Results for 'N. G. Evans'

1000+ found
Order:
See also
Nicholas Evans
Australian National University
 1. Desertification.A. Mirzabaev, J. Wu, J. Evans, F. Garcia-Oliva, I. A. G. Hussein, M. H. Iqbal, J. Kimutai, T. Knowles, F. Meza, D. Nedjroaoui, F. Tena, M. Türkeş, R. J. Vázquez & M. Weltz - 2019 - In P. R. Shukla, J. Skeg, E. Calvo Buendia, V. Masson-Delmotte, H.-O. Pörtner, D. C. Roberts, P. Zhai, R. Slade, S. Connors, S. van Diemen, M. Ferrat, E. Haughey, S. Luz, M. Pathak, J. Petzold, J. Portugal Pereira, P. Vyas, E. Huntley, K. Kissick, M. Belkacemi & J. Malley (eds.), Climate Change and Land: an IPCC special report on climate change, desertification, land degradation, sustainable land management, food security, and greenhouse gas fluxes in terrestrial ecosystems.
  IPCC SPECIAL REPORT ON CLIMATE CHANGE AND LAND (SRCCL) -/- Chapter 3: Climate Change and Land: An IPCC special report on climate change, desertification, land degradation, sustainable land management, food security, and greenhouse gas fluxes in terrestrial ecosystems.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 2. Great Expectations—Ethics, Avian Flu and the Value of Progress.Nicholas G. Evans - 2013 - Journal of Medical Ethics 39 (4):209-213.
  A recent controversy over the US National Science Advisory Board for Biosecurity's recommendation to censor two publications on genetically modified H5N1 avian influenza has generated concern over the threat to scientific freedom such censorship presents. In this paper, I argue that in the case of these studies, appeals to scientific freedom are not sufficient to motivate a rejection of censorship. I then use this conclusion to draw broader concerns about the ethics of dual-use research.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   6 citations  
 3. TRUTH – A Conversation Between P F Strawson and Gareth Evans (1973).P. F. Strawson & Gareth Evans - manuscript
  This is a transcript of a conversation between P F Strawson and Gareth Evans in 1973, filmed for The Open University. Under the title 'Truth', Strawson and Evans discuss the question as to whether the distinction between genuinely fact-stating uses of language and other uses can be grounded on a theory of truth, especially a 'thin' notion of truth in the tradition of F P Ramsey.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  77
  Evrensel İlkeler Işığında Yerel Değerlerin Anlamlandırılması Olanaklı Mıdır? Kant’ın Ahlâk İlkesinin Uygulanmasına Dair Öneriler.İsmail Serin - 2009 - In Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE) Kamu Etiği Sempozyumu, Sempozyum Bildirileri Kitabı. Ankara, Turkey: pp. 235-238.
  İlk kez derli toplu bir biçimde Aydınlanma Çağının en önemli ve etkili filozofu İmmanuel Kant’ın dillendirdiği evrensel ahlâk yasası uyarınca insan öyle eylemelidir ki, davranışıyla insanı araç haline getirmesin. Kültürden, toplumun koşullarından, geleneklerden ve dinsel etkilerden arındırılmış bu ilkenin buyurganlığı herhangi bir koşul ya da sınır tanımamasıyla ünlüdür. Oysa insanlar, hem bireysel hem de toplumsal gerekçelerle bu formel ilkeyle kendilerini her zaman bir çekişme içinde bulurlar. Kant’ın ahlâk anlayışı açısından etik değerlerin herhangi bir kültürel, toplumsal ya da siyasal baskı ya (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  70
  Special Relativity as a Stage in the Development of Quantum Theory: A New Outlook of Scientific Revolution.Rinat M. Nugayev - 1988 - Historia Scientiarum (34):57-79.
  To comprehend the special relativity genesis, one should unfold Einstein’s activities in quantum theory first . His victory upon Lorentz’s approach can only be understood in the wider context of a general programme of unification of classical mechanics and classical electrodynamics, with relativity and quantum theory being merely its subprogrammes. Because of the lack of quantum facets in Lorentz’s theory, Einstein’s programme, which seems to surpass the Lorentz’s one, was widely accepted as soon as quantum theory became a recognized part (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   4 citations  
 6. Alcune interpretazioni della filosofia bruniana nell'Ottocento e Novecento.Stefano Ulliana (ed.) - 2012 - www.simplicissimus.it.
  Questo breve volume prende in considerazione, analizza e commenta alcune interpretazioni magistrali della filosofia di Giordano Bruno, che hanno attraversato l'800 ed il '900, indirizzandone l'orizzonte di comprensione. Il testo inizia con l'interpretazione di G.W.F. Hegel e di B. Spaventa, per poi accedere a quella di G. Gentile. Il volume si conclude con l'analisi ed il commento dell'interpretazione fornita da N. Badaloni. Una piccola bibliografia bruniana conclude il testo.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7.  99
  Argumenty platońskie.David Evans - 1998 - Ruch Filozoficzny 55 (1):15-29.
  D. Evans, Argumenty platońskie, transl. Zbigniew Nerczuk.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8.  29
  Ernst Mach’ın Anti-Realizminin Fenomenalist Temeli ve Öznel İdealist Sonucu: Mach Solipsist Bir Düşünür Olabilir Mi?Alper Bilgehan Yardımcı - 2020 - Beytulhikme An International Journal of Philosophy 10 (2):469-487.
  This article initially presents Ernst Mach's anti-realist or instrumentalist stance that underpin his opposition to atomism and reveal his idea that science should be based totally on objectively observable facts. Then, the details of Mach's phenomenalist arguments which recognize only sensations as real are revealed. Phenomenalist thought is not compatible with the idea of realism, which evaluates unobservable entities such as atom, molecule and quark as mind-independent things. In this context, Mach considers the atom as a thought symbol or a (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9.  52
  Farabi'de Dini Çoğulculuğun Temelleri ve Sınırları.Adem Çelik & Metehan Karakurt - 2019 - In Zuhra Kalakhanova & Ali Söylemez (eds.), IV. International European Conference on Social Sciences. Diyarbakır, Türkiye: Ispec Publishing House.
  Dini çoğulculuk, dini dışlayıcılık ve kapsayıcılıktan farklı olarak, her dinsel inanış taraftarlarının kendi dinleri içinde kalarak ilahi selamete erişeceğini söyler. Temelde, teolojik ve felsefi boyutları olan dini çoğulculuk tartışmasının siyasete bakan bir yönü de vardır. İslam tarihinde Meşşâî felsefenin kurucusu ve mutluluk filozofu olarak bilinen Farabi, bir taraftan hakikate nasıl ulaşılacağı diğer taraftan ise “âlem” adını verdiği kozmopolitanizm nasıl inşa edileceği ile ilgilenmektedir. Siyasal toplumun amacının, insanların uygun ölçekte, en yüce iyi için yardımlaşmalarını sağlamak olduğunu savunan Farabi’ye göre, erdemli bir (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10.  74
  Kierkegaard'ın umutsuzluk kavramını Higgins'ın Benlik Uyuşmazlıkları Kuramı üzerinden okumak [An investigation on Kierkegaard’s concept of hopelessness and Higgin’s self-discrepancy theory].Duygu Dincer - manuscript
  Ölümcül Hastalık Umutsuzluk adlı eserinde umutsuzluğu, ben’in bir hastalığı ve kendine yönelen bir ilişkinin sonucu olarak ele alan Danimarkalı filozof Søren Aabye Kierkegaard, bu hastalığın kişide üç farklı şekilde görülebileceğini öne sürmüştür: “(a) bir ben’i olduğunun farkında olmayan umutsuz kişi, (b) kendisi olmak isteyen umutsuz kişi ve (c) kendisi olmak istemeyen umutsuz kişi.” Kierkegaard’a göre kendi ben’ininden kurtulmak isteyen kişi, “olmak istediği ben” hâline gelemediği için olduğu ben’ine katlanamamakta ve bu nedenle umutsuzluk yaşamaktadır. Bu çalışma kapsamında Kierkegaard’ın benlik ve umutsuzluk (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11. Sınıftan Kaçan Çocuk.Ismet Sahin - 2014 - Ankara, Turkey: Praksis.
  8-9 Kasım 2012’de, Hacettepe Üniversitesi İngilizce İktisat Bölümü tarafından düzenlenen “Marx, Marksizmler ve Özgürlük” konferansı uzun zamandır üzerinde çalıştığım konular ile ilgili görüşlerimi sunma fırsatı verdi. Praksis dergisini ilk yayınladığım 1996 yılında aşağıda sunduğum düşüncelerimin temellerini atmıştım aslında. Ancak hala teoride ki sorunu bir bütün olarak, Marx ve Engels’te değil Marksizmin kavranılışında olduğunda ısrarcıydım. Çalışmalarım, Marx’ın tarih, diyalektik yöntem, sınıf savaşımı, kapitalizm eleştirisi ve bilim anlayışı gibi pek çok temel konuda tamamen farklı teorik perspektif ve anlayış geliştirmemle sonuçlandı. Bu görüşlerimi (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12.  35
  Tinsel Bilimlerin Yöntemi Olarak Hermeneutiğin Tarihsel Seyri ve Pozitivist Anlayışın Neden Olduğu Yöntemsel Kriz.Alper Bilgehan Yardımcı - unknown
  Hermeneutik tarihsel süreç içerisinde hukuk, teoloji, tarih, sanat ve felsefe gibi çeşitli alanlarda farklı şekillerde tanımlanmış ve kullanılmış bir kavramdır. Bu doğrultuda, hermeneutiğin tam olarak belirlenebilmesi amacıyla, hermeneutik kelimesinin kökenine ve bu disiplinin tarihine mümkün olduğunca öz bir şekilde bakma gereksinimi ortaya çıkmaktadır. Çünkü hermeneutik disiplinini tek bir perspektiften değerlendirmek, onun temel gerçekliğini anlamamıza engel olacak çarpıtmaların gün yüzüne çıkmasına sebep olabilir. Genel anlamda bir ifadenin, anlamın, metnin ya da sanat eserinin belirli bir çerçeve içerisinde yorumlanması olarak değerlendirilen hermeneutik, felsefe (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13.  74
  Effect of Cognitive Restructuring on Junior Secondary School Mathematics Text Anxiety in Oshimili South of L.G.A of Delta State.A. N. Anyamene & G. U. Ogugua - 2019 - Hofa: African Journal of Multidisciplinary Research 4 (1):2019.
  The study investigated the effect of cognitive restructuring on junior secondary school mathematics test anxiety in Oshimili south L.G.A of Delta State. Two research questions and two hypotheses tested at 0.05 level of significance guided the study. Quasi-experimental research design was adopted for this study. The population for this study was a total of 1224 students. These comprised of all the JSS 2 students from Oshimili South Local Government Area of Delta State. Research sample consisted of 120 JSS 2 students (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14. On the Genealogy of Universals: The Metaphysical Origins of Analytic Philosophy.Fraser MacBride - 2018 - Oxford: Oxford University Press.
  The concepts of particular and universal have grown so familiar that their significance has become difficult to discern, like coins that have been passed back and forth too many times, worn smooth so their values can no longer be read. On the Genealogy of Universals seeks to overcome our sense of over-familiarity with these concepts by providing a case study of their evolution during the late nineteenth century and early twentieth century, a study that shows how the history of these (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 15. Causal Powers, Hume’s Early German Critics, and Kant’s Response to Hume.Brian A. Chance - 2013 - Kant-Studien 104 (2):213-236.
  Eric Watkins has argued on philosophical, textual, and historical grounds that Kant’s account of causation in the first Critique should not be read as an attempt to refute Hume’s account of causation. In this paper, I challenge the arguments for Watkins’ claim. Specifically, I argue (1) that Kant’s philosophical commitments, even on Watkins’ reading, are not obvious obstacles to refuting Hume, (2) that textual evidence from the “Disciple of Pure Reason” suggests Kant conceived of his account of causation as such (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   4 citations  
 16. We Live Forwards but Understand Backwards: Linguistic Practices and Future Behavior.Henry Jackman - 1999 - Pacific Philosophical Quarterly 80 (2):157-177.
  Ascriptions of content are sensitive not only to our physical and social environment, but also to unforeseeable developments in the subsequent usage of our terms. This paper argues that the problems that may seem to come from endorsing such 'temporally sensitive' ascriptions either already follow from accepting the socially and historically sensitive ascriptions Burge and Kripke appeal to, or disappear when the view is developed in detail. If one accepts that one's society's past and current usage contributes to what one's (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   32 citations  
 17. Jazz Bands, Camping Trips and Decommodification: G. A. Cohen on Community.N. Vrousalis - 2012 - Socialist Studies 8 (1):141-163.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   5 citations  
 18. Karl Popper'ın Yönteminde Hipotetik-Dedüktif Formun Bilimsel İnşası.Ozun Cetinkaya - 2014 - Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 1 (19):103-119.
  Bu çalışmada bilginin kazandığı doğru nitelemesi ve bilimsel bilgide doğrunun bir dogma haline gelmesi, kökenleriyle birlikte tartışılacaktır. Bu hususta Karl Popper'ın yanlışlamacı bilim imgesinin anlatıldığı bu çalışmada ikili bir yol izlenecektir. İlki; Popper'ın neye, neden karşı çıktığı üzerine, ikincisi ise bu karşı çıkış sonucunda açılan boşluğun nasıl doldurulduğudur. Dolayısıyla birinci aşama Popper açısından geleneksel imgeye yapılan bir kritik niteliğinde olurken, ikinci aşama ise Poppercı bilim imgesinin serimlendiği bölümü oluşturacaktır. Nihayetinde Popper yenilikleriyle bilimsel düşünüşe yeni bir soluk getirirken, son bölümde sisteminin (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19.  87
  Indexikalität und Infallibilität.Geert Keil - 2000 - In Audun Ofsti, Peter Ulrich & Truls Wyller (eds.), Indexicality and Idealism: The Self in Philosophical Perspective. Mentis.
  Some, if not all statements containing the word 'I' seem to be 'immune to error through misidentification relative to the first-person pronoun' (Shoemaker). This immunity, however, is due to the fact that the pronoun 'I' plays no identifying role in the first place. Since no identification takes place here, the alleged immunity to misidentification should come as no surprise. But there is a second immunity thesis, which captures the peculiarity of 'I' better: The first-person pronoun is immune to reference-failure. Some (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20.  50
  Semantic Information G Theory and Logical Bayesian Inference for Machine Learning.Chenguang Lu - 2019 - Information 10 (8):261.
  An important problem with machine learning is that when label number n>2, it is very difficult to construct and optimize a group of learning functions, and we wish that optimized learning functions are still useful when prior distribution P(x) (where x is an instance) is changed. To resolve this problem, the semantic information G theory, Logical Bayesian Inference (LBI), and a group of Channel Matching (CM) algorithms together form a systematic solution. MultilabelMultilabel A semantic channel in the G theory consists (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 21. Review of Robert N. Johnson and Michael Smith (Eds.), Passions & Projections: Themes From the Philosophy of Simon Blackburn[REVIEW]Noell Birondo - 2017 - Philosophical Quarterly 67 (266):171-174.
  Simon Blackburn has not shied away from the use of vivid imagery in developing, over a long and prolific career, a large-scale philosophical vision. Here one might think, for instance, of ‘Practical Tortoise Raising’ or ‘Ramsey's Ladder’ or ‘Frege's Abyss’. Blackburn develops a ‘quasi-realist’ account of many of our philosophical and everyday commitments, both theoretical (e.g., modality and causation) and practical (e.g., moral judgement and normative reasons). Quasi-realism aims to provide a naturalistic treatment of its targeted phenomena while earning the (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 22.  81
  A Simple Theory Containing its Own Truth Predicate.Nicholas Shackel - 2018 - South American Journal of Logic 4 (1):121-131.
  Tarski's indefinability theorem shows us that truth is not definable in arithmetic. The requirement to define truth for a language in a stronger language (if contradiction is to be avoided) lapses for particularly weak languages. A weaker language, however, is not necessary for that lapse. It also lapses for an adequately weak theory. It turns out that the set of G{\"o}del numbers of sentences true in arithmetic modulo $n$ is definable in arithmetic modulo $n$.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23. Moral Constraints on Gender Concepts.N. G. Laskowski - 2020 - Ethical Theory and Moral Practice 23 (1):39-51.
  Are words like ‘woman’ or ‘man’ sex terms that we use to talk about biological features of individuals? Are they gender terms that we use to talk about non-biological features e.g. social roles? Contextualists answer both questions affirmatively, arguing that these terms concern biological or non-biological features depending on context. I argue that a recent version of contextualism from Jennifer Saul that Esa Diaz-Leon develops doesn't exhibit the right kind of flexibility to capture our theoretical intuitions or moral and political (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 24. Conceptual Analysis in Metaethics.N. G. Laskowski & Stephen Finlay - 2017 - In Tristram McPherson & David Plunkett (eds.), The Routledge Handbook of Metaethics. Routledge. pp. 536-551.
  A critical survey of various positions on the nature, use, possession, and analysis of normative concepts. We frame our treatment around G.E. Moore’s Open Question Argument, and the ways metaethicists have responded by departing from a Classical Theory of concepts. In addition to the Classical Theory, we discuss synthetic naturalism, noncognitivism (expressivist and inferentialist), prototype theory, network theory, and empirical linguistic approaches. Although written for a general philosophical audience, we attempt to provide a new perspective and highlight some underappreciated problems (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 25.  52
  Rousseau'da Demokrasi: Otonomi ve Katılım.İbrahim Akkın - 2020 - In İsmail Serin (ed.), Demokrasi̇ Felsefesi̇: Klasik Ve Modern Yaklaşımlar. İstanbul, Turkey:
  [...] Rousseau bir yandan çağının yükselen değerlerinden yararlanırken diğer yandan bu değerlerin içeriden eleştirisini yapmayı başarabilen düşünürlerden biri olduğu için fikirleri ölümünden asırlar sonra bile önemini yitirmemiştir. Demokratik devletlerin meşruiyet krizinin giderek derinleştiği ve çoğunlukçu, majoritarian, ideolojilerin etraflıca sorgulanmaya başlandığı çağımızda, demokrasiyi çoğunluk kararına ek olarak “rıza”, “Yurttaşlık”, “sivil özgürlük”, “kamusal uzlaşı” ve “Genel İrade” kavramlarıyla birlikte ele alan Rousseau’yu yeniden okumak önemlidir [...] Rousseau-demokrasi ilişkisinin kazılıp ortaya çıkartılacağı bu metinde uğranılacak olan kavramsal duraklar sırasıyla: Eşitsizlik (doğal ve toplumsal), özgürlük (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26. Representing Personality Traits as Conditionals.Richard Evans - 2011 - Aisb 4 (1):35-42.
  This paper compares two approaches to representing personality traits in synthetic agents. It proposes a set of goals that any computational implementation of personality should satisfy. It describes the personality trait system used in The Sims 3. Then an alternative system is described, in which traits are represented as conditionals relating world state to emotional state. It is shown that the conditionals model does a better job of satisfying the desiderata.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27. Introducing Exclusion Logic as a Deontic Logic.Richard Evans - 2010 - DEON 2010 10 (1):179-195.
  This paper introduces Exclusion Logic - a simple modal logic without negation or disjunction. We show that this logic has an efficient decision procedure. We describe how Exclusion Logic can be used as a deontic logic. We compare this deontic logic with Standard Deontic Logic and with more syntactically restricted logics.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 28. Van Gordon, W., Shonin, E., Griffiths, M. D., Singh, N. N. (2014). There is Only One Mindfulness: Why Science and Buddhism Need to Work More Closely Together. Mindfulness, In Press.William Van Gordon, Edo Shonin, Mark Griffiths & Nirbhay Singh - 2014 - Mindfulness:In Press.
  The paper by Monteiro, Musten and Compson (2014) is to be commended for providing a comprehensive discussion of the compatibility issues arising from the integration of mindfulness – a 2,500-year-old Buddhist practice – into research and applied psychological domains. Consistent with the observations of various others (e.g., Dunne, 2011; Kang & Whittingham, 2010), Monteiro and colleagues have not only highlighted that there are differences in how Buddhism and contemporary mindfulness interventional approaches interpret and contextualize mindfulness, but there are also differing (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 29. Re-Expressing Normative Pragmatism.Richard Evans - 2009 - In Collective Intentionality VI, Berkeley.
  The central claim of normative pragmatism is that intentional states can be explained in terms of participation in practices. My aim in this paper is not so much to defend this claim as to rearticulate it in a different medium: the medium of computation. I describe two computer programs in which this claim is re-expressed. The first is the latest version of THE SIMS, in which participation in practices enables the Sims to do and understand more. The second is a (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30. Toward An Ontology of Geo-Reasoning to Aid Response to Weapons of Mass Destruction.David Kirsh, Peterson N. & Lenert L. - 2005 - American Medical Assoc Conference:400-404.
  A startling amount of intelligent activity can be controlled without reasoning or thought. By tuning the perceptual system to task relevant properties a creature can cope with relatively sophisticated environments without concepts. There is a limit, however, to how far a creature without concepts can go. Rod Brooks, like many ecologically oriented scientists, argues that the vast majority of intelligent behaviour is concept-free. To evaluate this position I consider what special benefits accrue to concept-using creatures. Concepts are either necessary for (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31. Collective Intentionality VI, Berkeley.Richard Evans - 2009
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32. Wronging by Requesting.N. G. Laskowski & Kenneth Silver - manuscript
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33. The World is Not Enough.Nathan Robert Howard & N. G. Laskowski - forthcoming - Noûs.
  Throughout his career, Derek Parfit made the bold suggestion, at various times under the heading of the "Normativity Objection," that anyone in possession of normative concepts is in a position to know, on the basis of their competence with such concepts alone, that reductive realism in ethics is not even possible. Despite the prominent role that the Normativity Objection plays in Parfit's non-reductive account of the nature of normativity, when the objection hasn't been ignored, it's been criticized and even derided. (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 34. Resisting Reductive Realism.N. G. Laskowski - 2020 - In Russ Shafer-Landau (ed.), Oxford Studies in Metaethics Volume 15. Oxford: Oxford University Press. pp. 96 - 117.
  Ethicists struggle to take reductive views seriously. They also have trouble conceiving of some supervenience failures. Understanding why provides further evidence for a kind of hybrid view of normative concept use.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 35. Truth and Meaning.Robert C. Cummins - 2002 - In Joseph Keim-Campbell, Michael O'Rourke & David Shier (eds.), Meaning and Truth: Investigations in Philosophical Semantics. Seven Bridges Press. pp. 175-197.
  D O N A L D D AV I D S O N’S “ Meaning and Truth,” re vo l u t i o n i zed our conception of how truth and meaning are related (Davidson    ). In that famous art i c l e , Davidson put forw a rd the bold conjecture that meanings are satisfaction conditions, and that a Tarskian theory of truth for a language is a theory of meaning for that language. (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 36. Reductivism, Nonreductivism and Incredulity About Streumer’s Error Theory.N. G. Laskowski - 2018 - Analysis 78 (4):766-776.
  In Unbelievable Errors, Bart Streumer argues via elimination for a global error theory, according to which all normative judgments ascribe properties that do not exist. Streumer also argues that it is not possible to believe his view, which is a claim he uses in defending his view against several objections. I argue that reductivists and nonreductivists have compelling responses to Streumer's elimination argument – responses constituting strong reason to reject Streumer’s diagnosis of any alleged incredulity about his error theory.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37. Bilimsel Bilginin Sosyolojisi ve Keşif-Gerekçelendirme Ayrımı Üzerine.Alper Bilgehan Yardımcı - 2019 - FLSF (Felsefe Ve Sosyal Bilimler Dergisi) 1 (28):387-403.
  Bilime ve bilimsel bilgiye yönelik yaygın görüş, bilimin objektif bir faaliyet olduğudur. Bu görüş bilimsel bilginin elde edilmesinde, bilim insanlarının nesnel bir tavır sergilediğini ve onların sosyal faktörlerden etkilenmediğini varsaymaktadır. Yirminci yüzyılın ikinci çeyreğinde, Viyana Çevresi ve Karl Popper'ın düşünceleri ile bilimde sosyolojik ve psikolojik unsurların keşif bağlamı içerisinde görülebileceği, bilimsel kuramların ve araştırmaların gerekçelendirilmesine yönelik girişimlerin ise yalnızca nesnel, epistemik çalışmalardan oluştuğu ileri sürülmektedir. Keşif bağlamı ve gerekçelendirme bağlamı adı altında yapılan bu ayrıma ilişkin iddialar, Thomas Kuhn'un 1962 yılında (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38. Philosophy's New Challenge: Experiments and Intentional Action.N. Ángel Pinillos, Nick Smith, G. Shyam Nair, Cecilea Mun & Peter Marchetto - 2011 - Mind and Language 26 (1):115-139.
  Experimental philosophers have gathered impressive evidence for the surprising conclusion that philosophers' intuitions are out of step with those of the folk. As a result, many argue that philosophers' intuitions are unreliable. Focusing on the Knobe Effect, a leading finding of experimental philosophy, we defend traditional philosophy against this conclusion. Our key premise relies on experiments we conducted which indicate that judgments of the folk elicited under higher quality cognitive or epistemic conditions are more likely to resemble those of the (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   27 citations  
 39.  20
  Advances and Analysis on Reducing Webpage Response Time with Effect of Edge Computing.N. Kamiyama, Y. Nakano, K. Shiomoto, G. Hasegawa, Masayuki Murata & Hideo Miyahara - 2018 - 2016 IEEE Global Communications Conference (GLOBECOM) 4.
  Modern webpages consist of many rich objects dynamically produced by servers and client terminals at diverse locations, so we face an increase in web response time. To reduce the time, edge computing, in which dynamic objects are generated and delivered from edge nodes, is effective. For ISPs and CDN providers, it is desirable to estimate the effect of reducing the web response time when introducing edge computing. Therefore, in this paper, we derive a simple formula that estimates the lower bound (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40. Foucault'da Özne, İktidar ve Şiddet İlişkisi.Metehan Karakurt & Adem Çelik - 2020 - In Atıl Cem Çi̇çek & Cengiz Ergün (eds.), Ulusal Si̇yaset Bi̇li̇mi̇ Ve Kamu Yöneti̇mi̇ Kongresi̇ Bi̇ldi̇ri̇ Özetleri̇ Ki̇tabi. Kars, Kars Merkez/Kars, Türkiye: pp. 34.
  Michel Foucault’nun çalışmalarının merkezi noktalarından birisini, Batı kültüründe insanların, özneye dönüştürülmesinin tarihini ortaya çıkarmak oluşturmaktadır. Diğerini ise, özneye dönüştürme tekniklerine karşı verilen mücadeleler, çeşitli iktidar tekniklerinin dayattığı bireysellik ve kimlikten kurtulmanın, özgürleşmenin imkânı oluşturmaktadır. İnsanları, öznelere dönüştüren süreçleri bir bütün olarak ele almak yerine, çeşitli nesneleştirme kipleri üzerinden incelemenin daha akıllıca bir yol olduğunu düşünen Foucault, çalışmalarında insanı özneye dönüştüren üç ayrı nesneleştirme kipine yoğunlaşır. Bunlar; kendilerine bilim statüsü kazandırmaya çalışan filoloji gibi araştırma kipleri, deli ile akıllı, hasta ile sağlıklı, (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41. Philosophy's New Challenge: Experiments and Intentional Action.N. Ángel Pinillos, Nick Smith, G. Shyam Nair, Peter Marchetto & Cecilea Mun - 2011 - Mind and Language 26 (1):115-139.
  Experimental philosophers have gathered impressive evidence for the surprising conclusion that philosophers' intuitions are out of step with those of the folk. As a result, many argue that philosophers' intuitions are unreliable. Focusing on the Knobe Effect, a leading finding of experimental philosophy, we defend traditional philosophy against this conclusion. Our key premise relies on experiments we conducted which indicate that judgments of the folk elicited under higher quality cognitive or epistemic conditions are more likely to resemble those of the (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   26 citations  
 42. Bilim ve Sözde Bilim: Bilimsel Topluluğun Doğasının Belirlenmesi ve Sözde Bilimin Ayırt Edilmesine Yönelik Sosyal Bir Ölçüt.Alper Bilgehan Yardımcı - 2019 - Kaygı. Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Dergisi 18 (2):567-588.
  Bilimin ne olduğunun tespit edilmesi ve bilimi sözde bilimlerden ya da bilimsel olmayan alanlardan ayırt edecek ölçütün ne olması gerektiğine yönelik tartışma, bilim felsefesinde sınır çizme sorunu olarak ele alınmaktadır. Bu makalede, öncelikle söz konusu soruna yönelik geleneksel yaklaşımlar incelenmiş ve ardından bu yaklaşımların bilimsel toplulukların doğasına ilişkin özellikleri göz ardı ettiği ortaya konmuştur. Daha önce yapılan çalışmalar bilimi daha çok önermeler, ifadeler ya da salt epistemik bir sistem olarak ele almakta ve bilimsel akıl yürütmenin biçimi ile bilimsel kuramların özelliklerine (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 43. Freud Ve Ahlak Düşüncesi Freud And Moral Reflection.Richard Rorty - 2010 - Ethos: Dialogues in Philosophy and Social Sciences 3 (2).
  Freud, kendini Kopernik ve Darwin’in de dahil olduğu merkezsizleştirici düşünce hareketi içinde görmekteydi. Ünlü bir pasajında, psikanalizin, “egoya kendi evinin bile efendisi olmadığını, ancak aklında, bilinçten uzak bir biçimde olup bitenlerin kıt bilgisi ile yetinmesi gerektiğini kanıtlamaya çabaladığını” söyler. Kendimizin önemli olduğu hissi veya özdenetim duygumuz, gerçekten kendimize karşı şeffaf olduğumuz inancına mı dayanmaktadır? Bilinç dışının keşfi neden arzularımızın keşfine değersizlik eklemek zorundadır?Freud thought of himself as part of the same “decentering” movement of thought to which Copernicus and Darwin belonged. (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44.  70
  Politikayı Hannah Arendt'le Birlikte Yeniden Düşünmek.Metehan Karakurt & Adem Çelik - manuscript
  Modern politika tanımlarında hâkim kavramlardan söz etmek olasıdır. Bu kavramlar arasında; iktidar, şiddet, hiyerarşi, güvenlik, kaynak dağıtımı öne çıkanlardır. Politika, birçoklarına göre, iktidarın ve gücün nasıl dağıtıldığı ve kullanıldığıyla ilgilidir. Politika, salt iktidarla ilişkili bir biçimde tanımlandığında, şiddet, politikanın etkili araçlarından birisi gibi görünür. Hatta daha ileriye gidilerek, şiddet, iktidarın dışavurumu olarak görülür. C. W. Mills’in, “siyaset iktidar mücadelesinden ibarettir; iktidarın nihai biçimi ise şiddettir” ya da Mao Zedong’un “siyaset, kan dökülmeyen savaş; savaş ise kan dökülen siyasettir” sözleri, siyaset ile (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45. Literature and Readers' Empathy: A Qualitative Text Manipulation Study.Anezka Kuzmicova, Anne Mangen, Hildegunn Støle & Anne Charlotte Begnum - forthcoming - Language and Literature 26.
  Several quantitative studies (e.g. Kidd & Castano, 2013a; Djikic et al., 2013) have shown a positive correlation between literary reading and empathy. However, the literary nature of the stimuli used in these studies has not been defined at a more detailed, stylistic level. In order to explore the stylistic underpinnings of the hypothesized link between literariness and empathy, we conducted a qualitative experiment in which the degree of stylistic foregrounding was manipulated. Subjects (N = 37) read versions of Katherine Mansfield's (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46. A Note on a Remark of Evans.Wolfgang Barz - 2016 - Polish Journal of Philosophy 10 (2):7-15.
  In his seminal paper, ‘Can There Be Vague Objects?’ (1978), Gareth Evans advanced an argument purporting to prove that the idea of indeterminate identity is incoherent. Aware that his argument was incomplete as it stands, Evans added a remark at the end of his paper, in which he explained how the original argument needed to be modified to arrive at an explicit contradiction. This paper aims to develop a modified version of Evans’ original argument, which I argue (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47.  14
  Nota Sobre o Frege de Evans.Sagid Salles - 2019 - Investigação Filosófica 10:39-46.
  Evans famosamente declarou que Frege não aceitou a possibilidade de sentido sem referente, o que significa que ele não foi tão tolerante com nomes vazios quanto comumente se pensa. Um problema central para a tese de Evans é que Frege diz explicitamente que aceita esta possibilidade, e parece que ele de fato foi tolerante com nomes vazios. Neste artigo, defendo que a solução de Evans para este problema implica que Frege estava comprometido com uma explicação implausível das (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 48.  86
  Addiction, Identity, Morality.Brian D. Earp, Joshua August Skorburg, Jim A. C. Everett & Julian Savulescu - 2019 - Ajob Empirical Bioethics 10 (2):136-153.
  Background: Recent literature on addiction and judgments about the characteristics of agents has focused on the implications of adopting a ‘brain disease’ versus ‘moral weakness’ model of addiction. Typically, such judgments have to do with what capacities an agent has (e.g., the ability to abstain from substance use). Much less work, however, has been conducted on the relationship between addiction and judgments about an agent’s identity, including whether or to what extent an individual is seen as the same person after (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 49.  25
  Foucault'da Özne, İktidar ve Şiddet İlişkisi.Metehan Karakurt & Adem Çelik - 2020 - In Atıl Cem Çi̇çek & Ergün Cengiz (eds.), I. Ulusal Si̇yaset Bi̇li̇mi̇ Ve Kamu Yöneti̇mi̇ Kongresi̇ Bi̇ldi̇ri̇ Özetleri̇ Ki̇tabi. Kars, Kars Merkez/Kars, Türkiye:
  Michel Foucault’nun çalışmalarının merkezi noktalarından birisini, Batı kültüründe insanların, özneye dönüştürülmesinin tarihini ortaya çıkarmak oluşturmaktadır. Diğerini ise, özneye dönüştürme tekniklerine karşı verilen mücadeleler, çeşitli iktidar tekniklerinin dayattığı bireysellik ve kimlikten kurtulmanın, özgürleşmenin imkânı oluşturmaktadır. İnsanları, öznelere dönüştüren süreçleri bir bütün olarak ele almak yerine, çeşitli nesneleştirme kipleri üzerinden incelemenin daha akıllıca bir yol olduğunu düşünen Foucault, çalışmalarında insanı özneye dönüştüren üç ayrı nesneleştirme kipine yoğunlaşır. Bunlar; kendilerine bilim statüsü kazandırmaya çalışan filoloji gibi araştırma kipleri, deli ile akıllı, hasta ile sağlıklı, (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50. Understanding Evans.Rick Grush - manuscript
  This paper is largely exegetical/interpretive. My goal is to demonstrate that some criticisms that have been leveled against the program Gareth Evans constructs in The Varieties of Reference (Evans 1980, henceforth VR) misfire because they are based on misunderstandings of Evans’ position. First I will be discussing three criticisms raised by Tyler Burge (Burge, 2010). The first has to do with Evans’ arguments to the effect that a causal connection between a belief and an object is (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 1000