4 found
Order:
See also
Szymon Paweł Dziczek
Uniwersity of Warmia and Mazury In Olsztyn (Alumnus)
 1. Klątwa Kartezjusza — czyli uwagi Jaegwona Kima o przyczynowaniu mentalnym.Szymon Paweł Dziczek - 2016 - Humanistyka I Przyrodoznawstwo 22:119-130.
  Zagadnienie przyczynowania mentalnego pozostaje niezwykle istotnym i ciekawym problemem w ramach współczesnej filozofii umysłu. Wśród rozmaitych ujęć i teorii znaczącą rolę pełnią rozważania koreańskiego filozofa Jaegwona Kima. Zyskujący na popularności nurt fizykalizmu nieredukcyjnego musi się zmierzyć z nakreślonymi przez Kima trudnościami. Ograniczeni zasadą przyczynowego domknięcia sfery fizycznej i groźbą przyczynowego wykluczenia sfery mentalnej, antyredukcjoniści poszukują wyjścia z tych arcytrudnych opresji.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2.  86
  Komputacjonizm a materializm : czy krytyka obliczeniowej teorii umysłu implikuje krytykę materialnej jego natury?Szymon Paweł Dziczek - 2015 - Humanistyka I Przyrodoznawstwo 21:113-126.
  Obliczeniowa teoria umysłu wywarła znaczący wpływ na kształt współczesnej filozofii zajmującej się tym fenomenem. Dopuszczenie możliwości algorytmizacji ludzkich procesów umysłowych pociąga za sobą konsekwencje zarówno w postrzeganiu umysłu pod kątem funkcjonalnym, jak i treściowym. Generuje to również pytanie o naturę tychże procesów. Odradza się tym samym znany z tradycji filozofii kontynentalnej problem relacji ciało-umysł. Odrzucenie kartezjańskiego dualizmu doprowadziło wielu przedstawicieli kognitywnego nurtu do przeświadczenia, że źródeł naszych treści mentalnych poszukiwać należy w procesach zachodzących w mózgu. Celem artykułu jest analiza argumentów (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  39
  Fenomen świadomości w ujęciu materialistycznym Daniela Dennetta.Szymon Paweł Dziczek - 2015 - In Krzysztof Bałękowski & Kamil Maciąg (eds.), Filozofia nauki - wybrane zagadnienia. Lublin, Polska: pp. 26-36.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  37
  Nauka kontra religia. Aspekty epistemologiczne.Szymon Paweł Dziczek - 2016 - Szkice Humanistyczne. Kwartalnik Naukowy Olsztyńskiej Szkoły Wyższej Im. Józefa Rusieckiego 40:7-18.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark