Results for 'Markus I. Eronen'

1000+ found
Order:
See also
Markus Eronen
University of Groningen
 1. Interventionism for the Intentional Stance: True Believers and Their Brains.Markus I. Eronen - 2020 - Topoi 39 (1):45-55.
  The relationship between psychological states and the brain remains an unresolved issue in philosophy of psychology. One appealing solution that has been influential both in science and in philosophy is Dennett’s concept of the intentional stance, according to which beliefs and desires are real and objective phenomena, but not necessarily states of the brain. A fundamental shortcoming of this approach is that it does not seem to leave any causal role for beliefs and desires in influencing behavior. In this paper, (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   4 citations  
 2. Hypothetical Identities: Explanatory Problems for the Explanatory Argument.Markus I. Eronen - 2014 - Philosophical Psychology 27 (4):571-582.
  Recently, several philosophers have defended an explanatory argument that supposedly provides novel empirical grounds for accepting the type identity theory of phenomenal consciousness. They claim that we are justified in believing that the type identity thesis is true because it provides the best explanation for the correlations between physical properties and phenomenal properties. In this paper, I examine the actual role identities play in science and point out crucial shortcomings in the explanatory argument. I show that the supporters of the (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3. No Levels, No Problems: Downward Causation in Neuroscience.Markus Eronen - 2013 - Philosophy of Science 80 (5):1042-1052.
  I show that the recent account of levels in neuroscience proposed by Craver and Bechtel is unsatisfactory since it fails to provide a plausible criterion for being at the same level and is incompatible with Craver and Bechtel’s account of downward causation. Furthermore, I argue that no distinct notion of levels is needed for analyzing explanations and causal issues in neuroscience: it is better to rely on more well-defined notions such as composition and scale. One outcome of this is that (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   9 citations  
 4.  73
  Robust Realism for the Life Sciences.Markus Eronen - 2016 - Synthese 196 (6):2341-2354.
  Although scientific realism is the default position in the life sciences, philosophical accounts of realism are geared towards physics and run into trouble when applied to fields such as biology or neuroscience. In this paper, I formulate a new robustness-based version of entity realism, and show that it provides a plausible account of realism for the life sciences that is also continuous with scientific practice. It is based on the idea that if there are several independent ways of measuring, detecting (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 5. Levels of Organization: A Deflationary Account.Markus8 Eronen - 2015 - Biology and Philosophy 30 (1):39-58.
  The idea of levels of organization plays a central role in the philosophy of the life sciences. In this article, I first examine the explanatory goals that have motivated accounts of levels of organization. I then show that the most state-of-the-art and scientifically plausible account of levels of organization, the account of levels of mechanism proposed by Bechtel and Craver, is fundamentally problematic. Finally, I argue that the explanatory goals can be reached by adopting a deflationary approach, where levels of (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   13 citations  
 6. Robustness and Reality.Markus8 Eronen - 2015 - Synthese 192 (12):3961-3977.
  Robustness is often presented as a guideline for distinguishing the true or real from mere appearances or artifacts. Most of recent discussions of robustness have focused on the kind of derivational robustness analysis introduced by Levins, while the related but distinct idea of robustness as multiple accessibility, defended by Wimsatt, has received less attention. In this paper, I argue that the latter kind of robustness, when properly understood, can provide justification for ontological commitments. The idea is that we are justified (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   7 citations  
 7.  40
  (Nie)święte ciało – socjologiczny i filozoficzny wymiar okrucieństwa we współczesnym filmie.Markus Lipowicz - 2015 - Argument: Biannual Philosophical Journal 5 (1):151-170.
  The aim of the present article is an attempt to analyse and interpret cinematic cruelty from a sociological and philosophical perspective. Contrary to the received wisdom, where film violence results on the viewers’ side from the destructive aspects of human nature and on the producers’ side from the desire for material profit, the author presents an alternative approach to this social phenomenon. The main thesis is that gore in movies poses a more or less fulfilling artistic commentary on actual social (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8. Podregion białostocko-suwalski a podregiony: krośnieńsko-przemyski, obwód zakarpacki i obwód grodzieński.Andrzej Klimczuk & Magdalena Klimczuk-Kochańska - 2015 - In Bogusław Plawgo (ed.), Współpraca Transgraniczna Małych I Średnich Przedsiȩbiorstw Jako Czynnik Rozwoju Regionalnego. Na Przykładzie Podregionu Białostocko-Suwalskiego I Podregionu Krośnieńsko-Przemyskiego W Polsce, Obwodu Zakarpackiego Na Ukrainie Oraz Obwodu Grodzieńskiego Na. Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr. pp. 29--85.
  M. Klimczuk-Kochańska, A. Klimczuk, Podregion białostocko-suwalski a podregiony: krośnieńsko-przemyski, obwód zakarpacki i obwód grodzieński, [in:] B. Plawgo, Współpraca transgraniczna małych i średnich przedsiȩbiorstw jako czynnik rozwoju regionalnego. Na przykładzie podregionu białostocko-suwalskiego i podregionu krośnieńsko-przemyskiego w Polsce, obwodu zakarpackiego na Ukrainie oraz obwodu Grodzieńskiego na Białorusi, Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr, Białystok 2015, pp. 29-85.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9. Polityka namierzania i zabijania: aspekty etyczne i prawne.Tomasz Żuradzki - 2014 - In Maciej Marszałek & Waldemar Kitler (eds.), Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe wobec wyzwań współczesnego świata. Warszawa: Akademia Obrony Narodowej. pp. 509-522.
  Celem artykułu jest analiza prawnych i etycznych sposobów uzasadnienia dopuszczalności stosowania polityki namierzania i zabijania. Pojawiły się próby usprawiedliwienia tego typu działań poprzez odwołanie do egzekwowania prawa, reguł rządzących konfliktami zbrojnymi, sprawiedliwej odpłaty, prawa do obrony własnej. W artykule dokonuję analizy tych sposobów usprawiedliwiania polityki namierzania i zabijania, a następnie rozważam, które z nich faktycznie mogą uzasadniać tego typu politykę. Rozważania prowadzę w świetle głównej hipotezy projektu badawczego, który obecnie prowadzę, zakładającej, że normy regulujące dopuszczalność i sposoby toczenia konfliktów zbrojnych (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10.  60
  Kształcenie zawodowe w społeczeństwach i gospodarkach opartych na wiedzy i kreatywności.Andrzej Klimczuk - 2015 - In Marta Juchnicka (ed.), Doradcze I Edukacyjne Aspekty Reorientacji Zawodowej I Wsparcia Zatrudnienia Zwalnianych Pracowników Oświaty. Izba Rzemieślnicza I Przedsiȩbiorczości. pp. 13--36.
  A. Klimczuk, Kształcenie zawodowe w społeczeństwach i gospodarkach opartych na wiedzy i kreatywności, [in:] M. Juchnicka, Doradcze i edukacyjne aspekty reorientacji zawodowej i wsparcia zatrudnienia zwalnianych pracowników oświaty, Izba Rzemieślnicza i Przedsiȩbiorczości, Białystok 2015, pp. 13-36.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11.  56
  Rekonwersja i outplacement nauczycieli i instruktorów praktycznej nauki zawodu.Andrzej Klimczuk - 2015 - In Marta Juchnicka (ed.), Doradcze I Edukacyjne Aspekty Reorientacji Zawodowej I Wsparcia Zatrudnienia Zwalnianych Pracowników Oświaty. Izba Rzemieślnicza I Przedsiȩbiorczości. pp. 157--233.
  A. Klimczuk, Rekonwersja i outplacement nauczycieli i instruktorów praktycznej nauki zawodu, [in:] M. Juchnicka, Doradcze i edukacyjne aspekty reorientacji zawodowej i wsparcia zatrudnienia zwalnianych pracowników oświaty, Izba Rzemieślnicza i Przedsiȩbiorczości, Białystok 2015, pp. 157-233.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12.  49
  Wnioski i rekomendacje.Andrzej Klimczuk & Michał Skarzyński - 2015 - In Marta Juchnicka (ed.), Doradcze I Edukacyjne Aspekty Reorientacji Zawodowej I Wsparcia Zatrudnienia Zwalnianych Pracowników Oświaty. Izba Rzemieślnicza I Przedsiȩbiorczości. pp. 289--306.
  A. Klimczuk, M. Skarzyński, Wnioski i rekomendacje, [in:] M. Juchnicka, Doradcze i edukacyjne aspekty reorientacji zawodowej i wsparcia zatrudnienia zwalnianych pracowników oświaty, Izba Rzemieślnicza i Przedsiȩbiorczości, Białystok 2015, pp. 289-306.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13.  58
  Cotard Syndrome, Self-Awareness, and I-Concepts.Rocco J. Gennaro - 2020 - Philosophy and the Mind Sciences 1 (1).
  Various psychopathologies of self-awareness, such as somatoparaphrenia and thought insertion in schizophrenia, might seem to threaten the viability of the higher-order thought (HOT) theory of consciousness since it requires a HOT about one’s own mental state to accompany every conscious state. The HOT theory of consciousness says that what makes a mental state a conscious mental state is that there is a HOT to the effect that “I am in mental state M.” I have argued in previous work that a (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14. I, Me, Mine: Back to Kant and Back Again. [REVIEW]Dennis Schulting - 2019 - Philosophical Review 128 (1):107-111.
  review of Béatrice Longuenesse latest book on Kant and self-consciousness I, Me, Mine (Oxford 2017).
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15. Aristóteles, Física I-II.Lucas Angioni - 2009 - Editora da Unicamp.
  Translation of Aristotle's Physics I-II into Portuguese, with commentaries. Tradução para o português dos livros I e II da Física de Aristóteles, com comentários.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   188 citations  
 16.  73
  What Type of Type I Error? Contrasting the Neyman–Pearson and Fisherian Approaches in the Context of Exact and Direct Replications.Mark Rubin - forthcoming - Synthese:1-26.
  The replication crisis has caused researchers to distinguish between exact replications, which duplicate all aspects of a study that could potentially affect the results, and direct replications, which duplicate only those aspects of the study that are thought to be theoretically essential to reproduce the original effect. The replication crisis has also prompted researchers to think more carefully about the possibility of making Type I errors when rejecting null hypotheses. In this context, the present article considers the utility of two (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17. Kant, the Transcendental Designation of I, and the Direct Reference Theory.Luca Forgione - 2019 - Theoria : An International Journal for Theory, History and Fundations of Science 34 (1): 31-49.
  The aim of this paper is to address the semantic issue of the nature of the representation I and of the transcendental designation, i.e., the self-referential apparatus involved in transcendental apperception. The I think, the bare or empty representation I, is the representational vehicle of the concept of transcendental subject; as such, it is a simple representation. The awareness of oneself as thinking is only expressed by the I: the intellectual representation which performs a referential function of the spontaneity of (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18. Explaining Thermodynamic-Like Behavior in Terms of Epsilon-Ergodicity.Roman Frigg & Charlotte Werndl - 2011 - Philosophy of Science 78 (4):628-652.
  Gases reach equilibrium when left to themselves. Why do they behave in this way? The canonical answer to this question, originally proffered by Boltzmann, is that the systems have to be ergodic. This answer has been criticised on different grounds and is now widely regarded as flawed. In this paper we argue that some of the main arguments against Boltzmann's answer, in particular, arguments based on the KAM-theorem and the Markus-Meyer theorem, are beside the point. We then argue that (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   17 citations  
 19. The (Lack of) Evidence for the Kuhnian Image of Science.Moti Mizrahi - 2018 - Social Epistemology Review and Reply Collective 7 (7):19-24.
  In their reviews of The Kuhnian Image of Science: Time for a Decisive Transformation? (2018), both Markus Arnold (2018) and Amanda Bryant (2018) complain that the contributors who criticize Kuhn’s theory of scientific change have misconstrued his philosophy of science and they praise those who seek to defend the Kuhnian image of science. In what follows, then, I would like to address their claims about misconstruing Kuhn’s theory of scientific change. But my focus here, as in the book, will (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 20.  82
  Philosophers and Scientists Are Social Epistemic Agents.Seungbae Park - 2018 - Social Epistemology Review and Reply Collective.
  In this paper, I reply to Markus Arnold’s comment and Amanda Bryant’s comment on my work “Can Kuhn’s Taxonomic Incommensurability be an Image of Science?” in Moti Mizrahi’s edited collection, The Kuhnian Image of Science: Time for a Decisive Transformation?. Philosophers and scientists are social epistemic agents. As such, they ought to behave in accordance with epistemic norms governing the behavior of social epistemic agents.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 21. I and Tao: Martin Buber's Encounter with Chuang Tzu.Robert E. Allinson & Jonathan R. Herman - 1998 - Philosophy East and West 48 (3):529.
  This review confirms Herman’s work as a praiseworthy contribution to East-West and comparative philosophical literature. Due credit is given to Herman for providing English readers with access to Buber’s commentary on, a personal translation of, the Chuang-Tzu; Herman’s insight into the later influence of I and Thou on Buber’s understanding of Chuang-Tzu and Taoism is also appropriately commended. In latter half of this review, constructive criticisms of Herman’s work are put forward, such as formatting inconsistencies, a tendency toward verbosity and (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   5 citations  
 22. Never Mind the Intuitive Intellect: Applying Kant’s Categories to Noumena.Colin Marshall - 2018 - Kantian Review 23 (1):27-40.
  According to strong metaphysical readings of Kant, Kant believes there are noumenal substances and causes. Proponents of these readings have shown that these readings can be reconciled with Kant’s claims about the limitations of human cognition. An important new challenge to such readings, however, has been proposed by Markus Kohl, focusing on Kant’s occasional statements about the divine or intuitive intellect. According to Kohl, how an intuitive intellect represents is a decisive measure for how noumena are for Kant, but (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 23. Hipoteza Sapira-Whorfa - Przegl¸Ad Argumentów Zwolenników I Przeciwników.Andrzej Klimczuk - 2013 - Kultura-Społeczeństwo-Edukacja 1:165--182.
  Współcześnie rośnie znaczenie badań interdyscyplinarnych oraz z zakresu zróżnicowania kulturowego, wielokulturowości i współpracy międzykulturowej. Istotne jest także uwzględnianie globalnych procesów zmian związanych z upowszechnianiem cyfrowych technologii informatycznych i telekomunikacyjnych. Jedną z teorii mających podstawowe znaczenie w tym obszarze badań jest koncepcja autorstwa E. Sapira i B.L. Whorfa. Celem artykułu jest przybliżenie aktualności sporu naukowego dotyczącego poglądów tych autorów na relacje pomiędzy językiem a poznaniem. Opracowanie opiera się na krytycznej analizie literatury przedmiotu. W podsumowaniu wskazane zostały główne wnioski i rekomendacje co (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24. Kant and the Simple Representation “I”.Luca Forgione - 2017 - International Philosophical Quarterly 57 (2):173-194.
  The aim of this paper is to focus on certain characterizations of “I think” and the “transcendental subject” in an attempt to verify a connection with certain metaphysical characterizations of the thinking subject that Kant introduced in the critical period. Most importantly, two distinct meanings of “I think” need be distinguished: in the Transcendental Deduction “I think” is the act of apperception; in the Transcendental Deduction and in the section of Paralogisms “I think” is taken in its representational nature. It (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25. Mind as Conceptual Structure: On Ethical Theory of C. I. Lewis’s Conceptual Pragmatism.Cheongho Lee - 2017 - Journal of Ethics 1 (113):73-89.
  Clarence I. Lewis (1883-1964) delineated the structure of mind based on his “conceptual pragmatism.” Human mind grounds itself on the ongoing dynamic interaction of relational processes, which is essentially mediated and structural. Lewis’s pragmatism anchors itself on the theory of knowledge that has the triadic structure of the given or immediate data, interpretation, and the concept. Lewis takes the a priori given as a starting point of meaningful experience. The interpretative work of mind is the mediator of the a priori (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26.  47
  Who Am I?Contzen Pereira - 2019 - Journal of Metaphysics and Connected Consciousness 4:1 - 4.
  I am in an ordered state of my limited perception, which will be in another state for there is no past, there is no present and there is no future, these exists in the limits of my perception.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27. Can Fregeans Have 'I'-Thoughts?Alexandre Billon & Marie Guillot - 2014 - Revista de Filosofía de la Universidad de Costa Rica (136):97-105.
  We examine how Frege’s contrast between identity judgments of the forms “a=a” vs. “a=b” would fare in the special case where ‘a’ and ‘b’ are complex mental representations, and ‘a’ stands for an introspected ‘I’-thought. We first argue that the Fregean treatment of I-thoughts entails that they are what we call “one-shot thoughts”: they can only be thought once. This has the surprising consequence that no instance of the “a=a” form of judgment in this specific case comes out true, let (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28. The Problem of Satisfaction Conditions and the Dispensability of I-Desire.Fiora Salis - 2016 - Erkenntnis 81 (1):105-118.
  The problem of satisfaction conditions arises from the apparent difficulties of explaining the nature of the mental states involved in our emotional responses to tragic fictions. Greg Currie has recently proposed to solve the problem by arguing for the recognition of a class of imaginative counterparts of desires - what he and others call i-desires. In this paper I will articulate and rebut Currie's argument in favour of i-desires and I will put forward a new solution in terms of genuine (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29.  37
  Interest and Agency.Katerina Deligiorgi - 2017 - In Anders Moe Rasmussen & Markus Gabriel (eds.), German Idealism Today. De Gruyter. pp. 3-26.
  (2017) 'Interest and Agency', in Gabriel, Markus and Rasmussen, Anders Moe (eds.) German Idealism Today. De Guyter Verlag. -/- Abstract: Undeterred by Kant’s cautionary advice, contemporary defenders of free will advance substantive metaphysical theses in support of their views. This is perhaps unsurprising given the mixed reception of Kant’s solution of the conflict between freedom and natural necessity, which is supposed to vindicate reason’s withdrawal from speculation. Kant argues that neither libertarians nor determinists can win, because they deal with (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 30.  87
  The Structure of I-Thoughts. Kant and Wittgenstein on the Genesis of Cartesian Self.Luca Forgione - 2019 - Paradigmi. Rivista di Critica Filosofica 3:535-548.
  The analysis of the structure of the I-thoughts is intertwined with several epistemic and metaphysical questions. The aim of this paper is to highlight that the absence of an identification component does not imply that the “I" doesn’t perform a referential function, nor that it necessarily involves a specific metaphysical thesis on the nature of the self-conscious subject. Particularly, as far as the Cartesian illusion concerning the thinking subject’s immaterial nature is concerned, Kant and Wittgenstein seem to share the same (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31.  89
  Philosophie der Lebenswissenschaften.Susanne Bauer, Lara Huber, Marie I. Kaiser, Lara Keuck, Ulrich Krohs, Maria Kronfeldner, Peter McLaughlin, Kären Nickelson, Thomas Reydon, Neil Roughley, Christian Sachse, Marianne Schark, Georg Toepfer, Marcel Weber & Markus Wild - 2013 - Information Philosophie 4:14-27.
  This paper summarizes (in German) recent tendencies in the philosophy of the life sciences.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32.  58
  Outplacement w warunkach wzrostu ryzyka i elastyczności organizacji.Andrzej Klimczuk - 2015 - In Michał Skarzyński (ed.), Esp, Czyli Jak Wyjść Z Zakrȩtu W Rozwoju Firmy. Narodowe Forum Doradztwa Kariery. pp. 11--53.
  A. Klimczuk, Outplacement w warunkach wzrostu ryzyka i elastyczności organizacji, [in:] M. Skarzyński, ESP, czyli Jak wyjść z zakrȩtu w rozwoju firmy, Narodowe Forum Doradztwa Kariery, Białystok 2015, pp. 11-53.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33.  55
  Organizacja i formy świadczenia pracy na styku oświaty, rzemiosła i instytucji rynku pracy – stan prawny.Andrzej Klimczuk & Dariusz Borowski - 2014 - In Marta Juchnicka (ed.), Formalnoprawne Aspekty Modernizacji Szkolnictwa Zawodowego. Izba Rzemieślnicza I Przedsiȩbiorczości. pp. 21--76.
  A. Klimczuk, D. Borowski, Organizacja i formy świadczenia pracy na styku oświaty, rzemiosła i instytucji rynku pracy – stan prawny, [in:] M. Juchnicka, Formalnoprawne aspekty modernizacji szkolnictwa zawodowego, Izba Rzemieślnicza i Przedsiȩbiorczości, Białystok 2014, pp. 21-76.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34.  52
  Medialaby W Kontekście Solidarności Pokoleń I Wykluczenia Robotycznego.Andrzej Klimczuk - 2013 - In Arkadiusz W.¸asiński & Łukasz Tomczyk (eds.), Seniorzy W Świecie Nowych Technologii. Implikacje Dla Praktyki Edukacyjnej Oraz Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Śl¸Ask. pp. 184--215.
  Opracowanie przybliża wyzwania zwi¸a}zane ze starzeniem siȩ populacji ludzkich przyw uwzglȩdnieniu wyłaniania siȩ społeczeństw i gospodarek kreatywnych. Na pocz¸a}tku XXI wieku przemianom pracy i czasu wolnego towarzysz¸a} kwestie utrzymania solidarności pokoleń i przeciwdziałania wykluczeniu robotycznemu. W artykule zarysowane zostały najważniejsze cechy nowych instytucji kultury typu "medialab", laboratoriów mediów, które mog¸a zostać wykorzystane do realizacji działań na rzecz kształtowania pozytywnych odpowiedzi wobec tych wyzwań w ramach wspierania rozwoju "srebrnej gospodarki" i gerontechnologii. Zwraca siȩ również uwagȩ na potrzeby i możliwości umocowania ich (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35.  61
  Gdzie spotykają się filozofowie Wschodu i Zachodu? Refleksje o filozofii porównawczej i konferencji w Honolulu „11th East-West Philosophers’ Conference”.Marzenna Jakubczak - 2016 - Argument: Biannual Philosophical Journal 6 (2):519-528.
  The paper presents the idea of cross‐cultural philosophy, which have inspired the organizers of the cyclic global conferences held at the University of Hawai’i at Mānoa, USA, since 193 First, the author discusses some definitions of the comparative method applied in contemporary philosophy and promoted, among others, through the project of the “East‐West Philosophers’ Conference”. Then, she reports the major themes and panel topics raised during the eleventh conference organized in Honolulu, May 25–31, 2016.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36.  35
  Szkolnictwo zawodowe w Polsce - nauczanie i wyzwania.Andrzej Klimczuk - 2014 - In Marta Juchnicka (ed.), Formalnoprawne Aspekty Modernizacji Szkolnictwa Zawodowego. Izba Rzemieślnicza I Przedsiȩbiorczości. pp. 11--19.
  A. Klimczuk, Szkolnictwo zawodowe w Polsce - nauczanie i wyzwania, [in:] M. Juchnicka, Formalnoprawne aspekty modernizacji szkolnictwa zawodowego, Izba Rzemieślnicza i Przedsiȩbiorczości, Białystok 2014, pp. 11-19.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37. Duševne bolesti i rasprava o biološkim funkcijama (Eng. Mental illnesses and the debate on biological functions).Zdenka Brzović - 2016 - In Snježana Prijić-Samaržija, Luca Malatesti & Elvio Baccarini (eds.), Moralni, Politički I Epistemološki Odgovori Na Društvene Devijacije (Eng. Moral, Political, and Epistemological Responses to Antisocial Deviation). Rijeka: Faculty of Humanities and Social Sciences in Rijeka. pp. 183-199.
  In this paper, I discuss the question whether objective criteria could be provided for judging something to be a mental illness. I consider the two most prominent objectivist or naturalistic accounts of mental illness, evolutionary and bio-statistical account, which offer such a criterion by relying on the notion of biological function. According to such suggestions, illness is a condition in which there is dysfunciton in some feature of an organism. In this context, I consider different accounts for ascribing functions in (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 38.  35
  Wstrząs estetyczny i jego terapeutyczne oblicza.Małgorzata A. Szyszkowska - 2018 - In Milo Lorenc, M. Rychter & M. Salwa (eds.), Między integracją i rozproszniem. Doświadczenie estetyczne w kontekstach nowoczesności. Warsaw, Poland: pp. 193-213.
  Autorka przedstawia analizę pojęcia wstrząsu jako kategorii estetycznej użytej przez Th. Adorno w kontekście niemożności odbioru muzyki nowej. Nawiązując do Filozofii nowej muzyki oraz Teorii estetycznej autorka wyznacza kilka sposobów opisu i rozumienia wstrząsu, jakie znaleźć można u Adorno. Przy okazji śledząc tok myślenia filozofa zadaje sobie pytanie o to, czy wstrząs, o którym pisze Adorno jest zasadniczo czymś negatywnym, czym też może autor widzi w tym, gwałtownym sposobie reakcji na muzykę nową – ratunek.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39. Komparatystyka na gruncie filozofii. Założenia, uprzedzenia i perspektywy [Comparative Studies in Philosophy: assumptions, prejudices, and prospects].Marzenna Jakubczak - 2013 - Archiwum Historii Filozofii I Myśli Społecznej 58.
  The paper discusses peculiarity of the comparative method applied in philosophysince 1920s. It presents its basic foundations and objectives, as well as the early and most recent definitions of “comparative philosophy”. The author aims at reconsidering in terms of philosophy both the reasons for bias against this method and its advantages in the context of cross-cultural comparative studies. The crucial question is whether various incommensurate schemata of thought, including these which are determined by distinct cultural milieus, may be the subject (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 40. Markus Gabriel: Der Mensch Im Mythos. [REVIEW]Bruce Matthews - 2010 - Internationales Jahrbuch des Deutschen Idealismus 7:293-300.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41. Widzimy uszami i słyszymy oczami. Jak technika wykształca w nas synestezję.Adrian Mróz - 2014 - In Łukasz Rogowski (ed.), Techno-widzenie. Media i technologie wizualne w społeczeństwie ponowoczesnym. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Społecznych UAM. pp. 89-98.
  Seeing with Ears, Hearing with Eyes. How Technology Molds Synesthesia Within Us -/- The subject of consideration within this lecture is the contribution of existing scientific discoveries on the visual and musical connection within the perceptual plane. Points of reference are the studies of Amir Amedi, Jacob Jolij and Maaieke Meurs, Harry McGurk, as well as, the works of Iwona Sowińska, Roger Scruton, Oliver Sacks, and a cultural analysis of Joshua Bell’s performance. I will also consider how the senses effect (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 42. Społeczeństwo Wielokulturowe I Srebrna Gospodarka. Wielokulturowość W Kontekście Starzenia Siȩ Ludności.Andrzej Klimczuk - 2012 - In Maja Biernacka, Kazimierz Krzysztofek & Andrzej Sadowski (eds.), Społeczeństwo Wielokulturowe - Nowe Wyzwania I Zagrożenia. Uniwersytet W Białymstoku. pp. 243--268.
  Proces starzenia się społeczeństw stanowi istotne wyzwanie dla krajów Unii Europejskiej. W napływie emigrantów z młodszych regionów świata - głównie Azji i Afryki - dostrzega się sposobu na uzupełnienie malejących zasobów pracy, co prowadzi do wzrostu obaw w zakresie możliwości ich integracji w wymiarze międzypokoleniowym ze społecznościami przyjmującymi. Jednocześnie upatruje się korzyści z migracji seniorów oraz możliwości kształtowania gospodarek regionalnych i lokalnych tak by sprzyjały zaspokajaniu ich potrzeb. Celem opracowania jest przybliżenie koncepcji ageizmu (dyskryminacji ze względu na wiek) w formie (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 43. D'vûd-i Karsî’nin Şerhu Îs'gûcî Adlı Eserinin Eleştirmeli Metin Neşri ve Değerlendirmesi.Ferruh Özpilavcı - 2017 - Cumhuriyet İlahiyat Dergisi 21 (3):2009-2009.
  Dâwûd al-Qarisî (Dâvûd al-Karsî) was a versatile and prolific 18th century Ottoman scholar who studied in İstanbul and Egypt and then taught for long years in various centers of learning like Egypt, Cyprus, Karaman, and İstanbul. He held high esteem for Mehmed Efendi of Birgi (Imâm Birgivî/Birgili, d.1573), out of respect for whom, towards the end of his life, Karsî, like Birgivî, occupied himself with teaching in the town of Birgi, where he died in 1756 and was buried next to (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44.  96
  Budowa Kapitału Społecznego Ludzi Starych W Kontekście Polityk Aktywizacji I Aktywnego Starzenia Siȩ.Andrzej Klimczuk - 2013 - In Katarzyna Walotek-Ściańska, Michal Šerák, Michał Szyszka & Łukasz Tomczyk (eds.), Starzenie Siȩ I Starość W Dynamicznie Zmieniaj¸Acym Siȩ Świecie / Stárnutí a Stáří V Rychle Se Měnícím Světě. Humanitas. pp. 11--24.
  Wśród kluczowych wyzwań rozwojowych Polski na początku XXI wieku znajdują ograniczanie negatywnych efektów procesu starzenia się społeczeństwa oraz wzrost kapitału społecznego obywateli, ich umiejętności współpracy przy rozwiązywaniu problemów w różnych sferach życia społecznego i gospodarczego. Artykuł przybliża łączną analizę tych zagadnień w odniesieniu do kształtowania kapitału społecznego ludzi starych. Kolejno omówione zostają podstawowe pojęcia wykorzystywane w dyskursie o aktywizacji społecznej osób starszych, założenia kształtowania współczesnych wielopoziomowych polityk publicznych w tym zakresie oraz typologie przykładowych rozwiązań na rzecz budowy zasobów kapitału społecznego. (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45.  66
  Uzasadnienie modelu w kontekście zmian demograficznych i wyzwań rynku pracy.Andrzej Klimczuk - 2015 - In Michał Skarzyński (ed.), Przyszłość Edukacji Zawodowej. Kierunki Reorientacji I Nowe Obszary Aktywności Zawodowej Nauczycieli Zawodu. Izba Rzemieślnicza I Przedsiȩbiorczości W Białymstoku. pp. 19--114.
  A. Klimczuk, Uzasadnienie modelu w kontekście zmian demograficznych i wyzwań rynku pracy, [in:] M. Skarzyński, Przyszłość edukacji zawodowej. Kierunki reorientacji i nowe obszary aktywności zawodowej nauczycieli zawodu, Izba Rzemieślnicza i Przedsiȩbiorczości, Białystok 2015, pp. 19-114.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46.  61
  Regionalne Obserwatorium Kultury W Województwie Podlaskim - Uwarunkowania I Planowane Kierunki Rozwoju.Andrzej Klimczuk & Katarzyna Sztop-Rutkowska - 2013 - Kultura I Edukacja 2:222--246.
  Na pocz¸a}tku XXI wieku zachodz¸a} istotne przemiany w relacjach pracy i czasu wolnego. Dostrzega siȩ też rozwój gospodarki kreatywnej wraz z wyłanianiem siȩ nowej stratyfikacji społecznej i zmian¸a} czynników rozwojowych. Coraz wiȩksze znaczenie w przemianach społeczno-gospodarczych ma sektor kultury oraz działania na rzecz kształtowania przemysłów kultury i kreatywnych, wraz z ich powi¸a}zaniami z sektorami zależnymi jak np. turystyka, architektura i wzornictwo przemysłowe. Celem artykułu jest odniesienie tych procesów i zjawisk do warunków województwa podlaskiego oraz przybliżenie głównych przesłanek powołania Regionalnego Obserwatorium (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47.  64
  Crexells, d'Ors i el pragmatisme.Jaime Nubiola - 2016 - In Joan Vergés (ed.), Joan Crexells: Obra i pensament. Girona, Spain: Publicacions de la Càtedra Ferrater Mora de Pensament Contemporani. pp. 47-60.
  In my paper I make a summary assessment of the connection between Eugeni Crexells and Eugeni d'Ors and that of both of them with pragmatism. I organize it in three sections: 1. First, the philosophical formation of Crexells and its relation with D'Ors; 2. Eugeni d'Ors and pragmatism, and 3. Joan Crexells and pragmatism.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 48.  79
  Lalumera, E. 2017 (in Press) Understanding Schizophrenia Through Wittgenstein: Empathy, Explanation, and Philosophical Clarification, in Schizophrenia and Common Sense, Hipólito, I., Gonçalves, J., Pereira, J. (Eds.). SpringerNature, Mind-Brain Studies.E. Lalumera - forthcoming - In I. Hipolito, J. Goncalves & J. Pereira (eds.), Schizophrenia and Common Sense, Hipólito, I., Gonçalves, J., Pereira, J. (eds.). SpringerNature, Mind-Brain Studies. Dordrecht: Springer.
  Wittgenstein’s concepts shed light on the phenomenon of schizophrenia in at least three different ways: with a view to empathy, scientific explanation, or philosophical clarification. I consider two different “positive” wittgensteinian accounts―Campbell’s idea that delusions involve a mechanism of which different framework propositions are parts, Sass’ proposal that the schizophrenic patient can be described as a solipsist, and a Rhodes’ and Gipp’s account, where epistemic aspects of schizophrenia are explained as failures in the ordinary background of certainties. I argue that (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 49.  63
  Natura człowieka z podwójnej perspektywy Nietzschego, czyli o związkach języka z kulturą i biologią.Marek Jędrasik - 2008 - Humanistyka I Przyrodoznawstwo 14.
  The abstract Everyone who gets to know deeper with the Nietzsche philosophy is forced to think about a mutual relationship of a culture and a biology. The main problem to correct show of above relationships is the understanding of the meaning of a language with reference to the culture and the biology. Considerations which are represented here are inspired by the Nietzsche philosophy. They are split by three parts. In the first part there is shown the meaning of the language (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50. Why I Am a Vegan (and You Should Be One Too).Tristram McPherson - 2015 - In Philosophy Comes to Dinner. Routledge. pp. 73-91.
  This paper argues for what I call modest ethical veganism: the view that it is typically wrong to use or eat products made from or by animals such as cows, pigs, or chickens. The argument has three central parts. First, I argue that a central explanation for the wrongness of causing suffering rests upon what it is like to experience such suffering, and that we have good reasons to think that animals suffer in ways that are relevantly analogous to humans. (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   5 citations  
1 — 50 / 1000