Results for 'N. G. Evans'

1000+ found
Order:
See also
Nicholas Evans
Australian National University
 1. Great Expectations—Ethics, Avian Flu and the Value of Progress.N. G. Evans - 2013 - Journal of Medical Ethics 39 (4):209-213.
  A recent controversy over the US National Science Advisory Board for Biosecurity's recommendation to censor two publications on genetically modified H5N1 avian influenza has generated concern over the threat to scientific freedom such censorship presents. In this paper, I argue that in the case of these studies, appeals to scientific freedom are not sufficient to motivate a rejection of censorship. I then use this conclusion to draw broader concerns about the ethics of dual-use research.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   5 citations  
 2.  31
  Evrensel İlkeler Işığında Yerel Değerlerin Anlamlandırılması Olanaklı Mıdır? Kant’ın Ahlâk İlkesinin Uygulanmasına Dair Öneriler.İsmail Serin - 2009 - In Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE) Kamu Etiği Sempozyumu, Sempozyum Bildirileri Kitabı. Ankara, Turkey: pp. 235-238.
  İlk kez derli toplu bir biçimde Aydınlanma Çağının en önemli ve etkili filozofu İmmanuel Kant’ın dillendirdiği evrensel ahlâk yasası uyarınca insan öyle eylemelidir ki, davranışıyla insanı araç haline getirmesin. Kültürden, toplumun koşullarından, geleneklerden ve dinsel etkilerden arındırılmış bu ilkenin buyurganlığı herhangi bir koşul ya da sınır tanımamasıyla ünlüdür. Oysa insanlar, hem bireysel hem de toplumsal gerekçelerle bu formel ilkeyle kendilerini her zaman bir çekişme içinde bulurlar. Kant’ın ahlâk anlayışı açısından etik değerlerin herhangi bir kültürel, toplumsal ya da siyasal baskı ya (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  49
  Special Relativity as a Stage in the Development of Quantum Theory: A New Outlook of Scientific Revolution.Rinat M. Nugayev - 1988 - Historia Scientiarum (34):57-79.
  To comprehend the special relativity genesis, one should unfold Einstein’s activities in quantum theory first . His victory upon Lorentz’s approach can only be understood in the wider context of a general programme of unification of classical mechanics and classical electrodynamics, with relativity and quantum theory being merely its subprogrammes. Because of the lack of quantum facets in Lorentz’s theory, Einstein’s programme, which seems to surpass the Lorentz’s one, was widely accepted as soon as quantum theory became a recognized part (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   4 citations  
 4. Alcune interpretazioni della filosofia bruniana nell'Ottocento e Novecento.Stefano Ulliana (ed.) - 2012 - www.simplicissimus.it.
  Questo breve volume prende in considerazione, analizza e commenta alcune interpretazioni magistrali della filosofia di Giordano Bruno, che hanno attraversato l'800 ed il '900, indirizzandone l'orizzonte di comprensione. Il testo inizia con l'interpretazione di G.W.F. Hegel e di B. Spaventa, per poi accedere a quella di G. Gentile. Il volume si conclude con l'analisi ed il commento dell'interpretazione fornita da N. Badaloni. Una piccola bibliografia bruniana conclude il testo.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  78
  Argumenty platońskie.David Evans - 1998 - Ruch Filozoficzny 55 (1):15-29.
  D. Evans, Argumenty platońskie, transl. Zbigniew Nerczuk.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6.  10
  Kierkegaard'ın umutsuzluk kavramını Higgins'ın Benlik Uyuşmazlıkları Kuramı üzerinden okumak.Duygu Dincer - manuscript
  Ölümcül Hastalık Umutsuzluk adlı eserinde umutsuzluğu, ben’in bir hastalığı ve kendine yönelen bir ilişkinin sonucu olarak ele alan Danimarkalı filozof Søren Aabye Kierkegaard, bu hastalığın kişide üç farklı şekilde görülebileceğini öne sürmüştür: “(a) bir ben’i olduğunun farkında olmayan umutsuz kişi, (b) kendisi olmak isteyen umutsuz kişi ve (c) kendisi olmak istemeyen umutsuz kişi.” Kierkegaard’a göre kendi ben’ininden kurtulmak isteyen kişi, “olmak istediği ben” hâline gelemediği için olduğu ben’ine katlanamamakta ve bu nedenle umutsuzluk yaşamaktadır. Bu çalışma kapsamında Kierkegaard’ın benlik ve umutsuzluk (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7. Sınıftan Kaçan Çocuk.Ismet Sahin - 2014 - Ankara, Turkey: Praksis.
  8-9 Kasım 2012’de, Hacettepe Üniversitesi İngilizce İktisat Bölümü tarafından düzenlenen “Marx, Marksizmler ve Özgürlük” konferansı uzun zamandır üzerinde çalıştığım konular ile ilgili görüşlerimi sunma fırsatı verdi. Praksis dergisini ilk yayınladığım 1996 yılında aşağıda sunduğum düşüncelerimin temellerini atmıştım aslında. Ancak hala teoride ki sorunu bir bütün olarak, Marx ve Engels’te değil Marksizmin kavranılışında olduğunda ısrarcıydım. Çalışmalarım, Marx’ın tarih, diyalektik yöntem, sınıf savaşımı, kapitalizm eleştirisi ve bilim anlayışı gibi pek çok temel konuda tamamen farklı teorik perspektif ve anlayış geliştirmemle sonuçlandı. Bu görüşlerimi (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8. On the Genealogy of Universals: The Metaphysical Origins of Analytic Philosophy.Fraser MacBride - 2018 - Oxford: Oxford University Press.
  The concepts of particular and universal have grown so familiar that their significance has become difficult to discern, like coins that have been passed back and forth too many times, worn smooth so their values can no longer be read. On the Genealogy of Universals seeks to overcome our sense of over-familiarity with these concepts by providing a case study of their evolution during the late nineteenth century and early twentieth century, a study that shows how the history of these (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 9. We Live Forwards but Understand Backwards: Linguistic Practices and Future Behavior.Henry Jackman - 1999 - Pacific Philosophical Quarterly 80 (2):157-177.
  Ascriptions of content are sensitive not only to our physical and social environment, but also to unforeseeable developments in the subsequent usage of our terms. This paper argues that the problems that may seem to come from endorsing such 'temporally sensitive' ascriptions either already follow from accepting the socially and historically sensitive ascriptions Burge and Kripke appeal to, or disappear when the view is developed in detail. If one accepts that one's society's past and current usage contributes to what one's (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   24 citations  
 10. Jazz Bands, Camping Trips and Decommodification: G. A. Cohen on Community.N. Vrousalis - 2012 - Socialist Studies 8 (1):141-163.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   4 citations  
 11. Causal Powers, Hume’s Early German Critics, and Kant’s Response to Hume.Brian A. Chance - 2013 - Kant-Studien 104 (2):213-236.
  Eric Watkins has argued on philosophical, textual, and historical grounds that Kant’s account of causation in the first Critique should not be read as an attempt to refute Hume’s account of causation. In this paper, I challenge the arguments for Watkins’ claim. Specifically, I argue (1) that Kant’s philosophical commitments, even on Watkins’ reading, are not obvious obstacles to refuting Hume, (2) that textual evidence from the “Disciple of Pure Reason” suggests Kant conceived of his account of causation as such (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 12.  67
  Indexikalität und Infallibilität.Geert Keil - 2000 - In Audun Ofsti, Peter Ulrich & Truls Wyller (eds.), Indexicality and Idealism: The Self in Philosophical Perspective. Mentis.
  Some, if not all statements containing the word 'I' seem to be 'immune to error through misidentification relative to the first-person pronoun' (Shoemaker). This immunity, however, is due to the fact that the pronoun 'I' plays no identifying role in the first place. Since no identification takes place here, the alleged immunity to misidentification should come as no surprise. But there is a second immunity thesis, which captures the peculiarity of 'I' better: The first-person pronoun is immune to reference-failure. Some (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13.  13
  Karl Popper'ın Yönteminde Hipotetik-Dedüktif Formun Bilimsel İnşası.Ozun Cetinkaya - 2014 - Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 1 (19):103-119.
  Bu çalışmada bilginin kazandığı doğru nitelemesi ve bilimsel bilgide doğrunun bir dogma haline gelmesi, kökenleriyle birlikte tartışılacaktır. Bu hususta Karl Popper'ın yanlışlamacı bilim imgesinin anlatıldığı bu çalışmada ikili bir yol izlenecektir. İlki; Popper'ın neye, neden karşı çıktığı üzerine, ikincisi ise bu karşı çıkış sonucunda açılan boşluğun nasıl doldurulduğudur. Dolayısıyla birinci aşama Popper açısından geleneksel imgeye yapılan bir kritik niteliğinde olurken, ikinci aşama ise Poppercı bilim imgesinin serimlendiği bölümü oluşturacaktır. Nihayetinde Popper yenilikleriyle bilimsel düşünüşe yeni bir soluk getirirken, son bölümde sisteminin (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14.  7
  Bilimde Sınır Çizme Problemi: Popper, Lakatos, Kuhn ve Sonrası.Alper Bilgehan Yardımcı - 2018 - Dissertation, Dokuz Eylül Üniversitesi
  Bilimin ne olduğunun belirlenmesi ve bu bağlamda bilimin sözde bilim ya da bilimsel olmayan alanlara ilişkin sınırının nasıl çizileceği tartışması, bilim felsefesinde sınır çizme problemi olarak ele alınmaktadır. Çalışmanın ana konusunu oluşturan bu problem, özellikle yirminci yüzyıldan itibaren, bilim felsefecileri tarafından birçok ölçüt ortaya konularak çözümlenmeye çalışılmıştır. Bu ölçütler genellikle, bilim ile sözde bilim arasındaki sınırı belirlemek amacıyla, bilimi mantık ve mantıksal önermeler üzerinden değerlendirmektedir. Şu ana kadar Viyana Çevresi, Popper, Kuhn, Lakatos gibi filozoflarca ortaya konulan ölçütler, nihai olarak problemi (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15.  25
  A Simple Theory Containing its Own Truth Predicate.Nicholas Shackel - forthcoming - South American Journal of Logic.
  Tarski's indefinability theorem shows us that truth is not definable in arithmetic. The requirement to define truth for a language in a stronger language (if contradiction is to be avoided) lapses for particularly weak languages. A weaker language, however, is not necessary for that lapse. It also lapses for an adequately weak theory. It turns out that the set of G{\"o}del numbers of sentences true in arithmetic modulo $n$ is definable in arithmetic modulo $n$.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16. Review of Robert N. Johnson and Michael Smith (Eds.), Passions & Projections: Themes From the Philosophy of Simon Blackburn[REVIEW]Noell Birondo - 2017 - Philosophical Quarterly 67 (266):171-174.
  Simon Blackburn has not shied away from the use of vivid imagery in developing, over a long and prolific career, a large-scale philosophical vision. Here one might think, for instance, of ‘Practical Tortoise Raising’ or ‘Ramsey's Ladder’ or ‘Frege's Abyss’. Blackburn develops a ‘quasi-realist’ account of many of our philosophical and everyday commitments, both theoretical (e.g., modality and causation) and practical (e.g., moral judgement and normative reasons). Quasi-realism aims to provide a naturalistic treatment of its targeted phenomena while earning the (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 17. Moral Constraints on Gender Concepts.N. G. Laskowski - forthcoming - Ethical Theory and Moral Practice.
  Are words like ‘woman’ or ‘man’ sex terms that we use to talk about biological features of individuals? Are they gender terms that we use to talk about non-biological features e.g. social roles? Contextualists answer both questions affirmatively, arguing that these terms concern biological or non-biological features depending on context. I argue that a recent version of contextualism from Jennifer Saul that Esa Diaz-Leon develops doesn't exhibit the right kind of flexibility to capture our theoretical intuitions or moral and political (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18. Conceptual Analysis in Metaethics.N. G. Laskowski & Stephen Finlay - 2017 - In Tristram McPherson & David Plunkett (eds.), The Routledge Handbook of Metaethics. Routledge. pp. 536-551.
  A critical survey of various positions on the nature, use, possession, and analysis of normative concepts. We frame our treatment around G.E. Moore’s Open Question Argument, and the ways metaethicists have responded by departing from a Classical Theory of concepts. In addition to the Classical Theory, we discuss synthetic naturalism, noncognitivism (expressivist and inferentialist), prototype theory, network theory, and empirical linguistic approaches. Although written for a general philosophical audience, we attempt to provide a new perspective and highlight some underappreciated problems (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 19.  83
  Resisting Reductive Realism.N. G. Laskowski - forthcoming - In Russ Shafer-Landau (ed.), Oxford Studies in Metaethics Volume 15. Oxford University Press.
  Ethicists struggle to take reductive views seriously. They also have trouble conceiving of some supervenience failures. Understanding why provides further evidence for a kind of hybrid view of normative concept use.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 20. The World is Not Enough.Nathan Robert Howard & N. G. Laskowski - forthcoming - Noûs.
  Throughout his career, Derek Parfit made the bold suggestion, at various times under the heading of the "Normativity Objection," that anyone in possession of normative concepts is in a position to know, on the basis of their competence with such concepts alone, that reductive realism in ethics is not even possible. Despite the prominent role that the Normativity Objection plays in Parfit's non-reductive account of the nature of normativity, when the objection hasn't been ignored, it's been criticized and even derided. (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21. Singularity Warfare: A Bibliometric Survey of Militarized Transhumanism.Woody Evans - 2007 - Journal of Evolution and Technology 16 (1):161-65.
  This paper examines the responses to advanced and transformative technologies in military literature, attenuates the conclusions of earlier work suggesting that there is an “ignorance of transhumanism” in the military, and updates the current layout of transhuman concerns in military thought. The military is not ignorant of transhuman issues and implications, though there was evidence for this in the past; militaries and non-state actors increasingly use disruptive technologies with what we may call transhuman provenance.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22. Van Gordon, W., Shonin, E., Griffiths, M. D., Singh, N. N. (2014). There is Only One Mindfulness: Why Science and Buddhism Need to Work More Closely Together. Mindfulness, In Press.William Van Gordon, Edo Shonin, Mark Griffiths & Nirbhay Singh - 2014 - Mindfulness:In Press.
  The paper by Monteiro, Musten and Compson (2014) is to be commended for providing a comprehensive discussion of the compatibility issues arising from the integration of mindfulness – a 2,500-year-old Buddhist practice – into research and applied psychological domains. Consistent with the observations of various others (e.g., Dunne, 2011; Kang & Whittingham, 2010), Monteiro and colleagues have not only highlighted that there are differences in how Buddhism and contemporary mindfulness interventional approaches interpret and contextualize mindfulness, but there are also differing (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 23. Toward An Ontology of Geo-Reasoning to Aid Response to Weapons of Mass Destruction.David Kirsh, Peterson N. & Lenert L. - 2005 - American Medical Assoc Conference:400-404.
  A startling amount of intelligent activity can be controlled without reasoning or thought. By tuning the perceptual system to task relevant properties a creature can cope with relatively sophisticated environments without concepts. There is a limit, however, to how far a creature without concepts can go. Rod Brooks, like many ecologically oriented scientists, argues that the vast majority of intelligent behaviour is concept-free. To evaluate this position I consider what special benefits accrue to concept-using creatures. Concepts are either necessary for (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24.  58
  Reductivism, Nonreductivism and Incredulity About Streumer’s Error Theory.N. G. Laskowski - 2018 - Analysis 78 (4):766-776.
  In Unbelievable Errors, Bart Streumer argues via elimination for a global error theory, according to which all normative judgments ascribe properties that do not exist. Streumer also argues that it is not possible to believe his view, which is a claim he uses in defending his view against several objections. I argue that reductivists and nonreductivists have compelling responses to Streumer's elimination argument – responses constituting strong reason to reject Streumer’s diagnosis of any alleged incredulity about his error theory.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25. Truth and Meaning.Robert C. Cummins - 2002 - In Joseph Keim-Campbell, Michael O'Rourke & David Shier (eds.), Meaning and Truth: Investigations in Philosophical Semantics. Seven Bridges Press. pp. 175-197.
  D O N A L D D AV I D S O N’S “ Meaning and Truth,” re vo l u t i o n i zed our conception of how truth and meaning are related (Davidson    ). In that famous art i c l e , Davidson put forw a rd the bold conjecture that meanings are satisfaction conditions, and that a Tarskian theory of truth for a language is a theory of meaning for that language. (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 26. Philosophy's New Challenge: Experiments and Intentional Action.N. Ángel Pinillos, Nick Smith, G. Shyam Nair, Cecilea Mun & Peter Marchetto - 2011 - Mind and Language 26 (1):115-139.
  Experimental philosophers have gathered impressive evidence for the surprising conclusion that philosophers' intuitions are out of step with those of the folk. As a result, many argue that philosophers' intuitions are unreliable. Focusing on the Knobe Effect, a leading finding of experimental philosophy, we defend traditional philosophy against this conclusion. Our key premise relies on experiments we conducted which indicate that judgments of the folk elicited under higher quality cognitive or epistemic conditions are more likely to resemble those of the (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   23 citations  
 27. Computer Models of Constitutive Social Practices.Richard Evans - 2016 - In Vincent Müller (ed.), Fundamental Issues of Artificial Intelligence. Springer. pp. 389-409.
  Research in multi-agent systems typically assumes a regulative model of social practice. This model starts with agents who are already capable of acting autonomously to further their individual ends. A social practice, according to this view, is a way of achieving coordination between multiple agents by restricting the set of actions available. For example, in a world containing cars but no driving regulations, agents are free to drive on either side of the road. To prevent collisions, we introduce driving regulations, (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28. Philosophy's New Challenge: Experiments and Intentional Action.N. Ángel Pinillos, Nick Smith, G. Shyam Nair, Cecilea Mun & Peter Marchetto - 2011 - Mind and Language 26 (1):115-139.
  Experimental philosophers have gathered impressive evidence for the surprising conclusion that philosophers' intuitions are out of step with those of the folk. As a result, many argue that philosophers' intuitions are unreliable. Focusing on the Knobe Effect, a leading finding of experimental philosophy, we defend traditional philosophy against this conclusion. Our key premise relies on experiments we conducted which indicate that judgments of the folk elicited under higher quality cognitive or epistemic conditions are more likely to resemble those of the (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   21 citations  
 29. Freud Ve Ahlak Düşüncesi Freud And Moral Reflection.Richard Rorty - 2010 - Ethos: Dialogues in Philosophy and Social Sciences 3 (2).
  Freud, kendini Kopernik ve Darwin’in de dahil olduğu merkezsizleştirici düşünce hareketi içinde görmekteydi. Ünlü bir pasajında, psikanalizin, “egoya kendi evinin bile efendisi olmadığını, ancak aklında, bilinçten uzak bir biçimde olup bitenlerin kıt bilgisi ile yetinmesi gerektiğini kanıtlamaya çabaladığını” söyler. Kendimizin önemli olduğu hissi veya özdenetim duygumuz, gerçekten kendimize karşı şeffaf olduğumuz inancına mı dayanmaktadır? Bilinç dışının keşfi neden arzularımızın keşfine değersizlik eklemek zorundadır?Freud thought of himself as part of the same “decentering” movement of thought to which Copernicus and Darwin belonged. (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30. Re-Expressing Normative Pragmatism.Richard Evans - 2009 - In Collective Intentionality VI, Berkeley.
  The central claim of normative pragmatism is that intentional states can be explained in terms of participation in practices. My aim in this paper is not so much to defend this claim as to rearticulate it in a different medium: the medium of computation. I describe two computer programs in which this claim is re-expressed. The first is the latest version of THE SIMS, in which participation in practices enables the Sims to do and understand more. The second is a (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31. Swarms Are Hell: Warfare as an Anti-Transhuman Choice.Woody Evans - 2013 - Journal of Evolution and Technology 23 (1):56-60.
  The use of advanced technologies, even of so-called transhuman technology, does not make militaries transhuman. Transhumanism includes dimensions of ethics that are themselves in direct conflict with many transhuman capabilities of soldiers in warfare. The use of advanced weapons of mass destruction represents an anti-humanism that undermines the modern, open, and high-tech nation state.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32. Collective Intentionality VI, Berkeley.Richard Evans - 2009
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33. Introducing Exclusion Logic as a Deontic Logic.Richard Evans - 2010 - DEON 2010 10 (1):179-195.
  This paper introduces Exclusion Logic - a simple modal logic without negation or disjunction. We show that this logic has an efficient decision procedure. We describe how Exclusion Logic can be used as a deontic logic. We compare this deontic logic with Standard Deontic Logic and with more syntactically restricted logics.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34. Representing Personality Traits as Conditionals.Richard Evans - 2011 - Aisb 4 (1):35-42.
  This paper compares two approaches to representing personality traits in synthetic agents. It proposes a set of goals that any computational implementation of personality should satisfy. It describes the personality trait system used in The Sims 3. Then an alternative system is described, in which traits are represented as conditionals relating world state to emotional state. It is shown that the conditionals model does a better job of satisfying the desiderata.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35.  44
  Plural Slot Theory.T. Scott Dixon - 2018 - In Karen Bennett & Dean Zimmerman (eds.), Oxford Studies in Metaphysics Volume 11. Oxford: Oxford University Press. pp. 193-223.
  Kit Fine (2000) breaks with tradition, arguing that, pace Russell (e.g., 1903: 228), relations have neither directions nor converses. He considers two ways to conceive of these new "neutral" relations, positionalism and anti-positionalism, and argues that the latter should be preferred to the former. Cody Gilmore (2013) argues for a generalization of positionalism, slot theory, the view that a property or relation is n-adic if and only if there are exactly n slots in it, and (very roughly) that each slot (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36. Understanding Evans.Rick Grush - manuscript
  This paper is largely exegetical/interpretive. My goal is to demonstrate that some criticisms that have been leveled against the program Gareth Evans constructs in The Varieties of Reference (Evans 1980, henceforth VR) misfire because they are based on misunderstandings of Evans’ position. First I will be discussing three criticisms raised by Tyler Burge (Burge, 2010). The first has to do with Evans’ arguments to the effect that a causal connection between a belief and an object is (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37. A Note on a Remark of Evans.Wolfgang Barz - 2016 - Polish Journal of Philosophy 10 (2):7-15.
  In his seminal paper, ‘Can There Be Vague Objects?’ (1978), Gareth Evans advanced an argument purporting to prove that the idea of indeterminate identity is incoherent. Aware that his argument was incomplete as it stands, Evans added a remark at the end of his paper, in which he explained how the original argument needed to be modified to arrive at an explicit contradiction. This paper aims to develop a modified version of Evans’ original argument, which I argue (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38.  67
  Enhancing the Prediction of Emotionally Intelligent Behavior: The PAT Integrated Framework Involving Trait EI, Ability EI, and Emotion Information Processing.Ashley Vesely Maillefer, Shagini Udayar & Marina Fiori - 2018 - Frontiers in Psychology 9.
  Emotional Intelligence (EI) has been conceptualized in the literature either as a dispositional tendency, in line with a personality trait (trait EI; Petrides and Furnham, 2001), or as an ability, moderately correlated with general intelligence (ability EI; Mayer and Salovey, 1997). Surprisingly, there have been few empirical attempts conceptualizing how the different EI approaches should be related to each other. However, understanding how the different approaches of EI may be interwoven and/or complementary is of primary importance for clarifying the conceptualization (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 39. Evans and First Person Authority.Martin Francisco Fricke - 2009 - Abstracta 5 (1):3-15.
  In The Varieties of Reference, Gareth Evans describes the acquisition of beliefs about one’s beliefs in the following way: ‘I get myself in a position to answer the question whether I believe that p by putting into operation whatever procedure I have for answering the question whether p.’ In this paper I argue that Evans’s remark can be used to explain first person authority if it is supplemented with the following consideration: Holding on to the content of a (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 40. Literature and Readers' Empathy: A Qualitative Text Manipulation Study.Anezka Kuzmicova, Anne Mangen, Hildegunn Støle & Anne Charlotte Begnum - forthcoming - Language and Literature 26.
  Several quantitative studies (e.g. Kidd & Castano, 2013a; Djikic et al., 2013) have shown a positive correlation between literary reading and empathy. However, the literary nature of the stimuli used in these studies has not been defined at a more detailed, stylistic level. In order to explore the stylistic underpinnings of the hypothesized link between literariness and empathy, we conducted a qualitative experiment in which the degree of stylistic foregrounding was manipulated. Subjects (N = 37) read versions of Katherine Mansfield's (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41. Whatever Happened to Evans' Action Component?Desheng Zong - July 2017 - Philosophy 92 (3):449-470.
  A long line of writers on Evans – Andy Hamilton, Lucy O'Brien, Jose Bermudez, and Jason Stanley, to name just a few – assess Evans' account of first-person thought without heeding his warnings that his theory comprises an information and an action component. By omitting the action component, these critics are able to characterize Evans' theory as a perceptual model theory and reject it on that ground. This paper is an attempt to restore the forgotten element. With (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 42. Everyday Attitudes About Euthanasia and the Slippery Slope Argument.Adam Feltz - 1st ed. 2015 - In Jukka Varelius & Michael Cholbi (eds.), New Directions in the Ethics of Assisted Suicide and Euthanasia. Springer Verlag.
  This chapter provides empirical evidence about everyday attitudes concerning euthanasia. These attitudes have important implications for some ethical arguments about euthanasia. Two experiments suggested that some different descriptions of euthanasia have modest effects on people’s moral permissibility judgments regarding euthanasia. Experiment 1 (N = 422) used two different types of materials (scenarios and scales) and found that describing euthanasia differently (‘euthanasia’, ‘aid in dying’, and ‘physician assisted suicide’) had modest effects (≈3 % of the total variance) on permissibility judgments. These (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 43. Jakob Friedrich Fries (1773-1843): Eine Philosophie der Exakten Wissenschaften.Kay Herrmann - 1994 - Tabula Rasa. Jenenser Zeitschrift Für Kritisches Denken (6).
  Jakob Friedrich Fries (1773-1843): A Philosophy of the Exact Sciences -/- Shortened version of the article of the same name in: Tabula Rasa. Jenenser magazine for critical thinking. 6th of November 1994 edition -/- 1. Biography -/- Jakob Friedrich Fries was born on the 23rd of August, 1773 in Barby on the Elbe. Because Fries' father had little time, on account of his journeying, he gave up both his sons, of whom Jakob Friedrich was the elder, to the Herrnhut Teaching (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44. Desiring to Desire: Russell, Lewis and G.E.Moore.Charles Pigden - 2007 - In Susana Nuccetelli & Gary Seay (eds.), Themes from G.E.Moore. Oxford University Press. pp. 244-260.
  I have two aims in this paper. In §§2-4 I contend that Moore has two arguments (not one) for the view that that ‘good’ denotes a non-natural property not to be identified with the naturalistic properties of science and common sense (or, for that matter, the more exotic properties posited by metaphysicians and theologians). The first argument, the Barren Tautology Argument (or the BTA), is derived, via Sidgwick, from a long tradition of anti-naturalist polemic. But the second argument, the Open (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45.  46
  Review of Christopher Bobonich (Ed.), The Cambridge Companion to Ancient Ethics[REVIEW]Noell Birondo - 2018 - The Classical Review 68 (2):305-308.
  ‘Greek Ethics’, an undergraduate class taught by the British moral philosopher N. J. H. Dent, introduced this reviewer to the ethical philosophy of ancient Greece. The class had a modest purview—a sequence of Socrates, Plato, and Aristotle—but it proved no less effective, in retrospect, than more synoptic classes for having taken this apparently limited and (for its students and academic level) appropriate focus. This excellent Companion will now serve any such class extremely well, allowing students a broader exposure than that (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46.  93
  Revising Global Theories of Justice to Include Public Goods.Heather Widdows & Peter G. N. West-Oram - 2013 - Journal of Global Ethics 9 (2):227 - 243.
  Our aim in this paper is to suggest that most current theories of global justice fail to adequately recognise the importance of global public goods. Broadly speaking, this failing can be attributed at least in part to the complexity of the global context, the individualistic focus of most theories of justice, and the localised nature of the theoretical foundations of most theories of global justice. We argue ? using examples (particularly that of protecting antibiotic efficacy) ? that any truly effective (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 47. Evans's Anti-Cartesian Argument: A Critical Evaluation.Anne Newstead - 2006 - Ratio 19 (2):214-228.
  In chapter 7 of The Varieties of Reference, Gareth Evans claimed to have an argument that would present "an antidote" to the Cartesian conception of the self as a purely mental entity. On the basis of considerations drawn from philosophy of language and thought, Evans claimed to be able to show that bodily awareness is a form of self-awareness. The apparent basis for this claim is the datum that sometimes judgements about one’s position based on body sense are (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 48. Inférences traditionelles comme n-lemmes.Gheorghe-Ilie Farte - 2014 - Argumentum. Journal of the Seminar of Discursive Logic, Argumentation Theory and Rhetoric 12 (2):136-140.
  In this paper we propose to present from a new perspective some loci comunes of traditional logic. More exactly, we intend to show that some hypothetico-disjunctive inferences (i.e. the complex constructive dilemma, the complex destructive dilemma, the simple constructive dilemma, the simple destructive dilemma) and two hypothetico-categorical inferences (namely modus ponendo-ponens and modus tollendo-tollens) particularize two more abstract inferential structures: the constructive n-lemma and the destructive nlemma.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 49.  5
  An Improved Ontological Representation of Dendritic Cells as a Paradigm for All Cell Types.Masci Anna Maria, N. Arighi Cecilia, D. Diehl Alexander, E. Lieberman Anne, Mungall Chris, H. Scheuermann Richard, Barry Smith & G. Cowell Lindsay - 2009 - BMC Bioinformatics 10 (1):70.
  The Cell Ontology (CL) is designed to provide a standardized representation of cell types for data annotation. Currently, the CL employs multiple is_a relations, defining cell types in terms of histological, functional, and lineage properties, and the majority of definitions are written with sufficient generality to hold across multiple species. This approach limits the CL’s utility for cross-species data integration. To address this problem, we developed a method for the ontological representation of cells and applied this method to develop a (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 50. Global Population and Global Justice: Equitable Distribution of Resources Among Countries.Peter G. N. West-Oram & Heather Widdows - 2012 - The Electronic Library of Science.
  Analysing the demands of global justice for the distribution of resources is a complex task and requires consideration of a broad range of issues. Of particular relevance is the effect that different distributions will have on global population growth and individual welfare. Since changes in the consumption and distribution of resources can have major effects on the welfare of the global population, and the rate at which it increases, it is important to establish meaningful principles to ensure a just distribution (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 1000