Results for 'Sociologie politique'

103 found
Order:
 1.  36
  L’idée sociologique de « connectivité » et le droit international privé. Vers une architecture constitutionnelle au-delà de l’État?Poul F. Kjaer - 2019 - Revue Critique de Droit International Privé 12 (4):929 - 47.
  D’un point de vue sociologique, l’architecture du droit global se caractérise par une prééminence des normes de « connectivité », qu’il convient de distinguer des normes de « possibilité » et des normes de « cohérence ». La centralité des normes de connectivité dans cette structure provient de la fonction même du droit global, qui vise à faciliter le transfert de composants sociaux condensés –_tels que le capital, les produits économiques, les doctrines religieuses ou les connaissances scientifiques_–, d’un environnement juridique (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2.  47
  L’Indochine française du XIXe-XXe siècle – politique et religions.Thu-Trang Vuong & Quan-Hoang Vuong - 2018 - Working Paper CEB.
  La colonisation suivie du règne communiste a laissé sa marque sur l’ancienne Indochine française, constituée des trois pays Vietnam, Laos et Cambodge. Cet article vise à analyser la relation étroite entre des bouleversements politiques de la fin XIXe-début XXe siècle et l’évolution des institutions religieuses en Indochine, pour conclure sur l’interaction et l’influence réciproque entre politique et religieux.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 3. Compte rendu de « Desrosières, Alain (2014), Prouver et gouverner. Une analyse politique des statistiques publiques ». [REVIEW]Marc-Kevin Daoust - 2014 - Science Ouverte 1:1-7.
  Prouver et gouverner étudie le rôle des institutions, des conventions et des enjeux normatifs dans la construction d’indicateurs quantitatifs. Desrosières pense qu’on ne peut étudier le développement scientifique des statistiques sans prendre en compte le développement institutionnel – en particulier le rôle de l’État – dans la constitution de cette discipline.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  5
  Examen de la Métaphilosophie de Wittgenstein (Wittgenstein’s Metaphilosophy) Par Paul Horwich 248p (2013) (Examen Révisé 2019).Michael Richard Starks - 2020 - In Bienvenue en Enfer sur Terre : Bébés, Changement climatique, Bitcoin, Cartels, Chine, Démocratie, Diversité, Dysgénique, Égalité, Pirates informatiques, Droits de l'homme, Islam, Libéralisme, Prospérité, Le Web, Chaos, Famine, Maladie, Violence, Intellige. Las Vegas, NV USA: Reality Press. pp. 53-75.
  Horwich donne une belle analyse de Wittgenstein (W) et est un érudit W de premier plan, mais à mon avis, ils sont tous en deçà d’une pleine appréciation, comme je l’explique longuement dans cet examen et beaucoup d’autres. Si l’on ne comprend pas W (et de préférence Searle aussi) alors je ne vois pas comment on pourrait avoir plus qu’une compréhension superficielle de la philosophie et de la pensée de l’ordre supérieur et donc de tout comportement complexe (psychologie, sociologie, (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  30
  Sociologie Jako Cesta Ke Štěstí: Česká Verze.Zdeněk R. Nešpor - 2013 - Teorie Vědy / Theory of Science 35 (4):481-497.
  Zájem současné sociologie a dalších společenských věd o výzkumy spokojenosti a štěstí zatemňuje skutečnost, že původně právě sociologie chtěla „štěstí" poskytovat a nahrazovat tak náboženské přístupy ke světu. Tento implicitně nábo- ženský charakter je patrný i v rané české sociologii v dílech prvních propagátorů sociologie, jako byl především Emanuel Makovička, a později u některých následovníků a epigonů T. G. Masaryka, v meziválečném období zejména u Ladislava Kunteho, R. I. Malého, Alexandra Sommera-Batěka, Jindřicha Fleischnera a Jana Duška. Z (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6.  26
  Historiografická Metoda Thomase Kuhna a Její Význam Z Hlediska Sociologie Vědeckého Poznání.Libor Benda - 2011 - Teorie Vědy / Theory of Science 33 (3):445-468.
  Význam Thomase Kuhna z hlediska jeho vlivu na další vývoj představ o povaze vědy a konkrétně na vznik tzv. sociologie vědeckého poznání bývá dnes běžně spojován s jeho Strukturou vědeckých revolucí, zatímco jeho starším historickým pracím je v tomto ohledu jen zřídkakdy věnována pozornost. Příspěvek analyzuje právě tyto práce a pokouší se charakterizovat základní metodologické rysy Kuhnova přístupu k dějinám vědy, který je v nich uplatňován. Prostřednictvím jejich porovnání s metodologickými východisky rané sociologie vědeckého poznání se snaží zjistit, (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7.  25
  Přezkoumání Oprávněnosti Kuhnovy Kritiky Silného Programu Sociologie Vědění.Libor Benda - 2012 - Teorie Vědy / Theory of Science 34 (2):201-225.
  Thomas Kuhn ve svých pozdějších pracích ostře napadá tzv. silný program sociologie vědění a důsledně se vůči němu vymezuje. Tato skutečnost je zajímavá z toho důvodu, že představitelé silného programu se naopak ke Kuhnovi otevřeně hlásí a vydatně čerpají z jeho díla, neboť v něm spatřují řadu klíčových myšlenek, které implikují možnost sociologické analýzy vědeckého poznání. Cílem této studie je kriticky přezkoumat Kuhnovu kritiku silného programu a zhodnotit její oprávněnost. V první části je za tímto účelem nejprve rekonstruováno Kuhnovo (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8.  24
  Sociologie Vědy a Sociologická Metateorie.Miloslav Petrusek - 2012 - Teorie Vědy / Theory of Science 34 (3):287-311.
  Studie je věnována roz- manitým sociologizujícím, a později přímo i sociologickým způsobům, kterými v minulosti byla a dodnes je věda uchopována. Do sociologie se věda jako výzkumný předmět dostává spolu s osvícenskou ideou pokroku, na kterou v první polovině 19. století navazuje Auguste Comte. Teprve sociologie 20. století se však zbavila „historicismu", kterým byla sociologie nejen Comtova, ale samozřejmě i Marxova určována. Od 30. let minulého století se pak věda stává zvláštním sociologickým tématem, které bude s postupujícím (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9.  22
  Věda, Politika a Problém Dvou Kultur: Příspěvek K Vnějším Dějinám Vzniku Sociologie Vědeckého Poznání.Libor Benda - 2014 - Teorie Vědy / Theory of Science 36 (2):181-209.
  Tématem studie je dosud neprobádaná oblast vnějších dějin vzniku sociologie vědeckého poznání. Jejím záměrem je analýza vnějších faktorů, které se podílely na vzniku této disciplíny, a to za účelem nalezení odpovědi na otázku, proč vznikla právě v sedmdesátých letech minulého století na Oddělení pro studium vědy při Edinburské univerzitě a právě v podobě tzv. silného programu sociologie vědění. Skrze postavu zakladatele edinburského Oddělení pro studium vědy C. H. Waddingtona se studie zaměřuje konkrétně na dvě epizody, a to na (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10. De la protection de la nature au développement durable : Genèse d'un oxymore éthique et politique.Donato Bergandi & Patrick Blandin - 2012 - Revue d'Histoire des Sciences 65 (1):103-142.
  Le concept de développement durable s’enracine dans l’histoire des mouvements de préservation de la nature et de conservation des ressources naturelles et de leurs relations avec les sciences de la nature, en particulier l’écologie. En tant que paradigme sociétal, à la fois écologique, politique et économique, il se présente comme un projet politique idéal applicable à l’ensemble des sociétés, qui prétend dépasser l’opposition entre ces deux visions profondément divergentes des relations homme‑nature. L’analyse des textes internationaux pertinents permet de (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 11.  73
  REEDITION-Environnement, éthique et politique: les limites d'une démocratie inaboutie et leurs conséquences néfastes sur la protection de la nature.Donato Bergandi - 2016 - In Musems in the Age of the Anthropocene. Art, Science and Changes in Contemporary Society: Taipei National University of the Arts, TAIWAN, 2016 (Chinese and French versions). Taipei, TAIWAN: Taipei National University of the Arts. pp. 11-42.
  RESUME-Les politiques publiques environnementales souffrent des effets néfastes d’une entente tacite entre élites politiques et élites économiques. Indépendamment des références philosophico-politiques, une caste oligarchique politico-économique internationale gère, de manière substantiellement unitaire et tendanciellement autocratique, les affaires environnementales selon le modèle du développement durable, matérialisation d’une perspective utilitariste, anthropocentrique et ressourciste qui, essentiellement, considère que la biodiversité n’est rien d’autre qu’une réserve de ressources naturelles à la disposition de l’humanité. Désormais, une double transition éthique et politique est nécessaire pour préserver (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12.  52
  Le libéralisme, l’utilitarisme et l’économie politique classique dans l’interprétation d’Élie Halévy.Philippe Mongin - 1990 - la Revue du M.A.U.S.S 10:135-169.
  Élie HALÉVY (1870-1937), philosophe et historien des idées, fut professeur à l'École libre des sciences politiques, l'ancêtre de l'actuel Sciences Po. Comme son autre grand ouvrage, l'Histoire du peuple anglais au XIXe siècle, paru en six tomes de 1913 à 1932, les trois tomes de La formation du radicalisme philosophique, parus en 1901 pour les deux premiers et en 1904 pour le troisième, reflètent pour partie ses enseignements de l'Ecole libre consacrés à l'histoire britannique. Le premier tome, La jeunesse de (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13. Le libéralisme politique et le pluralisme des conceptions du juste. Jusqu'où peut aller la tolérance politique ?Frédéric Côté-Boudreau - 2013 - Les ateliers de l'éthique/The Ethics Forum 8 (2):4-27.
  Cet article explore les conséquences pour le libéralisme politique de considérer l’existence d’un pluralisme raisonnable au sujet des différentes conceptions du juste. Comment une conception publique de la justice peut se développer malgré un désaccord raisonnable et profond sur les termes mêmes de cette justice ? En comparant le libertarisme, la justice comme équité et l’égalitarisme strict, il sera montré que les concepts fondamentaux de ces conceptions du juste sont essentiellement contestés. En guise de solution, deux conditions seront suggérées (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14.  78
  La Raison Publique : Une Conception Politique Et Non Épistémologique?Speranta Dumitru - 2005 - Archives de Philosophie du Droit 49:159-170.
  Les derniers écrits de John Rawls sont marqués à la fois par la reconnaissance du « fait du pluralisme » et par la défense d’une conception « politique » de justifica-tion publique, indépendante de considérations métaphysiques et épistémiques. Le but de cet article est de montrer que l’abstinence épistémique n’est ni une façon d’assurer le respect mutuel des citoyens, ni un moyen de diminuer le désaccord dans une société pluraliste. Faire de son mieux dans l’observance des normes épistémiques de (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15. «De l'Antiquité au totalitarisme : le Platon politique de Hannah Arendt».Marie-Josée Lavallée - 2016 - Les Études Classiques 2 (84):117-143.
  Abstract. — This article argues that the reading of Plato has had an influence on the development of Hannah Arendt’s (1906-1975) political philosophy. It sketches H. Arendt’s profile of the “political Plato” and shows how Plato’s philosophy inspired H. Arendt’s philosophical project. It pays a special attention to the subject of totalitarianism. It shows that H. Arendt’s reading was greatly influenced by the ideological interpretations of Plato of the 1930’s and 1940’s, and by the work and the method of interpretation (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 16.  73
  La disparition de la politique : le rap entre Israël et la Palestine, entre Juifs et Arabes.Anna C. Zielinska - 2018 - Mouvements 96 (2018/4):102-110.
  Politics, and in particular the question of the Palestinian-Israeli conflict, is currently dealt with rather through fiction and art, and much less through genuine political actions, is a strong sign of the failure of politics as a positive, voluntaristic political project. Rap /hip hop music, the most naturally political art, does not have the political agenda anymore. The particular history or Israeli rap illustrates this process in a striking way, embodying the recent evolution of the Israeli society. The country was (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17. Politique, Religion et Hérésie dans le dialogue anonyme protobyzantin Περί Πολιτικῆς Ἐπιστήμης et dans l’œuvre philosophique d’al-Fārābī.Georgios Steiris - 2013 - Byzantinische Forschungen, Internationale Zeitschrift für Byzantinistik:121-141.
  In this article the impact of the dialogue Peri Politikis Epistimis in the political philosophy of the first Arab philosophers is highlighted and analyzed. This dialogue, whose importance was pointed out relatively recently in the relevant literature, contains material that guides the researcher to understand in a different way the intake not only of the classical but also of the early Byzantine political philosophy by Al-Farabi. The text focuses on the handling of the relationship between politics, religion and heresy in (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18. Environnement, éthique et politique : les limites d’une démocratie inaboutie et leurs conséquences néfastes sur la protection de la nature.Donato Bergandi - 2014 - Éthique Publique 16 (1):63-81.
  Environmental public policies are suffering the harmful effects of a tacit agreement between political and economical elites. Heedless of philosophical-political references, an international politico-economical oligarchic caste is largely united around dealing with environmental issues based on the sustainable development model, which is an expression of a utilitarian, anthropocentric perspective. Moreover, for this model biodiversity is in the main merely a reservoir of natural resources for human use. A dual transition – both ethical and political – is thus urgently needed to (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 19. Identity and the Politics of Civility: A Review Essay of Étienne Balibar’s Violence and Civility and Marie-Claire Caloz-Tschopp’s Violence, Politique Et Civilité Aujourd’Hui. [REVIEW]Bryan Lueck - 2016 - SCTIW Review 1:1-9.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20. Le libéralisme de la prudence : contribution à un minimalisme politique.Nicolas Tavaglione - 2013 - Les ateliers de l'éthique/The Ethics Forum 8 (1):47-69.
  Il s’agit ici de présenter une version raffinée du libéralisme de la peur de Judith Shklar : le libéralisme de la prudence. Après en avoir brièvement présenté les grandes lignes et les principales faiblesses, j’esquisse les contours du libéralisme de la prudence et montre comment il réalise, mieux que libéralisme de la peur, le programme minimaliste poursuivi par Shklar. Je montre ensuite comment le libéralisme de la prudence nous permet de sortir du dilemme libéral posé par la tradition postrawlsienne : (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 21. From the Protection of Nature to Sustainable Development: The Genesis of an Ethical and Political Oxymoron (Eng. Trans. De la Protection de la Nature au Développement Durable : Genèse d'Un Oxymore Éthique Et Politique, Revue D’Histoire des Sciences, 2012, 65(1):103-142).Donato Bergandi - 2012 - Revue D’Histoire des Sciences 65 (1):103-142.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22.  72
  Éthique et politique : Introduction.Daniel Weinstock - 2012 - Les ateliers de l'éthique/The Ethics Forum 7 (3):5-6.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23.  90
  La Violence Politique Comme Mauvaise Foi Dans Le Sang des Autres (French Version).Donovan Miyasaki - 2008 - In Julia Kristeva, Pascale Fautrier, Anne Strasser & Pierre-Louis Fort (eds.), (Re) découvrir l’œuvre de Simone de Beauvoir – Du Deuxième Sexe à La Cérémonie des adieux. Éditions Le Bord de l’Eau.
  The Blood of Others begins at the bedside of a mortally wounded Résistance fighter named Hélène Bertrand. We encounter her from the point of view of Jean Blomart, her friend and lover, who recounts the story of their relationship : their first meeting, unhappy romance, bitter breakup, and eventual reunion as fellow fighters for the liberation of occupied France. The novel invites the reader to interpret Hélène and Jean’s story as one of positive ethical development. On this progressive reading, although (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24. La critique de l'économie politique dans les Grundrisse de Karl Marx.Philippe Mongin - 1978 - Dissertation, Ecole des Hautes Etudes En Sciences Sociales
  This doctoral thesis was prepared in 1975-77 at Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, Paris, under the supervision of Prof. Raymond ARON. It was submitted in 1977 in fulfilment of the requirements for a Ph.D. degree in Social Sciences (Doctorat de 3e cycle en sciences sociales). The oral examination (soutenance de thèse) was held in January 1978, with the examination committee consisting of Prof. Aron, Bartoli, Boudon and Brochier. This 250 page unpublished dissertation was the first study ever written (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25.  8
  Revue de "Faire le Monde Social" (Making the Social World) par John Searle (2010) (revue révisée 2019).Michael Richard Starks - 2020 - In Bienvenue en Enfer sur Terre : Bébés, Changement climatique, Bitcoin, Cartels, Chine, Démocratie, Diversité, Dysgénique, Égalité, Pirates informatiques, Droits de l'homme, Islam, Libéralisme, Prospérité, Le Web, Chaos, Famine, Maladie, Violence, Intellige. Las Vegas, NV USA: Reality Press. pp. 10-32.
  Avant de commenter en détail sur Making the Social World (MSW) Je vais d’abord offrir quelques commentaires sur la philosophie (psychologie descriptive) et son rapport à la recherche psychologique contemporaine comme illustré dans les œuvres de Searle (S) et Wittgenstein (W), puisque je pense que c’est la meilleure façon de placer Searle ou tout commentateur sur le comportement, en perspective appropriée. Il aidera grandement à voir mes critiques de PNC, TLP, PI, OC, TARW et d’autres livres par ces deux génies (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26.  36
  O Samotné Myšlence Jednotné Sociologie: Harvard a Columbia.Jan Balon - 2011 - Teorie Vědy / Theory of Science 33 (3):358-386.
  Článek se zaměřuje na historický kontext vývoje americké sociologie v období mezi lety 1930-1965, jež je spojeno se specifickým projektem sjednocení oboru rozpracovaným na Harvardské a Kolumbijské univerzitě. Samotná myšlenka jednotné sociologie je neoddělitelně vpletena do celého projektu americké sociologie jako vědy a své „čisté" vyjádření nalezla v úsilí prokázat „objektivitu a koherenci" sociologického myšlení/vědění. Zcela zřetelně také formovala profesní identitu oboru. Prostředkem zajištění vědecké integrity bylo především zajištění kontinuity teorie a praxe, ježby založilo a o něž (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27.  25
  La politique moderne à travers le prisme platonicien: les lectures de Leo Strauss, Eric Voegelin et Hannah Arendt.Marie-Josée Lavallée - 2017 - Verbatim 1 (1):55-80.
  La thématique de ce recueil collectif consacré à l' esprit démocratique est mise à l' enseigne du célèbre discours de Benjamin Constant comparant, au nom de l'idéal démocratique, la liberté politique des Anciens et celle qui se décline chez les Modernes. Comme le résume Jean-Marc Narbonne dans l'une de ses conférences : « Dans une démocratie directe [...] la nécessité du sacrifice des intérêts privés au profit du service à la collectivité peut faire craindre la disparition ou l' effacement (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28. Politique délibérative, démocratie représentative et action violente.Alban Bouvier - 2012 - Les ateliers de l'éthique/The Ethics Forum 7 (1):88-102.
  L’article de Francis Dupuis-Déri, « Contestation internationale contre élites mondiales : l’action directe et la politique délibérative sont-elles conciliables ? »[1] soulève bon nombre de questions. Sur le fond, quoiqu’il m’eût été beaucoup plus agréable de multiplier les points d’accord en réponse à une aimable invitation à discuter cet article, je dois me résoudre à exprimer de nombreux désaccords, dont je ne sais pas toujours à quel point ils sont profonds, sauf sur une question, d’ordre éthique, où je suis (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29.  87
  Contestation internationale contre élites mondiales : l’action directe et la politique délibérative sont-elles conciliables ?Francis Dupuis-Déri - 2012 - Les ateliers de l'éthique/The Ethics Forum 7 (1):50-75.
  Dans cet article, j’analyse à la lumière des normes libérales de la politique délibérative le bien-fondé de l’action directe contre les institutions internationales associées au néolibéralisme et à la mondialisation du capitalisme (Banque mondiale, Organisation mondiale du commerce, etc.). Le processus délibératif de ces organismes étant illégitime du point de vue de la théorie de la politique délibérative, les activistes du mouvement altermondialiste sont en droit de contester ces organismes. De plus, une attitude de contestation peut avoir en (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30.  83
  « L’argument de la vitrine cassée est le meilleur du monde moderne ». Reconsidérer les rapports entre l’action directe et la politique délibérative.Francis Dupuis-Déri - 2012 - Les ateliers de l'éthique/The Ethics Forum 7 (1):127-140.
  Dans ce texte, je réponds aux commentaires et aux critiques qui ont été adressées à mon texte de 2007 qui mettait en rapport l’action directe et la démocratie délibérative. Je concède que j’ai fait preuve d’un peu trop d’optimisme, en particulier dans un cadre politique libéral, à vouloir chercher dans ce face-à-face une voie permettant de déboucher sur un dialogue. Je reprends certains des commentaires qui me permettent de distinguer plusieurs formes de débats publics et de les pluraliser, pour (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31.  39
  Lire Platon avec Hannah Arendt. Pensée, politique, totalitarisme.Marie-Josée Lavallée - 2018 - Montréal: Presses de l'Université de Montréal.
  This study analyzes in depth Hannah Arendt's enduring dialogue with Plato's philosophy and maps its impacts on major arendtian themes like totalitarianism, philosophy, political action and evil. Arendt's understanding and uses of Plato's work have been influenced by various intellectual, contextual and philosophical sources which the book also brings into light, like Heidegger's studies on Plato and the afterwar debates surrounding Plato's reputation as forefather of totalitarianism, which resulted from the ideological appropriations of his political thought in Germany between the (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 32. Démocratie ou oligarchie ? Quelques réflexions sur notre situation politique actuelle.Martin Breaugh - 2012 - Les ateliers de l'éthique/The Ethics Forum 7 (1):119-126.
  L’article de Francis Dupuis-Déri commenté ici et qui tente de réconcilier l’action directe avec la théorie délibérative pose un certain nombre de questions. En premier lieu, pourquoi concéder aux théories libérales un contenu démocratique alors que ces théories démontrent plutôt une mise à l’écart de l’agir collectif démocratique. En ce sens, les régimes libéraux ne sont pas tant élitistes que profondément oligarchiques. Une fois cette précision apportée au débat, il est possible de lire l’article de F. Dupuis-Déri comme opposant deux (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33. L’épistémologie des croyances religieuses au prisme des sciences sociales.Yann Schmitt - 2015 - Archives de Sciences Sociales des Religions 169:157-177.
  L’épistémologie des croyances religieuses qui pose la question de la rationalité des croyances peut être mise en question en introduisant des éléments de sciences sociales des religions et vice-versa. Un modèle épistémologique souligne que les croyances peuvent être garanties sans examen réflexif de la part du croyant. Mais dans un contexte pluraliste où la croyance particulière est mise en débat, l’exigence critique d’examen est une condition nécessaire de rationalité. En cela, l’épistémologie retrouve certains aspects de la sociologie de la (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34.  46
  Les raisons religieuses sous les raisons politiques.Yann Schmitt - 2017 - Revue de Théologie Et de Philosophie 149:213-225.
  On conçoit assez souvent l’espace public des discussions comme devant être neutre et par conséquent sans mention des croyances religieuses comme raisons justifiant une décision. La neutralité vise à garantir l’acceptabilité par tous d’une décision pouvant être contraignante. On montrera que l’on peut articuler raisons neutres et raisons religieuses à condition que les raisons neutres restent les raisons ultimes. Cela implique que les raisons religieuses correctement liées à des raisons neutres sont parfaitement légitimes pour justifier une décision politique ou (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35.  47
  „Faciamus Experimentum in Corpore Vili“: Od Kritické Analýzy Lékařského Výzkumu Ke Konceptu Argumentační Koprodukce.Anna Durnová - 2011 - Teorie Vědy / Theory of Science 33 (2):323-339.
  Kniha Grégoira Chamayou, Les corps vils: Expérimenter sur les êtres humains aux 18e et 19e siècles vykresluje výzkumné praktiky v lékařství v 18. a 19. století a na pozadí příběhů zacházení s těly trestanců, galejníků nebo prostitutek abstrahuje kategorii „nešlechetného těla": tedy těla, vnímaného danými společenskými poměry jako nehodnotného. Autor knihy představuje pomocí této kategorie postulát kritické analýzy výzkumných praktik, jejichž povaha jde ruku v ruce s vývojem historicko-společenských konvencí. Tato recenzní stať představuje vývoj debaty v aktuálních pracích anglofonní STS, (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36.  30
  O Dialektice Ve Vědě a Sociologii.Miloslav Petrusek - 2011 - Teorie Vědy / Theory of Science 33 (3):387-414.
  Po pádu totalitárních systémů, jež spočívaly na marxistické ideologii, se sociální věda začala k dialektice chovat rezervovaně, případně ji zcela vyloučila z legitimního instrumentária vědy. Studie se na pozadí vývoje a proměn dialektiky v různých sociologických koncepcích snaží odpovědět tři otázky: a) nakolik je „dialektická sociologie“ možná, b) zda nejde o redundantní termín, c) ukázat elementární principy, jimiž se „dialektické zkoumání“ sociální reality může či má řídit. V závěru ukazuje rozdílnost principů tzv. lazarsfeldovského a radikálně kritického paradigmatu v empirickém (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37.  51
  L'État comme âme, le citoyen comme soumis et comme résistant.Jack Stetter - 2015 - In Poltier Hugues (ed.), Spinoza politique: Penser la puissance de la multitude. Lausanne, Switzerland: pp. 185-205.
  Nous cherchons ici à étudier la signification du fait qu’un État, chez Spinoza, peut se comprendre intégralement comme étant une « âme » singulière. Nous montrons en quoi cette compréhension de l’État comme « âme » permet d’expliciter les éléments centraux de la théorie de l’obéissance chez Spinoza, et en quoi le succès du projet politique spinoziste n’est envisageable que de cette perspective. Nous soulevons en conclusion un paradoxe : Spinoza écrit (TP 3/8) que nul ne cède de sa (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 38.  35
  Cronotopos y parusía: las identidades míticas como proyecto político.Gilberto Aranda Bustamante & Sergio Salinas Cañas - 2010 - Polis 27.
  En los procesos de identificación social muchas veces la valoración del pasado resulta fundamental. La existencia objetiva de esa valoración ha propiciado que distintos actores sociales, en diferentes momentos históricos, hayan hecho uso del pasado en la estructuración de las ideologías que sustentan los procesos de identificación y, en consecuencia, sus propios proyectos políticos. Es decir, los mitos políticos están compuestos manifiestamente de dos componentes básicos. Por un lado, consisten en la así llamada política simbólica y por el otro lado, (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39.  86
  De la monoculture de la Raison à l’écologie des Savoirs – Boaventura de Sousa Santos et la lutte contre l’épistémicide.Luis Fellipe C. Garcia - 2018 - L’Art du Comprendre – Visages de la Pensée Ibérique 25.
  This paper proposes to reconstruct Boaventura de Sousa Santos' conception of "epistemologies of the south" both (a) as a critical theory aiming at denouncing the impoverishment of the epistemic field entailed by the normative imposition of a certain model of knowledge (what we call "the monoculture of reason"), and (b) as a long-term political project of a harmonic coexistence of different epistemologies ("an ecology of knowledges").
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40.  92
  Heterología. La ciencia (imposible) de los residuos violentos.Sergio Tonkonoff - 2015 - Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales:263-284.
  This paper seeks to show that in the work of Bataille there is a general social theory articulated around the notion of the sacred. According to our reading hypothesis, Bataille deepened and extended the movement initiated by Durkheim, who postulated the syntax of the sacred archaic as the most fundamental part of the social grammar. But he did so interpreting the Durkheimnian legacy in the light of a conception of multitude understood as general economy of collective passion. To do this, (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41.  33
  Ludwik Fleck a Současná Filosofie Vědy.Jindřich Černý - 2010 - Teorie Vědy / Theory of Science 32 (4):449-478.
  Tento článek usiluje o systematický popis teorie stylů myšlení a myšlenkových společenství polského mikrobiologa Ludwika Flecka. Článek se zabývá výchozím bodem jeho teorie: případovou studií tzv. Wassermanova testu. Následně je Fleckova teorie prezentována nejprve ve světle Struktury vědeckých revolucí Thomase Kuhna. Jsou zaznamenány některé podobnosti mezi oběma mysliteli. Přesto se Fleckova stanoviska od Kuhnových v některých důležitých ohledech liší. Na rozdíl od převládajícího názoru, tyto rozdíly zamezují tomu, aby byl Fleck považován za předchůdce Kuhna. Z těchto důvodů tento článek zmiňuje (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42.  31
  Věda Jako „Forma Života“: Kritérium Demarkace Jako Praktický Problém.Libor Benda - 2015 - Teorie Vědy / Theory of Science 37 (4):429-452.
  Larry Laudan v článku z roku 1983 označil problém demarkace, tj. rozlišení „vědy" a „pseudovědy", za filosofický pseudoproblém, kterým není třeba se zabývat, a slova „vědecké" a „pseudovědecké" za prázdné pojmy, které můžeme z našeho slovníku zcela vyškrtnout. V předkládané studii zpochybňuji toto Laudanovo stanovisko a předkládám argumenty ve prospěch tvrzení, že 1) rozlišení vědy a pseudovědy představuje důležitý a aktuální problém, kterým je třeba se zabývat, a že 2) možný způsob řešení tohoto problému nabízejí současná sociální studia vědy. Jejich (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43.  30
  Pokrok Společenskovědní Teorie Náboženství: Mezi Durkheimem a Geertzem.Nikola Balaš - 2012 - Teorie Vědy / Theory of Science 34 (4):495-514.
  Slavná kniha Elementární formy náboženského života francouzského sociologa Émile Durkheima je jedním z nejdůležitějších příspěvků k sociologii náboženství. Po řadu let byla vychvalována a citována, stejně jako kritizována a zavrhována. Kniha se stala chartou celé řady sociálně vědních badatelů, zejména těch, kteří se zaměřovali na studium společnosti a náboženství. V roce 1966 však vyšel článek amerického antropologa Clifforda Geertze nazvaný „Nábo- ženství jako kulturní systém", v němž autor tvrdil, že Durkheimova teorie náboženství, stejně jako teorie náboženství Sigmunda Freuda, Bronislawa Malinowského (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44. Les origines de la distinction entre positif et normatif en économie.Philippe Mongin - 2018 - Revue Philosophique De Louvain 116 (2):151–186.
  Abstract: Economists are accustomed to distinguishing between a positive and a normative component of their work, a distinction that is peculiar to their field, having no exact counterpart in the other social sciences. The distinction has substantially changed over time, and the different ways of understanding it today are reflective of its history. Our objective is to trace the origins and initial forms of the distinction, from the English classical political economy of the first half of the 19th century to (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45.  21
  Les médias de masse dans le modèle habermassien de l’espace public.Luca Corchia - 2018 - In Françoise Albertini (ed.), Performances de la culture et invariants. Bastia, Francia: pp. 75-88.
  Après avoir introduit la notion d’espace public dans le contexte de la « théorie générale de la société » avec laquelle Habermas a entrepris une reconstruction de l’évolution des systèmes sociaux et, aussi, de la naissance de la sphère publique au cœur des sociétés bourgeoises et des changements à travers et au-delà des sociétés de masse, cet article se propose d’élaborer un cadre analytique du modèle habermasien de la sphère politique publique, décrivant aujourd’hui sa structure et ses fonctions spécifiques, (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46. Repenser la neutralité axiologique. Objectivité, autonomie et délibération publique.Marc-Kevin Daoust - 2015 - Revue Européenne des Sciences Sociales 53 (1):199-225.
  L’objectif de cet article est double. D’une part, il vise à identifier une interprétation éthique de la neutralité axiologique, et non de réduire ce critère à des considérations épistémologiques comme la distinction entre faits et valeurs. On peut, en effet, interpréter le critère de neutralité axiologique comme un mécanisme visant à défendre l’autonomie des différents membres de la communauté universitaire. D’autre part, cet article entend utiliser cette interprétation éthique pour répondre aux critiques contemporaines de la neutralité axiologique. Amartya Sen et (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 47. Just Membership: Between Ideals and Harsh Realities.Ayelet Shachar - 2012 - Les Ateliers de L’Ethique 7 (2):71-88.
  In this paper, Ayelet Shachar begins by restating the main idea of her important book The Birthright Lottery : Citizenship and Global Inequality and then goes on to address in a constructive spirit the main themes raised by the five preceding comments written by scholars in the fields of law, philosophy and political science.Dans cet article, Ayelet Shachar commence par rappeler l’idée centrale de son livre important The Birthright Lottery: Citizenship and Global Inequality avant de répondre de manière constructive aux (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 48. Neutralité scientifique.Marc-Kevin Daoust - 2017 - Encyclopédie Philosophique.
  Un biologiste fait une découverte incompatible avec des conceptions religieuses de la vie bonne. En classe, un professeur d'université profite de son exposé magistral pour faire la promotion d'une idéologie politique. Un fonds de recherche des sciences sociales refuse de financer un projet visant à résoudre le problème de la sous-représentation des femmes en politique, affirmant qu'une telle recherche n'est pas scientifique. Tous ces exemples témoignent de l'interaction constante entre, d'une part, l'enseignement et la recherche scientifique, et d'autre (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 49. Comunicarea politica: aspecte generale si ipostaze actuale.Gheorghe-Ilie Farte - 2004/2005 - Argumentum. Journal of the Seminar of Discursive Logic, Argumentation Theory and Rhetoric 3:101-146.
  La communication politique peut être entendue comme action sémiologique collective qui se réalise dans le contexte de l’acte de gouverner une société et aussi bien comme acte d’exercice du pouvoir politique en ne faisant recours qu’aux signes. Actuellement la communication politique apparaît surtout sous la forme spécialisée du marketing politique et elle est centrée sur le but de gagner les élections. La “nouvelle” communication politique soulève quelques questions épineuses: (a) la carrière de l’homme politique (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50. Pourquoi délibérer ? Du potentiel épistémique à la justification publique.Marc-Kevin Daoust1 - 2016 - Philosophiques 43 (1):23-48.
  Cet article a deux objectifs. Le premier est de montrer pourquoi l’argument instrumental en faveur de la démocratie est insuffisant pour justifier la délibération politique. Si notre but est l’optimisation du potentiel épistémique d’un régime politique, et que des approches agrégatives et inférentielles (sans délibération) atteignent cet objectif, alors nous ne pouvons plus justifier la délibération sur cette base. Ce problème peut être contourné en reprenant une distinction de Daniel Andler. Pour ce dernier, le groupe délibératif se distingue (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
1 — 50 / 103