Results for 'Rabiya K��ran'

1000+ found
Order:
 1.  56
  Sınıf Öğretmeni Adaylarının Tartışmaya Yönelik Öz-Yeterlikleri, Bilimin Doğasına Yönelik İnanışları ve Eleştirel Düşünmeleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi.Rabiya Kıran - 2021 - Dissertation, Aydin Adnan Menderes Üni̇versi̇tesi̇
  Bu araştırmanın ilk amacı, sınıf öğretmeni adaylarının tartışmaya yönelik özyeterlikleri, bilimin doğası inanışları ve eleştirel düşünmeleri arasında sınıf düzeyine göre anlamlı bir fark olup olmadığını incelemektir. İkinci amacı ise, sınıf öğretmeni adaylarının tartışmaya yönelik öz-yeterlikleri, bilimin doğası inanışları ve eleştirel düşünmeleri arasındaki ilişkilerin yapısal eşitlik modeli ile incelenmesidir. Araştırmanın modeli ilişkisel tarama çalışmasıdır. Araştırmanın örneklemini Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Pamukkale Üniversitesi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ve Afyon Kocatepe Üniversitesi Temel Eğitim Bölümü Sınıf Öğretmenliği programının birinci, ikinci, üçüncü (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2. A Simple View of the Mind, Instinct & Intuition.Yoji K. Gondor & Joseph Krecz - manuscript
  Abstract: The understanding our own mind seems to be an interesting topic in philosophy. I recall reading Kant, he ran far away in the metaphysical space when chalanged complex problems. He used the “intuition” as a mean to justify things, much before the awareness of scientific genetics and such things that made it feasible for such a use. Not much else he could do, the 18th century access to scientific knowledge was just very limited. My view of instinct and intuition (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3. David Hume’un Kozmolojik Argüman Eleştirisi.Soner Soysal - 2016 - Ethos: Dialogues in Philosophy and Social Sciences 9 (1):77-96.
  David Hume’un Doğal Din Üzerine Diyaloglar kitabı, başlığının da ima ettiği gibi, vahiy metinlerine başvurmadan Tanrı’nın varlığına ve niteliklerine ulaşılıp ulaşılamayacağını araştıran bir metindir. Metin boyunca, felsefe tarihinde de gördüğümüz, iki ana yaklaşımı temsil eden iki temel argüman sunulur. Bunlardan ilki, a priori yaklaşımı temsil eden kozmolojik argümandır. Diğeri ise, a posteriori yaklaşımı temsi eden zeki tasarım argümanıdır. Bu yazıda, Hume’un, diyalogdaki Philo karakteri üzerinden ortaya koyduğu, kozmolojik argümana yönelik eleştirileri ele alınıp, böyle bir argümanın neden Tanrı’nın varlığı ve nitelikleri (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  38
  Pozitivist Anlayışın Son Dönem Osmanlı Düşüncesi Üzerindeki Etkisine Bir Örnek: Abdullah Cevdet.Mürsel Tekin - 2019 - Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 3 (2):205-218.
  XIX. yüzyılın ilk yarısında Auguste Comte tarafından sistemleştirilen pozitivizm akımı, deneye ve gözleme dayalı bilginin, tek geçerli bilgi türü olacağı varsayımından yola çıkan bir düşünce sistemidir. Pozitivizmi hazırlayan nedenlerin başında Fransız İhtilali ve aydınlanma düşüncesi yer almaktadır. Pozitivizmin Osmanlı düşüncesine girişi, devletin en buhranlı dönemini yaşadığı XIX. Yüzyıla denk gelir. Islahat hareketlerinin hız kazandığı, buna bağlı olarak batıcılık düşüncesinin iyiden iyiye hissedildiği bu yüzyılda, batı kaynaklı düşünce akımları da Osmanlı düşüncesinde kendilerine yer bulmaya başlamışlardır. Batılaşma çerçevesi içerisinde Fransa’ya gönderilen öğrenciler (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5. Bilimsel Nesnellik, Kültür ve Protokol Önermeleri Tartışması: Carnap, Neurath ve Popper.Zöhre Yücekaya & Alper Bilgehan Yardımcı (eds.) - 2021 - Ankara, Türkiye: Gazi Kitabevi.
  Bilimi ve bilimsel bilgiyi kültür, değer ve öznel yargılardan izole ederek nesnel bir şekilde ortaya koyabilmeye yönelik hararetli tartışmaların yaşandığı yirminci yüzyıl bilim anlayışının temel gayesi, deney ve gözleme tabi olabilecek fiziki dünyadaki olguları, mantıksal çözümlemeye tabi tutarak birleştirilmiş bilime ulaşmaktır. Bu amaca giden yolda olgulara dayanmayan ve sınanamayan her türlü metafizik öge yok sayılır. Bilimsel bilginin sadece deney ve gözleme tabi olana, diğer bir deyişle olgu verilerine dayandığı iddiasını taşıyan bu düşünce sistemi, özellikle Viyana Çevresi üyeleri tarafından benimsenmiştir. Bu (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6.  58
  ABDULLAH CEVDET.Tekin Mursel - 2019 - Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 3 (2):205-218.
  XIX. yüzyılın ilk yarısında A.Comte tarafından sistemleştirilen pozitivizm akımı, deneye ve gözleme dayalı bilginin, tek geçerli bilgi türü olacağı varsayımından yola çıkan bir düşünce sistemidir. Pozitivizmi hazırlayan nedenlerin başında Fransız İhtilali ve aydınlanma düşüncesi yer almaktadır. Pozitivizmin Osmanlı düşüncesine girişi, devletin en buhranlı dönemini yaşadığı XIX. Yüzyıla denk gelir. Islahat hareketlerinin hız kazandığı, buna bağlı olarak batıcılık düşüncesinin iyiden iyiye hissedildiği bu yüzyılda, batı kaynaklı düşünce akımları da Osmanlı düşüncesinde kendilerine yer bulmaya başlamışlardır. Batılaşma çerçevesi içerisinde Fransa’ya gönderilen öğrenciler ve (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7. Mimarlar Neden Bachelard Okur?Muhammed Taha Tunç & Sümeyye Yıldız - 2021 - İstanbul, Türkiye: Ketebe.
  “Gecenin bir yarısı kalktığınızı düşünün; bedeniniz yatağın ayakları arasında tam olarak ne kadar aralık olduğunu ve ne yapması gerektiğini bilir. Bir bakıma, etrafınızdaki mekân sizinle konuşur ve incelikle kurulmuş ritim oyunları arasına yerleştirir sizi. Mekânı hareket, ses ve doku ritimleriyle özümsediğimiz —etrafımızdakilerle yankılandığımız— her gün dolu dolu yaşanan bir olaydır bu. Mekân ve zaman bedende birleşir. Bu derin beden bilinci tam da yerleşmenin tanımıdır. Bachelard mimarinin Öklidci geometriye dayanarak anlaşılmasından kurtarıp mekânın yaratıcı poetikasına ulaştırdı bizi.” -/- Gaston Bachelard’ın hayranlık uyandıran (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8. Self-Interest and Virtue*: NEERA K. BADHWAR.Neera K. Badhwar - 1997 - Social Philosophy and Policy 14 (1):226-263.
  The Aristotelian view that the moral virtues–the virtues of character informed by practical wisdom–are essential to an individual's happiness, and are thus in an individual's self-interest, has been little discussed outside of purely scholarly contexts. With a few exceptions, contemporary philosophers have tended to be suspicious of Aristotle's claims about human nature and the nature of rationality and happiness. But recent scholarship has offered an interpretation of the basic elements of Aristotle's views of human nature and happiness, and of reason (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 9. Logical Inquiries into a New Formal System with Plural Reference.Ran Lanzet & Hanoch Ben-Yami - 2004 - In Vincent Hendricks, Fabian Neuhaus, Stig Andur Pedersen, Uwe Schefler & Wansing Heinrich (eds.), First-Order Logic Revisited. Berlin: Logos Verlag. pp. 173-223.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   10 citations  
 10.  51
  “L'ètica de la creença” (W. K. Clifford) & “La voluntat de creure” (William James).Alberto Oya, William James & W. K. Clifford - 2016 - Quaderns de Filosofia 3 (2):123-172.
  Catalan translation, introductory study and notes on W. K. Clifford’s “The Ethics of Belief”. Published in Clifford, W.K. “L’ètica de la creença”. Quaderns de Filosofia, vol. III, n. 2 (2016), pp. 129–150. // Catalan translation, introductory study and notes on William James’s “The Will to Believe”. Published in James, William. “La voluntat de creure”. Quaderns de Filosofia, vol. III, n. 2 (2016), pp. 151–172. [Introductory study published in Oya, Alberto. “Introducció. El debat entre W. K. Clifford i William James”. Quaderns (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11. Is ~ K ~ KP a luminous condition?Martin Smith - 2022 - Asian Journal of Philosophy 1 (1):1-10.
  One of the most intriguing claims in Sven Rosenkranz’s Justification as Ignorance is that Timothy Williamson’s celebrated anti-luminosity argument can be resisted when it comes to the condition ~K~KP—the condition that one is in no position to know that one is in no position to know P. In this paper, I critically assess this claim.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   4 citations  
 12. K. Brad Wray: Resisting Scientific Realism, Book Review. Cambridge University Press: Cambridge 2018. [REVIEW]Ragnar van der Merwe - 2020 - Journal for the General Philosophy of Science 51 (4):637-641.
  Book Review K. Brad Wray: Resisting Scientific Realism. Cambridge University Press: Cambridge 2018, xii + 224 pp, £ 75.00 (Hardcover), ISBN: 9781108231633. By Ragnar van der Merwe. In The Journal for the General Philosophy of Science.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 13. Efimov K-theory of Diamonds.Shanna Dobson - manuscript
  Motivated by Scholze and Fargues' geometrization of the local Langlands correspondence using perfectoid diamonds and Clausen and Scholze's work on the K-theory of adic spaces using condensed mathematics, we introduce the Efimov K-theory of diamonds. We propose a pro-diamond, a large stable (infinity,1)-category of diamonds D^{diamond}, diamond spectra and chromatic tower, and a localization sequence for diamond spectra.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 14.  58
  "Mantık ve Konuşma" Üzerine.Alper Yavuz - 2022 - Posseible: Felsefe Dergisi 11 (1):51-70.
  Özet: Bu yazı Paul Grice’ın 1967 yılında verdiği “Mantık ve Konuşma” başlıklı dersinin Türkçe çevirisinin okunmasına yardımcı olmayı amaçlamaktadır. Yazıda önce “Mantık ve Konuşma”nın arka planında yer alan dil felsefesi tartışmaları kısaca tanıtılmış sonrasında sezdirimler ve özellikleri, bağlam ve iletişimin ilkeleri gibi metinde geçen temel tartışmalar açıklanmıştır. En sonda ise “Mantık ve Konuşma”nın dil felsefesi ve dilbilimdeki etkilerinden kısaca söz edilmiştir. -/- Abstract: This paper aims at being helpful in reading the Turkish translation of Paul Grice’s 1967 lecture titled “Logic (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15. Investigating modes of being in the world: an introduction to Phenomenologically grounded qualitative research.Allan Køster & Anthony Vincent Fernandez - 2021 - Phenomenology and the Cognitive Sciences:1-21.
  In this article, we develop a new approach to integrating philosophical phenomenology with qualitative research. The approach uses phenomenology’s concepts, namely existentials, rather than methods such as the epoché or reductions. We here introduce the approach to both philosophers and qualitative researchers, as we believe that these studies are best conducted through interdisciplinary collaboration. In section 1, we review the debate over phenomenology’s role in qualitative research and argue that qualitative theorists have not taken full advantage of what philosophical phenomenology (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   12 citations  
 16. W. K. Clifford and William James on Doxastic Norms.Alberto Oya - 2018 - Comprendre 20 (2):61-77.
  The main aim of this paper is to explain and analyze the debate between W. K. Clifford ("The Ethics of Belief", 1877) and William James ("The Will to Believe", 1896). Given that the main assumption shared by Clifford and James in this debate is doxastic voluntarism –i.e., the claim that we can, at least in some occasions, willingly decide what to believe–, I will explain the arguments offered by Bernard Williams in his “Deciding to Believe” (1973) against doxastic voluntarism. Finally, (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17.  42
  [deleted]A Pluralist Approach to Joint Responsibility.Nicolai K. Knudsen - forthcoming - Philosophy and Public Affairs.
  The dominant accounts of group moral responsibility argue that only those groups that have organizational capacities that mirror the agential capacities of rational and morally competent individuals are morally responsible agents. Undergirding these arguments is the taken-for-granted assumption that there is only one type of moral responsibility. This paper challenges this assumption and outlines a pluralist approach to the moral responsibility of groups. I first describe three types of groups that lack some of the capacities often assumed necessary for an (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18. La consultoría filosófica de Ran Lahav, Oscar Brenifier y Ora Gruengard: ¿aproximaciones incompatibles?Carmen Zavala - 2010 - HASER. Revista Internacional de Filosofía Aplicada 1:91-119.
  En el presente artículo pretendo mostrar a través de un análisis de mi propiotrabajo práctico, que aproximaciones en el trabajo de la consultoría filosófica tan distintas como las de Ran Lahav, Oscar Brenifier y Ora Gruengard no son en realidad tan incompatibles como ellos mismos consideran que son. Para ello comentaré extractos de una sesión de consultoría filosófica mía filmada hace un tiempo atrás, indicando las coincidencias con estos filósofos, que motivaron o inspiraron algunos de los pasos que llevé a (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19. The epistemic significance of collaborative research.K. Brad Wray - 2002 - Philosophy of Science 69 (1):150-168.
  I examine the epistemic import of collaborative research in science. I develop and defend a functional explanation for its growing importance. Collaborative research is becoming more popular in the natural sciences, and to a lesser degree in the social sciences, because contemporary research in these fields frequently requires access to abundant resources, for which there is great competition. Scientists involved in collaborative research have been very successful in accessing these resources, which has in turn enabled them to realize the epistemic (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   49 citations  
 20. Ursula K. Le Guin's Science Fictional Feminist Daoism.Ethan Mills - 2020 - Journal of Science Fiction and Philosophy 3:1-21.
  It is hardly a novel claim that the work of Ursula K. Le Guin (1929–2018) contains influences from philosophical Daoism, but I argue that this influence has yet to be fully understood. Several scholars criticize Le Guin for misrepresenting Daoist ideas as they appear in ancient Chinese philosophical texts, particularly the Dao De Jing and the Zhuangzi. While I have sympathy for this charge, especially as it relates to Le Guin’s translation of the Dao De Jing, I argue that it (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21. Krista K. Thomason, Naked: The Dark Side of Shame and Moral Life, Oxford University Press, 2018.Mark Alfano - forthcoming - Criminal Justice Ethics.
  In Naked, Krista K. Thomason offers a multi-faceted account of shame, covering its nature as an emotion, its positive and negative roles in moral life, its association with violence, and its provocation through invitations to shame, public shaming, and stigmatization. Along the way, she reflects on a range of examples drawn from literature, memoirs, journalism, and her own imagination. She also considers alternative views at length, draws a wealth of important distinctions, and articulates many of the most intuitive objections to (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22. The Inconceivable Popularity of Conceivability Arguments.Douglas I. Campbell, Jack Copeland & Zhuo-Ran Deng - 2017 - Philosophical Quarterly 67 (267):223-240.
  Famous examples of conceivability arguments include (i) Descartes’ argument for mind-body dualism, (ii) Kripke's ‘modal argument’ against psychophysical identity theory, (iii) Chalmers’ ‘zombie argument’ against materialism, and (iv) modal versions of the ontological argument for theism. In this paper, we show that for any such conceivability argument, C, there is a corresponding ‘mirror argument’, M. M is deductively valid and has a conclusion that contradicts C's conclusion. Hence, a proponent of C—henceforth, a ‘conceivabilist’—can be warranted in holding that C's premises (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 23. Three challenges from delusion for theories of autonomy.K. W. M. Fulford & Lubomira Radoilska - 2012 - In Lubomira Radoilska (ed.), Autonomy and Mental Disorder. Oxford University Press. pp. 44-74.
  This chapter identifies and explores a series of challenges raised by the clinical concept of delusion for theories which conceive autonomy as an agency rather than a status concept. The first challenge is to address the autonomy-impairing nature of delusions consistently with their role as grounds for full legal and ethical excuse, on the one hand, and psychopathological significance as key symptoms of psychoses, on the other. The second challenge is to take into account the full logical range of delusions, (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   7 citations  
 24. E=K and The Gettier Problem: A Reply to Comesaña and Kantin.Rodrigo Borges - 2017 - Erkenntnis 82 (5):1031-1041.
  A direct implication of E=K seems to be that false beliefs cannot justify other beliefs, for no false belief can be part of one’s total evidence and one’s total evidence is what inferentially justifies belief. The problem with this alleged implication of E=K, as Comesaña and Kantin :447–454, 2010) have noted, is that it contradicts a claim Gettier cases rely on. The original Gettier cases relied on two principles: that justification is closed under known entailment, and that sometimes one is (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25.  66
  Mantık ve Konuşma.Paul Grice & Alper Yavuz - 2022 - Posseible: Felsefe Dergisi 11 (1):71-87.
  Grice bu yazıda temel olarak sezdirim kavramını incelemektedir. Sezdirim bir karşılıklı konuşmada konuşucunun, söylediği şey ötesinde dinleyicisine aktardığı düşüncedir. Konuşma sezdirimleri söz konusu olduğunda dinleyici, bir çıkarım sonucunda sezdirimleri saptar. Grice'ın savı, bu çıkarımda nicelik, nitelik, bağıntı ve tarz olmak üzere dört grupta toplanabilen ilkelerin (maksimler) belirleyici rol oynadığıdır.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26. Invisible hands and the success of science.K. Brad Wray - 2000 - Philosophy of Science 67 (1):163-175.
  David Hull accounts for the success of science in terms of an invisible hand mechanism, arguing that it is difficult to reconcile scientists' self-interestedness or their desire for recognition with traditional philosophical explanations for the success of science. I argue that we have less reason to invoke an invisible hand mechanism to explain the success of science than Hull implies, and that many of the practices and institutions constitutive of science are intentionally designed by scientists with an eye to realizing (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   17 citations  
 27.  92
  K. C. F. Krause: The Combinatorian as Logician.Uwe Meixner - 2022 - European Journal for Philosophy of Religion 14 (2).
  In a time which it is not amiss to term “the Dark Ages of logic”, Karl Christian Friedrich Krause stayed not only true to logic but actually did something for its advancement. Besides making systematic use of Venn-diagrams long before Venn, Krause — once more taking his inspiration from Leibniz — propounded what appears to be the first completely symbolic systematic representation of logical forms, strongly suggestive of the powerful symbolic languages that have become the mainstay of logic since the (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28. Wronging Future Children.K. Lindsey Chambers - 2019 - Ergo: An Open Access Journal of Philosophy 6.
  The dominant framework for addressing procreative ethics has revolved around the notion of harm, largely due to Derek Parfit’s famous non-identity problem. Focusing exclusively on the question of harm treats what procreators owe their offspring as akin to what they would owe strangers (if they owe them anything at all). Procreators, however, usually expect (and are expected) to parent the persons they create, so we cannot understand what procreators owe their offspring without also appealing to their role as prospective parents. (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 29.  93
  KÖTÜLÜK PROBLEMİ VE ATEİZM: YUJİN NAGASAWA’DA SİSTEMATİK KÖTÜLÜK PROBLEMİ.Musa Yanık - 2021 - Felsefe Dünyasi 1 (73):356-378.
  Ateistlerin teizmi reddetme gerekçeleri, genellikle kötülük sorununun teizme karşı en güçlü argüman olduğunu iddia etmelerinde yatmaktadır. Nitekim ateizme göre teizm, bu soruna başarılı bir şekilde cevap verememektedir. Bununla birlikte kötülük sorununun sadece teistler için bir problem olmadığı iddia edilebilir. Bizde bu makale içerisinde bu savdan yola çıkarak, yakın dönemde Yujin Nagasawa’nın geliştirdiği “sistematik kötülüğün varoluşsal sorunu” açısından bu iddiayı ele almaya çalıştık. Bu sorun, başlangıçta, yalnızca dünyadaki belirli olayların veya belirli olay türlerinin kötü olduğunu değil, aynı zamanda insan varoluşunun dayandığı (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30. Second-Order Science: A Vast and Largely Unexplored Science Frontier.K. H. Müller & A. Riegler - 2014 - Constructivist Foundations 10 (1):7-15.
  Context: Many recent research areas such as human cognition and quantum physics call the observer-independence of traditional science into question. Also, there is a growing need for self-reflexivity in science, i.e., a science that reflects on its own outcomes and products. Problem: We introduce the concept of second-order science that is based on the operation of re-entry. Our goal is to provide an overview of this largely unexplored science domain and of potential approaches in second-order fields. Method: We provide the (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 31. W.K.C. Guthrie, Filozofowie greccy od Talesa do Arystotelesa. [REVIEW]Zbigniew Nerczuk - 1998 - Ruch Filozoficzny 55 (1):96-100.
  This is the review of the book by W.K.C. Guthrie, Filozofowie greccy od Talesa do Arystotelesa.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32. Minding Negligence.Craig K. Agule - 2022 - Criminal Law and Philosophy 16 (2):231-251.
  The counterfactual mental state of negligent criminal activity invites skepticism from those who see mental states as essential to responsibility. Here, I offer a revision of the mental state of criminal negligence, one where the mental state at issue is actual and not merely counterfactual. This revision dissolves the worry raised by the skeptic and helps to explain negligence’s comparatively reduced culpability.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   4 citations  
 33.  84
  Personality and Authenticity in Light of the Memory-Modifying Potential of Optogenetics: A Reply to Objections about Potential Therapeutic Applicability of Optogenetics.Agnieszka K. Adamczyk & Przemysław Zawadzki - 2021 - American Journal of Bioethics Neuroscience 12 (1):3-21.
  There has been a growing interest in research concerning memory modification technologies (MMTs) in recent years. Neuroscientists and psychologists are beginning to explore the prospect of controllable and intentional modification of human memory. One of the technologies with the greatest potential to this end is optogenetics—an invasive neuromodulation technique involving the use of light to control the activity of individual brain cells. It has recently shown the potential to modify specific long-term memories in animal models in ways not yet possible (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   6 citations  
 34. The Memory-Modifying Potential of Optogenetics and the Need for Neuroethics.Agnieszka K. Adamczyk & Przemysław Zawadzki - 2020 - NanoEthics 14 (3):207-225.
  Optogenetics is an invasive neuromodulation technology involving the use of light to control the activity of individual neurons. Even though optogenetics is a relatively new neuromodulation tool whose various implications have not yet been scrutinized, it has already been approved for its first clinical trials in humans. As optogenetics is being intensively investigated in animal models with the aim of developing novel brain stimulation treatments for various neurological and psychiatric disorders, it appears crucial to consider both the opportunities and dangers (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   8 citations  
 35. It’s Complicated: What Our Attitudes toward Pregnancy, Abortion, and Miscarriage Tell Us about the Moral Status of Early Fetuses.K. Lindsey Chambers - 2020 - Canadian Journal of Philosophy 50 (8):950-965.
  Many accounts of the morality of abortion assume that early fetuses must all have or lack moral status in virtue of developmental features that they share. Our actual attitudes toward early fetuses don’t reflect this all-or-nothing assumption: early fetuses can elicit feelings of joy, love, indifference, or distress. If we start with the assumption that our attitudes toward fetuses reflect a real difference in their moral status, then we need an account of fetal moral status that can explain that difference. (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 36. A defense of Longino's social epistemology.K. Brad Wray - 1999 - Philosophy of Science 66 (3):552.
  Though many agree that we need to account for the role that social factors play in inquiry, developing a viable social epistemology has proved to be difficult. According to Longino, it is the processes that make inquiry possible that are aptly described as "social," for they require a number of people to sustain them. These processes, she claims, not only facilitate inquiry, but also ensure that the results of inquiry are more than mere subjective opinions, and thus deserve to be (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   5 citations  
 37.  99
  Review: K.L. Reinhold, Versuch einer neuen Theorie des menschlichen Vorstellungsvermögen[REVIEW]Dennis Schulting - 2011 - Internationales Jahrbuch des Deutschen Idealismus / International Yearbook of German Idealism 8:356-361.
  Review of new edition of K. L. Reinhold's Versuch (1789), ed. E.-O. Onnasch.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38.  50
  ENTREPRENEURIAL EXPERIENCE, ENTREPRENEURIAL SELF-EFFICACY AND WIDOW ENTREPRENEURSHIP PERFORMANCE IN SOUTH EASTERN NIGERIA.K. C. Agbim, C. K. Osamo, T. I. Adeyemo & B. C. Ndibe - 2022 - JETMASE 4 (1):1-19.
  Owing to the differences in the practice of entrepreneurship as occasioned by gender, culture and marital status, widow entrepreneurship ought to be studied separately. This is increasingly being re-echoed by the resilience of widow entrepreneurs in spite of the disinheritance, dehumanizing and discriminatory characteristics of the persisting widowhood practices in South Eastern Nigeria. This study therefore seeks to investigate the moderating role of entrepreneurial self-efficacy in the entrepreneurial experience, financial and non-financial performance of widow entrepreneurships in South Eastern Nigeria. The (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39. Program-length commercials and host selling by the WWF.K. J. Shanahan & M. R. Hyman - 2001 - Business and Society Review 106 (4):379--393.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 40.  58
  R.K. Nar*y*n on freedom of speech and fair equality of opportunity.Terence Rajivan Edward - manuscript
  In this paper, I present an obstacle to realizing John Rawls’s system of justice. The basic liberties have lexical priority, but they risk undermining fair equality of opportunity, because freedom of speech allows us to spread false prejudices. I present the obstacle through a pastiche of a notable fiction writer from the Indian sub-continent.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41. K. Brad Wray: Interpreting Kuhn: Critical Essays[REVIEW]Howard Sankey - 2022 - Hopos: The Journal of the International Society for the History of Philosophy of Science 12 (1):311-314.
  This is a book review of Brad Wray (ed.) Interpreting Kuhn: Critical Essays.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42. K.-O. Apel, Discorso, verità, responsabilità, a cura di V. Marzocchi. [REVIEW]Sergio Volodia Marcello Cremaschi - 1998 - Rivista di Filosofia Neo-Scolastica 90 (1\2):317-318.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43.  45
  R.K. Nar*y*n on Derrida and Bourdieu.Terence Rajivan Edward - manuscript
  The controversial French philosopher Jacques Derrida is associated with the claim that, in the West, speech has historically been prioritized over writing. In this paper, I present some obvious counterexamples, though I am an admirer. I also raise a challenge to the social theories of Pierre Bourdieu, though I fear they are not wrong. The paper is written as a pastiche of a notable fiction writer from the Indian subcontinent, but set in the West.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44.  41
  R.K. N*r*yan on fake Chernobyl poetry and two reasons for pastiche.Terence Rajivan Edward - manuscript
  In this paper, I predict a reaction within the English literary world if Ukrainian poets head to England owing to war. I also identify two reasons for pastiche. I attempt to do so by means of a pastiche of a notable writer from the Indian sub-continent, for a version of one of these reasons.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45.  37
  R.K. N*r*yan on the invasion of Ukraine and specialization.Terence Rajivan Edward - manuscript
  In this paper, I present a challenge to Adam Smith’s specialization recommendations, at least according to the “unzany” interpretation suggested by his famous pin factory example. I present it while attempting the style of a notable fiction writer from the Indian sub-continent, as befits the challenge. I have adapted the style slightly for the Western setting.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46. The Paradoxes of Time Travel.David K. Lewis - 1976 - American Philosophical Quarterly 13 (2):145-152.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   331 citations  
 47. Prolegomena k některým příštím teoriím pojmu. [REVIEW]Ivo Pezlar - 2017 - Teorie Vědy / Theory of Science 39 (1):134-138.
  Recenze: Pavel Materna. Hovory o pojmu. Praha: Academia, 2016, 158 stran.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 48.  81
  K. Brad Wray: Kuhn's Intellectual Path[REVIEW]Howard Sankey - 2022 - BJPS Review of Books.
  This is a draft of a book review of Brad Wray's book Kuhn's Intellectual Path.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 49. Confirmation bias without rhyme or reason.Matthias Michel & Megan A. K. Peters - 2020 - Synthese 199 (1-2):2757-2772.
  Having a confirmation bias sometimes leads us to hold inaccurate beliefs. So, the puzzle goes: why do we have it? According to the influential argumentative theory of reasoning, confirmation bias emerges because the primary function of reason is not to form accurate beliefs, but to convince others that we’re right. A crucial prediction of the theory, then, is that confirmation bias should be found only in the reasoning domain. In this article, we argue that there is evidence that confirmation bias (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50. Reduction of mind.David K. Lewis - 1994 - In Samuel Guttenplan (ed.), Companion to the Philosophy of Mind. Blackwell. pp. 412-431.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   280 citations  
1 — 50 / 1000