5 found
Order:
 1.  82
  A Theory's Travelogue: Post-Colonial Theory in Post-Socialist Space.Radim Hladík - 2011 - Teorie Vědy / Theory of Science 33 (4):561-590.
  This essay examines theoretical arguments surrounding the use of post-colonial theory as a way to fill in the epistemological lacuna in the studies of post-socialism. It reviews the various streams of this theoretical development and employs Edward Said’s notion of “traveling theory” to demonstrate that theoretical claims made by proponents and opponents of this particular comparative perspective are historically, socially, and geographically situated, although not fixed. Disciplinary, national, and institutional affiliations, instead of theoretical justifications, are identified as important factors in (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2.  55
  Třikrát o Mnohočetné Paměti.Radim Hladík - 2010 - Teorie Vědy / Theory of Science 32 (4):535-551.
  Studie recenzuje následující díla: Maurice HALBWACHS, Kolektivní paměť. Praha: SLON 2009, 289 s. ; Françoise MAYER, Češi a jejich komunismus: paměť a politická identita. Praha: Argo 2009, 273 s. ; Zdeněk VAŠÍČEK – Françoise MAYER, Minulost a současnost, paměť a dějiny. Brno – Praha: CDK – Triáda 2008, 199 s. Studie konstatuje, že v češtině začíná být k dispozici dostatečné množství publikací o sociální paměti, aby teoreticky zabezpečily širší pojetí výzkumů paměti. Zároveň by však tyto výzkumy neměly být podřizovány historiografii, (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  28
  Žánrová Pedagogika a Oborová Enkulturace.Radim Hladík - 2012 - Teorie Vědy / Theory of Science 34 (3):341-353.
  Recenzní studie vychází z kolektivní monografie editorů Charlese Bazermana, Adairy Bo- nini a Débory Figueiredo, Genre in a Changing World a věnuje se tématům souvisejícím s významem žánrů ve vědecké a akademické praxi. Identifikuje zejména dvě oblasti, na něž se ve zvýšené míře soustředí badatelské aktivity pra- cující s žánrem jako analytickým nástrojem: žánrovou pedagogiku na univerzitní úrovni a oborovou enkulturaci. Zatímco první oblast ohraničuje akademické texty vůči jiným textovým formám, druhá se zabývá jejich vnitřní rozrůzněností. Studie zdůrazňuje demonstro- vaný (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  28
  Zdrojový kód jako literární technologie? O vytváření faktů v digitálním výzkumu.Radim Hladík - 2017 - Teorie Vědy / Theory of Science 39 (1):31-56.
  Vzrůstající využívání digitálních technologií ve vědecké práci a komunikaci vyvolává otázku, jaká je epistemologická povaha takto vytvořeného vědění. V tomto eseji využívám pojmový aparát, který vyvinuli Steven Shapin a Simon Schaffer k analýze historického sporu mezi Robertem Boylem a Thomasem Hobbesem o způsob vytváření vědění v přírodní filosofii, a aplikuji jej na problematiku digitálního výzkumu. Jejich koncepty tří technologií vytvářejících vědění – materiální, literární a sociální – se ukazují jako heuristicky užitečné koncepty i pro reflexi digitálních technologií. Ty jsou v (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  18
  Epistemologies of Spaces and Places: An Introduction.Radim Hladík - 2014 - Teorie Vědy / Theory of Science 36 (1):3-13.
  The article introduces a special themed issue of Theory of Science on epistemologies of spaces and places. It provides a disciplinary context of the theme and reviews some of the key arguments that led to the so-called spatial turn in social sciences and the humanities. Science studies in the broad sense have also been affected by this shift of research interest to spatial aspects of science at both micro- and macro-levels. Scientific knowledge has been subject to analyses that stress its (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark