Results for 'Miha Je��e'

1000+ found
Order:
 1. Co je člověk? Petr Auriol a role kognitivní psychologie ve středověké definici člověka.Lukáš Lička - 2015 - In Jan Herůfek (ed.), Pojetí důstojnosti člověka od antiky po současnost. Ostravská univerzita. pp. 55-78.
  [What is the Human Being? Peter Auriol and the Role of Cognitive Psychology in the Medieval Definition of the Human Being: ] This paper explores how medieval philosophers used cognitive psychology in defining what the human being is, paying special attention to the Franciscan thinker Peter Auriol (c. 1280 – 1322). First, I examine the motivations of Auriol’s claim that the property of being alive is bound to the property of being cognitive (i. e. being capable of cognition). Then, the (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2. Je est un autre. Mimicries in nature, art and society.Filippo Fimiani, Paolo Conte & Michel Weemans - 2016 - Aisthesis: Pratiche, Linguaggi E Saperi Dell’Estetico 9 (2):3-6.
  Mimicry, camouflage, transvestism, chance or cryptic anamorphism, fascination – all ways of changing clothes, habits and habitats in nature as well as in culture, in any symbolic field created by human beings during their history. Art and artification, aestheticization, stylization and beautification are all practices reflecting the need and desire for biological as well as social adaptation, all performances producing functional and fictional frames, boundaries or hierarchies in ordinary life, including the artworld. They can persuade and convince by creating consensus (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 3. Je feministická filosofie vědy politicky korektní?Ondřej Beran - 2015 - Teorie Vědy / Theory of Science 37 (1):29-50.
  Článek se zabývá problematickou politické korektnosti ve vztahu k feministické filosofii vědy. Zaměřuje pozornost na užší pojem politické korektnosti - hodnotově motivovanou nekorektní práci s fakty. Konstatuje, že navzdory explicitnímu soustředění feministických autorek a autorů na význam hodnot v projektu vědy nelze chápat feministickou filosofii vědy jako politicky korektní nebo jako vybízení k politicky korektní vědě. Naopak se politicky korektní argumentace v tomto užším smyslu mohou dopouštět i práce vystupující proti feministické či politicky korektní agendě ve vědě.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  79
  Altruismus, Jesus und das Ende der Welt – wie die Templeton Foundation eine Harvard-Professur kaufte und Evolution, Rationalität und Zivilisation angriff. Ein Rezension von E.O. Wilson 'Die soziale Eroberung der Erde' (The Social Conquest of Earth) (2012) und Nowak and Highfield 'SuperCooperators' (2012).Michael Richard Starks - 2020 - In Willkommen in der Hölle auf Erden: Babys, Klimawandel, Bitcoin, Kartelle, China, Demokratie, Vielfalt, Dysgenie, Gleichheit, Hacker, Menschenrechte, Islam, Liberalismus, Wohlstand, Internet, Chaos, Hunger, Krankheit, Gewalt, Künstliche Intelligenz, Krieg. Las Vegas, NV ,USA: Reality Press. pp. 272-285.
  Der berühmte Ameisenmann E.O. Wilson war schon immer einer meiner Helden - nicht nur ein hervorragender Biologe, sondern eine der winzigen und verschwindenden Minderheit von Intellektuellen, die es zumindest wagt, die Wahrheit über unsere Natur anzudeuten, die andere nicht verstehen oder, soweit sie es verstehen, aus politischen Gründen unermüdlich vermeiden. Leider beendet er seine lange Karriere auf äußerst schäbige Weise als Partei eines ignoranten und arroganten Angriffs auf die Wissenschaft, der zumindest teilweise durch die religiöse Inbrunst seiner Harvard-Kollegenmotiviertist. Es zeigt (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5. “Eu sou, eu existo: isto é certo; mas por quanto tempo?”: o tempo, o eu e os outros eus.Lia Levy - 1997 - Analytica. Revista de Filosofia 2 (2):161-185.
  Ce texte propose une justification de la critique que Spinoza adresse à Descartes, par l’intermédiaire de Louis Meyer, dans la Préface des Principes de la Philosophie de Descartes ; plus particulièrement, il s’agit de reconstruire ses raisons pour affirmer qu’il n’a pas été prouvé, dans la Seconde Méditation, que la chose qui est désignée par le terme ‘je’ puisse être une substance. L’argument qui doit soutenir cette affirma- tion peut être schématisé de la façon suivante : Descartes ne peut introduire (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. Pokrok společenskovědní teorie náboženství: mezi Durkheimem a Geertzem.Nikola Balaš - 2012 - Teorie Vědy / Theory of Science 34 (4):495-514.
  Slavná kniha Elementární formy náboženského života francouzského sociologa Émile Durkheima je jedním z nejdůležitějších příspěvků k sociologii náboženství. Po řadu let byla vychvalována a citována, stejně jako kritizována a zavrhována. Kniha se stala chartou celé řady sociálně vědních badatelů, zejména těch, kteří se zaměřovali na studium společnosti a náboženství. V roce 1966 však vyšel článek amerického antropologa Clifforda Geertze nazvaný „Nábo- ženství jako kulturní systém", v němž autor tvrdil, že Durkheimova teorie náboženství, stejně jako teorie náboženství Sigmunda Freuda, Bronislawa Malinowského (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7. Current Shopping Trends In Slovakia.Jana Mitríková, Martina Marchevská, Irina Kozárová, Maksym Bezpartochnyi, Igor Britchenko & Radostin Vazov - 2021 - Young Science 9 (3):1-18.
  Understanding the buying and shopping behaviour of current and potential consumers is essential in formulating a successful marketing strategy. It is no longer sufficient for companies to merely produce goods or provide services; companies must know who their consumers are, why they buy, when, where and at what price they buy, and what benefits they expect to gain from the purchase. Companies also need to identify how far consumers are willing to travel to make their purchases and whether the size (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8.  99
  Vztah mezi principy a modely v sémantickém pojetí vědeckých teorií.Lukáš Hadwiger Zámečník - 2012 - Teorie Vědy / Theory of Science 34 (4):469-493.
  Zkoumání je založeno na reflexi sémantického pojetí vědec- kých teorií Ronalda Giera. Gierova východiska a závěry jsou podrobeny kritice, na jejímž základě autor buduje svou vlastní variantu modelově založeného pojetí teorií. Hlavním cílem příspěvku je konceptualizace vztahu mezi principy a modely s důrazem na to, že tento vztah může zakládat dynamiku teorie, respektive posloupnosti teorií. Souhrnně bude v příspěvku prověřována řada tezí: 1) Základními prvky teorie jsou modely, které slouží jako nosiče principů. 2) Modely hrají rozhodující roli při pojmové výstavbě (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9.  19
  Problem postajanja pojedincem u djelu Sørena Kierkegaarda.Ivana Buljan - 2008 - Filozofska Istrazivanja 28 (2):277-302.
  Kierkegaardovo misaono nadahnuće motivirano je dvama nezadovoljstvima: prvo se tiče spekulativne filozofije i njezine nemogućnosti da zahvati zbiljnost pojedinca u njegovoj egzistencijalnoj danosti, a drugo se tiče građansko-kršćanskog svijeta njegova doba koji je u rasulu i gdje je »individua« posve dokinuta prevlašću »gomile«. Kako postati samim sobom, »jedan jedini«, odnosno »individua« , pitanje je koje Kierkegaard postavlja u središte svog filozofskog interesa. Put od običnog opstanka do zbiljskog egzistiranja, odnosno od »gomile« do »individue« ostvaruje se kroz tri stadija. To su (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10. Současné teorie sociálního rozumění na pozadí sporu a antropologickou diferenci.Filip Jaroš - 2018 - Teorie Vědy / Theory of Science 40 (1):3-27.
  Tato studie je inspirována knížkou Petra Urbana Jak rozumíme druhým? Studie o sociálním rozumění a sdílení světa nejen u člověka a věnuje se současným diskuzím o povaze sociálního rozumění, zejména v případě nelinguálních tvorů. Nejvýraznější pozice zastává na jedné straně skupina srovnávacích psychologů kolem M. Tomasella, která vychází z filosofů kolektivní intencionality, na straně druhé D. Leavens a K. Bardová, kteří mají blízko k interaktivistické interpretaci problému sociálního rozumění. Bude ukázáno, že rozdíly ve výsledcích empirických výzkumů mají základ v ontologických (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11. Kvajnov naturalistički empirizam protiv epistemološkog nihilizma.Jelena Mijic - 2015 - Theoria: Beograd 58 (4):77-95.
  Cilj ovog rada je da razmotrimo zašto, i na koji način se Kvajn pozicionira između logičkih pozitivista i epistemoloških nihilista u pogledu shvatanja empirijskog svedočanstva. Naime, on će na nov način formulisati kriterijume opservacionalnosti s namerom da prevaziđe probleme koji su za logički pozitivizam bili nepremostivi, a da time ne žrtvuje objektivnost nauke poljuljanu krahom tradicionalnog pristupa epistemološkim pitanjima. Privučeni provokativnošću Kvajnovog istovremenog ispoljavanja radikalnih, ali i konzervativnih tendencija, odnosno namere da održi balans između stanovišta tradicionalne filozofije i epistemološkog nihilizma, (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12.  58
  Die Antinomien der Logik – Der Kern des Problems und seine Pragmatik.Dieter Wandschneider - 1993 - In PRAGMATIK, Bd. IV. Hamburg: pp. 320–352.
  First I argue that the prohibition of linguistic self-reference as a solution to the antinomy problem contains a pragmatic contradiction and is thus not only too restrictive, but just inconsistent (chap.1). Furthermore, the possibilities of non-restrictive strategies for antinomy avoidance are discussed, whereby the explicit inclusion of the – pragmatically presuposed – consistency requirement proves to be the optimal strategy (chap.2). The central question here is that about the actual reason for antinomic structures. It turns out to be a form (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13. Bacha na analogie.Alena Hönigová & Jaroslav Mestek - 2013 - Teorie Vědy / Theory of Science 35 (1):83-96.
  Tato recenzní studie sleduje analogii, na níž založil svoji metodu bádání i psaní Douglas R. Hofstadter v knize Gödel, Escher, Bach. Proti Hofstadterovu pojetí analogie, kromě jiného ilustrované zavádějícími příklady skladeb J. S. Bacha, je analogie v této studii precizována. Zároveň jsou ve studii napraveny nedostatky hudebních příkladů, jež by patrně neodhalili čtenáři bez přímé vazby na hudební teorii. Tyto aspekty sleduje tato studie až k závěru, že recenzovaná vlivná kniha, neprávem aspirující na metodologii veškerenstva, patří mezi poulárně naučnou literaturu.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14. Sociologie jako cesta ke štěstí: česká verze.Zdeněk R. Nešpor - 2013 - Teorie Vědy / Theory of Science 35 (4):481-497.
  Zájem současné sociologie a dalších společenských věd o výzkumy spokojenosti a štěstí zatemňuje skutečnost, že původně právě sociologie chtěla „štěstí" poskytovat a nahrazovat tak náboženské přístupy ke světu. Tento implicitně nábo- ženský charakter je patrný i v rané české sociologii v dílech prvních propagátorů sociologie, jako byl především Emanuel Makovička, a později u některých následovníků a epigonů T. G. Masaryka, v meziválečném období zejména u Ladislava Kunteho, R. I. Malého, Alexandra Sommera-Batěka, Jindřicha Fleischnera a Jana Duška. Z hlediska vývoje české (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15. Predikce Kvaszovy formální epistemologie ve světle historické metody Michela Foucaulta.Markéta Patáková - 2014 - Teorie Vědy / Theory of Science 36 (3):283-308.
  Cílem článku je podat kritický rozbor predikcí týkajících se budoucnosti sociálních věd, jak je formuluje Ladislav Kvasz pod záštitou svého projektu „formální epistemologie". Modelem dynamiky vztahů mezi obory na vědeckém poli nabízí Kvasz v otázce střídání paradigmat alternativu ke Kuhnově teorii vědeckých revolucí. Text zkoumá, na jakých základech je mechanismus změn u Kvasze vystavěn a co z toho plyne pro relevanci předpovědí z tohoto modelu vyvozených - především těch o sociálních vědách. K tomu slouží souběžné představení historické metody Michela Foucaulta, (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 16. Jedan svet, i mi u njemu.Jovan Babić - 2014 - Strani Pravni Život 2014 (3):13-29.
  Aspiracija za jedinstvenim upravljanjem svetom je stara koliko i sam svet. Ona u suštini proizlazi iz naše percepcije sveta kao jednog, bez obzira na sve razlike koje se u njemu takođe vide. U naše vreme ova percepcija je pojačana utiskom o sve većoj međuzavisnosti delova sveta, kao i osećajem da su razlike, ma koliko bile velike, sve manje važne u odnosu na ono što je isto ili bar slično u različitim delovima sveta. Ovaj osećaj jedinstva je još više pojačan percepcijom (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17. Zarządzanie zasobami ludzkimi w redakcji internetowego serwisu o grach komputerowych.Andrzej Klimczuk - 2012 - E-Wydawnictwo:1--20.
  Dziennikarstwo branżowe ma istotne znaczenie dla tworzenia i użytkowania gier komputerowych (wideo), które stanowią podstawę jednego z przemysłów kształtującej się na początku XXI wieku gospodarki kreatywnej. Przedstawiciele mediów informują o postępach w pracach nad nowymi grami, testują je przed premierą, wskazują deweloperom wady i zalety ich produkcji. W ten sposób oddziałują na opinie użytkowników oraz opisują wydarzenia i trendy związane ze środowiskami zajmującymi się bezpośrednio grami, jak też z ich otoczeniem. Celem artykułu jest prezentacja studium przypadku modelu zarządzania zasobami ludzkimi (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18. Escape, Fromm, Freedom: The Refutability of Historical Interpretations in the Popperian Perspective.Slava Sadovnikov - 2004 - Dialogue 43 (2):239-280.
  RésuméJe me penche sur un aspect de la philosophie sociale de Popper, à savoir les principes d'évaluation des interprétations historiques. Ma thèse globale est que suivant la perspective poppèrienne, notre choix parmi des interprétations historiques doit user d'au moins deux des critères qu'applique Popper au choix parmi diverses théories scientifiques : une interprétation devrait logiquement se prêter à une réfutation et elle devrait être consistante. Afin de montrer la pertinence et la fécondité de cette approche, je me concentre sur l'interprétation (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 19.  88
  Brandy, mravenci a mikroskop: experimentální věda Roberta Hooka.Monika Bečvářová - 2014 - Teorie Vědy / Theory of Science 36 (4):361-396.
  Tato studie pojednává o rané fázi mikroskopického zkoumání přírody, které ve svém díle Micrographia představil Robert Hooke. Vzhledem k obsáhlosti díla se zaměřuje na pasáže, které Hooke věnoval výzkumu hmyzu. Předmětem analýzy je především metodologie Hookova výzkumu: způsob, jakým tento experimentátor využíval mikroskop ke zkoumání mravenců, much, komárů a jiného hmyzu. Dále je pozornost věnována způsobu, jakým Hooke představoval výsledky svého pozorování, tedy popisům a ilustracím hmyzu. A konečně, příspěvek se také pokouší vyložit vybrané záznamy mikroskopických pozorování v Micrographii a (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20. Romantika jako epistemologická alternativa otevřená Kantovou Kritikou soudnosti.Martin Ďurďovič - 2014 - Teorie Vědy / Theory of Science 36 (3):259-281.
  Cílem článku je ukázat, že německá raná romantika, která položila filosofické základy romantického hnutí, nebere příklon k subjektivitě prožívání jako odklon od poznání, nýbrž jako jiný způsob poznání. Romantická niternost nachází svůj protějšek ve zkušenosti světa, jemuž umění dokáže propůjčit hlubší význam než racionální filosofie a věda. Tento nový pohled na poznání je romantiky použit jak na výklad přírody, tak duchovní lidské skutečnosti. Článek upozorňuje na to, že vedle dědictví spinozismu měla romantická epistemologie důležitý zdroj v některých úvahách Kantovy Kritiky (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21. Struktura evoluční teorie F. A. Hayeka.Pavel Doleček - 2014 - Teorie Vědy / Theory of Science 36 (3):309-336.
  Studie má za cíl představit strukturu Hayekova evolucionismu. Argumentace postupuje v několika krocích: Východiskem je historicko- systematická expozice způsobu, jakým evoluční teorie ovlivnila Hayekovu filosofii, především s ohledem na periodizaci vývoje jeho myšlení a systematické odlišení explanans a explanandum v rámci jeho teorie vědy. Dále je rozebírán způsob, jakým Hayek rozvíjí svoji metodologii vědy. V této souvislosti je argumentováno ve prospěch teze, že Hayekovo pojetí metodologického dualismu je důsledkem ovlivnění evoluční teorií. Zároveň je evoluční teorie představena jako nástroj vysvětlení, konkrétně (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22.  97
  „Sapientis est ordinare“. Die ordnungsstiftende Kompetenz des Weisen – ein Gang durch die Philosophiegeschichte in systematischer Absicht.Armin G. Wildfeuer - 2021 - In Thomas Möllenbeck & Ludger Schulte (eds.), Weisheit – Spiritualität der Menschheit. Münster: Aschendorff. pp. 151-191.
  Philosophie stellt den Bezug zur Weisheit bereits in ihrem Namen (philo-sophia) her. So selbstverständlich dies ist, so spannungsgeladen ist deren Verhältnis. Denn Philosophie und Weisheit sind Korrespondenz- und Reibungsbegriffe gleichermaßen. Es mag daher auf den ersten Blick verwundern oder eben nicht, dass sich seit der Neuzeit der bis dahin konstitutive Zusammenhang von Philosophie und Weisheit zunehmend auflöst bis dahin, dass es die Philosophie seit dem 19. Jahrhundert weit von sich weist, mit Weisheit überhaupt in einen Zusammenhang gebracht zu werden (1.) (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23.  19
  Truth, reality, and religion: new perspectives in metaphysics -- Introduction.Louis Caruana - 2011 - Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy 16 (1):1-5.
  An introduction to the special issue of the Journal “Forum Philosophicum” that contains nine studies dealing with a cluster of metaphysical questions of cross-cultural importance: H. Watzka, “A new realistic spirit: the analytical and the existential approaches to ontology”; P. Gilbert, “Voilà pourquoi je ne suis pas ‘ontologue’; P. Favraux, “La pertinence de l’ontologie pour la théologie”; E. Charmetant, "Naturalisme contemporain et ontologie humaine : vers un essentialisme différent"; J. Bremer, "Aristotle on touch”; T. Walsh, "Bonum est causa mali: a (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24. Věda jako „forma života“: kritérium demarkace jako praktický problém.Libor Benda - 2015 - Teorie Vědy / Theory of Science 37 (4):429-452.
  Larry Laudan v článku z roku 1983 označil problém demarkace, tj. rozlišení „vědy" a „pseudovědy", za filosofický pseudoproblém, kterým není třeba se zabývat, a slova „vědecké" a „pseudovědecké" za prázdné pojmy, které můžeme z našeho slovníku zcela vyškrtnout. V předkládané studii zpochybňuji toto Laudanovo stanovisko a předkládám argumenty ve prospěch tvrzení, že 1) rozlišení vědy a pseudovědy představuje důležitý a aktuální problém, kterým je třeba se zabývat, a že 2) možný způsob řešení tohoto problému nabízejí současná sociální studia vědy. Jejich (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25. Experti a laici v demokratické společnosti: tři pohledy na problematiku demokratizace vědy.Libor Benda - 2015 - Teorie Vědy / Theory of Science 37 (1):3-28.
  Studie věnuje pozornost problematice demokratizace vědy, v jejímž rámci zaujímá klíčové postavení otázka, v jaké míře a zda vůbec má mít široká veřejnost možnost zasahovat do vědní a výzkumné politiky a participovat na rozhodování v odborných záležitostech. První část studie je věnována představení dvou radikálně odlišných a vzájemně protichůdných pohledů na tuto problematiku, které byly rozpracovány v rámci poválečné filosofie vědy v dílech Michaela Polanyiho a Paula Feyerabenda a v různých podobách spolu soupeří dodnes. Tyto dva pohledy, jež nás staví (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26. Spor o vivisekce a české ženy na přelomu 19. a 20. století.Zdeňka Jastrzembská - 2017 - Teorie Vědy / Theory of Science 39 (2):187-205.
  Článek se věnuje srovnání podoby a vývoje sporu o vivisekce v Anglii a českých zemích, s důrazem na propojení protivivisekčního a ženského hnutí. První část textu na pozadí rozvoje medicíny popisuje okolnosti vzniku sporu a cestu, která vedla k přijetí první legislativy regulující experimenty se zvířaty. Druhá část představuje postoj F. P. Cobbeové, která je nejvýraznější ženskou postavu v tomto sporu. Třetí část mapuje situaci v českých zemích a nabízí důvody, které vysvětlují, proč se u nás v dané době organizované (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27.  56
  Les mains mortes de la sélection de groupe et de la phénoménologie -Un examen de "l'Individualité et l'Intrication" (Individuality and Entanglement) par Herbert Gintis 357p (2017) (examen révisé 2019).Michael Richard Starks - 2020 - In Bienvenue en Enfer sur Terre : Bébés, Changement climatique, Bitcoin, Cartels, Chine, Démocratie, Diversité, Dysgénique, Égalité, Pirates informatiques, Droits de l'homme, Islam, Libéralisme, Prospérité, Le Web, Chaos, Famine, Maladie, Violence, Intellige. Las Vegas, NV, USA: Reality Press. pp. 257-269.
  Depuis Gintis est un économiste senior et j’ai lu certains de ses livres précédents avec intérêt, je m’attendais à un peu plus de perspicacité dans le comportement. Malheureusement, il fait les mains mortes de la sélection de groupe et la phénoménologie dans les pièces maîtresses de ses théories du comportement, et cela invalide en grande partie le travail. Pire encore, puisqu’il montre un si mauvais jugement ici, il remet en question tout son travail précédent. La tentative de ressusciter la sélection (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28. Zdrojový kód jako literární technologie? O vytváření faktů v digitálním výzkumu.Radim Hladík - 2017 - Teorie Vědy / Theory of Science 39 (1):31-56.
  Vzrůstající využívání digitálních technologií ve vědecké práci a komunikaci vyvolává otázku, jaká je epistemologická povaha takto vytvořeného vědění. V tomto eseji využívám pojmový aparát, který vyvinuli Steven Shapin a Simon Schaffer k analýze historického sporu mezi Robertem Boylem a Thomasem Hobbesem o způsob vytváření vědění v přírodní filosofii, a aplikuji jej na problematiku digitálního výzkumu. Jejich koncepty tří technologií vytvářejících vědění – materiální, literární a sociální – se ukazují jako heuristicky užitečné koncepty i pro reflexi digitálních technologií. Ty jsou v (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29. Život a práce alchymisty v obrazech.Magda Dostálová - 2015 - Teorie Vědy / Theory of Science 37 (1):51-76.
  Tato studie se zabývá zobrazováním alchymie v malbách, knižních ilustracích i v architektuře v období raného novověku. Na jednotlivých příkladech obrazů či ilustrací prezentuje různé aspekty alchymistova života i jeho práce. Nezabývá se symbolickou alchymickou ikonografií, ale zaměří se především na zobrazování prostředí a vybavení alchymických dílen i osobností samotných alchymistů. Soustředí se zejména na vyobrazení zařízení alchymických laboratorií, s nimiž se lze setkat jak u renesančních malířů, tak v ilustracích alchymických rukopisů a poměrně ojediněle i v české architektuře. Poskytuje (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30.  30
  Prevalence of anemia among indigenous children in Latin America.Carlos Alberto Rosas Jimenez - 2022 - Revista de Saude Publica 56:1-22.
  OBJECTIVE: To describe the prevalence pattern of anemia among Indigenous children in Latin America. METHODS: PRISMA guidelines were followed. Records were identified from the databases PubMed, Google Scholar, and Lilacs by two independent researchers between May and June 2021. Studies were included if the following criteria were met: a) studied Indigenous people b) was about children (from 0 to 12 years old); c) reported a prevalence estimate of anemia; d) had been conducted in any of the countries of Latin America; (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31. Základní principy Freudova Projektu vědecké psychologie.Michal Polák - 2014 - Teorie Vědy / Theory of Science 36 (3):235-257.
  Stať se snaží analyzovat myšlenky málo známého rukopisu Sigmunda Freuda z roku 1895, v němž usiloval o nalezení biologických základů lidské psychiky. Tato práce je pozoruhodná ze dvou důvodů. Jednak představuje úvahy, které se výrazně od- lišují od toho, co je pro Freuda v oblasti psychologie tak typické. Freud se zde, až na výjimky, nezabývá psychoanalýzou či studiemi o hysterii, nýbrž popisuje, co by mohlo být základem těchto psychologických jevů na neurofyziologické úrovni. Druhým pozoruhodným faktem je, že tento manuskript byl (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32.  83
  MERRINGTON, E. N. -The Problem of Personality. [REVIEW]A. E. T. A. E. T. - 1917 - Mind 26:489.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33. Lalumera, E. 2017 Understanding schizophrenia through Wittgenstein: empathy, explanation, and philosophical clarification, in Schizophrenia and Common Sense, Hipólito, I., Gonçalves, J., Pereira, J. (eds.). SpringerNature, Mind-Brain Studies.E. Lalumera - forthcoming - In I. Hipolito, J. Goncalves & J. Pereira (eds.), Schizophrenia and Common Sense, Hipólito, I., Gonçalves, J., Pereira, J. (eds.). SpringerNature, Mind-Brain Studies. Dordrecht: Springer.
  Wittgenstein’s concepts shed light on the phenomenon of schizophrenia in at least three different ways: with a view to empathy, scientific explanation, or philosophical clarification. I consider two different “positive” wittgensteinian accounts―Campbell’s idea that delusions involve a mechanism of which different framework propositions are parts, Sass’ proposal that the schizophrenic patient can be described as a solipsist, and a Rhodes’ and Gipp’s account, where epistemic aspects of schizophrenia are explained as failures in the ordinary background of certainties. I argue that (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34.  14
  Proprietà e ricchezza nel pensiero di sant'Ambrogio.E. Frattini - forthcoming - Rivista Internazionale di Filosofia Del Diritto.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35. Platonismo cristiano. Recezione e trasformazione del Platonismo nella Patristica.E. von Ivanka - 1994 - Rivista di Filosofia Neo-Scolastica 86 (3):591.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36. Alienação e Escravatura a Partir de 'Precious' ou aquilo que não queremos ver.Paulo Alexandre E. Castro - 2013 - In Cine-Clube de Avanca (ed.), Avanca Cinema. Cine-Clube de Avanca. pp. 66-71.
  Abstract: Alienation and slavery from Precious or what we don't want to see. It is our purpose to establish, in a parallel reading, these two films (highly rewarded), namely The Fence and Precious, that apparently being so different, are an illustration of the reality of life and the modern democratic world: the social uprooting and slavery. If in the movie of Phillip Noyce and Christone Olsen The Fence, is told a story of three young Aboriginal girls who are forcibly taken (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37. Movimentos e mobilizações sociais: originalidade e desafios.A. Duque, E. & Calheiros - 2017 - População E Sociedade 27:170-186.
  Resumo: A crise na União Europeia e os programas de austeridade subsequentes fizeram emergir uma miríade de movimentos sociais, diversos na sua natureza e nos seus propósitos. O que se pretende aferir neste artigo é a relação e a conexão existentes entre o Estado, o poder económico, a sociedade civil e os movimentos sociais neste contexto específico de crise. Procuraremos, nesta breve abordagem, explanar alguns elementos de originalidade intrínsecos aos movimentos sociais hodiernos, patentes na sua forma de participação e organização, (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38. Imagem e Semelhança no de Hominis Opificio de Gregório de Nissa.Rogério de Paula E. Silva - 2015 - Dissertation, Unifesp, Brazil
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39.  28
  “Je suis une Cartésienne"? Dream and reality in an Annie Saumont fiction.Terence Rajivan Edward -
  I consider the question of whether Annie Saumont is simply a disciple of Descartes in her fiction “You Should Have Changed at Dol.” Other interpretations are available according to which her commitments are more qualified.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40.  48
  JE Meade, Libertà, eguaglianza ed efficienza. [REVIEW]Sergio Volodia Marcello Cremaschi - 1996 - Rivista di Filosofia Neo-Scolastica 88 (1):176.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41. Interview with Steven E. Hyman.Steven E. Hyman - 2012 - Trends in Cognitive Sciences 16 (1):3-5.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42.  20
  Developing the Silver Economy and Related Government Resources for Seniors: A Position Paper.Maristella Agosti, Moira Allan, Ágnes Bene, Kathryn L. Braun, Luigi Campanella, Marek Chałas, Cheah Tuck Wing, Dragan Čišić, George Christodoulou, Elísio Manuel de Sousa Costa, Lucija Čok, Jožica Dorniž, Aleksandar Erceg, Marzanna Farnicka, Anna Grabowska, Jože Gričar, Anne-Marie Guillemard, An Hermans, Helen Hirsh Spence, Jan Hively, Paul Irving, Loredana Ivan, Miha Ješe, Isaac Kabelenga, Andrzej Klimczuk, Jasna Kolar Macur, Annigje Kruytbosch, Dušan Luin, Heinrich C. Mayr, Magen Mhaka-Mutepfa, Marian Niedźwiedziński, Gyula Ocskay, Christine O’Kelly, Nancy Papalexandri, Ermira Pirdeni, Tine Radinja, Anja Rebolj, Gregory M. Sadlek, Raymond Saner, Lichia Saner-Yiu, Bernhard Schrefler, Ana Joao Sepúlveda, Giuseppe Stellin, Dušan Šoltés, Adolf Šostar, Paul Timmers, Bojan Tomšič, Ljubomir Trajkovski, Bogusława Urbaniak, Peter Wintlev-Jensen & Valerie Wood-Gaiger - forthcoming
  The precarious rights of senior citizens, especially those who are highly educated and who are expected to counsel and guide the younger generations, has stimulated the creation internationally of advocacy associations and opinion leader groups. The strength of these groups, however, varies from country to country. In some countries, they are supported and are the focus of intense interest; in others, they are practically ignored. For this is reason we believe that the creation of a network of all these associations (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43.  52
  Kdo je Hans Albert? [REVIEW]Jitka Paitlová - 2013 - Teorie Vědy / Theory of Science 35 (4):555-568.
  Recenze: Robert ZIMMER - Martin Morgenstern, Gespräche mit Hans Albert. Münster: LIT Verlag 2011, 168 s.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44. Veritas in fabula ou imaginação e poesia do mundo em Descartes.Paulo Alexandre E. Castro - 2013 - In Centro de Filosofia Universidade de Lisboa (ed.), Poética da Razão. Centro de Filosifia da Univ.Lisboa. pp. 503-516.
  The role of imagination in Descartes. The critic of Sartre to the concept of image in Descartes.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45. Reseña de M. Wringley y P. J. Smith (eds.), O filósofo e sua história: uma homenagem a Oswaldo Porchat. [REVIEW]Diego E. Machuca - 2005 - Anuario Filosófico 38 (82):686-688.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46. Wie Epigenetik unser Weltbild ins Lot bringen kann.Paul Gottlob Layer - 2016 - BRIEFE Zur Orientierung Im Konflikt Mensch - Erde, Evangelische Akademie Sachsen-Anhalt E.V 121 (4):25-33.
  Seit der Aufklärung versucht der Mensch, Gott abzuschaffen. Dabei fällt der Zufälligkeit, und damit auch der Ziellosigkeit in der darwinistischen Sicht der Evolution besonderes Gewicht zu. Diese weithin akzeptierten Dogmen stehen diametral gegen jahrtausendealte Vorstellungen, die letztlich in allen Kulturen und Religionen hervorgebracht wurden, daß die Natur eine Schöpfung Gottes sei, in der der Mensch das höchste, Gott-ebenbildliche Wesen sei. Nach Erkenntnissen der klassischen Genetik schienen Gene an die Stelle von Gott getreten zu sein: sie haben absolute Gewalt und beherrschen (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47.  43
  Više je ipak bolje: Epistemički interesi i prirodne vrste (eng. The more the merrier: Epistemic interests and natural kinds).Mladen Bošnjak & Zdenka Brzović - 2021 - Prolegomena: Journal of Philosophy 20 (2):235-259.
  In this paper, we focus on the propensity toward identifying natural kinds with successful scientific categories in contemporary discussions of natural kinds within the philosophy of science. Success in this case is understood as the fulfillment of epistemic interests or goals in a given field of scientific research. The prevailing view is that, in order to have a theory of natural kinds that successfully captures current scientific practice, the relevant epistemic interests are the current interests of scientists working in a (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 48. More Kinds of Being: A Further Study of Individuation, Identity, and the Logic of Sortal Terms. By E. J. Lowe. [REVIEW]Tuomas E. Tahko - 2013 - Mind 122 (485):302-305.
  Book review of 'More Kinds of Being: A Further Study of Individuation, Identity, and the Logic of Sortal Terms'. By E. J. LOWE.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 49. Filosofia da Linguagem e da Lógica (Philosophy of Language and Philosophy of Logic, in Portuguese).Marcelo Carvalho, Celso Braida, João Carlos Salles & Marcelo E. Coniglio (eds.) - 2015 - ANPOF.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50. O Ensino de Língua Portuguesa e Literatura na Sala de Aula.Isabel de Oliveira E. Silva Monguilhott & Et Alli - 2017 - In Atilio Butturi Júnior (ed.), Estudos Interdisciplinares de Língua, Literatura e Tradução. Curitiba, Brazil: Editora CRV. pp. 253-266.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 1000