6 found
Order:
See also
Szilárd János Tóth
Corvinus University of Budapest
 1.  54
  "...Lehetetlen úgy megváltoztatni a jelent, hogy ne változtassuk meg a múltat" - Losoncz Alpárral Tóth Szilárd János és Kocsis Árpád beszélget.Szilárd János Tóth, Árpád Kocsis & Alpár Losoncz - 2019 - Híd 86 (10):5-19.
  Interjú az Új Symposion örökségéről, Jugoszláviáról, a vajdasági magyarság baloldali radikális hagyományáról, az avantgárdról stb.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2.  22
  Önigazgatás és föderalizmus: Rehák László és a jugoszláviai nemzetiségi kérdés.Szilárd János Tóth - 2019 - In Márk Losoncz & Krisztina Rácz (eds.), A jugoszláviai magyarok eszme- és politikatörténete 1945-1989. Budapest, Magyarország: pp. 165-180.
  Az alábbi tanulmány a Jugoszláv Kommunisták Szövetségének (JKSZ) nemzetiségi doktrínájáról és politikájáról, valamint a JKSZ egyik prominens vajdasági magyar teoretikusának, Rehák Lászlónak az idevágó írásairól szól. Rehák Lenin és Kardelj nyomán magyarázza a nemzetiségi kérdés összefüggését a gazdasággal. Habár a munkáiban nincs nyílt kritika az alkotmányos renddel és a politikával szemben, amellett érvelek, hogy ha összeszedjük az elszórt és valamicskét burkolt kritikai megjegyzéseit, világos, hogy elég jól látta a rezsim hibáit és igazságtalanságait.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  35
  Szabadság és politikai részvétel a republikánus elméletben.Szilárd János Tóth - 2019 - Politikatudományi Szemle 18 (2):61-80..
  A tanulmány a republikánus szabadságideálról szól, és annak összefüggéséről a politikai részvétellel. Két fölfogást különít el: az "erőst", mely önértéket, és a "gyöngét" , mely eszközértéket tulajdonít a részvételnek.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  18
  Vajdasági magyar autonómia - egy politikai eszme tíz esztendeje (1989-1999).Szilárd János Tóth - 2018 - In Mark Losoncz & Krisztina Rácz (eds.), A vajdasági magyarok politikai eszmetörténete és önszerveződése 1989-1999. Budapest, Magyarország: pp. 15-37.
  A tanulmány a vajdasági magyar autonómia eszmetörténetének talán legfontosabb időszakáról, az 1990-es évekről szól. Ismerteti az autonómiatervezeteket, elemzi és összeveti a különféle érdekérvényyesítési stratégiákat, és elhelyezi az autonómiatörekvést a szélesebb társadalom- és politikatörténeti kontextusban.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  57
  Alex Gourevitch, From Slavery to the Cooperative Commonwealth – Labor and Republican Liberty in the Nineteenth Century. [REVIEW]Szilárd János Tóth - 2016 - Filozofija I Društvo 3:704-708..
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6.  16
  A többségi zsarnokság fogalomtörténete. [REVIEW]Szilárd János Tóth - 2019 - Elpis 2:149-152.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark