Results for 'Marie-Ang��lique Laporte'

655 found
Order:
 1.  94
  Amidst the ASF Outbreak: The Job Burnout and Employee Performance in the Feed Industry.Nicole P. Francisco, Waren G. Mendoza, Christine Mae S. Boquiren, Michelle Anne Vivien De Jesus, Samantha Nicole N. Dilag, Mary Angeli Z. Menor, Zyresse Katrine P. Jose & Jhoselle Tus - 2023 - Psychology and Education: A Multidisciplinary Journal 9 (1):595-602.
  This study aims to investigate the relationship between job burnout and employee performance in the feed industry during the ASF outbreak. Further, the researchers employed a descriptive-correlational research design in order to analyze the acquired data and produce pertinent findings. Thus, the researchers gathered data from one hundred two (102) feed industry employees. The Maslach Burnout Inventory (MBI) and Individual Work Performance Questionnaire (IWPQ) were employed to ascertain the extent of job burnout experienced by the respondents and evaluate employee performance, (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2. The Planteome database: an integrated resource for reference ontologies, plant genomics and phenomics.Laurel Cooper, Austin Meier, Marie-Angélique Laporte, Justin L. Elser, Chris Mungall, Brandon T. Sinn, Dario Cavaliere, Seth Carbon, Nathan A. Dunn, Barry Smith, Botong Qu, Justin Preece, Eugene Zhang, Sinisa Todorovic, Georgios Gkoutos, John H. Doonan, Dennis W. Stevenson, Elizabeth Arnaud & Pankaj Jaiswal - 2018 - Nucleic Acids Research 46 (D1):D1168–D1180.
  The Planteome project provides a suite of reference and species-specific ontologies for plants and annotations to genes and phenotypes. Ontologies serve as common standards for semantic integration of a large and growing corpus of plant genomics, phenomics and genetics data. The reference ontologies include the Plant Ontology, Plant Trait Ontology, and the Plant Experimental Conditions Ontology developed by the Planteome project, along with the Gene Ontology, Chemical Entities of Biological Interest, Phenotype and Attribute Ontology, and others. The project also provides (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 3. Ugnayang Tsino't Pilipino sa Buhay at Kamatayan: Isang Panimulang Pagbalangkas.Axle Christien Tugano - 2019 - Tala Kasaysayan: An Online Journal of History 2 (1):66-83.
  Nabigyan ng pagpapahalaga ang komprehensibong pagdalumat sa relasyong Tsino at Pilipino sa buhay at kamatayan sa isang aklat na pinamagatang Himlayan, Pantiyon, Kampo Santo, Sementeryo: Exploring Philippine Cemeteries (2016) na pinamamatnugutan ni Dr. Grace Barretto-Tesoro ng Programa sa Araling Arkeolohiya ng Unibersidad ng Pilipinas. Ito ay binubuo ng isang daan at apatnapu’t dalawang (242) pahina at limang (5) kabanata-- [1] Angels on Earth: Investigating Infant and Children Burials in Manila Cemeteries ni Grace Barreto-Tesoro (pah. 1-39); [2] Angels and Dragons in (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 4.  8
  De Angelis, V. (2015). The Challenge of Faith.Viviana De Angelis - 2015 - Media Education – Studi, Ricerche e Buone Pratiche:285-293.
  Against the background of revolutionary digital technologies, mobile learning and the crisis of conventional paradigms in mass societies, the present study shows how innovative and multidisciplinary research capable of both observing and interpreting reality as well as consolidating a pedagogical model open to intercultural dialogue with faith and ethics will allow different cultures to re-appropriate the scientific, pedagogic, ethical and linguistic methodologies necessary for the formation of the ‘human being’. The post-modern condition of the ‘liquid society’, where only transient values (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5. Understanding the Enterprise Culture: Themes in the Work of Mary Douglas.S. H. Heap, Mary Douglas, Shaun Hargreaves Heap, Angus Ross & Reader in English Angus Ross - 1992
  "The enterprise initiative is probably the most significant political and cultural influence to have affected Western and Eastern Europe in the last decade. In this book, academics from a range of disciplines debate Mary Douglas's distinctive Grid Group cultural theory and examine how it allows us to analyse the complex relation between the culture of enterprise and its institutions. Mary Douglas, Britain's leading cultural anthropologist, contributes several chapters."--BOOK JACKET.Title Summary field provided by Blackwell North America, Inc. All Rights Reserved.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6.  45
  ANG MORFOSINTAKS NG NAWN PREYS SA BIRI-WARAY.Gina Bernaldez-Araojo - 2023 - Get International Research Journal 1 (2):142–158.
  Ang pag-aaral na ito ay naglalahad ng isang komprehensibong istruktura ng gramatika na nakatuon sa katangian ng Nawn Preys (NP). Ito ang kauna-unahang pag-aaral na nakapokus sa katangian ng NP ng isang varayti ng wikang Waray na wala pang anumang naisagawang pag-aaral. Ang balidasyon, muling pagsusuri, at pag-aanalisa sa mga datos ay ginawa mismo ng mananaliksik bilang taal na mananalita ng Biri-Waray at sa gabay ng tagapayo. Ang mga kinapanayam ay mga nasa edad 47- 67 at mga taal na mananalita (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7.  35
  ANG MORFOSINTAKS NG NAWN PREYS SA BIRI-WARAY.Gina Bernaldez-Araojo - 2023 - Get International Research Journal 1 (2).
  Ang pag-aaral na ito ay naglalahad ng isang komprehensibong istruktura ng gramatika na nakatuon sa katangian ng Nawn Preys (NP). Ito ang kauna-unahang pag-aaral na nakapokus sa katangian ng NP ng isang varayti ng wikang Waray na wala pang anumang naisagawang pag-aaral. Ang balidasyon, muling pagsusuri, at pag-aanalisa sa mga datos ay ginawa mismo ng mananaliksik bilang taal na mananalita ng Biri-Waray at sa gabay ng tagapayo. Ang mga kinapanayam ay mga nasa edad 47- 67 at mga taal na mananalita (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8. Ang 1872 sa Kasaysayan ng Pilipinas: Isang Pagsusuring Historiograpikal sa Ilang Pilipinong Historyador.Mark Joseph Santos - 2022 - Tala Kasaysayan: An Online Journal of History 5 (1):74-88.
  Bilang pagpapahalaga sa GOMBURZA, sa okasyon ng ika-150 anibersaryo ng kanilang kamatayan, ang pag-aaral na ito ay nagsagawa ng isang preliminaryong pagbaybay sa samu't saring pagpapakahulugan at pagbibigay-saysay na ikinakabit sa 1872 sa historiograpiyang Pilipino. Sa partikular, siniyasat ng sanaysay ang kapookan ng 1872 sa balangkas historiograpikal ng ilang prominenteng historyador tulad nina Teodoro Agoncillo, Zeus Salazar, Renato Constantino, Reynaldo Ileto, John Schumacher, Horacio de la Costa, at iba pa. Liban dito, tiningnan din ang pagpapakahulugan sa 1872 ng iba pang (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9.  88
  The Beatification Story of Irene Mary & Derrick Taylor.Irene Mary Taylor & Derrick Taylor - 2022 - Preston: Cometanica.
  The initial foundations to the notion that Cometan's grandparents, Irene Mary Taylor and Derrick Taylor, should be recognised for their life as laypeople in the Roman Catholic Church first emerged in January 2020 and October 2021 respectively. Irene Mary was well known for her devotion to Catholicism among her family and acquaintances, yet Cometan saw in her icon and life events an opportunity to reinvigorate Catholic fervour in England and abroad. In his own endeavour as a religious figure and philosopher (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10. Ang Attack on Titan ni Hajime Isayama Batay sa Iba't Ibang Pilosopikal na Pananaw.Mark Joseph Santos - 2022 - Dalumat E-Journal 8 (1):68-91.
  Dalawa sa mga hibla ng Pilosopiyang Filipino ay patungkol sa paggamit ng banyagang pilosopiya at pamimilosopiya sa wikang Filipino. Makatutulong ang dalawang ito tungo sa pagsasalin ng mga banyagang kaisipan sa talastasang bayan. Ang dalawang hiblang ito ang nais na ambagan ng kasalukuyang sanaysay, sa pamamagitan ng pagsasagawa ng rebyu sa isang halimbawa ng anime/manga na Hapon: ang Attack on Titan (AOT) ni Hajime Isayama. Gagamitin sa pagbasa ng AOT ang mga pilosopikal na pananaw ng ilang Aleman/Austrianong pilosoper/sikolohista na sina (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11. Ang Historiograpiyang Third Way at ang Tugon ng Pantayong Pananaw: Isang Kritikal na Pagbasa sa Historiograpiya ni Resil Mojares.Mark Joseph Santos - 2021 - Tala Kasaysayan: An Online Journal of History 1 (4):199-216.
  Ang panunuring-aklat na ito ay interogasyon sa isang partikular na aspekto ng historiograpiya ni Resil Mojares. Sa pamamagitan ng pagbasa sa kanyang Interrogations in Philippine Cultural History bilang isang ehemplong tekstong historiograpikal, inilalatag ng panunuring-aklat na ito ang suhestiyon na mula sa punto-de-bista ng Pantayong Pananaw ay maituturing na malapit ang pagkakahawig ng historiograpiya ni Mojares sa balangkas pangkaisipan ng historiograpiyang Third Way. Binibigyang-tuon dito ang manaka-nakang puna ni Mojares sa tinatawag niyang “ethnonationalism”, na ang isa sa pinakamaunlad na anyo (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12. Ang Phallokrasiya ni Duterte sa Midya bilang Mang Kanor ng Politikang Pilipino.Axle Christien Tugano & Mark Joseph Santos - 2022 - Talastasan: A Philippine Journal of Communication and Media Studies 1 (2):30-49.
  Pinagtibay ng administrasyong Duterte ang pananangkapan sa mga birong itinuring na pampasiglang bilang sa tuwing kinakausap ng pangulo ang taumbayan sa midya. Kaya’t tila isang melodramatiko o mala-teledramang inaabangan ng mga manonood at tagapakinig ang bawat pahayag ni Duterte habang pinamamayani ng huli ang mga 'birong' nagpapatingkad sa impunidad ng karahasan sa kababaihan, misogynista, at sexismo. Sa ilang pagkakataon, literal na ibinida ng populistang pangulo ang kaniyang phallus o titing nakatayo bilang larawan ng pagiging lalaki, matapang, at malakas at upang (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13.  39
  Ang Pagtatagpo ng Noli Me Tangere at Telebisyon: Batayan sa Mungkahing Gabay ng Guro (Teacher’s Guide).Jell Vicor P. Opeña - 2023 - International Journal of Multidisciplinary Educational Research and Innovation 1 (3):140-160.
  Layunin ng pananaliksik na ito na makabuo ng Gabay sa Pagtuturo (Teacher’s Guide) bilang kagamitang makatutulong sa pagkatuto ng asignaturang Filipino. Gamit ang deskriptibong pananaliksik, natuklasan na 81% ng mga guro ang nagsabing makatutulong ang paglikha ng Gabay sa Pagtuturo (Teacher’s Guide). Ayon naman sa 95% ng mga mag-aaral, nararapat isama ang mga gawaing kaugnay ng panonood upang mas maging interaktibo at epektibo ang pagkatuto ng nabanggit panitikan. Batay sa mga inilahad na kinalabasan, nabatid ng mananaliksik na malaking bahagdan ng (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14. Ang Pangkalinangang Subersyong Geopolitikal at Pagsipat kay Jose Rizal Sa Diskurso ng Pamana sa Kasaysayang Pilipino.Vicente C. Villan - 2022 - Kaningningan: An Interdisciplinary and Multidisciplinary Journal of New Era University for Philippine Studies 1 (1):41-73.
  Hugot mula sa ideang geopolitikang pangkalinangang subersyon, tatangkaing uunawain sa papel na ito ang naging hakbanging kolonyal ng mga Espanyol at Amerikano sa kanilang ginawang pananakop sa Pilipinas.`Ito’y bagamat may subersyon ding isinagawa si Jose Rizal sa kolonyalismo, hindi nangangahulugang pagtutuunan sa papel ang nasabing paksa upang higit na makita ang naging hakbanging koloyal ng mga mananakop sa Pilipinas. Gamit ang lapit na singkroniko at diakroniko, sisipatin sa gagawing pag-aaral ang materyal na kulturang pinagkaugatan ng ginawang pangkalinangang subersyon kay Jose (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15. ʻaequales angelis sunt’: Angelology, Demonology, and the Resurrection of the Body in Augustine and Anselm.Seamus O'Neill - 2016 - The Saint Anselm Journal 12 (1):1-18.
  The future state of the redeemed human being in heaven is difficult, if not impossible, to pin down in this life. Nevertheless, Augustine and Anselm speculate on the heavenly life of the human being, proceeding from certain theological premises gathered from Scripture, and their arguments often both mirror and complement one another. Because Anselm and Augustine hold the premise that human beings in heaven are “equal to the angels” (Luke 20:36), our understanding of the heavenly condition of the human can (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16. Ang Birheng Matimtiman part 2.Jerry C. Respeto - 2011 - Budhi: A Journal of Ideas and Culture 15 (3).
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17. Ang Paglago ng Pantayong Pananaw sa Konteksto ng Kapantasan ni Zeus A. Salazar: Isang Maikling Pagsasakasaysayan, 1951-2019.Mark Joseph Santos - 2019 - Tala Kasaysayan: An Online Journal of History 2 (2):46-92.
  Bilang “kathang-buhay” ni Zeus A. Salazar, ang tinaguriang Ama ng Pantayong Pananaw (PP) at ng Bagong Historiograpiyang Pilipino, hindi mauunawaan ang PP nang hiwalay sa kanyang akademikong talambuhay. Kaya naman mainam na baybayin angkasaysayan ng Pantayong Pananaw sa konteksto ng kapantasanni Salazar. Maaaring hatiin ang kasaysayan ng PP sa konteksto ng kapantasan ni Salazar sa limang yugto, gamit ang metapora ng paglago ng halaman: 1. Panahon ng Pagpupunla ng mga ideyang magiging batayang kaisipan ng PP sa hinaharap, mula sapagpasok ni (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18. Ang Pagbungkal sa Konseptong Relihiyon sa Talasalitaan ni Bergaño bilang Pagtutulay sa Kultura-Pananampalataya ng mga Kapampangan sa Ika-18 Sigl.Jericho B. Dela Cruz & Oliver Manarang - 2020 - Mabini Review 9:33-79.
  Hindi maikakaila ang bilis ng paglaganap ng Katolisismong dala ng mga Kastila sa bansang Pilipinas; isang dahilan kung bakit tuluyan nang naiangkla sa pagkatao ng bawat Pilipino ang kahalagahan ng salitang relihiyon. Isa sa mga patunay ng pagkakaroon ng mahigpit na pagyakap ng mga Pilipino sa Katolisismo ay ang mga heritage church na matatagpuan sa Pampanga. Dahil dito, nabansagan ang mga Kapampangan na hindi lamang mahusay sa kusina, kundi pati na rin sa pagkakaroon ng masidhing pagpapahalaga sa kultura-pananampalatayang iniwan ng (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19. Ang Kababaihan ng Katipunan, Ang Katipunan sa Kababaihan: Isang Diskurso sa Ambag ng mga Babae sa Himagsikang Pilipino.Axle Christien Tugano - 2017 - Saliksik E-Journal 6 (2):97-154.
  Matagal nang dinalumat ang konsepto ng Inang Bayan bilang kabuuang tunguhin ng kilusang panghimagsikan ng Kataastaasan, Kagalang-galangang Katipunan (KKK) ng mga Anak ng Bayan. Lehitimong gawain ito dahil bukod sa kontekstong nakaugat ang bayan sa ina/mater vis-à-vis patria, mahihinuha ring malaki ang pagkilala ng Supremong si Andres Bonifacio sa kadakilaan ng kababaihan sa panahon ng himagsikan. Sa kabila nito, masasabing may suliranin sa historiograpiyang Pilipino dahil isinasantabi ng ilang positibista at sexistang manunulat ang kolektibong gunita sa kababaihan bilang kasama ng (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   4 citations  
 20. Ang Manila Boy sa Lansangan ng Asya: Naratibong Ulat Tungkol sa Pampublikong Transportasyon sa Timog Silangang Asya.Axle Christien Tugano - 2021 - Likhaan: The Journal of Contemporary Philippine Literature 15 (1):120-161.
  Sa halos dalawang taong pananalasa ng COVID-19 sa buong daigdig, marami nang nabago sa kapaligiran at mobilidad ng mga tao sa bawat lipunan. Kinasapitan at pumalaot ang lahat sa tinurang Bagong Kadawyan (New Normal) (hiram mula kay Reyes 2020) —isang transisyong pantao na lubhang nagpabago sa mga kinasanayang gawi. Nariyan ang pagbabago sa edukasyon, paghahanapbuhay, libangan, at mga transportasyon. Sa kaso ng mga manlalakbay, salot ang idinulot ng pandemya sapagkat pinaralisa nito ang daloy ng turismo at libangang pandaigdig. Kanselado ang (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 21. Ang Pilosopiya ni Pierre Bourdieu bilang Batayang Teoretikal sa Araling Pilipnio.F. P. A. Demetrio Iii & Leslie Anne L. Liwanag - 2014 - Kritike 8 (2):19-46.
  This paper is basically a presentation of the tenets of Pierre Bourdieu’s philosophy in a language and level that can be easily understood by Filipino students and scholars of philosophy, cultural studies and Philippine studies. The discussion of Bourdieu’s philosophy revolves around 1) his concepts of habitus, field and symbolic violence; 2) his critique of television; 3) his theory of capitals; 4) some implications of his theory of capitals; and 5) his being public intellectual. The ultimate aim of this paper (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22. Mathematisme et tourbillons dans les Principes de la Philosophie de Descartes.Ange Pottin - 2017 - Noctua 4 (1-2):1-16.
  The theory of vortices seems to contradict Descartes’s willingness to accept in physics only “principles also accepted in mathematics.” We show that this cosmological theory is on the contrary consistent with the Cartesian mathematical norm – explaining phenomena only by the properties that bodies have in common with mathematical objects – and partly implied by the thesis according to which the essence of matter consists of extension – circular motion being the only one allowing movement in a world saturated by (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23. Hanapin ang hiwaga: Labintatlong alegorikal na interpretasyon sa netflix animated series na trese.Axle Christien Tugano & Joanna Frances Isabelle Sajor-Tugano - 2022 - Kawing Journal 6 (1):53-88.
  Itinuturing ang Trese (2021) bilang kauna-unahang Netflix anime series na mula sa Pilipinas, sa buong Timog Silangang Asya, at nasa labas ng Japan. Sa pagrerebyung ito, nilalayong maipamalas ang mataas na inklinasyon ng mga Pilipino sa kanilang mga alamat at mitolohiya. Bagaman hindi pa tapos ang serye, mahalaga pa ring tingnan ang kahalagahan ng Trese bilang holistikong paglalarawan sa imahe ng kultura at lipunang Pilipino. Sa pamamagitan ng labintatlong (13) malikhain at faktuwal na representasyong alegorikal ng Trese, nailatag ang saklaw (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24. Mary Astell on Marriage and Lockean Slavery.Jacqueline Broad - 2014 - History of Political Thought 35 (4):717–38.
  In the 1706 third edition of her Reflections upon Marriage, Mary Astell alludes to John Locke’s definition of slavery in her descriptions of marriage. She describes the state of married women as being ‘subject to the inconstant, uncertain, unknown, Arbitrary Will of another Man’ (Locke, Two Treatises, II.22). Recent scholars maintain that Astell does not seriously regard marriage as a form of slavery in the Lockean sense. In this paper, I defend the contrary position: I argue that Astell does seriously (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   6 citations  
 25. Ang Noli Me Tangere at El Filibusterismo ni Jose Rizal Bilang Mga Post-kolonyal na Babasahin: Isang Paglalarawan sa Umuusbong na Kultura ng Pagtuturo at Pagkatuto sa Mga Piling Paaralan sa Lungsod ng Marikina, Metro Manila.Axle Christien Tugano - 2021 - Kawing Journal 5 (1):11-54.
  The masterful works Noli Me Tangere (1887) and El Filibusterismo (1891) can be considered as post-colonial writings because they are constantly studied and used as tools for raising awareness and remembering the violence and personal experiences of the Filipino society. This is an indirect description of the colonial period in the perspective of modern times. However, the teaching and appreciation of these writings become complicated because they are often neglected or otherwise considered as a subject that needs to be covered (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 26. Mary Astell on Neighborly Love.Timothy Yenter - 2022 - Religions 13 (6).
  In discussing the obligation to love everyone, Mary Astell (1666–1731) recognizes and responds to what I call the theocentric challenge: if humans are required to love God entirely, then they cannot fulfill the second requirement to love their neighbor. In exploring how Astell responds to this challenge, I argue that Astell is an astute metaphysician who does not endorse the metaphysical views she praises. This viewpoint helps us to understand the complicated relationship between her views and those of Descartes, Malebranche, (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27. Ang Bamboo Organ ng Las Piñas: Pakikipanayam sa Apat na Susing Indibidwal ukol sa Kultural na Yaman ng Lungsod ng Las Piñas.Jezryl Xavier T. Genecera & Jay Israel B. De Leon - 2019 - Mabini Review 8:123-147.
  This paper introduces the Las Piñas Bamboo Organ as a cultural treasure. By interviewing four key individuals related to the bamboo organ, the paper discusses the history, present condition, and activities related to the preservation and sustenance of the bamboo organ. Interview, a method of oral history, was chosen to let the people involved share their own memories and experiences that are not usually featured in written documents about the bamboo organ. The following themes emerged from the interviews: (1) the (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28. Models and Analogies in Science.Mary Hesse - 1965 - British Journal for the Philosophy of Science 16 (62):161-163.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   272 citations  
 29. Ang mga Diskurso ng Araling Pilipino na Umiiral sa mga Artikulo ng Malay Journal (The Discourses of Philippine Studies in the Articles of Malay Journal).Leslie Anne L. Liwanag, May L. Mojica & F. P. A. Demeterio Iii - 2019 - Mabini Review 8:1-38.
  This paper is founded on the assumption that Philippine Studies has five different discouses: 1) Philippine studies as a neutral discourse; 2) colonial Philippine studies as a discourse that is based on western power and reinforces such power; 3) generic postcolonial Philippine studies as a discourse that critiques western hegemony; 4) Pilipinolohiya as a specific postcolonial discourse that was inaugurated by Prospero Covar; and 5) pantayong pananaw as another specific postcolonial discourse that was inaugurated by Zeus Salazar. Malay Journal, on (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30.  75
  Ang Retorika ng Rehimeng Duterte at ang Kulturang Pilipino: Isang Kasong Pag-aaral sa Pagbabanggaan ng Burukrasya at Kultura.Mark Joseph Santos - 2017 - Historical Bulletin 51:50-92.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31. Mary Midgley on our Need for (Good) Philosophy.Ian James Kidd - 2018 - Women in Parenthesis.
  Mary Midgley argued that philosophy was a necessity, not a luxury. It's difficulties lie partly in the fact that, when doing it, we are struggling not only against the difficulty of the subject matter, but also certain tendencies within ourselves. I focus on two - one-way reductionism and myopic specialisation.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32. MARIE CURIE. PASIÓN POR LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA.Miguel Acosta - 2008 - In Mª José Borrego Gutiérrez (ed.), La mujer en la Historia de la Ciencia. Madrid, Spain: CEU Ediciones. pp. 35-48.
  Marie Curie is the first scientist woman awarded the Nobel Prize in Physics (1903) and another in Chemistry (1911). Her life and her work summarize the tenacity, effort and passion for knowing aspects related to the reality of a new physical-chemical phenomenon: radioactivity. In this semblance, in addition to the scientific aspect, the human aspect that accompanies and sometimes overshadows the lives of great men is shown.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33. Mary Astell on Virtuous Friendship.Jacqueline Broad - 2009 - Parergon: Journal of the Australian and New Zealand Association for Medieval and Early Modern Studies 26 (2):65-86.
  According to some scholars, Mary Astell’s feminist programme is severely limited by its focus on self-improvement rather than wider social change. In response, I highlight the role of ‘virtuous friendship’ in Astell’s 1694 work, A Serious Proposal to the Ladies. Building on classical ideals and traditional Christian principles, Astell promotes the morally transformative power of virtuous friendship among women. By examining the significance of such friendship to Astell’s feminism, we can see that she did in fact aim to bring about (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   5 citations  
 34.  18
  Thiếu thốn tài chính đang là rào cản trong công cuộc chống khủng hoảng khí hậu.Phú Kiên Cường Nghiêm - manuscript
  Ông Ban Ki-moon, cựu Tổng thư ký Liên hợp quốc hiện đang đóng vai trò Chủ tịch Global Center on Adaptation (GCA), mới có xác nhận tại Africa Climate Summit diễn ra ở Nairobi, về nguy cơ tình trạng thiếu thốn tài chính sẽ ngăn cản những tiến bộ tiếp theo, thậm chí đe dọa cả những kết quả tích cực về bảo tồn sinh thái đã đạt được, tại Châu Phi.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35. Ang Paglago ng Pantayong Pananaw sa Konteksto ng Kapantasan ni Zeus A. Salazar: Isang Maikling Pagsasakasaysayan, 1951-2019.Mark Joseph P. Santos - 2019 - Tala Kasaysayan: An Online Journal of History 2 (2):46-92.
  Bilang “kathang-buhay” ni Zeus A. Salazar, ang tinaguriang Ama ng Pantayong Pananaw (PP) at ng Bagong Historiograpiyang Pilipino, hindi mauunawaan ang PP nang hiwalay sa kanyang akademikong talambuhay. Kaya naman mainam na baybayin angkasaysayan ng Pantayong Pananaw sa konteksto ng kapantasanni Salazar. Maaaring hatiin ang kasaysayan ng PP sa konteksto ng kapantasan ni Salazar sa limang yugto, gamit ang metapora ng paglago ng halaman: 1. Panahon ng Pagpupunla ng mga ideyang magiging batayang kaisipan ng PP sa hinaharap, mula sapagpasok ni (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36. APEC, WTO và triển vọng đổi thay.Đặng Lê Nguyên Vũ & Vương Quân Hoàng - 2006 - Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn 2006 (47):1-2.
  Sẽ có nhiều góc nhìn về định hình chiến lược thời kỳ sau khi Việt Nam vào WTO. Bài viết dưới đây của ông Đặng Lê Nguyên Vũ (Chủ tịch tập đoàn Trung Nguyên, G7 Mart) và ông Vương Quân Hoàng (Nghiên cứu viên cao cấp, Trung tâm Emile Bernheim, Đại học Tổng hợp Brussels) là một ví dụ, mặc dù có thể có nhiều người không đồng tình lắm về xu hướng nhấn mạnh thương mại hơn sản xuất.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37. Nature đăng bài tác giả Việt.Nguyen Minh Hoang - unknown
  Ngày 8-6 vừa qua, tạp chí Nature danh tiếng, 151 tuổi, một trong số rất ít ngọn hải đăng của khoa học nhân loại đã xuất bản bài của TS. Vương Quân Hoàng, Trung tâm ISR (trường Đại học Phenikaa, Hà Nội).
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38.  6
  Paideia delle virtù e antropologia cristiana: un incipit per riformare pensiero ed educazione.Viviana De Angelis - 2022 - Pedagogia Piu' Didattica.
  The numbness and emotional consciousness in front of the evil and suffering produced by a more widespread «communication spectacularized» pose questions and urge to intervene critically in reflection on interpersonal communication and media, to stem as much as possible some tendencies of contemporary culture. This contribution aims to cross transversely knowledge, tradition, and some socio-cultural productions of man (in particular Philosophyand Religion) to identify some critical points, which can be useful in the pedagogical debate. It also pursues the purpose of (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39.  26
  An unstable environment: The economic case for getting asylum decisions right first time.Marie Oldfield - 2022 - Pro Bono Economics 1 (1).
  Marie Oldfield, Pro Bono Economics & Refugee Council. Over half the total applications for asylum the UK receives each year are initially rejected, yet nearly a third of these initial rejections are subsequently overturned on appeal. This process that fails to get decisions right first time imposes significant costs, not just on the applicants themselves, but also more widely on UK taxpayers. Asylum seekers are not entitled to welfare benefits nor employment except in some limited cases, and are often (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40.  92
  Le lexique-grammaire de noms sous-spécifiés.Éric Marque-Pucheu Laporte - 2021 - Corela. Cognition, Représentation, Langage 34.
  Les noms sous-spécifiés, qui peuvent apparaitre dans une construction spécificationnelle, de la forme Leur ambition a été d’innover, sont par ailleurs souvent des prédicats régissant des arguments, dans une phrase élémentaire de la forme Ils ont eu l’ambition d’innover, où Nss est le prédicat accompagné d’un verbe support et de ses arguments N0 et N1. Nous avons étudié des noms entrant à la fois dans les deux constructions et avec le même sens, et trouvé trois cas de figure. Avec des (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41. Mary's Powers of Imagination.Amy Kind - 2019 - In Sam Coleman (ed.), The Knowledge Argument. Cambridge University Press. pp. 161-179.
  One common response to the knowledge argument is the ability hypothesis. Proponents of the ability hypothesis accept that Mary learns what seeing red is like when she exits her black-and-white room, but they deny that the kind of knowledge she gains is propositional in nature. Rather, she acquires a cluster of abilities that she previously lacked, in particular, the abilities to recognize, remember, and imagine the color red. For proponents of the ability hypothesis, knowing what an experience is like simply (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 42. Grupo PET Filosofia da Unioeste.Angélica Lúcia Engelsing - 2012 - ANAIS DO XV SULPET.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43. Principios básicos de la investigación clínica.Laporte Joan-Ramon - 2002 - Barcelona: Fundació Institut Català de Farmacologia.
  Comentaba en el Prólogo a la 1ª edición que nos cuesta distinguir las técnicas de los métodos y aceptar que la buena investigación clínica es la que se realiza con método riguroso. Este método reposa en cuatro pilares: que la pregunta o cuestión formulada sea relevante, que esté enunciada de manera precisa y operativa, que sea abordada o respondida con el mejor medio disponible en cada circunstancia, y que evite redundancias o repeticiones de cuestiones que ya han sido examinadas por (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44. Mary Shepherd on the role of proofs in our knowledge of first principles.M. Folescu - 2022 - Noûs 56 (2):473-493.
  This paper examines the role of reason in Shepherd's account of acquiring knowledge of the external world via first principles. Reason is important, but does not have a foundational role. Certain principles enable us to draw the required inferences for acquiring knowledge of the external world. These principles are basic, foundational and, more importantly, self‐evident and thus justified in other ways than by demonstration. Justificatory demonstrations of these principles are neither required, nor possible. By drawing on textual and contextual evidence, (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   4 citations  
 45. Sarili, Kapwa, Iba: Ang Trikotomiya ni Zeus Salazar sa Pagpopook ng Kakanyahang Pilipino sa Kabihasnang Pan-Malayo at Austronesyano.Mark Joseph Santos - 2020 - Tala Kasaysayan: An Online Journal of History 3 (2):1-30.
  Ang sanaysay na ito ay isang pagsisiyasat sa rehiyunalistang batayan ng nasyonalistang historiograpiya ni Zeus Salazar. Isinagawa ito sa pamamagitan ng eksposisyon sa kanyang trikotomiya ng sarili, kapwa at iba. Ang mahabang panahon ng kolonyalismo ay nagdulot ng pagkakagapos ng kakanyahang Pilipino sa Kanluran. Nagkaroon ito ng samu’t saring implikasyon sa historiograpiyang Pilipino tulad ng pananaig ng tatluhang paghahati ng kasaysayan (prekolonyal-kolonyal-postkolonyal), labis-labis na pagtuon sa panahong kolonyal, at pagdakila sa mga banyagang impluwensya. Binaybay ang walong piling akda ni Salazar (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46.  15
  Nuove tecnologie, fede e formazione dell’umano.Viviana De Angelis - 2015 - Mètis.
  In the complex and problematic context of the contemporary Society, in the time of the digital revolution, of the Mobile Learning and of the crisis of the conventional paradigms of the mass societies, the present study shows how only an innovative and multidisciplinary research, – capable of both, observing and interpreting the reality as well as of consolidating a pedagogic model open to the inter-culture and to the dialogue with the faith and the ethics –, allows the world of the (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47. Bình đẳng giới và giới tính trong nghiên cứu (SAGER).Shirin Heidari, Thomas F. Babor, Paola De Castro, Sera Tort, Mirjam Curno, Hồ Mạnh Toàn, Nguyễn Thị Linh, Phạm Thanh Hằng & Vương Thu Trang - 2020 - In Joan Marsh (ed.), SAGER. London, UK: EASE. pp. 01-26.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 48. Mechanisms and Laws: Clarifying the Debate.Marie I. Kaiser & C. F. Craver - 2013 - In H.-K. Chao, S.-T. Chen & R. Millstein (eds.), Mechanism and Causality in Biology and Economics. Dordrecht: Springer. pp. 125-145.
  Leuridan (2011) questions whether mechanisms can really replace laws at the heart of our thinking about science. In doing so, he enters a long-standing discussion about the relationship between the mech-anistic structures evident in the theories of contemporary biology and the laws of nature privileged especially in traditional empiricist traditions of the philosophy of science (see e.g. Wimsatt 1974; Bechtel and Abrahamsen 2005; Bogen 2005; Darden 2006; Glennan 1996; MDC 2000; Schaffner 1993; Tabery 2003; Weber 2005). In our view, Leuridan (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   21 citations  
 49. Mary Midgley: Philosopher of Human Nature and Imagination.István Zárdai - 2020 - PhilCul 5 (1):388-404.
  The paper provides a brief introduction to Midgley's person and work, and an overview of The Biscuit Tin memorial event-series in honor of Midgley.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50. Mary Astell's Machiavellian moment? Politics and feminism in Moderation truly Stated.Jacqueline Broad - 2011 - In Jo Wallwork & Paul Salzman (eds.), Early Modern Englishwomen Testing Ideas. Ashgate. pp. 9-23.
  In The Women of Grub Street (1998), Paula McDowell highlighted the fact that the overwhelming majority of women’s texts in early modern England were polemical or religio-political in nature rather than literary in content. Since that time, the study of early modern women’s political ideas has dramatically increased, and there have been a number of recent anthologies, modern editions, and critical analyses of female political writings. As a result of Patricia Springborg’s research, Mary Astell (1668-1731) has risen to prominence as (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
1 — 50 / 655