Results for 'R. Gonz��lez'

998 found
Order:
 1.  84
  Pokrok Společenskovědní Teorie Náboženství: Mezi Durkheimem a Geertzem.Nikola Balaš - 2012 - Teorie Vědy / Theory of Science 34 (4):495-514.
  Slavná kniha Elementární formy náboženského života francouzského sociologa Émile Durkheima je jedním z nejdůležitějších příspěvků k sociologii náboženství. Po řadu let byla vychvalována a citována, stejně jako kritizována a zavrhována. Kniha se stala chartou celé řady sociálně vědních badatelů, zejména těch, kteří se zaměřovali na studium společnosti a náboženství. V roce 1966 však vyšel článek amerického antropologa Clifforda Geertze nazvaný „Nábo- ženství jako kulturní systém", v němž autor tvrdil, že Durkheimova teorie náboženství, stejně jako teorie náboženství Sigmunda Freuda, Bronislawa Malinowského (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2.  67
  Experti a Laici V Demokratické Společnosti: Tři Pohledy Na Problematiku Demokratizace Vědy.Libor Benda - 2015 - Teorie Vědy / Theory of Science 37 (1):3-28.
  Studie věnuje pozornost problematice demokratizace vědy, v jejímž rámci zaujímá klíčové postavení otázka, v jaké míře a zda vůbec má mít široká veřejnost možnost zasahovat do vědní a výzkumné politiky a participovat na rozhodování v odborných záležitostech. První část studie je věnována představení dvou radikálně odlišných a vzájemně protichůdných pohledů na tuto problematiku, které byly rozpracovány v rámci poválečné filosofie vědy v dílech Michaela Polanyiho a Paula Feyerabenda a v různých podobách spolu soupeří dodnes. Tyto dva pohledy, jež nás staví (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  65
  Věda Jako „Forma Života“: Kritérium Demarkace Jako Praktický Problém.Libor Benda - 2015 - Teorie Vědy / Theory of Science 37 (4):429-452.
  Larry Laudan v článku z roku 1983 označil problém demarkace, tj. rozlišení „vědy" a „pseudovědy", za filosofický pseudoproblém, kterým není třeba se zabývat, a slova „vědecké" a „pseudovědecké" za prázdné pojmy, které můžeme z našeho slovníku zcela vyškrtnout. V předkládané studii zpochybňuji toto Laudanovo stanovisko a předkládám argumenty ve prospěch tvrzení, že 1) rozlišení vědy a pseudovědy představuje důležitý a aktuální problém, kterým je třeba se zabývat, a že 2) možný způsob řešení tohoto problému nabízejí současná sociální studia vědy. Jejich (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4. Ought-Implies-Can: Erasmus Luther and R.M. Hare.Charles R. Pigden - 1990 - Sophia 29 (1):2-30.
  l. There is an antinomy in Hare's thought between Ought-Implies-Can and No-Indicatives-from-Imperatives. It cannot be resolved by drawing a distinction between implication and entailment. 2. Luther resolved this antinomy in the l6th century, but to understand his solution, we need to understand his problem. He thought the necessity of Divine foreknowledge removed contingency from human acts, thus making it impossible for sinners to do otherwise than sin. 3. Erasmus objected (on behalf of Free Will) that this violates Ought-Implies-Can which he (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   8 citations  
 5.  69
  SORABJI, R. Emotion and Peace of Mind.R. Sorabji, T. Brennan & P. Brown - 2002 - Philosophical Books 43 (3):169-220.
  A longish (12 page) discussion of Richard Sorabji's excellent book, with a further discussion of what it means for a theory of emotions to be a cognitive theory.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. Free Will as Involving Determination and Inconceivable Without It.R. E. Hobart - 1934 - Mind 43 (169):1-27.
  The thesis of this article is that there has never been any ground for the controversy between the doctrine of free will and determinism, that it is based upon a misapprehension, that the two assertions are entirely consistent, that one of them strictly implies the other, that they have been opposed only because of our natural want of the analytical imagination. In so saying I do not tamper with the meaning of either phrase. That would be unpardonable. I mean free (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   110 citations  
 7. Are There Degreess of Self-Consciousness?R. Milliere - 2019 - Journal of Consciousness Studies 26 (3-4):252-282.
  It is widely assumed that ordinary conscious experience involves some form of sense of self or consciousness of oneself. Moreover, this claim is often restricted to a 'thin' or 'minimal' notion of self-consciousness, or even 'the simplest form of self-consciousness', as opposed to more sophisticated forms of self-consciousness which are not deemed ubiquitous in ordinary experience. These formulations suggest that self-consciousness comes in degrees, and that individual subjects may differ with respect to the degree of self-consciousness they exhibit at a (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   4 citations  
 8. Flint's 'Molinism and the Incarnation' is Too Radical.R. T. Mullins - 2015 - Journal of Analytic Theology 3:109-123.
  In a series of papers, Thomas P. Flint has posited that God the Son could become incarnate in any human person as long as certain conditions are met (Flint 2001a, 2001b). In a recent paper, he has argued that all saved human persons will one day become incarnated by the Son (Flint 2011). Flint claims that this is motivated by a combination of Molinism and orthodox Christology. I shall argue that this is unmotivated because it is condemned by orthodox Christology. (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 9. Species, Rules and Meaning: The Politics of Language and the Ends of Definitions in 19th Century Natural History.Gordon R. McOuat - 1996 - Studies in History and Philosophy of Science Part A 27 (4):473-519.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   29 citations  
 10. “文化可加性”以及儒教,佛教和道教的价值观和规范如何共存,相互作用和影响越南社会: 用R和Stan对于长期民间故事进行贝叶斯逻辑回归 的分析.Quan-Hoang Vuong - manuscript
  据报道,越南人每年焚烧大约5万吨香纸,不仅是纸币形式, 还有iPhone、汽车、衣服, 甚至是管家形,希望取悦死者。 这种做法被错误地归因于传统的佛教教义,但大多数越南人都不知道它的起源來自于中国。 在生活的其他方面,越南也有许多类似的例子, 他们乐于對自己的文化增添新的规范、价值和信仰,甚至相互矛盾的東西。 这种被称为“文化可加性”的现象促使我们研究越南民间故事所显示的三教(儒教、佛教和道教)的核心价值观和规范之间的共存、相互作用和影响。通过应用贝叶斯逻辑回归,我们评估了一个故事的关键信息是否受宗教(因变 量)支配的可能性,還是受到三个教义有关的价值和反价值在表面的影响(自变量)。 我们的主要发现包括儒教和道教价值在文化上可加性的存在。更具体地说,实证结果表明,道教和儒教的价值观在民间故事中的相互作用或相加, 有助于预测故事的关键信息是否与儒教思想有关,β_{VT⋅VC} = 0.86。 同时,佛教却没有这样的统计趋势。 这些结果有一些重要意义。 首先,这表明了儒教思想的综治地位,因为儒教和道教的价值在一个故事中一起出现,导致了这个故事有儒学主导的关键信息。 因此,它表明了儒学支配地位的证据,并反对对三大宗教的共同根源,或是“三教同源” (“tam giáo đồng nguyên”) 概念的自由解释,认为宗教有统一性或唯一性。 其次,“文化可加性”概念有助于解释许多有趣的社会文化现象,就是越南社会没有不容忍和极端主义的宗教, 在教育里离谱诡辩的现象,科学技术的努力创造的效果低下, 商业中的误导品牌战略。我们知道我们的结果只是初步的, 并且必须进行更多的理论研究和实证研究, 以对 “文化可加性”有充分的解释。.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 11. Moral Status, Luck, and Modal Capacities: Debating Shelly Kagan.Harry R. Lloyd - 2021 - Journal of Applied Philosophy 38 (2):273-287.
  Shelly Kagan has recently defended the view that it is morally worse for a human being to suffer some harm than it is for a lower animal (such as a dog or a cow) to suffer a harm that is equally severe (ceteris paribus). In this paper, I argue that this view receives rather less support from our intuitions than one might at first suppose. According to Kagan, moreover, an individual’s moral status depends partly upon her ‘modal capacities.’ In this (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 12. The Evolution of Human Birth and Transhumanist Proposals of Enhancement.Eduardo R. Cruz - 2015 - Zygon 50 (4):830-853.
  Some transhumanists argue that we must engage with theories and facts about our evolutionary past in order to promote future enhancements of the human body. At the same time, they call our attention to the flawed character of evolution and argue that there is a mismatch between adaptation to ancestral environments and contemporary life. One important trait of our evolutionary past which should not be ignored, and yet may hinder the continued perfection of humankind, is the peculiarly human way of (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 13. Сутність та значення рейтингової оцінки страхових компаній.С.О Смирнов, R. Pavlov & В.М Горьова - 2010 - Економічний Простір: Зб. Наук. Праць 36:100-108.
  Розкрито сутність поняття «рейтинг». Доведено значущість рейтингової оцінки для суб’єктів фінансового ринку, зокрема для страхових компаній, потенційних страхувальників, інвесторів та кредиторів.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   7 citations  
 14. Concepts Without Boundaries.R. M. Sainsbury - 1996 - In Rosanna Keefe & Peter Smith (eds.), Vagueness: A Reader. MIT Press. pp. 186-205.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   54 citations  
 15. Supererogation and Offence: A Conceptual Scheme for Ethics.R. M. Chisholm - 1963 - Ratio (Misc.) 5 (1):1.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   50 citations  
 16. Virtue, Reason, and Principle.R. Jay Wallace - 1991 - Canadian Journal of Philosophy 21 (4):469-495.
  A common strategy unites much that philosophers have written about the virtues. The strategy can be traced back at least to Aristotle, who suggested that human beings have a characteristic function or activity, and that the virtues are traits of character which enable humans to perform this kind of activity excellently or well. The defining feature of this approach is that it treats the virtues as functional concepts, to be both identified and justified by reference to some independent goal or (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   8 citations  
 17. High-Level Explanation and the Interventionist’s ‘Variables Problem’.L. R. Franklin-Hall - 2016 - British Journal for the Philosophy of Science 67 (2):553-577.
  The interventionist account of causal explanation, in the version presented by Jim Woodward, has been recently claimed capable of buttressing the widely felt—though poorly understood—hunch that high-level, relatively abstract explanations, of the sort provided by sciences like biology, psychology and economics, are in some cases explanatorily optimal. It is the aim of this paper to show that this is mistaken. Due to a lack of effective constraints on the causal variables at the heart of the interventionist causal-explanatory scheme, as presently (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   32 citations  
 18. Reasonableness, Intellectual Modesty, and Reciprocity in Political Justification.R. J. Leland & Han van Wietmarschen - 2012 - Ethics 122 (4):721-747.
  Political liberals ask citizens not to appeal to certain considerations, including religious and philosophical convictions, in political deliberation. We argue that political liberals must include a demanding requirement of intellectual modesty in their ideal of citizenship in order to motivate this deliberative restraint. The requirement calls on each citizen to believe that the best reasoners disagree about the considerations that she is barred from appealing to. Along the way, we clarify how requirements of intellectual modesty relate to moral reasons for (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   14 citations  
 19. Ending the so-Called 'Friedman-Freeman'debate.R. Edward Freeman - 2008 - Business Ethics Quarterly 18 (2):153-190.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   15 citations  
 20. COVID-19: Against a Lockdown Approach.Steven R. Kraaijeveld - 2020 - Asian Bioethics Review 13 (2):195-212.
  Governments around the world have faced the challenge of how to respond to the recent outbreak of a novel coronavirus disease. Some have reacted by greatly restricting the freedom of citizens, while others have opted for less drastic policies. In this paper, I draw a parallel with vaccination ethics to conceptualize two distinct approaches to COVID-19 that I call altruistic and lockdown. Given that the individual measures necessary to limit the spread of the virus can in principle be achieved voluntarily (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 21. Defending the Bounds of Cognition.Frederick R. Adams & Kenneth Aizawa - 2010 - In Richard Menary (ed.), The Extended Mind. MIT Press.
  That about sums up what is wrong with Clark's view.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   43 citations  
 22. The History of Quantum Mechanics as a Decisive Argument Favoring Einstein Over Lorentz.R. M. Nugayev - 1985 - Philosophy of Science 52 (1):44-63.
  PHILOSOPHY OF SCIENCE, vol. 52, number 1, pp.44-63. R.M. Nugayev, Kazan State |University, USSR. -/- THE HISTORY OF QUANTUM THEORY AS A DECISIVE ARGUMENT FAVORING EINSTEIN OVER LJRENTZ. -/- Abstract. Einstein’s papers on relativity, quantum theory and statistical mechanics were all part of a single research programme ; the aim was to unify mechanics and electrodynamics. It was this broader program – which eventually split into relativistic physics and quantummmechanics – that superseded Lorentz’s theory. The argument of this paper is (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   10 citations  
 23. Hinduism.R. C. Zaehner - 1964 - Tijdschrift Voor Filosofie 26 (1):143-143.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   7 citations  
 24. Two Ways to Smoke a Cigarette.R. M. Sainsbury - 2001 - Ratio 14 (4):386–406.
  In the early part of the paper, I attempt to explain a dispute between two parties who endorse the compositionality of language but disagree about its implications: Paul Horwich, and Jerry Fodor and Ernest Lepore. In the remainder of the paper, I challenge the thesis on which they are agreed, that compositionality can be taken for granted. I suggest that it is not clear what compositionality involves nor whether it obtains. I consider some kinds of apparent counterexamples, and compositionalist responses (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   26 citations  
 25. Early Modern Experimental Philosophy.Peter R. Anstey & Alberto Vanzo - 2016 - In Justin Sytsma & Wesley Buckwalter (eds.), A Companion to Experimental Philosophy. Blackwell. pp. 87-102.
  In the mid-seventeenth century a movement of self-styled experimental philosophers emerged in Britain. Originating in the discipline of natural philosophy amongst Fellows of the fledgling Royal Society of London, it soon spread to medicine and by the eighteenth century had impacted moral and political philosophy and even aesthetics. Early modern experimental philosophers gave epistemic priority to observation and experiment over theorising and speculation. They decried the use of hypotheses and system-building without recourse to experiment and, in some quarters, developed a (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   12 citations  
 26. On Locating Value in Making Moral Progress.Toni Rønnow-Rasmussen - 2017 - Ethical Theory and Moral Practice 20 (1):137-152.
  The endeavour to locate value in moral progress faces various substantive as well as more formal challenges. This paper focuses on challenges of the latter kind. After some preliminaries, Section 3 introduces two general kinds of “evaluative moral progress-claims”, and outlines a possible novel analysis of a descriptive notion of moral progress. While Section 4 discusses certain logical features of betterness in light of recent work in value theory which are pertinent to the notion of moral progress, Sections 5 and (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   4 citations  
 27. Knowledge, Practical Interests, and Rising Tides.Stephen R. Grimm - 2015 - In John Greco & David Henderson (eds.), Epistemic Evaluation: Purposeful Epistemology. Oxford University Press.
  Defenders of pragmatic encroachment in epistemology (or what I call practicalism) need to address two main problems. First, the view seems to imply, absurdly, that knowledge can come and go quite easily—in particular, that it might come and go along with our variable practical interests. We can call this the stability problem. Second, there seems to be no fully satisfying way of explaining whose practical interests matter. We can call this the “whose stakes?” problem. I argue that both problems can (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   22 citations  
 28. Debunking (the) Retribution (Gap).Steven R. Kraaijeveld - 2019 - Science and Engineering Ethics:1-14.
  Robotization is an increasingly pervasive feature of our lives. Robots with high degrees of autonomy may cause harm, yet in sufciently complex systems neither the robots nor the human developers may be candidates for moral blame. John Danaher has recently argued that this may lead to a retribution gap, where the human desire for retribution faces a lack of appropriate subjects for retributive blame. The potential social and moral implications of a retribution gap are considerable. I argue that the retributive (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 29. Platos Idee des Guten.R. FERBER - 2015 - St. Augustin: Academia Verlag.
  At the centre of the monograph (1984, first edition) lies a detailed interpretation and critique of the idea of the Good in the Republic. The main thesis of the interpretation runs as follows: The idea of the Good functions as a third item between thinking and being. The main purpose of the monograph is to introduce the systematic problem of the third item via the historical problem of the idea of the Good. The second, enlarged edition (1989) gives a new (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   5 citations  
 30. Intentionality and God’s Mind. Stumpf on Spinoza.R. Martinelli - 2011 - In G.-J. Boudewijnse & S. Bonacchi (eds.), Carl Stumpf: From philosophical reflection to interdisciplinary scientific investigation. Krammer. pp. 51-67.
  In his Spinozastudien Stumpf dismisses the commonplace interpretation of Spinoza’s parallelism in psychophysical terms. Rather, he suggests to read Ethics, II, Prop. 7, as the heritage of the scholastic doctrine of intentionality. Accordingly, things are the intentional objects of God’s ideas. On this basis, Stumpf also tries to make sense of the puzzling spinozian doctrine of the infinity of God’s attributes. In support of this exegesis, Stumpf offers an interesting reconstruction of the history of intentionality from Plato and Aristotle to (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 31. Intentionality Without Exotica.R. M. Sainsbury - 2010 - In Robin Jeshion (ed.), New Essays on Singular Thought.
  The paper argues that intensional phenomena can be explained without appealing to "exotic" entities: one that don't exist, are merely possible, or are essentially abstract.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   8 citations  
 32. Melting Musics, Fusing Sounds. Stumpf, Hornbostel and Comparative Musicology in Berlin.R. Martinelli - 2014 - In R. Bod, J. Maat & T. Weststeijn (eds.), The Making of the Humanities. Vol. III: The Modern Humanities. Amsterdam University Press. pp. 391-401.
  The ancient Greeks already used to give ethnic names to their different scales, and observations on differences in music of the various nations always raised the interest of musicians and philosophers. Yet, it was only in the late nineteenth century that “comparative musicology” became an institutional science. An important role in this process was played by Carl Stumpf, a former pupil of Brentano’s who pioneered these researches in Berlin. Stumpf founded the Phonogrammarchiv to collect recordings of folk and extra-European music (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 33. Explaining Causal Selection with Explanatory Causal Economy: Biology and Beyond.L. R. Franklin-Hall - 2015 - In P.-A. Braillard & C. Malaterre (eds.), Explanation in Biology: An Enquiry into the Diversity of Explanatory Patterns in the Life Sciences. Springer. pp. 413-438.
  Among the factors necessary for the occurrence of some event, which of these are selectively highlighted in its explanation and labeled as causes — and which are explanatorily omitted, or relegated to the status of background conditions? Following J. S. Mill, most have thought that only a pragmatic answer to this question was possible. In this paper I suggest we understand this ‘causal selection problem’ in causal-explanatory terms, and propose that explanatory trade-offs between abstraction and stability can provide a principled (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   12 citations  
 34. Firm Responses to Mass Outrage: Technology, Blame, and Employment.Vikram R. Bhargava - 2020 - Journal of Business Ethics 163 (3):379-400.
  When an employee’s off-duty conduct generates mass social media outrage, managers commonly respond by firing the employee. This, I argue, can be a mistake. The thesis I defend is the following: the fact that a firing would occur in a mass social media outrage context brought about by the employee’s off-duty conduct generates a strong ethical reason weighing against the act. In particular, it contributes to the firing constituting an inappropriate act of blame. Scholars who caution against firing an employee (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 35. Are All Types of Morality Compromised in Psychopathy.Andrea Glenn, R. Lyer, J. Graham, S. Koleva & Jonathan Haidt - 2009 - Journal of Personality Disorders 23:384–398.
  A long-standing puzzle for moral philosophers and psychologists alike is the concept of psychopathy, a personality disorder marked by tendencies to defy moral norms despite cognitive knowledge about right and wrong. Previously, discussions of the moral deficits of psychopathy have focused on willingness to harm and cheat others as well as reasoning about rule-based transgressions. Yet recent research in moral psychology has begun to more clearly define the domains of morality, en- compassing issues of harm, fairness, loyalty, authority, and spiritual (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   17 citations  
 36.  53
  On-Conditionalism: On the Verge of a New Metaethical Theory.Toni Rønnow-Rasmussen - 2016 - Les ateliers de l'éthique/The Ethics Forum 11 (2-3):88-107.
  Toni Rønnow-Rasmussen | : This paper explores a novel metaethical theory according to which value judgments express conditional beliefs held by those who make them. Each value judgment expresses the belief that something is the case on condition that something else is the case. The paper aims to reach a better understanding of this view and to highlight some of the challenges that lie ahead. The most pressing of these revolves around the correct understanding of the nature of the relevant (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 37.  74
  La Pieza China: Un Experimento Mental Con Sesgo Cartesiano.R. González - 2012 - Revista Chilena de Neuropsicología 7:1-6.
  Este ensayo examina un experimento mental clásico de John Searle en filosofía de la mente, cuyo argumento ha sido descalificado por Dennett y Hofstadter como una bomba de intuiciones no confiable. Lo que se defiende aquí es que este experimento mental tiene un sesgo cartesiano, pero ello no obsta a que no sea confiable. En efecto, la característica principal de la Pieza China es depender de un agente cognitivo consciente que realiza el experimento, y en particular, de quien no se (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 38. Qu’Est-Ce Que Kant Doit Être Pour Nous? Wundt Et Külpe Interprètes de L’Esthétique Transcendantale.R. Martinelli - 2014 - Lexicon Philosophicum 2:213-233.
  Together with other influential psychologists of the time, Wundt considers internal data as absolute evidence, grounding psychology on this assumption. In opposition to his former mentor, Külpe aims at rehabilitating Kant’s transcendental aesthetics. Yet, he is far from embracing transcendentalism and rejects Kant’s skepticism as to the possibility of a scientific psychology. Nevertheless, Külpe believes that Kant is right in considering internal data as unreliable for scientific purposes: accordingly, psychology should share the same scientific methodology of any other science.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 39. Stumpf on Categories.R. Martinelli - 2015 - In Denis Fisette & Riccardo Martinelli (eds.), Philosophy form an Empirical Standpoint. Essays on Carl Stumpf. Brill. pp. 203-227.
  Stumpf’s doctrine of the categories is of great importance for our understanding of his philosophy. This theme had been widely discussed among German thinkers after Kant; Brentano himself had repeatedly dealt with it since his early works. However, Stumpf considerably diverges from Brentano on this crucial philosophical topic. Although a systematic discussion can be found only in Stumpf’s posthumous Erkenntnislehre, his core ideas on the categories can be traced to his early work on space of 1873. In fact, Stumpf claims (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 40. Scientific Realism in the Wild: An Empirical Study of Seven Sciences and History and Philosophy of Science.James R. Beebe & Finnur Dellsén - 2020 - Philosophy of Science 87 (2):336-364.
  We report the results of a study that investigated the views of researchers working in seven scientific disciplines and in history and philosophy of science in regard to four hypothesized dimensions of scientific realism. Among other things, we found that natural scientists tended to express more strongly realist views than social scientists, that history and philosophy of science scholars tended to express more antirealist views than natural scientists, that van Fraassen’s characterization of scientific realism failed to cluster with more standard (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 41. Science Fiction Double Feature: Trans Liberation on Twin Earth.B. R. George & R. A. Briggs - manuscript
  What is it to be a woman? What is it to be a man? We start by laying out desiderata for an analysis of 'woman' and 'man': descriptively, it should link these gender categories to sex biology without reducing them to sex biology, and politically, it should help us explain and combat traditional sexism while also allowing us to make sense of the activist view that gendering should be consensual. Using a Putnam-style 'Twin Earth' example, we argue that none of (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   5 citations  
 42. Comparing the Understanding of Subjects Receiving a Candidate Malaria Vaccine in the United States and Mali.R. D. Ellis, I. Sagara, A. Durbin, A. Dicko, D. Shaffer, L. Miller, M. H. Assadou, M. Kone, B. Kamate, O. Guindo, M. P. Fay, D. A. Diallo, O. K. Doumbo, E. J. Emanuel & J. Millum - 2010 - American Journal of Tropical Medicine and Hygiene 83 (4):868-72.
  Initial responses to questionnaires used to assess participants' understanding of informed consent for malaria vaccine trials conducted in the United States and Mali were tallied. Total scores were analyzed by age, sex, literacy (if known), and location. Ninety-two percent (92%) of answers by United States participants and 85% of answers by Malian participants were correct. Questions more likely to be answered incorrectly in Mali related to risk, and to the type of vaccine. For adult participants, independent predictors of higher scores (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   4 citations  
 43. Locating Value in Moral Progress.Toni Rønnow-Rasmussen - 2017 - Ethical Theory and Moral Practice 20 (1):137-52.
  The endeavour to locate value in moral progress faces various substantive as well as more formal challenges. This paper focuses on challenges of the latter kind. After some preliminaries, Section 3 introduces two general kinds of “evaluative moral progress-claims”, and outlines a possible novel analysis of a descriptive notion of moral progress. While Section 4 discusses certain logical features of betterness in light of recent work in value theory which are pertinent to the notion of moral progress, Sections 5 and (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 44.  93
  Educación pública chilena: Un análisis desde la Ontología Social de John Searle.R. González - 2015 - Revista de Estudios Pedagógicos Universidad Austral 41 (2):359-372.
  Este trabajo examina la educación pública chilena desde la perspectiva de la ontología social. En primer lugar, se exponen brevemente elementos de la teoría de la realidad social para dar sentido a la tesis que se defiende: la educación pública es institución para instituciones. En la segunda parte se muestra de qué forma la educación pública es una instancia preparatoria para navegar en la realidad social. Y lo es porque enseña a posponer deseos personales en aras del servicio, tal como (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 45. Realism, Ontology, and the Concept of Reality.R. Martinelli - 2014 - Etica E Politica 16 (2):526-532.
  This essay focuses on realism in ontology and on the problem of defining reality. According to the definition given by many realists, reality is independent of our thoughts, conceptual schemes, linguistic practices, etc. Yet, this merely negative definition of reality has some disadvantages: it implies a dualistic view, and it is incompatible with scientific realism. As an alternative, I introduce and discuss the traditional definition of reality as effectiveness, or capability of acting. I then attempt to determine to what extent (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 46. Understanding.Stephen R. Grimm - 2011 - In D. Pritchard S. Berneker (ed.), The Routledge Companion to Epistemology. Routledge.
  This entry offers a critical overview of the contemporary literature on understanding, especially in epistemology and the philosophy of science.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   60 citations  
 47. Simply Impossible: A Case Against Divine Simplicity.R. T. Mullins - 2013 - Journal of Reformed Theology 7 (2):181-203.
  Within contemporary philosophical theology the doctrine of divine simplicity has regained attention. There are several new defenses of simplicity in the literature. One of the more surprising, and troubling, aspects of the contemporary defenses amongst Christian philosophers and theologians is a seeming lack of understanding about how radical the doctrine of divine simplicity truly is. As such, I wish to do a few things in this paper. First, systematically articulate the doctrine of divine simplicity. Second, argue that divine simplicity is (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   14 citations  
 48. The Problem of Fake News.M. R. X. Dentith - 2016 - Public Reason 8 (1-2):65-79.
  Looking at the recent spate of claims about “fake news” which appear to be a new feature of political discourse, I argue that fake news presents an interesting problem in epistemology. Te phenomena of fake news trades upon tolerating a certain indiference towards truth, which is sometimes expressed insincerely by political actors. Tis indiference and insincerity, I argue, has been allowed to fourish due to the way in which we have set the terms of the “public” epistemology that maintains what (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   12 citations  
 49. The De-Aestheticization of Art: On Adorno's Aesthetische Theorie.R. Wolin - 1979 - Télos 1979 (41):105-127.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   5 citations  
 50. Hasker on the Divine Processions of the Trinitarian Persons.R. T. Mullins - 2017 - European Journal for Philosophy of Religion 9 (4):181-216.
  Within contemporary evangelical theology, a peculiar controversy has been brewing over the past few decades with regard to the doctrine of the Trinity. A good number of prominent evangelical theologians and philosophers are rejecting the doctrine of divine processions within the eternal life of the Trinity. In William Hasker’s recent Metaphysics and the Tri-Personal God, Hasker laments this rejection and seeks to offer a defense of this doctrine. This paper shall seek to accomplish a few things. In section I, I (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
1 — 50 / 998