Results for 'Ninh Khac Son'

968 found
Order:
 1. The Law of Conservation of Time and Its Applications.Ninh Khac Son - manuscript
  Time is a complex category not only in philosophy but also in mathematics and physics. In one thought about time, the author accidentally discovered a new way to explain and solve problems related to time dilation, such as solving the problem of Muon particle when moving from a height of 10 km to the earth’s surface, while the Muon’s lifespan is only 2.2 microseconds, or explaining Michelson-Morley experiment using the new method. In addition, the author also prove that the speed (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2. Applying the immobility theory to thoroughly solve the three Zeno’s paradoxes.Ninh Khac Son - manuscript
  - Applying the law of conservation of time to solve the Achilles and the tortoise paradox. - Applying the smallest unit of time T_min in the universe to solve the Dichotomy paradox. - Applying the disappearing property of matter when moving to solve the Arrow paradox.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3. The Absolute Frame of Reference.Ninh Khac Son - manuscript
  The manuscript found the formula to calculate the real velocity of the earth and the maximum velocity in the universe, the values of the quantities after calculation as follows: V_earth = 1.852819296∗10^8 m/s.-- C_max = 4.8507438399∗10^8 m/s.-- In order to calculate the above results, the manuscript has built a reference frame transformation suitable for all types of motion(suitable for both linear motion and chaotic motion of the reference frame). This means that we will calculate the velocity of an object without (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4. Immobility theory.Ninh Khac Son - manuscript
  The content of the manuscript represents a bold idea system, it is beyond the boundaries of all existing knowledge but the method of reasoning and logic is also very strict and scientific. The purpose of the manuscript is to unify the natural categories (natural philosophy, natural geometry, quantum mechanics, astronomy,…), and to open a new direction for most other sciences. Abstract of the manuscript: About Philosophy: • Proved the existence of time and non-dilation. • Proved that matter is always motionless (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  48
  Lang thang nơi thâm sơn cùng cốc đầu 2023.Chẫu Ninh-Bình - 2023 - Ninh Binh.
  Thật sự là chuyến du hành có chút ý định bổ sung cho kho truyện ngụ ngôn Bói Cá. Thế nhưng, mải ngắm cảnh, quên cả việc tìm kiếm. Còn chẳng để ý thấy liệu có gã Bói Cá nào lảng vảng quanh các đầm lầy chi chít khắp chốn Tam Cốc hay không.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6.  99
  Thuyết ưu sinh ở Trung Quốc qua lăng kính cộng tính văn hóa.Tấn Nhụy Ninh & 靳 蕊宁 - 2023 - Kinh Tế Và Dự Báo.
  Câu thành ngữ quen thuộc “One man’s trash is another man’s treasure” (Điều không cần cho người này vẫn có thể rất cần cho người khác) hay được dùng để miêu tả sự khác biệt về giá trị của một vật đối với hai người khác nhau. Trong các nghiên cứu văn hóa và xã hội, thuyết ưu sinh là một ví dụ điển hình cho cách diễn đạt ngôn ngữ này.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7. Bằng chứng cuộc sống: Suy ngẫm về phát triển bền vững Việt Nam.Bạch Ngọc Chiến & Vương Quân Hoàng - 2015 - Hà Nội, Việt Nam: NXB Chính trị Quốc gia.
  Trong 30 năm qua, đặc biệt là những năm gần đây, Việt Nam đã tận dụng thời cơ, thuận lợi, vượt qua nhiều khó khăn; thách thức, thực hiện phát triển bền vững đất nước và đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Đất nước đã ra khỏi tình trạng kém phát triển, kinh tế tăng trưởng khá nhanh, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được cải thiện. Vị thế của (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   13 citations  
 8.  55
  Chúng ta có nên duy trì năng lượng hạt nhân trong tình thế tiến thoái lưỡng nan về năng lượng sạch?Lã Việt Phương - manuscript
  Cuộc tranh luận xung quanh việc sử dụng năng lượng hạt nhân đã là một vấn đề gây tranh cãi trong nhiều thập kỷ và tiếp tục gây chia rẽ ý kiến trên toàn cầu. Một mặt, những người ủng hộ cho rằng năng lượng hạt nhân là nguồn năng lượng đáng tin cậy và có hàm lượng carbon thấp, có khả năng đáp ứng nhu cầu năng lượng ngày càng tăng của chúng ta đồng thời giảm phát thải khí (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9.  45
  1 khác 0 và hạng bét thì cũng là nhập cuộc.Chẫu Chàng - 2023 - Tâm Sự Chẫu Ao Quê.
  Chẫu Chàng (HN 21-8-2023) -- Cuộc ở đây là cuộc xếp trong mấy đầu sách trên Amazon. Thứ tự xếp này là số lượng đọc KENP Amazon. Đọc nhiều chính là thứ hạng cao.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10. Khảo sát thực trạng năng lực số của giảng viên các ngành khoa học xã hội và nhân văn.Ninh Thị Kim Thoa - 2022 - THÔNG TIN VÀ TƯ LIỆU 2022 (1):12-21.
  Năng lực số được hiểu là những khả năng phù hợp của một cá nhân để sống, học tập và làm việc trong một xã hội số. Mục tiêu của nghiên cứu này là khảo sát năng lực số của giảng viên (GV) thuộc lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn (KHXH&NV) trong bối cảnh có những yêu cầu ngày càng cao về các hoạt động học thuật số. Phương pháp nghiên cứu định lượng được áp dụng để (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11. Các học thuyết bảo vệ môi trường lạ đời: Một góc nhìn khác trong nghị sự bảo vệ môi trường.Việt Phương Lã & Minh Hoàng Nguyễn - manuscript
  Trong quá trình phát triển của phong trào bảo vệ môi trường, đã xuất hiện nhiều học thuyết và trường phái khác nhau. Một trong số này thuộc về các học thuyết bảo vệ môi trường lạ đời (đôi khi mang sắc thái cực đoan), thể hiện sự tận tụy và độc đáo trong việc bảo vệ môi trường với mọi biện pháp. Vì họ đặt môi trường lên hàng đầu, nên những quan điểm này thường phản ánh quan điểm (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12. Expanded Barro Regression in Studying Convergence Problem.Nguyen Khac Minh - 2014 - American Journal of Operations Research 4:301-310.
  This study develops the approach by Minh & Khanh [1] to the classic Barro and Sala-i-Martin method [2], [3] named “expanded Barro regression method”, and applies this approach in analyzing the convergence of provincial per capita GDP in Vietnam over the period of 1991-2007. Different aspects of provincial convergence are considered in this paper. The estimated result on conver-gence from our model is compared to other models.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13. The Son of God and Trinitarian Identity Statements.Matthew Owen & John Anthony Dunne - 2019 - TheoLogica: An International Journal for Philosophy of Religion and Philosophical Theology 3 (1):33-59.
  Classical Trinitarians claim that Jesus—the Son of God—is truly God and that there is only one God and the Father is God, the Spirit is God, and the Father, Son, and Spirit are distinct. However, if the identity statement that ‘the Son is God’ is understood in the sense of numerical identity, logical incoherence seems immanent. Yet, if the identity statement is understood according to an ‘is’ of predication then it lacks accuracy and permits polytheism. Therefore, we argue that there (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14. "¿Qué son las obras de arte? Las propuestas de los teóricos de la acción".Elisa Caldarola - 2021 - In Leopoldo La Rubia, Nemesio García Carril Puy & Francisco Larubia Y. Prado (eds.), Teorías contemporáneas del arte y la literatura. Madrid: Tecnos.
  Este capítulo presenta dos versiones de la teoría según la cual deberíamos centrarnos en ciertas acciones realizadas por los artistas para comprender qué tipo de objetos son las obras de arte: la propuesta de Gregory Currie (An Ontology of Art, 1989) y la de David Davies (Art as Performance, 2004). Si bien estas teorías no están exentas de problemas, es cierto que estas proporcionan una guía completa de algunos de los temas en los que uno debería meditar al evaluar y (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15. Son of Saul, Kierkegaard, and the Holocaust.Katalin Balog - 2016 - The New York Times.
  Art often is the subject of philosophy; it is more rare that a work of art becomes philosophy, pursued by means other than language. In its cinematic way, Son of Saul, a Hungarian film by László Nemes about the Holocaust, engages with the same set of problems that the nineteenth century Danish philosopher Søren Kierkegaard wrote about.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16. ¿Qué son realmente las especies? La búsqueda de clases naturales en biología.Santiago Ginnobili - 2005 - Análisis Filosófico 25 (1):45-61.
  En What Emotions Really Are y en otros artículos, Griffiths afirma que las clases naturales de los organismos vivos en Biología son cladistas. La afirmación está inmersa en una nueva teoría acerca de las clases naturales. En este trabajo examinaré los argumentos esgrimidos por Griffiths para sostener el estatus privilegiado de las clasificaciones cladistas frente a otras clasificaciones. No se discutirá la teoría de las clases naturales ofrecida, de cuyos méritos no dudo, sino su capacidad para ofrecer una solución en (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17. Sinh thái đất trang trại chăn nuôi trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu.Sơn Nhân - manuscript
  Trong nhiều biện pháp chống biến đổi khí hậu thế giới đang nghiên cứu và áp dụng, không phải lúc nào cũng là những thứ tối tân, hiện đại và lớn lao kỳ vĩ. Có những biện pháp thuộc về cải tiến phương thức nuôi trồng, và thực tế đã cho thấy hiệu quả đo đếm được, bằng những tín chỉ có khả năng quy đổi thành giá trị tiền tệ thông qua mậu dịch carbon. Hiệu quả này có thể (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18.  77
  Environmental and Ecological Damage as "Collateral Damage": The Case of SpaceX's Starship Launch.Son Nhan - manuscript
  This study examines the concept of "collateral damage" in the context of environmental and ecological impact. It focuses on the SpaceX Starship launch, a significant event in space exploration, and its repercussions on the local environment. While the launch was deemed a success in advancing space exploration, reports from U.S. wildlife officials highlight the severe damage inflicted on the local ecosystem. The analysis reveals the existence of a notion termed "protected zones," which diverges from the conservationist perspective, emphasizing the safeguarding (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19.  47
  Gương kia ngự ở trên tường, xứ ta về cá ai dường hơn ta.Sơn Nhân - 2023 - Bc Insights.
  Nay còn nói thêm về cái sự hiện diện của Bói Cá trên khắp nẻo chữ nghĩa...
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20.  43
  Understanding Everyday Science Through Vuong Quan Hoang’s “Meandering Sobriety”.Son Nhan - manuscript
  Do you understand anything about the daily life of scientists? What are their daily thoughts and observations about the world like? How do they form their research ideas? What do they think about the practical applications of their research and those of their colleagues in general? Well, here, the book titled “Meandering Sobriety” by author Vuong Quan Hoang - an interdisciplinary researcher in economics and social sciences - available for sale on Amazon, will somewhat help you answer the above questions.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21.  39
  Số lượt tải bayesvl từ CRAN tháng 9-2023 tăng 25%.Sơn Nhân - manuscript
  Trong lượt cập nhật gần nhất, dữ liệu CRAN cho biết, trong tháng 9-2023, tổng số lượt downloads của chương trình bayesvl của AISDL (chạy trên R và Stan [1]) đạt 241, tăng +24,9% so với tháng trước (193), và tương đương thống kê của tháng 5-2023 (246).
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22. Populistas ¿son siempre los demás? O sobre la idea de populismo que tienen los propios populistas.Miguel Angel Quintana Paz - 2018 - In Alfonso Galindo & Enrique Ujaldón (eds.), ¿Quién dijo populismo? Madrid: Biblioteca Nueva. pp. 148-177.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23.  23
  Những cây gỗ rừng già như tạc vào núi rừng.Sơn Nhân - 2023 - Rain Forests.
  Rừng nguyên sinh, rừng già, nhiệt đới trông hết sức sinh động và vững chãi. Từ xa nhìn lại, thường chúng ta thấy màu xanh đậm, thậm chí xanh đen. Khi tới gần, phong cảnh càng hiện ra nhiều sinh khí, do cây lá bám nhau chằng chịt. Kèm thêm là các thảm thực vật thấp, bên dưới những tán cây lớn.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24. ¿Son a priori los modelos explicativos de la selección natural?José Díez & Pablo Lorenzano - 2017 - Metatheoria – Revista de Filosofía E Historia de la Ciencia 8:31--42.
  The epistemic status of Natural Selection has intrigued to biologists and philosophers since the very beginning of the theory to our present times. One prominent contemporary example is Elliott Sober, who claims that Natural Selection, and some other theories in biology, and maybe in economics, are peculiar in including explanatory models/conditionals that are a priori in a sense in which explanatory models/conditionals in Classical Mechanics and most other standard theories are not. In this paper, by analyzing what we take to (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25. ¿Son los objetos técnicos construcciones sociales?Hernán Nicolás Rosso - 2020 - Scientia in Verba Magazine 6 (1):121-132.
  En este ensayo intentaremos realizar una pequeña aproximación al pensamiento de Gilbert Simondon, filósofo francés cuya obra podría resumirse en sus dos tesis doctorales defendidas en 1958, una de las cuales no fue publicada de forma completa sino póstumamente. No obstante, lo dicho, tras el creciente interés en su pensamiento comenzaron a publicarse ya nacido este milenio, en particular en Argentina, sus cursos sobre percepción, imaginación, invención, información, comunicación y tecnología. A pesar de su escueta obra, Simondon es un filósofo (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26. Readers, Sons of Echo: Sharing Literary Experience.Anne Coignard - 2014 - HORIZON. Studies in Phenomenology 3 (1):36-59.
  In this paper, we wish to address how meaning occurs in literary reading as well as in literary discussion. To do so, we propose to rely on the theoretical elaborations of Pierre Bayard, Winnicott and Marc Richir. Thus, the point is to propose a tie between literary theory, psychoanalysis and phenomenology so as to account for the creativity of the act of reading as well as the way a new meaning can arise between those who share their reading of a (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27. Special Issue: The Son of God.Matthew Owen & Fred Sanders (eds.) - 2019 - TheoLogica: An International Journal for Philosophy of Religion and Philosophical Theology.
  For as long as the Christian church has been working out its understanding of the second person of the Trinity, it has employed analytic philosophical reflection to sharpen theological comprehension. In recent times, there has been a rekindled appreciation for the employment of analytic reflection in the service of theology. Analytic theology has established itself as a way of doing theology that employs analytic philosophical analysis in the project of faith in divinely revealed truths seeking understanding. In this issue, the (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28.  88
  Karl Menger as Son of Carl Menger.Scott Scheall & Reinhard Schumacher - 2018 - History of Political Economy 50 (4):649-678.
  Although their contributions to the history of economic thought and their scholarly reputations are firmly established, relatively little is known about the relationship between Carl Menger, founder of the Austrian School of economics, and his son, Karl Menger, the mathematician, geometer, logician, and philosopher of science, whose famous Mathematical Colloquium at the University of Vienna was central to the early literature on the existence of general equilibrium and the concomitant development of mathematical economics. The present paper begins to fill this (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29. A Bipolar Neutrosophic Multi Criteria Decision Making Framework for Professional Selection.Mohamed Abdel-Basset, Abduallah Gamal, Le Hoang Son & Florentin Smarandache - 2020 - Applied Sciences 10 (1):1-21.
  In this paper, we propose a new hybrid neutrosophic multi criteria decision making (MCDM) framework that employs a collection of neutrosophic analytical network process (ANP), and order preference by similarity to ideal solution (TOPSIS) under bipolar neutrosophic numbers. The MCDM framework is applied for chief executive officer (CEO) selection in a case study at the Elsewedy Electric Group, Egypt. The proposed approach allows us to assemble individual evaluations of the decision makers and therefore perform accurate personnel selection. The outcomes of (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30. Os sons e a embriaguez na tragédia segundo Nietzsche.Gustavo Ruiz da Silva & Ian Alankule Purves - 2021 - Humanidades Em Dialogo 1 (10):86-99.
  O presente artigo tratará, no pensamento de Nietzsche, do cotejo entre a concepção de expressão musical e a noção de esquecimento de si. O filósofo, assim, a elabora a partir de uma interpretação peculiar da tragédia grega, da qual absorve as alegorias de Apolo e Dionísio, e finda por relacionar a música com sua concepção mais ampla de arte. Além disso, o artigo tece relações entre a mencionada formulação de Nietzsche, as concepções de Gênio Criador em Schopenhauer e de Obra (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 31. Chức Năng Quản Lý Kinh Tế Của Nhà Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.NGUYỄN HỒNG SƠN - 2019 - Dissertation, Học Viện Chính Trị Quốc Gia Hồ Chí Minh
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32. Brief information on the doctoral thesis Governing function of the Socialist Republic of Viet Nam.Nguyen Hong Son - 2019 - Dissertation, Ho Chi Minh National Academy of Politics
  The study systematically reviewed research related to the research topic, illustrated problems that have been studied and identified new, arising issues of the economic management function of the state in Vietnam that need to be researched and addressed now and in the future.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33.  74
  Determinants of the gold price in Vietnam (Thesis).Le Thi Son, Trinh Thuy Chi & Nguyen Thi Nguyet Anh - 2013 - Dissertation, Fpt University
  Findings – As the results, by using 5 steps which are: test for the statistical significance, test for heteroscedasticity, test for multicollinearity test the assumption of normality and test for autocorrelation, a positive relationship is found between Vietnam gold price and USD/VND exchange rate. In detail, the inflation in Vietnam and the nominal interest rate in Vietnam have no statistically significant with the gold price. In statistical significance test, the coefficient for CPI and USD/VND exchange rate are statistical significant but (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34. Economic management function of the state of the socialist Republic of Vietnam.Nguyen Hong Son - 2019 - Dissertation, Ho Chi Minh National Academy of Politics
  Mankind history has recorded the birth, development, survival struggle, and decline of various forms of states. Along with that process, the role and function of the State in socio-economic development have been strongly highlighted, represented not only social classes but also the characteristics of institutions, structures, and organizations of society in each period, and in accordance with the development of human cognition. The state in a socialist-oriented market economy has similar connotations and differences in comparison with states in general. However, (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35.  92
  Pozitivist Anlayışın Son Dönem Osmanlı Düşüncesi Üzerindeki Etkisine Bir Örnek: Abdullah Cevdet.Mürsel Tekin - 2019 - Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 3 (2):205-218.
  XIX. yüzyılın ilk yarısında Auguste Comte tarafından sistemleştirilen pozitivizm akımı, deneye ve gözleme dayalı bilginin, tek geçerli bilgi türü olacağı varsayımından yola çıkan bir düşünce sistemidir. Pozitivizmi hazırlayan nedenlerin başında Fransız İhtilali ve aydınlanma düşüncesi yer almaktadır. Pozitivizmin Osmanlı düşüncesine girişi, devletin en buhranlı dönemini yaşadığı XIX. Yüzyıla denk gelir. Islahat hareketlerinin hız kazandığı, buna bağlı olarak batıcılık düşüncesinin iyiden iyiye hissedildiği bu yüzyılda, batı kaynaklı düşünce akımları da Osmanlı düşüncesinde kendilerine yer bulmaya başlamışlardır. Batılaşma çerçevesi içerisinde Fransa’ya gönderilen öğrenciler (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36.  78
  LAS PALABRAS SON PODER - ALEXIS KARPOUZOS.Alexis Karpouzos - manuscript
  En los albores de la tercera década del siglo XXI, la existencia de la humanidad se ha vuelto sumamente peligrosa. Estamos talando nuestros bosques, agotando nuestros acuíferos de agua dulce y perdiendo nuestros suelos superiores vitales. Estamos eliminando la vida de nuestros océanos y reemplazándola con cientos de millones de toneladas de desechos plásticos. Estamos inundando nuestro medio ambiente con productos químicos industriales tóxicos. Nuestra contaminación está impulsando el cambio climático que provoca olas de calor, sequías e incendios forestales que (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37. De li accidiosi che son avversi al possibile.Achille C. Varzi & Claudio Calosi - 2014 - Rivista Italiana di Filosofia Analitica Junior 5 (2):101-127.
  This is a supplement to our book "Le tribolazioni del filosofare. Comedia metaphysica ne la quale si tratta de li errori & de le pene de l’Infero". It features an entirely new canto of the poem (originally thought to be lost) along with an extensive commentary. The canto covers the first ring of the circle of the Sullen, which hosts the Adverse to the Possible, and deals with several philosophical questions concerning the metaphysics of modality.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38.  45
  Du moi et de son rôle dans la thérapeutique psychanalytique.Sacha Nacht - 1948 - Revue Française de Psychanalyse 12 (1):27-53.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39. "What Do Zen Masters Teach Us Today?: The Case of Son Master Hyeam Songgwan".Jin Y. Park - 2022 - In Hwansoo Ilmee Kim & Jin Y. Park (eds.), New Perspectives in Modern Korean Buddhism. Albany, NY: State University of New York. pp. 21-46.
  Chapter 1 What Do Zen Masters Teach Us Today? The Case of Sŏn Master Hyeam Sŏnggwan Jin Y. Park Introduction Korean Sŏn Master Hyeam Sŏnggwan (慧菴性觀, 1920–2001) is a relatively unknown figure within English-language scholarship.1 However, among Korean Buddhists, his rigorous Zen practice has been well recognized. One-meal-per-day (K. ilchongsik 一種食), no-meal-in-the-afternoon (K. ohu pulsik 午後不食), and staying-sitting-in-meditation-without-lying-down (K. changjwa purwa 長坐不臥) are all well-known practices that frequently appear when describing Hyeam as a Zen master. What is less frequently asked (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40. Pierre Duhem avait-il «quelque théologien derrière lui» lors de l’élaboration de son articulation de la physique et de la métaphysique ? Le cas de Maurice Blondel.Jean-François Stoffel - 2008 - Recherches Philosophiques (Toulouse) 4:89-116.
  S'étonnant qu'un simple physicien sache traiter des rapports de la physique et de la métaphysique, Edmond Domet de Vorges s'était demandé si Pierre Duhem n'avait pas bénéficié de l'aide de quelque théologien dans l'élaboration de son articulation de ces deux disci­plines. Faisant suite à cette question très perti­nente, cet article liste d'abord les intellectuels catholiques qui étaient en relation avec Duhem avant la publication, en 1893, de son article Physique et métaphysique et qui auraient effec­tivement pu l'aider à concevoir une (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41.  65
  Không hy sinh rừng để phát triển kinh tế – xã hội: Việt Nam lựa chọn lối hài hòa, cân bằng sinh thái.Vương Quân Hoàng, Nguyễn Minh Hoàng & Nguyễn Hồng Sơn - 2023 - Net Zero Viet Nam (November 8, 2023).
  Rừng là một phần cực kỳ quan trọng của hệ sinh thái Trái đất và con người. Rừng chiếm 75% tổng sản lượng sơ cấp của sinh quyển Trái đất và chứa 80% sinh khối thực vật của Trái đất. Sản lượng sơ cấp ròng rừng cung cấp ước tính là 21,9 gigaton (GT) sinh khối mỗi năm đối với rừng nhiệt đới...
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 42. A percepção dos sons vocálicos em Aristóteles.Túlio Cardoso Rebehy - 2008 - Dissertation, Ufmg, Brazil
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43.  41
  Không hy sinh rừng để phát triển kinh tế - xã hội: Việt Nam lựa chọn lối hài hòa, cân bằng sinh thái.Vương Quân Hoàng, Nguyễn Minh Hoàng & Nguyễn Hồng Sơn - 2023 - Trang Thông Tin Hội Đồng Lý Luận Trung Ương (Nov 7, 2023).
  Rừng là một phần cực kỳ quan trọng của hệ sinh thái Trái đất và con người. Rừng chiếm 75% tổng sản lượng sơ cấp của sinh quyển Trái đất và chứa 80% sinh khối thực vật của Trái đất. Sản lượng sơ cấp ròng rừng cung cấp ước tính là 21,9 gigaton (GT) sinh khối mỗi năm đối với rừng nhiệt đới, 8,1 GT đối với rừng ôn đới và 2,6 GT đối với rừng phương Bắc (1). Đất và (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 44. Examining the influence of generalized trust on life satisfaction across different education levels and socioeconomic conditions using the Bayesian Mindsponge Framework.Tam-Tri Le, Minh-Hoang Nguyen, Ruining Jin, Viet-Phuong La, Hong-Son Nguyen & Quan-Hoang Vuong - manuscript
  Extant literature suggests a positive correlation between social trust (also called generalized trust) and life satisfaction. However, the psychological pathways underlying this relationship can be complex. Using the Bayesian Mindsponge Framework (BMF), we examined the influence of social trust in a high-violence environment. Employing Bayesian analysis on a sample of 1237 adults in Cali, Colombia, we found that in a linear relationship, generalized trust is positively associated with life satisfaction. However, in a model including the interactions between trust and education (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 45. Las reglas de Irving Copi y Carl Cohen son una condición necesaria y suficiente de la validez en los silogismos categóricos de forma estándar.Franklin Galindo & Kris Martins - 2005 - Episteme 25 (1):123-148.
  Resumen: En la actualidad uno de los libros más usados para dar lógica elemental es el de Irving Copi y Carl Cohen (Introducción a la lógica, 2001), allí se presentan unas reglas para decidir la validez de los silogismos categóricos de forma estándar. Pero en tal texto ni en ninguno que nosotros conozcamos se ofrece una fundamentación de las mismas. Es decir, una demostración de que ellas son realmente una condición necesaria y suficiente de la validez de un silogismo categórico (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46.  92
  Near-Suicide Phenomenon: An Investigation into the Psychology of Patients with Serious Illnesses Withdrawing from Treatment.Quan-Hoang Vuong, Tam-Tri Le, Ruining Jin, Quy Van Khuc, Hong-Son Nguyen, Thu-Trang Vuong & Minh-Hoang Nguyen - 2023 - International Journal of Environmental Research and Public Health 20 (6):5173.
  Patients with serious illnesses or injuries may decide to quit their medical treatment if they think paying the fees will put their families into destitution. Without treatment, it is likely that fatal outcomes will soon follow. We call this phenomenon “near-suicide”. This study attempted to explore this phenomenon by examining how the seriousness of the patient’s illness or injury and the subjective evaluation of the patient’s and family’s financial situation after paying treatment fees affect the final decision on the treatment (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47. ¿Era Wittgenstein pragmatista, los pragmatistas son wittgensteinianos, o ni una cosa ni la otra?: Sobre reglas, verdades y acciones sociales.Miguel Ángel Quintana Paz - 2010 - Daimon: Revista Internacional de Filosofía:275-292.
  Existe una aparente incongruencia entre, por una parte, la gran distancia que Ludwig Wittgenstein detectaba entre sus objetivos filosóficos y los de los pragmatistas y, por otra, el acercamiento que posteriormente se ha producido en la historia de la recepción de la filosofía wittgensteiniana entre esta y el (neo)pragmatismo. Con afán de tratar de arrojar algo de luz sobre tal discordancia, nos ocuparemos aquí de modo privilegiado en las reflexiones de Wittgenstein en torno al cumplimiento de reglas (es decir, sobre (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 48.  41
  Không hy sinh rừng để phát triển kinh tế - xã hội: Việt Nam lựa chọn lối hài hòa, cân bằng sinh thái.Vương Quân Hoàng, Nguyễn Minh Hoàng & Nguyễn Hồng Sơn - 2023 - Báo Điện Tử Đảng Cộng Sản Việt Nam (7/11/2023).
  Đất và rừng luôn có mối liên hệ nội tại. Trong hàng triệu năm, đất đã cung cấp nền tảng cần thiết cho toàn bộ hệ sinh thái rừng phát triển. Ở chiều ngược lại, rừng giúp đảm bảo sự màu mỡ của đất cho thực vật tiếp tục sinh trưởng và phát triển, tạo điều kiện cho sản xuất nông nghiệp.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 49.  64
  Near-Suicide Phenomenon: An Investigation into the Psychology of Patients with Serious Illnesses Withdrawing from Treatment.Quan-Hoang Vuong, Tam-Tri Le, Ruining Jin, Quy Van Khuc, Hong-Son Nguyen, Thu-Trang Vuong & Minh-Hoang Nguyen - 2023 - IJERPH 20 (6):5173.
  Patients with serious illnesses or injuries may decide to quit their medical treatment if they think paying the fees will put their families into destitution. Without treatment, it is likely that fatal outcomes will soon follow. We call this phenomenon “near-suicide”. This study attempted to explore this phenomenon by examining how the seriousness of the patient’s illness or injury and the subjective evaluation of the patient’s and family’s financial situation after paying treatment fees affect the final decision on the treatment (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50. Face à la crise : le communisme ; à propos de Fréderic Lordon et de son essai Figures du communisme.Arnaud Saint-Cyr - 2021 - Ithaque 29:81-102.
  Dans son plus récent ouvrage, Figures du communisme, l’économiste et philosophe Fréderic Lordon s’attaque au problème brûlant de la double crise, économique et environnementale, actuelle. Lordon désigne le coupable : le capitalisme, qui détruit la planète par son exploitation sans vergogne de la nature, et qui détruit la vie par son exploitation des êtres humains. Face à ce système mortifère, une sortie du capitalisme s’impose. Sortir du capitalisme, certes, mais pour le remplacer par quoi ? Lordon nous présente ici son (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 968