Results for 'Ma��gorzata A. Szyszkowska'

1000+ found
Order:
 1. Pomiędzy muzyką a językiem. Figuralne i krytyczne w muzyce na przykładzie lyotardowskiej analizy Sequenza III Luciana Berio.Małgorzata A. Szyszkowska - 2016 - Aspekty Muzyki 6 (12):69-84.
  Autorka nawiązuje do artykułu J.F. Lyotarda „A Few Words to Sing” w której filozof podejmuje się analizy utworu Sequenza III Luciano Berio napisanego i śpiewanego przez Cathy Bereberian. „A Few Words to Sing” jest przykładem podejmowania przez Lyotarda tematów muzycznych „na granicy”. W tym konkretnym przypadku autorka sugeruje, że wspomniana analiza bardzo dobrze wpisuje się w postulowane przez Lyotarda kategorie figury oraz oddania głosu [ofierze] w opozycji wobec tego co [czysto]estetyczne (resisting the aesthetic). Zainteresowania muzyczne Lyotarda, być może nie tak (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2. The Experience of Music as a Process of [Self] Development, in: Of Essesnce and Context. Bewteen Music and Philosophy, Ruta Staneviciute, Nick Zangwill, Rima Povilioniene.Małgorzata A. Szyszkowska (ed.) - 2019 - Springer.
  Music presents itself as a process, a continuation, following through. Musical works and music experience is perceived as development, succession, dialogical reaching out and harmonizing. Not one process but many. Among those various processes that make music the author focuses on a specific process of human development, which occurs during listening as much as during performing music. This is a process of growing and self-realization. In the course of the paper following the processual character of music, author turns to Maurice (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3. Muzyka i jej cielesne osadzenie. Pomiędzy schematami ciała a wolnością wykonania.Małgorzata A. Szyszkowska (ed.) - 2018 - Warsaw, Poland: Warszawskie Wydawnictwa Socjologiczne.
  Autorka chciałaby prześledzić niektóre schematy cielesnych zachowań i podstaw w odniesieniu do indywidualnego śpiewu oraz do gry na wiolonczeli w odniesieniu do pojęć piękna, wolności i przemocy. W rezultacie tych analiz chciałaby wskazać na przełamywanie zastanych cielesnych schematów na rzecz muzyki (lepszej gry, lepszego dźwięku, lepszego brzmienia) np. u wirtuozów instrumentalistów Mstislava Rostropovicha czy 2 Cellos a także we współczesnej pedagogice muzycznej oraz u śpiewaków wirtuozów muzyki popularnej, np. Whitney Houston. Zastanawianiu się nad tym, jak dochodzi do przełamania oraz „uwolnienia (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4. Budowanie świata, trwanie w chwili. Opis estetycznego doświadczenia dzieła muzycznego w nawiązaniu do tekstów Alfreda Schutza i George'a Steinera.Małgorzata A. Szyszkowska (ed.) - 2018 - Warsaw, Poland: Wydawnictwa Akademi Muzycznej im. F. Chopina.
  Drawing on phenomenological literature author presents understanding of the aesthetic experience of the musical work pointing to several things: 1. the deep grounding of the experience in myth and Orphic tradition, 2. to the metaphor of building worlds and 3. to being in the moment as one of the most important description of the experience of musical work. Further on author underlines the dynamic as well as fickle character of the experience of musical work, suspended between the sensual audio experience (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5. Metafora w doświadczeniu dzieła muzycznego: wokół koncepcji Rogera Scrutona.Małgorzata A. Szyszkowska - 2008 - Sztuka I Filozofia (Art and Philosophy) 32:27-40.
  Metaphor in Experience of Musical Work. Account of Roger Scruton's Theory Author analyses Roger Scruton's theory of metaphorical transfer outlined in his The Aesthetics of Music. Tone and a special kind of listening constitute the main elements of music in Scruton's music aesthetics. It is through the listening experience, one in which physical sound changes into musical tone, that music comes into being. The change - Scruton argues - takes place when spatial and time metaphors are employed to describe and (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. W stronę heremeneutycznej estetyki muzycznej. [REVIEW]Małgorzata A. Szyszkowska - 2008 - Sztuka I Filozofia (Art and Philosophy) 32.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7. o wartościach moralnych, dziełach muzycznych i możliwości ich korelacji w nawiązaniu do filozofii Romana Ingardena.Małgorzata A. Szyszkowska - 2015 - Miscellanea Anthropologica Et Sociologica 3 (16):115-127.
  Autorka rozważa relacje między wartościami, szczególnie moralnymi, a dziełem muzycznym. Przedstawiając najpierw rozumienie wartości w filozofii Romana Ingardena, a następnie przywołując przykładowe sformułowania moralizmu w odniesieniu do muzyki (autorstwa Rogera Scrutona, Platona i Petera Kivy’ego), autorka pyta, czy możemy uważać dzieło muzyczne za nośnik wartości moralnych. Następnie badając, w jaki inny sposób dzieło muzyczne może być związane z wartościami moralnymi, autorka dochodzi do wniosku, że relacje między wartościami moralnymi a dziełem muzycznym należą do stosunków subtelnych i być może tym, co (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8. Aspekty słyszenia dźwięku w doświadczeniu estetycznym dzieła muzycznego.Małgorzata A. Szyszkowska - 2010 - In M. Ostrowicki (ed.), Materia muzyki. Kraków, Poland:
  Author refers to theories of mater and form, trying to find a way to establish the material grounds for musical sound. From Aristotle basic definition of physis author turns to Roger Scruton and his doubts whether what listeners hear as music, tone and even sound may be found among the physical things.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9. Messages in Art and Music.Małgorzata A. Szyszkowska - 2010 - Dialogue and Universalism 20 (3-4):97-109.
  In his article untitled Messages in Art Jerrold Levinson discusses the idea of a message behind a work of art. He argues that despite certain disclaimers put forward by artists it is „hard to deny that artworks (...) very often do have messages, and far from inexpressible ones”. From given examples it would seem that Levinson assumes that musical work just as other artworks sometimes generate messages and that in order for a work of music to be successful in expression (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10.  79
  Zakryte, nieobecne, niejednoznaczne: uwagi na temat cielesności śpiewu i instrumentalnego rozumienia ciała w tradycjach wokalnychpczyk.Małgorzata A. Szyszkowska - 2017 - In J. Mikołajczyk (ed.), Ciało-muzyka-performans. Katowice, Poland: pp. 51-73.
  Referat wskazuje na trudną do ukazania w pełni relację między wykonawcą muzyki wokalnej a jego ciałem. Autorka sugeruje, że różnice w traktowaniu (nazywaniu, określaniu i ukazywaniu) roli ciała w tej relacji wynikają z kulturowych nawyków. Z łatwości bądź trudności w odwoływaniu się do ciała jako ważnego elementu ekspresji, produkcji i ugruntowania twórczości artystycznej w tym twórczości muzycznej. Odwołując się do trzech tradycji wokalnych, do wokalizy, improwizacji i zabawy muzycznej, w których ciało traktowane było zawsze jako element tworzenia muzyki, czy to (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11. Gest ekspresyjny jako element estetycznej analizy dzieła muzycznego.Małgorzata A. Szyszkowska - 2003 - Sztuka I Filozofia (Art and Philosophy) (22-23):262-280.
  This paper presents gesture as an element of aesthetic experience of musical work. It focuses on specific dialectics of gesture in musical works as that which is visual or highlighted and at the same that which speaks to the listener. The difficulty in describing what constitute musical expressive gesture is there to guide us. The gesture stands in way of recognizing meaning and providing communication but at the same time that, which speaks to the listener is the most secluded, intimate (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12.  81
  “Notes on Improvisation and Freedom. Transgressing Self in Musical Performance”.Małgorzata A. Szyszkowska - 2018 - Interdisciplinary Studies in Musicology 1 (18/2018):97-106.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13. Wstrząs estetyczny i jego terapeutyczne oblicza.Małgorzata A. Szyszkowska - 2018 - In Milo Lorenc, M. Rychter & M. Salwa (eds.), Między integracją i rozproszniem. Doświadczenie estetyczne w kontekstach nowoczesności. Warsaw, Poland: pp. 193-213.
  Autorka przedstawia analizę pojęcia wstrząsu jako kategorii estetycznej użytej przez Th. Adorno w kontekście niemożności odbioru muzyki nowej. Nawiązując do Filozofii nowej muzyki oraz Teorii estetycznej autorka wyznacza kilka sposobów opisu i rozumienia wstrząsu, jakie znaleźć można u Adorno. Przy okazji śledząc tok myślenia filozofa zadaje sobie pytanie o to, czy wstrząs, o którym pisze Adorno jest zasadniczo czymś negatywnym, czym też może autor widzi w tym, gwałtownym sposobie reakcji na muzykę nową – ratunek.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14. Pojęcie idealnej granicy w estetyce dzieła muzycznego Romana Ingardena.Małgorzata A. Szyszkowska - 2011 - Aspekty Muzyki 1:203-225.
  Summary: In this paper author maintains that the term “ideal border” used by Roman Ingarden several times in his writing on music perception has more to offer than its face value suggests. The term is ambiguous and in its first reading seems to imply that Ingarden's take on musical work is all but coherent. Yet author tries to show that the term itself if taken seriously in its various possible interpretations makes Ingarden's aesthetics of music more interesting and inspiring then (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15.  35
  "Wzniosłość, nieskończoność, wolność"Pro Musica Sacra 2020/18, s. 9-26W.Małgorzata A. Szyszkowska - 2020 - Pro MusicaSacra 2020 (18):9-26.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16. A má educação como a principal causa da ruptura social.Carlos Carvalhar - 2020 - Revista Enunciação 5 (1):102-117.
  Resumo: Este artigo visa explorar a questão da educação em Platão a partir da contextualização histórica, pensando o modelo de Atenas, Lesbos e Esparta, e da perspectiva por onde uma má paideía, a baixa qualidade na formação de cidadãos, se torna a principal causa geradora da ruptura social. Foi feita, então, uma reflexão sobre as possibilidades de educação que atenienses de classes sociais distintas teriam e sobre a proposta platônica fundamentada na combinação entre a ginástica e a música, para que (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 17. A Second-Personal Approach to the Evolution of Morality.Carme Isern-Mas & Antoni Gomila - 2022 - Biological Theory 17 (3):199-209.
  Building on the discussion between Stephen Darwall and Michael Tomassello, we propose an alternative evolutionary account of moral motivation in its two-pronged dimension. We argue that an evolutionary account of moral motivation must account for the two forms of moral motivation that we distinguish: motivation to be partial, which is triggered by the affective relationships we develop with others; and motivation to be impartial, which is triggered by those norms to which we give impartial validity. To that aim, we present (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18.  98
  Pedir más a la Universidad en línea. ¿Podemos pensar juntos estando separados por una pantalla?Lavinia Marin - 2022 - Teoría de la Educación 34 (2):87-108.
  El cambio a la educación en línea que se produjo durante la pandemia del coronavirus puso en primer plano las preguntas sobre el valor y la conveniencia de una universidad totalmente en línea. Este artículo explora hasta qué punto es deseable una universidad totalmente en línea desde una perspectiva educativa, en la que la educación se considera una experiencia valiosa tomada en sí misma, independientemente de su resultado. Parto de la hipótesis de que una dimensión fundamental de las prácticas de (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 19. Más allá del republicanismo clásico. Comentario crítico a “Razones públicas” de Andrés Rosler.Romina Rekers - 2020 - Discusiones 1 (23):69-94.
  A pesar de que la tradición republicana y su concepción de libertad como no dominación tuvieron un lugar protagónico durante mucho tiempo, quedó opacada por el binomio berliniano que agotaba las concepciones de libertad en la libertad negativa como no interferencia y la libertad positiva como autocontrol o autogobierno. En este contexto el neorepublicanismo es responsable de reflotar la concepción republicana de libertad como no dominación presentándola como una alternativa superadora de ambos enfoques. En Razones públicas Andrés Rosler se propone (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20.  55
  Recensión a Romina REKERS, La democratización republicana del castigo. Más allá del populismo y el elitismo penal, Editorial de la UNC, 2020, 186 páginas. [REVIEW]Manuel Francisco Serrano - 2021 - InDret Penal Revista Para El Análisis Del Derecho 3:378 – 382.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21. Más allá de la retórica: algunas claves sobre la contribución del enfoque narrativo a la bioética.Oscar Vergara - 2018 - Revista Internacional de Éticas Aplicadas 26:257 - 264.
  Resumen: Todo hecho debe ser narrado para ser objeto de examen valorativo. Pero este examen depende, en parte, de cómo aquél sea narrado. Algunos autores han señalado el valor democrático que posee el enfoque narrativo, en la medida en que permite que una narración sea construida a partir de diferentes puntos de vista. El problema es que estos puntos de vista pueden conducir a soluciones alternativas o incluso antagónicas, fenómeno no infrecuente en una sociedad multicultural como la nuestra. Desde un (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 22.  25
  Introducción a ¡Menos ideas y más moderación!.Miguel Ángel Quintana Paz - 2023 - Madrid: Fundación Disenso.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23. MA Muqtedar Khan. Islam and Good Governance: A Political Philosophy of Ihsan. [REVIEW]Yasin Ramazan Basaran - 2020 - Dîvân: Disiplinlerarası Çalışmalar Dergisi 48:200-202.
  M. A. Muqtedar Khan, who is widely known for his earlier edited work Islamic Democratic Discourse and his article What is Enlightenment? An Islamic Perspective, presents this time a monograph which is focused on a single task. The argument of the book is carefully structured to invite the reader to reflect upon a long-lasting problem. Moreover, it not only analyzes the problem thoroughly but also offers a solution to it by doing justice to both historical and conceptual aspects of the (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24. Reality Is Not a Solid. Poetic Transfigurations of Stevens’ Fluid Concept of Reality.Jakub Mácha - 2018 - In Kacper Bartczak & Jakub Mácha (eds.), Wallace Stevens: Poetry, Philosophy, and Figurative Language. Berlin: Peter Lang. pp. 61-92.
  The main aim of this essay is to show that, for Stevens, the concept of reality is very fluctuating. The essay begins with addressing the relationship between poetry and philosophy. I argue, contra Critchley, that Stevens’ poetic work can elucidate, or at least help us to understand better, the ideas of philosophers that are usually considered obscure. The main “obscure” philosophical work introduced in and discussed throughout the essay is Schelling’s System of Transcendental Idealism. Both a (shellingian) philosopher and a (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25. Augmenting Seasoned English Language Teachers’ ICT Skills through a Service-Learning Activity-based TPACK.John Rey Pelila, Shirley L. Ayao-ao, Ma Theresa B. Nollido, Princess Precious Gem D. Ico, Jackielou H. Cabral, Shaira Nadine A. Capiral & Mark Anthony T. Gavina - 2022 - Edulangue 5 (2):1-25.
  Due to the emergence of ICT in ELT sector, seasoned English teachers find it resistant to such a shift despite having a positive attitude towards its use. This quasi-experimental study aimed to examine the extent to which seasoned English language teachers developed their ICT skills through a Service-Learning Activity (SLA). Using a one-group pre- and post-test design, this study collected the data through a modified Needs Assessment Survey (NAS) distributed to fourteen purposively selected participants. It was administered to examine what (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26. MA Granada. El umbral de la modernidad. Estudios sobre filosofia, religion y ciencia entre Petrarca y Descartes.S. A. Manzo - 2003 - Early Science and Medicine 8 (1):68-70.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27. O que é "verdadeiro, mas não esclarecedor" segundo a Ética Eudêmia.Raphael Zillig - 2017 - Archai: Revista de Estudos Sobre as Origens Do Pensamento Ocidental 20:231-254.
  In Eudemian Ethics I 6, Aristotle describes the progress of the ethical investigation as a drift from a) what is true but not clarifying to b) what is true and clarifying. The drift from a) to b) is usually interpreted as the overcome of a first obscure and confused grasp of the subject by a more accurate and reliable account. In this paper, I claim that the understanding of the methodological role of a) depends upon its dissociation from the notions (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 28. The Listening Eye: Jean-Francois Lyotard and the Rehabilitation of Listening.Malgorzata Szyszkowska - 2016 - International Journal of Aesthetics and Philosophy of Culture 1 (1):39-58.
  The author points out to the rehabilitation of listening which occurs in Lyotard's philosophy in the field of his aesthetic analysis. The philosophical grasping of time and especially the instant is being explained in Lyotard through the listening mode and in invoking the aural experiences and the experiences of sound. The author suggests that the category of listening is often used in place of the category of aesthetic and as metaphor of the aesthetic perception. In contrast to seeing, listening can (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29. Authentic Tibetan Tantric Buddhism and its Controversial Terma Tradition: A Review.Ma Zhen - 2016 - Asian Research Journal of Arts and Social Sciences 1 (5):1-8.
  This short commentary reviews, on the one hand, the authentic formation and development of Tibetan Tantric Buddhism, an innovative branch that is featured by the transformation of negative emotions (NEs) to a valuable vehicle to reach the enlightenment of consciousness via achieving three different levels of kayas by experiencing three-stage practices; on the other hand, its problematic Terma tradition that claims to make use of six different ways in the transmissions of Buddhist teachings generation after generation. Both religious and scientific (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30. Uwagi na temat wartości, wartościowania i doświadczenia estetycznego (Remarks on Values, Evaluation and Aesthetic Experience in Contemporary Aesthetics).Małgorzata Szyszkowska - 2019 - Sztuka I Filozofia (Art and Philosophy) 55 (2):101-122.
  Author begins with setting up a problematics of relations between values and evaluation in art and aesthetics experience. Following Bohdan Dziemidok work on American Axiology and Aesthetics (2014) author offers her remarks on the subject and joins the discussion on values and qualities and the possibility of assessing and evaluating the work of art with or without grounding it in aesthetic experience. Following Ingarden’s aesthetic phenomenology and turning to Władysław Stróżewski, author suggests that the values are a necessary part of (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31. Book Review Management A New Look—Lessons from Sarada Ma’s Life and Teaching by Dr Abani Nath Mukhopadhyay. [REVIEW]Swami Narasimhananda - 2014 - Prabuddha Bharata or Awakened India 119 (9):552.
  The present book attempts to look out for management lessons in Holy Mother’s life. The author is a disciple of Sri Akshaya Chaitanya who was himself a disciple and biographer of Holy Mother. This book is thus a product of inspired effort. Various facets of the Holy Mother’s personality have been traced through incidents from her life and these have been classified into different sections such as planning, organisation, motivation, leadership, decision-making, communication, and inspiration.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32.  35
  Sensorimotor accounts of joint attention.Alexander Maye, Carme Isern-Mas, Pamela Barone & John A. Michael - 2017 - Scholarpedia 12 (2):42361.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 33. Michael Tomasello, Becoming human: a theory of ontogeny, Cambridge, MA: The Belknap Press of Harvard University Press, 2019, xi + 379 pp, $35.00/£28.95/€31.50. [REVIEW]Ivan Gonzalez-Cabrera - 2020 - History and Philosophy of the Life Sciences 42 (4):1-5.
  In this book, Michael Tomasello proposes an overarching theoretical framework that organizes the research that he and his colleagues at the Department of Developmental and Comparative Psychology of the Max Planck Institute in Leipzig have carried out for the past 20 years. The book is recommended for students and academics working on the evolution of human cognition, especially those interested in the intersection between evolutionary developmental biology and developmental psychology.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34. Plasma Brain Dynamics (PBD): A Mechanism for EEG Waves Under Human Consciousness.Z. G. ma - 2017 - Cosmos and History 13 (2):185-203.
  EEG signals are records of nonlinear solitary waves in human brains. The waves have several types (e.g., α, β, γ, θ, δ) in response to different levels of consciousness. They are classified into two groups: Group-1 consists of complex storm-like waves (α, β, and γ); Group-2 is composed of simple quasilinear waves (θ and δ). In order to elucidate the mechanism of EEG wave formation and propagation, this paper extends the Vlasov-Maxwell equations of Plasma Brain Dynamics (PBD) to a set (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35.  69
  The Unification of Sciences Based on the Intrinsicality of Nature: with TOE as a Trial.Jin Ma - manuscript
  This article aims to unify all scientific theories based on the concept of “intrinsicality of nature”, including the fundamental theories in physics. First, the general property within existing natural phenomena, say “intrinsicality of nature”, was deduced as “logicality” and "imperfectness". Then, the identical intrinsicality was deduced out for the science to unify all scientific theories. Finally, with this intrinsicality and the novelties of consciousness, the unification of physics theories, say Theory of Everything, was framed by a physical model of more (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36.  96
  O Neuronaturalismo Biológico e a Consciência sob uma Perspectiva Neurobiológica e Evolutiva: Resenha do Livro Consciousness Desmystified (Cambridge, MA: MIT Press, 2018), de Todd. E. Feinberg & Jon M. Mallatt. [REVIEW]Victor Barcellos - 2021 - Revista Reflexões 10:248-254.
  Resenha crítica do livro Consciousness Desmystified (Cambridge, MA: MIT Press, 2018) de Todd. E. Feinberg e Jon M. Mallatt.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37.  65
  Implementing conceptual engineering: lessons from social movements.Carme Isern-Mas - forthcoming - Inquiry: An Interdisciplinary Journal of Philosophy.
  Communication strategies to shape public opinion can be applied to the philosophical program of conceptual engineering. I propose to look for answers to the implementation challenge for conceptual engineering on similar challenges that arise in other contexts, such as that of social movements. I claim that conceptual engineering is successfully practiced in other areas with direct consequences on the political landscape, and that we can apply to philosophy what we might learn from those successful practices. With that end in mind, (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38. Diferencia sexual, diferencia ideológica : Lecturas a contratiempo (Derrida lector de Marx y Althusser en la década de 1970 y más allá).Thomas Clément Mercier - 2019 - Demarcaciones 7.
  Este ensayo presenta una descripción de los escritos inéditos de Jacques Derrida sobre Marx y Louis Althusser en la década de 1970, y un estudio de conceptos como ideología, diferencia sexual, reproducción, violencia, dominación o hegemonía en perspectiva deconstructiva. Se trata de pensar en una otra economía, más allá de la economía del cuerpo propio. El artículo fue publicado en el Volumen 7 de la Revista Demarcaciones, "a 25 años de Espectros de Marx.".
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 39. Love, friendship, and moral motivation.Carme Isern-Mas - 2022 - Journal of Theoretical and Philosophical Psychology 42 (2):93-107.
  The love that we feel for our friends plays an essential role in both our moral motivation to act towards them; and in our moral obligations towards them, that is, in our special duties. We articulate our proposal as a reply to Stephen Darwall’s second-person proposal, which we take to be a contemporary representative of the Kantian view. According to this view, love does not have a necessary role neither in moral motivation, nor in moral obligation; just a complementary one. (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40. Más allá de lo visible. Las nanotecnologías y la nanomedicina. Definiciones y problemática bioética.Antonio Spagnolo & Viviana Daloiso - 2009 - Medicina y Ética 20:133-160.
  El presente articuLo pretende encuadrar y definir las implicaciones éticas reLativas a La aplicación biomédica de las nanotecnologías, a través de La vaLoración deL estado del arte.Las nanotecnologías, expresiÓn de La habilidad humana de manipuLar la materia a escala atómico/molecular se presentan como un instrumento capaz de modificar la investigaciÓn científica y la medicina de manera radicaL.Debates a todo nivel han subrayado las dificultades de darles una definición clara y unívoca, a causa de la convergencia de diversos ámbitos del saber (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41. The Economic World View: Studies in the Ontology of Economics.Uskali Mäki (ed.) - 2001 - New York: Cambridge University Press.
  The beliefs of economists are not solely determined by empirical evidence in direct relation to the theories and models they hold. Economists hold 'ontological presuppositions', fundamental ideas about the nature of being which direct their thinking about economic behaviour. In this volume, leading philosophers and economists examine these hidden presuppositions, searching for a 'world view' of economics. What properties are attributed to human individuals in economic theories, and which are excluded? Does economic man exist? Do markets have an essence? Do (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   12 citations  
 42. Maternidad subrogada a debate.Gilberto A. Gamboa-Bernal - 2023 - Persona y Bioética 27 (1):e2711.
  La maternidad subrogada es una respuesta técnica ante una dificultad biológica que se puede dar en la reproducción humana. Luego de una introducción, que muestra la problemática que la guerra en Ucrania ha ocasionado en esta materia, se exponen algunas generalidades sobre la maternidad subrogada, su presencia en el mundo y sus costos; así mismo, se reflexiona sobre los problemas éticos, bioéticos y biojurídicos desde las perspectivas biológica, antropológica y jurídica en cada uno de los actores del proceso (madre sustituta, (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43.  19
  How Should the Benefits and Burdens Arising from the Eurozone Be Distributed amongst Its Member States?Josep Ferret Mas - forthcoming - Daimon: Revista Internacional de Filosofía:1-20.
  This article asks how the costs and benefits of operating a monetary union should be distributed amongst its more and less competitive members, taking as an example the operation of the European Monetary Union (EMU or Eurozone). Drawing on existing domestic and transnational justice debates, I resist both a purely procedural and a purely distributive view. The former assumes treaties against a fair background can make any distribution fair and disregards how individual citizens are likely to fare depending on how (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44.  59
  Distributive Justice, Political Legitimacy, and Independent Central Banks.Josep Ferret Mas - forthcoming - Res Publica:1-18.
  The Global Financial Crisis of 2007–2009 exacerbated two distinct concerns about the independence of central banks: a concern about legitimacy and a concern about economic justice. This paper explores the legitimacy of independent central banks from the perspective of these two concerns, by presenting two distinct models of central banking and their different claims to political legitimacy and distributive justice. I argue primarily that we should avoid construing central bank independence in binary terms, such that central banks either are, or (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45. Effectiveness of the Alternative Learning System Informal Education Project and the Transfer of Life Skills among ALS Teachers: A Case Study.Manuel Caingcoy, Juliet Pacursa & Ma Isidora Adajar - 2021 - International Journal of Community Service and Engagement 2 (3):88-98.
  Alternative Learning System (ALS) has been adopted in Philippine basic education, yet there is no academic institution in the region prepares ALS teachers in teaching life skills. ALS teachers graduated from different programs of teacher education for formal education. In response, an extension project was conceptualized and implemented to enhance the teaching capacity and effectiveness of ALS teachers. Case study was conducted to evaluate the effectiveness of the project. It explored the transfer of life skills among ALS teachers. Data were (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46. Más allá del bien y del mal:(El ocaso del superhombre).Santiago Lario Ladrón - 2003 - A Parte Rei 29:9.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 47. Paulo Freire más que nunca.Walter Kohan - 2020 - Buenos Aires, Argentina: CLACSO.
  Paulo Freire es una figura extraordinaria no solo para la educación brasileña, sino también para la educación latinoamericana y mundial. Sus contribuciones no se limitan a una obra escrita, mucho menos a un método, ni siquiera a un paradigma teórico; también refieren a una práctica y, de un modo más general, a una vida dedicada a la educación, una vida hecha escuela, o sea, una manera de ocupar el espacio de educador que lo llevó de viaje por el mundo entero (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 48.  80
  Instructional Leadership Practices of School Administrators: The Case of El Salvador City Division, Philippines.Ma Leah Lincuna & Manuel Caingcoy - 2020 - Commonwealth Journal of Academic Research 1 (2):12-32.
  School administrators are mandated to take the instructional leadership roles. On this premise, a study assessed the extent of instructional leadership practices of public elementary school administrators in El Salvador City Division, Philippines. Also, it explored their actual practices, challenges encountered, and the ways they overcome the challenges in practicing instructional leadership. It employed a mixed-method research design. It administered the adopted assessment tool on instructional leadership to 15 school administrators and 12 of them were involved in the individual interviews. (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 49.  90
  Más allá de las operaciones del pensamiento salvaje entre los shuar de la Amazonía ecuatoriana.Luis Gregorio Abad Espinoza - 2022 - In Tania González, Catalina Campo Imbaquingo, José E. Juncosa & Fernando García (eds.), Antropologías hechas en Ecuador. El quehacer antropológico-Tomo IV. Quito, Ecuador: Asociación Latinoamericana de Antropología; editorial Abya-Yala; Universidad Politécnica Salesiana (UPS) y la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO-Ecuador). pp. 274-286.
  Al tratar de disolver la neta separación entre una mente racional y la materia inerte abogada por el dualismo Cartesiano, el monismo lucha por reunificar estas distintas realidades ontológicas. Tal como para Claude Lévi-Strauss y Baruch Spinoza, esa dicha unificación no puede prescindir de la trascendencia de la mente humana como locus del pensamiento y conocimiento de la naturaleza externa. A través de una discusión entre las abstracciones de la etnología Amerindia (animismo-perspectivismo), las teorizaciones del estructuralismo y las relaciones que (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50. Maggie Mort, Building the Trident Network: A Study of the Enrollment of People, Knowledge, and Machines. Inside Technology. Cambridge, MA and London: MIT Press, 2002. Pp. X+217. Isbn 0-262-13397-0. £22.50. [REVIEW]Sean F. Johnston - 2004 - British Journal for the History of Science 37 (4):485-486.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 1000