Results for 'Mikołaj Raczyński'

4 found
Order:
 1.  5
  Przyszłość przez przeszłość – rola historii w koncepcji patriotyzmu konstytucyjnego Jürgena Habermasa.Mikołaj Raczyński - 2016 - Świat Idei I Polityki 15:66-80.
  Definicja patriotyzmu najczęściej ogranicza się do stwierdzenia, że jest to tylko pielęgnowanie pamięci o historii. Jednak patriotyzm może mieć dwojakie oblicze: jedno – najczęściej podkreślane – skierowane ku przeszłości i drugie ukierunkowane na teraźniejszość, a nawet przyszłość. Co więcej, zdaniem wielu badaczy patriotyzm nie musi być ściśle związany z jednym narodem czy kulturą. Wartą zainteresowania koncepcję patriotyzmu konstytucyjnego podczas dyskusji o tożsamości narodowej toczonych po II wojnie światowej wypracowali historycy i filozofowie niemieccy. Jednym z popularyzatorów tego projektu był i cały (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 2.  4
  Terroryzm jako zakłócona komunikacja. Koncepcja rozumu komunikacyjnego Jurgena Habermasa a możliwość dialogu po 11 września.Mikołaj Raczyński - 2017 - Dialogi Polityczne 22:137-149.
  The purpose of the text is to point out the fragments of Jurgen Habermas’ thoughts about terrorism, which can be considered as a disturbed communication. Habermas orders to get rid of all serious atavisms, including terrorism. In his view, it is necessary to return to the understanding of politics as a communicational exchange aimed at reaching a rational settlement. In this approach, politics is difficult to distinguish from communication in everyday interactions. In both instances lying, manipulation and fraud cannot dominate, (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 3.  39
  Św. Tomasz Z Akwinu, Summa Teologii - Traktat o Bogu.Zbigniew Nerczuk, Stefan Swieżawski, Mikołaj Olszewski & Gabriela Kurylewicz - 1995 - Principia 13:15-35.
  This is the translation of the Quaestio I "De sacra doctrina, qualis sit, et ad quae se extendat"" of Thomas Aquinas' "Summa Theologiae".
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 4.  65
  Problem złożoności relacji człowiek-maszyna w kontekście technologii cyfrowych.Adrian Mróz, Karolina Pełka, Mikołaj Obuszewski & Przemysław Warzocha - 2017 - Preteksty 1:22-33.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography