Results for 'Tian Cao'

9 found
Order:
See also
Tian Yu Cao
Boston University
 1. An Efficient Mechanochemical Synthesis of Alpha-Aluminum Hydride: Synergistic Effect of TiF3 on the Crystallization Rate and Selective Formation of Alpha-Aluminum Hydride Polymorph.Congwen Duan, Yizheng Cao, Lianxi Hu, Dong Fu, Jinlong Ma & Jeffrey Youngblood - 2019 - Journal of Hazardous Materials 373:141-151.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2. Xunzi and Virtue Epistemology.Cheng-Hung Tsai - 2014 - Universitas 41 (3):121-142.
  Regulative virtue epistemology argues that intellectual virtues can adjust and guide one’s epistemic actions as well as improve on the quality of the epistemic actions. For regulative virtue epistemologists, intellectual virtues can be cultivated to a higher degree; when the quality of intellectual virtue is better, the resulting quality of epistemic action is better. The intellectual virtues that regulative epistemologists talk about are character virtues (such as intellectual courage and open-mindedness) rather than faculty virtues (such as sight and hearing), since (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  20
  Central Limit Theorem for the Functional of Jump Markov Process.Nguyen Van Huu, Quan-Hoang Vuong & Tran Minh Ngoc - 2005 - In Báo cáo: Hội nghị toàn quốc lần thứ III “Xác suất - Thống kê: Nghiên cứu, ứng dụng và giảng dạy”. Ha Noi: Viện Toán học. pp. 34.
  Central limit theorem for the functional of jump Markov process. Nguyễn Văn Hữu, Vương Quân Hoàng và Trần Minh Ngọc. Báo cáo: Hội nghị toàn quốc lần thứ III “Xác suất - Thống kê: Nghiên cứu, ứng dụng và giảng dạy” (tr. 34). Ba Vì, Hà Tây, ngày 12-14 tháng 05 năm 2005. Viện Toán học / Trường Đại học Khoa học tự nhiên / Đại học Quốc gia Hà Nội.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4. Confucianism and African Conceptions of Value, Reality and Knowledge (儒家思想与非洲的价值观、现实 观与知识观).Thaddeus Metz - 2016 - International Social Science Journal (Chinese Edition 国际社会科学杂志) 33 (4):159-170.
  This article, translated into Chinese by Tian Kaifang, summarizes and critically reflects on the current state of the literature that has recently begun to put Chinese Confucianism into dialogue with characteristically African conceptions of what is good, what fundamentally exists, and how to obtain knowledge. As most of this literature has addressed value theory, this article focuses largely on it, too. It first illustrates how similar the foundational values are between the two cultural traditions; central to both traditional China (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5. Confucian Heaven: Moral Economy and Contingency.Back Youngsun - 2016 - European Journal for Philosophy of Religion 8 (1):51--77.
  This paper examines the Confucian concept of tian, conventionally translated into English as “Heaven.‘ The secondary literature on tian has primarily focused on the question of what tian is: e.g., whether tian is an anthropomorphic deity or a naturalistic force, or whether tian is transcendent or immanent. Instead, this paper locates tian with respect to the ethical life of human beings, and argues that the two conflicting concepts of “moral economy‘ and “contingency‘ are main (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 6.  16
  Có một nhóm người Việt đang giúp Nhật Bản phát triển bền vững.Pham Tran Hai - unknown
  Mặc dù viết về một thành phố Nhật Bản, nhưng cả 4 tác giả đều là người Việt, trong đó có 3 người đang là học viên cao học và nghiên cứu sinh tại Nhật Bản.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7.  15
  Vai trò của nhóm nghiên cứu đối với việc công bố quốc tế trong lĩnh vực khoa học tự nhiên và kỹ thuật.Bui Minh Duc, Nguyen Thi Thu Ha & Nguyen Dinh Duc - 2019 - VNU Journal of Science: Education Research 35 (2):12-23.
  Công bố khoa học được xem là một trong những thước đo trình độ phát triển khoa học công nghệ và sức cạnh tranh của mỗi một quốc gia do đó nó luôn là chủ đề gây chú ý đối với toàn xã hội trong những năm gần đây. Nâng cao số lượng và chất lượng nghiên cứu khoa học, công bố quốc tế được xem là một trong những yếu tố quan trọng quyết định đến sự hình thành và (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8.  29
  Mudanças, Revoluções e suas Implicações.Emanuel Isaque Cordeiro da Silva - manuscript
  MUDANÇAS, REVOLUÇÕES E SUAS IMPLICAÇÕES -/- CHANGES, REVOLUTIONS AND THEIR IMPLICATIONS -/- Emanuel Isaque Cordeiro da Silva – IFPE-BJ, CAP-UFPE e UFRPE - eisaque335@gmail.com / eics@discente.ifpe.edu.br e WhatsApp: (82)98143-8399 -/- PREMISSA -/- A mudança social é um tema presente na Sociologia desde o seu início. Seria possível dizer que o surgimento da Sociologia está vinculado à discussão sobre as transformações sociais, ou seja, falar sobre a ciência da sociedade é falar sobre esse tema. Por isso mesmo, abordar o tema da (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9.  4
  Các tạp chí KH Nga rút bỏ hơn 800 công bố.Nguyên Huyên - 2020 - SSHPA 2020 (1):1-2.
  Các tạp chí Nga vừa có đợt rút hơn 800 bài báo khoa học. Đây là kết quả bước đầu của cuộc điều tra quy mô lớn do Viện Hàn lâm Khoa học Nga (RAS) tiến hành, sau rất nhiều cáo buộc về các hành vi gian lận khoa học ở Nga.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark