Results for 'Metafizik'

7 found
Order:
 1.  62
  Zasnivanje novovekovne metafizike u stavu cogito ergo sum.Hristina Banic - 2020 - Čemu 15 (26):50-66.
  The author aims to show how the foundation of modern metaphysics took place. In order to achieve that, it will be crucial to understand the meaning of the first principle, which carries the entire metaphysical construction. The principle in question will be formulated as cogito ergo sum. It will be necessary to master the framework in which the principle appears because we are trying to talk about a complete project that has its meaning only in its entirety. In addition to (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2. Izazov skepticizma: Utjecaj Humeove metafizike i moralne filozofije u Europi 18. stoljeca [The Challenge of Skepticism: The Influence of Hume's Metaphysics and Moral Philosophy in 18th-Century Europe].Matko Globačnik - 2016 - Zagreb, Croatia: Croatian Philosophical Society.
  Summary, page 467: "This book is concerned with the influence of Hume’s metaphysics and moral philosophy in 18th-century Europe and it is divided into two main parts. The first part is focused on the exposition of Hume’s metaphysics and moral philosophy in their historical context, because this topic is still mostly unknown in Croatia. The second part deals with the influence of Hume’s metaphysics and moral philosophy on selected European thinkers of the Age of Enlightenment until the beginning of the (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3. Ebû Bekir Zekeriyyâ er-Râzî’nin Felsefî Görüşleri: İlâhiyyât (Metafizik) ve Tabîiyyât (Doğa Felsefesi). [REVIEW]Emrah Kaya - 2017 - Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 19 (36):225-231.
  Ebû Bekir Zekeriyyâ er-Râzî’nin Felsefî Görüşleri: İlâhiyyât (Metafizik) ve Tabîiyyât (Doğa Felsefesi), Turgut Akyüz, İstanbul: Ravza Yayınları, 2017, 255 s.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4. Bir, bir şey değildir: post-metafizik düşüncede birlik ve çokluğun akıbeti.Jussi Backman - 2017 - Sabah Ülkesi: Üç Aylık Kültürsanat Ve Felsefe Dergisi (51):16-19.
  Translated into Turkish by Mustafa Yalçınkaya.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  3
  Dedukcija moralnosti i slobode u Kantovoj etici.Milica Smajevic Roljic - 2020 - Theoria: Beograd 63 (1):29-42.
  U trećem odseku Zasnivanja metafizike morala Kant nastoji da, na osno­ vu ideje o nužnom pretpostavljanju slobode, pruži dedukciju vrhovnog moralnog prin­ cipa i da dokaže njegovo objektivno važenje. Tri godine kasnije, u Kritici praktičkog -/- uma, on eksplicitno poriče mogućnost izvođenja navedene dedukcije i promenom meto­ doloških postavki pokušava da pokaže da svest o moralnom zakonu kao činjenici uma -/- predstavlja osnovu za dedukciju slobode. U ovom radu ćemo zastupati stav da direktan -/- kontrast između dva Kantova teksta jasno (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6.  15
  Bilimsel Nesnellik, Kültür ve Protokol Önermeleri Tartışması: Carnap, Neurath ve Popper.Zöhre Yücekaya & Alper Bilgehan Yardımcı (eds.) - 2021 - Ankara, Türkiye: Gazi Kitabevi.
  Bilimi ve bilimsel bilgiyi kültür, değer ve öznel yargılardan izole ederek nesnel bir şekilde ortaya koyabilmeye yönelik hararetli tartışmaların yaşandığı yirminci yüzyıl bilim anlayışının temel gayesi, deney ve gözleme tabi olabilecek fiziki dünyadaki olguları, mantıksal çözümlemeye tabi tutarak birleştirilmiş bilime ulaşmaktır. Bu amaca giden yolda olgulara dayanmayan ve sınanamayan her türlü metafizik öge yok sayılır. Bilimsel bilginin sadece deney ve gözleme tabi olana, diğer bir deyişle olgu verilerine dayandığı iddiasını taşıyan bu düşünce sistemi, özellikle Viyana Çevresi üyeleri tarafından benimsenmiştir. (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7. Kant’ın Eleştiri Öncesi Düşünceleri: Genel Bir Bakış [Kant’s Pre-Critical Thoughts: A General Outline].Ümit ÖZTÜRK - 2014 - Mavi Atlas 3 (3):87-98.
  Kant’ın 1781 tarihli Saf Aklın Eleştirisi adlı çalışmasına kadar geçen felsefî kariyeri, genel olarak literatürde, onun “eleştiri öncesi” dönemi olarak adlandırılır. Bu dönemin belirleyici unsuru, Kant’ın bir taraftan Newton fiziki diğer taraftan da Leibniz-Wolff metafiziki ile sürekli boğuşmasıdır. Bu süreç içerisinde Kant, aynı zamanda, hernekadar berrak ve keskin bir biçimde formüle edilmese de “eleştirel felsefe”ye doğru giden ilk açılımları da sunar. Bu çalışmanın amacı, Kant’ın sözü edilen düşünce dönemini mercek altına alarak onun “eleştiri öncesi” düşüncelerine dâir genel bir perspektif çizmektir. (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark