Results for 'Maciej Zając'

17 found
Order:
 1. Antyrealizm Semantyczny a Zasada Wyłączonego Środka.Patryk Zając - manuscript
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2. KRYTYKA A POLITYKA KULTURALNA. SPOŁECZNA FUNKCJA FILOZOFII W KONCEPCJACH MAXA HORKHEIMERA I RICHARDA RORTY’EGO.Patryk Zajac - 2012 - Racjonalia 2.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  46
  Maciej Artur Sosnowski, Pokochać dialektykę. [REVIEW]ELiza Kącka - 2012 - Argument: Biannual Philosophical Journal 2 (2):431-438.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  99
  Maciej ZAREMBA-BIELAWSKI, Higieniści – z dziejów eugeniki. [REVIEW]Rec Magdalena KŁECZEK - 2014 - Argument: Biannual Philosophical Journal 4 (2):465-478.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  25
  Maciej BARWACZ, Estetyka Życia – wspólne obszary nietzscheańskiej filozofii oraz przekazów buddyzmu zen. [REVIEW]Rec Konrad Pyznar - 2013 - Argument: Biannual Philosophical Journal 3 (2):533-538.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. Realizm modalny i okresy warunkowe z niemożliwymi poprzednikami [Modal Realism and Counterpossibles].Maciej Sendłak - 2014 - Filozofia Nauki 22 (4).
  To solve the problem of counterpossibles, many philosophers have been arguing that one needs to invoke impossible worlds. This extension of the ontology of modality should save the analysis of counterfactuals from being insensitive to the problem of counterpossibles. Since theories of impossible worlds are extensions of original accounts of modalities, it is worth stressing that proper analyses of counterpossibles should not weaken the latter.In this paper I argue that these theories of impossible wolrds, which are based on D. Lewis' (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7. Three Approaches to the Study of Speech Acts.Maciej Witek - 2013 - Dialogue and Universalism 23 (1):129-141.
  The paper reconstructs and discusses three different approaches to the study of speech acts: (i) the intentionalist approach, according to which most illocutionary acts are to be analysed as utterances made with the Gricean communicative intentions, (ii) the institutionalist approach, which is based on the idea of illocutions as institutional acts constituted by systems of collectively accepted rules, and (iii) the interactionalist approach the main tenet of which is to perform illocutionary acts by making conventional moves in accordance with patterns (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 8. A Contextualist Account of the Linguistic Reality.Maciej Witek - 2008 - In Joanna Odrowąż-Sypniewska (ed.), Logic, Methodology and Philosophy of Science at Warsaw University 4. Semper.
  In this paper I consider the idea of external language and examine the role it plays in our understanding of human linguistic practice. Following Michael Devitt, I assume that the subject matter of a linguistic theory is not a psychologically real computational module, but a semiotic system of physical entities equipped with linguistic properties. 2 What are the physical items that count as linguistic tokens and in virtue of what do they possess phonetic, syntactic and semantic properties? According to Devitt, (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9. Between the Actual and the Trivial World.Maciej Sendłak - 2016 - Organon F: Medzinárodný Časopis Pre Analytickú Filozofiu 23 (2):162-176.
  The subject of this paper is the notion of similarity between the actual and impossible worlds. Many believe that this notion is governed by two rules. Ac-cording to the first rule, every non-trivial world is more similar to the actual world than the trivial world is. The second rule states that every possible world is more similar to the actual world than any impossible world is. The aim of this paper is to challenge both of these rules. We argue that (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10. Dwa typy abstrakcjonizmu w ontologii fikcji.Maciej Sendłak - forthcoming - Przegląd Filozoficzno-Literacki.
  "The main aim of the paper is to compare two types of abstractionistic accounts of fictional objects, and to analyze their consequences for interpretation of existential quantification. According to a proponent of general abstractionistic theory, fictional objects have abstract nature in a way similar to contracts, marriages, and the likes. This view is an alternative to strongly realistic accounts of fictional objects, defended by Terence Parsons or David Lewis. Within abstractionistic theories, as in all philosophical areas, one can find divergences (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11. Modal Meinongianism, Russell’s Paradox, and the Language/Metalanguage Distinction.Maciej Sendłak - 2013 - Polish Journal of Philosophy (2):63-78.
  The subject of my article is the principle of characterization – the most controversial principle of Meinong’s Theory of Objects. The aim of this text is twofold. First of all, I would like to show that Russell’s well-known objection to Meinong’s Theory of Objects can be reformulated against a new modal interpretation of Meinongianism that is presented mostly by Graham Priest. Secondly, I would like to propose a strategy which gives uncontroversial restriction to the principle of characterization and which allows (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12.  91
  Spór o niezaktualizowane możliwości.Maciej Sendłak - 2010 - Filozofia Nauki 18 (1).
  In 1947 Quine wrote one of the most important and influential articles in the twentieth century philosophy - "On What There Is". One of the aims of this article was a critique of Meinong's Theory of Object. The critique was especially focused upon nonactual possibilities, which (according to Meinong) are some kinds of nonexistent objects. In my paper I want to present Neo-Meinongian refutations of Quine's critique. In order to do this I discuss: (i) the main thesis of "On What (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13.  34
  Obóz Kultury 2.0.Mirosław Filiciak, Alek Tarkowski, Agata Jałosińska, Andrzej Klimczuk, Maciej Rynarzewski, Jacek Seweryn, Stunża M., D. Grzegorz, Marcin Wilkowski & Anna Orlik - 2010 - Fundacja Ortus.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14. Zur Lage der deutschen Minderheit in Łódź vor dem ersten Weltkrieg unter besonderer Berücksichtigung der Situation der Frauen.Barbara Ratecka - 2002 - Acta Universitatis Lodziensis 3:173-181.
  Niewielu łodzian pamięta, że do szybkiego rozwoju naszego miasta w XIX i na początku XX w. przyczynili się niemieccy koloniści z Saksonii, Śląska, Hesji i innych obszarów ówczesnych Niemiec. Zachęceni korzystnymi warunkami, oferowanymi im przez administrację Królestwa Polskiego, przybywali całymi rodzinami, z niewielkim dobytkiem, aby tu, nad Łódką, szukać poprawy bytu. Większość osadników rekrutowała się z kręgów rzemieślników. Byli to tkacze, farbiarze, folusznicy itd. W latach trzydziestych XIX w. powstały trzy osiedla niemieckie: Nowe Miasto, Łódka i Osiedle Ślązaków, które stale (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15. Europäische Union - ein Schritt näher.Monika Kucner - 2002 - Acta Universitatis Lodziensis 3:229-249.
  Idea integracji europejskiej nie jest wymysłem naszych czasów. Jest to proces złożony, który dojrzewał na przestrzeni kilku wieków i który w naszym stuleciu zaczął nabierać wyrazistych kształtów. Społeczeństwa europejskie znużone bezsensem wzajemnie wyniszczających wojen, zaczęły poszukiwać takiej formy koegzystencji, która umożliwiłaby im wspólne decydowanie o polityce, gospodarce czy kulturze. W roku 1950 francuski minister spraw zagranicznych Robert Schuman zadeklarował gotowość rządu francuskiego do współpracy z rządem niemieckim w sektorze węgla i stali, w celu zagwarantowania pokoju na kontynencie. Plan Schumana urzeczywistnił (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16.  82
  ks. Jarosław JAGIEŁŁO, Niedokończony spór o antropologię filozoficzną (Heidegger–Plessner). [REVIEW]Rec Maciej Urbanek - 2011 - Argument: Biannual Philosophical Journal 1 (2):379-385.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17.  39
  X Polski Zjazd Filozoficzny w Poznaniu.Włodzimierz Heflik & Maciej Urbanek - 2015 - Argument: Biannual Philosophical Journal 5 (1):315-318.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark