Results for 'Tuan Hoa Le'

990 found
Order:
 1. The 80-year development of Vietnam mathematical research: Preliminary insights from the SciMath database on mathematicians, their works and their networks.Bao Chau Ngo, Quan Hoang Vuong, Viet Phuong La, Tuan Hoa Le, Minh Ha Le, Thi Thuy Giang Trinh, Hung Hiep Pham, Thanh Huyen T. Nguyen, Thanh-Dung Nguyen, Thi Linh Nguyen, Trung Tran, Minh Hoang Nguyen & Manh Toan Ho - manuscript
  Starting with the first international publication of Le Van Thiem (Lê Văn Thiêm) in 1947, modern mathematics in Vietnam is a longstanding research field. However, what is known about its development usually comes from discrete essays such as anecdotes or interviews of renowned mathematicians. We introduce SciMath—a database on publications of Vietnamese mathematicians. To ensure this database covers as many publications as possible, data entries are manually collected from scientists’ publication records, journals’ websites, universities, and research institutions. Collected data went (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2.  34
  Áp dụng mô hình GARCH dự báo ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 đến Thị trường chứng khoán Việt Nam.Lê Văn Tuấn & Phùng Duy Quang - 2020 - Tạp Chí Công Thương 20 (8):93-98.
  Bài viết sử dụng mô hình GARCH để mô hình hóa và thực hiện dự báo cho chỉ số VNIndex.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  76
  Chống Đôla hóa: Bài học kinh nghiệm nào cho Việt Nam?Trần Văn Hùng & Lê Thị Mai Hương - 2014 - Tạp Chí Tài Chính.
  Tỷ lệ "đô la hóa" ở Việt Nam -/- Ở Việt Nam, đồng ngoại tệ chưa được công nhận chính thức trong giao dịch, nên vấn đề "đô la hóa" vẫn đang được Nhà nước kiểm soát. Tuy nhiên, trong xu thế hội nhập kinh tế thế giới đòi hỏi nền kinh tế Việt Nam phải hội nhập với tốc độ nhanh hơn, mức độ lớn hơn. Mặt trái mà chúng ta đang phải đối mặt là xử lý các nguồn (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4. PROTECTIVE BEHAVIOR AGAINST COVID-19 AMONG VIETNAMESE PEOPLE IN THE SOCIAL DISTANCING CAMPAIGN: A CROSS-SECTIONAL STUDY.Tu Phung Tran, Vu Dinh Phi Le & Thanh Hoa Diep - 2022 - DALAT UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE 12 (1):20-38.
  In the global fight against the rapid spread of COVID-19, a variety of unprecedented preventive measures have been implemented across the globe, as well as in Vietnam. How Vietnamese people respond to threats to their health and life remains unclear. For this reason, the current study aims to examine Vietnamese people’s protective behavior and its factors. Based on 1,798 online survey respondents’ data collected on the last three days of the nationwide social distancing campaign in mid-April, it is found that (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  84
  How does the knowledge accumulation process affect Vietnamese entrepreneurs’ success likelihood?Minh-Hoang Nguyen, Quang-Loc Nguyen, Phuong-Loan Nguyen, Tam-Tri Le, Xuan-Tuan Phi & Quan-Hoang Vuong - manuscript
  The nationwide economic reform in 1986 transformed Vietnam from a centrally planned economy to a socialist-oriented market economy. Entrepreneurs and entrepreneurial spirits within the populace are suggested to fuel the structural changes. Despite the importance of entrepreneurship in Vietnam’s economy, studies in Vietnam mainly pay attention to the practical aspects of entrepreneurial activities and neglect the cognitive and theoretical aspects of entrepreneurship. Thus, the current study employs the information-processing perspective of the Mindsponge Theory to explore how entrepreneurs’ knowledge accumulation can (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. Survey on Vietnamese teachers’ perspectives and perceived support during COVID-19.Cam-Tu Vu, Anh-Duc Hoang, Van-Quan Than, Manh-Tuan Nguyen, Viet-Hung Dinh, Quynh-Anh Thi Le, Thu-Trang Thi Le, Hiep-Hung Pham & Yen-Chi Nguyen - forthcoming - Data in Brief.
  The COVID-19 pandemic has caused unprecedented damage to the educational system worldwide. Besides the measurable economic impacts in the short-term and long-term, there is intangible destruction within educational institutions. In particular, teachers – the most critical intellectual resources of any schools – have to face various types of financial, physical, and mental struggles due to COVID-19. To capture the current context of more than one million Vietnamese teachers during COVID-19, we distributed an e- survey to more than 2,500 randomly selected (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7. Dataset of Vietnamese teachers’ perspectives and perceived support during the COVID-19 pandemic.Cam-Tu Vu, Anh-Duc Hoang, Van-Quan Than, Manh-Tuan Nguyen, Viet-Hung Dinh, Quynh-Anh Thi Le, Thu-Trang Thi Le, Hiep-Hung Pham & Yen-Chi Nguyen - manuscript
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8. Niềm vui cuối tuần với LSE Impact.Nguyễn Phúc Khánh Linh - 2020 - EASE SciComm 2020 (2):1-4.
  Giống như người trồng cây, người làm nghiên cứu cố gắng gieo trồng, chăm sóc. Rõ ràng, thái độ và sự chuẩn bị góp phần quan trọng nuôi dưỡng nỗ lực. Nhưng hoa thơm trái đẹp thì còn phải chờ mong thời tiết hòa thuận nữa.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9.  54
  ỨNG DỤNG MÔ HÌNH ARCH VÀ GARCH DỰ BÁO LỢI SUẤT CỔ PHIẾU VNM.Trịnh Thị Huyền Trang & Lê Thị Thu Thảo - 2021 - Journal of Science and Technology 30 (6):79-85.
  Dựa trên dữ liệu thu thập là giá đóng cửa của cổ phiếu Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (VNM) theo ngày, từ ngày 31/8/2016 đến ngày 14/9/2020, bao gồm 989 quan sát được sử dụng đo lường sự biến động của giá cổ phiếu và lợi suất ngày. Từ đó sử dụng mô hình ARCH-GARCH để dự báo lợi suất của cổ phiếu VNM. Chuỗi lợi suất theo ngày của VNM tuân theo quy luật phân phối chuẩn và (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10.  43
  Chuyển động, khoảng lặng và sự xuất hiện của ý thức: tác động qua lại với môi trường.Nguyễn Minh Hoàng - manuscript
  Trong một số mới xuất bản của PNAS (Viện hàn lâm khoa học Hoa Kỳ), các nhà nghiên cứu thuộc Florida Atlantic University đã công bố một nghiên cứu công phu, phát hiện thời điểm trỗi dậy của “cái biết có ý thức” (conscious awareness), một ý niệm rất quan trọng đối với quá trình nhận thức và phát triển ý thức của con người. Một ý nghĩa rất sâu sắc của kết quả nghiên cứu này có liên quan tới (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11. Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện chế độ sở hữu trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam.Võ Đại Lược - 2021 - Tạp Chí Mặt Trận 2021 (8):1-7.
  (Mặt trận) - Chế độ sở hữu trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam trước hết phải tuân theo các nguyên tắc của nền kinh tế thị trường hiện đại. Trong các nguyên tắc của nền kinh tế thị trường hiện đại, nguyên tắc sở hữu tư nhân là nền tảng của nền kinh tế thị trường - là nguyên tắc quan trọng. Xa rời nguyên tắc này, dù chúng ta cố gắng xây (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12.  89
  Collected Papers (on Neutrosophic Theory and Applications), Volume VII.Florentin Smarandache - 2022 - Miami, FL, USA: Global Knowledge.
  This seventh volume of Collected Papers includes 70 papers comprising 974 pages on (theoretic and applied) neutrosophics, written between 2013-2021 by the author alone or in collaboration with the following 122 co-authors from 22 countries: Mohamed Abdel-Basset, Abdel-Nasser Hussian, C. Alexander, Mumtaz Ali, Yaman Akbulut, Amir Abdullah, Amira S. Ashour, Assia Bakali, Kousik Bhattacharya, Kainat Bibi, R. N. Boyd, Ümit Budak, Lulu Cai, Cenap Özel, Chang Su Kim, Victor Christianto, Chunlai Du, Chunxin Bo, Rituparna Chutia, Cu Nguyen Giap, Dao The (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13.  96
  Collected Papers (on Physics, Artificial Intelligence, Health Issues, Decision Making, Economics, Statistics), Volume XI.Florentin Smarandache - 2022 - Miami, FL, USA: Global Knowledge.
  This eleventh volume of Collected Papers includes 90 papers comprising 988 pages on Physics, Artificial Intelligence, Health Issues, Decision Making, Economics, Statistics, written between 2001-2022 by the author alone or in collaboration with the following 84 co-authors (alphabetically ordered) from 19 countries: Abhijit Saha, Abu Sufian, Jack Allen, Shahbaz Ali, Ali Safaa Sadiq, Aliya Fahmi, Atiqa Fakhar, Atiqa Firdous, Sukanto Bhattacharya, Robert N. Boyd, Victor Chang, Victor Christianto, V. Christy, Dao The Son, Debjit Dutta, Azeddine Elhassouny, Fazal Ghani, Fazli Amin, (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14.  44
  Ra chợ, bán hàng đi. Sẽ hiểu ngay thôi.Vương Quân Hoàng - 2023 - Mekong Asean.
  Mọi sự đầu tư lớn lao, mọi suy nghĩ nhân văn, mọi hành động hướng thượng, rốt cục vẫn cần tới nền tảng kinh tế. Thật không may (hoặc là may), các giao dịch tạo ra giá trị kinh tế cuối cùng vẫn chỉ có thể hiện thực hóa trên thị trường. Thị trường, tên gọi hay của cái chợ, là nơi những kẻ bán lẻ vĩ đại như Amazon đang kiểm soát. Nơi 30-70% giá trị giao dịch bị cắt (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15.  49
  Chữ “phương tiện” ông Biden bàn luận ở Hà Nội.Việt Phương Lã - manuscript
  Ngày 10-9-2023, trong chuyến đi thăm Việt Nam của Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden, những tuyên bố và cam kết mạnh của ông về công cuộc chống tác động nguy hại của khủng hoảng khí hậu do Trái Đất nóng lên trở thành trọng tâm. Ông Biden phát biểu rằng nếu có mối đe dọa tồn vong nào với nhân loại mà nguy hiểm hơn cả chiếnh tranh hạt nhân, thì đó là Trái Đất nóng lên 1,5⁰C trong vòng (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16.  34
  Đốm sáng.Vương Quân Hoàng - 2016 - Tạp Chí Tia Sáng.
  Bây giờ ở Hà Nội lại có nhiều quán nước vối, nấu cả nụ lẫn lá. Thế là, thức uống ngàn đời của người Việt mà cách đây gần một trăm năm cụ Nguyễn Công Tiễu, một nhà khoa học hàng đầu về lĩnh vực nông nghiệp, đã có một công trình về giá trị dinh dưỡng của nó sau một hồi thời thế xoay vần đã quay trở lại, bình thường như lẽ sống, sự sống. Nước vối khiêm nhường, (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17. Les théories méréologiques du faisceau.Baptiste Le Bihan - 2022 - In Dominique Berlioz, Filipe Drapeau Contim & François Loth (eds.), Métaphysique et ontologie. Paris: Vrin. pp. 211-224.
  « Pourquoi les choses tiennent-elles ensemble ? » (Traité d'ontologie, 2009, p. 237). Cette citation me sert de départ à une réflexion sur la nature des relations liantes souvent appelées relations de comprésence à la suite de Russell, ces bundling relations qui nouent les propriétés ensembles pour constituer les objets ordinaires (tables, chaises, individus biologiques) selon la théorie du faisceau. De même que Frédéric Nef, je suis séduit par les nombreuses vertus philosophiques de ces relations liantes. Ma contribution ne portera (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 18. Contre les défenses du présentisme par le sens commun.Baptiste Le Bihan - 2018 - Igitur 9 (1):1-24.
  According to presentism, only the present exists. The view is in a bad dialectical situation since it has to face several objections based on physics and a priori arguments. The view remains nonetheless popular because it is, allegedly, more intuitive than alternative views, namely eternalism (past, present and future entities exist) and no-futurism (only past and present entities exist). In the essay, I shall not discuss whether intuitivity is an accurate criterion for ontological enquiry. I will rather argue that any (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 19. Les propriétés du vide et de l’espace-temps.Baptiste Le Bihan - 2016 - Philosophiques 43 (1):49-66.
  Les propriétés matérielles sont généralement appréhendées comme les propriétés d’une substance matérielle : cette chemise possède la propriété d’être bleue, cette chaussure la propriété d’être en bon état. Pourtant, on peut trouver plusieurs raisons de douter que les propriétés soient nécessairement les propriétés d’une substance matérielle, à la fois en métaphysique avec la théorie du faisceau, et en physique contemporaine à travers les notions d’énergie du vide et de champ. Or, si les propriétés ne sont pas les propriétés de substances (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20. Bản hòa tấu dữ liệu xã hội.Vuong Quan-Hoang, La Viet-Phuong, Tran Trung, Nguyen Minh-Hoang & Ho Manh-Toan - 2021 - Hà Nội: Nhà xuất bản khoa học xã hội.
  Chương trình bayesvl được thiết kế với định hướng sư phạm, hỗ trợ các nhà nghiên cứu ngành khoa học xã hội và nhân văn sử dụng mô hình lưới Bayesian, mô phỏng MCMC, hình ảnh hóa các thông số kĩ thuật và phân tích dữ liệu xã hội. bayesvl được phát hành chính thức trên hệ thống thư viện chuẩn của R là Comprehensive R Archive Network (CRAN) vào tháng 5 năm 2019.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21. L’éternité sans le temps.Baptiste Le Bihan - 2018 - Revue Philosophique De Louvain 116 (3):441-462.
  L'éternalisme implique une forme exotique d'éternité : toute entité, aussi éphémère soit-elle et quelle que soit sa localisation dans le temps, existe relativement à toute autre localisation temporelle. Cet essai vise, premièrement, à défendre l'éternalisme en exhibant les difficultés rédhibitoires du présentisme et du non-futurisme, et deuxièmement à examiner de quelle manière l'éternalisme pourrait être amendé à l'aune d'une affirmation que l'on trouve sous la plume de certains physiciens, à savoir que, fondamentalement, le temps n'existe pas. La disparition du temps (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 22. L'espace et le temps existent-ils ? Le mystère de la gravité quantique.Baptiste Le Bihan - 2018 - Implications Philosophiques 1.
  La physique contemporaine pourrait bien nous livrer un enseignement incroyable, à savoir que l'espace et le temps n'existent pas fondamentalement. Je présenterai succinctement les ontologies suggérées par les deux principaux programmes de recherche en gravité quantique : la théorie des cordes et la gravité quantique à boucles. Je soutiendrai ensuite qu'il est fructueux de prendre les différentes conceptions ontologiques de la conscience en philosophie de l'esprit en modèles pour la construction de solutions au problème de l'émergence de l'espace-temps.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 23. Tiến hóa.Bạch Ngọc Chiến & Vương Quân Hoàng - 2015 - In Bằng chứng cuộc sống: Suy ngẫm về phát triển bền vững Việt Nam. Hà Nội, Việt Nam: Nxb Chính trị Quốc gia. pp. 181-238.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24.  57
  Bông hoa súng trong tranh hiện ra đời thực.Hồ Điệp Trang Sinh - 2023 - Bói Cá 2.
  Vậy thì người vẽ đã đưa hoa súng vào bức tranh, hay là hoa từ trong tranh mọc ra trên bể cá?!
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25. "Le dialogue entre science et foi à l’épreuve de l’observation et de l’expérimentation".Philippe Gagnon & Étienne Le Coärer - 2020 - In Michel Mazoyer & Paul Mirault (eds.), Claude Tresmontant. Pour un réalisme intégral (1925-1997) « La Vérité ne fait pas violence », in series « Cahiers Disputatio » no 6. Paris: pp. 73-84.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26.  66
  Thảm họa môi trường: Hậu quả của hành động bảo vệ môi trường sai lầm.Viet-Phuong La & Minh-Hoang Nguyen - manuscript
  Môi trường tự nhiên của trái đất đang phải đối mặt với nhiều thách thức và nguy cơ do hành động con người gây ra. Trong một số trường hợp, các nỗ lực bảo vệ môi trường có thể không chỉ không đem lại lợi ích cho môi trường mà còn gây ra những thảm hoạ nghiêm trọng. Bài luận này sẽ điểm qua một số ví dụ cụ thể về thảm họa môi trường đã xảy ra trong quá khứ (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27. Le néo-républicanisme. État des lieux et présentation du dossier.Alice Le Goff & Dave Anctil - 2009 - Les ateliers de l'éthique/The Ethics Forum 4 (2):16-24.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28. Phân tích hiệu ứng bất cân xứng của tin tức trên thị trường chứng khoán Việt Nam.A. N. H. PHẠM TUẤN - 2021 - Industry and Trade Magazine 2021:1-9.
  Bài nghiên cứu kiểm tra hiệu ứng bất cân xứng của đòn bẩy tài chính trên thị trường tài chính cận biên của Việt Nam. Thông qua việc áp dụng mô hình kinh tế lượng EGARCH và TARCH, bài nghiên cứu đã xác nhận sự tồn tại của hiệu ứng bất cân xứng của tin tức đến mức độ rủi ro trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Cụ thể, tin tức tiêu cực có tác động mạnh hơn so với (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29. Study of depression, anxiety, and social media addiction among undergraduate students.Tuan Hai Nguyen, Kuan-Han Lin, Ferry Fadzlul Rahman, Jenho-Peter Ou & Wing-Keung Wong - 2020 - Journal of Management Information and Decision Sciences 23 (4):257-276.
  This paper studies the connection between social media addiction and mental disorder from the existing investigation among undergraduate students. A comprehensive document search was conducted by using six electronic databases, including PubMed, Scopus, ScienceDirect, Web of Science, JSTOR, ProQuest Education to identify articles published before November 21st, 2019. All collected papers focused on studying social media addiction and psychosis. Two reviewers individualistically evaluated the quality of the study by using the Joanna Briggs Institute’s approach. Five articles were filtered out through (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30. The Gay Science, Interview with Michel Foucault by Jean Le Bitoux.Michel Foucault, Jean Le Bitoux, Nicolae Morar & Daniel W. Smith - 2011 - Critical Inquiry 37 (3):385-403.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   4 citations  
 31.  48
  Văn hóa kinh doanh và tác động tiêu cực đến môi trường có thể cản trở việc niêm yết cổ phiếu của doanh nghiệp.Nguyễn Minh Hoàng - 2023 - Tạp Chí Kinh Tế Và Dự Báo.
  Một đại gia hàng đầu thế giới trong ngành kinh doanh giết mổ gia súc, chế biến thịt có xuất xứ Brazil là JBS SA đang chịu áp lực lớn từ các nhóm hoạt động môi trường toàn cầu. JBS đang làm hồ sơ niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán New York (NYSE), với hy vọng sẽ có thể bắt đầu niêm yết vào cuối năm 2023. Tuy vậy, họ bị tố cáo đã gây tác động (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32.  98
  Bàn về “vũ khí hóa” nghị sự chống khủng hoảng khí hậu và sinh thái: Rủi ro, thực tế và hậu quả.Vương Quân Hoàng, Lã Việt Phương & Nguyễn Minh Hoàng - 2023 - Tạp Chí Kinh Tế Và Dự Báo.
  Trong những năm gần đây, tính cấp thiết và tầm quan trọng của việc giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu ngày càng gia tăng, từ một vấn đề thuần túy về môi trường, nó đã trở thành một thách thức chính trị - xã hội phức tạp. Thậm chí, một số nhà nghiên cứu cho rằng tác động của biến đổi khí hậu toàn cầu đối với an ninh quốc tế có thể mang tính lịch sử, thách thức (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 33. To Measure the Degrees of the Autonomy in Vietnam.Nguyen Anh Tuan, Tuan Nguyen Minh, Nhung Chu Thi Hong & Nguyen Thi Bich Ngoc - 2021 - Journal of the International Academy for Case Studies 27 (S4):1-14.
  Through analyzing policy and regulatory documents as well as in-depth interviews with experts, this study aims to address two research purposes. First, inspired by Europe's institutional autonomy scorecard, this study aims to introduce a similar one that appropriates to the Vietnam’s context. Vietnam's scorecard also has four dimensions as like the European one, these are: academic, organizational, staffing and financial. Nevertheless, the differences include: (i) the selection of specific indicators corresponding to each dimension of the scorecard; and (ii) the scoring (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34.  46
  Nhà văn hóa trong đời sống nông thôn Việt Nam - qua việc nghiên cứu, khảo sát về các hoạt động của nhà văn hóa Hương Xạ - xã Hương Xạ - huyện Hạ Hòa - tỉnh Phú Thọ.Nguyễn Thị Thúy Ngân - 2016 - Dissertation, Đại Học Quốc Gia Hà Nội
  Nhà văn hóa trong đời sống nông thôn Việt Nam - qua việc nghiên cứu, khảo sát về các hoạt động của nhà văn hóa Hương Xạ - xã Hương Xạ - huyện Hạ Hòa - tỉnh Phú Thọ -/- Nguyễn Thị Thúy Ngân -/- Luận văn tốt nghiệp năm 2016, ngành KHXH-NV.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35.  82
  Các thách thức trong quá trình chuyển đổi từ xe nhiên liệu hóa thạch sang xe điện cho mục tiêu phát triển bền vững.Lã Việt Phương & Nguyễn Minh Hoàng - 2023 - Tạp Chí Kinh Tế Và Dự Báo.
  Quá trình chuyển đổi từ phương tiện chạy bằng nhiên liệu hóa thạch (xăng, dầu) sang phương tiện chạy bằng điện (EV) đại diện cho một thời kỳ mới, rất quan trọng trong lịch sử vận tải. Vào lúc này, khi thế giới vật lộn với những thách thức về biến đổi khí hậu, ô nhiễm không khí và trữ lượng nhiên liệu hóa thạch ngày càng cạn kiệt, việc chuyển đổi sang xe điện được coi là một bước quan (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 36.  53
  Có thể giúp minh họa truyện bằng tranh của AI không?Ngài Bói Cá - 2023 - Ai Drawings.
  Tiết trời oi nồng cuối tháng 7. Chờ tắt nắng. Chờ thời tiết mát hơn. Vậy thử xem AI sau suốt vài tháng cãi cọ, có công năng đủ để giúp làm cho việc viết lách (cho xuất bản) được sinh động hơn hay không.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37.  45
  Nới giới hạn sử dụng hóa chất emamectin trong nuôi trồng cá hồi: Thỏa thuận trong bóng tối và sự bày biện lóng ngóng.Scot Salmon - manuscript
  Trong thảo luận ngắn này, xin giới thiệu lại một bài điều tra tổng hợp về trường hợp cơ quan quản lý Scotland đã thống nhất với ý kiến của các đại diện công nghiệp nuôi trồng-chế biến cá hồi nhằm nới lỏng kiểm soát hóa chất diệt ký sinh, vốn được biết là độc hại (gọi chung là pesticide), có tên emamectin. Cụ thể các giới hạn sử dụng được nới lỏng để tăng 23 lần, sau các “thương thảo (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38. Chuyển đổi từ xe nhiên liệu hóa thạch sang xe điện trên Hành trình bền vững.Lã Việt Phương & Nguyễn Minh Hoàng - manuscript
  Quá trình chuyển đổi từ phương tiện chạy bằng nhiên liệu hóa thạch (xăng, dầu) sang phương tiện chạy bằng điện (EV) đại diện cho một thời kỳ mới, rất quan trọng trong lịch sử vận tải. Vào lúc này, khi thế giới vật lộn với những thách thức về biến đổi khí hậu, ô nhiễm không khí và trữ lượng nhiên liệu hóa thạch ngày càng cạn kiệt, việc chuyển đổi sang xe điện được coi là một bước quan (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39.  47
  Kẽ hở chứng nhận trung hòa carbon tại Úc.Nguyễn Thị Quỳnh Yến - manuscript
  Chứng nhận trung hòa carbon thường được các chính phủ trao cho các doanh nghiệp và tổ chức đã đạt được trạng thái trung hòa carbon một cách đáng tin cậy. Vì thế, những doanh nghiệp và tổ chức đạt được chứng nhận được ghi nhận là có tham gia vào nỗ lực chung để giảm bớt tác động tiêu cực của con người đối với môi trường. Một số doanh nghiệp đã cố gắng có được chứng nhận này và (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40.  92
  Thách thức của quá trình thiết lập tiêu chuẩn hàng hóa và mậu dịch trên thị trường carbon tự nguyện.Lã Việt Phương & Nguyễn Minh Hoàng - manuscript
  Thị trường carbon toàn cầu đã trở thành một yếu tố quan trọng trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu, cung cấp cơ hội cho các chính phủ, doanh nghiệp và tổ chức giảm lượng khí thải khí nhà kính. Tuy nhiên, với sự gia tăng về tầm quan trọng của thị trường carbon, sự phức tạp trong quản lý nó cũng tăng lên. Một trong những thách thức lớn mà thị trường carbon phải đối mặt là sự tồn (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41. Minh bạch hóa quá trình thu hồi các ẩn phẩm học thuật.Viet-Anh Phu Duong - manuscript
  Vốn là một cơ sở dữ liệu thư mục uy tín hàng đầu của nhà xuất bản Elsevier, Scopus là kho dữ liệu lớn nhất, chỉ mục các bài báo của những nhà nghiên cứu, thủ thư và các tổ chức học thuật trên khắp thế giới. Để đảm bảo tính tin cậy học thuật, mọi ấn phẩm được chỉ mục trên Scopus đều phải trải qua một quá trình bình duyệt trước khi công bố. Ngoài ra, Scopus còn thường (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42.  77
  Thách thức công nghệ trong thực thi mục tiêu trung hòa các-bon của Trung Quốc nhìn từ ngành thép và xi-măng.Dương T. M. Phượng & Nguyễn Phương Tri - 2023 - Bio2 Ebl.
  Trung Quốc là nền kinh tế lớn hàng đầu thế giới, vận hành với hiệu suất cao để đáp ứng nhu cầu sinh kế của hơn 1,4 tỷ người dân, và cung cấp một lượng hàng hóa công nghệ, tiêu dùng và cả nông phẩm tới thế giới. Hệ quả tất yếu của quá trình tăng trưởng liên tục hơn 4 thập niên là việc sử dụng tài nguyên, và trong quá trình sản xuất, chế tạo, chế biến cũng sản (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43.  42
  Kiel – Thành phố với văn hóa thặng dư sinh thái ở Đức.Nguyễn Thị Quỳnh Yến - manuscript
  Văn hóa thặng dư sinh thái là tập hợp các thái độ, giá trị, niềm tin và hành vi bảo vệ và tôn tạo môi trường được chia sẻ bởi một cộng đồng nhằm giảm tác động tiêu cực của con người tới môi trường, giúp bảo tồn và phục hồi thiên nhiên. Đây được xem là giải pháp để con người có thể sống hòa hợp với thiên nhiên và hướng tới bảo vệ môi trường một cách dài hạn (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44.  96
  Gọi tên “giá trị văn hóa thứ 11”.Ho Manh-Toan - 2021 - Kinh Tế Và Dự Báo 1 (1):1-5.
  Vào năm 2000, Lawrence E. Harrison (*) đề xuất 10 giá trị văn hóa lõi quyết định sự tiến bộ kinh tế của các quốc gia, nhưng chưa đủ. TS. Vương Quân Hoàng trong bài nghiên cứu mới nhất trên Tạp chí Economics and Business Letters đã đề xướng “giá trị văn hóa thứ 11”, đó là môi trường.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45.  66
  Giải pháp công nghệ trong lối đi tới mục tiêu trung hòa các-bon của Trung Quốc: Thép và xi-măng.Thị Minh-Phượng Dương & Phương Tri Nguyễn - manuscript
  Trung Quốc là nền kinh tế lớn hàng đầu thế giới, vận hành với hiệu suất cao để đáp ứng nhu cầu sinh kế của hơn 1,4 tỷ người dân, và cung cấp một lượng hàng hóa công nghệ, tiêu dùng và cả nông phẩm tới thế giới. Hệ quả tất yếu của quá trình tăng trưởng liên tục hơn 4 thập niên là việc sử dụng tài nguyên, và trong quá trình sản xuất, chế tạo, chế biến cũng sản (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46. Les concepts du Bouddhisme ancien (dans la langue d'aujourd'hui) (3rd edition).Roberto Arruda (ed.) - 2023 - Sao Paulo: Terra à Vista.
  Bouddha n'a pas érigé de religion. Dans les dimensions culturelles lointaines de son époque, il a fait de la philosophie et de la science. Si nous observons les racines de sa pensée et l'histoire de la connaissance humaine, nous nous rendrons compte qu'il a été, à sa manière, le précurseur du réalisme scientifique, de la psychanalyse, de la philosophie analytique, de l'existentialisme, du féminisme, de l'épistémologie, de la théorie et de la critique de la connaissance, de la psychologie sociale, de (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47. PHÁT TRIỂN VĂN HÓA DOANH NGHIỆP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH HÀNG HẢI.Phạm Văn Nam - 2015 - Dissertation, Vietnam National University
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 48. Le phénoménalisme problématique de Pierre Duhem.Jean-François Stoffel - 2002 - Bruxelles, Belgique: Académie Royale de Belgique.
  Physicien théoricien, philosophe de la physique et historien des théo­ries physiques, le savant catholique français Pierre Duhem (1861-1916) a profondément marqué la pensée du vingtième siècle. Chacun connaît le Système du monde, dont les dix volu­mes ont contribué à la redécouverte de la science médiévale, et La théorie physique, qui a notamment donné lieu à la célèbre «thèse Duhem-Quine». Si Clio a donc gardé de Duhem le sou­venir d’un grand historien des sciences et d’un philosophe perspicace de la physique, lui-même (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   7 citations  
 49. Le Flair Animal: Levinas and the Possibility of Animal Friendship.Lisa Guenther - 2007 - PhaenEx 2 (2):216-238.
  In Otherwise than Being, Levinas writes that the alterity of the Other escapes “le flair animal,” or the animal’s sense of smell. This paper puts pressure on the strong human-animal distinction that Levinas makes by considering the possibility that, while non-human animals may not respond to the alterity of the Other in the way that Levinas describes as responsibility, animal sensibility plays a key role in a relation to Others that Levinas does not discuss at length: friendship. This approach to (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   7 citations  
 50.  50
  Công nghiệp chế biến thịt, môi trường, văn hóa kinh doanh và cổ phiếu: Trường hợp JBS.Si Chung - manuscript
  Một đại gia hàng đầu thế giới trong ngành kinh doanh giết mổ gia súc, chế biến thịt có xuất xứ Brazil là JBS SA đang chịu áp lực lớn từ các nhóm hoạt động môi trường toàn cầu. JBS đang làm hồ sơ niêm yết cổ phiếu tại SGD New York (NYSE), với hy vọng sẽ có thể bắt đầu niêm yết cuối 2023. Tuy vậy, họ bị tố cáo đã gây tác động tiêu cực qua việc phá rừng, (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 990