Results for 'Scheffel Jan'

239 found
Order:
 1. Free Will of an Ontologically Open Mind.Jan Scheffel - manuscript
  The problem of free will has persistently resisted a solution throughout centuries. There is reason to believe that new elements need to be introduced into the analysis in order to make progress. In the present physicalist approach, these elements are emergence and information theory in relation to universal limits set by quantum physics. Furthermore, the common, but vague, characterization of having free will as "being able to act differently" is, in the spirit of Carnap, rephrased into an explicatum more suitable (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2. On the Solvability of the Mind-Body Problem.Jan Scheffel - manuscript
  The mind-body problem is analyzed in a physicalist perspective. By combining the concepts of emergence and algorithmic information theory in a thought experiment employing a basic nonlinear process, it is shown that epistemically strongly emergent properties may develop in a physical system. Turning to the significantly more complex neural network of the brain it is subsequently argued that consciousness is epistemically emergent. Thus reductionist understanding of consciousness appears not possible; the mind-body problem does not have a reductionist solution. The ontologically (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 3. Mind-Body problemets olösbarhet frigör viljan.Jan Scheffel - manuscript
  Mind-body problemet analyseras i ett reduktionistiskt perspektiv. Genom att kombinera emergensbegreppet med algoritmisk informationsteori visas i ett tankeexperiment att ett starkt epistemiskt emergent system kan konstrueras utifrån en relativt enkel, ickelinjär process. En jämförelse med hjärnans avsevärt mer komplexa neurala nätverk visar att även medvetandet kan karakteriseras som starkt epistemiskt emergent. Därmed är reduktionistisk förståelse av medvetandet inte möjlig; mind-body problemet har alltså inte en reduktionistisk lösning. Medvetandets ontologiskt emergenta karaktär kan därefter konstateras utifrån en kombinatorisk analys; det är därmed (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 4.  83
  Att förstå – betraktelser utifrån en ny teori.Jan Scheffel - 2010 - Filosofisk Tidskrift 4 (4):3-15.
  Förståelse kan sägas vara den högsta formen av medveten insikt. Kunskap om ett fenomen behöver inte i sig vara tillräcklig för förståelse - de tidiga människorna visste att solen gick upp i öster, men de förstod inte att detta berodde på att jorden är rund och roterar. Förståelsebegreppet är centralt för all vetenskaplig aktivitet, men har mest studerats och tillämpats inom human- och samhällsvetenskaperna. Inom naturvetenskapen har ”förståelse” fått träda i skymundan för ”förklaring”. Vi skall se att detta är olyckligt (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 5.  84
  Svar till A. Tollands kommentarer till artikeln Att förstå – betraktelser utifrån en ny teori.Jan Scheffel - 2012 - Filosofisk Tidskrift 1:45-52.
  I min artikel ”Att förstå – betraktelser utifrån en ny teori” (FT 31:4 Nov 2010) vill jag visa att det finns anledning att förtydliga förståelsebegreppet. Avsevärd möda har, historiskt sett, lagts ned på att definiera och bringa klarhet i begreppen kunskap och förklaring men förståelse, som når längre än vanlig kunskap, har förblivit ett otydligt begrepp. Teorin jag lägger fram i artikeln har som sin kärna en definition av förståelse. Denna utkristalliseras dels naturligt från vår vardagliga användning, dels från behovet (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. The Unsolvability of the Mind-Body Problem Liberates the Will.Scheffel Jan - manuscript
  The mind-body problem is analyzed in a physicalist perspective. By combining the concepts of emergence and algorithmic information theory in a thought experiment employing a basic nonlinear process, it is argued that epistemically strongly emergent properties may develop in a physical system. A comparison with the significantly more complex neural network of the brain shows that also consciousness is epistemically emergent in a strong sense. Thus reductionist understanding of consciousness appears not possible; the mind-body problem does not have a reductionist (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7. THE END OF ART AND PATOČKA's PHILOSOPHY OF ART.Josl Jan - 2016 - HORIZON. Studies in Phenomenology 1 (1):232-246.
  In this essay I consider the end-of-art thesis in its metaphysical and empirical versions. I show that both use the correspondence theory of truth as the basis for their conception of the history of art. As a counterpart to these theories I have chosen Patočka’s conception of the history of art. His theory is based also on the relationship between art and truth, but he conceives truth in the phenomenological sense of manifestation. In the rest of the essay I seek (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8. Was Gaunilo Right in His Criticism of Anselm? A Contemporary Perspective.Woleński Jan - 2012 - European Journal for Philosophy of Religion 4 (2):101--111.
  Gaunilo argued that Anselm could prove the existence of many perfect objects, for example, the happiest island, that is, happier than any other island. More formally, Gaunilo’s arguments were intended to show that the sentence “God exists‘ does not follow from premises accepted by Anselm. Contemporary versions of the ontological proof use the maximalization procedure in order to demonstrate that God exists as the most perfect being. This paper argues that this method, which is based on maximalization, is not sufficient (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9. Carnapian Modal and Epistemic Arithmetic.Heylen Jan - 2009 - In Carrara Massimiliano & Morato Vittorio (eds.), Language, Knowledge, and Metaphysics. Selected papers from the First SIFA Graduate Conference. College Publications. pp. 97-121.
  The subject of the first section is Carnapian modal logic. One of the things I will do there is to prove that certain description principles, viz. the ''self-predication principles'', i.e. the principles according to which a descriptive term satisfies its own descriptive condition, are theorems and that others are not. The second section will be devoted to Carnapian modal arithmetic. I will prove that, if the arithmetical theory contains the standard weak principle of induction, modal truth collapses to truth. Then (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10.  52
  Mahdollisuus, välttämättömyys ja luodut ikuiset totuudet Descartesin filosofiassa.Forsman Jan - 2016 - In Ilkka Niiniluoto, Tuomas Tahko & Teemu Toppinen (eds.), Mahdollisuus. Helsinki: Philosophical Society of Finland. pp. 120-129.
  Tässä artikkelissa käsittelen Descartesin ikuisten totuuksien välttämättömyyteen liittyvää ongelmaa. Teoksessa Mietiskelyjä ensimmäisestä filosofiasta (1641–1642) Descartes nostaa esiin käsitteen ikuisista totuuksista, käyttäen esimerkkinään kolmiota. Kolmion muuttumattomaan ja ikuiseen luontoon kuuluu esimerkiksi, että sen kolme kulmaa ovat yhteenlaskettuna 180°. Se on totta kolmiosta, vaikka yhtään yksittäistä kolmiota ei olisi koskaan ollutkaan olemassa. Eräät ajattelemieni asioiden piirteet ovat siis Descartesin mukaan ajattelustani riippumattomia. Ikuisia totuuksia ovat ainakin matemaattiset ja geometriset tosiseikat sekä ristiriidan laki. Samoin Descartesin kuuluisa lause “ajattelen, siis olen” lukeutuu ikuisten totuuksien (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11. Review of Ontology and Metaontology: A Contemporary Guide by Francesco Berto & Matteo Plebani. [REVIEW]Arreman Jan - 2017 - Philosophy in Review 37 (2):53-55.
  Review of Ontology and Metaontology: A Contemporary Guide by Francesco Berto & Matteo Plebani.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12. Austin i Quine o rozróżnieniu analityczne/syntetyczne.Wawrzyniak Jan - 2014 - Argument: Biannual Philosophical Journal 4 (2):299-314.
  Both John Langshaw Austin and Willard Van Orman Quine were critical of the traditional division of propositions into the two categories: analytic and synthetic. their criticism has, however, a di erent character. Quine questions the usefulness of the notion of analyticity, whereas Austin does not accept the view that every proposition should be considered either analytic or synthetic. According to Quine, we have to abandon the notion of analyticity because we cannot de ne it in a satisfactory way. Quine’s criticism (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13. Erasmus of Rotterdam and Jan Milochovsky: Two Humanistic Conceptions of Christian Political Ethics.Vasil Gluchman - 2010 - Filozofia 65 (10):979-989.
  In his Education of a Christian Prince Erasmus applies ancient and Christian virtues to the functions of a Christian prince. Slovak humanist writer Ján Milo- chovský , who new Erasmus’s work, expanded in his Ornamentum Magistratus Politici the scope of the ethical and moral functions of a prince, focusing on three fundamental virtues: piety, justice and tolerance.The paper offers an analysis of Erasmus’s political ethics and examines the impact of the latter on the Slovak humanism of the second half of (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14. Existencia humana, mundo y responsabilidad en la fenomenologia de Jan Patočka.Iván Ortega Rodríguez - 2013 - Investigaciones Fenomenológicas: Anuario de la Sociedad Española de Fenomenología:247-264.
  In this paper we seek to take notice of the evolution and continuity of Jan Patočka’s phenomenology on the topic of the world and human existence’s relationship with it. We believe that this problem underlies and stimulates Patočka’s whole phenomenological research and we think that it is a key element to understand the ensemble of his thought.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15.  68
  Erazmus rotterdamský a ján milochovský: Dve humanistické koncepcie kresťanskej etiky politiky.Vasil Gluchman - 2010 - Filozofia 65 (10).
  In his Education of a Christian Prince (1516) Erasmus applies ancient and Christian virtues to the functions of a Christian prince. Slovak humanist Ján Milochovský (1630 – 1684), who new Erasmus’s work, expanded in his Ornamentum Magistratus Politici (1678) the scope of the ethical and moral functions of a prince, focusing on three fundamental virtues: piety, justice and tolerance. The paper offers an analysis of Erasmus’s political ethics and examines the impact of the latter on the Slovak humanism of the (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16. Il neoplatonismo nell'ontologia chimica di Jan Baptista van Helmont.Marina Paola Banchetti-Robino - 2017 - In Il minimo, l’unità, e l’universo infinito nella cosmologia vitalistica di Giordano Bruno. Milano: Limina Mentis.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17.  70
  Jan van der Stoep, Pierre Bourdieu en de politieke filosofie van het multiculturalisme. Kampen 2005: Kok. 268 pagina’s. ISBN 9043511986. [REVIEW]B. C. Wearne - 2006 - Philosophia Reformata 71 (2):195-198.
  Review of Jan van der Stoep's published PhD dissertation on the work of Pierre Bourdieu.en de politieke filosofie van het multiculturalisme Kok Kampen 2005. My review is in English. van der Stoep's book is in Dutch with an English summary.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18.  91
  The Integral Jan Smuts.Guy Pierre Du Plessis & Robert Weathers - 2015 - Paper Presented at The Fourth International Integral Theory Conference, CA: San Francisco, 19 July 2015.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 19. La verità trionfa: Da T. G. Masaryk a Jan Patočka.Barry Smith - 1991 - Discipline Filosofiche 2:207–227.
  Thomas Garrigue Masaryk, later founder and President of the Republic of Czechoslovakia, studied philosophy in the University of Vienna from 1872 to 1876, where he came under the powerful influence of Franz Brentano. We survey the role of Brentano’s philosophy, and especially of his ethics, in Masaryk’s life and work.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 20. SITAT- Og KILDEFORFALSKNING Ved UiO, Kap. 1 (Av Dr. Kai Sørfjord) 23.Oct.2015, Re-Edited 30.Jan.2017.Kai Soerfjord - manuscript
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21. Fake Specialists Running 'Cognitive Science' in Norwegian Ed-Sci (Jan. 2017) “Ed-Sci-Professor” Job-Title Equipped with NO ACADEMIC Degree in Ed-Sci.Kai Soerfjord - manuscript
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22.  32
  La Grande Guerre comme « événement cosmique ». Jan Patočka et l’expérience du front.Ovidiu Stanciu - 2018 - Revue Philosophique de la France Et de l'Etranger 143 (4):507.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23.  78
  Review of Jan-Christoph Heiliger (ed.), Naturgeschichte der Freiheit. [REVIEW]Marco Solinas - 2008 - Iride: Filosofia e Discussione Pubblica (54):496-498.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24.  54
  Von T. G. Masaryk bis Jan Patočka: Eine philosophische Skizze.Barry Smith - 1993 - In J. Zumr & T. Binder (eds.), T. G. Masaryk und die Brentano-Schule. Prague: Czech Academy of Sciences. pp. 94-110.
  Thomas Garrigue Masaryk, later founder and President of the Republic of Czechoslovakia, studied philosophy in the University of Vienna from 1872 to 1876, where he came under the powerful influence of Franz Brentano. We survey the role of Brentano’s philosophy, and especially of his ethics, in Masaryk’s life and work.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25.  52
  Faye’s Naturalistic Reconstruction of the Humanities: Jan Faye: After Postmodernism: A Naturalistic Reconstruction of the Humanities. Houndmills: Palgrave Macmillan, 2012, 224pp, $85 HB.C. Mantzavinos - 2013 - Metascience 22 (1):105-110.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26. "" "Urodzony na bohatera". Jan III Sobieski w oczach wiedeńskiej slawistki Gerdy Leber-Hagenau.Dorota Kucharska - 2002 - Acta Universitatis Lodziensis 3:123-128.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27. Introduction to a Systemic Theory of Meaning (Jan 2010 Update).Christophe Menant - manuscript
  Information and Meaning are present everywhere around us and within ourselves. Specific studies have been implemented in order to link information and meaning: - Semiotics - Phenomenology - Analytic Philosophy - Psychology No general coverage is available for the notion of meaning. We propose to complement this lack by a systemic approach to meaning generation.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28.  77
  Jan WOLEŃSKI, Wierzę w to, co potrafię zrozumieć. [REVIEW]Rec Joanna Pierzga - 2014 - Argument: Biannual Philosophical Journal 4 (2):459-464.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29.  69
  In memoriam. Jan Hryńczuk 1920-1995.Krzysztof Kuczyński - 2000 - Acta Universitatis Lodziensis 2:231-234.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30. Who Owns Me: Me Or My Mother? How To Escape Okin's Problem For Nozick's And Narveson's Theory Of Entitlement.Duncan MacIntosh - 2007 - In Malcolm Murray (ed.), Liberty, Games And Contracts: Jan Narveson And The Defense Of Libertarianism. Ashgate.
  Susan Okin read Robert Nozick as taking it to be fundamental to his Libertarianism that people own themselves, and that they can acquire entitlement to other things by making them. But she thinks that, since mothers make people, all people must then be owned by their mothers, a consequence Okin finds absurd. She sees no way for Nozick to make a principled exception to the idea that people own what they make when what they make is people, concluding that Nozick’s (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31. Truthmakers, Truthbearers and the Objectivity of Truth.Artur Rojszczak & Barry Smith - 2003 - In Jaako Hintikka (ed.), Philosophy and Logic: In Search of the Polish Tradition. Boston: Kluwer. pp. 229-268.
  The aim of this paper is to show that the account of objective truth taken for granted by logicians at least since the publication in 1933 of Tarski’s “The Concept of Truth in Formalized Languages” arose out of a tradition of philosophical thinking initiated by Bolzano and Brentano. The paper shows more specifically that certain investigations of states of affairs and other objectual correlates of judging acts, investigations carried out by Austrian and Polish philosophers around the turn of the century, (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 32. Moral Objectivity and Property: The Justice of Liberal Socialism.Justin P. Holt - 2018 - Analyse & Kritik 40 (2):413-419.
  Abstract: This paper restates the thesis of 'The Requirements of Justice and Liberal Socialism" where it was argued that liberal socialism best meets Rawlsian requirements of justice. The recent responses to this paper by Jan Narveson, Jeppe von Platz, and Alan Thomas merit examination and comment. This paper shows that if Rawlsian justice is to be met, then non-personal property must be subject to public control. If just outcomes merit the public control of non-personal property and this control is not (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33. Introduction to Ethics: An Open Educational Resource, Collected and Edited by Noah Levin.Noah Levin, Nathan Nobis, David Svolba, Brandon Wooldridge, Kristina Grob, Eduardo Salazar, Benjamin Davies, Jonathan Spelman, Elizabeth Cady Stanton, Kristin Seemuth Whaley, Jan F. Jacko & Prabhpal Singh (eds.) - 2019 - Huntington Beach, California: N.G.E Far Press.
  Collected and edited by Noah Levin -/- Table of Contents: -/- UNIT ONE: INTRODUCTION TO CONTEMPORARY ETHICS: TECHNOLOGY, AFFIRMATIVE ACTION, AND IMMIGRATION 1 The “Trolley Problem” and Self-Driving Cars: Your Car’s Moral Settings (Noah Levin) 2 What is Ethics and What Makes Something a Problem for Morality? (David Svolba) 3 Letter from the Birmingham City Jail (Martin Luther King, Jr) 4 A Defense of Affirmative Action (Noah Levin) 5 The Moral Issues of Immigration (B.M. Wooldridge) 6 The Ethics of our (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 34. JUNE 2015 UPDATE: A BIBLIOGRAPHY: JOHN CORCORAN's PUBLICATIONS ON ARISTOTLE 1972–2015.John Corcoran - manuscript
  JUNE 2015 UPDATE: A BIBLIOGRAPHY: JOHN CORCORAN’S PUBLICATIONS ON ARISTOTLE 1972–2015 By John Corcoran -/- This presentation includes a complete bibliography of John Corcoran’s publications relevant to his research on Aristotle’s logic. Sections I, II, III, and IV list 21 articles, 44 abstracts, 3 books, and 11 reviews. It starts with two watershed articles published in 1972: the Philosophy & Phenomenological Research article from Corcoran’s Philadelphia period that antedates his Aristotle studies and the Journal of Symbolic Logic article from his (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35. A BIBLIOGRAPHY: JOHN CORCORAN's PUBLICATIONS ON ARISTOTLE 1972–2015.John Corcoran - manuscript
  This presentation includes a complete bibliography of John Corcoran’s publications devoted at least in part to Aristotle’s logic. Sections I–IV list 20 articles, 43 abstracts, 3 books, and 10 reviews. It starts with two watershed articles published in 1972: the Philosophy & Phenomenological Research article that antedates Corcoran’s Aristotle’s studies and the Journal of Symbolic Logic article first reporting his original results; it ends with works published in 2015. A few of the items are annotated with endnotes connecting them with (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 36. Miejsce i znaczenie problematyki normatywnej w analitycznej epistemologii w erze postgettierowskiej.Marek Pepliński - 2014 - Filo-Sofija 14 (27):67-86.
  I present argument for different than traditional continental classification of epistemological issues. Paper has two parts, first concerned with K. Ajdukiewicz and J. Woleński conception of epistemology and its branches and with different methods of epistemological inquiry based on different task posed for epistemology. Second part discuss main important topics of current postgettieral analytic epistemology like virtue epistemology, ethics of belief, problems of epistemic value, epistemic value monism and pluralism, metaepistemology and concludes that in traditional continental classification the issues of (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37. The New European Philosophy.Barry Smith - 1993 - In János Kristóf Nyíri & Barry Smith (eds.), Philosophy and Political Change in Eastern Europe. Hegeler Institute. pp. 165-170.
  The paper seeks to indicate ways in which the crude distinction between Anglo-Saxon and Continental philosophy may have to be amended in light of recent developments in Eastern Europe. As is well known, the philosophy of science is to no small part a product of the universities of the Habsburg Empire (in Vienna, Prague, Lemberg/Lwow, etc.). Logic, too, has played a more significant role in Eastern Europe (not least in Poland) than in the philosophical cultures of Germany or France. For (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 38.  56
  On the Phases of Reism.Barry Smith - 1990 - In A. Chrudzimski & D. Łukasiewicz (eds.), Actions, Products, and Things: Brentano and Polish Philosophy. Ontos. pp. 137--183.
  Kotarbiński is one of the leading figures in the Lvov-Warsaw school of Polish philosophy. We summarize the development of Kotarbiński’s thought from his early nominalism and ‘pansomatistic reism’ to the later doctrine of ‘temporal phases’. We show that the surface clarity and simplicity of Kotarbiński’s writings mask a number of profound philosophical difficulties, connected above all with the problem of giving an adequate account of the truth of contingent (tensed) predications. The paper will examine in particular the attempts to resolve (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   10 citations  
 39. Contracting Justice.John T. Sanders - 2007 - In Malcolm Murray (ed.), Liberty, Games, and Contracts: Jan Narveson and the Defence of Libertarianism. Ashgate.
  In The Libertarian Idea, Jan Narveson explains his interpretation of social contract theory this way: "The general idea of this theory is that the principles of morality are (or should be) those principles for directing everyone's conduct which it is reasonable for everyone to accept. They are the rules that everyone has good reason for wanting everyone to act on, and thus to internalize in himself or herself, and thus to reinforce in the case of everyone." It is plain, here, (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40. Ancient Logic and its Modern Interpretations Proceedings of the Buffalo Symposium on Modernist Interpretations of Ancient Logic, 21 and 22 April, 1972. [REVIEW]John Corcoran (ed.) - 1974 - Reidel.
  Articles by Ian Mueller, Ronald Zirin, Norman Kretzmann, John Corcoran, John Mulhern, Mary Mulhern,Josiah Gould, and others. Topics: Aristotle's Syllogistic, Stoic Logic, Modern Research in Ancient Logic.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41. Diagnoza postaw mieszkańców Białegostoku w zakresie tolerancji.Jan Poleszczuk, Katarzyna Sztop-Rutkowska, Łukasz Kiszkiel, Andrzej Klimczuk & Rafał Julian Mejsak - 2013
  Diagnoza postaw mieszkańców Białegostoku w zakresie tolerancji Jan Poleszczuk, Katarzyna Sztop-Rutkowska, Łukasz Kiszkiel, Andrzej Klimczuk & Rafał Julian Mejsak (2013) .
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42. In Defence of the School: A Public Issue.Jan Masschelein & Maarten Simons - 2013 - E-ducation, Culture & Society Publishers.
  As a painfully outdated institution the school is accused of: being alienating, closing itself off to society and to the needs of young people; reproducing social inequality and consolidating existing power relations; demotivating youth; showing a lack of effectiveness and having great difficulty with employability. And last but not least, the school is considered redundant: the school, where learning is bound to time and place, is no longer needed in the digital era of virtual learning environments. The ultimate charge: the (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   29 citations  
 43.  40
  Czesław GŁOMBIK, Husserl und die Polen. Frühgeschichte einer Rezeption. Aus dem Polnischen übersetzt von Christoph Schatte. [REVIEW]Wojciech Hanuszkiewicz - 2011 - Argument: Biannual Philosophical Journal 1 (2):390-392.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44. The Right and the Wrong Kind of Reasons.Jan Gertken & Benjamin Kiesewetter - 2017 - Philosophy Compass 12 (5):e12412.
  In a number of recent philosophical debates, it has become common to distinguish between two kinds of normative reasons, often called the right kind of reasons (henceforth: RKR) and the wrong kind of reasons (henceforth: WKR). The distinction was first introduced in discussions of the so-called buck-passing account of value, which aims to analyze value properties in terms of reasons for pro-attitudes and has been argued to face the wrong kind of reasons problem. But nowadays it also gets applied in (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   23 citations  
 45.  58
  Czech Version of the Spiritual Well-Being Scale: Evaluation and Psychometric Properties.Peter Tavel, Jan Sandora, Jana Furstova, Alek Lačev, Vit Husek, Zuzana Puzova, Iva Polackova Solcova & Klara Malinakova - 2020 - Psychological Reports 1.
  Spirituality and spiritual well-being are connected with many areas of human life. Thus, especially in secular countries, there is a need for reliable validated instruments for measuring spirituality. The Spiritual Well-Being Scale is among the world’s most often used tools; therefore, the aim of this study was its psychometrical evaluation in the secular environment of the Czech Republic on a nationally representative sample (n = 1797, mean age: 45.9 ± 17.67; 48.6% men). A non-parametric comparison of different sociodemographic groups showed (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46. Constructing Fascist Identity: Benito Mussolini and the Myth of Romanita.Jan Nelis - 2007 - Classical World: A Quarterly Journal on Antiquity 100 (4):391-415.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 47. Crimes Against Minds: On Mental Manipulations, Harms and a Human Right to Mental Self-Determination. [REVIEW]Jan Christoph Bublitz & Reinhard Merkel - 2014 - Criminal Law and Philosophy 8 (1):51-77.
  The neurosciences not only challenge assumptions about the mind’s place in the natural world but also urge us to reconsider its role in the normative world. Based on mind-brain dualism, the law affords only one-sided protection: it systematically protects bodies and brains, but only fragmentarily minds and mental states. The fundamental question, in what ways people may legitimately change mental states of others, is largely unexplored in legal thinking. With novel technologies to both intervene into minds and detect mental activity, (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   36 citations  
 48.  39
  Boyle's Natural Kind Realism.Jan-Erik Jones - 2020 - In Bloomsbury Companion to Robert Boyle. London, UK: pp. 199-224.
  Boyle argues that because matter naturally possesses size, shape and mobility, it can be organized into structures that have qualities that exceed what the particles themselves have. These structures can become an essence or ‘corpuscular form’ that accounts both for the properties of the body and its membership in a natural kind. Similarly, increasingly more complex structures can result in the production of organisms that are also members of natural kinds. In this way, Robert Boyle is arguing for a version (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 49. Descartes on Will and Suspension of Judgment: Affectivity of the Reasons for Doubt.Jan Forsman - 2017 - In Gábor Boros, Judit Szalai & Oliver Istvan Toth (eds.), The Concept of Affectivity in Early Modern Philosophy. Budapest, Hungary: pp. 38-58.
  In this paper, I join the so-called voluntarism debate on Descartes’s theory of will and judgment, arguing for an indirect doxastic voluntarism reading of Descartes, as opposed to a classic, or direct doxastic voluntarism. More specifically, I examine the question whether Descartes thinks the will can have a direct and full control over one’s suspension of judgment. Descartes was a doxastic voluntarist, maintaining that the will has some kind of control over one’s doxastic states, such as belief and doubt. According (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50.  98
  How Do Reasons Transmit to Non-Necessary Means?Benjamin Kiesewetter & Jan Gertken - 2020 - Australasian Journal of Philosophy:1-15.
  Which principles govern the transmission of reasons from ends to means? Some philosophers have suggested a liberal transmission principle, according to which agents have an instrumental reason for an action whenever this action is a means for them to do what they have non-instrumental reason to do. In this paper, we (i) discuss the merits and demerits of the liberal transmission principle, (ii) argue that there are good reasons to reject it, and (iii) present an alternative, less liberal transmission principle, (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
1 — 50 / 239