Results for 'Rec Paweł KŁOCZOWSKI'

101 found
Order:
 1.  18
  Uwagi Autora Traktatu Polityczno-Filozoficznego w odpowiedzi na recenzję Katarzyny Haremskiej i notę recenzyjną Pawła Kłoczowskiego.W. Julian Korab-Karpowicz - 2017 - Argument: Biannual Philosophical Journal 7 (1):175-179.
  Tractatus Politico-Philosophicus (Political-Philosophical Treatise) of W. Julian Korab-Karpowicz proposes a new idea-system. Ideas concerning different topics related to politics are introduced. The work aims to establish the principles of good governance and of a happy society, and to open up new directions for the future development of humankind. It is also in part a critique of the epistemology of early Wittgenstein as presented in his Tractatus Logico-Philosophicus. It argues that one can speak about politics and ethics with sense, and that (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2. The Common Sense Personalism of St. John Paul II.Tarasiewicz Pawel - 2014 - Studia Gilsoniana 3 (supplement):619-634.
  The article aims at showing that the philosophical personalism of Pope John Paul II stems from the common sense approach to reality. First, it presents Karol Wojtyla as a framer of the Lublin Philosophical School, to which he was affiliated for 24 years before being elected Pope John Paul II; it shows Wojtyla’s role in establishing this original philosophical School by his contribution to its endorsement of Thomism, its way of doing philosophy, and its classically understood personalism. Secondly, it identifies (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  17
  Between Politics and Religion – In Search of the Golden Mean.Tarasiewicz Pawel - 2012 - Studia Gilsoniana 1:117-131.
  The author undertakes the problem of the identity of Western civilization in the light of a correlation between politics and religion. First, he traces the theoretical debates about the mutual correspondence of politics and religion in ancient Greece. Following two extreme errors depicted by Sophocles in his “Antigone,” and by Plato in his “Apology of Socrates,” he infers that the “Golden Mean” is necessary in resolving the problem of politics and religion. Then, he examines the underlying errors put forward in (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 4.  97
  Przyczynowość stanów mentalnych w modelach naukowych. Próba alternatywnego uzasadnienia antynaturalizmu eksplanacyjnego Urszuli Żegleń.Kawalec Pawel - 2010 - In Muszyński Zbysław (ed.), Umysł. Natura i sposób istnienia. Wydawnictwo UMCS. pp. 45-57.
  An antinaturalist defense of causality of mental states. The argument is based on the properties of causal models in cognitive research. Bibliografia prac przywołanych w tekście -/- Damasio A., 1994/1999, Błąd Kartezjusza. Emocje, rozum i ludzki mózg, tłum. M. Karpiński, Poznań: Rebis. Davidson D., 1963/2001, „Actions, reasons, and causes”, w: (Davidson 2001), s. 3-19. Davidson D., 1967/2001, „Causal relations”, w: (Davidson 2001), s. 149-62. Davidson D., 1970/2001, „Mental events”, w: (Davidson 2001), s. 207-25. Davidson D., 1976/2001, „Hempel on explaining action”, (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  37
  Recovering Philosophy as the Love of Wisdom: A Contribution of St. John Paul II.Tarasiewicz Pawel - 2016 - Studia Gilsoniana 5 (1):269-281.
  The article aims at demonstrating that, by his teaching on human person and his action, St. John Paul II implicitly contributed to a resolution of the most serious problem of contemporary philosophy, which consists in separating wisdom from love and substituting wisdom with understanding or knowledge. The author concludes that John Paul II makes a persuasive contribution to recover philosophy as the love of wisdom by identifying truth in the area of freedom, self-fulfillment and conscience, and appealing to man’s honesty (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6.  34
  Contemplation: If It Makes for Peace, Why Not for Christian Witness Too?Tarasiewicz Pawel - 2017 - Studia Gilsoniana 6 (1):85-96.
  The author attempts to answer the following question: Why does Christian witness need contemplation? He claims that Christian witness needs contemplation, because contemplation reveals the truth about the nature of reality; it is this truth which is one of the factors that constitute the foundation of Christian faith. In a sense, contemplation is analogical to mysticism: as mystical visions make Christian belief grounded on the immediate experience of the Truth, so the contemplation of the creatures makes Christian belief based on (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7.  30
  Philosophy in Seminaries.Tarasiewicz Pawel - 2013 - Studia Gilsoniana 2:161-173.
  The author attempts to answer the question concerning whether or not philosophy is needed in seminaries. In light of his analysis, it can be concluded that philosophical studies for future priests are a serious alternative to the fideistic positions often adopted by Catholics. The presence of philosophy in the seminary curriculum is supported by: the need for building intellectual foundations of the religious faith professed by a cleric; the faith which cannot do without reason and abstain from justifying the rationale (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8.  14
  The Principal Assignment of Philosophy in Culture.Tarasiewicz Pawel - 2012 - Studia Gilsoniana 1:133-146.
  The following article is focused on the question of the primary task of philosophy in culture. The problem of philosophy itself is the starting point here. The author observes a chronic discord among philosophers on what philosophy is that undermines the identity of the afore-mentioned as well as disables it from determining its tasks in the culture. Thus, he attempts to determine the nature of philosophy indirectly. The author indicates what philosophy is not and has never been from its beginning, (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9. Mechanika życia społecznego. Metodologiczne podstawy Davida Hume’a teorii pieniądza.Kawalec Pawel - 2011 - Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria 80 (4):437-448.
  C. Howson’s probabilistic logic as a comprehensive methodological account of scientific inference, which avoids Hume’s inductive skepticism, is discussed against the background of the latter’s quantitative theory of money. Hume’s theory leads to two causal accounts that may appear to be contradictory. As the more general one suggests neutrality of money, while the more descriptive attributes causal influence to specie-flow mechanism of money. The former is grounded by a counterfactual reasoning. The discussion of recent examples of bayesian counterfactual models leads (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10. Próba wielowymiarowej oceny zależności między przedsiębiorczością akademicką a nauką w sferze publicznej w USA iw Europie z perspektywy danych naukoznawczych z okresu 1969–2010.Kawalec Pawel - 2011 - In T. Szot-Gabryś M. Sienkiewicz (ed.), Przedsiębiorczość akademicka. Koncepcje, formy, warunki rozwoju, Wydawnictwo Fundacji Rozwoju Lokalnego, Lublin 2011. Wydawnictwo Fundacji Rozwoju Lokalnego. pp. 9-26.
  W związku ze wzrostem znaczenia komercjalizacji wiedzy i zachęcania naukowców do wykorzystania różnych mechanizmów dyfuzji wiedzy w literaturze przedmiotu zgłasza się wiele wątpliwości dotyczących tego, czy w takim rozwoju nauka finansowana ze środków publicznych nie zatraca swoich istotnych cech. Obawy dotyczą po pierwsze tego, że intensyfikacja komercjalizacji może wpływać negatywnie na ilość publikacji zgłaszanych przez naukowców, wykazujących aktywność w obszarze przedsiębiorczości akademickiej. Po drugie, tego, że uczeni mogą być coraz mniej zainteresowani badaniami podstawowymi na rzecz zagadnień, które dają nadzieje na (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11. Replikowalność Wiedzy a Transhumanistyczny Stan Osobliwości.Kawalec Pawel - 2013 - In Leszczyński D. (ed.), Wiedza. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego. pp. 335-348.
  Zwolennicy transhumanizmu upatrują przyszłego podmiotu wiedzy w maszynach, które miałyby być inteligentniejsze od ludzi, ich twórców. Jeżeli raz zaistniałaby taka możliwość stworzenia inteligentniejszych podmiotów, to w kolejnym kroku maszyny inteligentniejsze od ludzi stworzą następne pokolenie maszyn bardziej inteligentne od samych siebie. To zapoczątkuje dalsze etapy procesu gwałtownego wzrostu inteligencji aż do osiągnięcia stanu osobliwości (ang. singularity). W niniejszym tekście omówione są wątpliwości dotyczące drugiego z kluczowych stwierdzeń uzasadniających transhumanistyczną tezę o osobliwości, a mianowicie gwałtownego wzrostu inteligencji. Te wątpliwości dotyczą możliwości (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12.  92
  TEORIA SPRAWSTWA OSOBOWEGO. U PODSTAW ANTYNATURALISTYCZNEJ PSYCHOLOGII.Kawalec Pawel - 2006 - Roczniki Psychologiczne 9 (1):235-238.
  Dyskusja możliwych strategii dla psychologii antynaturalistycznej.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13.  26
  Jerzy Machnacz, Monika Małek-Orłowska, Krzysztof Serafin (Ed.), The Hat and the Veil. The Phenomenology of Edith Stein / Hut Und Schleier. Die Phänomenologie Edith Steins. [REVIEW]Rec Paweł Sznajder - 2016 - Argument: Biannual Philosophical Journal 6 (2):509-518.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14.  17
  Włodzimierz Julian Korab-Karpowicz: Traktat polityczno-filozoficzny. [REVIEW]Rec Paweł KŁOCZOWSKI - 2016 - Argument: Biannual Philosophical Journal 6 (1):253-254.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15.  53
  Reč priređivača.Dušan Bošković - 2013 - Filozofija I Društvo 24 (2):3-3.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16.  76
  Paweł KŁOCZOWSKI, Prawidłowa kolejność rzeczy. [REVIEW]Jolanta BARAŃSKA - 2013 - Argument: Biannual Philosophical Journal 3 (1):222.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17. Radical Enactivism, Wittgenstein and the Cognitive Gap.Victor Loughlin - 2014 - Adaptive Behavior 22 (5):350-359.
  REC or Radical Enactive (or Embodied) Cognition (Hutto and Myin, 2013) involves the claim that certain forms of mentality do not involve informational content and are instead to be equated with temporally and spatially extended physical interactions between an agent and the environment. REC also claims however that other forms of mentality do involve informational content and are scaffolded by socially and linguistically enabled practices. This seems to raise what can be called a cognitive gap question, namely, how do non-contentful (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18.  62
  Richard Dawkins' God Delusion.Paweł Bloch - 2011 - Warszawa: Wydawnictwo Flavius.
  "Richard Dawkins' God Delusion" is not only a fascinating battle with the book written by the famous British atheist. It is a clash of two epochs - the old atheistic school of the XIX and XX centuries, full, as it turns out, of an irrational chaos of assertions, contradictions and intolerance - with the modern Christianity of XXI century, focused on the accuracy, consistency and objectivity of the presented position. It is a confrontation of two different worldviews, philosophical and biological, (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19. Predictive Coding and Representationalism.Paweł Gładziejewski - 2016 - Synthese 193 (2).
  According to the predictive coding theory of cognition , brains are predictive machines that use perception and action to minimize prediction error, i.e. the discrepancy between bottom–up, externally-generated sensory signals and top–down, internally-generated sensory predictions. Many consider PCT to have an explanatory scope that is unparalleled in contemporary cognitive science and see in it a framework that could potentially provide us with a unified account of cognition. It is also commonly assumed that PCT is a representational theory of sorts, in (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   30 citations  
 20. Bayesianizm w polskiej tradycji probabilizmu – studium stanowiska Kazimierza Ajdukiewicza.Pawel Kawalec - 2012 - Ruch Filozoficzny 69 (1).
  Abstract The opening section outlines probabilism in the 20th century philosophy and shortly discusses the major accomplishments of Polish probabilist thinkers. A concise characterization of Bayesianism as the major recent form of probabilism follows. It builds upon the core personalist version of Bayesianism towards more objectively oriented versions thereof. The problem of a priori probability is shortly discussed. A tentative characterization of Kazimierz Ajdukiewicz’s standpoint regarding the inductive inference is cast in Bayesian terms. His objections against it presented in Pragmatic (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 21.  21
  Minimum Intelligent Signal Test as an Alternative to the Turing Test.Paweł Łupkowski & Patrycja Jurowska - 2019 - Diametros 59 (59):35-47.
  The aim of this paper is to present and discuss the issue of the adequacy of the Minimum Intelligent Signal Test (MIST) as an alternative to the Turing Test. MIST has been proposed by Chris McKinstry as a better alternative to Turing’s original idea. Two of the main claims about MIST are that (1) MIST questions exploit commonsense knowledge and as a result are expected to be easy to answer for human beings and difficult for computer programs; and that (2) (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22. Neurophenomenology: An Invitation to Discussion.Paweł Gładziejewski - 2010 - Avant: Trends in Interdisciplinary Studies 1 (1):179–189.
  No more than a few years ago could open an article concerning neurophenomenology with a statement describing recent rediscovery of the problem of consciousness by the cognitive sciences and pointing to the fact that right now, explaining conscious experience in neuroscientific or computational terms poses the greatest challenge for those sciences. Today however, constatations of this sort start to sound like trivial descriptions of a universally recognized state of affairs. The question of “how the water of the physical brain is (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23. It's Like a Walk in the Park - On Why Are Walking Simulators so Controversial.Pawel Grabarczyk - 2016 - Transformacje 1 (3-4):241-263.
  The paper is devoted to controversies in computer games studies connected with game classification and characteristics. Controversies on walking simulators are discussed in depth; also historical roots of these games and their ergodicity.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24. Action Guidance is Not Enough, Representations Need Correspondence Too: A Plea for a Two-Factor Theory of Representation.Paweł Gładziejewski - 2015 - New Ideas in Psychology:doi:10.1016/j.newideapsych.2015..
  The aim of this article is to critically examine what I call Action-Centric Theories of Representation (ACToRs). I include in this category theories of representation that (1) reject construing representation in terms of a relation that holds between representation itself (the representational vehicle) and what is represented, and instead (2) try to bring the function that representations play for cognitive systems to the center stage. Roughly speaking, according to proponents of ACToRs, what makes a representation (that is, what is constitutive (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 25.  71
  Unconscious Perception and Perceptual Knowledge.Paweł J. Zięba - 2017 - In Christoph Limbeck-Lilienau & Friedrich Stadler (eds.), The Philosophy of Perception and Observation. Contributions of the 40th International Wittgenstein Symposium August 6-12, 2017 Kirchberg am Wechsel. Kirchberg am Wechsel: Austrian Ludwig Wittgenstein Society. pp. 301-303.
  It has been objected recently that naïve realism is inconsistent with an empirically well-supported hypothesis that unconscious perception is possible. Because epistemological disjunctivism is plausible only in conjunction with naïve realism (for a reason I provide), the objection reaches it too. In response, I show that the unconscious perception hypothesis can be changed from a problem into an advantage of epistemological disjunctivism. I do this by suggesting that: (i) naïve realism is consistent with the hypothesis; (ii) the contrast between epistemological (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 26.  93
  Just How Conservative is Conservative Predictive Processing?Paweł Gładziejewski - 2017 - Hybris. Revista de Filosofía 38:98-122.
  Predictive Processing (PP) framework construes perception and action (and perhaps other cognitive phenomena) as a matter of minimizing prediction error, i.e. the mismatch between the sensory input and sensory predictions generated by a hierarchically organized statistical model. There is a question of how PP fits into the debate between traditional, neurocentric and representation-heavy approaches in cognitive science and those approaches that see cognition as embodied, environmentally embedded, extended and (largely) representation-free. In the present paper, I aim to investigate and clarify (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27. Concepts as Soft Detectors - On the Role Concepts Play in Perception.Paweł Grabarczyk - 2016 - New Ideas in Psychology 40:86-93.
  The idea that concepts play a significant role in some perceptions is widespread but everybody seems to differ as to where to draw the line. Some researchers say that the difference between direct and indirect, concept driven acts of perception manifests itself whenever we perceive abstract or general properties. Others point at second order properties or causal properties. I call this inability to precisely differentiate between acts of direct and indirect perception “The Division Problem”. Furthermore there is always a question (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28. Naïve Realism About Unconscious Perception.Paweł Jakub Zięba - 2019 - Synthese 196 (5):2045-2073.
  Recently, it has been objected that naïve realism is inconsistent with an empirically well-supported claim that mental states of the same fundamental kind as ordinary conscious seeing can occur unconsciously (SFK). The main aim of this paper is to establish the following conditional claim: if SFK turns out to be true, the naïve realist can and should accommodate it into her theory. Regarding the antecedent of this conditional, I suggest that empirical evidence renders SFK plausible but not obvious. For it (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29. A Speech Act Calculus. A Pragmatised Natural Deduction Calculus and its Meta-Theory.Moritz Cordes & Friedrich Reinmuth - manuscript
  Building on the work of Peter Hinst and Geo Siegwart, we develop a pragmatised natural deduction calculus, i.e. a natural deduction calculus that incorporates illocutionary operators at the formal level, and prove its adequacy. In contrast to other linear calculi of natural deduction, derivations in this calculus are sequences of object-language sentences which do not require graphical or other means of commentary in order to keep track of assumptions or to indicate subproofs. (Translation of our German paper "Ein Redehandlungskalkül. Ein (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30. Do Animals See Objects?Paweł Grabarczyk - 2013 - In Marcin Miłkowski Konrad Talmont-Kamiński (ed.), Regarding Mind, Naturally.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 31. Przyczyna i Wyjaśnianie: Studium Z Filozofii i Metodologii Nauk.Pawel Kawalec - 2006 - Wydawnictwo KUL.
  Przedmowa Problematyka związana z zależnościami przyczynowymi, ich modelowaniem i odkrywa¬niem, po długiej nieobecności w filozofii i metodologii nauk, budzi współcześnie duże zainteresowanie. Wiąże się to przede wszystkim z dynamicznym rozwojem, zwłaszcza od lat 1990., technik obli¬czeniowych. Wypracowane w tym czasie sieci bayesowskie uznaje się za matematyczny język przyczynowości. Pozwalają one na daleko idącą auto¬matyzację wnioskowań, co jest także zachętą do podjęcia prób algorytmiza¬cji odkrywania przyczyn. Na potrzeby badań naukowych, które pozwalają na przeprowadzenie eksperymentu z randomizacją, standardowe metody ustalania zależności przyczynowych (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   4 citations  
 32. In Search of the Holy Grail of Epistemology.Paweł J. Zięba - 2014 - Kriterion - Journal of Philosophy 28:55-74.
  Pritchard calls his epistemological disjunctivism ‘the holy grail of epistemology’. What this metaphor means is that the acceptance of this thesis puts the internalism-externalism debate to an end, thanks to satisfaction of intuitions standing behind both competing views. Simultaneously, Pritchard strongly emphasizes that the endorsement of epistemological disjunctivism does not commit one to metaphysical disjunctivism. In this paper I analyze the formulations and motivations of epistemological disjunctivism presented by Pritchard and McDowell. Then I consider the most common argument for the (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 33.  63
  Introduction: Trends in Contemporary Polish Philosophy of Mind.Pawel Grabarczyk & Dawid Misztal - 2017 - Hybris. Revista de Filosofía 38:i-viii.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34. How to Talk About Visual Perception? The Case of the Duck / Rabbit.Paweł Grabarczyk - 2014 - In Piotr Stalmaszczyk (ed.), Philosophy of Language and Linguistics: The Legacy of Frege, Russell, and Wittgenstein. De Gruyter. pp. 53-70.
  In Remarks on the philosophy of psychology Wittgenstein uses ambiguous illusions to investigate the problematic relation of perception and interpretation. I use this problem as a starting point for developing a conceptual framework capable of expressing problems associated with visual perception in a precise manner. I do this by discerning between subjective and objective meaning of the term “to see” and by specifying the beliefs which are to be ascribed to the observer when we assert that she sees a given (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 35. Dyrektywalna Teoria Znaczenia W Interpretacji Behawioralnej.Paweł Grabarczyk - 2013 - In Piotr Stalmaszczyk (ed.), Współczesna filozofia języka. Inspiracje i kierunki rozwoju. Studia z metodologii i filozofii językoznawstwa. Katedra Językoznawstwa Angielskiego i Ogólnego UŁ & Primum Verbum.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36. Epistemic Capacities, Incompatible Information and Incomplete Beliefs.Piotr Kulicki, Robert Trypuz, Paweł Garbacz & Marek Lechniak - 2010 - In In proceeding of: ILCLI International Workshop on Logic and Philosophy of Knowledge, Communication and Action (LogKCA-10).
  We investigate a speci c model of knowledge and beliefs and their dynamics. The model is inspired by public announcement logic and the approach to puzzles concerning knowledge using that logic. In the model epistemic considerations are based on ontology. The main notion that constitutes a bridge between these two disciplines is the notion of epistemic capacities. Within the model we study scenarios in which agents can receive false announcements and can have incomplete or improper views about other agent's epistemic (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37. Shared Representations, Perceptual Symbols, and the Vehicles of Mental Concepts.Paweł Gładziejewski - 2013 - Journal of Consciousness Studies 20 (3-4):102-124.
  The main aim of this article is to present and defend a thesis according to which conceptual representations of some types of mental states are encoded in the same neural structures that underlie the first-personal experience of those states. To support this proposal here, I will put forth a novel account of the cognitive function played by ‘shared representations’ of emotions and bodily sensations, i.e. neural structures that are active when one experiences a mental state of a certain type as (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38.  29
  Dysjunktywizm i natura percepcyjnej relacji.Paweł Zięba - 2016 - Analiza I Egzystencja 35:87-111.
  This paper surveys selected (though arguably representative) versions of metaphysical and epistemological disjunctivism. Although they share a common logical structure, it is hard to find a further common denominator among them. Two main conclusions are: (1) a specific standpoint on the nature of perceptual relation is not such a common denominator, which means that it is very unlikely that all of these views could be refuted with a single objection; (2) contrary to what its name suggests, disjunctivism can be correctly (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39.  90
  International Research Ethics Education.J. Millum, B. Sina & R. Glass - 2015 - Journal of the American Medical Association 313 (5):461-62.
  This paper assesses the state of research ethics in low- and middle-income countries and the achievements of the Fogarty International Center's bioethics training program since 2000. The vision of FIC for the next decade of research ethics education is encapsulated in four proposed goals: (1) Ensure sufficient expertise in ethics review by having someone with long-term training on every high-workload REC; (2) Develop LMIC capacity to conduct original research on critical ethical issues by supporting doctoral and postdoctoral training and career (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40. Replies to Criticisms and Comments.Nicholas Maxwell - 2012 - Dialogue and Universalism 22 (3):133-152.
  This article consists of my replies to criticisms of and comments on a talk I gave at the Polish Academy of Sciences, Warsaw, Poland, in 2011. My original talk was called "The Menace of Science without Civilization: From Knowledge to Wisdom": for the text, see http://philpapers.org/rec/MAXTMO-4 . In my talk I argued that our extraordinarily successful pursuit of scientific knowledge and technology has vastly increased our power to act, without increasing our power to act wisely. This puts us into a (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41.  15
  Alternatywizm, dysjunktywizm i pluralizm doświadczeniowy.Paweł J. Zięba - 2018 - Studia Humanistyczne AGH 17 (1):7-19.
  The claim currently known as “disjunctivism” is usually interpreted in terms of exclusive disjunction. However, it can be also explicated through the lens of alternative denial. The aim of this paper is to show that the latter interpretation is more accurate. Firstly, it reflects the core of disjunctivism more precisely. Secondly, it reduces metaphysical weight of the claim, thereby making it more plausible.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42. Moderately Pluralistic Methodology.Paweł Kawalec - 2012 - Roczniki Filozoficzne 60 (4):233-247.
  The paper outlines and discusses the major tenets of moderately pluralistic methodology. The latter is juxtaposed to J. Życiński’s principle of natural interdisciplinarity. It instantiates scientific pluralism as a domain-specific agenda for research. The symbolic and causal understanding are integrated in this methodological conception by means of a specific kind of counterfactual reasoning, which is coined the delimiting counterfactual. It makes the moderately pluralistic methodology applicable to non-experimental research. -/- Streszczenie Tytuł: “Umiarkowanie pluralistyczna metodologia” -/- Artykuł prezentuje i omawia zasadnicze (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43. Embodied Cognitive Science: Gibbs in Search of Synthesis.Paweł Gładziejewski, Anna Karczmarczyk & Przemysław Nowakowski - 2009 - Philosophical Psychology 22 (2):215 – 225.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44.  71
  The Role of Research Ethics Committees in Making Decisions About Risk.Allison Ross & Nafsika Athanassoulis - 2014 - HEC Forum 26 (3):203-224.
  Most medical research and a substantial amount of non-medical research, especially that involving human participants, is governed by some kind of research ethics committee (REC) following the recommendations of the Declaration of Helsinki for the protection of human participants. The role of RECs is usually seen as twofold: firstly, to make some kind of calculation of the risks and benefits of the proposed research, and secondly, to ensure that participants give informed consent. The extent to which the role of the (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45.  50
  Czas nauki.Paweł Polak - 2005 - Zagadnienia Filozoficzne W Nauce 36:151--154.
  Recenzja książki: Andrzej Pelczar, Czas i dynamika. O czasie w równaniach różniczkowych i układach dynamicznych, OBI--Kraków, Biblos-Tarnów 2003, ss. 117.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46.  36
  Doświadczenie poznania unicestwiającego w myśli adwaitystycznej.Paweł Sajdek - 2012 - Argument: Biannual Philosophical Journal 2 (2):309 - 316.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47.  83
  Klątwa Kartezjusza — czyli uwagi Jaegwona Kima o przyczynowaniu mentalnym.Szymon Paweł Dziczek - 2016 - Humanistyka I Przyrodoznawstwo 22:119-130.
  Zagadnienie przyczynowania mentalnego pozostaje niezwykle istotnym i ciekawym problemem w ramach współczesnej filozofii umysłu. Wśród rozmaitych ujęć i teorii znaczącą rolę pełnią rozważania koreańskiego filozofa Jaegwona Kima. Zyskujący na popularności nurt fizykalizmu nieredukcyjnego musi się zmierzyć z nakreślonymi przez Kima trudnościami. Ograniczeni zasadą przyczynowego domknięcia sfery fizycznej i groźbą przyczynowego wykluczenia sfery mentalnej, antyredukcjoniści poszukują wyjścia z tych arcytrudnych opresji.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 48. Rosi Braidotti, The Posthuman. [REVIEW]Rec Magdalena HOŁY-ŁUCZAJ - 2014 - Argument: Biannual Philosophical Journal 4 (1):181-188.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 49. Gilson, Krapiec and Christian Philosophy Today.Pawel Tarasiewicz - 2015 - Studia Gilsoniana 4 (4):381-392.
  The author undertakes an attempt to answer the following question: is Christian philosophy possible today? The question seems to be of great importance due to the fact that what Christians who try to do philosophy usually encounter is bitter criticism which comes to them from two sides at once: that of academy and that of the Church. In short, for academy their philosophy is too Christian, and for the Church it is too academic. Being indebted to the insights of Étienne (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50. Dariusz CZAJA, Lekcje ciemności. [REVIEW]Rec Łukasz Sochacki - 2013 - Argument: Biannual Philosophical Journal 3 (1):209-216.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 101