Results for 'Pawe�� Maciaszczyk'

Order:
 1.  89
  The Improvement of the Bank Infrastructure of Ukraine.Paweł Maciaszczyk, Viktoria Stoika & Igor Britchenko - 2017 - Proceeding of the International Conference on Marketing, Management, Trade, Financial and Social Aspects of Business (MTS 2017) 217:6.
  The article is devoted to the prospects of creation and functioning of cooperative banks and development banks in Ukraine. The article deals with the peculiarities of cooperative banks and development banks. Sci-entists analyzed the views on the activities of banks and their impact on economic development. The article deals with the peculiarities of development and operation of the cooperative banks of developed countries: Germany and Poland. A three-tier model of national cooperative bank system has been suggested. The influences of developments (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2. Higher Education of Ukraine and the Needs of Consumers.Igor Britchenko, Paweł Maciaszczyk & Inna Chajka - 2018 - New Trends in Process Control and Production Management. – Proceedings of the International Conference on Marketing Management, Trade, Financial and Social Aspects of Business (MTS 2017) 2017:309-314.
  The aim of the paper is the development of theoretical approaches and practical recommendations for the formation of a system to respond to the needs of consumers in the company that provides the service. Theoretical and methodological foundation work was to study and rethink works of Ukrainian and foreign scientists on improving marketing activities, services based on the formation of a system to respond to the needs of consumers. Based on systematic methods, structural analysis, causal analysis, synthesis and argumentation proposed (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  51
  Zastosowanie Wybranych Metod I Narzędzi Ilościowych W Naukach Ekonomicznych, Finansach I Informatyce: Monografia Zbiorowa.Maria Borowska, Igor Britchenko, Łukasz Jabłoński, Bogusław Kaczmarczyk, Aleksander Kasprzyk, Przemysław Leończyk, Paweł Maciaszczyk, Joanna Olszowy, Marcelina Słaba-Wiącek & Bożena Zygmunt - 2022 - Państwowa Uczelnia Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu.
  Całość rozpoczyna teoretyczny rozdział matematyczno-statystyczny. Jego istota i charakter jest odmienny, od pozostałych dziewięciu rozdziałów praktyczno-specjalistycznych. Prezentuje on aparat matematyczno-statystyczny niezbędny do zrozumienia treści kolejnych kierunkowych już rozdziałów monografii. Treści merytoryczne tego rozdziału nie są zaprezentowane w formie systematycznego wykładu, czy prezentacji, ale przedstawiają jedynie sygnalnie i syntetycznie pojęcia, definicje, twierdzenia oraz zasady i metody, które stanowią fundament ich zastosowań w naukach ekonomicznych, finansach oraz informatyce. Rozdziały: od drugiego do dziesiątego są kierunkowymi rozdziałami specjalistycznymi i prezentują różne kierunki praktycznych zastosowań (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark