Results for 'Samuli P��yh��nen'

1000+ found
Order:
 1.  14
  Sự thật về nội lực Việt Nam trong trích dẫn khoa học hàng đầu thế giới 2021.T. S. Lê Văn Út - 2021 - Ton Duc Thang University Portal.
  Hàng năm, việc công bố danh sách các nhà nghiên cứu thuộc tốp 100 ngàn các nhà nghiên cứu có trích dẫn khoa học hàng đầu thế giới theo Cơ sở dữ liệu Scopus là vấn đề rất được cộng đồng khoa học quan tâm. -/- Năm 2021, kết quả này đã tiếp tục được công bố bởi nhóm tác giả gồm TS. John P. A. Ioannidis (giáo sư thực thụ về y khoa, nghiên cứu sức khỏe và chính sách, (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2. TRUTH – A Conversation between P F Strawson and Gareth Evans (1973).P. F. Strawson & Gareth Evans - manuscript
  This is a transcript of a conversation between P F Strawson and Gareth Evans in 1973, filmed for The Open University. Under the title 'Truth', Strawson and Evans discuss the question as to whether the distinction between genuinely fact-stating uses of language and other uses can be grounded on a theory of truth, especially a 'thin' notion of truth in the tradition of F P Ramsey.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 3. Memory as a cognitive kind: Brains, remembering dyads, and exograms.Samuli Pöyhönen - 2016 - In Catherine Kendig (ed.), Natural Kinds and Classification in Scientific Practice. Routledge. pp. 145-156.
  Theories of natural kinds can be seen to face a twofold task: First, they should provide an ontological account of what kinds of (fundamental) things there are, what exists. The second task is an epistemological one, accounting for the inductive reliability of acceptable scientific concepts. In this chapter I examine whether concepts and categories used in the cognitive sciences should be understood as natural kinds. By using examples from human memory research to illustrate my argument, I critically examine some of (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   4 citations  
 4. Memorable Fiction. Evoking Emotions and Family Bonds in Post-Soviet Russian Women’s Writing.Marja Rytkӧnen - 2012 - Argument: Biannual Philosophical Journal 2 (1):59-74.
  This article deals with women-centred prose texts of the 1990s and 2000s in Russia written by women, and focuses especially on generation narratives. By this term the author means fictional texts that explore generational relations within families, from the perspective of repressed experiences, feelings and attitudes in the Soviet period. The selected texts are interpreted as narrating and conceptualizing the consequences of patriarchal ideology for relations between mothers and daughters and for reconstructing connections between Soviet and post-Soviet by revisiting and (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5. Hacking, Ian (1936–).Samuli Reijula - 2021 - Routledge Encyclopedia of Philosophy.
  Ian Hacking (born in 1936, Vancouver, British Columbia) is most well-known for his work in the philosophy of the natural and social sciences, but his contributions to philosophy are broad, spanning many areas and traditions. In his detailed case studies of the development of probabilistic and statistical reasoning, Hacking pioneered the naturalistic approach in the philosophy of science. Hacking’s research on social constructionism, transient mental illnesses, and the looping effect of the human kinds make use of historical materials to shed (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. How could a rational analysis model explain?Samuli Reijula - 2017 - COGSCI 2017: 39th Annual Conference of the Cognitive Science Society,.
  Rational analysis is an influential but contested account of how probabilistic modeling can be used to construct non-mechanistic but self-standing explanatory models of the mind. In this paper, I disentangle and assess several possible explanatory contributions which could be attributed to rational analysis. Although existing models suffer from evidential problems that question their explanatory power, I argue that rational analysis modeling can complement mechanistic theorizing by providing models of environmental affordances.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7. Tái cấu trúc nền kinh tế từ góc độ động lực phát triển trong giai đoạn mới.Trần Đình Thiên - 2019 - Nghiên Cứu Kinh Tế 2019 (8):3-18.
  Công cuộc đổi mới kinh tế ở Việt Nam hơn 30 năm qua có nội dung quan trọng là đổi mới phương thức phát triển, giúp nền kinh tế hồi sinh nhanh chóng và có bước phát triển ngoạn mục. Tuy nhiên, trong bối cảnh toàn cầu hóa gia tăng, cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (Cách mạng công nghiệp 4.0) hiện nay… Việt Nam cần có cách tiếp cận mới đến vấn đề phát triển. Việt Nam phải (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8. Chúng ta nên thay đổi quan niệm về việc rút bài báo khoa học.Ban Biên Tập Ktdb - 2020 - Economy and Forecast Review 52 (6):1-2.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9.  48
  Bảy dấu hiệu cảnh báo cần lưu ý để ổn định nền tài chính quốc gia.Phạm Minh Chính & Vương Quân Hoàng - 2008 - Tạp Chí Cộng Sản 2008:1-13.
  Nếu nền kinh tế quốc gia là một cơ thể sống, thì hệ thống tài chính là cơ chế tạo, cung cấp và lưu thông máu tới từng tế bào, bộ phận. Thiếu hay thừa đều phát sinh các vấn đề cần giải quyết. Với quá trình chuyển đổi kinh tế và hội nhập quốc tế mạnh mẽ, liên tục giám sát, kịp thời dự đoán sát thực các dấu hiệu và biến động của thị trường để từ đó xây (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10.  56
  Năng lực nội tại nền KHXH&NV Việt Nam 2008-2019: Thấy gì từ những công bố khoa học của nước nhà?Vũ Thị Hạnh - 2020 - Kinh Tế Và Dự Báo 53 (6):1-2.
  Năm 2019, tỷ lệ các công bố được thực hiện bởi các tác giả Việt Nam tăng mạnh và vượt mức các công bố có sự hợp tác giữa các tác giả Việt Nam và nước ngoài là 55,83%.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11.  1
  Wittgenstein Didn’t Agree with Gödel - A.P. Bird - Cantor’s Paradise.A. P. Bird - 2021 - Cantor's Paradise (00):00.
  In 1956, a few writings of Wittgenstein that he didn't publish in his lifetime were revealed to the public. These writings were gathered in the book Remarks on the Foundations of Mathematics (1956). There, we can see that Wittgenstein had some discontentment with the way philosophers, logicians, and mathematicians were thinking about paradoxes, and he even registered a few polemic reasons to not accept Gödel’s incompleteness theorems.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12. Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện chế độ sở hữu trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam.Võ Đại Lược - 2021 - Tạp Chí Mặt Trận 2021 (8):1-7.
  (Mặt trận) - Chế độ sở hữu trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam trước hết phải tuân theo các nguyên tắc của nền kinh tế thị trường hiện đại. Trong các nguyên tắc của nền kinh tế thị trường hiện đại, nguyên tắc sở hữu tư nhân là nền tảng của nền kinh tế thị trường - là nguyên tắc quan trọng. Xa rời nguyên tắc này, dù chúng ta cố gắng xây (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13.  78
  P. F. Strawson was neither an externalist nor an internalist about moral responsibility.Benjamin De Mesel - 2021 - European Journal of Philosophy 29 (1):199-214.
  Internalism about moral responsibility is the view that moral responsibility is determined primarily by an agent's mental states; externalism is the view that moral responsibility is determined primarily by an agent's overt behaviour and by circumstances external to the agent. In a series of papers, Michelle Ciurria has argued that most if not all current accounts of moral responsibility, including Strawsonian ones, are internalist. Ciurria defends externalism against these accounts, and she argues that, in contrast to his contemporary followers, P.F. (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 14. Ceticismo e naturalismo: algumas variedades.P. F. Strawson & Jaimir Conte - 2008 - São Leopoldo, RS, Brasil: Editora da Unisinos.
  Tradução para o português do livro "Ceticismo e naturalismo: algumas variedades", Strawson, P. F. . São Leopoldo, RS: Editora da Unisinos, 2008, 114 p. Coleção: Ideias. ISBN: 9788574313214. Capítulo 1 - Ceticismo, naturalismo e argumentos transcendentais 1. Notas introdutórias; 2. Ceticismo tradicional; 3. Hume: Razão e Natureza; 4. Hume e Wittgenstein; 5. “Apenas relacionar”: O papel dos argumentos transcendentais; 6. Três citações; 7. Historicismo: e o passado.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 15.  32
  Scruton and Wright on Anti-Realism Etc.P. F. Strawson - 1977 - Proceedings of the Aristotelian Society 77:15 - 21.
  P. F. Strawson; II*—Scruton and Wright on Anti-Realism Etc., Proceedings of the Aristotelian Society, Volume 77, Issue 1, 1 June 1977, Pages 15–22, https://doi.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   17 citations  
 16. Do p values lose their meaning in exploratory analyses? It depends how you define the familywise error rate.Mark Rubin - 2017 - Review of General Psychology 21:269-275.
  Several researchers have recently argued that p values lose their meaning in exploratory analyses due to an unknown inflation of the alpha level (e.g., Nosek & Lakens, 2014; Wagenmakers, 2016). For this argument to be tenable, the familywise error rate must be defined in relation to the number of hypotheses that are tested in the same study or article. Under this conceptualization, the familywise error rate is usually unknowable in exploratory analyses because it is usually unclear how many hypotheses have (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   8 citations  
 17. Huey P. Newton and the Radicalization of the Urban Poor.Joshua Anderson - 2012 - In Leonard R. Koos (ed.), Hidden Cities: Understanding Urban Popcultures. Inter-Disciplinary Press.
  Huey P. Newton, founder of the Black Panther Party, is perhaps one of the most interesting and intriguing American intellectuals from the last half of the 20th century. Newton’s genius rested in his ability to amalgamate and synthesize others’ thinking, and then reinterpreting and making it relevant to the situation that existed in the United States in his time, particularly for African-Americans in the densely populated urban centers in the North and West. Newton saw himself continuing the Marxist-Leninist tradition and (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18. P, but you don’t know that P.Christopher Willard-Kyle - 2021 - Synthese 199 (5-6):14667-14690.
  Unlike first-person Moorean sentences, it’s not always awkward to assert, “p, but you don’t know that p.” This can seem puzzling: after all, one can never get one’s audience to know the asserted content by speaking thus. Nevertheless, such assertions can be conversationally useful, for instance, by helping speaker and addressee agree on where to disagree. I will argue that such assertions also make trouble for the growing family of views about the norm of assertion that what licenses proper assertion (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 19. If P, Then P!Matthew Mandelkern - 2021 - Journal of Philosophy 118 (12):645-679.
  The Identity principle says that conditionals with the form 'If p, then p' are logical truths. Identity is overwhelmingly plausible, and has rarely been explicitly challenged. But a wide range of conditionals nonetheless invalidate it. I explain the problem, and argue that the culprit is the principle known as Import-Export, which we must thus reject. I then explore how we can reject Import-Export in a way that still makes sense of the intuitions that support it, arguing that the differences between (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   10 citations  
 20. Scientific Enquiry and Natural Kinds: From Planets to Mallards.P. Magnus - 2012 - Palgrave-Macmillan.
  Some scientific categories seem to correspond to genuine features of the world and are indispensable for successful science in some domain; in short, they are natural kinds. This book gives a general account of what it is to be a natural kind and puts the account to work illuminating numerous specific examples.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   46 citations  
 21. Realist Ennui and the Base Rate Fallacy.P. D. Magnus & Craig Callender - 2004 - Philosophy of Science 71 (3):320-338.
  The no-miracles argument and the pessimistic induction are arguably the main considerations for and against scientific realism. Recently these arguments have been accused of embodying a familiar, seductive fallacy. In each case, we are tricked by a base rate fallacy, one much-discussed in the psychological literature. In this paper we consider this accusation and use it as an explanation for why the two most prominent `wholesale' arguments in the literature seem irresolvable. Framed probabilistically, we can see very clearly why realists (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   114 citations  
 22.  54
  Lessons to be learned from Ukraine's positioning in international rankings: the need for institutional support and financial support for economic creativity/Igor Britchenko, Irena Svydruk, Yurii Pidlypnyi, Oleksandr P. Krupskyi//Management issues, Volume 18, No 4(90), 2020. – P. 125 - 146.Igor Britchenko, Irena Svydruk, Yurii Pidlypnyi & Oleksandr P. Krupskyi - 2020 - Management Issues 18 (4(90)):125 - 146.
  Purpose: To develop proposals on the directions of institutional support for the processes of creativity of the Ukrainian economy. Design/methodology/approach: The analysis of trends in the creativity of the Ukrainian economy is carried out and proposals are developed for conceptualizing institutional support for these processes. The authors set out to develop proposals for institutional support for creativity processes and offer recommendations for systematic updating of Ukrainian legislation in the areas of state regulation of high-tech business. The information base was the (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23. Liberdade e ressentimento.P. F. Strawson & Jaimir Conte - 2016 - In Jaimir Conte & Itamar Luís (eds.), Ensaios sobre a filosofia de Strawson: com a tradução de Liberdade e ressentimento & Moralidade social e ideal individual. Florianópolis, SC, Brasil: Florianópolis: Editora da UFSC.
  Tradução para o português do ensaio "Freedom and Resentment”, de P. F. Strawson. Publicado originalmente em Proceedings of the British Academy, v. 48, 1960. Republicado em Freedom and Resentment and Other Essays. Londres: Methuen, 1974. [Routledge, 2008, p. 2-28]. Publicado na coletânea: Ensaios sobre a filosofia de Strawson: com a tradução de Liberdade e ressentimento & Moralidade social e ideal individual. Organizadores: Jaimir Conte & Itamar Luís Gelain. Editora da UFSC, 2015. ISBN: 9788532807250.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 24.  49
  G. P. Baker and P. M. S. Hacker, Wittgenstein: Rules, Grammar and Necessity. Oxford: Basil Blackwell (1985), xvi + 352 pp. $49.95 (cloth). [REVIEW]Andrew Lugg - 1988 - Philosophy of Science 55 (3):486-487.
  Review of G.P. Baker and P.M.S. Hacker's Wittgenstein: Rules, Grammar and Necessity, the second volume of their analytical commentary on Wittgenstein's Philosophical Investigations.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   25 citations  
 25. Moralidade social e ideal individual.P. F. Strawson & Jaimir Conte - 2015 - In Jaimir Conte & Itamar Luís (eds.), Ensaios sobre a filosofia de Strawson: com a tradução de Liberdade e ressentimento & Moralidade social e ideal individual. Florianópolis, SC, Brasil: Florianópolis: Editora da UFSC.
  Tradução para o português do ensaio "Social Morality and Individual Ideal”. Publicado originalmente em Philosophy: The Journal of the Royal Institute of Philosophy, vol. XXXVI, n. 136, p. 1-17, Jan. 1961. Republicado em: STRAWSON, P. F. Freedom and Resentment and Other Essays. Londres: Methuen, 1974. [Routledge, 2008, p. 26-44]. ]. Publicado na coletânea: Ensaios sobre a filosofia de Strawson: com a tradução de Liberdade e ressentimento & Moralidade social e ideal individual. Organizadores: Jaimir Conte & Itamar Luís Gelain. Editora da (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 26. P.T. Raju’s Approach to the Real: A Relationalist Critique.Joseph Kaipayil - 2018 - In Eugene Newman Joseph (ed.), Understanding of Truth: A Multi-Disciplinary Perspective. Bengaluru: Theological Publications in India. pp. 53-61.
  This article provides an overview of P.T. Raju’s Neo-Vedantic philosophy of I-am and a relationalist assessment of it.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27. Taxonomy, ontology, and natural kinds.P. Magnus - 2018 - Synthese 195 (4):1427-1439.
  When we ask what natural kinds are, there are two different things we might have in mind. The first, which I’ll call the taxonomy question, is what distinguishes a category which is a natural kind from an arbitrary class. The second, which I’ll call the ontology question, is what manner of stuff there is that realizes the category. Many philosophers have systematically conflated the two questions. The confusion is exhibited both by essentialists and by philosophers who pose their accounts in (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   8 citations  
 28. Inductions, Red Herrings, and the Best Explanation for the Mixed Record of Science.P. D. Magnus - 2010 - British Journal for the Philosophy of Science 61 (4):803-819.
  Kyle Stanford has recently claimed to offer a new challenge to scientific realism. Taking his inspiration from the familiar Pessimistic Induction (PI), Stanford proposes a New Induction (NI). Contra Anjan Chakravartty’s suggestion that the NI is a ‘red herring’, I argue that it reveals something deep and important about science. The Problem of Unconceived Alternatives, which lies at the heart of the NI, yields a richer anti-realism than the PI. It explains why science falls short when it falls short, and (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   23 citations  
 29. NK≠HPC.P. D. Magnus - 2014 - Philosophical Quarterly 64 (256):471-477.
  The Homeostatic Property Cluster (HPC) account of natural kinds has become popular since it was proposed by Richard Boyd in the late 1980s. Although it is often taken as a defining natural kinds as such, it is easy enough to see that something's being a natural kind is neither necessary nor sufficient for its being an HPC. This paper argues that it is better not to understand HPCs as defining what it is to be a natural kind but instead as (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   16 citations  
 30. William James on Risk, Efficacy, and Evidentialism.P. D. Magnus - 2022 - Episteme 19 (1):146-158.
  William James’ argument against William Clifford in The Will to Believe is often understood in terms of doxastic efficacy, the power of belief to influence an outcome. Although that is one strand of James’ argument, there is another which is driven by ampliative risk. The second strand of James’ argument, when applied to scientific cases, is tantamount to what is now called the Argument from Inductive Risk. Either strand of James’ argument is sufficient to rebut Clifford's strong evidentialism and show (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 31.  6
  P. H. Winston & R. H. Brown, eds. Artificial Intelligence: An MIT Perspective (Volume 1)[REVIEW]Varol Akman - 1983 - ACM SIGART Bulletin 84:24-26.
  Review of "Artificial Intelligence: An MIT Perspective, Volume 1: Expert Problem Solving, Natural Language Understanding, Intelligent Computer Coaches, Representation and Learning," Patrick Henry Winston & Richard Henry Brown (eds.), The MIT Press, Cambridge, MA, 1979.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32. What Scientists Know Is Not a Function of What Scientists Know.P. D. Magnus - 2013 - Philosophy of Science 80 (5):840-849.
  There are two senses of ‘what scientists know’: An individual sense (the separate opinions of individual scientists) and a collective sense (the state of the discipline). The latter is what matters for policy and planning, but it is not something that can be directly observed or reported. A function can be defined to map individual judgments onto an aggregate judgment. I argue that such a function cannot effectively capture community opinion, especially in cases that matter to us.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   14 citations  
 33.  5
  P. H. Winston & R. H. Brown, eds., Artificial Intelligence: An MIT Perspective (Volume 2)[REVIEW]Varol Akman - 1983 - ACM SIGART Bulletin 85:26-27.
  Review of "Artificial Intelligence: An MIT Perspective, Volume 2: Understanding Vision, Manipulation, Computer Design, Symbol Manipulation," Patrick Henry Winston & Richard Henry Brown (eds.), The MIT Press, Cambridge, MA, 2nd printing, 1980.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34. John Stuart Mill on Taxonomy and Natural Kinds.P. D. Magnus - 2015 - Hopos: The Journal of the International Society for the History of Philosophy of Science 5 (2):269-280.
  The accepted narrative treats John Stuart Mill’s Kinds as the historical prototype for our natural kinds, but Mill actually employs two separate notions: Kinds and natural groups. Considering these, along with the accounts of Mill’s nineteenth-century interlocutors, forces us to recognize two distinct questions. First, what marks a natural kind as worthy of inclusion in taxonomy? Second, what exists in the world that makes a category meet that criterion? Mill’s two notions offer separate answers to the two questions: natural groups (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   9 citations  
 35.  69
  Snapshot: P. F. Strawson.Anil Gomes - 2019 - The Philosophers' Magazine 84:48-53.
  P.F. Strawson (1919-2006) was one of the most significant philosophers of the twentieth-century. His career centred around Oxford – first as Tutor and Fellow at University College, then as Waynflete Professor of Metaphysical Philosophy at Magdalen College. His careful, thoughtful, and characteristically elegant written work was influential in moving Oxford philosophy from the anti-metaphysical leanings of A.J. Ayer and J.L. Austin to a renewed and rejuvenated era of traditional philosophy theorising, albeit domesticated in a distinctively Strawsonian fashion. His influence on (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36. Drakes, seadevils, and similarity fetishism.P. D. Magnus - 2011 - Biology and Philosophy 26 (6):857-870.
  Homeostatic property clusters (HPCs) are offered as a way of understanding natural kinds, especially biological species. I review the HPC approach and then discuss an objection by Ereshefsky and Matthen, to the effect that an HPC qua cluster seems ill-fitted as a description of a polymorphic species. The standard response by champions of the HPC approach is to say that all members of a polymorphic species have things in common, namely dispositions or conditional properties. I argue that this response fails. (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   19 citations  
 37. What’s New about the New Induction?P. D. Magnus - 2006 - Synthese 148 (2):295-301.
  The problem of underdetermination is thought to hold important lessons for philosophy of science. Yet, as Kyle Stanford has recently argued, typical treatments of it offer only restatements of familiar philosophical problems. Following suggestions in Duhem and Sklar, Stanford calls for a New Induction from the history of science. It will provide proof, he thinks, of "the kind of underdetermination that the history of science reveals to be a distinctive and genuine threat to even our best scientific theories" . This (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   19 citations  
 38. Science, Values, and the Priority of Evidence.P. D. Magnus - 2018 - Logos and Episteme 9 (4):413-431.
  It is now commonly held that values play a role in scientific judgment, but many arguments for that conclusion are limited. First, many arguments do not show that values are, strictly speaking, indispensable. The role of values could in principle be filled by a random or arbitrary decision. Second, many arguments concern scientific theories and concepts which have obvious practical consequences, thus suggesting or at least leaving open the possibility that abstruse sciences without such a connection could be value-free. Third, (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   4 citations  
 39.  27
  P. Van Inwagen metafiziğinde bağdaşmazlık sorunu.Atilla Akalın - 2022 - Dissertation, Istanbul University
  Causal determinism is the view that all events in the universe are predetermined and that the laws of nature causally necessitate these events. In the debates on free will, there are two different positions called incompatibilism and compatibilism. Accordingly, compatibilist accounts claim that free will and causal determinism can be compatible and coexist. On the contrary, incompatibilist accounts defend that compatibilist accounts are problematic and claim that free will cannot exist in a universe where causal determinism holds. The main approach (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40. P. F. Strawson e a Tradição Filosófica.Jaimir Conte & Itamar Luís Gelain - 2019 - Porto Alegre, RS, Brasil: Editora Fi.
  Esta coletânea é um tributo a Peter Frederick Strawson pelo centenário de seu nascimento (1919-2019). Diferentemente de outras coletâneas, esta propõe colocar em relevo a interlocução de Strawson com a tradição filosófica. Em outras palavras, por um lado, queremos evidenciar as discussões que Strawson travou com os seus contemporâneos (Austin, Quine, Russell e Wittgenstein), e, por outro, a influência que recebeu e as críticas que dirigiu àqueles que o precederam na história da filosofia (Aristóteles, Descartes, Hume, Kant). Poderíamos ter enriquecido (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41. Underdetermination and the Claims of Science.P. D. Magnus - 2003 - Dissertation, University of California, San Diego
  The underdetermination of theory by evidence is supposed to be a reason to rethink science. It is not. Many authors claim that underdetermination has momentous consequences for the status of scientific claims, but such claims are hidden in an umbra of obscurity and a penumbra of equivocation. So many various phenomena pass for `underdetermination' that it's tempting to think that it is no unified phenomenon at all, so I begin by providing a framework within which all these worries can be (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   14 citations  
 42. Distributed Cognition and the Task of Science.P. D. Magnus - 2007 - Social Studies of Science 37 (2):297--310.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   11 citations  
 43. No Grist for Mill on Natural Kinds.P. D. Magnus - 2014 - Journal for the History of Analytical Philosophy 2 (4).
  According to the standard narrative, natural kind is a technical notion that was introduced by John Stuart Mill in the 1840s and the recent craze for natural kinds, launched by Putnam and Kripke, is a continuation of that tradition. I argue that the standard narrative is mistaken. The Millian tradition of kinds was not particularly influential in the 20th-century, and the Putnam-Kripke revolution did not clearly engage with even the remnants that were left of it. The presently active tradition of (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   7 citations  
 44. Williamson on knowledge and psychological explanation.P. D. Magnus & Jonathan Cohen - 2003 - Philosophical Studies 116 (1):37-52.
  According to many philosophers, psychological explanation canlegitimately be given in terms of belief and desire, but not in termsof knowledge. To explain why someone does what they do (so the common wisdom holds) you can appeal to what they think or what they want, but not what they know. Timothy Williamson has recently argued against this view. Knowledge, Williamson insists, plays an essential role in ordinary psychological explanation.Williamson's argument works on two fronts.First, he argues against the claim that, unlike knowledge, (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   14 citations  
 45. Uncivil Disobedience: Political Commitment and Violence.N. P. Adams - 2018 - Res Publica 24 (4):475-491.
  Standard accounts of civil disobedience include nonviolence as a necessary condition. Here I argue that such accounts are mistaken and that civil disobedience can include violence in many aspects, primarily excepting violence directed at other persons. I base this argument on a novel understanding of civil disobedience: the special character of the practice comes from its combination of condemnation of a political practice with an expressed commitment to the political. The commitment to the political is a commitment to engaging with (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   8 citations  
 46. Reckoning the shape of everything: Underdetermination and cosmotopology.P. D. Magnus - 2005 - British Journal for the Philosophy of Science 56 (3):541-557.
  This paper offers a general characterization of underdetermination and gives a prima facie case for the underdetermination of the topology of the universe. A survey of several philosophical approaches to the problem fails to resolve the issue: the case involves the possibility of massive reduplication, but Strawson on massive reduplication provides no help here; it is not obvious that any of the rival theories are to be preferred on grounds of simplicity; and the usual talk of empirically equivalent theories misses (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   12 citations  
 47. Institutional Legitimacy.N. P. Adams - 2018 - Journal of Political Philosophy:84-102.
  Political legitimacy is best understood as one type of a broader notion, which I call institutional legitimacy. An institution is legitimate in my sense when it has the right to function. The right to function correlates to a duty of non-interference. Understanding legitimacy in this way favorably contrasts with legitimacy understood in the traditional way, as the right to rule correlating to a duty of obedience. It helps unify our discourses of legitimacy across a wider range of practices, especially including (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   10 citations  
 48. H.P. Lovecraft’s Philosophy of Science Fiction Horror.Greg Littmann - 2018 - Science Fictions Popular Cultures Academics Conference Proceedings:60-75.
  The paper is an examination and critique of the philosophy of science fiction horror of seminal American horror, science fiction and fantasy writer H.P. Lovecraft (1890-1937). Lovecraft never directly offers a philosophy of science fiction horror. However, at different points in his essays and letters, he addresses genres he labels “interplanetary fiction”, “horror”, “supernatural horror”, and “weird fiction”, the last being a broad heading covering both supernatural fiction and science fiction. Taken together, a philosophy of science fiction horror emerges. Central (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 49. Success, truth and the Galilean strategy.P. D. Magnus - 2003 - British Journal for the Philosophy of Science 54 (3):465-474.
  Philip Kitcher develops the Galilean Strategy to defend realism against its many opponents. I explore the structure of the Galilean Strategy and consider it specifically as an instrument against constructive empiricism. Kitcher claims that the Galilean Strategy underwrites an inference from success to truth. We should resist that conclusion, I argue, but the Galilean Strategy should lead us by other routes to believe in many things about which the empiricist would rather remain agnostic. 1 Target: empiricism 2 The Galilean Strategy (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   12 citations  
 50. forall x: Calgary. An Introduction to Formal Logic.P. D. Magnus, Tim Button, Aaron Thomas-Bolduc, Richard Zach & Robert Trueman - 2021 - Open Logic Project.
  forall x: Calgary is a full-featured textbook on formal logic. It covers key notions of logic such as consequence and validity of arguments, the syntax of truth-functional propositional logic TFL and truth-table semantics, the syntax of first-order (predicate) logic FOL with identity (first-order interpretations), translating (formalizing) English in TFL and FOL, and Fitch-style natural deduction proof systems for both TFL and FOL. It also deals with some advanced topics such as truth-functional completeness and modal logic. Exercises with solutions are available. (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
1 — 50 / 1000