Results for 'Renatas Berni��nas'

1000+ found
Order:
 1. Der Artz als Expressionist. "Die Ermordung einer Butterblume" von Alfred Döblin.Renata Cieślak - 2004 - Acta Universitatis Lodziensis. Folia Germanica 4:165-179.
  Początki twórczości literackiej Alfreda Döblina, znanego przede wszystkim z monumentalnych modernistycznych oraz historycznych powieści, przypadają na okres studiów. Spośród powstałych w tym czasie opowiadań Die Ermordung einer Butterblume wyróżnia się oryginalnością formy i sposobem narracji. O szczególnym charakterze tego utworu zdecydowało połączenie w integralną całość talentu pisarskiego z doświadczeniem lekarza. Uwzględnienie wiedzy z zakresu psychiatrii w kreacji postaci Michaela Fischera umożliwiło Dóblinowi stworzenie dzieła, które jako pierwsze w historii literatury niemieckiej nazwano ekspresjonistycznym. Zawarta w tym tomie analiza opowiadania Die Ermordung (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2. Die Techniken des szenischen Spiels im Unterricht Deutsch als Fremdsprache.Renata Cieślak - 2009 - Acta Universitatis Lodziensis. Folia Germanica 5:273-283.
  Pod pojęciem technik interpretacji scenicznej rozumie się działania, które łącząc recepcję tekstu literackiego z pedagogiką dramy, przyczyniają się do intensywnej analizy i interpretacji tekstów. Twórcą i głównym przedstawicielem tego nurtu dydaktyki literatury jest w Niemczech profesor nauk o estetyce i komunikacji Ingo Scheller. Swoją koncepcję pracy z tekstami literackimi Scheller zbudował na gruncie estetyki recepcji - teorii, która nadawała szczególną rolę czytelnikowi w konstytuowaniu znaczenia dzieła literackiego. Ogromny wpływ na powstanie interpretacji scenicznej wywarły także rozwijające się w latach osiemdziesiątych koncepcje (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3. Delineating The Moral Domain in Moral Psychology.Renatas Berniūnas - 2014 - Problemos 86:90-101.
  The aim of this paper is to review current debate about the moral domain in the moral psychological literature. There is some vagueness in respect to the usage of the very concept of ‘morality’. This conceptual problem recently has been re-addressed by several authors. So far, there is little agreement, nobody seems to agree about how to delineate the moral domain from other ‘non-moral’ normative domains. Currently, there are several positions that disagree about the scope of morality, ranging from complete (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 4. Immorality and Bu Daode, Unculturedness and Bu Wenming.Vilius Dranseika, Renatas Berniunas & Vytis Silius - forthcoming - Journal of Cultural Cognitive Science.
  In contemporary Western moral philosophy literature that discusses the Chinese ethical tradition, it is a commonplace practice to use the Chinese term daode 道德 as a technical translation of the English term moral. The present study provides some empirical evidence showing a discrepancy between the terms moral and daode. There is a much more pronounced difference between prototypically immoral and prototypically uncultured behaviors in English (USA) than between prototypically bu daode 不道德 and prototypically bu wenming 不文明 behaviors in Mandarin Chinese (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 5. Ykamyabas: poéticas de um corpo-território.Renata Aguiar - 2021 - REVISTA POIÉSIS: Estudos Contemporâneos Das Artes 22 (37):41-62.
  This article travels through the rivers and lands of a territorial body into a lived and imagined Amazon, a place of origin and affection that, telling the stories of the Ykamyabas –a tribe of women without husbands who lived in the lower Amazon river region –, gather the traces left for their mythical imagery in the archetypal relationship of the wild woman in narratives that come mainly through orality, from ways of life that subvert the split of the world operated (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. Sprawozdanie z międzynarodowego sympozjum „Mind, Language and Action — 36th International Wittgenstein Symposium”.Trela Grzegorz Trela Renata - 2013 - Argument: Biannual Philosophical Journal 3 (2):545-552.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7. De Ars Sublime Infinitis Minimo: sobre o sublime nanotecnológico.Renata Lemos - 2012 - Dissertation, Puc-Sp, Brazil
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8. Radykalny konwencjonalizm współcześnie.Trela Renata - 2014 - Argument: Biannual Philosophical Journal 4 (2):325-340.
  Inthisarticle,IreconstructKazimierzAjdukiewicz’sviewthathecalledradical conventiona‐ l i s m (as opposed to moderate conventionalism developed by Henri Poincaré and Pierre Duhem). then, I recall little‐known criticism of this approach developed by Stefan Amsterdamski. Finally, I demonstrate, contrary to the conception of the originator’s declarations, that a radical conventio‐ nalism is not a ‘paper ction’. On the other hand, the standpoint of radical conventionalism is useful due to the precision of expressions provided to it by Ajdukiewicz; it shows the di culties that have to (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9. XVI Brazilian Logic Conference (EBL 2011).Walter Carnielli, Renata de Freitas & Petrucio Viana - 2012 - Bulletin of Symbolic Logic 18 (1):150-151.
  This is the report on the XVI BRAZILIAN LOGIC CONFERENCE (EBL 2011) held in Petrópolis, Rio de Janeiro, Brazil between May 9–13, 2011 published in The Bulletin of Symbolic Logic Volume 18, Number 1, March 2012. -/- The 16th Brazilian Logic Conference (EBL 2011) was held in Petro ́polis, from May 9th to 13th, 2011, at the Laboratório Nacional de Computação o Científica (LNCC). It was the sixteenth in a series of conferences that started in 1977 with the aim of (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10. The subtleties of fit: reassessing the fit-value biconditionals.Rachel Achs & Oded Na’Aman - 2023 - Philosophical Studies 1:1-24.
  A joke is amusing if and only if it’s fitting to be amused by it; an act is regrettable if and only if it’s fitting to regret it. Many philosophers accept these biconditionals and hold that analogous ones obtain between a wide range of additional evaluative properties and the fittingness of corresponding responses. Call these the fit–value biconditionals. The biconditionals give us a systematic way of recognizing the role of fit in our ethical practices; they also serve as the bedrock (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11. The Gettier Intuition from South America to Asia.Edouard Machery, Stephen Stich, David Rose, Mario Alai, Adriano Angelucci, Renatas Berniūnas, Emma E. Buchtel, Amita Chatterjee, Hyundeuk Cheon, In-Rae Cho, Daniel Cohnitz, Florian Cova, Vilius Dranseika, Ángeles Eraña Lagos, Laleh Ghadakpour & Maurice Grinberg - 2017 - Journal of the Indian Council of Philosophical Research 34 (3):517-541.
  This article examines whether people share the Gettier intuition (viz. that someone who has a true justified belief that p may nonetheless fail to know that p) in 24 sites, located in 23 countries (counting Hong-Kong as a distinct country) and across 17 languages. We also consider the possible influence of gender and personality on this intuition with a very large sample size. Finally, we examine whether the Gettier intuition varies across people as a function of their disposition to engage (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   12 citations  
 12. Bacha na analogie.Alena Hönigová & Jaroslav Mestek - 2013 - Teorie Vědy / Theory of Science 35 (1):83-96.
  Tato recenzní studie sleduje analogii, na níž založil svoji metodu bádání i psaní Douglas R. Hofstadter v knize Gödel, Escher, Bach. Proti Hofstadterovu pojetí analogie, kromě jiného ilustrované zavádějícími příklady skladeb J. S. Bacha, je analogie v této studii precizována. Zároveň jsou ve studii napraveny nedostatky hudebních příkladů, jež by patrně neodhalili čtenáři bez přímé vazby na hudební teorii. Tyto aspekty sleduje tato studie až k závěru, že recenzovaná vlivná kniha, neprávem aspirující na metodologii veškerenstva, patří mezi poulárně naučnou literaturu.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13. The Rationality of Emotional Change: Toward a Process View.Oded Na'aman - 2021 - Noûs 55 (2):245-269.
  The paper argues against a widely held synchronic view of emotional rationality. I begin by considering recent philosophical literature on various backward‐looking emotions, such as regret, grief, resentment, and anger. I articulate the general problem these accounts grapple with: a certain diminution in backward‐looking emotions seems fitting while the reasons for these emotions seem to persist. The problem, I argue, rests on the assumption that if the facts that give reason for an emotion remain unchanged, the emotion remains fitting. However, (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   26 citations  
 14. Krzysztof Śleziński, Edukacja filozoficzna w teorii i praktyce. [REVIEW]Rec Renata Trela - 2014 - Argument: Biannual Philosophical Journal 4 (1):189-198.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15. Marcin KRÓL, Europa w obliczu końca. [REVIEW]Rec Renata Trela - 2014 - Argument: Biannual Philosophical Journal 4 (2):481-482.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16. Stanisław Ignacy WITKIEWICZ, Nauki ścisłe a filozofia i inne pisma filozoficzne. [REVIEW]Rec Renata Trela - 2014 - Argument: Biannual Philosophical Journal 4 (2):465-470.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17. Tumatanda na Ako: The Quarter-Life Crisis Phenomenon Among Emerging Adults.Lhyza Perante, Jhoana Paola Lunesto, Justine Coritana, Chloie Nicole Cruz, John Mark Espiritu, Amor Artiola, Wenifreda Templonuevo & Jhoselle Tus - 2023 - Psychology and Education: Multidisciplinary Journal 7 (1):1-19.
  A quarter-life crisis (QLC) is a phenomenon that has gained widespread attention in the media and popular literature as a result of the difficulties associated with early adulthood. This study, "Tumatanda na Ako: The Quarter-life Crisis Phenomenon Among Emerging Adults," explored the emerging adults’ experiences of quarter-life crisis and the meaning they make out of their experiences of this phenomenon. The study utilized the interpretative phenomenological analysis of the qualitative data gathered from twenty (20) respondents from a higher educational institution (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18. Proper Names, Rigidity, and Empirical Studies on Judgments of Identity Across Transformations.Vilius Dranseika, Jonas Dagys & Renatas Berniūnas - 2020 - Topoi 39 (2):381-388.
  The question of transtemporal identity of objects in general and persons in particular is an important issue in both philosophy and psychology. While the focus of philosophers traditionally was on questions of the nature of identity relation and criteria that allow to settle ontological issues about identity, psychologists are mostly concerned with how people think about identity, and how they track identity of objects and people through time. In this article, we critically engage with widespread use of inferring folk judgments (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 19. Sposób na filozofię. Kluczowe zagadnienia z dydaktyki przedmiotowej.Jacek Grzybowski, Agnieszka Jaworska, Anna Kazimierczak-Kucharska, Agnieszka Norwa, Andrzej Waleszczyński & Sabina Lucyna Zalewska - 2016 - Warszawa, Polska: Liberi Libri.
  SPIS TREŚCI Ryszard Moń Wstęp -/- Rozdział 1: Lękam się świata bez filozofii. O nieodzowności humanistyki w dobie techniki i globalizacji -/- 1.1 Konieczność filozofii 1.2 Narodziny sztuk wyzwolonych 1.3 Uniwersytet domem humanistyki 1.4 Upadek humanistyki 1.5 Uniwersytet – biznes i korporacyjna logika 1.6 Kognitywny kapitalizm 1.7 Złowroga moc etatyzmu 1.8 Pragmatyzm a ideały kształcenia 1.9 Demokracja – dialog, kultura, światopogląd 1.10 Humanistyka na straży demokracji 1.11 Edukacja filozoficzna w szkole 1.12 Podsumowanie – filozofia jako fundament -/- Rozdział 2: Czy (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20. Popyt na zawody i kompetencje na podlaskim rynku pracy a potrzeby pracodawców w zakresie kształcenia ustawicznego pracowników w wieku 45 lat i więcej.Katarzyna Baczyńska-Koc, Magdalena Borys, Andrzej Klimczuk, Iwona Pietrzak, Bogusław Plawgo, Katarzyna Radziewicz, Ewa Rollnik-Sadowska, Cecylia Sadowska-Snarska & Justyna Żynel-Etel - 2015 - Wojewódzki Urząd Pracy W Białymstoku.
  Popyt na zawody i kompetencje na podlaskim rynku pracy a potrzeby pracodawców w zakresie kształcenia ustawicznego pracowników w wieku 45 lat i więcej Katarzyna Baczyńska-Koc, Magdalena Borys, Andrzej Klimczuk, Iwona Pietrzak, Bogusław Plawgo, Katarzyna Radziewicz, Ewa Rollnik-Sadowska, Cecylia Sadowska-Snarska & Justyna Żynel-Etel .
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21. "And what of Beauty?" Compassionate Lifestyle.Don Michael Hudson - unknown - Sojourners (NA):42-46.
  We lose something central to our humanity when we divide our world into neat little packages of sacred and secular.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22.  99
  Na obranu nového Huma: odpověď Zuzaně Parusníkové.James Hill - 2013 - Teorie Vědy / Theory of Science 35 (1):139-146.
  Tento článek se zastává skepticko-realistického tzv. novo- humovského, výkladu Humovy teorie kauzality navzdory kritice ze strany Zuzany Parusnikové. Autor však v souladu se svou vývojovou interpretací hájí tzv. „nového Huma" pouze pro pozdní tvorbu tohoto skot- ského filosofa.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23. Emotions and Process Rationality.Oded Na’Aman - 2021 - Australasian Journal of Philosophy 99 (3):531-546.
  ABSTRACT Some epistemologists hold that all rational norms are fundamentally concerned with the agent’s states or attitudes at an individual time [Hedden 2015, 2016; Moss 2015]; others argue that all rational norms are fundamentally concerned with processes [Podgorski 2017]. This distinction is not drawn in discussions of emotional rationality. As a result, a widely held assumption in the literature on emotional rationality has gone unexamined. I employ Abelard Podgorski’s argument from rational delay to argue that many emotional norms are fundamentally (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   5 citations  
 24. Niepewność na temat moralnego statusu embrionów ludzkich a preimplantacyjna diagnostyka genetyczna.Tomasz Żuradzki - 2012 - Diametros 34:179-189.
  W tekście omawiam tę część internetowej dyskusji, przeprowadzonej w listopadzie 2012 r. na stronie Polskiego Towarzystwa Bioetycznego, która dotyczyła niepewności na temat moralnego statusu embrionów ludzkich. W trakcie dyskusji PTB na temat Stanowiska Komitetu Bioetyki przy Prezydium PAN w sprawie preimplantacyjnej diagnostyki genetycznej (PDG) pojawił się następujący argument: skoro spór o moralny status embrionu jest nierozstrzygalny, to powinniśmy opowiedzieć się przeciwko moralnej dopuszczalności wykonywania PDG na embrionach, a także przeciwko prawnej dopuszczalności tego rodzaju diagnostyki. W tekście omawiam tezy Stanowiska i (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 25.  26
  FILOSOFIA NA CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO BRASILEIRA: análise de artigos científicos na BRAPCI entre 1972 e 2018.Diego Andres Salcedo, Vinicius Accioly Bezerra & Marcílio Cruz - 2020 - Logeion Filosofia da Informação 6 (2):6-21.
  Assume que o estudo da produção científica pode oferecer entendimento sobre os temas abordados, tendências da comunidade, autores mais citados, indicação de maturação da área e consolidação ou silenciamento da área. Tem como objetivo mapear como a Filosofia está contida na Ciência da Informação brasileira. Coleta os dados dos artigos científicos publicados entre 1972 e 2018 na Coleção de Publicações Brasileiras em Ciência da Informação - BRAPCI. Analisa uma amostra de 300 artigos e deriva algumas questões descritivas. Conclui que a (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26. Napad na Pascala.Nick Bostrom - 2015 - Analiza I Egzystencja 31:135-138.
  Gdzieś w ciemnej uliczce... Bandyta: Ej ty, dawaj portfel! Pascal: A niby dlaczego miałbym to zrobić? Bandyta: Bo w przeciwnym razie cię zastrzelę. Pascal: Ale przecież nie masz broni. Bandyta: A niech to! Wiedziałem, że zapomniałem o czymś. Pascal: No to zapomnij też o moim portfelu. Miłego wieczoru. Bandyta: Stój! Pascal: Co znowu? Bandyta: Jest interes do zrobienia... Co ty na to, żebyś jednak oddał mi portfel? W zamian obiecuję przyjść do ciebie jutro i dać ci dwukrotność kwoty, którą w (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27. Nothing at Stake in Knowledge.David Rose, Edouard Machery, Stephen Stich, Mario Alai, Adriano Angelucci, Renatas Berniūnas, Emma E. Buchtel, Amita Chatterjee, Hyundeuk Cheon, In-Rae Cho, Daniel Cohnitz, Florian Cova, Vilius Dranseika, Ángeles Eraña Lagos, Laleh Ghadakpour, Maurice Grinberg, Ivar Hannikainen, Takaaki Hashimoto, Amir Horowitz, Evgeniya Hristova, Yasmina Jraissati, Veselina Kadreva, Kaori Karasawa, Hackjin Kim, Yeonjeong Kim, Minwoo Lee, Carlos Mauro, Masaharu Mizumoto, Sebastiano Moruzzi, Christopher Y. Olivola, Jorge Ornelas, Barbara Osimani, Carlos Romero, Alejandro Rosas Lopez, Massimo Sangoi, Andrea Sereni, Sarah Songhorian, Paulo Sousa, Noel Struchiner, Vera Tripodi, Naoki Usui, Alejandro Vázquez del Mercado, Giorgio Volpe, Hrag Abraham Vosgerichian, Xueyi Zhang & Jing Zhu - 2019 - Noûs 53 (1):224-247.
  In the remainder of this article, we will disarm an important motivation for epistemic contextualism and interest-relative invariantism. We will accomplish this by presenting a stringent test of whether there is a stakes effect on ordinary knowledge ascription. Having shown that, even on a stringent way of testing, stakes fail to impact ordinary knowledge ascription, we will conclude that we should take another look at classical invariantism. Here is how we will proceed. Section 1 lays out some limitations of previous (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   31 citations  
 28. Position paper on ethical, legal and social challenges linked to audio- and video-based AAL solutions.Alin Ake-Kob, Slavisa Aleksic, Zoltán Alexin, Aurelija Blaževičiene, Anto Čartolovni, Liane Colonna, Carina Dantas, Anton Fedosov, Eduard Fosch-Villaronga, Francisco Florez-Revuelta, Zhicheng He, Aleksandar Jevremović, Andrzej Klimczuk, Maksymilian Kuźmicz, Lambros Lambrinos, Christoph Lutz, Anamaria Malešević, Renata Mekovec, Cristina Miguel, Tamar Mujirishvili, Zada Pajalic, Rodrigo Perez Vega, Barbara Pierscionek, Siddharth Ravi, Pika Sarf, Agusti Solanas & Aurelia Tamo-Larrieux - 2022 - Https://Goodbrother.Eu/.
  In this position paper, we have used Alan Cooper’s persona technique to illustrate the utility of audio- and video-based AAL technologies. Therefore, two primary examples of potential audio- and video-based AAL users, Anna and Irakli, serve as reference points for describing salient ethical, legal and social challenges related to use of AAL. These challenges are presented on three levels: individual, societal, and regulatory. For each challenge, a set of policy recommendations is suggested.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29. Relativismo na Avaliação de Execuções Musicais.António Lopes - 2006 - Philosophica 27:121-134.
  This is the first of a series of papers in which I present a defense of moderate objectivism about the evaluation of performances of musical works in the Western classical tradition.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 30. The Moral Significance of Shock.Oded Na’Aman - 2021 - In Ana Falcato & Sara Graça da Silva (eds.), The Politics of Emotional Shockwaves. Palgrave Macmillan. pp. 165-186.
  I propose that shock can be morally significant independently of its consequences but only as part of an ongoing commitment to certain norms, in particular norms that constitute recognizing another as a person. When we witness others in agony, or being severely wronged, or when we ourselves severely wrong or mistreat others, our shock can reflect our recognition of them as persons, a recognition constituted by our commitment to certain moral norms. However, if we do not in fact respond to (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 31.  91
  The Many Facets of Trust.Riccardo Baratella, Glenda Amaral, Tiago Prince Sales, Renata Guizzardi & Giancarlo Guizzardi - forthcoming - In Formal Ontology in Information Systems. Nieuwe Hemweg, The Netherlands: IOS Press.
  Trust is an attitude that an agent (the trustor) has toward an entity (the trustee), such that the trustor counts upon the trustee to act in a way that is benefi- cial w.r.t. to the trustor’s goals. The notion of trust is relevantly discussed both in in- formation science and philosophy. Unfortunately, we still lack a satisfying account for this concept. The goal of this article is to contribute to filling this gap. First, we take issue with some central tenets (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32. Incorrigibilidade nas circunstâncias adequadas: “qualquer tipo de enunciado pode oferecer evidências para qualquer outro tipo”.Eros Carvalho - 2014 - Analytica (Rio) 18 (2):41-65.
  In this paper, I present the discussion between Ayer and Austin about whether sentences or utterances can be incorrigible and I argue in favor of Austin position. I defend Austin against objections from Ayer presented after the publication of Sense & Sensibilia. Unlike what was sustained by Ayer, experiential sentences and material object sentences are not epistemically asymmetrical. A material object sentence can be incorrigible if uttered in appropriated circumstances, and an experiential sentence can be corrigible if uttered in unappropriated (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33. Uwagi na temat wartości, wartościowania i doświadczenia estetycznego (Remarks on Values, Evaluation and Aesthetic Experience in Contemporary Aesthetics).Małgorzata Szyszkowska - 2019 - Sztuka I Filozofia (Art and Philosophy) 55 (2):101-122.
  Author begins with setting up a problematics of relations between values and evaluation in art and aesthetics experience. Following Bohdan Dziemidok work on American Axiology and Aesthetics (2014) author offers her remarks on the subject and joins the discussion on values and qualities and the possibility of assessing and evaluating the work of art with or without grounding it in aesthetic experience. Following Ingarden’s aesthetic phenomenology and turning to Władysław Stróżewski, author suggests that the values are a necessary part of (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34. Komparatystyka na gruncie filozofii. Założenia, uprzedzenia i perspektywy [Comparative Studies in Philosophy: assumptions, prejudices, and prospects].Marzenna Jakubczak - 2013 - Archiwum Historii Filozofii I Myśli Społecznej 58.
  The paper discusses peculiarity of the comparative method applied in philosophysince 1920s. It presents its basic foundations and objectives, as well as the early and most recent definitions of “comparative philosophy”. The author aims at reconsidering in terms of philosophy both the reasons for bias against this method and its advantages in the context of cross-cultural comparative studies. The crucial question is whether various incommensurate schemata of thought, including these which are determined by distinct cultural milieus, may be the subject (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 35. Uwagi na temat roli nauk przyrodniczych i nowej duchowości w ochronie przyrody.Adam P. Kubiak - 2009 - Studia Ecologiae Et Bioethicae 7 (2):147-162.
  Issues of nature conservation, and socio-cultural movement called ecologism, are vivid becouse of it’s many controvertions and actual validity in terms of sustainable development. This paper presents contemporary motives of preserving the nature, scientific ways of it’s realization, and chosen issues of so called „ecological spirituality”. Reflection on the abilities and perils of science and spirituality, with reference to philosophy and practical conservation activity, will be led. Finally, there will be an attemption to answer the question about relation between nature (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36.  46
  A cidade nas práticas artísticas.Nuno Fonseca, Humberto Brito, João Oliveira Duarte, Susana Ventura & Susana Viegas (eds.) - 2023 - Lisbon: Ifilnova - Nova Fcsh.
  A cidade nas práticas artísticas [The city in artistic practices] is the result of the work developed, of the presentations and the debates held within the cycle of seminars “The experience of the city between art and philosophy”, held between 3 March 2020 and 16 June 2021 (calendar dramatically compromised by the challenges of the COVID 19 pandemic), one of the main activities of the OBRA project — Fragmentation and Reconfiguration: experiencing the city between art and philosophy, based at IFILNOVA (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37. What Is Evaluable for Fit?Oded Na'aman - forthcoming - In Christopher Howard & Richard Rowland (eds.), Fittingness. Oxford University Press.
  Our beliefs, intentions, desires, regrets, and fears are evaluable for fit—they can succeed or fail to be fitting responses to the objects they are about. Can our headaches and heartrates be evaluable for fit? The common view says ‘no’. This chapter argues: sometimes, yes. First, it claims that when a racing heart accompanies fear it seems to have the typical characteristics of fit-evaluable items. Then, it suggests that suspicion of this initial impression is explained by the assumption that whether an (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38. The Ship of Theseus Puzzle.David Rose, Edouard Machery, Stephen Stich, Mario Alai, Adriano Angelucci, Renatas Berniūnas, Emma E. Buchtel, Amita Chatterjee, Hyundeuk Cheon, In-Rae Cho, Daniel Cohnitz, Florian Cova, Vilius Dranseika, Angeles Eraña Lagos, Laleh Ghadakpour, Maurice Grinberg, Ivar Hannikainen, Takaaki Hashimoto, Amir Horowitz, Evgeniya Hristova, Yasmina Jraissati, Veselina Kadreva, Kaori Karasawa, Hackjin Kim, Yeonjeong Kim, Min-Woo Lee, Carlos Mauro, Masaharu Mizumoto, Sebastiano Moruzzi, Christopher Y. Olivola, Jorge Ornelas, Barbara Osimani, Alejandro Rosas, Carlos Romero, Massimo Sangoi, Andrea Sereni, Sarah Songhorian, Paulo Sousa, Noel Struchiner, Vera Tripodi, Naoki Usui, Alejandro Vázquez Del Vázquez Del Mercado, Giorgio Volpe, Hrag A. Vosgerichian, Xueyi Zhang & Jing Zhu - 2020 - In Tania Lombrozo, Joshua Knobe & Shaun Nichols (eds.), Oxford Studies in Experimental Philosophy Volume 3. Oxford University Press. pp. 158-174.
  Does the Ship of Theseus present a genuine puzzle about persistence due to conflicting intuitions based on “continuity of form” and “continuity of matter” pulling in opposite directions? Philosophers are divided. Some claim that it presents a genuine puzzle but disagree over whether there is a solution. Others claim that there is no puzzle at all since the case has an obvious solution. To assess these proposals, we conducted a cross-cultural study involving nearly 3,000 people across twenty-two countries, speaking eighteen (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 39. Kapitał społeczny ludzi starych na przykładzie mieszkańców miasta Białystok.Andrzej Klimczuk - 2012 - Wiedza I Edukacja.
  "Kapitał społeczny ludzi starych na przykładzie mieszkańców miasta Białystok" to książka oparta na analizach teoretycznych i empirycznych, która przedstawia problem diagnozowania i używania kapitału społecznego ludzi starych w procesach rozwoju lokalnego i regionalnego. Kwestia ta jest istotna ze względu na zagrożenia i wyzwania związane z procesem szybkiego starzenia się społeczeństwa polskiego na początku XXI wieku. Opracowanie stanowi próbę sformułowania odpowiedzi na pytania: jaki jest stan kapitału społecznego ludzi starych mieszkających w Białymstoku, jakim ulega przemianom i jakie jest jego zróżnicowanie? Ludzie (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   8 citations  
 40. State of the Art on Ethical, Legal, and Social Issues Linked to Audio- and Video-Based AAL Solutions.Alin Ake-Kob, Aurelija Blazeviciene, Liane Colonna, Anto Cartolovni, Carina Dantas, Anton Fedosov, Francisco Florez-Revuelta, Eduard Fosch-Villaronga, Zhicheng He, Andrzej Klimczuk, Maksymilian Kuźmicz, Adrienn Lukacs, Christoph Lutz, Renata Mekovec, Cristina Miguel, Emilio Mordini, Zada Pajalic, Barbara Krystyna Pierscionek, Maria Jose Santofimia Romero, Albert AliSalah, Andrzej Sobecki, Agusti Solanas & Aurelia Tamo-Larrieux - 2021 - Alicante: University of Alicante.
  Ambient assisted living technologies are increasingly presented and sold as essential smart additions to daily life and home environments that will radically transform the healthcare and wellness markets of the future. An ethical approach and a thorough understanding of all ethics in surveillance/monitoring architectures are therefore pressing. AAL poses many ethical challenges raising questions that will affect immediate acceptance and long-term usage. Furthermore, ethical issues emerge from social inequalities and their potential exacerbation by AAL, accentuating the existing access gap between (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41. Manejo na Avicultura: Postura, Iluminação e Incubação dos Ovos.Emanuel Isaque Cordeiro da Silva - manuscript
  MANEJO NA AVICULTURA: POSTURA, ILUMINAÇÃO E INCUBAÇÃO DOS OVOS -/- MANAGEMENT IN POULTRY: POSTURE, ILUMINATION AND INCUBATION OF THE EGGS -/- 1. INTRODUÇÃO A produção de ovos no Brasil está próxima de 45 bilhões de unidades por ano, mantendo um desenvolvimento constante em todos os seus aspectos: genética, instalações, patologia, alimentação, etc. Ao longo do presente trabalho, pretende-se estabelecer os conceitos que estão ligados à produção de ovos, distribuição de ovoprodutos e refletir as ideias básicas sobre os programas de iluminação (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42. Na dança das imbricações ou uma coreografia materialista: o discurso nas fronteiras.Guilherme Adorno - 2019 - In O discurso nas fronteiras do social. Campinas, Brasil: Pontes. pp. 115-132.
  Em Na dança das imbricações ou uma coreografia materialista: o discurso nas fronteiras, presto minha homenagem à Suzy Lagazzi a partir de um gesto que me fez retornar a diferentes textos da homenageada. Nesse retorno, chamo atenção para o batimento entre o direito e a análise de diferentes materialidades significantes que permeia a obra de Lagazzi, e se detém no modo como o significante “imbricação” marca o percurso teórico analisado, de maneira especial no que concerne à “imbricação do político junto (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43. Behavioral Circumscription and the Folk Psychology of Belief: A Study in Ethno-Mentalizing.David Rose, Edouard Machery, Stephen Stich, Mario Alai, Adriano Angelucci, Renatas Berniūnas, Emma E. Buchtel, Amita Chatterjee, Hyundeuk Cheon, In-Rae Cho, Daniel Cohnitz, Florian Cova, Vilius Dranseika, Ángeles Eraña Lagos, Laleh Ghadakpour & Maurice Grinberg - 2017 - Thought: A Journal of Philosophy 6 (3):193-203.
  Is behavioral integration (i.e., which occurs when a subjects assertion that p matches her non-verbal behavior) a necessary feature of belief in folk psychology? Our data from nearly 6,000 people across twenty-six samples, spanning twenty-two countries suggests that it is not. Given the surprising cross-cultural robustness of our findings, we suggest that the types of evidence for the ascription of a belief are, at least in some circumstances, lexicographically ordered: assertions are first taken into account, and when an agent sincerely (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   5 citations  
 44. Filozofia na styku nauki i techniki [recenzja]. [REVIEW]Paweł Polak - 2012 - Zagadnienia Filozoficzne W Nauce 34 (50):171--175.
  Recenzja książki: Val Dusek, Wprowadzenie do filozofii techniki, tł. Zbigniew Kasprzyk, ser. „Myśl Filozoficzna: wprowadzenia, panorama zagadnień, historia myśli filozoficznej”, Wydawnictwo WAM, Kraków 2011, ss. 268.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45. Can we intend the past?Oded Na'aman - 2017 - Journal of Ethics and Social Philosophy 12 (3):304-311.
  First and primarily, I criticize Jay Wallace's account of the affirmation dynamic, which entails a willingness to bring about past occurrences that were necessary for one's present attachments. Specifically, I criticize his analysis of regret and affirmation as intention-like attitudes about the past. Second, I trace Wallace's notion of regret to a common but misguided model of retrospection as a choice between courses of history. Finally, I offer reason to think that the rationality of retrospection crucially differs from the rationality (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46. Conceitos de filosofia na escola e no mundo e a formação do filósofo segundo I. Kant.Marcos César Seneda - 2009 - Kriterion: Journal of Philosophy 50 (119):233-249.
  Este texto pretende discutir, do ponto de vista kantiano, o que pode ser ensinado e o que pode ser aprendido em Filosofia. Seu objetivo é construir os argumentos hipotéticos de Kant em face do método estruturalista de leitura de textos filosóficos. Para circunscrever este tema, aparentemente muito amplo, tomaremos como fio condutor um célebre texto de aula de I. Kant, publicado por G. B. Jäsche sob o título Manual dos Cursos de Lógica Geral. Kant ministrou este curso por mais de (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47.  71
  Goleva na Kalou.Maika Tupua - 2022 - Suva, Fiji: VOSA.
  Book is about faith and following Jesus fully, realised through conversion and repentance.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 48. What Makes Something Surprising?Dan Baras & Oded Na’Aman - 2022 - Philosophy and Phenomenological Research 105 (1):195-215.
  Surprises are important in our everyday lives as well as in our scientific and philosophical theorizing—in psychology, information theory, cognitive-neuroscience, philosophy of science, and confirmation theory. Nevertheless, there is no satisfactory theory of what makes something surprising. It has long been acknowledged that not everything unexpected is surprising. The reader had no reason to expect that there will be exactly 190 words in this abstract and yet there is nothing surprising about this fact. We offer a novel theory that explains (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 49.  61
  Teleologia Na Filosofia Prática de Aristóteles.Knoll Manuel - 2022 - Journal of Teleological Science 2022 (2):152-85. Translated by Salles Sergio.
  Este artigo contribui para o debate sobre a relação da filosofia prática e teórica de Aristóteles. Ele argumenta que sua filosofia prática depende em grande parte de sua concepção teleológica da natureza. Esta tese é dirigida principalmente contra os estudiosos que sustentam que Aristóteles não deriva de relações políticas e humanas de condições naturais ou cósmicas. O artigo defende a interpretação antropocêntrica de David Sedley da teleologia natural de Aristóteles e mostra como Aristóteles aplica explicações teleológicas às relações de poder (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50.  53
  A influência de Platão na composição dos romances antigos.Beatriz Saar - 2022 - Codex 10 (2):1-18.
  É relativamente recente a perspectiva revisionista dos intentos filosóficos de Platão. Apesar disso, a ideia de um filósofo preocupado apenas em construir um edifício sistemático e hermético tem se mostrado cada vez menos sustentável, principalmente quando se observam as diversas fontes que apontam para interesses que não se restringem à filosofia, bem como para o desenvolvimento dos aspectos dramáticos presentes no corpus platônico como um todo. A ideia de que a literatura tem uma influência na obra platônica parece clara e (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 1000