Results for 'R. Gonz��lez'

997 found
Order:
 1. Věda jako „forma života“: kritérium demarkace jako praktický problém.Libor Benda - 2015 - Teorie Vědy / Theory of Science 37 (4):429-452.
  Larry Laudan v článku z roku 1983 označil problém demarkace, tj. rozlišení „vědy" a „pseudovědy", za filosofický pseudoproblém, kterým není třeba se zabývat, a slova „vědecké" a „pseudovědecké" za prázdné pojmy, které můžeme z našeho slovníku zcela vyškrtnout. V předkládané studii zpochybňuji toto Laudanovo stanovisko a předkládám argumenty ve prospěch tvrzení, že 1) rozlišení vědy a pseudovědy představuje důležitý a aktuální problém, kterým je třeba se zabývat, a že 2) možný způsob řešení tohoto problému nabízejí současná sociální studia vědy. Jejich (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2. Pokrok společenskovědní teorie náboženství: mezi Durkheimem a Geertzem.Nikola Balaš - 2012 - Teorie Vědy / Theory of Science 34 (4):495-514.
  Slavná kniha Elementární formy náboženského života francouzského sociologa Émile Durkheima je jedním z nejdůležitějších příspěvků k sociologii náboženství. Po řadu let byla vychvalována a citována, stejně jako kritizována a zavrhována. Kniha se stala chartou celé řady sociálně vědních badatelů, zejména těch, kteří se zaměřovali na studium společnosti a náboženství. V roce 1966 však vyšel článek amerického antropologa Clifforda Geertze nazvaný „Nábo- ženství jako kulturní systém", v němž autor tvrdil, že Durkheimova teorie náboženství, stejně jako teorie náboženství Sigmunda Freuda, Bronislawa Malinowského (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3. Experti a laici v demokratické společnosti: tři pohledy na problematiku demokratizace vědy.Libor Benda - 2015 - Teorie Vědy / Theory of Science 37 (1):3-28.
  Studie věnuje pozornost problematice demokratizace vědy, v jejímž rámci zaujímá klíčové postavení otázka, v jaké míře a zda vůbec má mít široká veřejnost možnost zasahovat do vědní a výzkumné politiky a participovat na rozhodování v odborných záležitostech. První část studie je věnována představení dvou radikálně odlišných a vzájemně protichůdných pohledů na tuto problematiku, které byly rozpracovány v rámci poválečné filosofie vědy v dílech Michaela Polanyiho a Paula Feyerabenda a v různých podobách spolu soupeří dodnes. Tyto dva pohledy, jež nás staví (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4. SORABJI, R. Emotion and Peace of Mind.R. Sorabji, T. Brennan & P. Brown - 2002 - Philosophical Books 43 (3):169-220.
  A longish (12 page) discussion of Richard Sorabji's excellent book, with a further discussion of what it means for a theory of emotions to be a cognitive theory.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5. Ought-implies-can: Erasmus Luther and R.m. Hare.Charles R. Pigden - 1990 - Sophia 29 (1):2-30.
  l. There is an antinomy in Hare's thought between Ought-Implies-Can and No-Indicatives-from-Imperatives. It cannot be resolved by drawing a distinction between implication and entailment. 2. Luther resolved this antinomy in the l6th century, but to understand his solution, we need to understand his problem. He thought the necessity of Divine foreknowledge removed contingency from human acts, thus making it impossible for sinners to do otherwise than sin. 3. Erasmus objected (on behalf of Free Will) that this violates Ought-Implies-Can which he (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   9 citations  
 6. Reconciling Conceptual Confusions in the Le Monde Debate on Conspiracy Theories, J.C.M. Duetz and M R. X. Dentith.Julia Duetz & M. R. X. Dentith - 2022 - Social Epistemology Review and Reply Collective 10 (11):40-50.
  This reply to an ongoing debate between conspiracy theory researchers from different disciplines exposes the conceptual confusions that underlie some of the disagreements in conspiracy theory research. Reconciling these conceptual confusions is important because conspiracy theories are a multidisciplinary topic and a profound understanding of them requires integrative insights from different fields. Specifically, we distinguish research focussing on conspiracy *theories* (and theorizing) from research of conspiracy *belief* (and mindset, theorists) and explain how particularism with regards to conspiracy theories does not (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 7. Сутність та значення рейтингової оцінки страхових компаній.С.О Смирнов, R. Pavlov & В.М Горьова - 2010 - Економічний Простір: Зб. Наук. Праць 36:100-108.
  Розкрито сутність поняття «рейтинг». Доведено значущість рейтингової оцінки для суб’єктів фінансового ринку, зокрема для страхових компаній, потенційних страхувальників, інвесторів та кредиторів.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   7 citations  
 8. Supererogation and Offence: A Conceptual Scheme for Ethics.R. M. Chisholm - 1963 - Ratio (Misc.) 5 (1):1.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   53 citations  
 9. Gender Identity and Gender.R. A. Rowland - forthcoming - Analysis.
  Our gender identity is our sense of ourselves as a woman, a man, as genderqueer, or as another gender. Our gender is the property we have of being a woman, being a man, being non-binary, or being another gender. What is the relationship between our gender identity and our gender? Recently, much work has been done on ameliorative accounts of the gender concepts that we should accept and on the metaphysics of gender properties. From this work 4 views of the (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10. Free will as involving determination and inconceivable without it.R. E. Hobart - 1934 - Mind 43 (169):1-27.
  The thesis of this article is that there has never been any ground for the controversy between the doctrine of free will and determinism, that it is based upon a misapprehension, that the two assertions are entirely consistent, that one of them strictly implies the other, that they have been opposed only because of our natural want of the analytical imagination. In so saying I do not tamper with the meaning of either phrase. That would be unpardonable. I mean free (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   131 citations  
 11. Reasonableness, Intellectual Modesty, and Reciprocity in Political Justification.R. J. Leland & Han van Wietmarschen - 2012 - Ethics 122 (4):721-747.
  Political liberals ask citizens not to appeal to certain considerations, including religious and philosophical convictions, in political deliberation. We argue that political liberals must include a demanding requirement of intellectual modesty in their ideal of citizenship in order to motivate this deliberative restraint. The requirement calls on each citizen to believe that the best reasoners disagree about the considerations that she is barred from appealing to. Along the way, we clarify how requirements of intellectual modesty relate to moral reasons for (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   20 citations  
 12. R. B. Braithwaite: ¿es la creencia religiosa un compromiso ético?Alberto Oya - 2019 - In José Manuel Chillón (ed.), Hombre y logos: antropología y comunicación. Madrid: Editorial Fragua. pp. 105-113.
  La característica central del pensamiento filosófico del siglo XX (si más no, de la llamada a día de hoy 'filosofía analítica') ha sido el interés por el estudio del lenguaje. El lenguaje religioso no ha sido una excepción a este interés. Uno de los ejemplos más tempranos de esta preocupación por el estudio del lenguaje religioso es el análisis propuesto por R. B. Braithwaite en su "An Empiricist's View of the Nature of Religious Belief" (1955). Dicho muy brevemente, la idea (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13. The history of quantum mechanics as a decisive argument favoring Einstein over lorentz.R. M. Nugayev - 1985 - Philosophy of Science 52 (1):44-63.
  PHILOSOPHY OF SCIENCE, vol. 52, number 1, pp.44-63. R.M. Nugayev, Kazan State |University, USSR. -/- THE HISTORY OF QUANTUM THEORY AS A DECISIVE ARGUMENT FAVORING EINSTEIN OVER LJRENTZ. -/- Abstract. Einstein’s papers on relativity, quantum theory and statistical mechanics were all part of a single research programme ; the aim was to unify mechanics and electrodynamics. It was this broader program – which eventually split into relativistic physics and quantummmechanics – that superseded Lorentz’s theory. The argument of this paper is (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   11 citations  
 14. Ending the so-called 'Friedman-Freeman'debate.R. Edward Freeman - 2008 - Business Ethics Quarterly 18 (2):153-190.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   18 citations  
 15. Are There Degreess of Self-Consciousness?R. Milliere - 2019 - Journal of Consciousness Studies 26 (3-4):252-282.
  It is widely assumed that ordinary conscious experience involves some form of sense of self or consciousness of oneself. Moreover, this claim is often restricted to a 'thin' or 'minimal' notion of self-consciousness, or even 'the simplest form of self-consciousness', as opposed to more sophisticated forms of self-consciousness which are not deemed ubiquitous in ordinary experience. These formulations suggest that self-consciousness comes in degrees, and that individual subjects may differ with respect to the degree of self-consciousness they exhibit at a (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   5 citations  
 16. “文化可加性”以及儒教,佛教和道教的价值观和规范如何共存,相互作用和影响越南社会: 用R和Stan对于长期民间故事进行贝叶斯逻辑回归 的分析.Quan-Hoang Vuong - manuscript
  据报道,越南人每年焚烧大约5万吨香纸,不仅是纸币形式, 还有iPhone、汽车、衣服, 甚至是管家形,希望取悦死者。 这种做法被错误地归因于传统的佛教教义,但大多数越南人都不知道它的起源來自于中国。 在生活的其他方面,越南也有许多类似的例子, 他们乐于對自己的文化增添新的规范、价值和信仰,甚至相互矛盾的東西。 这种被称为“文化可加性”的现象促使我们研究越南民间故事所显示的三教(儒教、佛教和道教)的核心价值观和规范之间的共存、相互作用和影响。通过应用贝叶斯逻辑回归,我们评估了一个故事的关键信息是否受宗教(因变 量)支配的可能性,還是受到三个教义有关的价值和反价值在表面的影响(自变量)。 我们的主要发现包括儒教和道教价值在文化上可加性的存在。更具体地说,实证结果表明,道教和儒教的价值观在民间故事中的相互作用或相加, 有助于预测故事的关键信息是否与儒教思想有关,β_{VT⋅VC} = 0.86。 同时,佛教却没有这样的统计趋势。 这些结果有一些重要意义。 首先,这表明了儒教思想的综治地位,因为儒教和道教的价值在一个故事中一起出现,导致了这个故事有儒学主导的关键信息。 因此,它表明了儒学支配地位的证据,并反对对三大宗教的共同根源,或是“三教同源” (“tam giáo đồng nguyên”) 概念的自由解释,认为宗教有统一性或唯一性。 其次,“文化可加性”概念有助于解释许多有趣的社会文化现象,就是越南社会没有不容忍和极端主义的宗教, 在教育里离谱诡辩的现象,科学技术的努力创造的效果低下, 商业中的误导品牌战略。我们知道我们的结果只是初步的, 并且必须进行更多的理论研究和实证研究, 以对 “文化可加性”有充分的解释。.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 17. Concepts without boundaries.R. M. Sainsbury - 1996 - In Rosanna Keefe & Peter Smith (eds.), Vagueness: A Reader. MIT Press. pp. 186-205.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   59 citations  
 18. The Authoritative Normativity of Fitting Attitudes.R. A. Rowland - 2022 - Oxford Studies in Metaethics 17:108-137.
  Some standards, such as moral and prudential standards, provide genuinely or authoritatively normative reasons for action. Other standards, such as the norms of masculinity and the mafia’s code of omerta, provide reasons but do not provide genuinely normative reasons for action. This paper first explains that there is a similar distinction amongst attitudinal standards: some attitudes (belief, desire) have standards that seem to give rise to genuine normativity; others (boredom, envy) do not. This paper gives a value-based account of which (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 19. Loyalty and virtues.R. E. Ewin - 1992 - Philosophical Quarterly 42 (169):403-419.
  When loyalty is discussed, a very rare thing in recent years, it is sometimes listed as one of the virtues and just as often derided. Its relationship to the virtues, or to the other virtues, is difficult to discern, and that is at least partly because the role that judgement plays in loyalty seems odd. The argument of this paper is that there is a core value to loyalty, and that understanding this core value is of critical importance in understanding (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   22 citations  
 20. Carl R. Rogers ve Öğrenme özgürlüğü: Etkili bir öğrenme ortamının mimarı olarak öğretmen ve öğretmen tutumları [Carl R. Rogers and freedom to learn: Teachers as the architects of an effective learning environment, and teachers' attitudes].Duygu Dincer - 2019 - Uluslararası Türkçe Eğitim Kültür Edebiyat Dergisi 4 (8): 2341-2358.
  Carl R. Rogers, the founder of client-centered therapy, contributed to the development of self-reliant learning in education. He applied such concepts of client-centered therapy as realness, prizing, acceptance, trust, and empathy to educational area, and called attention the importance of the authentic relationship between teacher and student with such books as Freedom to Learn, Becoming A Person, and A Way of Being. Besides, he also focused on teachers‟ attitudes in classrooms in his works. His views still continue to influence the (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21. The De-Aestheticization of Art: on Adorno's Aesthetische Theorie.R. Wolin - 1979 - Telos: Critical Theory of the Contemporary 1979 (41):105-127.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   6 citations  
 22. Hasker on the Divine Processions of the Trinitarian Persons.R. T. Mullins - 2017 - European Journal for Philosophy of Religion 9 (4):181-216.
  Within contemporary evangelical theology, a peculiar controversy has been brewing over the past few decades with regard to the doctrine of the Trinity. A good number of prominent evangelical theologians and philosophers are rejecting the doctrine of divine processions within the eternal life of the Trinity. In William Hasker’s recent Metaphysics and the Tri-Personal God, Hasker laments this rejection and seeks to offer a defense of this doctrine. This paper shall seek to accomplish a few things. In section I, I (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 23. Hinduism.R. C. Zaehner - 1964 - Tijdschrift Voor Filosofie 26 (1):143-143.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   8 citations  
 24.  80
  Co-Operation and Human Values: A Study of Moral Reasoning.R. E. Ewin - 1981 - New York: St. Martin's Press.
  I shall be dealing, throughout this book, with a set of related problems: the relationship between morality and reasoning in general, the way in which moral reasoning is properly to be carried on, and why morality is not arbitrary. The solutions to these problems come out of the same train of argument. Morality is not arbitrary, I shall argue, because the acceptance of certain qualities of character as virtues and the rejection of others as vices is forced on us by (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   12 citations  
 25. A non-dualistic reply to Moore's refutation of idealism.R. E. Allinson - 1978 - Indian Philosophical Quarterly 5 (4):661-668.
  As a counter-argument to Moore's "Refutation of Idealism," this article explains how the application of non-dualistic idealism reveals the underlying problem in both narrowly defined "esse is principi" brands of idealism and Moore's realism. The issue at hand, this article suggests, is the presupposition that experience naturally forks off into subjective consciousness and particular objects of consciousness. Rather than agree with either Moore or dualistic forms of idealism, the Vedanta-inspired view set forth in this article provides a third option to (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 26. Why Can’t the Impassible God Suffer? Analytic Reflections on Divine Blessedness.R. T. Mullins - 2018 - TheoLogica: An International Journal for Philosophy of Religion and Philosophical Theology 2 (1):3-22.
  According to classical theism, impassibility is said to be systematically connected to divine attributes like timelessness, immutability, simplicity, aseity, and self-sufficiency. In some interesting way, these attributes are meant to explain why the impassible God cannot suffer. I shall argue that these attributes do not explain why the impassible God cannot suffer. In order to understand why the impassible God cannot suffer, one must examine the emotional life of the impassible God. I shall argue that the necessarily happy emotional life (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 27.  24
  R.R. Marett’s 1923 objections to Sir James Frazer’s anthropology.Terence Rajivan Edward - manuscript
  This is a one page handout presenting R.R. Marrett's objections to Frazer from an article reviewing books by Frazer and also one by Malinowski (and others not referred to here).
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28. Imagination and the Distinction between Image and Intuition in Kant.R. Brian Tracz - 2019 - Ergo: An Open Access Journal of Philosophy 6:1087-1120.
  The role of intuition in Kant’s account of experience receives perennial philosophical attention. In this essay, I present the textual case that Kant also makes extensive reference to what he terms “images” that are generated by the imagination. Beyond this, as I argue, images are fundamentally distinct from empirical and pure intuitions. Images and empirical intuitions differ in how they relate to sensation, and all images (even “pure images”) actually depend on pure intuitions. Moreover, all images differ from intuitions in (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 29. Le monde comme texte. Perspectives herméneutiques chez Simone Weil.R. Kühn - 1980 - Revue des Sciences Philosophiques Et Théologiques 64 (4):509.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30. Argumentation, R. Pavilionis's meaning continuum and The Kitchen debate.Elena Lisanyuk - 2015 - Problemos 88:95.
  In this paper, I propose a logical-cognitive approach to argumentation and advocate an idea that argumentation presupposes that intelligent agents engaged in it are cognitively diverse. My approach to argumentation allows drawing distinctions between justification, conviction and persuasion as its different kinds. In justification agents seek to verify weak or strong coherency of an agent’s position in a dialogue. In conviction they argue to modify their partner’s position by means of demonstrating weak or strong cogency of their positions before a (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 31. Two ways to smoke a cigarette.R. M. Sainsbury - 2001 - Ratio 14 (4):386–406.
  In the early part of the paper, I attempt to explain a dispute between two parties who endorse the compositionality of language but disagree about its implications: Paul Horwich, and Jerry Fodor and Ernest Lepore. In the remainder of the paper, I challenge the thesis on which they are agreed, that compositionality can be taken for granted. I suggest that it is not clear what compositionality involves nor whether it obtains. I consider some kinds of apparent counterexamples, and compositionalist responses (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   28 citations  
 32. Virtue, Reason, and Principle.R. Jay Wallace - 1991 - Canadian Journal of Philosophy 21 (4):469-495.
  A common strategy unites much that philosophers have written about the virtues. The strategy can be traced back at least to Aristotle, who suggested that human beings have a characteristic function or activity, and that the virtues are traits of character which enable humans to perform this kind of activity excellently or well. The defining feature of this approach is that it treats the virtues as functional concepts, to be both identified and justified by reference to some independent goal or (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   11 citations  
 33. The Virtues Appropriate to Business.R. E. Ewin - 1995 - Business Ethics Quarterly 5 (4):833-842.
  Robert Solomon has presented a version of business ethics in terms of virtues theory. It is a good thing that business ethics should be understood in terms of virtues theory, but the account that Solomon gives is seriously misleading in important respects. "A virtue is a pervasive trait of character that allows one to 'fit into' a particular society and to excel in it," he says. This is something that we might query: what a society will recognize as a virtue (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   10 citations  
 34. Dennis R. Alexander and Ronald L. Numbers : Biology and Ideology: From Descartes to Dawkins.Massimo Pigliucci - 2013 - Science & Education 22 (2):405-409.
  Science has always strived for objectivity, for a ‘‘view from nowhere’’ that is not marred by ideology or personal preferences. That is a lofty ideal toward which perhaps it makes sense to strive, but it is hardly the reality. This collection of thirteen essays assembled by Denis R. Alexander and Ronald L. Numbers ought to give much pause to scientists and the public at large, though historians, sociologists and philosophers of science will hardly be surprised by the material covered here.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35. The Normativity of Gender.R. A. Rowland - forthcoming - Noûs.
  There are important similarities between moral thought and talk and thought and talk about gender: disagreements about gender, like disagreements about morality, seem to be intractable and to outstrip descriptive agreement; and it seems coherent to reject any definition of what it is to be a woman in terms of particular social, biological, or other descriptive features, just as it seems coherent to reject any definition of what it is to be good or right in terms of any set of (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36. Conditionals.R. A. Briggs - 2019 - In Richard Pettigrew & Jonathan Weisberg (eds.), The Open Handbook of Formal Epistemology. PhilPapers Foundation. pp. 543-590.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 37. On-Conditionalism: On the verge of a new metaethical theory.Toni Rønnow-Rasmussen - 2016 - Les ateliers de l'éthique/The Ethics Forum 11 (2-3):88-107.
  Toni Rønnow-Rasmussen | : This paper explores a novel metaethical theory according to which value judgments express conditional beliefs held by those who make them. Each value judgment expresses the belief that something is the case on condition that something else is the case. The paper aims to reach a better understanding of this view and to highlight some of the challenges that lie ahead. The most pressing of these revolves around the correct understanding of the nature of the relevant (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 38. The Absolute Good and the Human Goods.R. Ferber - 2003 - Philosophical Inquiry 25 (3-4):117-126.
  By the absolute Good, I understand the Idea of the Good; by the human goods, I understand pleasure and reason, which have been disqualified in Plato's "Republic" as candidates for the absolute Good (cf.R.505b-d). Concerning the Idea of the Good, we can distinguish a maximal and a minimal interpretation. After the minimal interpretation, the Idea of the Good is the absolute Good because there is no final cause beyond the Idea of the Good. After the maximal interpretation, the Idea of (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39. What is wrong with killing people?R. E. Ewin - 1972 - Philosophical Quarterly 22 (87):126-139.
  Qualifications are needed to make the point a tight one, but it seems quite plain that it is wrong to kill people. What is not so plain is why it is wrong to kill people, especially when one considers that the person killed will not be around to suffer the consequences afterwards. He does not suffer as a consequence of his death, and he need not suffer even while dying. There are various conditions more or less commonly accepted as making (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   6 citations  
 40. Comparing the Understanding of Subjects receiving a Candidate Malaria Vaccine in the United States and Mali.R. D. Ellis, I. Sagara, A. Durbin, A. Dicko, D. Shaffer, L. Miller, M. H. Assadou, M. Kone, B. Kamate, O. Guindo, M. P. Fay, D. A. Diallo, O. K. Doumbo, E. J. Emanuel & J. Millum - 2010 - American Journal of Tropical Medicine and Hygiene 83 (4):868-72.
  Initial responses to questionnaires used to assess participants' understanding of informed consent for malaria vaccine trials conducted in the United States and Mali were tallied. Total scores were analyzed by age, sex, literacy (if known), and location. Ninety-two percent (92%) of answers by United States participants and 85% of answers by Malian participants were correct. Questions more likely to be answered incorrectly in Mali related to risk, and to the type of vaccine. For adult participants, independent predictors of higher scores (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   4 citations  
 41. Intentionality without exotica.R. M. Sainsbury - 2010 - In Robin Jeshion (ed.), New Essays on Singular Thought.
  The paper argues that intensional phenomena can be explained without appealing to "exotic" entities: one that don't exist, are merely possible, or are essentially abstract.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   11 citations  
 42. Robert R. Clewis, Kant’s Humorous Writings. An Illustrated Guide London and New York: Bloomsbury Academic, 2021 Pp. xxiv + 256 ISBN 9781350112780 (hbk), $68.00. [REVIEW]Roberta Pasquarè - 2022 - Kantian Review 27 (2):323-326.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43. Simply Impossible: A Case Against Divine Simplicity.R. T. Mullins - 2013 - Journal of Reformed Theology 7 (2):181-203.
  Within contemporary philosophical theology the doctrine of divine simplicity has regained attention. There are several new defenses of simplicity in the literature. One of the more surprising, and troubling, aspects of the contemporary defenses amongst Christian philosophers and theologians is a seeming lack of understanding about how radical the doctrine of divine simplicity truly is. As such, I wish to do a few things in this paper. First, systematically articulate the doctrine of divine simplicity. Second, argue that divine simplicity is (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   18 citations  
 44. A Rossian Account of the Normativity of Logic.R. M. Farley & Deke Caiñas Gould - 2022 - Southwest Philosophy Review 38 (1):103-113.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45. better no longer to be.R. Mcgregor & E. Sullivan-Bissett - 2012 - South African Journal of Philosophy 31 (1):55-68.
  David Benatar argues that coming into existence is always a harm, and that – for all of us unfortunate enough to have come into existence – it would be better had we never come to be. We contend that if one accepts Benatar’s arguments for the asymmetry between the presence and absence of pleasure and pain, and the poor quality of life, one must also accept that suicide is preferable to continued existence, and that his view therefore implies both anti-natalism (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   4 citations  
 46. John R. Smythies’ Theories of Mind, Matter, and N-Dimensional Space: Conspectus of part of Analysis of Perception.Peter Sjöstedt-H. - manuscript
  Conspectus of part of John R. Smythies' Analysis of Perception (1956). It presents a summary of his ideas on phenomenal space – the space of one’s imagination, dreams, psychedelic experiences, somatic sensations, visions, hynagogia, etc. – and its relation to physical space.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47. The Mathematical Basis of Creation in Hinduism.Mukundan P. R. - 2022 - In The Modi-God Dialogues: Spirituality for a New World Order. New Delhi: Akansha Publishing House. pp. 6-14.
  The Upanishads reveal that in the beginning, nothing existed: “This was but non-existence in the beginning. That became existence. That became ready to be manifest”. (Chandogya Upanishad 3.15.1) The creation began from this state of non-existence or nonduality, a state comparable to (0). One can add any number of zeros to (0), but there will be nothing except a big (0) because (0) is a neutral number. If we take (0) as Nirguna Brahman (God without any form and attributes), then (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 48. Toni Rønnow‐Rasmussen, Personal Value, Oxford, Oxford University Press, 2011, 185 pp., US$ 75 , ISBN 9780199603787. [REVIEW]Olivier Massin - 2015 - Dialectica 69 (2):221-231.
  Personal Values is a delightful and enlightening read. It is teeming with novel insights, ground-breaking distinctions, rich examples, new delineations of the field, refreshing historical reminders, inventive arguments, unprecedented connections, identifications of neglected difficulties, and pioneering proposals. I shall focus here on three of these insights, which are illustrative of the pervasive scrupulousness and inventiveness of the book. The first is that there is a distinction between the supervenience base of values and their constitutive grounds. The second is that FA (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 49. The R theory of time.Jeffrey Grupp - unknown
  I gave the name “R theory of time " to the Buddhist philosophy of time in my 2005 article in The 'Indian International Journal of Buddhist Studies because after studying the currently discussed non Buddhist philosophies of time that have been offered to us by many physicists and analytic philosophers, I found that they seemed to not agree as much as I thought theories of time should with the findings of quantum physicists. Rather, the non Buddhist philosophies of time seemed (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50. Defending the bounds of cognition.Frederick R. Adams & Kenneth Aizawa - 2010 - In Richard Menary (ed.), The Extended Mind. MIT Press.
  That about sums up what is wrong with Clark's view.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   43 citations  
1 — 50 / 997