Results for 'Monika Favara-Kurkowski'

43 found
Order:
See also
Monika Favara-Kurkowski
University of Warsaw
 1.  11
  The Wise Designer. [REVIEW]Monika Favara-Kurkowski - 2022 - Eidos. A Journal for Philosophy of Culture 6 (2):98-106.
  Preview: /Review: Brian S. Dixon, Dewey and Design: A Pragmatist Perspective for Design Research, 200 pages./ Brian S. Dixon’s book Dewey and Design provides, as the book’s subtitle declaims, a pragmatist perspective for design research. Design research is an academic field that specifically deals with the design process. Its domain-specific knowledge led to the establishment of design as an independent discipline of study in the second half of the last century. According to Dixon’s description, design research consists of three major (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2.  77
  In Defense of Forsey’s Aesthetics of Design.Monika Favara-Kurkowski - 2021 - Avant: Trends in Interdisciplinary Studies 12 (3):1-10.
  In philosophical aesthetics, discussions on design objects place the notion of Functional Beauty at the fore. Such a philosophical approach can be found in Jane Forsey’s book The Aesthetics of Design that focuses on the notion of function to promote the aesthetic value of design and develops an interpretation of Kantian Dependent Beauty around it. Lucía Jiménez Sánchez has recently put forward several flaws of Functional Beauty accounts. She presented several practical cases as evidence for the narrowness of Functional Beauty (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  26
  Crises, thought experiments and fiction: moral intuitions between theory and practice.Monika Jovanović - 2021 - In Nenad Cekić (ed.), Етика и истина у доба кризе. Belgrade: University of Belgrade - Faculty of Philosophy. pp. 271-282.
  In this paper I examine how ethics can help us solve the morally relevant problems that arise in crisis situations by distinguishing theoretical from extra-theoretical approach to moral phenomena. I begin by asking how a crisis can be the topic of philosophical examination, subsequently narrowing down the question to ethics. From the perspective of this philosophical discipline, a crisis could be approached in two ways: by applying general theories, such as Kant’s deontology or utilitarianism, to different crisis situations, or by (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4. Einfühlung und Empathie.Monika Dullstein - forthcoming - In T. Breyer (ed.), Grenzen der Empathie. Philosophische, psychologische und anthropologische Perspektiven. Wilhelm Fink.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5. Girl Talk: Understanding Negative Reactions to Female Vocal Fry.Monika Chao & Julia R. S. Bursten - 2021 - Hypatia 36 (1):42-59.
  Vocal fry is a phonation, or voicing, in which an individual drops their voice below its natural register and consequently emits a low, growly, creaky tone of voice. Media outlets have widely acknowledged it as a generational vocal style characteristic of millennial women. Critics of vocal fry often claim that it is an exclusively female vocal pattern, and some say that the voicing is so distracting that they cannot understand what is being said under the phonation. Claiming that a phonation (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. Avoiding the Potentiality Trap: Thinking About the Moral Status of Synthetic Embryos.Monika Piotrowska - forthcoming - Monash Bioethics Review.
  Research ethics committees must sometimes deliberate about objects that do not fit nicely into any existing category. This is currently the case with the “gastruloid,” which is a self-assembling blob of cells that resembles a human embryo. The resemblance makes it tempting to group it with other members of that kind, and thus to ask whether gastruloids really are embryos. But fitting an ambiguous object into an existing category with well-worn pathways in research ethics, like the embryo, is only a (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 7. The Second Person in the Theory of Mind Debate.Monika Dullstein - 2012 - Review of Philosophy and Psychology 3 (2):231-248.
  It has become increasingly common to talk about the second person in the theory of mind debate. While theory theory and simulation theory are described as third person and first person accounts respectively, a second person account suggests itself as a viable, though wrongfully neglected third option. In this paper I argue that this way of framing the debate is misleading. Although defenders of second person accounts make use of the vocabulary of the theory of mind debate, they understand some (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   8 citations  
 8. Direct Perception and Simulation: Stein’s Account of Empathy.Monika Dullstein - 2013 - Review of Philosophy and Psychology 4 (2):333-350.
  The notion of empathy has been explicated in different ways in the current debate on how to understand others. Whereas defenders of simulation-based approaches claim that empathy involves some kind of isomorphism between the empathizer’s and the target’s mental state, defenders of the phenomenological account vehemently deny this and claim that empathy allows us to directly perceive someone else’s mental states. Although these views are typically presented as being opposed, I argue that at least one version of a simulation-based approach—the (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   14 citations  
 9.  87
  Fenomenologiczna post-narracja. Szkic o fenomenologii Henri Maldineya.Monika Murawska - 2013 - Argument: Biannual Philosophical Journal 3 (2):382-404.
  Celem niniejszego artykułu jest naszkicowanie podstawowych tez nowej fenomenologii Henri Maldineya. Pierwsza część prezentuje styl Maldineyowskiego dyskursu, zmierzając do pokazania jego istotnego znaczenia. Druga zarysowuje szczątkową koncepcję podmiotowości, jaką można „wysnuć” z tekstów Maldineya oraz podstawowe kategorie tej fenomenologii, takie między innymi jak „wydarzenie” i „spotkanie”. W trzeciej części oddana zostaje złożoność tego dyskursu, a także zrekonstruowane są Maldineyowskie opisy wybranych fenomenów, takich jak góry le Cervin i XII-wieczna miniatura przedstawiająca tronującego Chrystusa. Ostatecznie, zmierzamy więc do wykazania, że w przypadku (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10. Europäische Union - ein Schritt näher.Monika Kucner - 2002 - Acta Universitatis Lodziensis. Folia Germanica 3:229-249.
  Idea integracji europejskiej nie jest wymysłem naszych czasów. Jest to proces złożony, który dojrzewał na przestrzeni kilku wieków i który w naszym stuleciu zaczął nabierać wyrazistych kształtów. Społeczeństwa europejskie znużone bezsensem wzajemnie wyniszczających wojen, zaczęły poszukiwać takiej formy koegzystencji, która umożliwiłaby im wspólne decydowanie o polityce, gospodarce czy kulturze. W roku 1950 francuski minister spraw zagranicznych Robert Schuman zadeklarował gotowość rządu francuskiego do współpracy z rządem niemieckim w sektorze węgla i stali, w celu zagwarantowania pokoju na kontynencie. Plan Schumana urzeczywistnił (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11. Deutsch Presselandschaft der Zwischenkriegszeit in Lodz.Monika Kucner - 2009 - Acta Universitatis Lodziensis. Folia Germanica 5:285-301.
  Prasa mniejszości niemieckiej była w okresie II Rzeczypospolitej dość zróżnicowana, o czym świadczą liczne publikacje, choćby autorstwa Tadeusza Kowalska czy Wiesławy Kaszubiny. Sytuację taką można by wytłumaczyć faktem, iż ludność niemiecka, zróżnicowana pod względem społecznym, wyróżniała się znacznie wyższym niż przeciętny dla całego kraju poziomem świadomości czytelniczej. Znamienną cechą prasy niemieckiej była duża liczba gazet o charakterze politycznym, wśród których znajdowały się pisma o kierunku nacjonalistycznym, socjalistycznym oraz ugodowym. Na uwagę zasługują tu takie tytuły, jak: Lodzer Freie Presse, Lodzer Volkszeitung, (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12. Wykaz publikacji prof. zw. dr habil. Krzysztofa A. Kuczyńskiego 1971-2001.Monika Kucner - 2002 - Acta Universitatis Lodziensis. Folia Germanica 3:19-30.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13.  47
  Policy Brief on Age Management: Ergonomic Aspects and Health Interventions for Older Workers.Monika Bediova, Aneta Krejcova, Jiri Cerny, Andrzej Klimczuk & Juraj Mikus - 2019
  Globally, the population is ageing, which has serious consequences for businesses. The prosperity of companies is crucially dependent on the ability to effectively manage their employees, including older workers. Best practice in age management is defined as those measures that combat age barriers and/or promote age diversity. These measures may entail specific initiatives aimed at particular dimensions of age management; they may also include more general employment or human resources policies that help to create an environment in which individual employees (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14.  78
  Brandy, Mravenci a Mikroskop: Experimentální Věda Roberta Hooka.Monika Bečvářová - 2014 - Teorie Vědy / Theory of Science 36 (4):361-396.
  Tato studie pojednává o rané fázi mikroskopického zkoumání přírody, které ve svém díle Micrographia představil Robert Hooke. Vzhledem k obsáhlosti díla se zaměřuje na pasáže, které Hooke věnoval výzkumu hmyzu. Předmětem analýzy je především metodologie Hookova výzkumu: způsob, jakým tento experimentátor využíval mikroskop ke zkoumání mravenců, much, komárů a jiného hmyzu. Dále je pozornost věnována způsobu, jakým Hooke představoval výsledky svého pozorování, tedy popisům a ilustracím hmyzu. A konečně, příspěvek se také pokouší vyložit vybrané záznamy mikroskopických pozorování v Micrographii a (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15.  66
  Věda Jako Příze, Co Se Rozplétá. [REVIEW]Monika Špeldová - 2016 - Teorie Vědy / Theory of Science 38 (2):245-250.
  Recenze: Biagioli, Mario - Riskin, Jessica. Nature Engaged: Science in Practice from the Renaissance to the Present. New York: Palgrave Macmillan 2012, 301 s.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16. Why is an Egg Donor a Genetic Parent, but Not a Mitochondrial Donor?Monika Piotrowska - 2019 - Cambridge Quarterly of Healthcare Ethics 28 (3):488-498.
  What’s the basis for considering an egg donor a genetic parent but not a mitochondrial donor? I will argue that a closer look at the biological facts will not give us an answer to this question because the process by which one becomes a genetic parent, i.e., the process of reproduction, is not a concept that can be settled by looking. It is, rather, a concept in need of philosophical attention. The details of my argument will rest on recent developments (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 17. The Theoretical Costs of DNA Barcoding.Monika Piotrowska - 2009 - Biological Theory 4 (3):235-239.
  I begin with a description of the benefits and limits of DNA barcoding as presented by its advocates not its critics. Next, I argue that due to the mutually dependent relationship between defining and delimiting species, all systems of classification are grounded in theory, even if only implicitly. I then proceed to evaluate DNA barcoding in that context. In particular, I focus on the barcoders’ use of a sharp boundary by which to delimit species, arguing that this boundary brings along (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 18. Rethinking the Oversight Conditions of Human–Animal Chimera Research.Monika Piotrowska - 2021 - Bioethics 35 (1):98-104.
  New discoveries are improving the odds of human cells surviving in host animals, prompting regulatory and funding agencies to issue calls for additional layers of ethical oversight for certain types of human–animal chimeras. Of interest are research proposals involving chimeric animals with humanized brains. But what is motivating the demand for additional oversight? I locate two, not obviously compatible, motivations, each of which provides the justificatory basis for paying special attention to different sets of human–animal chimeras. Surprisingly, the sets of (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19.  71
  Research Guidelines for Embryoids.Monika Piotrowska - 2021 - Journal of Medical Ethics 47 (12):e67-e67.
  Human embryo models formed from stem cells—known as embryoids—allow scientists to study the elusive first stages of human development without having to experiment on actual human embryos. But clear ethical guidelines for research involving embryoids are still lacking. Previously, a handful of researchers put forward new recommendations for embryoids, which they hope will be included in the next set of International Society for Stem Cell Research guidelines. Although these recommendations are an improvement over the default approach, they are nonetheless unworkable, (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20. Meet the New Mammoth, Same as the Old? Resurrecting the Mammuthus Primigenius.Monika Piotrowska - 2018 - Biology and Philosophy 33 (1-2):5.
  Media reporters often announce that we are on the verge of bringing back the woolly mammoth, even while there is growing consensus among scientists that resurrecting the mammoth is unlikely. In fact, current “de-extinction” efforts are not designed to bring back a mammoth, but rather adaptations of the mammoth using close relatives. For example, Harvard scientists are working on creating an Asian elephant with the thick coat of a mammoth by merging mammoth and elephant DNA. But how should such creatures (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 21. Is ‘Assisted Reproduction’ Reproduction?Monika Piotrowska - 2018 - Philosophical Quarterly 68 (270):138-157.
  With an increasing number of ways to ‘assist’ reproduction, some bioethicists have started to wonder what it takes to become a genetic parent. It is widely agreed that sharing genes is not enough to substantiate the parent–offspring relation, but what is? Without a better understanding of the concept of reproduction, our thinking about parent–offspring relations and the ethical issues surrounding them risk being unprincipled. Here, I address that problem by offering a principled account of reproduction—the Overlap, Development and Persistence account—which (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 22.  75
  Human Brain Surrogates: Models or Distortions?Monika Piotrowska - 2021 - American Journal of Bioethics 21 (1):66-68.
  Although neurological disease and mental illness can cause terrible human suffering, strategies for researching their causes and cures are not obvious. Invasive brain research on actual human being...
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23. Pochybná svědectví pana Leeuwenhoeka: mikroskopy, analogie a dobří sousedé.Monika Špeldová - 2015 - Teorie Vědy / Theory of Science 37 (4):399-428.
  Tato studie se věnuje rané fázi mikroskopického zkoumání přírody Antoni van Leeuwenhoeka, které představil ve své korespondenci členům Royal Society. Studie se zaměřuje na období od navázání styku s Royal Society až do roku 1680, kdy byl Leeuwenhoek zvolen členem společnosti. Z metodologického hlediska studie uplatňuje na Leeuwenhoekovy dopisy členům Royal Society přístup, který představili autoři Steven Shapin a Simon Schaffer v knize Leviathan and the Air-Pump. Pokouší se zjistit, jestli se v Leeuwenhoekových dopisech objevují tři strategie,, které Shapin a (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24. Technological Stripping and Meaning Production in 'Duchamp’s The Large Glass'.Monika Wludzik - 2014 - Avant: Trends in Interdisciplinary Studies (2):193-206.
  The scope of the essay is limited by the ideas behind the mechanisation of desire as conceptualised in The Large Glass by Marcel Duchamp. This glass-based installation depicts a convoluted mechanism, as the full-title of the work suggests, representing The Bride Stripped Bare by her Bachelors, Even. Using tropes and figures from his earlier studies, the artist designed a machine for the production of desire, rendering the unconscious mechanical and dynamic. The paper aims to present selected aspects of the installation, (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25.  50
  Lee CHUN LO, Die Gottesauffassung in Husserls Phänomenologie. [REVIEW]Rec Monika Adamczyk - 2013 - Argument: Biannual Philosophical Journal 3 (2):527-532.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26.  42
  Fichte dzisiaj.Jürgen Stolzenberg, Przeł. Monika Adamczyk & Przeł. Wojciech Hanuszkiewicz - 2013 - Argument: Biannual Philosophical Journal 3 (2):512-526.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27. The Experience of Temporal Passage.Akiko Monika Frischhut - 2013 - Dissertation, University of Geneva and University of Glasgow
  The project of my dissertation was to advance the metaphysical debate about temporal passage, by relating it to debates about the perceptual experience of time and change. It seems true that we experience temporal passage, even if there is disagreement whether time actually passes, or what temporal passage consists in. This appears to give the defender of dynamic time an advantage in accounting for our experience. I challenge this by arguing that no major account of temporal perception can accommodate experiences (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 28.  63
  Jerzy Machnacz, Monika Małek-Orłowska, Krzysztof Serafin (Ed.), The Hat and the Veil. The Phenomenology of Edith Stein / Hut Und Schleier. Die Phänomenologie Edith Steins. [REVIEW]Rec Paweł Sznajder - 2016 - Argument: Biannual Philosophical Journal 6 (2):509-518.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29.  15
  Environmental Ethics: Cross-Cultural Explorations (Introduction).Madalina Diaconu & Monika Kirloskar Steinbach - 2020 - Freiburg, München: Verlag Karl Alber.
  The ecological crisis has long since reached global proportions, so that environmental problems can no longer be tackled solely within national borders. This anthology opens intercultural perspectives on environmental ethics and hightlights the potential of non-European traditions of thought for exploring alternative paths.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30.  90
  Einleitende Überlegungen zu einer Politischen Bildung für die digitale Öffentlichkeit.Manuel S. Hubacher & Monika Waldis - 2021 - In Manuel S. Hubacher & Monika Waldis (eds.), Politische Bildung für die digitale Öffentlichkeit. Wiesbaden, Deutschland: pp. 1-23.
  Das Ziel, die Lernenden zu befähigen, als selbstbestimmte und -ermächtigte Bürger*innen am Politischen teilzuhaben, verlangt in einer Mediengesellschaft unter anderem danach, jene Systeme verstehen, kritisieren und gestalten zu können, die politische Information kreieren und verbreiten. Um der Komplexität und den Interdependenzen dieser Systeme gerecht zu werden, ist auf verschiedenste Fachbereiche und deren Zugänge zurückzugreifen. Diese bilden die Grundlage, um Lernende zu befähigen, sich selbstbestimmt und emanzipiert mit den gesellschaftspolitischen Fragen des 21. Jahrhunderts auseinanderzusetzen. Basierend auf den Beiträgen dieses Sammelbandes skizzieren (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31. Global Climate Change and Catholic Responsibility: Facts and Faith Response.Gerald Braun, Monika K. Hellwig & W. Malcolm Byrnes - 2007 - Journal of Catholic Social Thought 4 (2):373-401.
  Citation: Braun G, Hellwig MK, Byrnes WM (2007) Global Climate Change and Catholic Responsibility: Facts and Faith Response. Journal of Catholic Social Thought 4(2): 373-401. Abstract: The scientific evidence is now overwhelming that human activity is causing the Earth’s atmosphere to grow hotter, which is leading to global climate change. If current rates of greenhouse gas (GHG) emissions continue, it is predicted that there will be dramatic changes, including flooding, more intense heat waves and storms, and an increase in disease. (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32. Making a Masala Modern Anglophone Indian Philosophy. [REVIEW]Monika Kirloskar-Steinbach - 2018 - The Berlin Review of Books.
  'Minds Without Fear' attempts to showcase the intellectual agency of Anglophone Indian philosophers living under coloniality. The book’s thirteen chapters are framed by the acute professional anxiety many of them experienced then, and its rippling effects which continue till today. Like their predecessors, contemporary Indian philosophers worry that colonialism has crippled their intellectual abilities. Authors Nalini Bhushan and Jay Garfield argue that this anxiety is simply a type of “false consciousness” (38).
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33.  93
  Kontextualität in der Philosophie.Monika Kirloskar-Steinbach - 2017 - Information Philosophie 4:52-57.
  This short essay applies some core assumptions of critical social epistemology to the production of (cross-cultural) knowledge.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34. Bodies and Publics in Two Discourses.Monika Kirloskar-Steinbach - 2020 - On Education 3 (7).
  The recent call for a conceptual and intellectual decolonization in the humanities critiques the conventional, all-white, largely male philosophical canon. Its critique is directed at the centering of the experiences of this specific group in global knowledge transmission practices. Its proponents focus on the canon’s implicit claim, namely that only one social group is able to think thoroughly and accurately about all problems of philosophical significance across varying spatiotemporal contexts. In this short article, I will use two different debates to (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35. Zwei Perspektiven indischen Philosophierens. [REVIEW]Monika Kirloskar-Steinbach - 2014 - Polylog 31:73-80.
  This short essay reviews R.A. Mall's 'Indische Philosophie: Vom Denkweg zum Lebensweg' (2012) and Jonardon Ganeri's 'Identity as Reasoned Choice' (2012). It works out some basic assumptions shared by both the books.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36. The Role of Natural Law in Gandhi's Social Utopia.Monika Kirloskar-Steinbach - 2016 - In Enter Author Name Without Selecting A. Profile: Hans-Christian Günther (ed.), Paths to Dialogue. Nordhausen: Bautz. pp. 251-288.
  The paper attempts to develop an immanent conception of natural law and natural rights of Mohandas Karamchand Gandhi.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37. Review of Vrinda Dalmiya's 'Caring to Know'. [REVIEW]Monika Kirloskar-Steinbach - 2018 - Essays in Philosophy 19 (2):1-11.
  'Caring to Know' argues that “caring is not the ‘other’ of reason and that our lived experiences of caring and being cared for can be useful resources for truth-seeking” (1). This claim is fleshed out over six chapters using a creative blend of analytical feminist theory, virtue theory of knowledge, and cross-cultural philosophy. The brief conclusion braids together different strands of the argument. The review examines the potential of Dalmiya's 'humble relational knowers' for cross-cultural philosophy.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38. Translations of Blind Perception in the Films Monika (2012) and Antoine (2008).Robert Stock & Beate Ochsner - 2013 - Invisible Culture (19).
  Against the backdrop of these works (Mitchell/Snyder and others), we propose an analysis of films with and about blind or visually disabled individuals that aims at exploring different modes of world perception. In our view, such an examination should not only discuss the question of “giving voice” and visibility to those who were formerly only represented in or by the media, or the fact that films belonging to what might be considered a “new disability documentary cinema” are dedicated to the (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 39.  93
  TOWARDS A WITTGENSTEINEAN LADDER FOR THE UNIVERSAL VIRTUAL CLASSROOM (UVC).Bernhard Heiden, Bianca Tonino-Heiden & Monika Decleva - 2020 - In Sandra Lisa Lattacher & Daniel Krainer (eds.), Proceedings of SMART LIVING FORUM 2019 - 14 November 2019, Villach, Austria. Norderstedt, Germany: BoD. pp. 71-77.
  The aim of this work is to move from the foreign dominated to the self-dominated by encouraging people to draw their own conclusions with the help of own rational consideration. Here a room as an environment that is encouraging innovation, which can be denoted as “Innovation Lab”, and making processes as can be regarded as “Smart Lab” is an essential base. The question related to this generalized self-organizational learning method investigated in our paper is how a UVC, which is a (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40.  10
  El espacio de la ficción es el tiempo del espectador: la reflexividad de la mirada a la cámara en 'Un verano con Mónica'.David Vázquez Couto - 2021 - Ars Longa. Cuadernos de Arte 30:309-323.
  Summer with Monika (Ingmar Bergman, 1952) was a point of reference for filmmakers searching new ways of filmmaking during the 1960s and 1970s because it anticipated the characteristic reflexivity of cinematic modernity because of the protagonist’s look at the camera. By unexpectedly bursting into the narrative, this gaze becomes a self-conscious strategy aimed at disarticulating not only the cinematic fiction, but also Monika’s fiction, which has symbolically appropriated the imaginary world projected by cinema.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41. Hortus (In)Conclusus. Polska i Ukraina: rozmowy o filozofii i literaturze (En - Hortus (In)Conclusus. Poland and Ukraine: Talks on Philosophy Literature).Anton Marczyński (ed.) - 2017 - Warsaw, Poland: Barbara Skarga Foundation for Thinking.
  EN: Selection of Marczyński's interviews on philosophy and literature which were recorded in early 2007 for the purpose of his radio broadcast "Hortus (In)Conclusus." Includes interviews with: Marek Bieńczyk, Józef Bremer, Ihor Byczko, Andrij Dachnij, Anna Dziedzic, Mateusz Falkowski, Tadeusz Gadacz, Michał Głowiński, Dorota Hall, Serhij Jospenko, Wachtang Kebuładze, Zbigniew Kloch, Andrzej Kołakowski, Wasyl Lisowyj, Ołeksandr Majewskyj, Anton Marczynski, Julia Marczyńska, Wadym Menżulin, Zbigniew Mikołejko, Monika Milewska, Andrij Okara, Ihor Paśko, Adam Pomorski, Myrosła Popowycz, Jerzy Prokopiuk, Iryna Puchta, Barbara (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42. I dilemmi morali e il significato del rincrescimento.Marcello Ostinelli - 2009 - Studia Philosophica: Jahrbuch Der Schweizerischen Philosoph Ischen Gesellschaft, Annuaire de la Société Suisse de Philosphie 68:149-158.
  The paper argues for the plausibility of the thesis that there are no genuine moral dilemmas. In particular, I examine Bernard Williams’ objection that agentregret in a situation of conflict among contradictory moral obligations would prove the existence of such dilemmas. Contrary to Williams’claim, agentregret in these situations is not sufficient to establish the existence of such moral dilemmas. Williams’ argument cannot undermine the logical consistency of moral theories, nor their capacity to solve moral conflicts. I also consider Monika (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43.  10
  Collected Papers (on Neutrosophics, Plithogenics, Hypersoft Set, Hypergraphs, and Other Topics), Volume X.Florentin Smarandache - 2022 - Miami, FL, USA: Global Knowledge.
  This tenth volume of Collected Papers includes 86 papers in English and Spanish languages comprising 972 pages, written between 2014-2022 by the author alone or in collaboration with the following 105 co-authors (alphabetically ordered) from 26 countries: Abu Sufian, Ali Hassan, Ali Safaa Sadiq, Anirudha Ghosh, Assia Bakali, Atiqe Ur Rahman, Laura Bogdan, Willem K.M. Brauers, Erick González Caballero, Fausto Cavallaro, Gavrilă Calefariu, T. Chalapathi, Victor Christianto, Mihaela Colhon, Sergiu Boris Cononovici, Mamoni Dhar, Irfan Deli, Rebeca Escobar-Jara, Alexandru Gal, N. (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark