Results for 'R��diger Bubner'

998 found
Order:
 1. David Hume’un Nedensellik Eleştirisi Bağlamında Tümevarımsal Akıl Yürütmeye Yönelik Argümanlarının Yeniden Yapılandırılması.Alper Bilgehan Yardımcı - 2020 - Ankara, Türkiye: Gece Kitaplığı.
  Gözlemlenenlerden gözlemlen(e)meyenlere diğer bir deyişle genel yasalara ulaşma imkânı veren çıkarım yöntemi olarak tümevarımsal ya da endüktif akıl yürütmenin rasyonel olarak temellendirilmesinin imkanına yönelik soruşturma tarih içerisinde tümevarım sorunu ya da endüksiyon problemi olarak tezahür etmiştir. Bu sorunun temel argümanı tarihsel okumalara baktığımızda İskoç ampirist filozof David Hume tarafından öne sürülmüştür. Hume, tümevarımsal çıkarımlar temelinde, gözlenmeyen meseleler hakkındaki inançlarımıza hangi gerekçelerle ulaştığımızı soruşturmaktadır. Hume soruşturmasının sonucunda gözlemlenenden gözlemlen(e)meyen durumlara ilişkin yapılan olgu meseleleri ile ilgili bütün tümevarımsal akıl yürütmelerin dolaylı ya (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2. Thomas Kuhn'un Paradigma Kavramı ve Rölativizm Tartışması.Alper Bilgehan Yardımcı - 2019 - IKSAD.
  Thomas Kuhn’un 1962 yılında yayımlamış olduğu “Bilimsel Devrimlerin Yapısı” adlı kitabı bilimsel gelişme, bilimin doğası ve bilimsel bilginin özerkliği gibi çeşitli bilim felsefesi konularında alanında rölativist ya da göreci bir anlayışa katkıda bulunarak bilimin sarsılmaz statüsüne zarar verip vermediğine yöneliktir. Kuhn’un rölativistlikle suçlanmasına yol açan argümanlardan ön plana çıkan ikisi; iki farklı rakip paradigmaya bağlı olan kuramların kıyaslanmasının mümkün olmadığını ileri süren metodolojik eşölçülemezlik argümanı ile kuramdan bağımsız nötr gözlem önermelerinin olamayacağını belirten gözlemlerin kuram yüklü olduğu savıdır. Kuhn bu argümanlar (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3. New Christian Epitaphs From Yozgat.Fatih Yilmaz - 2019 - Philia 5:149-165.
  From the 1920’s onwards in Yozgat and its vicinity in the interior of Asia Minor field surveys and excavations have been increasingly undertaken. One recent project is an archaeological survey of the whole province of Yozgat which began in 2017 with the participation of many academics from different universities and disciplines. Through this survey, which covers a large area, research in just a few regions has been completed. In this article, seventeen Christian epitaphs discovered at and around the village of (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  83
  University Students’ Perceptions Regarding The Holy Qur’An: A Metaphorical Study On Muslim Turk Sample (Üniversite Öğrencilerinin Kur'an-I Kerim'e Yönelik Algıları: Müslüman-Türk Örneklem) - English.Abdullah DAĞCI & Saffet Kartopu - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (7):101-120.
  ................English....................... The purpose of this study is to reveal university students’ perceptions regarding Holy Qur’an through metaphors. The survey group of study consists of 194 participants who were studying in Theology Department and Social Service Department at Gümüşhane University in the 2014-2015 academic terms. Both quantitative and qualitative methods are used together. The study’s data was collected through a form with the phrase “The Holy Qur’an is similar/like…, because...” and some demographical variables. The Content Analysis Technique was used to interpret (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5. Características Gerais dos Bovinos / General Characteristics of Cattle Bovine.Emanuel Isaque Cordeiro da Silva - manuscript
  CARACTERÍSTICAS GERAIS DO GADO BOVINO -/- GENERAL CHARACTERISTICS OF CATTLE BOVINE -/- CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL GANADO BOVINO -/- 1 TAXONOMIA DOS BOVINOS -/- Consideramos, nesse primeiro tópico, a taxonomia (ordenação e classificação das espécies animais e vegetais, onde também pode-se encontrar a relação de familiaridade entre organismos distintos e/ou iguais, bem como sua evolução em diversos aspectos: físico, motor, locomoção, anatomia, etc.) dos bovinos. É levado em consideração os itens mais relevantes e mais estudados em Zootecnia, Biologia, Medicina Veterinária, etc. (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. Digestão dos Alimentos e Desenvolvimento do Rúmen em Bezerros.Emanuel Isaque Cordeiro da Silva - manuscript
  PRINCÍPIOS DA DIGESTÃO DOS ALIMENTOS NOS BEZERROS -/- -/- E. I. C. da Silva -/- Departamento de Agropecuária – IFPE Campus Belo Jardim -/- Departamento de Zootecnia – UFRPE sede -/- -/- PRINCÍPIOS DA DIGESTÃO DOS ALIMENTOS NOS BEZERROS -/- -/- INTRODUÇÃO -/- Se todos os bezerros pudessem ser criados por suas mães, haveria pouca necessidade de inúmeros livros, artigos e trabalhos, como esse, sobre a criação e o manejo básico desses animais. A maioria das vacas desempenha um ótimo papel (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7.  61
  Molla Sadrâ’da Vâci̇bü’l-Vücûd’un İspatinda Burhan-I Siddikîn Proof Of The Truthful In Proving The Necessary Existence In Mullā Sadrā.Sedat Baran - 2020 - Diyanet İlmî Dergi 56 (1):205-224.
  Mümkün varlıkları aracı kılmadan Vâcibü’l-Vücûd’un varlığını ispatlama çabalarının bir sonucu olan sıddıkîn burhanı ilk defa Müslüman filozoflar tarafından dillendirildi. İbn Sînâ (ö. 428/1037) da Fârâbî’nin etkisiyle yeni bir burhan açıkladı ve buna sıddıkîn adını verdi. Molla Sadrâ (ö. 1050/1641) varlığın asaleti ilkesini mutasavvıflardan, teşkîk ilkesini de Sühreverdî’den iktibas ederek yeni bir sıddıkîn burhanı dillendirdi. Bu burhanın, varlığın asaleti, basîtliği/yalınlığı, teşkîkî ve ma’lûlün illete ihtiyacı olmak üzere bazı öncülleri vardır. O, bu öncülleri açıkladıktan sonra teselsüle ihtiyaç duymadan Vâcibü’l-Vücûd’un varlığını ispatlar. Onun (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8.  57
  Molla Sadrâ’da Vâci̇bü’l-Vücûd’un İspatinda Burhan-I Nefs.Sedat Baran - 2020 - BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ 15:36-49.
  Öz: İslam dünyasında Vâcibü’l-Vücûd’un varlığını ispatlayan birçok burhan zikredilmiştir. Bu burhanlardan biri pek bilinmeyen nefs burhanıdır. Bu burhanın tam olarak gelişmemiş formları Meşşâî filozoflar tarafından dile getirilmiş olsa da tam ve kâmil olarak ifadesini Sühreverdî’de bulmaktayız. Sühreverdî’den sonra ve onun etkisiyle Mîr Dâmâd başka bir nefs burhanı açıklar. İslam düşünce geleneğinde nefs vesilesiyle Vâcibü’l-Vücûd’un varlığını ispatlayan bir diğer filozof da Molla Sadrâ’dır. O, bu iki filozofun nefs burhanlarını benimsememiş ve Hikmet-i Müte’âliye ekolünün ilkeleri çerçevesinde yeni burhanlar dile getirmiştir. İlk burhanında (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9.  12
  Dehşet Yönetimi Kuramı Açısından Ölüm Kaygısının İngiltere’de Müslümanlara Yönelik Tutumların Üzerindeki Etkisi.Kenan Sevinç - 2019 - Dini Araştırmalar 22 (55):27-50.
  İngiltere, Avrupa’da en fazla Müslüman nüfusa sahip ülkelerden biridir ve ülkede Müslümanlara yönelik olumsuz tutumlar giderek artmaktadır. Yabancılara yönelik bu olumsuz tutumların birçok farklı psikolojik nedeni bulunmaktadır. Dehşet Yönetimi Kuramı kapsamında yapılan çeşitli araştırmalar, bu nedenlerden birisinin bireylere ölümün hatırlatılması olduğunu iddia etmektedir. Bu kurama göre, hayatta kalmak gibi güçlü bir motivasyona sahip olan insan aynı zamanda bu çabalarının bir gün başarısız olacağını bilir ve ölüm kaygısı yaşar. Ölümün hatırlatıldığı bireyler, ölüm kaygısının üstesinden gelmek için kendi kültürlerine yöneldiklerinde, diğer kültürlere (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10.  76
  Hakan Uğur, Tevrat’ın Kur’an’a Arzı -Kur’an’ın Tevrat’ta Tasdik Ettiği Konular-, Emin Yayınları, Bursa, 2011, 400 Sayfa. [REVIEW]Sümeyye Sayğın - 2018 - Tasavvur - Tekirdag Theology Journal 4 (2):914 - 919.
  Eser, yazarın 2008 yılında tamamlamış olduğu “Kur’an’ın Tasdik Ettiği Tevrat’taki Konular” isimli doktora tezinin 2011 yılında “Tevrat’ın Kur’an’a Arzı-Kur’an’ın Tevrat’ta Tasdik Ettiği Konular” ismiyle basılmasıyla yayın hayatına kazandırılmıştır. Kur’an ve Tevrat’taki konular bu çalışmanın öncesinde ve sonrasında genellikle mukayeseli bir biçimde çalışılmıştır. Gerek Kur’an ve Tefsir alanında gerekse Dinler Tarihi alanında kıssalar, tarihi olaylar, hükümler, uygulamalar gibi pek çok açıdan Kur’an ve Tevrat’a dair özellikle mukayese içeren tezler ve eserler bulunmaktadır. Bu çalışmanın alandaki diğer eserlerden farkı Kur’an’ın Tevrat’ı tasdik edici (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11. Rousseau'da Demokrasi: Otonomi ve Katılım.İbrahim Akkın - 2020 - In İsmail Serin (ed.), Demokrasi̇ Felsefesi̇: Klasik Ve Modern Yaklaşımlar. İstanbul, Turkey: pp. 203-228.
  [...] Rousseau bir yandan çağının yükselen değerlerinden yararlanırken diğer yandan bu değerlerin içeriden eleştirisini yapmayı başarabilen düşünürlerden biri olduğu için fikirleri ölümünden asırlar sonra bile önemini yitirmemiştir. Demokratik devletlerin meşruiyet krizinin giderek derinleştiği ve çoğunlukçu, majoritarian, ideolojilerin etraflıca sorgulanmaya başlandığı çağımızda, demokrasiyi çoğunluk kararına ek olarak “rıza”, “Yurttaşlık”, “sivil özgürlük”, “kamusal uzlaşı” ve “Genel İrade” kavramlarıyla birlikte ele alan Rousseau’yu yeniden okumak önemlidir [...] Rousseau-demokrasi ilişkisinin kazılıp ortaya çıkartılacağı bu metinde uğranılacak olan kavramsal duraklar sırasıyla: Eşitsizlik (doğal ve toplumsal), özgürlük (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12. Sinoplu Filozof Diogenes (Diyojen) ve Etik Anlayışı.Alper Bilgehan Yardımcı - 2018 - Berikan Yayınevi.
  Diogenes of Sinope, bilinen adıyla Diogenes ya da Sinoplu Diyojen’e yönelik yapılan bu çalışmada amacım, Dioegenes’in yaşamının, felsefi duruşunun ve benimsediği etik kuralların kapsamlı ve belgelenmiş bir şekilde sunulmasıdır. Diogenes’in hayatını ve öğretilerini güvenilir bir şekilde aktarmak aşırı derecede zordur, çünkü diğer antik filozoflardan ayrı olarak, onun yaşamına ilişkin güvenilir kaynaklar bulmak oldukça sınırlıdır. Ayrıca, fıçının içinde yaşayan bir Kinikli’ye yönelik ortaya konulmuş birçok kurmaca anekdot ile uğraşılması gerekmektedir. Güvenilir bilginin azlığı ve belgesiz atıfların yarattığı zorluklara rağmen, yine de birçok (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13. Kant’ın Eleştiri Öncesi Düşünceleri: Genel Bir Bakış [Kant’s Pre-Critical Thoughts: A General Outline].Ümit ÖZTÜRK - 2014 - Mavi Atlas 3 (3):87-98.
  Kant’ın 1781 tarihli Saf Aklın Eleştirisi adlı çalışmasına kadar geçen felsefî kariyeri, genel olarak literatürde, onun “eleştiri öncesi” dönemi olarak adlandırılır. Bu dönemin belirleyici unsuru, Kant’ın bir taraftan Newton fiziki diğer taraftan da Leibniz-Wolff metafiziki ile sürekli boğuşmasıdır. Bu süreç içerisinde Kant, aynı zamanda, hernekadar berrak ve keskin bir biçimde formüle edilmese de “eleştirel felsefe”ye doğru giden ilk açılımları da sunar. Bu çalışmanın amacı, Kant’ın sözü edilen düşünce dönemini mercek altına alarak onun “eleştiri öncesi” düşüncelerine dâir genel bir perspektif çizmektir. (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14. Dinî Tecrübe Delilinde Sezginin Yeri ve Önemi.Aysel Tan - 2019 - Malatya, Türkiye: İspec.
  Dinî tecrübe Friedrich Schleiermacher (ö.1768) ile önem kazanan ve William James’in (ö.1842) eserleriyle din felsefesinde teistik delillerin içine dahil olan bir delildir. Dini tecrübelerin birçok şekilde meydana geldiği iddia edilmektedir. Bunlardan biri de sezgidir. Bu bildirinin amacı sezgisel bilginin Tanrı’nın varlığına delil olup olmadığını ortaya koymaktır. Sezgisel yetenek, insanın fiziksel gelişimine (yani beyin) paralel olarak gelişen bir yetidir ve zihnin gelişmesiyle birlikte kapasitesi artmaktadır. Önce çocukta duygusal bir sezgi hakim iken (4-7 yaş), daha sonra çocuğun somut işlemlere geçmesiyle sezgisel yetenek (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15. Kant'ın Ontolojik Delile Getirdiği Eleştiriler.Aysel Tan - 2019 - In Üyesi̇ Abdulsemet Aydin (ed.), Sosyal Bi̇li̇mler Kongresi̇ Ki̇tabi. Diyarbakır, Türkiye:
  Kant’ın (ö.1804) felsefesi eklektik bir felsefedir ve Aydınlanma felsefesinin devamı niteliğindedir. Aydınlanma felsefesine benzer şekilde felsefesinin temeli akıldır ve aklın sınırları ve kullanımı hakkında fikirler ileri sürmüştür. Kant, dini ele alırken Tanrı’nın varlığının saf akılla ispatlanamayacağı sonucuna varmıştır. Çünkü akılla yapılan ispatlarda Tanrı’nın varlığına getirilen deliller kadar yokluğuna da eşit derecede deliller getirilebilir. O nedenle Tanrı’nın varlığının ispatında saf aklın değil pratik aklın önemli olduğunu ve ahlâksal yasaların bizi Tanrı’nın varlığına götüreceğini ileri sürer. Bu görüşünü desteklemek için eserlerinde teistik delillerin (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16. Mevlana'da Mistik Tecrübe ve Tanrı'nın Varlığına Getirdiği Deliller.Aysel Tan - 2019 - Malatya, Türkiye: Ispec.
  Geçmişte Tanrı’nın varlığı, ispatı ve yorumu çerçevesinde bazı düşünürler kutsal kitapları, bir kısmı felsefi argümanları, diğer düşünürler ise mistik tecrübeyi merkeze alarak meseleyi tartışmışlardır. Tanrı’nın varlığı ile ilgili meseleyi ‘mistik tecrübe’ etrafında tartışan düşünürlerden biri Mevlana’dır (ö.1273). Onun mistik tecrübesi yani aşk tecrübesi Tanrı’nın varlığına ulaşmadaki tek yoldur. O aşk tecrübesini, gençliğinde babasından ve çevresinden aldığı tasavvufi bilgi anlayışı bağlamında yorumlar. Bu tasavvufi bilgi ve dünya görüşü, duyuların ve aklın yetersizliğine vurgu yapan ve keşf/ilham gibi duygusal sezgiyi ön plana çıkaran (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17. Politikayı Hannah Arendt'le Birlikte Yeniden Düşünmek.Metehan Karakurt & Adem Çelik - manuscript
  Modern politika tanımlarında hâkim kavramlardan söz etmek olasıdır. Bu kavramlar arasında; iktidar, şiddet, hiyerarşi, güvenlik, kaynak dağıtımı öne çıkanlardır. Politika, birçoklarına göre, iktidarın ve gücün nasıl dağıtıldığı ve kullanıldığıyla ilgilidir. Politika, salt iktidarla ilişkili bir biçimde tanımlandığında, şiddet, politikanın etkili araçlarından birisi gibi görünür. Hatta daha ileriye gidilerek, şiddet, iktidarın dışavurumu olarak görülür. C. W. Mills’in, “siyaset iktidar mücadelesinden ibarettir; iktidarın nihai biçimi ise şiddettir” ya da Mao Zedong’un “siyaset, kan dökülmeyen savaş; savaş ise kan dökülen siyasettir” sözleri, siyaset ile (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18.  19
  Vakf-ı Lâzım ile İlgili Tespit ve Tahliller.Mehmet Kara - 2021 - Kilitbahir (18):5-35.
  Kur’ân-ı Kerîm’in tilâvetinde âyetlerdeki murâd-ı ilâhînin anlaşılabilmesini temin için mushaflarda yer verilen vakf alametlerine riayet edilmesi önem arz eder. Bu bağlamda değerlendirilen vakf alametlerinden birisi, ilk olarak Ebû Ca‘fer Muhammed b. Tayfûr es-Secâvendî’nin (ö. 560/1164) ihdas ettiği ve mushaflarda (م) remzi ile gösterilen vakf-ı lâzımdır. Secâvendî’nin vakf tasnifi içerisinde en önemli vakf türü sayılan vakf-ı lâzımın inceleneceği bu çalışmada, öncelikle bu vakf türünün kavramsal çerçevesi, vakf-ibtidâ ilim tarihindeki yeri, önemi ve diğer vakf türleri ile benzer ve farklı yönleri üzerinde durulmuş; (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19.  92
  Farabi'de Dini Çoğulculuğun Temelleri ve Sınırları.Adem Çelik & Metehan Karakurt - 2019 - In Zuhra Kalakhanova & Ali Söylemez (eds.), IV. International European Conference on Social Sciences. Diyarbakır, Türkiye: Ispec Publishing House.
  Dini çoğulculuk, dini dışlayıcılık ve kapsayıcılıktan farklı olarak, her dinsel inanış taraftarlarının kendi dinleri içinde kalarak ilahi selamete erişeceğini söyler. Temelde, teolojik ve felsefi boyutları olan dini çoğulculuk tartışmasının siyasete bakan bir yönü de vardır. İslam tarihinde Meşşâî felsefenin kurucusu ve mutluluk filozofu olarak bilinen Farabi, bir taraftan hakikate nasıl ulaşılacağı diğer taraftan ise “âlem” adını verdiği kozmopolitanizm nasıl inşa edileceği ile ilgilenmektedir. Siyasal toplumun amacının, insanların uygun ölçekte, en yüce iyi için yardımlaşmalarını sağlamak olduğunu savunan Farabi’ye göre, erdemli bir (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20. Ought-Implies-Can: Erasmus Luther and R.M. Hare.Charles R. Pigden - 1990 - Sophia 29 (1):2-30.
  l. There is an antinomy in Hare's thought between Ought-Implies-Can and No-Indicatives-from-Imperatives. It cannot be resolved by drawing a distinction between implication and entailment. 2. Luther resolved this antinomy in the l6th century, but to understand his solution, we need to understand his problem. He thought the necessity of Divine foreknowledge removed contingency from human acts, thus making it impossible for sinners to do otherwise than sin. 3. Erasmus objected (on behalf of Free Will) that this violates Ought-Implies-Can which he (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   8 citations  
 21.  69
  SORABJI, R. Emotion and Peace of Mind.R. Sorabji, T. Brennan & P. Brown - 2002 - Philosophical Books 43 (3):169-220.
  A longish (12 page) discussion of Richard Sorabji's excellent book, with a further discussion of what it means for a theory of emotions to be a cognitive theory.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22. Filosofia Analitica e Filosofia Continentale.Sergio Cremaschi, Karl-Otto Apel, Jürgen Habermas, Michael Strauss, Ernst Tugendhat, Zvie Bar-On, Roberta De-Monticelli, Kuno Lorenz, Albrecht Wellmer & Rüdiger Bubner - 1997 - 50018 Scandicci, Metropolitan City of Florence, Italy: La Nuova Italia.
  ● Sergio Cremaschi, The non-existing Island. I discuss the way in which the cleavage between the Continental and the Anglo-American philosophies originated, the (self-)images of both philosophical worlds, the converging rediscoveries from the Seventies, as well as recent ecumenic or anti-ecumenic strategies. I argue that pragmatism provides an important counter-instance to both the familiar self-images and to the fashionable ecumenic or anti-ecumenic strategies. My conclusions are: (i) the only place where Continental philosophy exists (as Euro-Communism one decade ago) is America; (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 23. Free Will as Involving Determination and Inconceivable Without It.R. E. Hobart - 1934 - Mind 43 (169):1-27.
  The thesis of this article is that there has never been any ground for the controversy between the doctrine of free will and determinism, that it is based upon a misapprehension, that the two assertions are entirely consistent, that one of them strictly implies the other, that they have been opposed only because of our natural want of the analytical imagination. In so saying I do not tamper with the meaning of either phrase. That would be unpardonable. I mean free (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   110 citations  
 24. Supererogation and Offence: A Conceptual Scheme for Ethics.R. M. Chisholm - 1963 - Ratio (Misc.) 5 (1):1.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   50 citations  
 25. Ending the so-Called 'Friedman-Freeman'debate.R. Edward Freeman - 2008 - Business Ethics Quarterly 18 (2):153-190.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   15 citations  
 26. Reasonableness, Intellectual Modesty, and Reciprocity in Political Justification.R. J. Leland & Han van Wietmarschen - 2012 - Ethics 122 (4):721-747.
  Political liberals ask citizens not to appeal to certain considerations, including religious and philosophical convictions, in political deliberation. We argue that political liberals must include a demanding requirement of intellectual modesty in their ideal of citizenship in order to motivate this deliberative restraint. The requirement calls on each citizen to believe that the best reasoners disagree about the considerations that she is barred from appealing to. Along the way, we clarify how requirements of intellectual modesty relate to moral reasons for (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   14 citations  
 27. Concepts Without Boundaries.R. M. Sainsbury - 1996 - In Rosanna Keefe & Peter Smith (eds.), Vagueness: A Reader. MIT Press. pp. 186-205.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   54 citations  
 28. “文化可加性”以及儒教,佛教和道教的价值观和规范如何共存,相互作用和影响越南社会: 用R和Stan对于长期民间故事进行贝叶斯逻辑回归 的分析.Quan-Hoang Vuong - manuscript
  据报道,越南人每年焚烧大约5万吨香纸,不仅是纸币形式, 还有iPhone、汽车、衣服, 甚至是管家形,希望取悦死者。 这种做法被错误地归因于传统的佛教教义,但大多数越南人都不知道它的起源來自于中国。 在生活的其他方面,越南也有许多类似的例子, 他们乐于對自己的文化增添新的规范、价值和信仰,甚至相互矛盾的東西。 这种被称为“文化可加性”的现象促使我们研究越南民间故事所显示的三教(儒教、佛教和道教)的核心价值观和规范之间的共存、相互作用和影响。通过应用贝叶斯逻辑回归,我们评估了一个故事的关键信息是否受宗教(因变 量)支配的可能性,還是受到三个教义有关的价值和反价值在表面的影响(自变量)。 我们的主要发现包括儒教和道教价值在文化上可加性的存在。更具体地说,实证结果表明,道教和儒教的价值观在民间故事中的相互作用或相加, 有助于预测故事的关键信息是否与儒教思想有关,β_{VT⋅VC} = 0.86。 同时,佛教却没有这样的统计趋势。 这些结果有一些重要意义。 首先,这表明了儒教思想的综治地位,因为儒教和道教的价值在一个故事中一起出现,导致了这个故事有儒学主导的关键信息。 因此,它表明了儒学支配地位的证据,并反对对三大宗教的共同根源,或是“三教同源” (“tam giáo đồng nguyên”) 概念的自由解释,认为宗教有统一性或唯一性。 其次,“文化可加性”概念有助于解释许多有趣的社会文化现象,就是越南社会没有不容忍和极端主义的宗教, 在教育里离谱诡辩的现象,科学技术的努力创造的效果低下, 商业中的误导品牌战略。我们知道我们的结果只是初步的, 并且必须进行更多的理论研究和实证研究, 以对 “文化可加性”有充分的解释。.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 29. Knowledge, Practical Interests, and Rising Tides.Stephen R. Grimm - 2015 - In John Greco & David Henderson (eds.), Epistemic Evaluation: Purposeful Epistemology. Oxford University Press.
  Defenders of pragmatic encroachment in epistemology (or what I call practicalism) need to address two main problems. First, the view seems to imply, absurdly, that knowledge can come and go quite easily—in particular, that it might come and go along with our variable practical interests. We can call this the stability problem. Second, there seems to be no fully satisfying way of explaining whose practical interests matter. We can call this the “whose stakes?” problem. I argue that both problems can (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   22 citations  
 30. The History of Quantum Mechanics as a Decisive Argument Favoring Einstein Over Lorentz.R. M. Nugayev - 1985 - Philosophy of Science 52 (1):44-63.
  PHILOSOPHY OF SCIENCE, vol. 52, number 1, pp.44-63. R.M. Nugayev, Kazan State |University, USSR. -/- THE HISTORY OF QUANTUM THEORY AS A DECISIVE ARGUMENT FAVORING EINSTEIN OVER LJRENTZ. -/- Abstract. Einstein’s papers on relativity, quantum theory and statistical mechanics were all part of a single research programme ; the aim was to unify mechanics and electrodynamics. It was this broader program – which eventually split into relativistic physics and quantummmechanics – that superseded Lorentz’s theory. The argument of this paper is (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   10 citations  
 31. Platos Idee des Guten.R. FERBER - 2015 - St. Augustin: Academia Verlag.
  At the centre of the monograph (1984, first edition) lies a detailed interpretation and critique of the idea of the Good in the Republic. The main thesis of the interpretation runs as follows: The idea of the Good functions as a third item between thinking and being. The main purpose of the monograph is to introduce the systematic problem of the third item via the historical problem of the idea of the Good. The second, enlarged edition (1989) gives a new (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   5 citations  
 32. Firm Responses to Mass Outrage: Technology, Blame, and Employment.Vikram R. Bhargava - 2020 - Journal of Business Ethics 163 (3):379-400.
  When an employee’s off-duty conduct generates mass social media outrage, managers commonly respond by firing the employee. This, I argue, can be a mistake. The thesis I defend is the following: the fact that a firing would occur in a mass social media outrage context brought about by the employee’s off-duty conduct generates a strong ethical reason weighing against the act. In particular, it contributes to the firing constituting an inappropriate act of blame. Scholars who caution against firing an employee (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 33. Two Ways to Smoke a Cigarette.R. M. Sainsbury - 2001 - Ratio 14 (4):386–406.
  In the early part of the paper, I attempt to explain a dispute between two parties who endorse the compositionality of language but disagree about its implications: Paul Horwich, and Jerry Fodor and Ernest Lepore. In the remainder of the paper, I challenge the thesis on which they are agreed, that compositionality can be taken for granted. I suggest that it is not clear what compositionality involves nor whether it obtains. I consider some kinds of apparent counterexamples, and compositionalist responses (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   26 citations  
 34. Сутність та значення рейтингової оцінки страхових компаній.С.О Смирнов, R. Pavlov & В.М Горьова - 2010 - Економічний Простір: Зб. Наук. Праць 36:100-108.
  Розкрито сутність поняття «рейтинг». Доведено значущість рейтингової оцінки для суб’єктів фінансового ринку, зокрема для страхових компаній, потенційних страхувальників, інвесторів та кредиторів.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   7 citations  
 35. Virtue, Reason, and Principle.R. Jay Wallace - 1991 - Canadian Journal of Philosophy 21 (4):469-495.
  A common strategy unites much that philosophers have written about the virtues. The strategy can be traced back at least to Aristotle, who suggested that human beings have a characteristic function or activity, and that the virtues are traits of character which enable humans to perform this kind of activity excellently or well. The defining feature of this approach is that it treats the virtues as functional concepts, to be both identified and justified by reference to some independent goal or (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   8 citations  
 36. Hinduism.R. C. Zaehner - 1964 - Tijdschrift Voor Filosofie 26 (1):143-143.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   7 citations  
 37. The Problem of Fake News.M. R. X. Dentith - 2016 - Public Reason 8 (1-2):65-79.
  Looking at the recent spate of claims about “fake news” which appear to be a new feature of political discourse, I argue that fake news presents an interesting problem in epistemology. Te phenomena of fake news trades upon tolerating a certain indiference towards truth, which is sometimes expressed insincerely by political actors. Tis indiference and insincerity, I argue, has been allowed to fourish due to the way in which we have set the terms of the “public” epistemology that maintains what (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   12 citations  
 38. Intentionality Without Exotica.R. M. Sainsbury - 2010 - In Robin Jeshion (ed.), New Essays on Singular Thought.
  The paper argues that intensional phenomena can be explained without appealing to "exotic" entities: one that don't exist, are merely possible, or are essentially abstract.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   8 citations  
 39. High-Level Explanation and the Interventionist’s ‘Variables Problem’.L. R. Franklin-Hall - 2016 - British Journal for the Philosophy of Science 67 (2):553-577.
  The interventionist account of causal explanation, in the version presented by Jim Woodward, has been recently claimed capable of buttressing the widely felt—though poorly understood—hunch that high-level, relatively abstract explanations, of the sort provided by sciences like biology, psychology and economics, are in some cases explanatorily optimal. It is the aim of this paper to show that this is mistaken. Due to a lack of effective constraints on the causal variables at the heart of the interventionist causal-explanatory scheme, as presently (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   32 citations  
 40. Color Relationalism and Relativism.Alex Byrne & David R. Hilbert - 2017 - Topics in Cognitive Science 9 (1):172-192.
  This paper critically examines color relationalism and color relativism, two theories of color that are allegedly supported by variation in normal human color vision. We mostly discuss color relationalism, defended at length in Jonathan Cohen's The Red and the Real, and argue that the theory has insuperable problems.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   4 citations  
 41. On Locating Value in Making Moral Progress.Toni Rønnow-Rasmussen - 2017 - Ethical Theory and Moral Practice 20 (1):137-152.
  The endeavour to locate value in moral progress faces various substantive as well as more formal challenges. This paper focuses on challenges of the latter kind. After some preliminaries, Section 3 introduces two general kinds of “evaluative moral progress-claims”, and outlines a possible novel analysis of a descriptive notion of moral progress. While Section 4 discusses certain logical features of betterness in light of recent work in value theory which are pertinent to the notion of moral progress, Sections 5 and (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   4 citations  
 42. Defending the Bounds of Cognition.Frederick R. Adams & Kenneth Aizawa - 2010 - In Richard Menary (ed.), The Extended Mind. MIT Press.
  That about sums up what is wrong with Clark's view.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   43 citations  
 43. Fuller and the Folk: The Inner Morality of Law Revisited.Raff Donelson & Ivar R. Hannikainen - 2020 - In Oxford Studies in Experimental Philosophy, Volume 3. Oxford: pp. 6-28.
  The experimental turn in philosophy has reached several sub-fields including ethics, epistemology, and metaphysics. This paper is among the first to apply experimental techniques to questions in the philosophy of law. Specifically, we examine Lon Fuller's procedural natural law theory. Fuller famously claimed that legal systems necessarily observe eight principles he called "the inner morality of law." We evaluate Fuller's claim by surveying both ordinary people and legal experts about their intuitions about legal systems. We conclude that, at best, we (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   5 citations  
 44. Simply Impossible: A Case Against Divine Simplicity.R. T. Mullins - 2013 - Journal of Reformed Theology 7 (2):181-203.
  Within contemporary philosophical theology the doctrine of divine simplicity has regained attention. There are several new defenses of simplicity in the literature. One of the more surprising, and troubling, aspects of the contemporary defenses amongst Christian philosophers and theologians is a seeming lack of understanding about how radical the doctrine of divine simplicity truly is. As such, I wish to do a few things in this paper. First, systematically articulate the doctrine of divine simplicity. Second, argue that divine simplicity is (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   14 citations  
 45. Kant and the Promise of Rhetoric.Scott R. Stroud - 2014 - Pennsylvania State University Press.
  While Immanuel Kant is an epochal figure in a variety of fields, he has not figured prominently in the study of rhetoric and communication. This book represents the most detailed examination available into Kant's uneasy but often misunderstood relationship with rhetoric. By explicating Kant's complex understanding of rhetoric, this book advances the thesis that communicative practices play an important role in Kant's account of how we become better humans and how we create morally cultivating communities.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   5 citations  
 46. Scientific Realism in the Wild: An Empirical Study of Seven Sciences and History and Philosophy of Science.James R. Beebe & Finnur Dellsén - 2020 - Philosophy of Science 87 (2):336-364.
  We report the results of a study that investigated the views of researchers working in seven scientific disciplines and in history and philosophy of science in regard to four hypothesized dimensions of scientific realism. Among other things, we found that natural scientists tended to express more strongly realist views than social scientists, that history and philosophy of science scholars tended to express more antirealist views than natural scientists, that van Fraassen’s characterization of scientific realism failed to cluster with more standard (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 47. Hasker on the Divine Processions of the Trinitarian Persons.R. T. Mullins - 2017 - European Journal for Philosophy of Religion 9 (4):181-216.
  Within contemporary evangelical theology, a peculiar controversy has been brewing over the past few decades with regard to the doctrine of the Trinity. A good number of prominent evangelical theologians and philosophers are rejecting the doctrine of divine processions within the eternal life of the Trinity. In William Hasker’s recent Metaphysics and the Tri-Personal God, Hasker laments this rejection and seeks to offer a defense of this doctrine. This paper shall seek to accomplish a few things. In section I, I (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 48. Understanding.Stephen R. Grimm - 2011 - In D. Pritchard S. Berneker (ed.), The Routledge Companion to Epistemology. Routledge.
  This entry offers a critical overview of the contemporary literature on understanding, especially in epistemology and the philosophy of science.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   60 citations  
 49.  53
  On-Conditionalism: On the Verge of a New Metaethical Theory.Toni Rønnow-Rasmussen - 2016 - Les ateliers de l'éthique/The Ethics Forum 11 (2-3):88-107.
  Toni Rønnow-Rasmussen | : This paper explores a novel metaethical theory according to which value judgments express conditional beliefs held by those who make them. Each value judgment expresses the belief that something is the case on condition that something else is the case. The paper aims to reach a better understanding of this view and to highlight some of the challenges that lie ahead. The most pressing of these revolves around the correct understanding of the nature of the relevant (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 50. The Problem of Conspiracism.Matthew R. X. Dentith - 2018 - Argumenta 3 (2):327-343.
  Belief in conspiracy theories is typically considered irrational, and as a consequence of this, conspiracy theorists––those who dare believe some conspiracy theory––have been charged with a variety of epistemic or psychological failings. Yet recent philosophical work has challenged the view that belief in conspiracy theories should be considered as typically irrational. By performing an intra-group analysis of those people we call “conspiracy theorists”, we find that the problematic traits commonly ascribed to the general group of conspiracy theorists turn out to (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   9 citations  
1 — 50 / 998