Results for 'Tim V. Salomons'

1000+ found
Order:
 1. Is pain “all in your mind”? Examining the general public’s view of pain.Tim V. Salomons, Richard Harrison, Nat Hansen, James Stazicker, Astrid Grith Sorensen, Paula Thomas & Emma Borg - 2022 - Review of Philosophy and Psychology 13:683–698.
  By definition, pain is a sensory and emotional experience that is felt in a particular part of the body. The precise relationship between somatic events at the site where pain is experienced, and central processing giving rise to the mental experience of pain remains the subject of debate, but there is little disagreement in scholarly circles that both aspects of pain are critical to its experience. Recent experimental work, however, suggests a public view that is at odds with this conceptualisation. (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 2. The meaning of pain expressions and pain communication.Emma Borg, Tim Salomons & Nat Hansen - 2019 - In Simon van Rysewyk (ed.), Meanings of Pain. Dordrecht: Springer. pp. 261-282.
  Both patients and clinicians frequently report problems around communicating and assessing pain. Patients express dissatisfaction with their doctors and doctors often find exchanges with chronic pain patients difficult and frustrating. This chapter thus asks how we could improve pain communication and thereby enhance outcomes for chronic pain patients. We argue that improving matters will require a better appreciation of the complex meaning of pain terms and of the variability and flexibility in how individuals think about pain. We start by examining (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   6 citations  
 3. Appearance and Reality (An inaugural lecture as Director of the University of London’s Institute of Philosophy Given in the University of London on March 6, 2007).Tim Crane - manuscript
  I’d like to begin, if I may, by repeating myself. When I spoke at the Institute’s official launch last June, I quoted W.V. Quine’s remark that logic is an old subject, and since 1879 it has been a great one; and I commented that whatever the truth of this, it is undeniably true that philosophy is an old subject and has been a great one since the 5th century BC. The foundation of an institute of philosophy in the University of (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4. Diskuse o evoluci mezi neo-lamarckismem a neo-darwinismem v českých zemích.Tomáš Hermann & Michal Šimůnek - 2010 - Teorie Vědy / Theory of Science 32 (3):283-300.
  Studie se zabývá tím, jak se v českých zemích obráželo bouřlivé období vývoje biologického myšlení od přelomu 19. a 20. století do první světové války, kdy vedle sebe existovaly velmi různé názory na evoluci. Mnohovrstevnatost teoretickou přitom doplňuje i kulturní a vědecká mnohovrstevnatost českých zemí, kde se jednak mísí vlivy německé a české biologie na svých autonomních institucích, a jednak lze spatřovat rozdíly i mezi lokálními centry Prahou a Brnem se svými badatelskými tradicemi a nezávislými vazbami na další centra ve (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5. L'etica moderna. Dalla Riforma a Nietzsche.Sergio Cremaschi - 2007 - Roma RM, Italia: Carocci.
  This book tells the story of modern ethics, namely the story of a discourse that, after the Renaissance, went through a methodological revolution giving birth to Grotius’s and Pufendorf’s new science of natural law, leaving room for two centuries of explorations of the possible developments and implications of this new paradigm, up to the crisis of the Eighties of the eighteenth century, a crisis that carried a kind of mitosis, the act of birth of both basic paradigms of the two (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   8 citations  
 6. Článek Fenomenologie pro Encyclopædia Britannica.Aleš Novák - 2019 - Teorie Vědy / Theory of Science 41 (1):111-131.
  Edmund Husserl obdržel v roce 1927 nabídku od Jamese Louise Garvina, britského editora Encyclopædia Britannica, ať napíše pro novou, tehdy čtrnáctou edici článek „Fenomenologie“. Garvin stanovil rozsah článku na 4000 slov a termín vydání na září roku 1929. Husserl pracoval na článku v časovém rozmezí mezi zářím a prosincem roku 1927, během kterého vyhotovil celkem čtyři verze. Husserl požádal o spolupráci na prvních třech verzích svého žáka Martina Heideggera, který toho času zastával profesorský stolec na univerzitě v Marburku. Heidegger strávil (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7.  72
  Člověk jako normativní tvor.Jaroslav Peregrin - 2012 - Teorie Vědy / Theory of Science 34 (1):3-23.
  Člověk se od jiných živočišných druhů odlišuje mnoha způsoby, k nejpodstatnějším z nichž patří rozum, jazyk a také schopnost řídit se pravidly. V tomto textu argumentuji, že je to především ta poslední schopnost, která je klíčová a bez které jsou ty další nepředstavitelné. Člověk je společenská bytost nejenom v tom smyslu, že žije ve společenstvích, ale i v tom, že tato společenství jsou strukturována složitým pletivem pravidel, která zásadním způsobem determinují modus vivendi lidí, kteří je tvoří, a v důsledku toho (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 8. Competența - participarea de calitate la îndemâna oricui.Ioan Vlașin - 2013 - Unirea.
  The competence is the second must important need for a person, after autonomy. The competence is an indicator for a social integration, for quality of participation in groups. The current definition of competence used in education is proposed from a III- stage of culture, but our definition is from V cultural stage (David Logan). In our work we compare the human condition with the light. We are in the same time individual person and also parts in a supra-individual systems. Between (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9. Király V. István - Death and History.István Király V. - 2016 - Budapesti Konyv Szemle (2):79-83.
  Recenzio Kiraly V. Istvan Death and History c. konyverol.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10. Hermeneutica Bibliothecaria - Antologie Philobiblon (V).Istvan Kiraly V., Carmen Crisan, Cristina Popa & Raluca Trifu (eds.) - 2011 - Cluj-Napoca, Romania: Editura Argonaut - Biblioteca Centrală Universitară" Lucian Blaga" din Cluj.
  Antologia revistei Philobiblon editata in 2011.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11. Constantin TONU: István KIRÁLY V., Death and History, Lambert Academic Publishing, Saarbrücken, ISBN: 978-3-659-80237-9, 172 pages, 2015.V. Istvan Kiraly & Constantin Tonu - 2016 - Metacritic Journal for Comparative Studies and Theory 2 (1).
  Review the Istvan Kiraly V.'s book: Death and History.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12. W.V. Quine, Immanuel Kant Lectures, translated and introduced by H.G. Callaway.H. G. Callaway & W. V. Quine (eds.) - 2003 - Frommann-Holzboog.
  This book is a translation of W.V. Quine's Kant Lectures, given as a series at Stanford University in 1980. It provide a short and useful summary of Quine's philosophy. There are four lectures altogether: I. Prolegomena: Mind and its Place in Nature; II. Endolegomena: From Ostension to Quantification; III. Endolegomena loipa: The forked animal; and IV. Epilegomena: What's It all About? The Kant Lectures have been published to date only in Italian and German translation. The present book is filled out (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13. HERMENEUTICA BIBLIOTHECARIA – Antologie Philobiblon – (V).V. István Király - 2011 - Cluj-Napoca, Romania: Editura Argonaut.
  CUPRINS CONTUR Re-Introducere sau: Dincolo de „teoria şi practica” informării şi documentării – Spre o hermeneutică posibilă şi necesară ......................................................... 11 Desfăşurătorul întâlnirilor Atelierului Hermeneutica Bibliohtecaria (Philobiblon) .................................................................................................... ......... 21 FOCUS Noul Program al revistei şi Politica ei Editorială: PHILOBIBLON – Transylvanian Journal of Multidisciplinary Research in Humanities .............. 29 Raluca TRIFU, István KIRÁLY V., Consideraţii filosofice, epistemologice şi scientometrice legate de sensurile ştiinţei şi profesiei bibliotecare – Pentru situarea proiectului unei cercetări ............................................................ 31 Valeria SALÁNKI, Cultura organizaţională şi comunicarea în (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14. Salomon Maimon's Essay on Transcendental Philosophy.Alistair Welchman, S. Maimon, Merten Reglitz, Henry Somers Hall & Nick Midgley - 2010 - London, UK: Continuum.
  Essay on Transcendental Philosophy presents the first English translation of Salomon Maimon's principal work, originally published in Berlin in 1790. In this book, Maimon seeks to further the revolution in philosophy wrought by Kant's Critique of Pure Reason by establishing a new foundation for transcendental philosophy in the idea of difference. Kant judged Maimon to be his most profound critic, and the Essay went on to have a decisive influence on the course of post-Kantian German Idealism. A more recent admirer (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15. Perception and the reach of phenomenal content.Tim Bayne - 2009 - Philosophical Quarterly 59 (236):385-404.
  The phenomenal character of perceptual experience involves the representation of colour, shape and motion. Does it also involve the representation of high-level categories? Is the recognition of a tomato as a tomato contained within perceptual phenomenality? Proponents of a conservative view of the reach of phenomenal content say ’No’, whereas those who take a liberal view of perceptual phenomenality say ’Yes’. I clarify the debate between conservatives and liberals, and argue in favour of the liberal view that high-level content can (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   146 citations  
 16. Typologizácia morálky a mravných subjektov v etike sociálnych dôsledkov.V. Gluchman - forthcoming - Filozofia.
  The analysis of moral subject in consequentialist ethics (as a kind of nonutilitaristic consequentialism) aims to show, that moral subject is of basie importance for it - regardeless to the fact, that its analysis focuses predominantly on action and its concequences. It is the moral subject, which enables the action and its consequences to be performed. So understanding the conditions of moral subjecťs action means understanding the moral subject itself. This understanding draws upon the typology of moral subjects that makes (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17. Zsuzsanna Mariann LENGYEL: New Ways for Understanding: Death and History – István KIRÁLY V.: Death and History. (Saarbrücken, Lambert Academic Publishing, 2015) 180 p.István Király V. - 2016 - Philobiblon - Transilvanian Journal of Multidisciplinary Research in Humanities 21 (1):123 - 131.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18. The Limits of Realism.Tim Button - 2013 - Oxford: Oxford University Press UK.
  Tim Button explores the relationship between words and world; between semantics and scepticism. -/- A certain kind of philosopher – the external realist – worries that appearances might be radically deceptive. For example, she allows that we might all be brains in vats, stimulated by an infernal machine. But anyone who entertains the possibility of radical deception must also entertain a further worry: that all of our thoughts are totally contentless. That worry is just incoherent. -/- We cannot, then, be (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   28 citations  
 19. Abstract Objects, Causal Efficacy, and Causal Exclusion.Tim Juvshik - 2018 - Erkenntnis 83 (4):805-827.
  objects are standardly taken to be causally inert, but this claim is rarely explicitly argued for. In the context of his platonism about musical works, in order for musical works to be audible, Julian Dodd argues that abstracta are causally efficacious in virtue of their concrete tokens participating in events. I attempt to provide a principled argument for the causal inertness of abstracta by first rejecting Dodd’s arguments from events, and then extending and generalizing the causal exclusion argument to the (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   13 citations  
 20.  37
  The Political Theology of Salomon Maimon.Yitzhak Y. Melamed - forthcoming - In Jason Yonover (ed.), Spinoza in Germany: Political and Religious Thought across the long nineteenth Century. Oxford University Press.
  The term ‘Political Theology’ was not coined in the twentieth century. I am not absolutely sure about who was the first to introduce the term. As we shall shortly see, Salomon Maimon (1753-1800) used the term as part of the title to one of the chapters of his 1792/3 Lebensgeschichte, and it is the primary aim of my chapter to explain his understanding of the term. The idea that views about the divine (‘theology’) – true or false – could have (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21. Hayek’s vicarious secularization of providential theology.Tim Christiaens - 2018 - Philosophy and Social Criticism 45 (1):71-95.
  Friedrich Hayek’s defense of neoliberal free market capitalism hinges on the distinction between economies and catallaxies. The former are orders instituted via planning, whereas the latter are spontaneous competitive orders resulting from human action without human design. I argue that this distinction is based on an incomplete semantic history of “economy.” By looking at the meaning of “oikonomia” in medieval providential theology as explained by Giorgio Agamben and Joseph Vogl, I argue how Hayek’s science of catallactics is itself a secularization (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 22. Brentano on Intentionality.Tim Crane - 2017 - In U. Kriegel (ed.), Routledge Handbook of Franz Brentano and the Brentano School. London, UK: Routledge. pp. 41-48.
  Brentano’s account of what he called intentionale Inexistenz — what we now call intentionality — is without question one of the most important parts of his philosophy, and one of the most influential ideas in late 19th-century philosophy. Here I will explain how this idea figures in Brentano’s central text, Psychology from an Empirical Standpoint (Brentano 1995a). I will then briefly explain how Brentano’s ideas about intentionality evolved after the first publication of this work in 1874, and how they were (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   4 citations  
 23.  45
  Digital Working Lives: Worker Autonomy and the Gig Economy.Tim Christiaens - 2022 - Rowman & Littlefield Publishers.
  Recent innovations in digital technologies are fundamentally transforming the world of work. A digital gig economy is emerging that threatens to displace traditional labour relations based on legally regulated labour contracts. Companies like Uber, Deliveroo, or Amazon Mechanical Turk rely increasingly on 'independent contractors' who earn piece-rate wages by completing tasks sent to them via their smartphones. This development understandably pushes workers to desire more autonomy, but what would workers' autonomy mean in the digital age? This book argues that the (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24.  85
  On the Correspondence between Nested Calculi and Semantic Systems for Intuitionistic Logics.Tim Lyon - 2021 - Journal of Logic and Computation 31 (1):213-265.
  This paper studies the relationship between labelled and nested calculi for propositional intuitionistic logic, first-order intuitionistic logic with non-constant domains and first-order intuitionistic logic with constant domains. It is shown that Fitting’s nested calculi naturally arise from their corresponding labelled calculi—for each of the aforementioned logics—via the elimination of structural rules in labelled derivations. The translational correspondence between the two types of systems is leveraged to show that the nested calculi inherit proof-theoretic properties from their associated labelled calculi, such as (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 25. The Phenomenology of Agency.Tim Bayne - 2008 - Philosophy Compass 3 (1):182-202.
  The phenomenology of agency has, until recently, been rather neglected, overlooked by both philosophers of action and philosophers of consciousness alike. Thankfully, all that has changed, and of late there has been an explosion of interest in what it is like to be an agent. 1 This burgeoning field crosses the traditional boundaries between disciplines: philosophers of psychopathology are speculating about the role that unusual experiences of agency might play in accounting for disorders of thought and action; cognitive scientists are (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   43 citations  
 26.  43
  Relevance and emotion.Tim Wharton, Constant Bonard, Daniel Dukes, David Sander & Steve Oswald - 2021 - Journal of Pragmatics 181.
  The ability to focus on relevant information is central to human cognition. It is therefore hardly unsurprising that the notion of relevance appears across a range of different dis- ciplines. As well as its central role in relevance-theoretic pragmatics, for example, rele- vance is also a core concept in the affective sciences, where there is consensus that for a particular object or event to elicit an emotional state, that object or event needs to be relevant to the person in whom (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 27. Tim’s Sexy Girl-Goddess and the Tale of the British Raisin.Bo C. Klintberg - 2008 - Philosophical Plays 1 (2):1-129.
  CATEGORY: Philosophy play; historical fiction; comedy; social criticism. -/- STORYLINE: Tim, a physics professor with a certain taste for young female university students, recently got a new appointment at a London university. But, as it turns out, he is still unsatisfied. Why? Is it because Rachael unexpectedly left him under strange circumstances? Or does it have to do with his sudden departure from another university? Or is it his research? When Tim meets Christianus for a brown-bag discussion on philosophy and (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28.  94
  Syntactic Interpolation for Tense Logics and Bi-Intuitionistic Logic via Nested Sequents.Tim Lyon, Alwen Tiu, Rajeev Gore & Ranald Clouston - 2020 - In Maribel Fernandez & Anca Muscholl (eds.), 28th EACSL Annual Conference on Computer Science Logic (CSL 2020). Dagstuhl, Germany: pp. 1-16.
  We provide a direct method for proving Craig interpolation for a range of modal and intuitionistic logics, including those containing a "converse" modality. We demonstrate this method for classical tense logic, its extensions with path axioms, and for bi-intuitionistic logic. These logics do not have straightforward formalisations in the traditional Gentzen-style sequent calculus, but have all been shown to have cut-free nested sequent calculi. The proof of the interpolation theorem uses these calculi and is purely syntactic, without resorting to embeddings, (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   4 citations  
 29. Refining Labelled Systems for Modal and Constructive Logics with Applications.Tim Lyon - 2021 - Dissertation, Technischen Universität Wien
  This thesis introduces the "method of structural refinement", which serves as a means of transforming the relational semantics of a modal and/or constructive logic into an 'economical' proof system by connecting two proof-theoretic paradigms: labelled and nested sequent calculi. The formalism of labelled sequents has been successful in that cut-free calculi in possession of desirable proof-theoretic properties can be automatically generated for large classes of logics. Despite these qualities, labelled systems make use of a complicated syntax that explicitly incorporates the (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 30. Information Warfare: A Response to Taddeo.Tim Stevens - 2013 - Philosophy and Technology 26 (2):221-225.
  Taddeo’s recent article, ‘Information Warfare: A Philosophical Perspective’ (Philos. Technol. 25:105–120, 2012) is a useful addition to the literature on information communications technologies (ICTs) and warfare. In this short response, I draw attention to two issues arising from the article. The first concerns the applicability of ‘information warfare’ terminology to current political and military discourse, on account of its relative lack of contemporary usage. The second engages with the political and ethical implications of treating ICT environments as a ‘domain’, with (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 31. Relativity and the Causal Efficacy of Abstract Objects.Tim Juvshik - 2020 - American Philosophical Quarterly 57 (3):269-282.
  Abstract objects are standardly taken to be causally inert, however principled arguments for this claim are rarely given. As a result, a number of recent authors have claimed that abstract objects are causally efficacious. These authors take abstracta to be temporally located in order to enter into causal relations but lack a spatial location. In this paper, I argue that such a position is untenable by showing first that causation requires its relata to have a temporal location, but second, that (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   9 citations  
 32. Franco 'Bifo' Berardi en de economische wetenschap als ideologie.Tim Christiaens & Massimiliano Simons - 2017 - de Uil van Minerva: Tijdschrift Voor Geschiedenis En Wijsbegeerte van de Cultuur 30 (1):44-68.
  Wij presenteren Berardi’s herwerking van de ideologiekritiek in drie stappen. Eerst schetsen wij de context waarin Berardi de ideologiekritiek herdenkt. Hij bouwt verder op de ontdekking van Deleuze en Guattari dat de taal van het kapitalisme niet de code, maar de axiomatiek is. De economische wetenschap biedt, volgens hen, mensen geen identiteit aan, maar bestaat uit een reeks commando’s die stromen van geld, arbeid, elektriciteit, enzovoort reguleert. Daaraan koppelt Berardi de observatie dat het hedendaagse kapitalisme vooral tekens verhandelt in plaats (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 33. The unity of consciousness and the split-brain syndrome.Tim Bayne - 2008 - Journal of Philosophy 105 (6):277-300.
  According to conventional wisdom, the split-brain syndrome puts paid to the thesis that consciousness is necessarily unified. The aim of this paper is to challenge that view. I argue both that disunity models of the split-brain are highly problematic, and that there is much to recommend a model of the split-brain—the switch model—according to which split-brain patients retain a fully unified consciousness at all times. Although the task of examining the unity of consciousness through the lens of the split-brain syndrome (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   30 citations  
 34. Is Perception a Propositional Attitude?Tim Crane - 2009 - Philosophical Quarterly 59 (236):452-469.
  It is widely agreed that perceptual experience is a form of intentionality, i.e., that it has representational content. Many philosophers take this to mean that like belief, experience has propositional content, that it can be true or false. I accept that perceptual experience has intentionality; but I dispute the claim that it has propositional content. This claim does not follow from the fact that experience is intentional, nor does it follow from the fact that experiences are accurate or inaccurate. I (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   129 citations  
 35. Function essentialism about artifacts.Tim Juvshik - forthcoming - Philosophical Studies (9):2943-2964.
  Much recent discussion has focused on the nature of artifacts, particularly on whether artifacts have essences. While the general consensus is that artifacts are at least intention-dependent, an equally common view is function essentialism about artifacts, the view that artifacts are essentially functional objects and that membership in an artifact kind is determined by a particular, shared function. This paper argues that function essentialism about artifacts is false. First, the two component conditions of function essentialism are given a clear and (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   6 citations  
 36. Critical Thinking Education and Debiasing.Tim Kenyon & Guillaume Beaulac - 2014 - Informal Logic 34 (4):341-363.
  There are empirical grounds to doubt the effectiveness of a common and intuitive approach to teaching debiasing strategies in critical thinking courses. We summarize some of the grounds before suggesting a broader taxonomy of debiasing strategies. This four-level taxonomy enables a useful diagnosis of biasing factors and situations, and illuminates more strategies for more effective bias mitigation located in the shaping of situational factors and reasoning infrastructure—sometimes called “nudges” in the literature. The question, we contend, then becomes how best to (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   23 citations  
 37. There is No Question of Physicalism.Tim Crane & D. H. Mellor - 1990 - Mind 99 (394):185-206.
  Many philosophers are impressed by the progress achieved by physical sciences. This has had an especially deep effect on their ontological views: it has made many of them physicalists. Physicalists believe that everything is physical: more precisely, that all entities, properties, relations, and facts are those which are studied by physics or other physical sciences. They may not all agree with the spirit of Rutherford's quoted remark that 'there is physics; and there is stamp-collecting',' but they all grant physical science (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   175 citations  
 38. The Nonconceptual Content of Experience.Tim Crane - 1992 - In The Contents of Experience. Cambridge: Cambridge University Press. pp. 136-57.
  Some have claimed that people with very different beliefs literally see the world differently. Thus Thomas Kuhn: ‘what a man sees depends both upon what he looks at and also upon what his previous visual—conceptual experience has taught him to see’ (Kuhn 1970, p. ll3). This view — call it ‘Perceptual Relativism’ — entails that a scientist and a child may look at a cathode ray tube and, in a sense, the first will see it while the second won’t. The (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   178 citations  
 39. Automating Agential Reasoning: Proof-Calculi and Syntactic Decidability for STIT Logics.Tim Lyon & Kees van Berkel - 2019 - In M. Baldoni, M. Dastani, B. Liao, Y. Sakurai & R. Zalila Wenkstern (eds.), PRIMA 2019: Principles and Practice of Multi-Agent Systems. 93413 Cham, Germany: Springer. pp. 202-218.
  This work provides proof-search algorithms and automated counter-model extraction for a class of STIT logics. With this, we answer an open problem concerning syntactic decision procedures and cut-free calculi for STIT logics. A new class of cut-free complete labelled sequent calculi G3LdmL^m_n, for multi-agent STIT with at most n-many choices, is introduced. We refine the calculi G3LdmL^m_n through the use of propagation rules and demonstrate the admissibility of their structural rules, resulting in auxiliary calculi Ldm^m_nL. In the single-agent case, we (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 40. Performing agency theory and the neoliberalization of the state.Tim Christiaens - 2020 - Critical Sociology 46 (3):393-411.
  According to Streeck and Vogl, the neoliberalization of the state has been the result of political-economic developments that render the state dependent on financial markets. However, they do not explain the discursive shifts that would have been required for demoting the state to the role of an agent to bondholders. I propose to explain this shift via the performative effect of neoliberal agency theory. In 1976, Michael Jensen and William Meckling claimed that corporate managers are agents to shareholding principals, which (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 41.  51
  Hyperloops do not threaten the notion of an effective procedure.Tim Button - 2009 - Lecture Notes in Computer Science 5635:68-78.
  This paper develops my (BJPS 2009) criticisms of the philosophical significance of a certain sort of infinitary computational process, a hyperloop. I start by considering whether hyperloops suggest that "effectively computable" is vague (in some sense). I then consider and criticise two arguments by Hogarth, who maintains that hyperloops undermine the very idea of effective computability. I conclude that hyperloops, on their own, cannot threaten the notion of an effective procedure.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42. Is There a Perceptual Relation?Tim Crane - 2006 - In Tamar Szabó Gendler & John Hawthorne (eds.), Perceptual Experiences. Oxford, UK: Oxford University Press. pp. 126-146.
  P.F. Strawson argued that ‘mature sensible experience (in general) presents itself as … an immediate consciousness of the existence of things outside us’ (1979: 97). He began his defence of this very natural idea by asking how someone might typically give a description of their current visual experience, and offered this example of such a description: ‘I see the red light of the setting sun filtering through the black and thickly clustered branches of the elms; I see the dappled deer (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   103 citations  
 43. Summary of "Elements of Mind" and Replies to Critics.Tim Crane - 2004 - Croatian Journal of Philosophy 4 (11):223-240.
  Elements of Mind (EM) has two themes, one major and one minor. The major theme is intentionality, the mind’s direction upon its objects; the other is the mind–body problem. I treat these themes separately: chapters 1, and 3–5 are concerned with intentionality, while chapter 2 is about the mind–body problem. In this summary I will first describe my view of the mind–body problem, and then describe the book’s main theme. Like many philosophers, I see the mind–body problem as containing two (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   136 citations  
 44. In defence of genethical parity.Tim Bayne - 2010 - In David Archard & David Benatar (eds.), Procreation and Parenthood: The Ethics of Bearing and Rearing Children. Oxford University Press.
  Can a person be harmed or wronged by being brought into existence? Can a person be benefited by being brought into existence? Following David Heyd, I refer to these questions as “genethical questions”. This chapter examines three broad approaches to genethics: the no-faults model, the dual-benchmark model, and the parity model. The no-faults model holds that coming into existence is not properly subject to moral evaluation, at least so far as the interests of the person that is to be brought (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   5 citations  
 45. On Deriving Nested Calculi for Intuitionistic Logics from Semantic Systems.Tim Lyon - 2020 - In Sergei Artemov & Anil Nerode (eds.), Logical Foundations of Computer Science. Cham: pp. 177-194.
  This paper shows how to derive nested calculi from labelled calculi for propositional intuitionistic logic and first-order intuitionistic logic with constant domains, thus connecting the general results for labelled calculi with the more refined formalism of nested sequents. The extraction of nested calculi from labelled calculi obtains via considerations pertaining to the elimination of structural rules in labelled derivations. Each aspect of the extraction process is motivated and detailed, showing that each nested calculus inherits favorable proof-theoretic properties from its associated (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 46.  45
  Scepticism about Epistemic Blame.Tim Smartt - forthcoming - Philosophical Studies:1-20.
  I advocate scepticism about epistemic blame; the view that we have good reason to think there is no distinctively epistemic form of blame. Epistemologists often find it useful to draw a distinction between blameless and blameworthy norm violation. In recent years, this has led several writers to develop theories of 'epistemic blame.' I present two challenges against the very idea of epistemic blame. First, everything that is supposedly done by epistemic blame is done by epistemic evaluation, at least according to (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47. Against Cumulative Type Theory.Tim Button & Robert Trueman - 2022 - Review of Symbolic Logic 15 (4):907-49.
  Standard Type Theory, STT, tells us that b^n(a^m) is well-formed iff n=m+1. However, Linnebo and Rayo have advocated the use of Cumulative Type Theory, CTT, has more relaxed type-restrictions: according to CTT, b^β(a^α) is well-formed iff β > α. In this paper, we set ourselves against CTT. We begin our case by arguing against Linnebo and Rayo’s claim that CTT sheds new philosophical light on set theory. We then argue that, while CTT ’s type-restrictions are unjustifiable, the type-restrictions imposed by (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   6 citations  
 48. Intentionality as the mark of the mental.Tim Crane - 1998 - In Royal Institute of Philosophy Supplement. Cambridge University Press. pp. 229-251.
  ‘It is of the very nature of consciousness to be intentional’ said Jean-Paul Sartre, ‘and a consciousness that ceases to be a consciousness of something would ipso facto cease to exist’.1 Sartre here endorses the central doctrine of Husserl’s phenomenology, itself inspired by a famous idea of Brentano’s: that intentionality, the mind’s ‘direction upon its objects’, is what is distinctive of mental phenomena. Brentano’s originality does not lie in pointing out the existence of intentionality, or in inventing the terminology, which (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   85 citations  
 49.  76
  Precarity as a Mode of Being-in-the-World in Michel Houellebecq’s Possibilité d’une Île.Tim Christiaens - 2022 - Modern and Contemporary France 1 (Published online):1-16.
  Michel Houellebecq’s Anéantir has received mixed reviews. Houellebecq’s focus on loving intimacy and care for the elderly within the nuclear family allegedly showcases his transformation from an embittered critic of the capitalist status quo to an apolitical novelist interested in the private sphere. I argue that this criticism overlooks Houellebecq’s concerns about old age and love in his earlier novels and how they relate to his social critique. Particularly Houellebecq’s Possibilité d’une île presents a critique of lonely precarity as the (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50. Conscious states and conscious creatures: Explanation in the scientific study of consciousness.Tim Bayne - 2007 - Philosophical Perspectives 21 (1):1–22.
  Explanation does not exist in a metaphysical vacuum. Conceptions of the structure of a phenomenon play an important role in guiding attempts to explain it, and erroneous conceptions of a phenomenon may direct investigation in misleading directions. I believe that there is a case to be made for thinking that much work on the neural underpinnings of consciousness—what is often called the neural correlates of consciousness—is driven by an erroneous conception of the structure of consciousness. The aim of this paper (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   24 citations  
1 — 50 / 1000