Results for 'Neil W. Williams'

1000+ found
Order:
See also
Neil W. Williams
University of Roehampton
 1. Against Atomic Individualism in Plural Subject Theory.Neil W. Williams - 2012 - Phenomenology and Mind 3:65-81.
  Within much contemporary social ontology there is a particular methodology at work. This methodology takes as a starting point two or more asocial or atomic individuals. These individuals are taken to be perfectly functional agents, though outside of all social relations. Following this, combinations of these individuals are considered, to deduce what constitutes a social group. Here I will argue that theories which rely on this methodology are always circular, so long as they purport to describe the formation of all (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2. The Backward Clock, Truth-Tracking, and Safety.John N. Williams & Neil Sinhababu - 2015 - Journal of Philosophy 112 (1):46-55.
  We present Backward Clock, an original counterexample to Robert Nozick’s truth-tracking analysis of propositional knowledge, which works differently from other putative counterexamples and avoids objections to which they are vulnerable. We then argue that four ways of analysing knowledge in terms of safety, including Duncan Pritchard’s, cannot withstand Backward Clock either.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   7 citations  
 3. Reasons, Inescapability and Persuasion.Neil Sinclair - 2016 - Philosophical Studies 173 (10):2823-2844.
  This paper outlines a new metasemantic theory of moral reason statements, focused on explaining how the reasons thus stated can be inescapable. The motivation for the theory is in part that it can explain this and other phenomena concerning moral reasons. The account also suggests a general recipe for explanations of conceptual features of moral reason statements. (Published with Open Access.).
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   8 citations  
 4. On the Connection Between Normative Reasons and the Possibility of Acting for Those Reasons.Neil Sinclair - 2016 - Ethical Theory and Moral Practice 19 (5):1211-1223.
  According to Bernard Williams, if it is true that A has a normative reason to Φ then it must be possible that A should Φ for that reason. This claim is important both because it restricts the range of reasons which agents can have and because it has been used as a premise in an argument for so-called ‘internalist’ theories of reasons. In this paper I rebut an apparent counterexamples to Williams’ claim: Schroeder’s example of Nate. I argue (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 5.  64
  Review of James Williams, Gilles Deleuze's Philosophy of Time. [REVIEW]Daniel W. Smith - 2013 - Notre Dame Philosophical Reviews 2013:pp. 1-8.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6.  47
  Inner-Model Reflection Principles.Neil Barton, Andrés Eduardo Caicedo, Gunter Fuchs, Joel David Hamkins, Jonas Reitz & Ralf Schindler - 2020 - Studia Logica 108 (3):573-595.
  We introduce and consider the inner-model reflection principle, which asserts that whenever a statement \varphi(a) in the first-order language of set theory is true in the set-theoretic universe V, then it is also true in a proper inner model W \subset A. A stronger principle, the ground-model reflection principle, asserts that any such \varphi(a) true in V is also true in some non-trivial ground model of the universe with respect to set forcing. These principles each express a form of width (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7.  74
  Racje wewnętrzne i zewnętrzne.Bernard Williams & Tomasz Żuradzki - 2019 - Roczniki Filozoficzne 67 (1):231-246.
  Artykuł, opublikowany po raz pierwszy w 1979 r., jest jednym z najczęściej cytowanych tekstów filozoficznych z drugiej połowy XX wieku. Tekst Bernarda Williamsa zainicjował kilka ważnych debat, toczących się do dziś w etyce i filozofii działania. Zaproponowana przez niego interpretacja pojęcia racji działania jest, z jednej strony, niezwykle wpływowa, ale z drugiej bardzo niejednoznaczna i często krytykowana. Williams broni stanowiska, które z czasem zaczęto określać jako internalizm racji: pewne względy są racjami działania dla danego podmiotu tylko wtedy, gdy mają (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8. The Powers View of Properties, Fundamental Ontology, and Williams’s Arguments for Static Dispositions.Joseph Baltimore - 2019 - Erkenntnis 84 (2):437-453.
  This paper examines the need for static dispositions within the basic ontology of the powers view of properties. To lend some focus, Neil Williams’s well developed case for static dispositions is considered. While his arguments are not necessarily intended to address fundamental ontology, they still provide a useful starting point, a springboard for diving into the deeper metaphysical waters of the dispositionalist approach. Within that ontological context, this paper contends that Williams’s arguments fail to establish the need (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 9. There’s Nothing to Beat a Backward Clock: A Rejoinder to Adams, Barker and Clarke.John N. Williams - 2016 - Logos and Episteme 7 (3):363-378.
  Neil Sinhababu and I presented Backward Clock, an original counterexample to Robert Nozick’s truth-tracking analysis of propositional knowledge. Fred Adams, John Barker and Murray Clarke argue that Backward Clock is no such counterexample. Their argument fails to nullify Backward Clock which also shows that other tracking analyses, such as Dretske’s and one that Adams et al. may well have in mind, are inadequate.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10. Aesthetic Worlds: Rimbaud, Williams and Baroque Form.William Melaney - 2000 - Analecta Husserliana 69:149-158.
  The sense of form that provides the modern poet with a unique experience of the literary object has been crucial to various attempts to compare poetry to other cultural activities. In maintaining similar conceptions of the relationship between poetry and painting, Arthur Rimbaud and W. C. Williams establish a common basis for interpreting their creative work. And yet their poetry is more crucially concerned with the sudden emergence of visible "worlds" containing verbal objects that integrate a new kind of (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11. W. K. Clifford and William James on Doxastic Norms.Alberto Oya - 2018 - Comprendre 20 (2):61-77.
  The main aim of this paper is to explain and analyze the debate between W. K. Clifford ("The Ethics of Belief", 1877) and William James ("The Will to Believe", 1896). Given that the main assumption shared by Clifford and James in this debate is doxastic voluntarism –i.e., the claim that we can, at least in some occasions, willingly decide what to believe–, I will explain the arguments offered by Bernard Williams in his “Deciding to Believe” (1973) against doxastic voluntarism. (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12. Przyczynowość stanów mentalnych w modelach naukowych. Próba alternatywnego uzasadnienia antynaturalizmu eksplanacyjnego Urszuli Żegleń.Kawalec Pawel - 2010 - In Muszyński Zbysław (ed.), Umysł. Natura i sposób istnienia. Wydawnictwo UMCS. pp. 45-57.
  An antinaturalist defense of causality of mental states. The argument is based on the properties of causal models in cognitive research. Bibliografia prac przywołanych w tekście -/- Damasio A., 1994/1999, Błąd Kartezjusza. Emocje, rozum i ludzki mózg, tłum. M. Karpiński, Poznań: Rebis. Davidson D., 1963/2001, „Actions, reasons, and causes”, w: (Davidson 2001), s. 3-19. Davidson D., 1967/2001, „Causal relations”, w: (Davidson 2001), s. 149-62. Davidson D., 1970/2001, „Mental events”, w: (Davidson 2001), s. 207-25. Davidson D., 1976/2001, „Hempel on explaining action”, (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13. Internalizm racji do działania a granice relatywizmu.Tomasz Żuradzki - 2010 - Etyka 43:20-39.
  Celem niniejszego artykułu jest obrona internalizmu racji do działania. Zaczynam od omówienia internalizmu w wersji przedstawionej przez Bernarda Williamsa i przedstawiam główny argument na rzecz tego stanowiska. Następnie sprawdzam, czy ten rodzaj internalizmu prowadzi do relatywizmu. Twierdzę, że stanowisko to prowadzi do ograniczonego relatywizmu, ponieważ stwierdzenia dotyczące racji do działania nie są zrelatywizowane do wiedzy podmiotu działającego. Zwracam też uwagę na rozmaite ograniczenia relatywizacji subiektywnych układów motywacyjnych.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 14. Racje wewnętrzne, powinności moralne i relatywizm: odpowiedź na polemikę.Tomasz Żuradzki - 2013 - Etyka 46:125-139.
  Tekst Naprawdę jaki jest Bernard Williams utwierdza mnie w przekonaniu, że moje odczytanie tezy internalizmu jest właściwe. Autorka polemiki opiera swą interpretację Williamsa na jednym jego tekście, nie uwzględnia też dyskusji, która toczy się od lat 80. na temat internalizmu, a jej zarzuty dotyczące poprawności mojej argumentacji wynikają z nietrafnego odczytania tego, co napisałem. Podtrzymuję tez tezę, wyrażoną wielokrotnie również przez Williamsa, że racje działania nie są zrelatywizowane względem wiedzy podmiotu. Zgadzam się natomiast z uwagą terminologiczną dotyczącą relatywizmu: wiele (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15. The Case Against Powers.Walter Ott - forthcoming - In Stathis Psillos, Benjamin Hill & Henrik Lagerlund (eds.), Causal Powers in Science: Blending Historical and Conceptual Perspectives. Oxford University Press.
  Powers ontologies are currently enjoying a resurgence. This would be dispiriting news for the moderns; in their eyes, to imbue bodies with powers is to slide back into the scholastic slime from which they helped philosophy crawl. I focus on Descartes’s ‘little souls’ argument, which points to a genuine and, I think persisting, defect in powers theories. The problem is that an Aristotelian power is intrinsic to whatever has it. Once this move is accepted, it becomes very hard to see (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16. Mental Images, Imagination and the "Multiple Use Thesis".Kathleen Stock - manuscript
  My topic is a certain view about mental images: namely, the ‘Multiple Use Thesis’. On this view, at least some mental image-types, individuated in terms of the sum total of their representational content, are potentially multifunctional: a given mental image-type, individuated as indicated, can serve in a variety of imaginative-event-types. As such, the presence of an image is insufficient to individuate the content of those imagination-events in which it may feature. This picture is argued for, or (more usually) just assumed (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17. Methods Matter: Beating the Backward Clock.Murray Clarke, Fred Adams & John A. Barker - 2017 - Logos and Episteme 8 (1):99-112.
  In “Beat the (Backward) Clock,” we argued that John Williams and Neil Sinhababu’s Backward Clock Case fails to be a counterexample to Robert Nozick’s or Fred Dretske’s Theories of Knowledge. Williams’ reply to our paper, “There’s Nothing to Beat a Backward Clock: A Rejoinder to Adams, Barker and Clarke,” is a further attempt to defend their counterexample against a range of objections. In this paper, we argue that, despite the number and length of footnotes, Williams is (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18. Scalar Consequentialism the Right Way.Neil Sinhababu - 2018 - Philosophical Studies 175 (12):3131-3144.
  The rightness and wrongness of actions fits on a continuous scale. This fits the way we evaluate actions chosen among a diverse range of options, even though English speakers don’t use the words “righter” and “wronger”. I outline and defend a version of scalar consequentialism, according to which rightness is a matter of degree, determined by how good the consequences are. Linguistic resources are available to let us truly describe actions simply as right. Some deontological theories face problems in accounting (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   10 citations  
 19. We're All Folk: An Interview with Neil Levy About Experimental Philosophy and Conceptual Analysis.Neil Levy & Yasuko Kitano - 2011 - Annals of the Japan Association for Philosophy of Science 19:87-98.
  The following is a transcript of the interview I (Yasuko Kitano) conducted with Neil Levy (The Centre for Applied Philosophy and Public Ethics, CAPPE) on the 23rd in July 2009, while he was in Tokyo to give a series of lectures on neuroethics at The University of Tokyo Center for Philosophy. I edited his words for publication with his approval.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20. The Humean Theory of Motivation Reformulated and Defended.Neil Sinhababu - 2009 - Philosophical Review 118 (4):465-500.
  This essay defends a strong version of the Humean theory of motivation on which desire is necessary both for motivation and for reasoning that changes our desires. Those who hold that moral judgments are beliefs with intrinsic motivational force need to oppose this view, and many of them have proposed counterexamples to it. Using a novel account of desire, this essay handles the proposed counterexamples in a way that shows the superiority of the Humean theory. The essay addresses the classic (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   35 citations  
 21. The Desire‐Belief Account of Intention Explains Everything.Neil Sinhababu - 2013 - Noûs 47 (4):680-696.
  I argue that one intends that ϕ if one has a desire that ϕ and an appropriately related means-end belief. Opponents, including Setiya and Bratman, charge that this view can't explain three things. First, intentional action is accompanied by knowledge of what we are doing. Second, we can choose our reasons for action. Third, forming an intention settles a deliberative question about what to do, disposing us to cease deliberating about it. I show how the desire- belief view can explain (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   19 citations  
 22. Advantages of Propositionalism.Neil Sinhababu - 2015 - Pacific Philosophical Quarterly 96 (1):165-180.
  Propositionalism is the view that the contents of intentional attitudes have a propositional structure. Objectualism opposes propositionalism in allowing the contents of these attitudes to be ordinary objects or properties. Philosophers including Talbot Brewer, Paul Thagard, Michelle Montague, and Alex Grzankowski attack propositionalism about such attitudes as desire, liking, and fearing. This article defends propositionalism, mainly on grounds that it better supports psychological explanations.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   12 citations  
 23. Williams’s Pragmatic Genealogy and Self-Effacing Functionality.Matthieu Queloz - 2018 - Philosophers' Imprint 18:1-20.
  In Truth and Truthfulness, Bernard Williams sought to defend the value of truth by giving a vindicatory genealogy revealing its instrumental value. But what separates Williams’s instrumental vindication from the indirect utilitarianism of which he was a critic? And how can genealogy vindicate anything, let alone something which, as Williams says of the concept of truth, does not have a history? In this paper, I propose to resolve these puzzles by reading Williams as a type of (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   7 citations  
 24. Causal Exclusion and the Limits of Proportionality.Neil McDonnell - 2017 - Philosophical Studies 174 (6):1459-1474.
  Causal exclusion arguments are taken to threaten the autonomy of the special sciences, and the causal efficacy of mental properties. A recent line of response to these arguments has appealed to “independently plausible” and “well grounded” theories of causation to rebut key premises. In this paper I consider two papers which proceed in this vein and show that they share a common feature: they both require causes to be proportional to their effects. I argue that this feature is a bug, (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   9 citations  
 25. Distinguishing Belief and Imagination.Neil Sinhababu - 2013 - Pacific Philosophical Quarterly 94 (2):152-165.
  Some philosophers (including Urmson, Humberstone, Shah, and Velleman) hold that believing that p distinctively involves applying a norm according to which the truth of p is a criterion for the success or correctness of the attitude. On this view, imagining and assuming differ from believing in that no such norm is applied. I argue against this view with counterexamples showing that applying the norm of truth is neither necessary nor sufficient for distinguishing believing from imagining and assuming. Then I argue (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   10 citations  
 26. Romantic Love and Loving Commitment: Articulating a Modern Ideal.Neil Delaney - 1996 - American Philosophical Quarterly 33 (4):339-356.
  This essay presents an ideal for modern Western romantic love.The basic ideas are the following: people want to form a distinctive sort of plural subject with another, what Nozick has called a "We", they want to be loved for properties of certain kinds, and they want this love to establish and sustain a special sort of commitment to them over time.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   21 citations  
 27. Imagination and Belief.Neil Sinhababu - 2016 - In Amy Kind (ed.), The Routledge Handbook of Philosophy of Imagination. pp. 111-123.
  This chapter considers the nature of imagination and belief, exploring how deeply these two states of mind differ. It first addresses a range of cognitive and motivational differences between imagination and belief which suggest that they're fundamentally different states of mind. Then it addresses imaginative immersion, delusions, and the different norms we apply to the two mental states, which some theorists regard as providing support for a more unified picture of imagination and belief.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   7 citations  
 28.  95
  Are You Morally Modified?: The Moral Effects of Widely Used Pharmaceuticals.Neil Levy, Thomas Douglas, Guy Kahane, Sylvia Terbeck, Philip J. Cowen, Miles Hewstone & Julian Savulescu - 2014 - Philosophy, Psychiatry, and Psychology 21 (2):111-125.
  A number of concerns have been raised about the possible future use of pharmaceuticals designed to enhance cognitive, affective, and motivational processes, particularly where the aim is to produce morally better decisions or behavior. In this article, we draw attention to what is arguably a more worrying possibility: that pharmaceuticals currently in widespread therapeutic use are already having unintended effects on these processes, and thus on moral decision making and morally significant behavior. We review current evidence on the moral effects (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   17 citations  
 29. Moral Realism, Face-Values and Presumptions.Neil Sinclair - 2012 - Analytic Philosophy 53 (2):158-179.
  Many philosophers argue that the face-value of moral practice provides presumptive support to moral realism. This paper analyses such arguments into three steps. (1) Moral practice has a certain face-value, (2) only realism can vindicate this face value, and (3) the face-value needs vindicating. Two potential problems with such arguments are discussed. The first is taking the relevant face-value to involve explicitly realist commitments; the second is underestimating the power of non-realist strategies to vindicate that face-value. Case studies of each (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   13 citations  
 30. Events and Their Counterparts.Neil McDonnell - 2016 - Philosophical Studies 173 (5):1291-1308.
  This paper argues that a counterpart-theoretic treatment of events, combined with a counterfactual theory of causation, can help resolve three puzzles from the causation literature. First, CCT traces the apparent contextual shifts in our causal attributions to shifts in the counterpart relation which obtains in those contexts. Second, being sensitive to shifts in the counterpart relation can help diagnose what goes wrong in certain prominent examples where the transitivity of causation appears to fail. Third, CCT can help us resurrect the (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   7 citations  
 31. Moral Significance of Phenomenal Consciousness.Neil Levy & Julian Savulescu - 2009 - Progress in Brain Research.
  Recent work in neuroimaging suggests that some patients diagnosed as being in the persistent vegetative state are actually conscious. In this paper, we critically examine this new evidence. We argue that though it remains open to alternative interpretations, it strongly suggests the presence of consciousness in some patients. However, we argue that its ethical significance is less than many people seem to think. There are several different kinds of consciousness, and though all kinds of consciousness have some ethical significance, different (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   18 citations  
 32. The Limited Role of Particulars in Phenomenal Experience.Neil Mehta - 2014 - Journal of Philosophy 111 (6):311-331.
  Consider two deeply appealing thoughts: first, that we experience external particulars, and second, that what it’s like to have an experience – the phenomenal character of an experience – is somehow independent of external particulars. The first thought is readily captured by phenomenal particularism, the view that external particulars are sometimes part of the phenomenal character of experience. The second thought is readily captured by phenomenal generalism, the view that external particulars are never part of phenomenal character. -/- Here I (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   10 citations  
 33. Desenvolvimento Embrionário e Diferenciação Sexual nos Animais Domésticos.Emanuel Isaque Cordeiro da Silva - manuscript
  DESENVOLVIMENTO EMBRIONÁRIO E DIFERENCIAÇÃO SEXUAL -/- E. I. C. da Silva Departamento de Agropecuária – IFPE Campus Belo Jardim Departamento de Zootecnia – UFRPE sede -/- 1.1 INTRODUÇÃO O sexo foi definido como a soma das diferenças morfológicas, fisiológicas e psicológicas que distinguem o macho da fêmea permitindo a reprodução sexual e assegurando a continuidade das espécies. Os processos de diferenciação sexual são realizados durante o desenvolvimento embrionário, onde ocorre a proliferação, diferenciação e maturação das células germinativas e primordiais, precursoras (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34. Two Cheers for “Closeness”: Terror, Targeting and Double Effect.Neil Francis Delaney - 2008 - Philosophical Studies 137 (3):335-367.
  Philosophers from Hart to Lewis, Johnston and Bennett have expressed various degrees of reservation concerning the doctrine of double effect. A common concern is that, with regard to many activities that double effect is traditionally thought to prohibit, what might at first look to be a directly intended bad effect is really, on closer examination, a directly intended neutral effect that is closely connected to a foreseen bad effect. This essay examines the extent to which the commonsense concept of intention (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   18 citations  
 35. Metaethics, Teleosemantics and the Function of Moral Judgements.Neil Sinclair - 2012 - Biology and Philosophy 27 (5):639-662.
  This paper applies the theory of teleosemantics to the issue of moral content. Two versions of teleosemantics are distinguished: input-based and output-based. It is argued that applying either to the case of moral judgements generates the conclusion that such judgements have both descriptive (belief-like) and directive (desire-like) content, intimately entwined. This conclusion directly validates neither descriptivism nor expressivism, but the application of teleosemantics to moral content does leave the descriptivist with explanatory challenges which the expressivist does not face. Since teleosemantics (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   10 citations  
 36. The Moral Belief Problem.Neil Sinclair - 2006 - Ratio 19 (2):249–260.
  The moral belief problem is that of reconciling expressivism in ethics with both minimalism in the philosophy of language and the syntactic discipline of moral sentences. It is argued that the problem can be solved by distinguishing minimal and robust senses of belief, where a minimal belief is any state of mind expressed by sincere assertoric use of a syntactically disciplined sentence and a robust belief is a minimal belief with some additional property R. Two attempts to specify R are (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   20 citations  
 37. Transitivity and Proportionality in Causation.Neil McDonnell - 2018 - Synthese 195 (3):1211-1229.
  It is commonly assumed that causation is transitive and in this paper I aim to reconcile this widely-held assumption with apparent evidence to the contrary. I will discuss a familiar approach to certain well-known counterexamples, before introducing a more resistant sort of case of my own. I will then offer a novel solution, based on Yablo’s proportionality principle, that succeeds in even these more resistant cases. There is a catch, however. Either proportionality is a constraint on which causal claims are (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 38. Phenomenal, Normative, and Other Explanatory Gaps: A General Diagnosis.Neil Mehta - 2019 - Philosophy and Phenomenological Research 98 (3):567-591.
  I assume that there exists a general phenomenon, the phenomenon of the explanatory gap, surrounding consciousness, normativity, intentionality, and more. Explanatory gaps are often thought to foreclose reductive possibilities wherever they appear. In response, reductivists who grant the existence of these gaps have offered countless local solutions. But typically such reductivist responses have had a serious shortcoming: because they appeal to essentially domain-specific features, they cannot be fully generalized, and in this sense these responses have been not just local but (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 39. Recent Work in Expressivism.Neil Sinclair - 2009 - Analysis 69 (1):136-147.
  This paper is a concise survey of recent expressivist theories of discourse, focusing on the ethical case. For each topic discussed recent trends are summarised and suggestions for further reading provided. Issues covered include: the nature of the moral attitude; ‘hybrid’ views according to which moral judgements express both beliefs and attitudes; the quasi-realist programmes of Simon Blackburn and Allan Gibbard; the problem of creeping minimalism; the nature of the ‘expression’ relation; the Frege-Geach problem; the problem of wishful thinking; the (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   14 citations  
 40. Free Thinking for Expressivists.Neil Sinclair - 2008 - Philosophical Papers 37 (2):263-287.
  This paper elaborates and defends an expressivist account of the claims of mind-independence embedded in ordinary moral thought. In response to objections from Zangwill and Jenkins it is argued that the expressivist 'internal reading' of such claims is compatible with their conceptual status and that the only 'external reading' available doesn't commit expressivisists to any sort of subjectivism. In the process a 'commitment-theoretic' account of the semantics of conditionals and negations is defended.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   14 citations  
 41. Aristotle's Syllogistic and Core Logic.Neil Tennant - 2014 - History and Philosophy of Logic 35 (2):120-147.
  I use the Corcoran–Smiley interpretation of Aristotle's syllogistic as my starting point for an examination of the syllogistic from the vantage point of modern proof theory. I aim to show that fresh logical insights are afforded by a proof-theoretically more systematic account of all four figures. First I regiment the syllogisms in the Gentzen–Prawitz system of natural deduction, using the universal and existential quantifiers of standard first-order logic, and the usual formalizations of Aristotle's sentence-forms. I explain how the syllogistic is (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   7 citations  
 42. Moral Expressivism and Sentential Negation.Neil Sinclair - 2011 - Philosophical Studies 152 (3):385-411.
  This paper advances three necessary conditions on a successful account of sentential negation. First, the ability to explain the constancy of sentential meaning across negated and unnegated contexts (the Fregean Condition). Second, the ability to explain why sentences and their negations are inconsistent, and inconsistent in virtue of the meaning of negation (the Semantic Condition). Third, the ability of the account to generalize regardless of the topic of the negated sentence (the Generality Condition). The paper discusses three accounts of negation (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   10 citations  
 43.  76
  Forcing and the Universe of Sets: Must We Lose Insight?Neil Barton - 2020 - Journal of Philosophical Logic 49 (4):575-612.
  A central area of current philosophical debate in the foundations of mathematics concerns whether or not there is a single, maximal, universe of set theory. Universists maintain that there is such a universe, while Multiversists argue that there are many universes, no one of which is ontologically privileged. Often forcing constructions that add subsets to models are cited as evidence in favour of the latter. This paper informs this debate by analysing ways the Universist might interpret this discourse that seems (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 44. The Explanationist Argument for Moral Realism.Neil Sinclair - 2011 - Canadian Journal of Philosophy 41 (1):1-24.
  In this paper I argue that the explanationist argument in favour of moral realism fails. According to this argument, the ability of putative moral properties to feature in good explanations provides strong evidence for, or entails, the metaphysical claims of moral realism. Some have rejected this argument by denying that moral explanations are ever good explanations. My criticism is different. I argue that even if we accept that moral explanations are (sometimes) good explanations the metaphysical claims of realism do not (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   9 citations  
 45. Doing Without Deliberation: Automatism, Automaticity, and Moral Accountability,.Neil Levy & Tim Bayne - 2004 - International Review of Psychiatry 16 (4):209-15.
  Actions performed in a state of automatism are not subject to moral evaluation, while automatic actions often are. Is the asymmetry between automatistic and automatic agency justified? In order to answer this question we need a model or moral accountability that does justice to our intuitions about a range of modes of agency, both pathological and non-pathological. Our aim in this paper is to lay the foundations for such an account.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   13 citations  
 46.  43
  The Incoherence of the Interactional and Institutional Within Freire’s Politico-Educational Project.Neil Wilcock - 2020 - Studies in Philosophy and Education 39 (4):399-414.
  In this paper I draw apart two different contexts of Freirean pedagogical practice that I label interactional and institutional. The interactional refers to the immediate learning environment with relation to the interaction between the students and the teacher. In contrast, the institutional refers to how the institutions of education are managed, constructed, and organised and how they relate to the individuals those institutions are composed of. I begin by presenting a brief overview of Freire’s argument in favour of a revolutionary (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 47. Possible Girls.Neil Sinhababu - 2008 - Pacific Philosophical Quarterly 89 (2):254–260.
  I argue that if David Lewis’ modal realism is true, modal realists from different possible worlds can fall in love with each other. I offer a method for uniquely picking out possible people who are in love with us and not with our counterparts. Impossible lovers and trans-world love letters are considered. Anticipating objections, I argue that we can stand in the right kinds of relations to merely possible people to be in love with them and that ending a trans-world (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 48. Knowledge and Other Norms for Assertion, Action, and Belief: A Teleological Account.Neil Mehta - 2016 - Philosophy and Phenomenological Research 93 (3):681-705.
  Here I advance a unified account of the structure of the epistemic normativity of assertion, action, and belief. According to my Teleological Account, all of these are epistemically successful just in case they fulfill the primary aim of knowledgeability, an aim which in turn generates a host of secondary epistemic norms. The central features of the Teleological Account are these: it is compact in its reliance on a single central explanatory posit, knowledge-centered in its insistence that knowledge sets the fundamental (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 49. Conceptual Role Semantics and the Reference of Moral Concepts.Neil Sinclair - 2018 - European Journal of Philosophy 26 (1):95-121.
  This paper examines the prospects for a conceptual or functional role theory of moral concepts. It is argued that such an account is well-placed to explain both the irreducibility and practicality of moral concepts. Several versions of conceptual role semantics for moral concepts are distinguished, depending on whether the concept-constitutive conceptual roles are wide or narrow normative or non-normative and purely doxastic or conative. It is argued that the most plausible version of conceptual role semantics for moral concepts involves only (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 50. Ethical Reductionism.Neil Sinhababu - 2018 - Journal of Ethics and Social Philosophy 13 (1):32-52.
  Ethical reductionism is the best version of naturalistic moral realism. Reductionists regard moral properties as identical to properties appearing in successful scientific theories. Nonreductionists, including many of the Cornell Realists, argue that moral properties instead supervene on scientific properties without identity. I respond to two arguments for nonreductionism. First, nonreductionists argue that the multiple realizability of moral properties defeats reductionism. Multiple realizability can be addressed in ethics by identifying moral properties uniquely or disjunctively with properties of the special sciences. Second, (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
1 — 50 / 1000