoga, pozitivnog ili ponašanja koje se karakterizira kao asocijalno, zapitali smo se – što postojeće čini normom, treba li odstupanje od norme nužno smatrati devijacijom i kakvi su poželjni društveni odgovori na odstupanja od normi. Često se smatra ispravnim upravo ono što je prevladavajuće, a ono (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15. Ustavna Prava I Proporcionalnost.Robert Alexy - 2014 - Revus 22:35-50.
  Dva su osnovna shvatanja odnosa između ustavnih prava i analize proporcionalnosti. Prvo drži da postoji nužna veza između ustavnih prava i proporcionalnosti; drugo tvrdi da pitanje o tome da li su ustavna prava i proporcionalnost povezani zavisi od toga šta su ustavotvorci zapravo odlučili, tj. zavisi od pozitivnog prava. Prva teza se može označiti kao “teza o nužnosti”, druga se može označiti kao “teza o kontingentnosti.” Prema tezi o nužnosti, legitimnost proporcionalnosti je pitanje prirode ustavnih prava, dok je prema tezi (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16. Jedan Svet, I Mi U Njemu.Jovan Babić - 2014 - Strani Pravni Život 2014 (3):13-29.
  Aspiracija za jedinstvenim upravljanjem svetom je stara koliko i sam svet. Ona u suštini proizlazi iz naše percepcije sveta kao jednog, bez obzira na sve razlike koje se u njemu takođe vide. U naše vreme ova percepcija je pojačana utiskom o sve većoj međuzavisnosti delova sveta, kao i osećajem da su razlike, ma koliko bile velike, sve manje važne u odnosu na ono što je isto ili bar slično u različitim delovima sveta. Ovaj osećaj jedinstva je još više pojačan percepcijom (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17. Co łączy i dzieli communal conflict oraz „konflikt etniczny”? Analiza znaczeniowa obu terminów i ich nigeryjska egzemplifikacja.Krzysztof Trzcinski - 2015 - Afryka 42:11-30.
  Krzysztof Trzciński, Co łączy i dzieli communal conflict oraz „konflikt etniczny”? Analiza znaczeniowa obu terminów i ich nigeryjska egzemplifikacja, "Afryka" 2015, 42, s. 11-30. Artykuł traktuje o sensie terminów "communal conflict" oraz "konflikt etniczny". Jego celami są: wyjaśnienie, jak najczęściej rozumiane są w literaturze przedmiotu oba terminy oraz zidentyfikowanie ich cech wspólnych i dzielących je różnic. Realizacji wskazanych celów służy nigeryjska egzemplifikacja obu rodzajów konfliktów. This paper deals with the meaning of two terms: 'communal conflict' and 'ethnic conflict.' It has (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18.  52
  Dedukcija moralnosti i slobode u Kantovoj etici.Milica Smajevic Roljic - 2020 - Theoria: Beograd 63 (1):29-42.
  U trećem odseku Zasnivanja metafizike morala Kant nastoji da, na osno­ vu ideje o nužnom pretpostavljanju slobode, pruži dedukciju vrhovnog moralnog prin­ cipa i da dokaže njegovo objektivno važenje. Tri godine kasnije, u Kritici praktičkog -/- uma, on eksplicitno poriče mogućnost izvođenja navedene dedukcije i promenom meto­ doloških postavki pokušava da pokaže da svest o moralnom zakonu kao činjenici uma -/- predstavlja osnovu za dedukciju slobode. U ovom radu ćemo zastupati stav da direktan -/- kontrast između dva Kantova teksta jasno (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19.  14
  Stoljeće rearanžiranja: nanoznanost i globalno društvo.Nijaz Ibrulj - 2004 - Pregled 1 (3/4):55-70.
  Esej "Stoljeće rearanžiranja: nanoznanost i globalno društvo", dovodi u vezu modernu znanost (nanoznanost) i moderno društvo (globalno društvo) kroz odnos nanotehnologizacije i globalizacije kao najvažnijih procesa jedne mreže fenomena koji se dotiču na području tehničkih i društvenih znanosti. Autor karakterizira 21. stoljeće kao stoljeće rearanžiranja u kojem znanost i filozofija funkcioniraju sa zajedničke osnove koja je holistička i pragmatička. Komparacijom novih tehničkih metoda u znanostima o materijalima i novih procesa u društvenoj ontologiji autor stavlja u odnos dva pristupa i dvije (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 20. Zastosowanie Wybranych Metod I Narzędzi Ilościowych W Naukach Ekonomicznych, Finansach I Informatyce: Monografia Zbiorowa.Maria Borowska, Igor Britchenko, Łukasz Jabłoński, Bogusław Kaczmarczyk, Aleksander Kasprzyk, Przemysław Leończyk, Paweł Maciaszczyk, Joanna Olszowy, Marcelina Słaba-Wiącek & Bożena Zygmunt - 2022 - Państwowa Uczelnia Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu.
  Całość rozpoczyna teoretyczny rozdział matematyczno-statystyczny. Jego istota i charakter jest odmienny, od pozostałych dziewięciu rozdziałów praktyczno-specjalistycznych. Prezentuje on aparat matematyczno-statystyczny niezbędny do zrozumienia treści kolejnych kierunkowych już rozdziałów monografii. Treści merytoryczne tego rozdziału nie są zaprezentowane w formie systematycznego wykładu, czy prezentacji, ale przedstawiają jedynie sygnalnie i syntetycznie pojęcia, definicje, twierdzenia oraz zasady i metody, które stanowią fundament ich zastosowań w naukach ekonomicznych, finansach oraz informatyce. Rozdziały: od drugiego do dziesiątego są kierunkowymi rozdziałami specjalistycznymi i prezentują różne kierunki praktycznych zastosowań (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21. Uloga Hiperintelektualca U Izgradnji Građanskog Društva I Demokratizacije Na Balkanu (The Role of the Hyperintellectual in Civil Society Building and Democratization in the Balklans).Rory J. Conces - 2010 - Dijalog 1:7-30.
  Riječ “intelektualac” francuskog je porijekla, nastala krajem 19. vijeka. Stvorena tokom afere Dreyfus, uglavnom se odnosi na one mislioce koji su spremni da interveniraju u javnom forumu, čak i ako to znači da sebe izlažu riziku (Le Sueur 2001:2). Teoretičari kao što su Edward Said, Paul Ricoeur, Jean-Paul Sartre i Michael Waltzer dali su doprinos diskusiji o intelektualcima: intelektualca Said vidi kao kritički nastrojenog autsajdera, Ricoeur kao političkog edukatora, Sartre kao čovjeka od akcije, a Waltzer kao brižnog insajdera. Opisati intelektualca (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22. Privatizovaná Univerzita: O Jedné Další „Velké Transformaci“ Vzdělávání.Jan Balon - 2015 - Teorie Vědy / Theory of Science 37 (4):453-463.
  Tato studie je recenzní statí ke knize Andrew MCGETTIGAN, The Great University Gamble: Money, Markets and the Future of Higher Education. London: Pluto Press, 2013. Klíčovým motivem studie je využití McGettiganovy analýzy technických aspektů reformy univerzitního systému započaté v Anglii na konci první dekády jednadvacátého století pro výklad vzestupu specifického režimu vzdělávání vyjádřeného v jazyce a logice „trhu a peněz". Vzestup tohoto režimu je interpretován s ohledem na procesy odpojování univerzitního prostředí od dosavadního vzdělávacího rámce spojeného s veřejnými zájmy. Studium (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23.  57
  Standardni Narativ Rane Moderne Filozofije: Glavni Nedostaci I Kantov Uticaj.Milica Smajevic Roljic - 2021 - Theoria: Beograd 64 (3):113-126.
  Tokom dvadesetog veka na engleskom govornom području uspostavljen je standardni narativ rane moderne filozofije prema kome se svi autori ovog perioda dele u dve škole mišljenja: racionalističku i empirističku. Glavni cilj postavljen u ovom tekstu jeste da se ispitivanjem centralnih odlika ovog narativa pokaže njegova nepot- punost i neadekvatnost u prikazivanju filozofskih odnosa koji su postojali među figu- rama sedamnaestog i osamnaestog veka. Videćemo da su u poslednjih nekoliko dece- nija iznete ubedljive kritike ove teorije, kojima se predočavaju njeni glavni (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24.  62
  STOLJEĆE REARANŽIRANJA. ESEJI O IDENTITETU, ZNANJU I DRUŠTVU.Nijaz Ibrulj - 2005 - Sarajevo: Filozofsko društvo Theoria.
  Eseji su nastali u 2003. i 2004. godini kao dio realizacije mojih istraživanja holizma identiteta i socijalne triangulacije (identitet - znanje - društvena ontologija) tokom rada na istraživačkim projektima Znanstveno-raziskovalneg središča Republike Slovenije, Koper. Istovremeno je rad na projektima u Sarajevu, u sklopu međunarodnih i domaćih aktivnosti koje je organiziralo Filozofsko društvo "Theoria ", bio poticajan za promišljanje nekih značajnih pitanja koja se odnose na rearanžiranje ambijenta životnog svijeta modernog čovjeka.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   4 citations  
 25.  47
  Može li se odbraniti transcendentalna sloboda?Milica Smajevic Roljic - 2019 - Theoria: Beograd 62 (3):39-52.
  Centralno pitanje koje se postavlja u ovom radu jeste da li je i na koji način moguće odbraniti Kantov pojam transcendentalne slobode. U cilju pružanja odgovora na ovo pitanje ispituje se argument treće antinomije, kao i primena rešenja -/- ove antinomije na sferu ljudskog delanja. Uporednom analizom najzastupljenijih in- -/- terpretacija Kantove pozicije, dolazi se do zaključka da je ideja transcendentalne -/- slobode plauzibilna, ali samo ukoliko prihvatimo osnovne pojmove na kojima počiva -/- Kantova filozofija, na prvom mestu doktrinu transcendentalnog (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26.  97
  Metaphysical Minimalism.Fritz J. McDonald - 2011 - Prolegomena 10 (1):39-52.
  Properties and facts play a central role within metaphysics, yet there is no widely accepted account of what constitutes a property or a fact. Traditional conceptions of these metaphysical notions raise serious philosophical puzzles, making the existence of each seem dubious. Drawing on the minimalist theory of truth, I argue in favor of a minimalist conception of properties and facts. A minimalist theory of properties and facts explains these matters in terms of the acceptance of trivial schemas. To make the (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27.  63
  Hvad er Konsekventialisme?Frederik J. Andersen - 2022 - Refleks 56 (1):34-41.
  Den filosofiske position konsekventialisme er ofte genstand for debat i filosofikredse, men alt for hyppigt opstår der misforståelser blandt de involverede, fordi de ikke er eksplicitte, hvad grundantagelser og væsentlige distinktioner angår. Denne korte artikel vil give en approksimation af, hvad der forstås ved konsekventialisme på et generisk niveau. Målet med artiklen er at klargøre nogle af de grundantagelser og distinktioner, som konsekventialister ofte benytter i deres teoridannelse, og som bør holdes for øje i ønsket om en frugtbar debat.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28. Ludzie Starzy o Swoim Wizerunku W Mediach.Andrzej Klimczuk - 2010 - In Piotr Gliński, Ireneusz Sadowski & Alicja Zawistowska (eds.), Kulturowe Aspekty Struktury Społecznej. Fundamenty. Konstrukcje. Fasady. Wydawnictwo Ifis Pan. pp. 383--395.
  The mass media play a crucial role in modern societies. Media allows reaching with information’s about current events to the broad masses of recipients, they interpret it and construct their meanings, they create a community of values, organize entertainment in leisure time and mediate in mobilizing social movements. Mass communication is also related to conduct of public debate and developing public opinion awareness about social problems. The aim of this article is to bring closer look on the results of empirical (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29. El lugar de la controversia en la argumentación.María G. Navarro - 2015 - In Fernando Leal Carretero (ed.), Argumentación y pragma-dialéctica: Estudios en honor a Frans H. van Eemeren. Guadalajara (México): Editorial Universitaria.
  La oposición a una estricta separación entre las dimensiones dialéctica y retórica de la actividad argumentativa es una de las aportaciones más destacadas y peculiares de la denominada escuela holandesa sobre argumentación. Frans H. van Eemeren y Peter Houtlosser reaccionaron contra una separación estricta entre dialéctica y retórica en varios trabajos, pero uno de los más inspiradores es sin duda su artículo “William the Silent’s argumentative discourse” (1998) presentado en la ciudad de Ámsterdam con ocasión de la cuarta conferencia organizada (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30. Vad är liv? Jakten på en ny definition av liv.Jessica Abbott & Erik Persson - 2017 - In Jessica Abbott & Erik Persson (eds.), LIV – Utomjordiskt, Syntetiskt, Artificiellt. Lund, Sverige: Pufendorfinstitutet. pp. 21-33.
  I årtusenden har människan försökt definiera livet – hur levande djur och växter skiljer sig från död materia. Problemet är dock att livet är mångfacetterat, och varje regel har sitt undantag. Vi försöker möta kommande utmaningar med nya livsformer, genom att lyfta fram en ny definition av liv.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31. Svar till A. Tollands kommentarer till artikeln Att förstå – betraktelser utifrån en ny teori.Jan Scheffel - 2012 - Filosofisk Tidskrift 1:45-52.
  I min artikel ”Att förstå – betraktelser utifrån en ny teori” (FT 31:4 Nov 2010) vill jag visa att det finns anledning att förtydliga förståelsebegreppet. Avsevärd möda har, historiskt sett, lagts ned på att definiera och bringa klarhet i begreppen kunskap och förklaring men förståelse, som når längre än vanlig kunskap, har förblivit ett otydligt begrepp. Teorin jag lägger fram i artikeln har som sin kärna en definition av förståelse. Denna utkristalliseras dels naturligt från vår vardagliga användning, dels från behovet (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32. Hur ska man förstå McTaggarts paradox?Rögnvaldur Ingthorsson - 2000 - Filosofisk Tidskrift 21 (3):13-24.
  I sitt berömda bevis för tidens overklighet påstod McTaggart att det sätt händelser tycks skifta position i tiden från framtid till nutid och till förfluten tid, innebär en motsägelse. Vad McTaggart egentligen menade har varit föremål för en livlig debatt ända sedan beviset först publicerades 1908. Beviset består av två delar. I den första argumenterar McTaggart för att ingenting kan förändras förutom genom att övergå från framtid till förfluten tid. I den andra argumenterar han för att en sådan övergång innebär (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33.  14
  Problem postajanja pojedincem u djelu Sørena Kierkegaarda.Ivana Buljan - 2008 - Filozofska Istrazivanja 28 (2):277-302.
  Kierkegaardovo misaono nadahnuće motivirano je dvama nezadovoljstvima: prvo se tiče spekulativne filozofije i njezine nemogućnosti da zahvati zbiljnost pojedinca u njegovoj egzistencijalnoj danosti, a drugo se tiče građansko-kršćanskog svijeta njegova doba koji je u rasulu i gdje je »individua« posve dokinuta prevlašću »gomile«. Kako postati samim sobom, »jedan jedini«, odnosno »individua« , pitanje je koje Kierkegaard postavlja u središte svog filozofskog interesa. Put od običnog opstanka do zbiljskog egzistiranja, odnosno od »gomile« do »individue« ostvaruje se kroz tri stadija. To su (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34. Iberské Kořeny Vědecké Revoluce? Nový Svět, Idea Kooperace a Proměny Raně Novověkých Epistemologických Modelů.Jana Černá - 2013 - Teorie Vědy / Theory of Science 35 (3):443-465.
  Příspěvek se snaží ukázat, jaký dopad mělo poznávání přírody Nového světa na utváření specific- kých podob raně novověké vědecké kooperace a vědy obecně. Záměrem textu je prezentovat originální metody a formy vědění, které v souvislosti s kooperativním poznáváním Nového světa především ve Španělsku vznikaly a jež v soudobé Evropě neměly obdobu. Studie tak chce poukázat na význam, který mělo poznávání Nového světa Španěly v procesu tzv. vědecké revoluce, resp. proměny vědecké praxe i teoretických episte- mologických schémat.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35. Introduction: Memory, Embodied Cognition, and the Extended Mind.John Sutton - 2006 - Philosophical Psychology 19 (3):281-289.
  I introduce the seven papers in this special issue, by Andy Clark, Je´roˆme Dokic, Richard Menary, Jenann Ismael, Sue Campbell, Doris McIlwain, and Mark Rowlands. This paper explains the motivation for an alliance between the sciences of memory and the extended mind hypothesis. It examines in turn the role of worldly, social, and internalized forms of scaffolding to memory and cognition, and also highlights themes relating to affect, agency, and individual differences.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   8 citations  
 36. Realite et concepts.Francois-Igor Pris - 2012 - AL-MUKHATABAT 4:227-240.
  I present the new realist philosophy by Jocelyn Benoist, in particular, his solution to the problem of the explanatory gap in the philosophy of mind. -/- Je présente la nouvelle philosophie réaliste de Jocelyn Benoist, en particulier, sa solution du problème du fossé explicatif dans la philosophie de l’esprit. -/- .
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 37.  50
  Die Antinomien der Logik – Der Kern des Problems und seine Pragmatik.Dieter Wandschneider - 1993 - In PRAGMATIK, Bd. IV. Hamburg: pp. 320–352.
  First I argue that the prohibition of linguistic self-reference as a solution to the antinomy problem contains a pragmatic contradiction and is thus not only too restrictive, but just inconsistent (chap.1). Furthermore, the possibilities of non-restrictive strategies for antinomy avoidance are discussed, whereby the explicit inclusion of the – pragmatically presuposed – consistency requirement proves to be the optimal strategy (chap.2). The central question here is that about the actual reason for antinomic structures. It turns out to be a form (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38.  67
  Sociologie Vědy a Sociologická Metateorie.Miloslav Petrusek - 2012 - Teorie Vědy / Theory of Science 34 (3):287-311.
  Studie je věnována roz- manitým sociologizujícím, a později přímo i sociologickým způsobům, kterými v minulosti byla a dodnes je věda uchopována. Do sociologie se věda jako výzkumný předmět dostává spolu s osvícenskou ideou pokroku, na kterou v první polovině 19. století navazuje Auguste Comte. Teprve sociologie 20. století se však zbavila „historicismu", kterým byla sociologie nejen Comtova, ale samozřejmě i Marxova určována. Od 30. let minulého století se pak věda stává zvláštním sociologickým tématem, které bude s postupujícím časem nabývat na (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39. Iconic Propositions.Jesse J. Fitts - 2020 - Philosophia Scientiae 24:99-123.
  Je défends ici la nécessité, et ébauche une première version, d’une théorie iconique des propositions. Selon celle-ci, les propositions sont comme les objets de représentation, ou similaires à eux. Les propositions, suivant cette approche, sont des propriétés que l’esprit instancie lorsqu’il modélise le monde. Je connecte cette théorie aux récents développements de la littérature académique sur les propositions, ainsi qu’à une branche de recherches en sciences cognitives, qui explique certains types de représentations mentales en termes d’iconicité. I motivate the need (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40. Podwójna struktura podmiotowości. O Ricoeurowskiej lekturze Kartezjusza. Dual structure of subjectivity. Ricoeur towards Descartes.Adriana Warmbier - 2013 - Ruch Filozoficzny 70 (2).
  What I would like to study is the presence of Cartesian manner of thinking in the Ricoeurian comprehension of subjectivity. I focus particularly on what is not saying expressis verbis in his argumentation. I do not say that the Ricoeurian conception of dialectical subject which is expressed as “oneself as another” places itself as continuation of the tradition of absolutization of cogito. By no means. Ricoeur’s investigation that pertains to subjectivity aims at elaborating its new formulation. Philosophy of Descartes might (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41.  88
  Vztah Mezi Principy a Modely V Sémantickém Pojetí Vědeckých Teorií.Lukáš Hadwiger Zámečník - 2012 - Teorie Vědy / Theory of Science 34 (4):469-493.
  Zkoumání je založeno na reflexi sémantického pojetí vědec- kých teorií Ronalda Giera. Gierova východiska a závěry jsou podrobeny kritice, na jejímž základě autor buduje svou vlastní variantu modelově založeného pojetí teorií. Hlavním cílem příspěvku je konceptualizace vztahu mezi principy a modely s důrazem na to, že tento vztah může zakládat dynamiku teorie, respektive posloupnosti teorií. Souhrnně bude v příspěvku prověřována řada tezí: 1) Základními prvky teorie jsou modely, které slouží jako nosiče principů. 2) Modely hrají rozhodující roli při pojmové výstavbě (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42.  85
  Filantropie a Sociální Výzkum: Poněkud Opomíjená Součást Dějin Sociálníhc Věd.Jan Balon - 2013 - Teorie Vědy / Theory of Science 35 (1):97-111.
  Tato studie je recenzní statí ke knize: Christian FLECK, A Transatlantic History of the Social Sciences: Robber Barons, the Third Reich and the Invention of Empirical Social Research. London: Bloomsbury Academic 2011. Z témat, jež rozvíjí Fleckova kniha, sleduje především otázku, jak velké americké nadace formovaly a profilovaly výzkumnou agendu sociálních věd. Je zde předvedeno, jak definice vědy prosazovaná ve dvacátých letech minulého století velkými americkými nadacemi zcela zásadně proměnila samotnou ideu výzkumu a přinesla mnohé institucionální inovace. Vztah filantropie a (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43.  59
  Od Kultury Zpětné Vazby Ke Kybernetice.Jan Romportl - 2014 - Teorie Vědy / Theory of Science 36 (2):211-232.
  Cílem článku je v historickém kontextu analyzovat základy, na nichž stojí dnešní vědní obor kybernetika, a nabídnout takovou definici kybernetiky, která by odpovídala jak jejím původním kořenům, tak i aktuální institucionalizované vědeckovýzkumné a vývojové praxi. Článek klade důraz na hluboce zakořeněnou inženýrskou motivaci kybernetiky, kybernetickou metaforu člověk-stroj, na spřažení mezi člověkem a strojem a na kybernetiku jako diskurzivní praktiku. Historický kontext je zaměřen na rané období americké kybernetiky a proto-kybernetiky.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44. Non-Culpable Ignorance and Just War Theory.Jovan Babic - 2007 - Filozofija I Društvo 18 (3):59-68.
  Teza o "neskrivljenom neznanju" je instrument u okviru teorije pravednog rata koja sluzi da se moralno opravda ucesce u ratu za pripadnike one strane koja je porazena; uslovi za neskrivljenost su da su porazeni borci iskreno verovali da brane pravednu stvar i da su takodje iskreno verovali da imaju nekih izgleda da pobede. Bez ovog instrumenta teorija pravednog rata, jedna teorija koja opravdava rat preko pravednog uzroka rata, bi porazenoj strani narocito ako je slabija, morala da unapred pripise krivicu sto (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 45.  97
  Základní Principy Freudova Projektu Vědecké Psychologie.Michal Polák - 2014 - Teorie Vědy / Theory of Science 36 (3):235-257.
  Stať se snaží analyzovat myšlenky málo známého rukopisu Sigmunda Freuda z roku 1895, v němž usiloval o nalezení biologických základů lidské psychiky. Tato práce je pozoruhodná ze dvou důvodů. Jednak představuje úvahy, které se výrazně od- lišují od toho, co je pro Freuda v oblasti psychologie tak typické. Freud se zde, až na výjimky, nezabývá psychoanalýzou či studiemi o hysterii, nýbrž popisuje, co by mohlo být základem těchto psychologických jevů na neurofyziologické úrovni. Druhým pozoruhodným faktem je, že tento manuskript byl (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46.  95
  The Pragma-Dialectics of Dispassionate Discourse: Early Nyāya Argumentation Theory.Malcolm Keating - 2022 - Religions 10 (12).
  Analytic philosophers have, since the pioneering work of B.K. Matilal, emphasized the contributions of Nyāya philosophers to what contemporary philosophy considers epistemology. More recently, scholarly work demonstrates the relevance of their ideas to argumentation theory, an interdisciplinary area of study drawing on epistemology as well as logic, rhetoric, and linguistics. This paper shows how early Nyāya theorizing about argumentation, from Vātsyāyana to Jayanta Bhaṭṭa, can fruitfully be juxtaposed with the pragma-dialectic approach to argumentation pioneered by Frans van Eemeren. I illustrate (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47.  95
  Philosophy and society: From the collection to the journal.Dusan Boskovic - 2013 - Filozofija I Društvo 24 (2):44-60.
  U ovom radu dat je kratak pregled osnivanja Instituta za filozofiju i drustvenu teoriju kao institucionalne osnove za postanak i izlazenje casopisa Filozofija i drustvo. On je prvobitno, 1987. godine, poceo da izlazi kao zbornik, jednom godisnje, da bi od 2005. postao casopis, sa ritmom publiciranja tri puta godisnje, a od 2011. izlazi kvartalno. Takodje je dat i pregled svih tematskih celina, i to do kraja 2012. godine. Analiziran je detaljno jedan broj FiD-a, kao vazan dokument za promenu drustvene atmosfere (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 48. Kvajnov naturalistički empirizam protiv epistemološkog nihilizma.Jelena Mijic - 2015 - Theoria: Beograd 58 (4):77-95.
  Cilj ovog rada je da razmotrimo zašto, i na koji način se Kvajn pozicionira između logičkih pozitivista i epistemoloških nihilista u pogledu shvatanja empirijskog svedočanstva. Naime, on će na nov način formulisati kriterijume opservacionalnosti s namerom da prevaziđe probleme koji su za logički pozitivizam bili nepremostivi, a da time ne žrtvuje objektivnost nauke poljuljanu krahom tradicionalnog pristupa epistemološkim pitanjima. Privučeni provokativnošću Kvajnovog istovremenog ispoljavanja radikalnih, ali i konzervativnih tendencija, odnosno namere da održi balans između stanovišta tradicionalne filozofije i epistemološkog nihilizma, (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 49. La Moralité Implicite du Marché.Pierre-Yves Néron - 2010 - Les Ateliers de L’Ethique 5 (1):4-22.
  In this article, I put forward an approach to business ethics that focuses on the notion of “implicit morality of the market”. I therefore try to identify the main components of this implicit morality of the market and expose the advantages of taking such a stance to think about the obligations of firms. In order to do so, I try to shed some light, drawing on recent works by Joseph Heath, on the potential normative role of the concept of market (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 50. A ŠTA TO ZNAČI MISLITI/Kratki vodič za sve ljubitelje mudrosti.Ana Galić - 2019 - Бања Лука 78000, Босна и Херцеговина: The Association for Promotion and Thinking Sofia.
  Filozofski vodič je stručna monografija namijenjena prvenstveno učenicima srednjih škola i studentima, koji se trebaju upustiti u pripremu ili maturskog rada ili pisanja seminarskog rada iz filozofije. Knjigu je recenzirao dr Predrag Krstić, istraživač saradnik na Institutu za filozofiju i društvenu teoriju Univerziteta u Beogradu i redovni profesor na Fakultetu za medije i komunikaciju Univerziteta Singidunum u Beogradu, sa iskustvom od trinaest godina u radu kao gimnazijski profesor filozofije, kao i prof. dr Miodrag Živanović redovni profesor u penziji Filozofskog fakulteta (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 1000