Results for 'Paul M. N��ger'

1000+ found
Order:
 1. Paul Goodman’ın Anarşist ve Özgürlükçü Eğitim Anlayışı: Escuela Moderna ve Summerhill School Örneği.Alper Bilgehan Yardımcı (ed.) - 2021 - Ankara, Türkiye: Doğu Batı Yayınları.
  Paul Goodman, 1960’larda modern Amerikan toplumunun organize sistemi içerisinde dönemin gençliğinin sorunlarını ön plana çıkaran ‘Growing Up Absurd: Problems of Youth in the Organized System’ (Saçmayı Büyütmek: Organize Sistemde Gençliğin Problemleri, 1960) eseri ile sosyal bir eleştirmen olarak ön plana çıkmıştır. Amerikalı bir düşünür olan Paul Goodman’ın kısa öyküler, romanlar, şiirler ve makalelerden oluşan çalışmaları, siyaset, sosyal teori, eğitim, kentsel tasarım, edebi eleştiri, hatta psikoterapi gibi geniş bir yelpazeye dağılmıştır. Onun temel argümanı (1960: 9-10) tek bir merkez etrafında (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 2. Mantık ve Konuşma.Paul Grice & Alper Yavuz - 2022 - Posseible: Felsefe Dergisi 11 (1):71-87.
  Grice bu yazıda temel olarak sezdirim kavramını incelemektedir. Sezdirim bir karşılıklı konuşmada konuşucunun, söylediği şey ötesinde dinleyicisine aktardığı düşüncedir. Konuşma sezdirimleri söz konusu olduğunda dinleyici, bir çıkarım sonucunda sezdirimleri saptar. Grice'ın savı, bu çıkarımda nicelik, nitelik, bağıntı ve tarz olmak üzere dört grupta toplanabilen ilkelerin (maksimler) belirleyici rol oynadığıdır.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3. Das Antinomien-Problem.Paul Sturm - 1921 - Dissertation, Erlangen/Germany
  Der endliche Mensch hat Probleme bei W a h r n e h m u n g oder V o r s t e l l u n g eines „unendlichen“ Raumes: als gleichzeitig oder als nacheinander. Die Vorstellung eines solchen Raumes führt für Paul Sturm zu einem Widerspruch. Dabei will er nicht stehen bleiben. Die Vorstellung dieses Raumes möchte er durch das D e n k e n „erweitern und vervollständigen“. Darin sieht er die Lösung dieses Konfliktes. Er (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  61
  Saf Hoşgörünün Bir Elestirisi.Soner Soysal, Robert Paul Wolff, J. R. Barrington Moore & Herbert Marcuse - 2014 - Ankara, Turkey: Heretik Yayıncılık.
  Cambridge’deki büyük akademik cemaatin sakinleri olan bizler bir araya geldik ve hoşgörü ve onun egemen politik iklim içerisindeki yeri hakkında dostça ama ateşli bir tartışma yürüttük. Okuyucu, bizim nerelerde aynı düşüncede olmadığımızı bulmakta hiçbir zorluk çekmeyecektir. Diğer taraftan, farklı başlangıç noktalarından ve farklı yollardan hareketle yaklaşık olarak aynı yere ulaştık. Her birimiz için, egemen hoşgörü kuramı ve pratiğinin, incelendiği takdirde, korkunç politik gerçekleri gizlemeye yarayan bir maske olduğu ortaya çıktı. Kızgınlığın tonu makaleden makaleye keskin bir şekilde artmakta; belki de boş (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5. A taxonomy for the mereology of entangled quantum systems.Paul M. Näger & Niko Strobach - manuscript
  The emerging field of quantum mereology considers part-whole relations in quantum systems. Entangled quantum systems pose a peculiar problem in the field, since their total states are not reducible to that of their parts. While there exist several established proposals for modelling entangled systems, like monistic holism or relational holism, there is considerable unclarity, which further positions are available. Using the lambda operator and plural logic as formal tools, we review and develop conceivable models and evaluate their consistency and distinctness. (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 6. The Mereological Problem of Entanglement.Paul M. Näger - manuscript
  It is well-known that the entangled quantum state of a composite object cannot be reduced to the states of its parts. This quantum holism provides a peculiar challenge to formulate an appropriate mereological model: When a system is in an entangled state, which objects are there on the micro and macro level, and which of the objects carries which properties? This paper chooses a modeling approach to answer these questions: It proceeds from a systematic overview of consistent mereological models for (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 7. Intertheoretic reduction: A neuroscientist's field guide.Paul M. Churchland & Patricia S. Churchland - 1992 - In Y. Christen & P. S. Churchland (eds.), Neurophilosophy and Alzheimer's Disease. Cambridge: Springer Verlag. pp. 18--29.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   15 citations  
 8.  84
  M.N. Weiss (ed.), The Socratic Handbook. Dialogue Methods for Philosophical Practice. [REVIEW]Donata Romizi - 2017 - HASER. Revista Internacional de Filosofía Aplicada 8:179-184.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9. Physical Composition by Bonding.Julian Husmann & Paul M. Näger - 2018 - In Ludger Jansen & Paul M. Näger (eds.), Peter van Inwagen. Materialism, Free Will and God. Cham: Springer. pp. 65-96.
  Van Inwagen proposes that besides simples only living organisms exist as composite objects. This paper suggests expanding van Inwagen’s ontology by also accepting composite objects in the case that physical bonding occurs (plus some extra conditions). Such objects are not living organ-isms but rather physical bodies. They include (approximately) the complete realm of inanimate ordinary objects, like rocks and tables, as well as inanimate scientific objects, like atoms and mol-ecules, the latter filling the ontological gap between simples and organisms in (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 10. The Blind Hens' Challenge: Does It Undermine the View That Only Welfare Matters in Our Dealings with Animals?Peter Sandøe, Paul M. Hocking, Bjorn Förkman, Kirsty Haldane, Helle H. Kristensen & Clare Palmer - 2014 - Environmental Values 23 (6):727-742.
  Animal ethicists have recently debated the ethical questions raised by disenhancing animals to improve their welfare. Here, we focus on the particular case of breeding hens for commercial egg-laying systems to become blind, in order to benefit their welfare. Many people find breeding blind hens intuitively repellent, yet ‘welfare-only’ positions appear to be committed to endorsing this possibility if it produces welfare gains. We call this the ‘Blind Hens’ Challenge’. In this paper, we argue that there are both empirical and (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   4 citations  
 11. Univocity, Duality, and Ideal Genesis: Deleuze and Plato.John Bova & Paul M. Livingston - 2017 - In Abraham Jacob Greenstine & Ryan J. Johnson (eds.), Contemporary Encounters with Ancient Metaphysics. Edinburgh University Press. pp. 65-85.
  In this essay, we consider the formal and ontological implications of one specific and intensely contested dialectical context from which Deleuze’s thinking about structural ideal genesis visibly arises. This is the formal/ontological dualism between the principles, ἀρχαί, of the One (ἕν) and the Indefinite/Unlimited Dyad (ἀόριστος δυάς), which is arguably the culminating achievement of the later Plato’s development of a mathematical dialectic.3 Following commentators including Lautman, Oskar Becker, and Kenneth M. Sayre, we argue that the duality of the One and (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12. Grit.Sarah K. Paul & Jennifer M. Morton - 2018 - Ethics 129 (2):175-203.
  Many of our most important goals require months or even years of effort to achieve, and some never get achieved at all. As social psychologists have lately emphasized, success in pursuing such goals requires the capacity for perseverance, or "grit." Philosophers have had little to say about grit, however, insofar as it differs from more familiar notions of willpower or continence. This leaves us ill-equipped to assess the social and moral implications of promoting grit. We propose that grit has an (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   30 citations  
 13. "Mantık ve Konuşma" Üzerine.Alper Yavuz - 2022 - Posseible: Felsefe Dergisi 11 (1):51-70.
  Özet: Bu yazı Paul Grice’ın 1967 yılında verdiği “Mantık ve Konuşma” başlıklı dersinin Türkçe çevirisinin okunmasına yardımcı olmayı amaçlamaktadır. Yazıda önce “Mantık ve Konuşma”nın arka planında yer alan dil felsefesi tartışmaları kısaca tanıtılmış sonrasında sezdirimler ve özellikleri, bağlam ve iletişimin ilkeleri gibi metinde geçen temel tartışmalar açıklanmıştır. En sonda ise “Mantık ve Konuşma”nın dil felsefesi ve dilbilimdeki etkilerinden kısaca söz edilmiştir. -/- Abstract: This paper aims at being helpful in reading the Turkish translation of Paul Grice’s 1967 lecture (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14. On the logic of the ontological argument.Paul E. Oppenheimer & Edward N. Zalta - 1991 - Philosophical Perspectives 5:509-529.
  In this paper, the authors show that there is a reading of St. Anselm's ontological argument in Proslogium II that is logically valid (the premises entail the conclusion). This reading takes Anselm's use of the definite description "that than which nothing greater can be conceived" seriously. Consider a first-order language and logic in which definite descriptions are genuine terms, and in which the quantified sentence "there is an x such that..." does not imply "x exists". Then, using an ordinary logic (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   39 citations  
 15. Believing in Others.Sarah K. Paul & Jennifer M. Morton - 2018 - Philosophical Topics 46 (1):75-95.
  Suppose some person 'A' sets out to accomplish a difficult, long-term goal such as writing a passable Ph.D. thesis. What should you believe about whether A will succeed? The default answer is that you should believe whatever the total accessible evidence concerning A's abilities, circumstances, capacity for self-discipline, and so forth supports. But could it be that what you should believe depends in part on the relationship you have with A? We argue that it does, in the case where A (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   23 citations  
 16. Intеrсulturаl соmmuniсаtiоn in thе соntеxt оf glоbаlizаtiоn: Sоmе philоsоphiсаl issuеs.Lе Kiеn - 2019 - WP.
  In this аrtiсlе, thе аuthоr fосusеs оn еluсidаting sоmе philоsоphiсаl аspесts оf intеrсulturаl соmmuniсаtiоn in thе соntеxt оf glоbаlizаtiоn оn thе bаsis оf rесоgnizing thе соntributiоns аnd limitаtiоns оf Wittgеnstеin tо thе birth оf philоsоphy. сulturе study. Thоsе philоsоphiсаl issuеs аrе: thе similаrity in thinking аnd асting оf pеоplе асrоss сulturеs; divеrsity оf сulturеs, wоrldviеws аnd wаys оf lifе. Frоm thе Mаrxist pоint оf viеw, thе аuthоr pоintеd оut аnd сritiсizеd thе limitаtiоns оf Wittgеnstеin's philоsоphiсаl соnсеptiоn; аnd аt thе sаmе (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17. Automating Leibniz’s Theory of Concepts.Paul Edward Oppenheimer, Jesse Alama & Edward N. Zalta - 2015 - In Amy P. Felty & Aart Middeldorp (eds.), Automated Deduction – CADE 25: Proceedings of the 25th International Conference on Automated Deduction (Lecture Notes in Artificial Intelligence: Volume 9195), Berlin: Springer. Dordrecht: Springer. pp. 73-97.
  Our computational metaphysics group describes its use of automated reasoning tools to study Leibniz’s theory of concepts. We start with a reconstruction of Leibniz’s theory within the theory of abstract objects (henceforth ‘object theory’). Leibniz’s theory of concepts, under this reconstruction, has a non-modal algebra of concepts, a concept-containment theory of truth, and a modal metaphysics of complete individual concepts. We show how the object-theoretic reconstruction of these components of Leibniz’s theory can be represented for investigation by means of automated (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   5 citations  
 18. Moral “Lock-In” in Responsible Innovation: The Ethical and Social Aspects of Killing Day-Old Chicks and Its Alternatives.M. R. N. Bruijnis, V. Blok, E. N. Stassen & H. G. J. Gremmen - 2013 - Journal of Agricultural and Environmental Ethics 28 (5):939-960.
  The aim of this paper is to provide a conceptual framework that will help in understanding and evaluating, along social and ethical lines, the issue of killing day-old male chicks and two alternative directions of responsible innovations to solve this issue. The following research questions are addressed: Why is the killing of day-old chicks morally problematic? Are the proposed alternatives morally sound? To what extent do the alternatives lead to responsible innovation? The conceptual framework demonstrates clearly that there is a (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   14 citations  
 19. Intеrnеt Ассеss fоr Сhildrеn’s Оnlinе Sсhооling during thе СОVID-19 Pаndеmiс аnd Pаrеntаl Mеntаl Hеаlth.Nguyеn My - 2019 - WP.
  Thе оutbrеаk оf thе соrоnаvirus disеаsе 2019 (СОVID-19) саusing milliоns оf pеоplе tо bе infесtеd hаs pоsеd mаjоr publiс hеаlth аnd gоvеrnаnсе сhаllеngеs. This study еvаluаtеs thе еxtеnt tо whiсh thе unаvаilаbility оf intеrnеt fоr сhildrеn tо lеаrn оnlinе during thе pаndеmiс аffесts pаrеntаl psyсhоlоgiсаl wеllbеing. Wе find thаt pаrеnts hаving nо intеrnеt fоr thеir сhildrеn tо lеаrn оnlinе during tо thе pаndеmiс аrе 40.37, 47.22, 43.68, аnd 46.90 pеrсеntаgе pоints mоrе likеly tо fееl аnxiоus, wоrriеd, displеаsеd, аnd dеprеssеd еvеry (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20.  81
  Nəsirəddin Tusinin "Əsasül-iqtibas" əsəri əsasında məntiqə dair terminlər lüğəti.Aladdin Malikov (ed.) - 2022 - Baku: Elm nəşriyyatı.
  Azərbaycan elm tarixini tədqiq edərkən dövrün tələbindən çıxış edilərək ərəb və fars dillərində yazılmış çoxlu əsərlərə rast gəlirik. Bu əsərlərdən biri də dahi alim Nəsirəddin Tusinin fars dilində məntiqə dair yazdığı Əsasül-iqtibas əsəridir. Əsər ilk dəfə 2022-ci ildə nəşr edilərək oxucu və tədqiqatçıların ixtiyarına verilmişdir. Əsasül-iqtibas əsəri XIII əsrin ortalarında yazılmışdır. Əsərin yazılmasından təqribən səkkiz əsrə yaxın vaxt keçmişdir. Bu müddət ərzində həmin əsərdə istifadə edilən bir sıra termin və sözlər artıq müasir fars dilində istifadə edilmir. Əsərin məntiqə aid olması (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21. I’m not the person I used to be: The self and autobiographical memories of immoral actions.Matthew L. Stanley, Paul Henne, Vijeth Iyengar, Walter Sinnott-Armstrong & Felipe De Brigard - 2017 - Journal of Experimental Psychology. General 146 (6):884-895.
  People maintain a positive identity in at least two ways: They evaluate themselves more favorably than other people, and they judge themselves to be better now than they were in the past. Both strategies rely on autobiographical memories. The authors investigate the role of autobiographical memories of lying and emotional harm in maintaining a positive identity. For memories of lying to or emotionally harming others, participants judge their own actions as less morally wrong and less negative than those in which (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   4 citations  
 22. New trends in the economic systems management in the context of modern global challenges.M. Bezpartochnyi, I. Britchenko, O. Bezpartochna, R. Dmuchowski, S. Szmitka, O. Shevchenko, M. Artman, P. Jarosz, V. Kubičková, M. Čukanová, D. Benešová, R. Narkūnienė, R. Bražulienė, T. Németh, M. Hegedűs, M. Borowska, B. Cherniavskyi, R. Vazov, M. Lalakulych, N. Tsenkler, N. Štangová, A. Víghová, P. Havrylko, T. Hushtan, V. Petrenko, A. Karnaushenko, A. Sokolovskа, O. Tymchenko, O. Dragan, L. Tertychna, N. Rybak, R. Pidlypna, M. Kovach, K. Indus, O. Sydorchuk, A. Kolodiychuk, V. Kuranovic, O. Nosachenko, M. Baldzhy, K. Andriushchenko, K. Teteruk, E. Yuhas, L. Rybakova, E. Mikelsone, T. Volkova, A. Spilbergs, E. Liela, J. Frisfelds, M. Kurleto, I. Vlasenko & S. Gyrych (eds.) - 2020 - Sofia: VUZF Publishing House “St. Grigorii Bogoslov”.
  New trends in the economic systems management in the context of modern global challenges: collective monograph / scientific edited by M. Bezpartochnyi, in 2 Vol. // VUZF University of Finance, Business and Entrepreneurship. – Sofia: VUZF Publishing House “St. Grigorii Bogoslov”, 2020. – Vol. 1. – 309 p.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23. Angela N. H. Creager, Elizabeth Lunbeck and M. Norton Wise , Science without Laws: Model Systems, Cases, Exemplary Narratives. Durham, NC and London: Duke University Press, 2007. ISBN 978-0-8223-4068-3. £12.99. [REVIEW]Jacob Stegenga - 2009 - British Journal for the History of Science 42 (4):626.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24.  95
  The Antithesis of Christianity and Politics in Nagaland.Paul N. Rengma - 2022 - Nagaland Post 8.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25. Review of Nugayev's book "REconstruction of Mature Theory Change: A Theory-Change Model". [REVIEW]N. Sheppard & Rinat M. Nugayev - 2000 - Appraisal 3 (1):49.
  The book addresses the question of what are the routes and mechanisms of the theory-change process in science at the level when the change involves the calling in question of a mature theory, i.e. one which has been accepted as accounting very well for a large range of experimental phenomenon.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26.  56
  Delayed Naga Solution: A Consequence of Disunity.Paul N. Rengma - 2022 - Nagaland Post 8 (8):8.
  This article reflects on the 'Framework Agreement' signed between the NSCN (IM) and the Government of India and the present situation of the Nagas.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27. Pedagogy of the oppressed.Paul N. Rengma - manuscript
  The paper brings a critique of Freire’s notions in regard to education, philosophy, and politics. It explains how exploitation and oppression affect humanization. It also criticizes the “Banking model” of education and recommends the dialogical approach which can transform individuals.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28. An analytical account of women discrimination in the society and Church and its positive effects of women being recognized as equal.Paul N. Rengma - manuscript
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29. Gametogênese Animal: Espermatogênese e Ovogênese.Emanuel Isaque Cordeiro da Silva - manuscript
  GAMETOGÊNESE -/- Emanuel Isaque Cordeiro da Silva Instituto Agronômico de Pernambuco Departamento de Zootecnia – UFRPE Embrapa Semiárido -/- • _____OBJETIVO -/- Os estudantes bem informados, estão a buscando conhecimento a todo momento. O estudante de Veterinária e Zootecnia, sabe que a Reprodução é uma área de primordial importância para sua carreira. Logo, o conhecimento da mesma torna-se indispensável. No primeiro trabalho da série fisiologia reprodutiva dos animais domésticos, foi abordado de forma clara, didática e objetiva os mecanismos de diferenciação (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30. Title: “The Use of Mobile Phones by Students of ACTS Academy of Higher Education: An Ethical Response.Paul N. Rengma - manuscript
  This is a mini-research regarding the use of mobile phones at ACTS Academy.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31. Confronting Displacement and Dispossession in India.Paul N. Rengma - manuscript
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32. Rousseau'da Demokrasi: Otonomi ve Katılım.İbrahim Akkın - 2020 - In İsmail Serin (ed.), Demokrasi̇ Felsefesi̇: Klasik Ve Modern Yaklaşımlar. İstanbul, Turkey: pp. 203-228.
  [...] Rousseau bir yandan çağının yükselen değerlerinden yararlanırken diğer yandan bu değerlerin içeriden eleştirisini yapmayı başarabilen düşünürlerden biri olduğu için fikirleri ölümünden asırlar sonra bile önemini yitirmemiştir. Demokratik devletlerin meşruiyet krizinin giderek derinleştiği ve çoğunlukçu, majoritarian, ideolojilerin etraflıca sorgulanmaya başlandığı çağımızda, demokrasiyi çoğunluk kararına ek olarak “rıza”, “Yurttaşlık”, “sivil özgürlük”, “kamusal uzlaşı” ve “Genel İrade” kavramlarıyla birlikte ele alan Rousseau’yu yeniden okumak önemlidir [...] Rousseau-demokrasi ilişkisinin kazılıp ortaya çıkartılacağı bu metinde uğranılacak olan kavramsal duraklar sırasıyla: Eşitsizlik (doğal ve toplumsal), özgürlük (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33.  84
  Hope beyond Covid19.Paul N. Rengma - manuscript
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34.  78
  Role of Caste and Ideology in Indian Politics.Paul N. Rengma - manuscript
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35.  51
  The Disappearance of Potholes in Nagaland: A True Christianity.Paul N. Rengma - manuscript
  This article is written to encourage and awaken young minds to embrace the true essence of education and Christianity.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36.  72
  THE DRAWBACKS OF SUNDAY CHRISTIAN.Paul N. Rengma - 2018 - The Nagas.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37.  60
  Traditional Understanding of Theological Student (Study).Paul N. Rengma - unknown
  This brief article was written according to the writer's experiences based on the feedback.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38.  58
  Corruption: The Unending Drama in the Human Society.Paul N. Rengma - manuscript
  This brief article is written in the Naga's context and as per to the writer's experiences.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39. Knowledge Based System for Diabetes Diagnosis Using SL5 Object.Ibtesam M. Dheir, Alaa Soliman Abu Mettleq, Abeer A. Elsharif, Mohammed N. Abu Al-Qumboz & Samy S. Abu-Naser - 2019 - International Journal of Academic Pedagogical Research (IJAPR) 3 (4):1-10.
  Diabetes is a major public health issue that affects the nations of our time to a large extent and is described as a non-communicable epidemic. Diabetes mellitus is a common disease where there is too much sugar (glucose) floating around in your blood. This occurs because either the pancreas can’t produce enough insulin or the cells in body have become resistant to insulin. The concentration in this paper is on diagnosis diabetes by designing a proposed expert system. The main goal (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   30 citations  
 40.  60
  JKSS and Paul Feyerabend.Luis M. Augusto - 2021 - Journal of Knowledge Structures and Systems 2 (1):1-2.
  In this editorial, I explain how Paul Feyerabend's Principle of Proliferation is adopted and adapted as a publication model for the Journal of Knowledge Structures and Systems (JKSS). Critical views on the limitations of both non-dynamic publishing models and government- and industry-based models of research are expressed.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41. Yaygın Görülen Nörolojik Hastalıklarda Tamamlayıcı ve Alternatif Tıp Kullanımı.Tugba Gürel - 2020 - Ankara, Türkiye: Gece.
  Tamamlayıcı ve alternatif tıp (TAT) uygulamaları temel tıbbi tedaviye ek ya da temel tıbbi tedavinin yerine kullanılan, uygulamaları genelde konvansiyonel tıp tarafından tedavi olarak kabul edilmeyen çeşitli tıbbi ve sağlık bakım sistemi, pratikleri ve ürünleri olarak tanımlanmaktadır (Hossein et al., 2014, Amira ve Okubadejo, 2007; National Institutes of Health [NIH], 2018). TAT konusunda yapılan araştırmalar Afrika, Asya ve Latin Amerika gibi gelişmemiş ya da gelişmekte olan ülkelerde hastaların bazı tedavi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla geleneksel uygulamalara başvurmaları doğrultusunda geleneksel tıp teriminin tamamlayıcı (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42. The Rights of Others: Aliens, Residents and Citizens: An Ethical Appraisal of National Registration of Citizens 2019.Paul N. Rengma - unknown
  It deals with the issue of the CAA and NRC in India.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43. Aşk Ereni Diotima: Diotima’nın Eros’u ve Anadolu Tasavvufu.Ömer Mızrak - forthcoming - Beytulhikme An International Journal of Philosophy.
  There are many similarities in both form and content between the path Diotima described in order to reach Beauty through Eros which we encounter in Plato's Symposion dialogue and the tenets of the Anatolian Sufism which is a religion of love. Rather than investigating whether there is any organic connec-tion between the two approaches or the channels through which such a connec-tion is established, this study aims to show the two approaches in light of each other. Thus, it is argued (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44. A theory of presumption for everyday argumentation.David M. Godden & Douglas N. Walton - 2007 - Pragmatics and Cognition 15 (2):313-346.
  The paper considers contemporary models of presumption in terms of their ability to contribute to a working theory of presumption for argumentation. Beginning with the Whatelian model, we consider its contemporary developments and alternatives, as proposed by Sidgwick, Kauffeld, Cronkhite, Rescher, Walton, Freeman, Ullmann-Margalit, and Hansen. Based on these accounts, we present a picture of presumptions characterized by their nature, function, foundation and force. On our account, presumption is a modal status that is attached to a claim and has the (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   32 citations  
 45. Mint Expert System Diagnosis and Treatment.Mosa M. M. Megdad, Mohammed N. Ayyad, Mohanad H. Al-Qadi, Mohammed F. El-Habibi, Mohammed J. A. AlQatrawi, Raed Z. Sababa & Samy S. Abu-Naser - 2022 - International Journal of Academic Information Systems Research (IJAISR) 6 (5):22-28.
  Background: Mint is a grassy, perennial plant, belonging to the oral platoon, fast growing and spreading, its leaves are green in color, fragrant, tart, refreshing, square-shaped leg, bifurcated, erect, ranging in height from (10 - 201 cm). Home to Europe and Asia. The mint plant has many benefits, the most important of which are pain relief, treatment of gallbladder disorders, the expulsion of gases, anti-inflammatory, and relaxing nerves. While the mint plant is the ideal option for the start of gardens, (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   21 citations  
 46. Empirical Challenges to the Evidential Problem of Evil.Blake McAllister, Ian M. Church, Paul Rezkalla & Long Nguyen - forthcoming - In Joshua Knobe & Shaun Nichols (eds.), The Oxford Studies in Experimental Philosophy. Oxford, UK: Oxford University Press.
  The problem of evil is broadly considered to be one of the greatest intellectual threats to traditional brands of theism. And William Rowe’s 1979 formulation of the problem in “The Problem of Evil and Some Varieties of Atheism” is the most cited formulation in the contemporary philosophical literature. In this paper, we explore how the tools and resources of experimental philosophy might be brought to bear on Rowe’s seminal formulation, arguing that our empirical findings raise significant questions regarding the ultimate (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47. The Higher Education Adaptability to The Digital Economy.N. Kholiavko, A. Djakona, M. Dubyna, A. Zhavoronok & R. Lavrov - 2020 - Bulletin the National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan 4 (36):294 – 306.
  Digitalization processes are global and performed in all spheres of economic activities. The development of the digital economy correlates with the dynamics of educational, scientific and technical, and innovative activities in the country. Higher education particularly affects the development of the digital economy because it is a system training highly qualified personnel, conducting quality research, and generating innovations. The purpose of the article is the identification of promising vectors of higher education system development under the conditions of digitalization of national (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 48. Going Out of My Head: An Evolutionary Proposal Concerning the “Why” of Sentience.Stan Klein, Bill N. Nguyen & Blossom M. Zhang - forthcoming - Psychology of Consciousness: Theory, Research, and Practice.
  The explanatory challenge of sentience is known as the “hard problem of consciousness”: How does subjective experience arise from physical objects and their relations? Despite some optimistic claims, the perennial struggle with this question shows little evidence of imminent resolution. In this article I focus on the “why” rather than on the “how” of sentience. Specifically, why did sentience evolve in organic lifeforms? From an evolutionary perspective this question can be framed: “What adaptive problem(s) did organisms face in their evolutionary (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 49. Interview with Paul Égré.Lina M. Lissia - 2021 - The Reasoner 15 (1):1-3.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50. A Public Survey on Handling Male Chicks in the Dutch Egg Sector.B. Gremmen, M. R. N. Bruijnis, V. Blok & E. N. Stassen - 2018 - Journal of Agricultural and Environmental Ethics 31 (1):93-107.
  In 2035 global egg demand will have risen 50% from 1985. Because we are not able to tell in the egg whether it will become a male or female chick, billons of one day-old male chicks will be killed. International research initiatives are underway in this area, and governments encourage the development of an alternative with the goal of eliminating the culling of day-old male chicks. The Netherlands holds an exceptional position in the European egg trade, but is also the (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   5 citations  
1 — 50 / 1000