Results for 'Ruslana Bilyk'

7 found
Order:
 1. Сучасна Україна в глобальному середовищі: стратегічні орієнтири економічного розвитку: монографія.Nataliia Stukalo, Nataliia Meshko, Lidia Timoshenko, Maryna Lytvyn, Sergii Sardak, Victoriia Apal'kova, Elena Bezgina, Olha Bilska, Ruslana Bilyk, Kateryna Hudym, Anatoly Hladchenko, Оlena Dzyad, Olha Don, Olha Dzhur, Kateryna Zilina, Karina Karplyuk, Nataliya Krasnikova, Anatoly Kolosov, Oleksandr Krupskyi, Sergij Kucherenko, Olga Michaylenko, Anna Polishko, Olga Pashchenko, Irina Privarnikova, Oksana Prysvitla, Irina Relina, Anastasiia Simakhova, Vyacheslav Slivenko, Oleksiy Slivenko, Sergey Smerichevskyi, Alla Stavytska, Iryna Steblianko, Victoriia Tomareva-Patlahova, Yelina Falko, Tatyana Fedotova, Maria Chekhovska, Sergey Tsiganov, Olha Shtanko & Dmitry Shitov - 2015 - Днипро, Днепропетровская область, Украина, 49000: Oles Honchar Dnipro National University.
  Монографія об‘єднала зусилля науковців факультету міжнародної економіки Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара та учасників Міжнародної науково-практичної конференції «Стратегії економічного розвитку країн в умовах глобалізації» у процесі пошуку й визначення стратегічних орієнтирів економічного розвитку України в глобальному середовищі й обрання своєї вірної дороги. На відміну від Ван Гога, усі дороги якого ведуть у нікуди, ми віримо, що спроможні обрати ту саму – нашу дорогу у світле й заможне майбутнє, й усі наші зусилля не будуть марними.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2. Специфіка російського софіологічного міфу.Ruslana Demchuk - 2019 - Наукові Записки НАУКМА: Andquot;ІСТОРІЯ І ТЕОРІЯ КУЛЬТУРИ" 2 (3):21-28.
  У статті здійснено аналіз провідних концепцій російської софіології – трансформації «теорії всеєдності» В. Соловйова. Російський спосіб філософствування постає як несвідоме міфологізування, де в підсумку Софія виступає як персоніфікація Космосу – опозиція вселенському Хаосу, що є загальним місцем усіх зазначених концепцій. Проте опозиційні категорії космосу – хаосу є характерним маркером «священного» міфу. Отже, російська інтелектуальна думка, занурившись у Софію, створила інваріант софіології як топос міфопоетики, що розроблялася у формі авторського (вторинного)міфу. Специфічна російська софіологія постала як реакція на політичні події усвідомленого «есхатологічного» (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3. Гуманітарні стратегії «донбасизації» України.Ruslana Demchuk - 2017 - NaUKMA Research Papers. History and Theory of Culture 191:18-25.
  У дослідженні на прикладі Донбаського регіону проаналізовано феномен регіональної ідентичності, яка моделюється на прорадянській «класовій» ідеології; йдеться про експансію її носіїв, щодо підпорядкування гуманітарного простору України. Політичні та медійні міфи, що є технологічними маніпуляціями, зумовлюють тривалий процес сепарації Донбасу. Нині, зокрема внаслідок російської агресії, щодо майбутнього регіону є повна невизначеність, проте його адаптація у межах України можлива лише за умов деіндустріалізації та деконструкції технологічної/антиукраїнської міфології.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4. Крим як Храмова гора.Ruslana Demchuk - 2016 - NaUKMA Research Papers. History and Theory of Culture 179:10-17.
  «Крим як Храмова гора» – новітній дискурс, артикульований російським президентом Путіним як ідеологічне прикриття анексії Криму 2014 р., що виступає пролонгацією «кримського міфу». Зазначений міф представлений дискурсами «Легендарний Севастополь» у радянський та «Крим наш» у пострадянський періоди. Компенсаторні дискурси започатковано трагічними подіями Кримської війни (1853–1856 рр.) як сублімація посттравматичної ментальності, обумовлена низкою військових та політичних поразок Росії на території Кримського півострова. Експресивні репрезентації образу Севастополя через пісенний інтертекст, передусім, стосуються російської «сакральної географії». Таким чином, тривалий «севастопольський» дискурс структурувався як антиукраїнський, (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5. Functioning of Healthcare Facilities under the Martial Law.Tetiana Sviatenko, Inna Gogunska, Oleksandr P. Krupskyi, Tetiana Ihnatova & Liubov Bilyk - 2023 - Khazar Journal of Humanities and Social Sciences 26 (3):24-27.
  This topic focuses on the problems that arise in providing medical care to the population during armed conflict or martial law. Under such conditions, hospitals, clinics, and other healthcare facilities have to work in challenging circumstances with limited resources and reduced security for medical personnel. This topic explores such issues as how martial law affects the work of medical institutions, what problems arise in providing medical care to the population in war, how war affects the health of the people, and (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. Шеретюк, Руслана, і Стоколос, Надія. «Pietas et Litterae» («Благочестя та Освіта»). Культурно-освітня діяльність ордену піарів на Волині (кінець XVII — перша третина ХІХ ст.) (Рівне: О. Зень, 2018), 289 с.Nazarii Loshtyn - 2019 - Kyivan Academy 16 (8):212-221.
  Book review: Sheretiuk, Ruslana, and Stokolos, Nadiia. «Pietas et Litterae» («Blahochestia ta Osvita»). Kulturno-osvitnia diialnist ordenu piariv na Volyni (kinets XVII — persha tretyna ХІХ st.) (Rivne: O. Zen, 2018), 289 s.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7. Ukrainian Students in Spain after World War II.Oleksandr Pronkevych & Olga Shestopal - 2018 - Kyiv-Mohyla Humanities Journal 5:117-132.
  The paper analyzes a book written by Volodymyr Yarymovych, Oleksandr Bilyk, and Mykola Volynskyi, entitled Narys istorii ukrainskoi studentskoi hromady ta Ukrainskykh poselen v Espanii 1946–1996 (An Overview of the History of the Ukrainian Student Community and Ukrainian Settlements in Spain, 1946–1996), which tells about the Ukrainian students who arrived in Madrid in 1946 and formed part of the early Ukrainian Diaspora in Spain. The book proves to be an important source of information, previously unknown to scholars, which describes (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark