Results for 'Magdalena Klimczuk-Kocha��ska'

257 found
Order:
 1. Outplacement dla pracowników - bariery, potrzeby, czynniki rozwoju (Outplacement for Employees - Barriers, Needs, Growth Factors).Magdalena Klimczuk-Kochańska & Andrzej Klimczuk - 2012 - Narodowe Forum Doradztwa Kariery.
  M. Klimczuk-Kochańska, A. Klimczuk, Outplacement dla pracowników - bariery, potrzeby, czynniki rozwoju (Outplacement for Employees - Barriers, Needs, Growth Factors), Narodowe Forum Doradztwa Kariery, Białystok-Kraków 2012, 140p.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 2. Outplacement dla firm - bariery, potrzeby, czynniki rozwoju (Outplacement for Companies - Barriers, Needs, Growth Factors).Magdalena Klimczuk-Kochańska & Andrzej Klimczuk - 2012 - Narodowe Forum Doradztwa Kariery.
  M. Klimczuk-Kochańska, A. Klimczuk, Outplacement dla pracowników - bariery, potrzeby, czynniki rozwoju (Outplacement for Employees - Barriers, Needs, Growth Factors), Narodowe Forum Doradztwa Kariery, Białystok-Kraków 2012, 140p. -/- .
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 3. Popyt na zawody i kompetencje na podlaskim rynku pracy a potrzeby pracodawców w zakresie kształcenia ustawicznego pracowników w wieku 45 lat i więcej.Katarzyna Baczyńska-Koc, Magdalena Borys, Andrzej Klimczuk, Iwona Pietrzak, Bogusław Plawgo, Katarzyna Radziewicz, Ewa Rollnik-Sadowska, Cecylia Sadowska-Snarska & Justyna Żynel-Etel - 2015 - Wojewódzki Urząd Pracy W Białymstoku.
  Popyt na zawody i kompetencje na podlaskim rynku pracy a potrzeby pracodawców w zakresie kształcenia ustawicznego pracowników w wieku 45 lat i więcej Katarzyna Baczyńska-Koc, Magdalena Borys, Andrzej Klimczuk, Iwona Pietrzak, Bogusław Plawgo, Katarzyna Radziewicz, Ewa Rollnik-Sadowska, Cecylia Sadowska-Snarska & Justyna Żynel-Etel .
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4. Startery podlaskiej gospodarki. Analiza gospodarczych obszarów wzrostu i innowacji województwa podlaskiego: sektor produkcji oprogramowania komputerowego (Podlasie economy starters. Analysis of economic growth and innovation areas of Podlaskie: software production sector).Bogusław Plawgo, Anna Grabska, Magdalena Klimczuk-Kochańska, Andrzej Klimczuk, Jacek Kierklo & Justyna Żynel-Etel - 2011 - Wojewódzki Urząd Pracy W Białymstoku.
  More Info: B. Plawgo, A. Grabska, M. Klimczuk-Kochańska, A. Klimczuk, J. Kierklo, J. Żynel-Etel, Startery podlaskiej gospodarki. Analiza gospodarczych obszarów wzrostu i innowacji województwa podlaskiego: sektor produkcji oprogramowania komputerowego (Podlasie economy starters. Analysis of economic growth and innovation areas of Podlaskie: software production sector), Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku, Białystok 2011.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   4 citations  
 5.  89
  Potencjał Współpracy Transgranicznej Podregionu Białostocko-Suwalskiego.Magdalena Klimczuk-Kochańska & Andrzej Klimczuk - 2015 - Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr.
  Potencjał Współpracy Transgranicznej Podregionu Białostocko-Suwalskiego .
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6.  68
  Social and Solidarity Economy.Magdalena Klimczuk-Kochańska & Andrzej Klimczuk - 2015 - In Mehmet Odekon (ed.), The Sage Encyclopedia of World Poverty, 2nd Edition. Sage Publications. pp. 1413--1416.
  The social and solidarity economy concept refers to enterprises, organizations, and innovations that combine production of goods, services, and knowledge with achieving economic and social goals as well as solidarity building.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 7. Influence of Outplacement on the Protection of Workers Competencies.Magdalena Klimczuk-Kochańska & Andrzej Klimczuk - 2013 - In Štefan Majtán (ed.), Aktuálne Problémy Podnikovej Sféry 2013. Vydavateľstvo Ekonóm. pp. 259--264.
  This paper presents the problem of workers lay off and loss along with their exit from the organization its key competencies - skills and knowledge. Importance of management of key competencies was described. The paper also presents outplacement as a way to maintain core competencies even during reducing the human resources within the enterprises.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8.  22
  Technology Transfer.Magdalena Klimczuk-Kochańska & Andrzej Klimczuk - 2015 - In Mehmet Odekon (ed.), The Sage Encyclopedia of World Poverty, 2nd Edition. Sage Publications. pp. 1529--1531.
  Technology transfer is the movement of technical and organizational skills, knowledge, and methods from one individual or organization to another for economic purposes. This process usually involves a group that possesses specialized technical skills and technology that transfers it to a target group of receptors who do not possess those skills, and who cannot create that technology themselves.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 9. Technological Unemployment.Magdalena Klimczuk-Kochańska & Andrzej Klimczuk - 2015 - In Mehmet Odekon (ed.), The Sage Encyclopedia of World Poverty, 2nd Edition. Sage Publications. pp. 1510--1511.
  Technological unemployment is a situation when people are without work and seeking work because of innovative production processes and labor-saving organizational solutions.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10. Outplacement - Odpowiedzialne Zwolnienia Pracownicze W Kontekście Rozwoju Regionalnego.Magdalena Klimczuk-Kochańska & Andrzej Klimczuk - 2013 - In Robert Geisler (ed.), Odpowiedzialność - Przestrzeń Lokalnego Społeczeństwa Obywatelskiego, Biznesu I Polityki. Instytut Socjologii, Uniwersytet Opolski. pp. 111--135.
  Trwaj¸a}cy na pocz¸a}tku XXI wieku globalny kryzys gospodarczy wymusza podejmowanie przez przedsiȩbiorstwa działań restrukturyzacyjnych. Zmiany te czȩsto wi¸a}ż¸a} siȩ z redukcj¸a} zatrudnienia i kształtowaniem nowych relacji z pracownikami. Outplacement stanowi wci¸a}ż mało popularn¸a} i słabo rozpoznawaln¸a} w Polsce koncepcjȩ odpowiedzialnego zarz¸adzania zwolnieniami pracowników, która pozwala na złagodzenie negatywnych skutków utraty pracy i na skrócenie okresu bezrobocia. Celem opracowania jest przybliżenie istoty i potencjału stosowania outplacementu w Polsce. Podjȩta krytyczna analiza literatury przedmiotu obejmuje wskazanie działań na rzecz antycypacji procesów restrukturyzacji i (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11.  47
  New Technology: Risks and Gains.Magdalena Klimczuk-Kochańska & Andrzej Klimczuk - 2015 - In Mehmet Odekon (ed.), The Sage Encyclopedia of World Poverty, 2nd Edition. Sage Publications. pp. 1144--1147.
  New technologies are often radical innovations that change current activities across different areas of social and economic life. At the beginning of the 21st century, some of these technologies are information and communications technology, nanotechnology, biotechnology, robotics, and artificial intelligence. These innovations stimulate new opportunities for the production, distribution, and consumption of goods and services, and thus can help solve social problems. But they also cause new social risks and inequalities.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12.  37
  Changes in the Local Government System and Regional Policy in Poland: The Impact of Membership in the European Union.Magdalena Klimczuk-Kochańska & Andrzej Klimczuk - 2016 - In Ugur Sadioglu & Kadir Dede (eds.), Theoretical Foundations and Discussions on the Reformation Process in Local Governments. Igi Global. pp. 328--352.
  This chapter presents the successive stages to make changes in the Polish development policy after 1989. The national administration reform of 1990 in the Third Commonwealth of Poland restored the local government after 40 years of non-existence during the time of Polish People’s Republic that was a satellite state of the Soviet Union after the Second World War. Another reform took place in 1998 as a part of preparations for the country’s membership in the European Union from 2004. Currently developed (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13. Startery Podlaskiej Gospodarki. Analiza Gospodarczych Obszarów Wzrostu I Innowacji Województwa Podlaskiego: Sektor Produkcji Oprogramowania Komputerowego (Podlasie Economy Starters. Analysis of Economic Growth and Innovation Areas of Podlaskie: Software P.Bogusław Plawgo, Anna Grabska, Magdalena Klimczuk-Kochańska, Andrzej Klimczuk, Jacek Kierklo & Justyna Żynel-Etel - 2011 - Wojewódzki Urz¸Ad Pracy W Białymstoku.
  B. Plawgo, A. Grabska, M. Klimczuk-Kochańska, A. Klimczuk, J. Kierklo, J. Żynel-Etel, Startery podlaskiej gospodarki. Analiza gospodarczych obszarów wzrostu i innowacji województwa podlaskiego: sektor produkcji oprogramowania komputerowego, Wojewódzki Urz¸ad Pracy w Białymstoku, Białystok 2011.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 14. Startery Podlaskiej Gospodarki. Analiza Gospodarczych Obszarów Wzrostu I Innowacji Województwa Podlaskiego: Sektor Rehabilitacji Geriatrycznej (Podlasie Economy Starters. Analysis of Economic Growth and Innovation Areas of Podlaskie: Geriatric Rehabilitat.Bogusław Plawgo, Magdalena Klimczuk, Mariusz Citkowski, Marta Juchnicka & Andrzej Klimczuk - 2009 - Wojewódzki Urz¸Ad Pracy W Białymstoku.
  Startery Podlaskiej Gospodarki. Analiza Gospodarczych Obszarów Wzrostu I Innowacji Województwa Podlaskiego: Sektor Rehabilitacji Geriatrycznej (Podlasie Economy Starters. Analysis of Economic Growth and Innovation Areas of Podlaskie: Geriatric Rehabilitat Bogusław Plawgo, Magdalena Klimczuk, Mariusz Citkowski, Marta Juchnicka & Andrzej Klimczuk Wojewódzki Urz¸Ad Pracy W Białymstoku (2009) .
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 15. Przebieg procesu outplacementu i jego instrumenty.Andrzej Klimczuk & Magdalena Klimczuk-Kochańska - 2013 - In Magdalena Klimczuk-Kochańska (ed.), Bariery I Potencjały Rozwoju Outplacementu Dla Firm I Pracowników. Narodowe Forum Doradztwa Kariery. pp. 27--40.
  Przebieg procesu outplacementu i jego instrumenty Andrzej Klimczuk & Magdalena Klimczuk-Kochańska In Magdalena Klimczuk-Kochańska (ed.), Bariery I Potencjały Rozwoju Outplacementu Dla Firm I Pracowników. Narodowe Forum Doradztwa Kariery. pp. 27--40 (2013) .
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16. Outplacement Dla Pracowników - Outplacement Jako Forma Wsparcia Pracowników Przedsiȩbiorstwa.Andrzej Klimczuk & Magdalena Klimczuk-Kochańska - 2013 - In Magdalena Klimczuk-Kochańska (ed.), Bariery I Potencjały Rozwoju Outplacementu Dla Firm I Pracowników. Narodowe Forum Doradztwa Kariery. pp. 85--130.
  Outplacement dla pracowników - outplacement jako forma wsparcia pracowników przedsiȩbiorstwa Andrzej Klimczuk & Magdalena Klimczuk-Kochańska In Magdalena Klimczuk-Kochańska (ed.), Bariery I Potencjały Rozwoju Outplacementu Dla Firm I Pracowników. Narodowe Forum Doradztwa Kariery. pp. 85--130 (2013) .
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17. Podregion białostocko-suwalski a podregiony: krośnieńsko-przemyski, obwód zakarpacki i obwód grodzieński.Andrzej Klimczuk & Magdalena Klimczuk-Kochańska - 2015 - In Bogusław Plawgo (ed.), Współpraca Transgraniczna Małych I Średnich Przedsiȩbiorstw Jako Czynnik Rozwoju Regionalnego. Na Przykładzie Podregionu Białostocko-Suwalskiego I Podregionu Krośnieńsko-Przemyskiego W Polsce, Obwodu Zakarpackiego Na Ukrainie Oraz Obwodu Grodzieńskiego Na. Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr. pp. 29--85.
  M. Klimczuk-Kochańska, A. Klimczuk, Podregion białostocko-suwalski a podregiony: krośnieńsko-przemyski, obwód zakarpacki i obwód grodzieński, [in:] B. Plawgo, Współpraca transgraniczna małych i średnich przedsiȩbiorstw jako czynnik rozwoju regionalnego. Na przykładzie podregionu białostocko-suwalskiego i podregionu krośnieńsko-przemyskiego w Polsce, obwodu zakarpackiego na Ukrainie oraz obwodu Grodzieńskiego na Białorusi, Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr, Białystok 2015, pp. 29-85.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18.  32
  Dual Labor Market.Andrzej Klimczuk & Magdalena Klimczuk-Kochańska - 2016 - In Nancy Naples, Renee Hoogland, Wickramasinghe C., Wong Maithree & Wai Ching Angela (eds.), The Wiley-Blackwell Encyclopedia of Gender and Sexuality Studies. Wiley-Blackwell. pp. 1--3.
  The dual labor market theory is one of the primary explanations for the gender differences in earnings. It shows that gender inequality and stereotypes lead to employment of men and women in different segments of the labor market characterized by various incomes. This theory is based on the hypothesis that such markets are divided into segments, which are divided by different rules of conduct for workers and employers. Differences also include production conditions, terms of employment, productivity of employees, and the (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 19. Outplacement Jako Sposób Ochrony Kompetencji Pracowników Organizacji W Warunkach Zmiennego Otoczenia.Andrzej Klimczuk & Magdalena Klimczuk-Kochańska - 2014 - In Roma Fimińska-Banaszyk (ed.), Współczesne Problemy Zarz¸a}Dzania - Dylematy I Propozycje Rozwi¸Azań. Pwsz W Koninie. pp. 157--174.
  Artykuł podejmuje problematykȩ zwolnień pracowników przedsiȩbiorstw, która zyskuje na znaczeniu wraz z utrzymywaniem siȩ globalnego kryzysu gospodarczego na pocz¸a}tku XXI wieku. Kryzys prowadzi do dynamicznych zmian w otoczeniu organizacji i w wielu przypadkach wymusza decyzje o podjȩciu działań restrukturyzacyjnych. Restrukturyzacja przedsiȩbiorstw może obejmować zarówno ograniczenie kosztów prowadzenia działalności, modernizacjȩ procesów produkcji i świadczenia usług, zmianȩ rynków i partnerów biznesowych, jak również racjonalizacjȩ zatrudnienia. Zmiany w strukturze zatrudnienia mog¸a} prowadzić do kształtowania nowych, bardziej elastycznych relacji z pracownikami. W tym kontekście outplacement (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20.  50
  Organic Agriculture.Andrzej Klimczuk & Magdalena Klimczuk-Kochańska - 2020 - In Scott Romaniuk, Manish Thapa & Péter Marton (eds.), The Palgrave Encyclopedia of Global Security Studies. Springer Verlag. pp. 1--7.
  Consumers are increasingly aware of the health- and safety-related implications of the food which they can buy in the market. At the same time, households have become more aware of their environmental responsibilities. Regarding the production of food, a crucial and multifunctional role is played by agriculture. The way vegetables, fruits, and other crops are grown and how livestock is raised has an impact on the environment and landscape. Operations performed by farmers, such as water management, can be dangerous for (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21.  28
  Trust in Food.Andrzej Klimczuk & Magdalena Klimczuk-Kochańska - 2019 - In David M. Kaplan (ed.), Encyclopedia of Food and Agricultural Ethics. Springer Verlag. pp. 2380--2386.
  Trust is important in the food sector. This is primarily because households entrust some of the tasks related to food preparation to food processors. The public is concerned about pesticides, food additives, preservatives, and processed foods that may harbor unwanted chemicals or additives. After numerous food scandals, consumers expect food processing industries and retailers to take responsibility for food safety. Meanwhile, the food industry focuses on profit growth and costs reduction to achieve higher production efficiency and competitiveness. It means that (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22.  74
  Outplacement Dla Firm - Outplacement W Warunkach Wzrostu Ryzyka I Elastyczności Organizacji.Andrzej Klimczuk & Magdalena Klimczuk-Kochańska - 2013 - In Magdalena Klimczuk-Kochańska (ed.), Bariery I Potencjały Rozwoju Outplacementu Dla Firm I Pracowników. Narodowe Forum Doradztwa Kariery. pp. 41--84.
  Outplacement dla firm - outplacement w warunkach wzrostu ryzyka i elastyczności organizacji .
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23.  17
  Core-Periphery Model.Andrzej Klimczuk & Magdalena Klimczuk-Kochańska - 2019 - In Scott Romaniuk, Manish Thapa & Péter Marton (eds.), The Palgrave Encyclopedia of Global Security Studies. Springer Verlag. pp. 1--8.
  Core-periphery imbalances and regional disparities figure prominently on the agenda of several disciplines, which result from their enormous impact on economic and social development around the world. In sociology, international relations, and economics, this concept is crucial in explanations of economic exchange. There are few countries that play a dominant role in world trade, while most countries have a secondary or even a tertiary position in world trade. Moreover, when we are discussing global, continental, regional, and national economies, we can (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24.  45
  Bariery I Potencjały Rozwoju Outplacementu Dla Firm I Pracowników.Magdalena Klimczuk-Kochańska (ed.) - 2013 - Narodowe Forum Doradztwa Kariery.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 25.  36
  Emotion Work.Andrzej Klimczuk & Magdalena Klimczuk-Kochańska - 2016 - In Nancy Naples, Renee Hoogland, Wickramasinghe C., Wong Maithree & Wai Ching Angela (eds.), The Wiley-Blackwell Encyclopedia of Gender and Sexuality Studies. Wiley-Blackwell. pp. 1--3.
  Emotion work is usually defined as the psychological processes necessary to regulate emotions that are desired in specific private life conditions. When controlling the intensity and quality of the individual’s feelings is related to the public sphere and undertaken for reasons associated with paid work it is called emotional labor. Such employment occurs in contemporary service economies where the provision of services is often related to “selling feelings,” which is mainly performed by women.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26.  22
  Work-Family Balance.Andrzej Klimczuk & Magdalena Klimczuk-Kochańska - 2016 - In Nancy Naples, Renee Hoogland, Wickramasinghe C., Wong Maithree & Wai Ching Angela (eds.), The Wiley-Blackwell Encyclopedia of Gender and Sexuality Studies. Wiley-Blackwell. pp. 1--3.
  The concept of work–family balance was introduced in the 1970s in the United Kingdom based on a work–leisure dichotomy, which was invented in the mid-1800s. It is usually related to the act of balancing of inter-role pressures between the work and family domains that leads to role conflict. The conflict is driven by the organizations’ views of the “ideal worker” as well as gender disparities and stereotypes that ignore or discount the time spent in the unpaid work of family and (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27.  19
  Outplacement: The Polish Experience and Plans for Development in the Labour Market.Andrzej Klimczuk & Magdalena Klimczuk-Kochańska - 2015 - In Serena Romano & Gabriella Punziano (eds.), The European Social Model Adrift: Europe, Social Cohesion and the Economic Crisis. Ashgate. pp. 89--106.
  This chapter focuses on maintaining employment in the sector of small and medium-sized enterprises, which is crucial for the functioning of the economy. However, in an economic crisis, the changes in the area of employment of workers often become the foremost way of adapting to declining financial resources, which are the result of reduction of interest in the offer of the organisation by the customers. These actions had proven to be particularly evident in the case of global financial and economic (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28.  97
  Outplacement Dla Pracowników Organizacji - Wyniki Badań.Andrzej Klimczuk & Katarzyna Alicja Łagoda - 2013 - In Magdalena Klimczuk-Kochańska (ed.), Bariery I Potencjały Rozwoju Outplacementu Dla Firm I Pracowników. Narodowe Forum Doradztwa Kariery. pp. 169--209.
  Outplacement dla pracowników organizacji - wyniki badań Andrzej Klimczuk & Katarzyna Alicja Łagoda In Magdalena Klimczuk-Kochańska (ed.), Bariery I Potencjały Rozwoju Outplacementu Dla Firm I Pracowników. Narodowe Forum Doradztwa Kariery. pp. 169--209 (2013) .
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29. The Collaborative Economy in Action: European Perspectives.Andrzej Klimczuk, Vida Česnuityte & Gabriela Avram (eds.) - 2021 - Limerick: University of Limerick.
  The book titled The Collaborative Economy in Action: European Perspectives is one of the important outcomes of the COST Action CA16121, From Sharing to Caring: Examining the Socio-Technical Aspects of the Collaborative Economy that was active between March 2017 and September 2021. The Action was funded by the European Cooperation in Science and Technology - COST. The main objective of the COST Action Sharing and Caring is the development of a European network of researchers and practitioners interested in investigating the (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 30. Perspectives and Theories of Social Innovation for Ageing Population.Andrzej Klimczuk & Łukasz Tomczyk (eds.) - 2020 - Frontiers Media.
  In recent years we may observe increasing interest in the development of social innovation both regarding theory as well as the practice of responding to social problems and challenges. One of the crucial challenges at the beginning of the 21st century is population ageing. Various new and innovative initiatives, programs, schemes, and projects to respond to negative consequences of this demographic process are emerging around the world. However, social theories related to ageing are still insufficiently combined with these new practices, (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 31. Hur ska man förstå McTaggarts paradox?Rögnvaldur Ingthorsson - 2000 - Filosofisk Tidskrift 21 (3):13–24.
  I sitt berömda bevis för tidens overklighet påstod McTaggart att det sätt händelser tycks skifta position i tiden från framtid till nutid och till förfluten tid, innebär en motsägelse. Vad McTaggart egentligen menade har varit föremål för en livlig debatt ända sedan beviset först publicerades 1908. Beviset består av två delar. I den första argumenterar McTaggart för att ingenting kan förändras förutom genom att övergå från framtid till förfluten tid. I den andra argumenterar han för att en sådan övergång innebär (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32.  79
  Social Entrepreneurship and Social Innovation in Aging.Jorge Felix & Andrzej Klimczuk - 2021 - In Danan Gu & Matthew E. Dupre (eds.), Encyclopedia of Gerontology and Population Aging. Cham: Springer Verlag. pp. 4558–4565.
  Social entrepreneurship is usually understood as an economic activity which focuses at social values, goals, and investments that generates surpluses for social entrepreneurs as individuals, groups, and startups who are working for the benefit of communities, instead of strictly focusing mainly at the financial profit, economic values, and the benefit generated for shareholders or owners. Social entrepreneurship combines the production of goods, services, and knowledge in order to achieve both social and economic goals and allow for solidarity building. From a (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 33. Kapitał społeczny ludzi starych na przykładzie mieszkańców miasta Białystok.Andrzej Klimczuk - 2012 - Wiedza I Edukacja.
  "Kapitał społeczny ludzi starych na przykładzie mieszkańców miasta Białystok" to książka oparta na analizach teoretycznych i empirycznych, która przedstawia problem diagnozowania i używania kapitału społecznego ludzi starych w procesach rozwoju lokalnego i regionalnego. Kwestia ta jest istotna ze względu na zagrożenia i wyzwania związane z procesem szybkiego starzenia się społeczeństwa polskiego na początku XXI wieku. Opracowanie stanowi próbę sformułowania odpowiedzi na pytania: jaki jest stan kapitału społecznego ludzi starych mieszkających w Białymstoku, jakim ulega przemianom i jakie jest jego zróżnicowanie? Ludzie (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   8 citations  
 34. Depressive Delusions.Magdalena Antrobus & Lisa Bortolotti - 2016 - Filosofia Unisinos 17 (2):192-201.
  In this paper we have two main aims. First, we present an account of mood-congruent delusions in depression (hereafter, depressive delusions). We propose that depressive delusions constitute acknowledgements of self-related beliefs acquired as a result of a negatively biased learning process. Second, we argue that depressive delusions have the potential for psychological and epistemic benefits despite their obvious epistemic and psychological costs. We suggest that depressive delusions play an important role in preserving a person’s overall coherence and narrative identity at (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   5 citations  
 35.  56
  The Sharing Economy in Europe: From Idea to Reality.Cristina Miguel, Gabriela Avram, Andrzej Klimczuk, Bori Simonovits, Bálint Balázs & Vida Česnuitytė - 2022 - In Vida Česnuitytė, Andrzej Klimczuk, Cristina Miguel & Gabriela Avram (eds.), The Sharing Economy in Europe: Developments, Practices, and Contradictions. Cham: Palgrave Macmillan. pp. 3–18.
  This chapter explains the rationale behind the book. It provides basic definitions of the concept of the sharing economy as well as the primary meanings related to the subject of the analysis undertaken in the subsequent chapters. This Introduction also includes a description of the main benefits of the analysis of the sharing economy from a European perspective. It highlights that the idea of the book emerged from the collaboration of most co-authors in the COST Action CA16121 ‘From Sharing to (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36.  62
  Raport Desk Research: Samorządowa I Obywatelska Współpraca Transgraniczna W Województwie Podlaskim. Przegląd Literatury I Dokumentów Strategicznych.Andrzej Klimczuk - 2013 - Fundacja Soclab.
  Andrzej Klimczuk, Raport Desk Research: samorządowa i obywatelska współpraca transgraniczna w województwie podlaskim. Przegląd literatury i dokumentów strategicznych (Desk Research Report: Local government and civic organisations cross-border cooperation in the Podlaskie region. A literature and strategic documents review), Fundacja SocLab, Białystok 2013, 137p. ** Celem niniejszego opracowania jest przybliżenie podstaw teoretycznych dyplomacji publicznej oraz charakterystyki metod i obszarów współpracy transgranicznej prowadzonej przez samorządy województwa podlaskiego. Raport w szczególności zwraca uwagę na obywatelski i samorządowy wymiar polskiej polityki zagranicznej. Podjętą analizę (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37. Aging in the Social Space.Andrzej Klimczuk & Łukasz Tomczyk - 2015 - The Association of Social Gerontologists.
  A publication called Aging in the Social Space is a compilation of studies, which deal with theoretical understanding and empirical solutions, learning about problem spheres, specifying content parallels of social, legal, economic, moral and ethical views on senior issues in society, which are closely related to each other and are interconnected. This publication focus on the case study of Poland. It is supposed to provide a multidimensional view of old age issues and issues related to aging and care for old (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   4 citations  
 38.  42
  Digitalizacja Dziedzictwa.Andrzej Klimczuk - 2010 - Fundacja Ortus.
  More Info: M. Filiciak, A. Tarkowski, A. Jałosińska, A. Klimczuk, M. Rynarzewski, J.M. Seweryn, G.D. Stunża, M. Wilkowski, A. Orlik, Digitalizacja dziedzictwa (Digitisation of Heritage), Fundacja Ortus, Warszawa 2010.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 39.  59
  Experts and Cultural Narcissism. Relations in the Early 21st Century.Andrzej Klimczuk - 2012 - Lap Lambert Academic Publishing.
  Local and global dependencies and interactions between individuals, groups and institutions are becoming increasingly opaque and risky. This is due to increased importance of highly complex abstract systems created and supported in order to maintain of transport, communications, finance, energy, media, security infrastructure, as well as social and cultural institutions. These systems require the knowledge and skills of experts. Professionals that not only satisfy identified needs, but also create new thereby contribute the development of cultural narcissism phenomenon. The aim of (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 40. The Complicated History of Einfühlung.Magdalena Nowak - 2011 - Argument: Biannual Philosophical Journal 1 (2):301-326.
  The article analyses the history of the Einfühlung concept. Theories of ‘feeling into’ Nature, works of art or feelings and behaviours of other persons by German philosophers of the second half of the nineteenth century Robert and Friedrich Vischer and Theodor Lipps are evoked, as well as similar theory of understanding (Verstehen) by Wilhelm Dilthey and Friedrich Schleiermacher, to which Dilthey refers. The meaning of the term Einfühlung within Edith Stein’s thought is also analysed. Both Einfühlung and Verstehen were criticized (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 41. The Recent Past and Possible Futures of Citizen Science: Final Remarks.Josep Perelló, Andrzej Klimczuk, Anne Land-Zandstra, Katrin Vohland, Katherin Wagenknecht, Claire Narraway, Rob Lemmens & Marisa Ponti - 2021 - In Katrin Vohland, Anne Land-Zandstra, Luigi Ceccaroni, Rob Lemmens, Josep Perelló, Marisa Ponti, Roeland Samson & Katherin Wagenknecht (eds.), The Science of Citizen Science. Springer Verlag. pp. 517--529.
  This book is the culmination of the COST Action CA15212 Citizen Science to Promote Creativity, Scientific Literacy, and Innovation throughout Europe. It represents the final stage of a shared journey taken over the last 4 years. During this relatively short period, our citizen science practices and perspectives have rapidly evolved. In this chapter we discuss what we have learnt about the recent past of citizen science and what we expect and hope for the future.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42.  63
  Citizen Science and Social Innovation: Mutual Relations, Barriers, Needs, and Development Factors.Andrzej Klimczuk, Egle Butkeviciene & Minela Kerla (eds.) - 2022 - Lausanne: Frontiers Media.
  Social innovations are usually understood as new ideas, initiatives, or solutions that make it possible to meet the challenges of societies in fields such as social security, education, employment, culture, health, environment, housing, and economic development. On the one hand, many citizen science activities serve to achieve scientific as well as social and educational goals. Thus, these actions are opening an arena for introducing social innovations. On the other hand, some social innovations are further developed, adapted, or altered after the (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43.  25
  Financial Gerontology.Erik Selecky & Andrzej Klimczuk - 2020 - In Danan Gu & Matthew E. Dupre (eds.), Encyclopedia of Gerontology and Population Aging. Springer Verlag. pp. 1--5.
  Financial gerontology can be defined as investigating relations between finances and aging. Authors such as Neal E. Cutler, Kouhei Komamura, Davis W. Gregg, Shinya Kajitani, Kei Sakata, and Colin McKenzie affirm that financial literacy is an effect of aging with concern about the issue of finances, as well as stating that it is the effect of longevity and aging on economies or the financial resilience of older people.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44. Niepubliczne agencje zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Możliwości i dylematy rozwoju w sektorze pozarządowym.Andrzej Klimczuk, Marcin Siedlecki, Paulina Sadowska & Michał Sydow - 2013 - Fundacja Pomocy Matematykom I Informatykom Niespra.
  Raport powstał z inicjatywy Fundacji Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo w ramach projektu „Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych - Oddziały Bydgoszcz i Łódź". Stanowi on rezultat badań zjawiska niepełnosprawności i kategorii społecznej, jaką stanowią osoby niepełnosprawne, oraz funkcjonowania ponad 30 agencji zatrudnienia wyspecjalizowanych we wsparciu osób niepełnosprawnych na rynku pracy. Pierwszy rozdział ekspertyzy dotyczy sposobów definiowania zjawiska niepełnosprawności, w drugim zaś - podjęto zagadnienie budowania potencjału niepublicznych służb zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Trzeci rozdział raportu zawiera informacje dotyczące przyjętej (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 45.  16
  Area Agencies on Aging.Fatima Perkins & Andrzej Klimczuk - 2021 - In Danan Gu & Matthew E. Dupre (eds.), Encyclopedia of Gerontology and Population Aging. Cham: Springer Verlag. pp. 511-515.
  An area agency on aging (AAA) is a public or private nonprofit organization designated by the state to address the needs and concerns of all older persons at the regional and local levels in the United States (Administration for Community Living (ACL) 2019). AAAs have a successful history of developing, coordinating, and implementing comprehensive networks of services and programs that enrich communities and the lives of older adults. AAAs were established through a provision of the Older Americans Act (OAA 1965), (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46. Conceptual Analysis and Epistemic Progress.Magdalena Balcerak Jackson - 2013 - Synthese 190 (15):3053-3074.
  This essay concerns the question of how we make genuine epistemic progress through conceptual analysis. Our way into this issue will be through consideration of the paradox of analysis. The paradox challenges us to explain how a given statement can make a substantive contribution to our knowledge, even while it purports merely to make explicit what one’s grasp of the concept under scrutiny consists in. The paradox is often treated primarily as a semantic puzzle. However, in “Sect. 1” I argue (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   8 citations  
 47.  60
  THE SPECTACLE OF REFLECTION: ON DREAMS, NEURAL NETWORKS AND THE VISUAL NATURE OF THOUGHT.Magdalena Szalewicz - manuscript
  The article considers the problem of images and the role they play in our reflection turning to evidence provided by two seemingly very distant theories of mind together with two sorts of corresponding visions: dreams as analyzed by Freud who claimed that they are pictures of our thoughts, and their mechanical counterparts produced by neural networks designed for object recognition and classification. Freud’s theory of dreams has largely been ignored by philosophers interested in cognition, most of whom focused solely on (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 48. DOES KUTZ's THEORY OF JOINT ACTION ATTRIBUTE RESPONSIBILITY TO SHAREOWNERS?Magdalena Smith - manuscript
  In this paper I argue that Christopher Kutz misapplies his theory of joint action when he attributes shareowners responsibilities on the basis of their intentional participation in the corporations in which they invest. Instead I propose that his theory of joint action should be used to attribute shareowners responsibilities on the basis of their intentional participation in the stock market. If shareholders’ accountability is grounded in their intentional participation in the stock market, then shareholders cannot take responsibility for corporation’s individual (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 49.  95
  DO CHANGES TO THE EUROPEAN COMMISSION SHAREHOLDER RIGHTS DIRECTIVE ON CORPORATE PAY ALTER SHAREHOLDERS’ MORAL RESPONSIBILITES?Magdalena Smith - manuscript
  This paper looks at the specific proposed amendments to European directive 2007/36/EC and 2013/34/EU, and evaluates as to how such amendments alter shareholders’ moral responsibilities. To be responsible is here simply to be understood as being under an obligation, where an obligation is a requirement on an agent to either act or refrain from acting in a given way. In order to determine whether changes to the proposed directives alter shareholders’ moral responsibilities the following analysis argues that we need to (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50.  40
  Non-Home: A Theoretical Approach to Migrants' Dwellings.Magdalena Łukasiuk & Marcin Jewdokimow - 2014 - Teorie Vědy / Theory of Science 36 (1):105-124.
  In this article we introduce the notion of non-home as an attempt of meaningful insight into the migrants' dwelling constructed from elements of different provenance, depending on tenants housing experiences, definitions and the very materiality of a living space. In developing the idea of a non-home we refer to the theoretical concepts of non-places and heterotopias.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 257