Results for 'Marie-Ang��lique Laporte'

490 found
Order:
 1. The Planteome Database: An Integrated Resource for Reference Ontologies, Plant Genomics and Phenomics.Laurel Cooper, Austin Meier, Marie-Angélique Laporte, Justin L. Elser, Chris Mungall, Brandon T. Sinn, Dario Cavaliere, Seth Carbon, Nathan A. Dunn, Barry Smith, Botong Qu, Justin Preece, Eugene Zhang, Sinisa Todorovic, Georgios Gkoutos, John H. Doonan, Dennis W. Stevenson, Elizabeth Arnaud & Pankaj Jaiswal - 2018 - Nucleic Acids Research 46 (D1):D1168–D1180.
  The Planteome project provides a suite of reference and species-specific ontologies for plants and annotations to genes and phenotypes. Ontologies serve as common standards for semantic integration of a large and growing corpus of plant genomics, phenomics and genetics data. The reference ontologies include the Plant Ontology, Plant Trait Ontology, and the Plant Experimental Conditions Ontology developed by the Planteome project, along with the Gene Ontology, Chemical Entities of Biological Interest, Phenotype and Attribute Ontology, and others. The project also provides (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 2. Ugnayang Tsino't Pilipino sa Buhay at Kamatayan: Isang Panimulang Pagbalangkas.Axle Christien Tugano - 2019 - Tala Kasaysayan: An Online Journal of History 2 (1):66-83.
  Nabigyan ng pagpapahalaga ang komprehensibong pagdalumat sa relasyong Tsino at Pilipino sa buhay at kamatayan sa isang aklat na pinamagatang Himlayan, Pantiyon, Kampo Santo, Sementeryo: Exploring Philippine Cemeteries (2016) na pinamamatnugutan ni Dr. Grace Barretto-Tesoro ng Programa sa Araling Arkeolohiya ng Unibersidad ng Pilipinas. Ito ay binubuo ng isang daan at apatnapu’t dalawang (242) pahina at limang (5) kabanata-- [1] Angels on Earth: Investigating Infant and Children Burials in Manila Cemeteries ni Grace Barreto-Tesoro (pah. 1-39); [2] Angels and Dragons in (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 3. Ang Noli Me Tangere at El Filibusterismo ni Jose Rizal Bilang Mga Post-kolonyal na Babasahin: Isang Paglalarawan sa Umuusbong na Kultura ng Pagtuturo at Pagkatuto sa Mga Piling Paaralan sa Lungsod ng Marikina, Metro Manila.Axle Christien Tugano - 2021 - Kawing Journal 5 (1):11-54.
  The masterful works Noli Me Tangere (1887) and El Filibusterismo (1891) can be considered as post-colonial writings because they are constantly studied and used as tools for raising awareness and remembering the violence and personal experiences of the Filipino society. This is an indirect description of the colonial period in the perspective of modern times. However, the teaching and appreciation of these writings become complicated because they are often neglected or otherwise considered as a subject that needs to be covered (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 4.  82
  Ang 1872 Sa Kasaysayan Ng Pilipinas: Isang Pagsusuring Historiograpikal Sa Ilang Pilipinong Historyador.Mark Joseph Santos - 2022 - Tala Kasaysayan: An Online Journal of History 5 (1):74-88.
  Bilang pagpapahalaga sa GOMBURZA, sa okasyon ng ika-150 anibersaryo ng kanilang kamatayan, ang pag-aaral na ito ay nagsagawa ng isang preliminaryong pagbaybay sa samu't saring pagpapakahulugan at pagbibigay-saysay na ikinakabit sa 1872 sa historiograpiyang Pilipino. Sa partikular, siniyasat ng sanaysay ang kapookan ng 1872 sa balangkas historiograpikal ng ilang prominenteng historyador tulad nina Teodoro Agoncillo, Zeus Salazar, Renato Constantino, Reynaldo Ileto, John Schumacher, Horacio de la Costa, at iba pa. Liban dito, tiningnan din ang pagpapakahulugan sa 1872 ng iba pang (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5. Ang Attack on Titan Ni Hajime Isayama Batay Sa Iba't Ibang Pilosopikal Na Pananaw.Mark Joseph Santos - 2022 - Dalumat E-Journal 8 (1):68-91.
  Dalawa sa mga hibla ng Pilosopiyang Filipino ay patungkol sa paggamit ng banyagang pilosopiya at pamimilosopiya sa wikang Filipino. Makatutulong ang dalawang ito tungo sa pagsasalin ng mga banyagang kaisipan sa talastasang bayan. Ang dalawang hiblang ito ang nais na ambagan ng kasalukuyang sanaysay, sa pamamagitan ng pagsasagawa ng rebyu sa isang halimbawa ng anime/manga na Hapon: ang Attack on Titan (AOT) ni Hajime Isayama. Gagamitin sa pagbasa ng AOT ang mga pilosopikal na pananaw ng ilang Aleman/Austrianong pilosoper/sikolohista na sina (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. Ang Pilosopiya Ni Pierre Bourdieu Bilang Batayang Teoretikal Sa Araling Pilipnio.F. P. A. Demetrio Iii & Leslie Anne L. Liwanag - 2014 - Kritike 8 (2):19-46.
  This paper is basically a presentation of the tenets of Pierre Bourdieu’s philosophy in a language and level that can be easily understood by Filipino students and scholars of philosophy, cultural studies and Philippine studies. The discussion of Bourdieu’s philosophy revolves around 1) his concepts of habitus, field and symbolic violence; 2) his critique of television; 3) his theory of capitals; 4) some implications of his theory of capitals; and 5) his being public intellectual. The ultimate aim of this paper (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7. Understanding the Enterprise Culture: Themes in the Work of Mary Douglas.S. H. Heap, Mary Douglas, Shaun Hargreaves Heap, Angus Ross & Reader in English Angus Ross - 1992
  "The enterprise initiative is probably the most significant political and cultural influence to have affected Western and Eastern Europe in the last decade. In this book, academics from a range of disciplines debate Mary Douglas's distinctive Grid Group cultural theory and examine how it allows us to analyse the complex relation between the culture of enterprise and its institutions. Mary Douglas, Britain's leading cultural anthropologist, contributes several chapters."--BOOK JACKET.Title Summary field provided by Blackwell North America, Inc. All Rights Reserved.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8.  19
  Ang Historiograpiyang Third Way at Ang Tugon Ng Pantayong Pananaw: Isang Kritikal Na Pagbasa Sa Historiograpiya Ni Resil Mojares.Mark Joseph Santos - 2021 - Tala Kasaysayan: An Online Journal of History 1 (4):199-216.
  Ang panunuring-aklat na ito ay interogasyon sa isang partikular na aspekto ng historiograpiya ni Resil Mojares. Sa pamamagitan ng pagbasa sa kanyang Interrogations in Philippine Cultural History bilang isang ehemplong tekstong historiograpikal, inilalatag ng panunuring-aklat na ito ang suhestiyon na mula sa punto-de-bista ng Pantayong Pananaw ay maituturing na malapit ang pagkakahawig ng historiograpiya ni Mojares sa balangkas pangkaisipan ng historiograpiyang Third Way. Binibigyang-tuon dito ang manaka-nakang puna ni Mojares sa tinatawag niyang “ethnonationalism”, na ang isa sa pinakamaunlad na anyo (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9. Ang Kababaihan ng Katipunan, Ang Katipunan sa Kababaihan: Isang Diskurso sa Ambag ng mga Babae sa Himagsikang Pilipino.Axle Christien Tugano - 2017 - Saliksik E-Journal 6 (2):97-154.
  Matagal nang dinalumat ang konsepto ng Inang Bayan bilang kabuuang tunguhin ng kilusang panghimagsikan ng Kataastaasan, Kagalang-galangang Katipunan (KKK) ng mga Anak ng Bayan. Lehitimong gawain ito dahil bukod sa kontekstong nakaugat ang bayan sa ina/mater vis-à-vis patria, mahihinuha ring malaki ang pagkilala ng Supremong si Andres Bonifacio sa kadakilaan ng kababaihan sa panahon ng himagsikan. Sa kabila nito, masasabing may suliranin sa historiograpiyang Pilipino dahil isinasantabi ng ilang positibista at sexistang manunulat ang kolektibong gunita sa kababaihan bilang kasama ng (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   4 citations  
 10.  49
  Mary Astell on Neighborly Love.Timothy Yenter - 2022 - Religions 13 (6).
  In discussing the obligation to love everyone, Mary Astell (1666–1731) recognizes and responds to what I call the theocentric challenge: if humans are required to love God entirely, then they cannot fulfill the second requirement to love their neighbor. In exploring how Astell responds to this challenge, I argue that Astell is an astute metaphysician who does not endorse the metaphysical views she praises. This viewpoint helps us to understand the complicated relationship between her views and those of Descartes, Malebranche, (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11. Ang Birheng Matimtiman Part 2.Jerry C. Respeto - 2011 - Budhi: A Journal of Ideas and Culture 15 (3).
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12. ʻaequales Angelis Sunt’: Angelology, Demonology, and the Resurrection of the Body in Augustine and Anselm.Seamus O'Neill - 2016 - The Saint Anselm Journal 12 (1):1-18.
  The future state of the redeemed human being in heaven is difficult, if not impossible, to pin down in this life. Nevertheless, Augustine and Anselm speculate on the heavenly life of the human being, proceeding from certain theological premises gathered from Scripture, and their arguments often both mirror and complement one another. Because Anselm and Augustine hold the premise that human beings in heaven are “equal to the angels” (Luke 20:36), our understanding of the heavenly condition of the human can (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13. The Metaphysics of Constitutive Mechanistic Phenomena.Marie I. Kaiser & Beate Krickel - 2017 - British Journal for the Philosophy of Science 68 (3).
  The central aim of this article is to specify the ontological nature of constitutive mechanistic phenomena. After identifying three criteria of adequacy that any plausible approach to constitutive mechanistic phenomena must satisfy, we present four different suggestions, found in the mechanistic literature, of what mechanistic phenomena might be. We argue that none of these suggestions meets the criteria of adequacy. According to our analysis, constitutive mechanistic phenomena are best understood as what we will call ‘object-involving occurrents’. Furthermore, on the basis (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   36 citations  
 14.  7
  The Beatification Story of Irene Mary & Derrick Taylor.Irene Mary Taylor & Derrick Taylor - 2022 - Preston: Cometanica.
  The initial foundations to the notion that Cometan's grandparents, Irene Mary Taylor and Derrick Taylor, should be recognised for their life as laypeople in the Roman Catholic Church first emerged in January 2020 and October 2021 respectively. Irene Mary was well known for her devotion to Catholicism among her family and acquaintances, yet Cometan saw in her icon and life events an opportunity to reinvigorate Catholic fervour in England and abroad. In his own endeavour as a religious figure and philosopher (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15.  24
  Ang Paglago Ng Pantayong Pananaw Sa Konteksto Ng Kapantasan Ni Zeus A. Salazar: Isang Maikling Pagsasakasaysayan, 1951-2019.Mark Joseph Santos - 2019 - Tala Kasaysayan: An Online Journal of History 2 (2):46-92.
  Bilang “kathang-buhay” ni Zeus A. Salazar, ang tinaguriang Ama ng Pantayong Pananaw (PP) at ng Bagong Historiograpiyang Pilipino, hindi mauunawaan ang PP nang hiwalay sa kanyang akademikong talambuhay. Kaya naman mainam na baybayin angkasaysayan ng Pantayong Pananaw sa konteksto ng kapantasanni Salazar. Maaaring hatiin ang kasaysayan ng PP sa konteksto ng kapantasan ni Salazar sa limang yugto, gamit ang metapora ng paglago ng halaman: 1. Panahon ng Pagpupunla ng mga ideyang magiging batayang kaisipan ng PP sa hinaharap, mula sapagpasok ni (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16. Models and Analogies in Science.Mary Hesse - 1965 - British Journal for the Philosophy of Science 16 (62):161-163.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   263 citations  
 17.  30
  Krigstidskvartetten: Mary Midgley, Iris Murdoch, Getrude Anscombe og Philippa Foot.Hannah Winther - 2021 - Norsk Filosofisk Tidsskrift 56 (4):154-165.
  Mary Midgley, Iris Murdoch, Gertrude Anscombe and Philippa Foot studied together in Oxford during the war, at a time when most of the men had left the university, leaving it to them for themselves. These unique circumstances where decisive for the fact that they all went on to become successful philosophers and were able to develop their own original philosophical theories, opposing the philosophical dogmas of their time, Midgley later wrote. This claim is the point of departure for this article. (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 18. Aquinas, Analogy and the Trinity.Reginald Mary Chua - forthcoming - Oxford Studies in Medieval Philosophy.
  In this paper I argue that Aquinas’ account of analogy provides resources for resolving the prima facie conflict between his claims that (1) the divine relations constituting the persons are “one and the same” with the divine essence; (2) the divine persons are really distinct, (3) the divine essence is absolutely simple. Specifically, I argue that Aquinas adopts an analogical understanding of the concepts of being and unity, and that these concepts are implicit in his formulation of claims about substance (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19. Ang Manila Boy sa Lansangan ng Asya: Naratibong Ulat Tungkol sa Pampublikong Transportasyon sa Timog Silangang Asya.Axle Christien Tugano - 2021 - Likhaan: The Journal of Contemporary Philippine Literature 15 (1):120-161.
  Sa halos dalawang taong pananalasa ng COVID-19 sa buong daigdig, marami nang nabago sa kapaligiran at mobilidad ng mga tao sa bawat lipunan. Kinasapitan at pumalaot ang lahat sa tinurang Bagong Kadawyan (New Normal) (hiram mula kay Reyes 2020) —isang transisyong pantao na lubhang nagpabago sa mga kinasanayang gawi. Nariyan ang pagbabago sa edukasyon, paghahanapbuhay, libangan, at mga transportasyon. Sa kaso ng mga manlalakbay, salot ang idinulot ng pandemya sapagkat pinaralisa nito ang daloy ng turismo at libangang pandaigdig. Kanselado ang (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20. The Components and Boundaries of Mechanisms.Marie I. Kaiser - 2017 - In S. Glennan & P. Illari (eds.), The Routledge Handbook of Mechanisms and Mechanical Philosophy. New York, USA: Routledge.
  Mechanisms are said to consist of two kinds of components, entities and activities. In the first half of this chapter, I examine what entities and activities are, how they relate to well-known ontological categories, such as processes or dispositions, and how entities and activities relate to each other (e.g., can one be reduced to the other or are they mutually dependent?). The second part of this chapter analyzes different criteria for individuating the components of mechanisms and discusses how real the (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   14 citations  
 21. Mary Astell on Marriage and Lockean Slavery.Jacqueline Broad - 2014 - History of Political Thought 35 (4):717–38.
  In the 1706 third edition of her Reflections upon Marriage, Mary Astell alludes to John Locke’s definition of slavery in her descriptions of marriage. She describes the state of married women as being ‘subject to the inconstant, uncertain, unknown, Arbitrary Will of another Man’ (Locke, Two Treatises, II.22). Recent scholars maintain that Astell does not seriously regard marriage as a form of slavery in the Lockean sense. In this paper, I defend the contrary position: I argue that Astell does seriously (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   6 citations  
 22. Mechanisms and Laws: Clarifying the Debate.Marie I. Kaiser & C. F. Craver - 2013 - In H.-K. Chao, S.-T. Chen & R. Millstein (eds.), Mechanism and Causality in Biology and Economics. Dordrecht: Springer. pp. 125-145.
  Leuridan (2011) questions whether mechanisms can really replace laws at the heart of our thinking about science. In doing so, he enters a long-standing discussion about the relationship between the mech-anistic structures evident in the theories of contemporary biology and the laws of nature privileged especially in traditional empiricist traditions of the philosophy of science (see e.g. Wimsatt 1974; Bechtel and Abrahamsen 2005; Bogen 2005; Darden 2006; Glennan 1996; MDC 2000; Schaffner 1993; Tabery 2003; Weber 2005). In our view, Leuridan (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   20 citations  
 23. What is an Animal Personality?Marie I. Kaiser & Caroline Müller - 2021 - Biology and Philosophy 36 (1):1-25.
  Individuals of many animal species are said to have a personality. It has been shown that some individuals are bolder than other individuals of the same species, or more sociable or more aggressive. In this paper, we analyse what it means to say that an animal has a personality. We clarify what an animal personality is, that is, its ontology, and how different personality concepts relate to each other, and we examine how personality traits are identified in biological practice. Our (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   4 citations  
 24.  20
  Ang Pangkalinangang Subersyong Geopolitikal at Pagsipat kay Jose Rizal Sa Diskurso ng Pamana sa Kasaysayang Pilipino.Vicente C. Villan - 2022 - Kaningningan: An Interdisciplinary and Multidisciplinary Journal of New Era University for Philippine Studies 1 (1):41-73.
  Hugot mula sa ideang geopolitikang pangkalinangang subersyon, tatangkaing uunawain sa papel na ito ang naging hakbanging kolonyal ng mga Espanyol at Amerikano sa kanilang ginawang pananakop sa Pilipinas.`Ito’y bagamat may subersyon ding isinagawa si Jose Rizal sa kolonyalismo, hindi nangangahulugang pagtutuunan sa papel ang nasabing paksa upang higit na makita ang naging hakbanging koloyal ng mga mananakop sa Pilipinas. Gamit ang lapit na singkroniko at diakroniko, sisipatin sa gagawing pag-aaral ang materyal na kulturang pinagkaugatan ng ginawang pangkalinangang subersyon kay Jose (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25.  15
  Ang Retorika Ng Rehimeng Duterte at Ang Kulturang Pilipino: Isang Kasong Pag-Aaral Sa Pagbabanggaan Ng Burukrasya at Kultura.Mark Joseph Santos - 2017 - Historical Bulletin 51:50-92.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26. Mary Shepherd on the Role of Proofs in Our Knowledge of First Principles.M. Folescu - 2022 - Noûs 56 (2):473-493.
  This paper examines the role of reason in Shepherd's account of acquiring knowledge of the external world via first principles. Reason is important, but does not have a foundational role. Certain principles enable us to draw the required inferences for acquiring knowledge of the external world. These principles are basic, foundational and, more importantly, self‐evident and thus justified in other ways than by demonstration. Justificatory demonstrations of these principles are neither required, nor possible. By drawing on textual and contextual evidence, (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 27. Individuating Part-Whole Relations in the Biological World.Marie I. Kaiser - 2018 - In O. Bueno, R.-L. Chen & M. B. Fagan (eds.), Individuation Across Experimental and Theoretical Sciences. Oxford: Oxford University Press.
  What are the conditions under which one biological object is a part of another biological object? This paper answers this question by developing a general, systematic account of biological parthood. I specify two criteria for biological parthood. Substantial Spatial Inclusionrequires biological parts to be spatially located inside or in the region that the natural boundary of t he biological whole occupies. Compositional Relevance captures the fact that a biological part engages in a biological process that must make a necessary contribution (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   7 citations  
 28. Mary Astell on Virtuous Friendship.Jacqueline Broad - 2009 - Parergon: Journal of the Australian and New Zealand Association for Medieval and Early Modern Studies 26 (2):65-86.
  According to some scholars, Mary Astell’s feminist programme is severely limited by its focus on self-improvement rather than wider social change. In response, I highlight the role of ‘virtuous friendship’ in Astell’s 1694 work, A Serious Proposal to the Ladies. Building on classical ideals and traditional Christian principles, Astell promotes the morally transformative power of virtuous friendship among women. By examining the significance of such friendship to Astell’s feminism, we can see that she did in fact aim to bring about (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   5 citations  
 29.  77
  Mathematisme et tourbillons dans les Principes de la Philosophie de Descartes.Ange Pottin - 2017 - Noctua 4 (1-2):1-16.
  The theory of vortices seems to contradict Descartes’s willingness to accept in physics only “principles also accepted in mathematics.” We show that this cosmological theory is on the contrary consistent with the Cartesian mathematical norm – explaining phenomena only by the properties that bodies have in common with mathematical objects – and partly implied by the thesis according to which the essence of matter consists of extension – circular motion being the only one allowing movement in a world saturated by (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30.  12
  Le lexique-grammaire de noms sous-spécifiés.Éric Laporte, Christiane Marque-Pucheu & Takuya Nakamura - 2021 - Corela. Cognition, Représentation, Langage 34.
  Les noms sous-spécifiés, qui peuvent apparaitre dans une construction spécificationnelle, de la forme Leur ambition a été d’innover, sont par ailleurs souvent des prédicats régissant des arguments, dans une phrase élémentaire de la forme Ils ont eu l’ambition d’innover, où Nss est le prédicat accompagné d’un verbe support et de ses arguments N0 et N1. Nous avons étudié des noms entrant à la fois dans les deux constructions et avec le même sens, et trouvé trois cas de figure. Avec des (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31. Kant on Moral Agency and Women's Nature.Mari Mikkola - 2011 - Kantian Review 16 (1):89-111.
  Some commentators have condemned Kant’s moral project from a feminist perspective based on Kant’s apparently dim view of women as being innately morally deficient. Here I will argue that although his remarks concerning women are unsettling at first glance, a more detailed and closer examination shows that Kant’s view of women is actually far more complex and less unsettling than that attributed to him by various feminist critics. My argument, then, undercuts the justification for the severe feminist critique of Kant’s (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   25 citations  
 32.  47
  APEC, WTO và triển vọng đổi thay.Đặng Lê Nguyên Vũ & Vương Quân Hoàng - 2006 - Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn 2006 (47):1-2.
  Sẽ có nhiều góc nhìn về định hình chiến lược thời kỳ sau khi Việt Nam vào WTO. Bài viết dưới đây của ông Đặng Lê Nguyên Vũ (Chủ tịch tập đoàn Trung Nguyên, G7 Mart) và ông Vương Quân Hoàng (Nghiên cứu viên cao cấp, Trung tâm Emile Bernheim, Đại học Tổng hợp Brussels) là một ví dụ, mặc dù có thể có nhiều người không đồng tình lắm về xu hướng nhấn mạnh thương mại hơn sản xuất.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33. The Limits of Reductionism in the Life Sciences.Marie I. Kaiser - 2011 - History and Philosophy of the Life Sciences 33 (4):453-476.
  In the contemporary life sciences more and more researchers emphasize the “limits of reductionism” (e.g. Ahn et al. 2006a, 709; Mazzocchi 2008, 10) or they call for a move “beyond reductionism” (Gallagher/Appenzeller 1999, 79). However, it is far from clear what exactly they argue for and what the envisioned limits of reductionism are. In this paper I claim that the current discussions about reductionism in the life sciences, which focus on methodological and explanatory issues, leave the concepts of a reductive (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   11 citations  
 34. Normativity in the Philosophy of Science.Marie I. Kaiser - 2019 - Metaphilosophy 50 (1-2):36-62.
  This paper analyzes what it means for philosophy of science to be normative. It argues that normativity is a multifaceted phenomenon rather than a general feature that a philosophical theory either has or lacks. It analyzes the normativity of philosophy of science by articulating three ways in which a philosophical theory can be normative. Methodological normativity arises from normative assumptions that philosophers make when they select, interpret, evaluate, and mutually adjust relevant empirical information, on which they base their philosophical theories. (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   4 citations  
 35. Sarili, Kapwa, Iba: Ang Trikotomiya Ni Zeus Salazar Sa Pagpopook Ng Kakanyahang Pilipino Sa Kabihasnang Pan-Malayo at Austronesyano.Mark Joseph Santos - 2020 - Tala Kasaysayan: An Online Journal of History 3 (2):1-30.
  Ang sanaysay na ito ay isang pagsisiyasat sa rehiyunalistang batayan ng nasyonalistang historiograpiya ni Zeus Salazar. Isinagawa ito sa pamamagitan ng eksposisyon sa kanyang trikotomiya ng sarili, kapwa at iba. Ang mahabang panahon ng kolonyalismo ay nagdulot ng pagkakagapos ng kakanyahang Pilipino sa Kanluran. Nagkaroon ito ng samu’t saring implikasyon sa historiograpiyang Pilipino tulad ng pananaig ng tatluhang paghahati ng kasaysayan (prekolonyal-kolonyal-postkolonyal), labis-labis na pagtuon sa panahong kolonyal, at pagdakila sa mga banyagang impluwensya. Binaybay ang walong piling akda ni Salazar (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36. The Justification of Reconstructive and Reproductive Memory Beliefs.Mary Salvaggio - 2018 - Philosophical Studies 175 (3):649-663.
  Preservationism is a dominant account of the justification of beliefs formed on the basis of memory. According to preservationism, a memory belief is justified only if that belief was justified when it was initially held. However, we now know that much of what we remember is not explicitly stored, but instead reconstructed when we attempt to recall it. Since reconstructive memory beliefs may not have been continuously held by the agent, or never held before at all, a purely preservationist account (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   5 citations  
 37. On the Limits of Causal Modeling: Spatially-Structurally Complex Biological Phenomena.Marie I. Kaiser - 2016 - Philosophy of Science 83 (5):921-933.
  This paper examines the adequacy of causal graph theory as a tool for modeling biological phenomena and formalizing biological explanations. I point out that the causal graph approach reaches it limits when it comes to modeling biological phenomena that involve complex spatial and structural relations. Using a case study from molecular biology, DNA-binding and -recognition of proteins, I argue that causal graph models fail to adequately represent and explain causal phenomena in this field. The inadequacy of these models is due (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   7 citations  
 38. Mary's Powers of Imagination.Amy Kind - 2019 - In Sam Coleman (ed.), The Knowledge Argument. Cambridge University Press. pp. 161-179.
  One common response to the knowledge argument is the ability hypothesis. Proponents of the ability hypothesis accept that Mary learns what seeing red is like when she exits her black-and-white room, but they deny that the kind of knowledge she gains is propositional in nature. Rather, she acquires a cluster of abilities that she previously lacked, in particular, the abilities to recognize, remember, and imagine the color red. For proponents of the ability hypothesis, knowing what an experience is like simply (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 39. Mary Midgley: Philosopher of Human Nature and Imagination.István Zárdai - 2020 - PhilCul 5 (1):388-404.
  The paper provides a brief introduction to Midgley's person and work, and an overview of The Biscuit Tin memorial event-series in honor of Midgley.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40.  19
  Dekolonisasyon at Ang Kapantasang Pilipino: Isang Pagbasa Sa Kasaysayang Intelektuwal Ni Charlie Samuya Veric. [REVIEW]Mark Joseph Santos - 2021 - Tala Kasaysayan: An Online Journal of History 4:83-89.
  Sa pag-aaral ukol sa kasaysayang intelektuwal ng mga nasyunalistang diskurso sa akademya, kadalasang nagsisimula ang mga mananaliksik sa Dekada 70s, partikular sa tinaguriang mga kilusang pagsasakatutubo sa Unibersidad ng Pilipinas. Hindi gaanong napagtutuunan ng pansin sa mga publikasyon ang ugat ng mga nasyunalistang diskursong ito sa mga taon bago ang Dekada 1970s. Sa bagong akda ni Charlie Samuya Veric na Children of the Postcolony (COTP), tinangka niyang punan ang patlang na ito sa kasaysayang intelektuwal ng bansa, sa pamamagitan ng pagtuon (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41. Mary Midgley on Our Need for (Good) Philosophy.Ian James Kidd - 2018 - Women in Parenthesis.
  Mary Midgley argued that philosophy was a necessity, not a luxury. It's difficulties lie partly in the fact that, when doing it, we are struggling not only against the difficulty of the subject matter, but also certain tendencies within ourselves. I focus on two - one-way reductionism and myopic specialisation.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42. Interdisciplinarity in Philosophy of Science.Marie I. Kaiser, Maria Kronfeldner & Robert Meunier - 2014 - Journal for General Philosophy of Science / Zeitschrift für Allgemeine Wissenschaftstheorie 45 (1):59-70.
  This paper examines various ways in which philosophy of science can be interdisciplinary. It aims to provide a map of relations between philosophy and sciences, some of which are interdisciplinary. Such a map should also inform discussions concerning the question “How much philosophy is there in the philosophy of science?” In Sect. 1, we distinguish between synoptic and collaborative interdisciplinarity. With respect to the latter, we furthermore distinguish between two kinds of reflective forms of collaborative interdisciplinarity. We also briefly explicate (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   6 citations  
 43. Why It Is Time To Move Beyond Nagelian Reduction.Marie I. Kaiser - 2012 - In D. Dieks, W. J. Gonzalez, S. Hartmann, M. Stöltzner & M. Weber (eds.), Probabilities, Laws, and Structures. The Philosophy of Science in a European Perspective. Heidelberg, GER: Springer. pp. 255-272.
  In this paper I argue that it is finally time to move beyond the Nagelian framework and to break new ground in thinking about epistemic reduction in biology. I will do so, not by simply repeating all the old objections that have been raised against Ernest Nagel’s classical model of theory reduction. Rather, I grant that a proponent of Nagel’s approach can handle several of these problems but that, nevertheless, Nagel’s general way of thinking about epistemic reduction in terms of (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   6 citations  
 44. Ang Bamboo Organ Ng Las Piñas: Pakikipanayam Sa Apat Na Susing Indibidwal Ukol Sa Kultural Na Yaman Ng Lungsod Ng Las Piñas.Jezryl Xavier T. Genecera & Jay Israel B. De Leon - 2019 - Mabini Review 8:123-147.
  This paper introduces the Las Piñas Bamboo Organ as a cultural treasure. By interviewing four key individuals related to the bamboo organ, the paper discusses the history, present condition, and activities related to the preservation and sustenance of the bamboo organ. Interview, a method of oral history, was chosen to let the people involved share their own memories and experiences that are not usually featured in written documents about the bamboo organ. The following themes emerged from the interviews: (1) the (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45.  62
  Ethical Funding for Trustworthy AI: Proposals to Address the Responsibilities of Funders to Ensure That Projects Adhere to Trustworthy AI Practice.Marie Oldfield - 2021 - AI and Ethics 1 (1):1.
  AI systems that demonstrate significant bias or lower than claimed accuracy, and resulting in individual and societal harms, continue to be reported. Such reports beg the question as to why such systems continue to be funded, developed and deployed despite the many published ethical AI principles. This paper focusses on the funding processes for AI research grants which we have identified as a gap in the current range of ethical AI solutions such as AI procurement guidelines, AI impact assessments and (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 46.  2
  Mary Midgley, Covid-19, and That Beastly Illusion. [REVIEW]István Zárdai - 2020 - Berlin Review of Books 8.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47.  91
  "All in Their Nature Good": Descartes on the Passions of the Soul.Marie Jayasekera - 2020 - Journal of the History of Philosophy 58 (1):71-92.
  Descartes claims that the passions of the soul are “all in their nature good” even though they exaggerate the value of their objects, have the potential to deceive us, and often mislead us. What, then, can he mean by this? In this paper, I argue that these effects of the passions are only problematic when we incorrectly take their goodness to consist in their informing us of harms and benefits to the mind-body composite. Instead, the passions are good in their (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 48.  50
  Analytical Modelling and UK Government Policy.Marie Oldfield - 2021 - AI and Ethics 1 (1):1-16.
  In the last decade, the UK Government has attempted to implement improved processes and procedures in modelling and analysis in response to the Laidlaw report of 2012 and the Macpherson review of 2013. The Laidlaw report was commissioned after failings during the Intercity West Coast Rail (ICWC) Franchise procurement exercise by the Department for Transport (DfT) that led to a legal challenge of the analytical models used within the exercise. The Macpherson review looked into the quality assurance of Government analytical (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 49. REFLEXÕES SOBRE EXPERIÊNCIAS DE LEITURA E ALGUMAS CONTRIBUIÇÕES DO MITO DE DON JUAN.Angeli Rose Nascimento - 2016 - EDUCAÇÃO.
  O presente trabalho apresenta um breve panorama dos resultados parciais de pesquisa acerca de experiências de leitura, iniciadas no curso de Mestrado em Educação e desenvolvida no doutorado em Letras. A partir do estudo de aspectos específicos do mito literário de Don Juan, discute-se a experiência de leitura, enquanto categoria de referência para o processo de formação de leitores. Para tanto, evidenciam-se sentidos nos textos literários selecionados norteadores de outras aberturas para o entendimento tanto do mito literário, em contextos diferenciados, (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50. Introduction: Points of Contact Between Biology and History.Marie I. Kaiser & Daniel Plenge - 2014 - In Marie I. Kaiser, Oliver Scholz, Daniel Plenge & Andreas Hüttemann (eds.), Explanation in the special science: The case of biology and history. Dordrecht: Springer. pp. 1-23.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
1 — 50 / 490