Results for 'Pawe�� Polak'

6 found
Order:
 1.  37
  Apical Amplification—a Cellular Mechanism of Conscious Perception?Tomas Marvan, Michal Polák, Talis Bachmann & William A. Phillips - 2021 - Neuroscience of Consciousness 7 (2):1-17.
  We present a theoretical view of the cellular foundations for network-level processes involved in producing our conscious experience. Inputs to apical synapses in layer 1 of a large subset of neocortical cells are summed at an integration zone near the top of their apical trunk. These inputs come from diverse sources and provide a context within which the transmission of information abstracted from sensory input to their basal and perisomatic synapses can be amplified when relevant. We argue that apical amplification (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 2.  95
  Czas nauki.Paweł Polak - 2005 - Zagadnienia Filozoficzne W Nauce 36:151--154.
  Recenzja książki: Andrzej Pelczar, Czas i dynamika. O czasie w równaniach różniczkowych i układach dynamicznych, OBI--Kraków, Biblos-Tarnów 2003, ss. 117.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3. Filozofia na styku nauki i techniki [recenzja].Paweł Polak - 2012 - Zagadnienia Filozoficzne W Nauce (50):171--175.
  Recenzja książki: Val Dusek, Wprowadzenie do filozofii techniki, tł. Zbigniew Kasprzyk, ser. „Myśl Filozoficzna: wprowadzenia, panorama zagadnień, historia myśli filozoficznej”, Wydawnictwo WAM, Kraków 2011, ss. 268.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  71
  Urojone-nic. Pojęcie zasady w Etre, monde, imaginaire Stanislasa Bretona.Marcin Polak - 2012 - Argument: Biannual Philosophical Journal 2 (2):317 - 332.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  73
  Základní Principy Freudova Projektu Vědecké Psychologie.Michal Polák - 2014 - Teorie Vědy / Theory of Science 36 (3):235-257.
  Stať se snaží analyzovat myšlenky málo známého rukopisu Sigmunda Freuda z roku 1895, v němž usiloval o nalezení biologických základů lidské psychiky. Tato práce je pozoruhodná ze dvou důvodů. Jednak představuje úvahy, které se výrazně od- lišují od toho, co je pro Freuda v oblasti psychologie tak typické. Freud se zde, až na výjimky, nezabývá psychoanalýzou či studiemi o hysterii, nýbrž popisuje, co by mohlo být základem těchto psychologických jevů na neurofyziologické úrovni. Druhým pozoruhodným faktem je, že tento manuskript byl (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6.  81
  Odpovědi přátelům.Tomas Hribek - 2017 - Filosofie Dnes 9 (2):91-110.
  [Replies to My Friends] This is an answer to the critics of my book WHAT IT'S LIKE, OR WHAT IT'S ABOUT? THE PLACE OF CONSCIOUSNESS IN THE MATERIAL WORLD (2017). I proceed from the least to the most serious objections. I start with Jakub Mihálik’s defense of Russellian Monism against my claim that it is not a genuine alternative to standard dualism and materialism. In reply, I claim this is a side issue to the central aim of my book, which (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark