Results for 'Maram Owda'

6 found
Order:
 1. Design Thinking and Its Use in NGOs in Gaza Strip.Rasha O. Owda, Maram Owda, Mohammed N. Abed, Samia A. M. Abdalmenem, Samy S. Abu-Naser & Mazen J. Al Shobaki - 2019 - International Journal of Academic Multidisciplinary Research (IJAMR) 3 (7):41-52.
  The study aimed to identify Design Thinking and its use in NGOs in Gaza Strip. In order to achieve the objectives of the study and to test its hypotheses, the analytical descriptive method was used, relying on the questionnaire as a main tool for data collection. The study society was one of the decision makers in the local NGOs in the Gaza Strip. The study population reached 78 local NGOs in Gaza Strip. The overall inventory of the possible study community (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 2. Personal Variables and Their Impact on Promoting Job Creation in Gaza Strip through Business Incubators.Maram O. Owda, Rasha O. Owda, Mohammed N. Abed, Samia A. M. Abdalmenem, Samy S. Abu-Naser & Mazen J. Al Shobaki - 2019 - International Journal of Academic Accounting, Finance and Management Research (IJAAFMR) 3 (8):65-77.
  The study aimed at identifying the personal variables and their effect in promoting job creation in Gaza Strip through business incubators. The researchers used the descriptive analytical approach to achieve the study objectives. The study population consisted of 92 of the pilot projects benefiting from the three business incubators in Gaza Strip (Palestinian Information Technology Incubator, UCAS Technology Incubator and Business and Technology Incubator). The study reached a number of results, the most important of which are the existence of statistically (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 3. The Reality of Decision Making in NGOs in Gaza Strip.Rasha O. Owda, Maram Owda, Mohammed N. Abed, Samia A. M. Abdalmenem, Samy S. Abu-Naser & Mazen J. Al Shobaki - 2019 - International Journal of Academic Multidisciplinary Research (IJAMR) 3 (8):1-10.
  The study aimed to identify the reality of decision-making in the local NGOs in Gaza Strip. In order to achieve the objectives of the study and to test its hypotheses, the analytical descriptive method was used, relying on the questionnaire as a main tool for data collection. The study society was one of the decision makers in the local NGOs in Gaza Strip. The study population reached 78 local NGOs in Gaza Strip. A Census Method of the possible study community (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 4. Performance Efficiency of University Education from Students Perspective.Samia A. M. Abdalmenem, Rasha O. Owda, Amal A. Al Hila, Samy S. Abu-Naser & Mazen J. Al Shobaki - 2018 - International Journal of Engineering and Information Systems (IJEAIS) 2 (11):10-24.
  The study aims to identify the efficiency of the university education performance from the perspective of postgraduate and undergraduate students in international and Palestinian universities. The analytical descriptive approach was used for this purpose and the questionnaire was used as a main tool for data collection. The study community consists of: post graduate students, (23850) graduate students and (146355) undergraduate students. The sample of the study was 378 graduate students and 383 undergraduate students. The random stratified sample was used. The (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 5. GAMPANIN NG WIKANG FILIPINO SA PAGPAPALAGANAP NG IMPORMASYON BILANG TUGON SA COVID-19 SA LUNGSOD QUEZON.Jerrylen Giva, Charise Fortich & Sheila Mae Paet - 2020 - GAMPANIN NG WIKANG FILIPINO SA PAGPAPALAGANAP NG IMPORMASYON BILANG TUGON SA COVID-19 SA LUNGSOD QUEZON 1 (1):1-10.
  Taong 2019 nang magsimula ang paglaganap ng COVID-19 sa Pilipinas, kaya samu’t saring mga impormasyon ang ipinakalat sa bansa upang maiwasan ang pagkalat ng virus lalo na sa mga lugar na matataas ang bilang ng nag positibo, gaya na lamang sa Lungsod ng Quezon. Hinggil rito, ang saliksik na ito na naglalayong malaman at maitala ang Gampanin ng Wikang Filipino sa pag papalaganap ng impormasyon patungkol sa COVID-19. Upang matugunan ang mga hinihingi sa pananaliksik, ito ay gagwin sa deskriptibong paraan, (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. Breast Kanser, Seksuwalidad, at Pagbalikwas.Mark Anthony Dacela & Rachel Joy Martinez Rodriquez - 2015 - Malay 27 (2):118-132.
  Iniaalok ng pag-aaral na ito ang isang panunuring Foucauldian sa pangkasariang karanasan ng babaeng may breast cancer (BRCA). Inihahain din ng mga may-akda ang mga sumusunod na tanong: Paano naaapi ang babaeng may BRCA? Paano hinahamon ng kanyang karanasan ang konsepto ng seksuwalidad? Maaari bang ituring ang kanyang karanasan bilang anyo ng pagbalikwas? Tutugunan ng mga may-akda ang naturang mga tanong gamit ang kapangyarihan-diskurso-seksuwalidad ni Foucault habang ipinapalagay na: (1) matagumpay na naipapakita ng talaangkanan ng seksuwalidad ni Foucault kung paanong (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark