Results for 'Mlj van de Vel'

1000+ found
Order:
 1. As Relações entre a Matemática e a Astronomia no Século XVI: tradução e comentários da obra Ouranographia de Adriaan van Roomen.Zaqueu Vieira Oliveira - 2011 - Dissertation, UNESP, Brazil
  A Ouranographia de van Roomen constituída por três livros: no liber primus, descreve genericamente a máquina celeste, sua matéria e forma, seus movimentos e orbes; no (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 2. Theories with the Independence Property, Studia Logica 2010 95:379-405.Mlj van de Vel - 2010 - Studia Logica 95 (3):379-405.
  A first-order theory T has the Independence Property provided deduction of a statement of type (quantifiers) (P -> (P1 or P2 or .. or Pn)) in T (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3. Het Zwijgen van de Natuur - Een Respectvolle Houding ten Opzichte van de Natuur Houdt Noodzakelijkerwijs Ook Een Zekere Distantie in.Martin Drenthen - 1996 - Filosofie En Praktijk 17:187-199.
  Milieufilosofisch Nederland wordt momenteel verdeeld door een controverse naar aanleiding vanrecente publicaties van de Wageningse filosofen Keulartz en Korthals. In dit artikel wil ik - aande hand van (...) een analyse van het gebruik van het natuurbegrip bij Wim Zweers - laten zien dat Keulartz op een tot nu toe onderbelicht probleem wijst: het probleem van de veelheid vannatuurbeelden. Tegelijkertijd wil ik echter aantonen dat Keulartz' eigen, 'post-naturalistische' positie op een tegenspraak berust. Tenslotte geef ik aan hoe deze controverses zijn terug tevoeren op een onvermijdelijke spanning in onze morele omgang met de natuur, en zoek ik naar een manier waarop deze spanning binnen de milieu-ethiek vruchtbaar kan worden gemaakt. (shrink)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4. De onwetende meester als voorbeeld - Jacques Ranciere: van praktijk naar principe.Martijn Boven - 2017 - Wijsgerig Perspectief 3 (57):6-15.
  Bestaat de kernactiviteit van de meester erin om zijn eigen kennis uit te leggen en over te dragen? De Franse filosoof Jacques Rancière laat zien dat een (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5. Radical Cartesian Politics: Van Velthuysen, De la Court, and Spinoza.Tammy Nyden - 1999 - Studia Spinozana: An International and Interdisciplinary Series 15:35-65.
  Spinoza's political writings are not merely a theoretical exercise or a philosophical conclusion of his system. They are part of a very practical political discussion in (...)seventeenth-century Holland. Spinoza was influenced by and played a role in a political movement known as "Radical Cartesianism", which combined ideas from Descartes and Hobbes in order to argue against the reinstatement of a stadholder. This movement provided arguments for religious and philosophical freedom and against monarchy based on a fundamental drive of self-preservation and a particular understanding of the passions. This paper provides a general introduction to Radical Cartesianism by explaining its historical context and discussing two Radical Cartesian voices: Lambertus van Velthuysen and the brothers De la Court. The final section discusses Spinoza's political philosophy as a systemization of their Radical Cartesian ideas. (shrink)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. Filosoof op de arbeidsmarkt: Interview met Babs van den Bergh.Anco Peeters & Bas Leijssenaar - 2010 - Splijtstof 39 (1):123-129.
  Interview met Babs van den Bergh over haar studie filosofie en de daaropvolgende carrière.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7. De herhaling van het onherhaalbare: Constantin Constantius over vrijheid en subjectiviteit (Søren Kierkegaard on Repetition).Martijn Boven - 2013 - Wijsgerig Perspectief 53 (2):30-36.
  Is de herhaling mogelijk? Deze ogenschijnlijk simpele vraag vormt het uitgangspunt van De herhaling. Een proeve van experimenterende psychologie door Constantin Constantius (1843), een van de meest (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8.  77
  Bewustzijn en de nieuwe filosofie van het d.i.e.r.Pouwel Slurink - 1996 - In Henk Oosterling, Awee Prins & Ger Groot (eds.), Van Agora tot Markt. Acta van de 18e Nederlands-Vlaamse Filosofiedag. Rotterdam: Erasmus Universiteit, Faculteit der Wijsbegeerte. pp. 191-195.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9. Wat vastgelegd is, misleidt ons: de Cahiers van Paul Valéry.Martijn Boven - 2008 - Deus Ex Machina 127:5-6.
  Paul Valéry is de dichter die zwijgt; de denker die weigert filosoof te zijn; de schrijver die de taal in staat van beschuldiging stelt; de expert die (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10.  29
  De strijd om het vermijden van tragische conflicten: naar aanleiding van Hegels rechtsfilosofie.Machiel Keestra - 1998 - Krisis 71:93-99.
  Recensie van: Christoph Menke, Tmgodie im Sittlichen. Gerechtigkeit und Freiheit nach Hegel. Frankfurt: Suhrkamp, 1996. Paul Cobben, Postdialectische zedelijkheid. Ontwerp voor een Hegeliaans antwoord op Heidegger, Habermas, (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11.  91
  De publieke dimensie van het hbo.Henrietta Joosten - 2017 - OnderwijsInnovatie 3:34-37.
  Hogescholen zijn dienstbaar aan de samenleving, zo valt te lezen in de strategische onderwijsagenda van het hoger beroepsonderwijs. Maar wat houdt deze publieke functie precies in? Het (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12.  66
  Jan van der Stoep, Pierre Bourdieu en de politieke filosofie van het multiculturalisme. Kampen 2005: Kok. 268 paginas. ISBN 9043511986[REVIEW]B. C. Wearne - 2006 - Philosophia Reformata 71 (2):195-198.
  Review of Jan van der Stoep's published PhD dissertation on the work of Pierre Bourdieu.en de politieke filosofie van het multiculturalisme Kok Kampen 2005. My review (...) is in English. van der Stoep's book is in Dutch with an English summary. (shrink)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13. Het 'Universele Zuur' van de Evolutionaire Psychologie?Maarten Boudry, Helen De Cruz, Stefaan Blancke & Johan De Smedt - 2011 - Tijdschrift Voor Filosofie 73 (2):287-305.
  In a previous issue of Tijdschrift voor Filosofie, Filip Buekens argues that evolutionary psychology (EP), or some interpretations thereof, have a corrosive impact on ourmanifest self- (...)image’. Buekens wants to defend and protect the global adequacy of this manifest self-image in the face of what he calls evolutionary revisionism. Although we largely agree with Buekenscentral argument, we criticize his analysis on several accounts, making some constructive proposals to strengthen his case. First, Buekensargument fails to target EP, because his notion of theconstitutive conditionsof our attitudes is too wide and too extensive. Second, his defense of the global adequacy of our attitudes does not allow for sufficient differentiation to analyze the problem of potential self-refutation with respect to EP. Third, his account of knowledge about constitutive conditions, and its impact on our self-image, is problematic. We provide a more detailed explanation for the pervasiveness of evolutionary revisionism and other misconceptions about EP. Finally, we consider in what sense EP may legitimately affect our self-image, and whether it can truly inspire corrections of our view of human nature. (shrink)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14.  49
  Transitie der dynastieën: conflict en successie in Angelsaksisch Engeland (10001100). Een blik op de legitimiteit van de Deense indringer Knoet de Grote, als koning van Engeland.Jan M. Van der Molen - Jan 31, 2019 - University of Groningen.
  Dit werkstuk betrekt zich op de vraag of de de facto legitimiteit van Knoet de Grote als koning van Angelsaksisch Engeland, te verklaren is aan de hand (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15.  31
  De nieuwe poortwachters van de waarheid.Massimiliano Simons - 2020 - Tijdschrift Voor Filosofie 1 (82):33-56.
  The central claim of this article is that post-truth requires a political and socio-economical perspective, rather than a moral or epistemological one. The article consists of (...) two parts. The first part offers a critical examination of the dominant analyses of post-truth in terms of shifting standards of the origin and the evaluation of facts. Moreover, the claim that postmodernism is the cause of post-truth is examined and refuted. In the second part an alternative perspective is developed, centring around the notion of gatekeepers. Rather than linking post-truth to bullshit and postmodernism, it should be understood as a symptom of a contemporary shift in the gatekeepers of truth and knowledge. Knowledge and truth are always mediated in society through the hands of gatekeeping institutions such as journalism or science. Post-truth is a symptom of a broader transformation of the gatekeeping institutions of our current society. It therefore requires a political philosophy of these institutional shifts and the new risks they involve. (shrink)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16.  38
  Naar een emancipatie van de complottheorie.Massimiliano Simons - 2017 - Tijdschrift Voor Filosofie 3 (79):473-497.
  This article argues that pseudoscience lacks an adequate philosophical analysis. Using conspiracy theories as a case study, it is claimed that such an analysis needs to go (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 17. Repliek op de kritiek van de Boer, Blomme, van den Berg en Spigt.Dennis Schulting - 2018 - Tijdschrift Voor Filosofie 80 (2):363-378.
  In this article, I respond to critiques of my book Kants Radical Subjectivism: Perspectives on the Transcendental Deduction (London: Palgrave Macmillan, 2017). I address issues that (...)are raised concerning objectivity, the nature of the object, the role of transcendental apperception and the imagination, and idealism. More in particular I respond to an objection against my reading of the necessary existence of things in themselves and their relation to appearances. I also briefly respond to a question that relates to the debate on Kantian nonconceptualism, more in particular, the question whether Kant allows animals objective intentionality. Lastly, I respond to one objection against my reading of Hegels critique of Kant. (The copy uploaded here is an English translation of the original Dutch version that is published in the journal.). (shrink)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18. De idee van rechtvaardigheid van gedaante verwisseld: een Kelseniaanse oftewel relativistische benadering van de idee van rechtvaardigheid.Mathijs Notermans - 2011 - Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte 103 (2):87-105.
  This article paradoxically tries to come closer to an idea of justice with the help of the destructiveanything but nihilisticcriticism thereof by Hans Kelsen. (...)It argues that his relativistic approach, in which this idea undergoes a metamorphosis to become a realisable value of a social order, brings us closer to an obvious and objective form of justice that is almost taken for granted. Just in our liberal and plural democracy this approach might prove to be of more value than a transcendental theory that passes speculative judgements on the essence of absolute justice, about which we are unable to come to an agreement. (shrink)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19. Het milieu van de filosofen: 20 jaar milieufilosofie in Nederland.M. Drenthen & P. Kockelkoren - 1999 - Filosofie En Praktijk 20:191-197.
  An overview of 20 years of environmental philosophy in the Netherlands.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20. Het primaat van de rechtspraak in de verzekering van de vrede.M. E. Notermans - 2011 - Rechtsgeleerd Magazijn Themis 2.
  In spite of his post-World War II works on international law, which seems more purely juridical, Hans Kelsen continues to put forward in his vast body (...)of work an implicitand sometimes even explicitjuridical objectivism and pacifism. Especially before and during the second World War he makesby means of many moral-political writingsan effort for a more effective assurance of international peace. The fact that Kelsen regards the law as the pre-eminent means to achieve the end of peace, isin view of the tradition running from Hobbes to Kantstill not very innovating. But the primary and central role he assigns to the judiciary in order to guarantee international peace is on the other hand really original. To bring out Kelsens juridical objectivism and pacifism, I restrict myself in this article to his plea before and during the second World War for the judicial primacy in the international legal order. In that plea, which is spread over many writings and founded by several arguments, I distinguish however three main convincing argumentsnamely an evolutionary, a technical and a moral-political argumentfor the establishment of an international court with compulsory jurisdiction as theguardian of international peace’. The fact that Kelsens original plea is still relevant to our times, is already evident from the post-World War II UN-system of peace-enforcement, which still functions little satisfactorily and of which the existing plans of reform go no further than strengthening the position of the Security Council, the current hardly effectivemaintainer of world peace’. (shrink)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21. Het Medicijn van de Liefde.Katrien Schaubroeck - 2015 - In Channa van Dijk, Eva van der Graaf, Michiel den Haan, Rosa de Jong, Christiaan Roodenburg, Dyane Til & Deva Waal (eds.), Under Influence - Philosophical Festival Drift (2014). Omnia. pp. 10-29.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22. Vertendo vel etiam commentando in Latinam redigam formam” (In Aristotelis peri hermeneias commentarium. Editio secunda, II, 79.23 - 80.1). Boèce ou lart de bien traduire (en commentant) et de bien commenter (en traduisant).Leone Gazziero - 2017 - Rursus 10:1-117.
  Celebrated as the equal to the great philosophers of old, namely Plato and Aristotle, whomas Cassiodorus put ithe taught to speak Latin better than (...)they spoke Greek, Boethius aspired to fully emancipate Roman culture from its Greek models through translations and exegesis so faithful they would leave nothing more to be desired from the original. The essay focuses on Boethius philhellenism, without complexes insofar as it had little to do either with the mixed feelings of his Roman predecessors or with the plundering agenda of his Christian contemporaries. Special attention is paid to the close relationship Boethius established between word for word translations and multi-layered commentaries which he thought of andalbeit partiallycarried out as part of the same scholarly endeavour. Devoid of literary pretentions as well as free from aspirations to autonomy, Boethius literal rendering and scrupulous interpretation were meant to be completely self-sufficient. Together they stand out as both the most innovative and the most conservative features of his ambitious cultural project. -/- Célébré comme légal des grands philosophes du passé, auxquels il aurait appris à parler Latin mieux quils ne parlaient Grec, Boèce a caressé le rêve dune émancipation radicale de la culture romaine vis-à-vis des modèles grecs quil se proposait de traduire et interpréter assez fidèlement pour que la comparaison avec les sources ne soit plus nécessaire. De son effort de livrer un Aristote et un Platon latins à la hauteur des originaux grecs, nous étudions létroite solidarité qui relie la traduction mot-à-mot des textes grecs et la restitution scrupuleuse de leur sens. Cette double tâche, que Boèce a conçue et menée dun seul tenant, nous est dès lors apparue comme le reflet dun philhellénisme sans complexes, tout aussi éloigné des sentiments ambivalents que nourrissaient vis-à-vis des hellènes ses devanciers romains que des efforts visant à domestiquer lhéritage classique auxquels se livraient certains de ses contemporains de même confession que lui. Affranchis de tout rêve dautonomie, les traductions et les commentaires de Boèce se conçoivent comme parfaitement autosuffisants. Ensemble ils constituent ce quil y a à la fois de franchement novateur et de profondément conservateur dans son projet de faire parler Latin les sources grecques. (shrink)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23. De dubbele subjectiviteit van het geweten en noodzaak van toetsing van gewetensbezwaren.Bert Musschenga - 2017 - Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte 109 (3):329-345.
  The double subjectivity of conscience and the need to test conscientious objections -/- Abstract In spite of the collapse of the traditional objective concept of conscience and the (...) subsequent subjectivation of conscience, conscientious objections are still often considered as a valid ground for exemption from legal and professional obligations. Conscientious objections are seen as more serious than ordinary moral objections. It is not evident why this is so. I argue, with Niklas Luhmann, that the function of conscience is to protect the moral core of a persons identity. Overruling conscientious objections threatens this core. Claims of conscience are usually founded on the right of freedom of conscience. This right is not absolute. I discuss the view of Richard Arneson who rejects the right of freedom of conscience and defends the right against conscience. I agree with Arneson that, at the one hand, conscientious objectors may constitute a threat to the social and legal order when their objections are not recognised and, at the other hand, too easy giving in to conscientious objections may also threaten the viability of social and legal order. That is why it is needed to determine when conscientious objections cannot be taken at face value, but should be subjected to a series of tests. The aim of these tests is to contain the number of objectors. I discuss 6 criteria for determining whether conscientious objections ground an exemption to legal and professional obligations. At the end of the article I discuss the conscientious objections of medical doctors. (shrink)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24.  40
  Bachelor Thesis: De Relatie Tussen Beeldvorming in de Media en de Nasleep van OnzeVuile Oorlogin IndiëChapter IV.Jan M. Van der Molen - Jul 3, 2018 - Dissertation, Amsterdam University
  In dit hoofdstuk presenteer ik de belangrijkste bevindingen en uitspraken uit mijn diepte-interviews met de respondenten. Ik geef hiermee antwoord op de deelvragenWat voor beeld (...)wordt er gevormd in Nederlandse kranten over geweldpleging door de Staat in Nederlands-Indië?’, ‘Welk beeld in Nederlandse kranten is exemplarisch voor positieve of negatieve berichtgeving over geweldpleging door de Staat in Nederlands-Indië?’, ‘Wat zijn de belangrijkste reacties geweest van media, Staat of andere betrokkenen op de berichtgeving in kranten over Nederlandse oorlogsmisdaden in Indië?’ enHoe kijken representatoren voor media, Staat, betrokkenen en/of nabestaanden zelf aan tegen de beeldvorming over de misdragingen in Nederlands-Indië?’ De vijf geïnterviewde experts hebben zich uiteraard uitgelaten over beeldvorming in Nederlandse kranten over verschillende perioden. Ik heb de paragrafen daar voor het gemak tevens chronologisch naar ingedeeld. (shrink)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25. De Praktische En Epistemische Waarde van Het Pyrronisme.Diego Machuca - 2016 - Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte 108 (1):73-98.
  This paper assesses both the practical and the epistemic value of Pyrrhonism as this stance is described in Sextus Empiricuss extant writings. It first explores whether (...)the Pyrrhonists suspension of judgment and undisturbedness make us behave in a moral or immoral way, and whether they allow us to attain those goals that would make it possible to live well. It then examines whether the Pyrrhonists suspension of judgment makes it possible to reach the epistemic goals of attaining truth and avoiding error. It finally considers whether the results of the previous analyses show that Pyrrhonism is of no philosophical interest to a contemporary audience. (shrink)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26. Heeft Het Theïsme Eigen Gronden? Alvin Plantinga Over deProper Basicalityvan Religieus Geloof.Gerrit Glas - 2000 - Philosophia Reformata 65 (2):170-182.
  The title of this article is ambiguous in the sense that it may direct the attention to either theism as a system of beliefs of persons who (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27. Voorbij de grenzen van het vakkenonderricht.Mark Reybrouck - 1995 - Nova et Vetera 73 (5):354-372.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28.  43
  De politiek vaninterreligieuze dialoogReligieuze rechtvaardigingen enrechtvaardigeverzoening.Valentina Gentile - 2017 - Streven 84 (6):505-16.
  Religions and religious actors are increasingly associated with extremism and violence. A mainstream view that sees religions as prone to violence has been affirmed within the West. (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29.  47
  Is het streven naar consensus de enige ratio van beleidsgericht onderzoek?Bert Musschenga - 1997 - Filosofie En Praktijk 18:68-80.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30. Franco 'Bifo' Berardi en de economische wetenschap als ideologie.Tim Christiaens & Massimiliano Simons - 2017 - de Uil van Minerva: Tijdschrift Voor Geschiedenis En Wijsbegeerte van de Cultuur 30 (1):44-68.
  Wij presenteren Berardis herwerking van de ideologiekritiek in drie stappen. Eerst schetsen wij de context waarin Berardi de ideologiekritiek herdenkt. Hij bouwt verder op de ontdekking (...)van Deleuze en Guattari dat de taal van het kapitalisme niet de code, maar de axiomatiek is. De economische wetenschap biedt, volgens hen, mensen geen identiteit aan, maar bestaat uit een reeks commandos die stromen van geld, arbeid, elektriciteit, enzovoort reguleert. Daaraan koppelt Berardi de observatie dat het hedendaagse kapitalisme vooral tekens verhandelt in plaats van producten waarnaar zulke tekens zouden verwijzen. In een tweede stap brengen wij tegen deze opvatting in dat Berardi nog steeds vasthoudt aan de representatieve waarde van de economische wetenschap. Deze laatste zou enkel een afbeelding bieden van de realiteit en die vervalsen in het voordeel van het status quo. Sociologen uit de traditie van de actor-netwerktheorie (ANT) hebben dat echter betwist. Zij beweren dat de economische wetenschap de economische realiteit niet zozeer afbeeldt, maar actief vormgeeft. De economische wetenschap heeft de mens geschapen naar zijn evenbeeld: als homo oeconomicus. Het is dan ook een vergissing om de economische wetenschap te bekritiseren voor haar valse representaties. Zij maakt die immers waar. In een derde en laatste stap leggen wij in Berardis teksten een nieuw criterium bloot voor ideologiekritiek. In plaats van de economische wetenschap te bekritiseren voor haar valse uitspraken over de realiteit, moeten wij nagaan of de economische wetenschap een manier van leven promoot die mensen in staat zijn te onderhouden. De economische wetenschap is dan ideologisch als en slechts als zij een onhoudbare vorm van leven propageert. Volgens Berardi kan de hedendaagse economische wetenschap hiervan terecht beschuldigd worden. In zijn psychopathologie van het kapitalisme wijst hij immers op de negatieve psychische gevolgen van het hedendaagse kapitalisme, namelijk de instandhouding van een cyclus tussen paniek en depressie, een verlies aan betekenisvol menselijk contact en een neiging tot neurotisch vasthouden aan oude economische recepten die hun failliet reeds meermaals bewezen hebben. Niet de waarheid zal ons verlossen, maar in de verlossing ligt het ware leven. (shrink)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 31. Etapas/ Fases de la argumentación.María G. Navarro - 2011 - In Luis Vega and Paula Olmos Gómez (ed.), Compendio de Lógica, Argumentación y Retórica. Editorial Trotta. pp. 243--244.
  El estudio y análisis de las argumentaciones cotidianas entendidas como interacciones discursivas e intencionales encaminadas a dar cuenta de algo con el fin de lograr que aquello (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32. El lugar de la controversia en la argumentación.María G. Navarro - 2015 - In Fernando Leal Carretero (ed.), Argumentación y pragma-dialéctica: Estudios en honor a Frans H. van Eemeren. Guadalajara (México): Editorial Universitaria.
  La oposición a una estricta separación entre las dimensiones dialéctica y retórica de la actividad argumentativa es una de las aportaciones más destacadas y peculiares de la (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33. De Nederlandse economie in internationaal perspectief: 1960-1973-1982.Jan Arreman, A. S. W. de Vries & H. L. van der Kolk - 1985 - Economisch Statistische Berichten 70 (3519):816-821.
  Wat betreft economische groei en ontwikkeling van de werkloosheid heeft de Nederlandse economie het sinds 1973 slechter gedaan dan andere OECD-landen. Op de vraag naar de (...)oorzaken van die slechte prestatie zijn in het verleden uiteenlopende antwoorden gegeven door o.m. Bomhoff en Clavaux. Ook zijn er diverse wegen aangegeven om op te rukken naar een betere positie. In dit artikel presenteren de auteurs de resultaten van een internationale doorsnee-analyse om de verschillen in economisch succes tussen landen met behulp van een eenvoudig neo-klassiek macro-economisch model te verklaren. Dit biedt de mogelijkheid om te traceren wat de rol van de exportgroei, de groei van de bevolking, de wisselkoers, de verhouding tussen de binnenlandse en de buitenlandse prijsontwikkeling en de investeringsquote voor verschillen in economische ontwikkeling is geweest. Vooral de uitvoer gecorrigeerd voor de omvang van de bevolking, de investeringsquote en de nominale wisselkoers komen als belangrijke verklarende variabelen naar voren. Op grond van hun analyse komen de auteurs tot de conclusie dat een beleid gericht op het verbeteren van de Nederlandse economische prestatie op lange termijn zich vooral zou moeten concentreren op het benutten van exportkansen en op een hoog investeringsniveau ter bevordering van technologische vernieuwing en daarmee verbetering van de concurrentiepositie. Daarbij moet worden voorkomen dat revaluatie van de gulden het exporteffect teniet doet. (shrink)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34.  38
  Co o przyszłości Petera Van Inwagena wiedzą Istota Wszechwiedząca i on sam? Krytyka argumentu za sprzecznością przedwiedzy Boga i ludzkiego wolnego działania / What do Peter Van Inwagen and the omniscient being know about Peter Van Inwagen's future? Criticism of the argument for the contradiction of God's foreknowledge and human free action,.Marek A. Pepliński - 2019 - Przegląd Religioznawczy 272 (2):87-101.
  The article analyzes and criticizes the assumptions of Peter Van Inwagens argument for the alleged contradiction of the foreknowledge of God and human freedom. The argument (...)is based on the sine qua non condition of human freedom defined as access to possible worlds containing such a continuation of the present in which the agent implements a different action than will be realized de facto in the future. The condition also contains that in every possible continuation of the present state of affairs, the same propositions about thepresent past’ (the past before the present moment) are true as are true in the present state of affairs. The paper argues that Van Inwagens reasoning is inconclusive, it contains the type of mistake of confusing conditional impossibility with unconditional and presents a methodologically wrong method of solving a philosophical problem. It is because in the very construction of the problem determining the available solution. The article points to the possibility that the human freedom of some action is not excluded by the fact that specific past facts logically entail that this event will occur. (shrink)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35. Consequências para o empirismo construtivo da adoção de um padrão internalista na caracterização do processo de observação.Alessio Gava - 2015 - In Fátima R. Évora Marcelo Carvalho Jr (ed.), Filosofia da Ciência e da Natureza. Coleção XVI Encontro ANPOF. São Paulo, Brazil: ANPOF. pp. 239-250.
  Discutindo acerca das centenas de detecções de planetas extrassolares, que supostamente aconteceram desde 1989 e que ele considera (incorretamente) como instâncias de observações, Peter Kosso disse, justamente, (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36.  20
  Spinoza in het licht van bewustzijnsontwikkeling.Toon Antonius Maria Van Eijk - 2017 - Wageningen: Lulu Publishers.
  Toon van Eijk: Spinoza in het licht van bewustzijnsontwikkeling De beroemde filosoof Spinoza is moeilijk te doorgronden. Emeritus hoogleraar Maarten van Buuren heeft in 2016 twee boeken (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37.  16
  "América Latina": ¿al servicio de la colonización o de la descolonización? (Colección la Fuente).José Ramón Fabelo Corzo - 2014 - In Bertha Laura Álvarez Sánchez & José Ramón Fabelo Corzo (eds.), La estética y el arte de regreso a la Academia. Puebla, Pue., México: pp. 165-189.
  El trabajo realiza un indagación sobre los orígenes del concepto "América Latina", muestra los diferentes usos que se le han dado históricamente a este concepto como (...) parte de su permanente resemantización, usos que van desde una intencionalidad re-colonizadora hasta otra liberadora. Se dialoga críticamente con aquellas posturas que sobrevaloran el papel de los conceptos en la historia. (shrink)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38.  47
  Van Fraassen e o argumento contra a regularidade promovida pelo cientificismo.Bruno Camilo de Oliveira - 2019 - In In: TOSSATO, C. R. et al. (org.). Coleção XVIII Encontro da ANPOF: filosofia da natureza, da ciência, da tecnologia e da técnica. São Paulo: ANPOF. pp. 40-48.
  O objetivo principal deste trabalho é apresentar a distinção entre ciência e cientificismo e, com base no trabalho de van Fraassen, intitulado A imagem científica (2006), discutir (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39.  9
  "América Latina": ¿al servicio de la colonización o de la descolonización? (Revista Casa de las Américas).José Ramón Fabelo Corzo - 2014 - Revista Casa de Las Américas 276 (276):32-48.
  El artículo realiza un indagación sobre los orígenes del concepto "América Latina", muestra los diferentes usos que se le han dado históricamente a este concepto como (...) parte de su permanente resemantización, usos que van desde una intencionalidad re-colonizadora hasta otra liberadora. Se dialoga críticamente con aquellas posturas que sobrevaloran el papel de los conceptos en la historia. (shrink)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40.  68
  El nacimiento de la vida en Les mots et les choses de Michel Foucault.Gustavo Romero - 2017 - Revista de Filosofía (Madrid) 42:143-151.
  En Les mots et les choses Foucault presenta y analiza el surgimiento del concepto de la vida en la ruptura epistémica que tiene lugar alrededor de 1800. (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41. Blaise Pascal dans lœuvre de Pierre Duhem.Jean-François Stoffel - 1993 - In Robert Halleux & Anne-Catherine Bernès (eds.), Nouvelles tendances en histoire et philosophie des sciences / Nieuwe tendenzen in de geschiedenis en de filosofie van de wetenschappen : colloque national / nationaal colloquium (15-16/10/1992). Bruxelles, Belgique: Palais des Académies. pp. 53-81.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 42. Sociaal constructivisme, Leibniziaanse ruimte en eco-communautarisme: ‘één en al natuurversuscest ma nature’? Een alternatief voor de multiculturele dialoog.Guido J. M. Verstraeten & Willem W. Verstraeten - 2005 - Repub.Eur.Nl/Pub/7087.
  Niettegenstaande de tendens van het failliet van het multiculturalisme is multiculturele dialoog niet weg te denken in een zich globaliserende wereld. Taylor, Gadamer, Honneth en Kymlicka hebben (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43.  60
  De kloof tussen zin en zijn. Darwinisme, doelen en ons zoeken naar zin.Pouwel Slurink - 1993 - In University of Nijmegen Ria van den Brandt (ed.), Het heil van de filosofie. Baarn, the Netherlands: Ambo. pp. 116-147.
  Philosophical questions can often be answered using evolutionary biology and evolutionary psychology. Of course, one needs a sound epistemology and philosophy os science to do so. Phenomenology (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44.  95
  De esthetische dimensie in een technologisch wereldbeeld: de esthetische ervaring tussen pure zintuiglijkheid en ICT-gebruik.Mark Reybrouck - 2003 - Nova et Vetera 81 (3):130-158.
  In deze bijdrage wordt een lans gebroken voor een groter aandeel van de zintuiglijkheid bij de kennisverwerving in het algemeen. Er wordt daarbij in grote mate ingespeeld (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45.  55
  De publieke sfeer in de 21e eeuw. Hannah Arendt als gids voor professionals.Henrietta Joosten (ed.) - 2019 - Leusden: ISVW.
  -- Met voorwoord van Peter-Paul Verbeek -- Onze wereld wordt alsmaar digitaler. Informatie- en communicatietechnologie (ICT) heeft een ongekende invloed op ons dagelijks leven. We raken gewend aan (...) omgevingen die op onze voorkeuren en zoekgeschiedenis zijn afgestemd, en verliezen daardoor de gemeenschappelijke wereld langzaam maar zeker uit het oog. De toename van ICT maakt het publieke gesprek steeds lastiger. De smartphone slokt de samenleving op. De publieke sfeer, van oudsher de vrijhaven voor democratisch overleg, staat onder druk. Filosoof Henriëtta Joosten zwengelt met dit boek het publieke gesprek aan over de wereld die we met de inzet van technologie aan het creëren zijn. Dit leidt tot een prikkelende visie vol handreikingen aan professionals, geïnspireerd door het gedachtegoed van de politieke denker Hannah Arendt. (shrink)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46.  72
  Evangelización de la cibercultura: los retos de la ciberteología.Carlos Arboleda Mora - 2017 - Revista Veritas (38):163-181.
  Las nuevas tecnologías de la información van creando una nueva cultura que se denomina como cibercultura o ambiente digital, que incluye las tecnologías, las formas sociales de (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47. Inteligencia artificial y ética de la responsabilidad.Antonio Luis Terrones Rodriguez - 2018 - Cuestiones de Filosofía 22 (4):141-170.
  La Inteligencia Artificial (IA) ha supuesto un gran avance para la humanidad en diversos campos; sin embargo, eso no implica que su actividad esté exenta de reflexión (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 48. Inventer des espaces d’(im)possibilités dans les professions durbanisme et de design.John Forester - 2010 - Les ateliers de l'éthique/The Ethics Forum 5 (2):52-60.
  Cet essai a été présenté à latelier sur La démocratie de lespace et lespace de la démocratie, qui a eu lieu à Newcastle, en Angleterre, (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 49. Book Review of Desmond M. Clarke, The Equality of the Sexes: Three Feminist Texts of the Seventeenth Century[REVIEW]Karen Detlefsen - 2015 - Hypatia.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50. Por uma reformulação do empirismo construtivo a partir de uma reavaliação do conceito de observabilidade.Alessio Gava - 2015 - Dissertation, Universidade Federal de Minas Gerais
  The concept of observability is of key importance for a consistent defense of Constructive Empiricism. This anti-realist position, originally presented in 1980 by Bas van Fraassen (...)in his book The Scientific Image, crucially depends on the observable/unobservable dichotomy. Nevertheless, the question of what it means to observe has been faced in an unsatisfactory and inadequate manner by van Fraassen and this represents an important lacuna in his philosophical position. The aim of this work is to propose a characterization of the act of observation able to give the necessary support to therough guideofobservablethat can be found in the aforementioned book. Countering van Fraassens own statements, that observability is not a matter for philosophy, but for scientific inquiry only, we maintain that any attempt to deal with this subject by the philosophers is legitimate. We will show that van Fraassen ended up doing a philosophical analysis of observation himself, albeit in a fragmentary way. We believe that this question should be dealt with methodically, though, ‘following the rulesof aproperphilosophical analysis, as we attempted to do in this work. We will propose a way of conceiving the act of observation, different from van Fraassens one, that can help not only to ground the distinction between observable and unobservable, upon which Constructive Empiricism rests, but to get this anti-realist position closer to scientific practice as well, which is one of its desiderata. Without neglecting the philosophical dimension of the issue, though. However, this proposal does not represent an ad hocsolutionfor Constructive Empiricism, but a characterization aspiring to have a universal reach. (shrink)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 1000