Results for 'Val��rie Jolivel'

26 found
Order:
 1. Val Dusek' Philosophy of Technology (Arabic Translation of the Introduction and Chapters III and IV) فلسفة التكنولوجيا - فال دوسيك (المقدمة والفصلين الثالث والرابع) - ترجمة وتعليق.Salah Osman - manuscript
  فلسفة التكنولوجيا - فال دوسيك (المقدمة والفصلين الثالث والرابع) - ترجمة وتعليق، في إطار مشروع لترجمة الكتاب بالكامل بالاشتراك مع آخرين.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2. Towards a Feminist Logic: Val Plumwood’s Legacy and Beyond.Maureen Eckert & Charlie Donahue - 2020 - In Dominic Hyde (ed.), Noneist Explorations II: The Sylvan Jungle - Volume 3 (Synthese Library, 432). Dordrecht: pp. 424-448.
  Val Plumwood’s 1993 paper, “The politics of reason: towards a feminist logic” (hence- forth POR) attempted to set the stage for what she hoped would begin serious feminist exploration into formal logic – not merely its historical abuses, but, more importantly, its potential uses. This work offers us: (1) a case for there being feminist logic; and (2) a sketch of what it should resemble. The former goal of Plumwood’s paper encourages feminist theorists to reject anti-logic feminist views. The paper’s (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3. Physicists in Conflict by Neil A. Porter. [REVIEW]Val Dusek - 2001 - Isis 92:369-370.
  Review of work on several debates, including Galileo vs. the Church, Bohr vs Einstein, Hoyle vs. Big Bang theory, Oppenheimer vs. Teller, N-rays, magnetic monopoles.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4. Review of Jimena canales, A Tenth of a Second: A History[REVIEW]Val Dusek - 2011 - Notre Dame Philosophical Reviews 2011 (1).
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5. Conversio ad phantasmata. Gouvernement, sécurité et imagination.Val Codrin Tăut - 2015 - Symposion: Theoretical and Applied Inquiries in Philosophy and Social Sciences 2 (1):19-31.
  This article investigates the technical rationalities of modern forms of government. Conceived in a Foucauldian vein, the paper argues for an interpretation of security dispositifs which sustain the structures of modern government. The main argument developed in the article is that there is a difference between two securities diagrams: the preventive and the anticipatory. The first one is using rational devices like the actuarial table while the second is aiming to instrumentalise the imagination.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. Immune-mediated repair: a matter of repair.Paôline Laurent, Marie-Elise Truchetet, Valérie Jolivel, Pauline Manicki, Lynn Chiu & Thomas Pradeu - 2017 - Frontiers in Immunology 8:454.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 7. A percepção do mito em Aristóteles: um estudo sobre o aprendizado proporcionado ao espectador/ ouvinte da mimesis poética.Vivian Val Monteiro - 2016 - Dissertation, Ufba, Brazil
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8. O Prazer das Mímeses Poéticas em Aristóteles.Vívian Val Monteiro - 2012 - Dissertation, Ufba, Brazil
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9. Formal logic: Classical problems and proofs.Luis M. Augusto - 2019 - London, UK: College Publications.
  Not focusing on the history of classical logic, this book provides discussions and quotes central passages on its origins and development, namely from a philosophical perspective. Not being a book in mathematical logic, it takes formal logic from an essentially mathematical perspective. Biased towards a computational approach, with SAT and VAL as its backbone, this is an introduction to logic that covers essential aspects of the three branches of logic, to wit, philosophical, mathematical, and computational.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   4 citations  
 10. Inventing Nature: Re-writing Time and Agency in a More-than-Human World.Michelle Bastian - 2009 - Australian Humanities Review 47:99-116.
  This paper is a response to Val Plumwoods call for writers to engage in ‘the struggle to think differently’. Specifically, she calls writers to engage in the task of opening up an experience of nature as powerful and as possessing agency. I argue that a critical component of opening up who or what can be understood as possessing agency involves challenging the conception of time as linear, externalised and absolute, particularly in as much as it has guided Western conceptions of (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 11. Domination and Consumption: an Examination of Veganism, Anarchism, and Ecofeminism.Ian Werkheiser - 2013 - Journal of Existential and Phenomenological Theory and Culture 8 (2):135-160.
  Anarchism provides a useful set of theoretical tools for understanding and resisting our culture’s treatment of non-human animals. However, some points of disagreement exist in anarchist discourse, such as the question of veganism. In this paper I will use the debate around veganism as a way of exploring the anarchist discourse on non-human animals, how that discourse can benefit more mainstream work on non-human animals, and how work coming out of mainstream environmental discourse, in particular the ecofeminist work of Val (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12. Ecosocial citizenship education: Facilitating interconnective, deliberative practice and corrective methodology for epistemic accountability.Gilbert Burgh & Simone Thornton - 2019 - Childhood and Philosophy 15:1-20.
  According to Val Plumwood (1995), liberal-democracy is an authoritarian political system that protects privilege but fails to protect nature. A major obstacle, she says, is radical inequality, which has become increasingly far-reaching under liberal-democracy; an indicator of ‘the capacity of its privileged groups to distribute social goods upwards and to create rigidities which hinder the democratic correctiveness of social institutions’ (p. 134). This cautionary tale has repercussions for education, especially civics and citizenship education. To address this, we explore the potential (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13. Filozofia na styku nauki i techniki [recenzja]. [REVIEW]Paweł Polak - 2012 - Zagadnienia Filozoficzne W Nauce 34 (50):171--175.
  Recenzja książki: Val Dusek, Wprowadzenie do filozofii techniki, tł. Zbigniew Kasprzyk, ser. „Myśl Filozoficzna: wprowadzenia, panorama zagadnień, historia myśli filozoficznej”, Wydawnictwo WAM, Kraków 2011, ss. 268.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14. Ontological Scope and Linguistic Diversity: Are The Universal Categories?Johanna Seibt - 2015 - Journal of Semantics 4 (98):318-343.
  The aim of this paper is to address a longstanding concern about the linguistic ‘relativ- ity’ of ontological categories, and resulting limitations in the scope of ontological theo- ries. Given recent evidence on the influence of language on cognitive dispositions, do we have empirical reasons to doubt that there are ontological categories that have uni- versal scope across languages? I argue that this is the case, at least if we retain the stan- dard ‘inferential’ approach within analytical ontology, i.e., if (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 15. Prin pandemie, spre un nou comunism?Sfetcu Nicolae - manuscript
  După declararea pandemiei COVID-19, Slavoj Žižek a publicat o carte numită „Pandemic!: COVID-19 Shakes the World”, care a declanșat un val de reacții. În carte, el prezintă modul în care media a exploatat fără milă acest subiect, accentuând panica. Multe studii majore au prezis apariția unei astfel de pandemii, dar au fost ignorate de toate guvernele, declarându-le ca fiind exagerate. Žižek crede că actuala pandemie a dus la falimentul actualului capitalism ”barbar”, întrebându-se dacă nu cumva drumul pe care îl va (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 16. Consciousness makes a difference: A reluctant dualist’s confession.Avshalom C. Elitzur - 2009 - In A. Batthyany & A. C. Elitzur (eds.), Irreducibly Conscious: Selected Papers on Consciousness.
  This paper’s outline is as follows. In sections 1-3 I give an exposi¬tion of the Mind-Body Problem, with emphasis on what I believe to be the heart of the problem, namely, the Percepts-Qualia Nonidentity and its incompatibility with the Physical Closure Paradigm. In 4 I present the “Qualia Inaction Postulate” underlying all non-interactionist theo¬ries that seek to resolve the above problem. Against this convenient postulate I propose in section 5 the “Bafflement Ar¬gument,” which is this paper's main thesis. Sections 6-11 (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 17. Dispositions, Their Bases And Correlates – Meinong's Analysis.Kevin Mulligan - 2009 - Swiss Philosophical Preprints.
  I shall first set out the main lines of Meinong’s account then look at the theo- ries of dependence and possibility on which it is based. Finally I consider some applications of the theory, most of which are at least hinted at by Meinong.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18. Svar till A. Tollands kommentarer till artikeln Att förstå – betraktelser utifrån en ny teori.Jan Scheffel - 2012 - Filosofisk Tidskrift 1:45-52.
  I min artikel ”Att förstå – betraktelser utifrån en ny teori” (FT 31:4 Nov 2010) vill jag visa att det finns anledning att förtydliga förståelsebegreppet. Avsevärd möda har, historiskt sett, lagts ned på att definiera och bringa klarhet i begreppen kunskap och förklaring men förståelse, som når längre än vanlig kunskap, har förblivit ett otydligt begrepp. Teorin jag lägger fram i artikeln har som sin kärna en definition av förståelse. Denna utkristalliseras dels naturligt från vår vardagliga användning, dels från behovet (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19. Educating for self-interest or -transcendence? An empirical approach to investigating the role of moral competencies in opportunity recognition for sustainable development.Vincent Blok, L. Ploum, O. Omta & T. Lans - 2019 - Business Ethics: A European Review 2 (28):243-260.
  Entrepreneurship education with a focus on sustainable development primarily teaches students to develop a profit‐driven mentality. As sustainable development is a value‐oriented and normative concept, the role of individual ethical norms and val‐ ues in entrepreneurial processes has been receiving increased attention. Therefore, this study addresses the role of moral competence in the process of idea generation for sustainable development. A mixed method design was developed in which would‐ be entrepreneurs were subjected to a questionnaire (n = 398) and to (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 20.  15
  Hegel's phenomenology of the 'animalic soul' and the dementia of sense of the robot (english translation).Dieter Wandschneider - 2022 - In Wolfgang Neuser & Pirmin Stekeler-Weithofer (eds.), Die Idee der Natur. Analyse, Ästhetik und Psychologie in Hegels Naturphilosophie (published in German). Würzburg: Königshausen & Neumann. pp. 449–460.
  Without doubt already ‘higher’ animals which as such have phenomenal perception possess an animalic soul. The contrasting comparison of animal and robot proves to be revealing: What does the animal have that the robot does not? A key role here plays Hegel’s interpretation, which can be addressed as a phenomenology of the ‘animalic soul’. His dictum ‘Only what is living feels a lack’ refers to the principle of self-preservation which governs everything organic. Concerning higher animals this too appears as the (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21. The philosophical basis of algorithmic recourse.Suresh Venkatasubramanian & Mark Alfano - forthcoming - Fairness, Accountability, and Transparency Conference 2020.
  Philosophers have established that certain ethically important val- ues are modally robust in the sense that they systematically deliver correlative benefits across a range of counterfactual scenarios. In this paper, we contend that recourse – the systematic process of reversing unfavorable decisions by algorithms and bureaucracies across a range of counterfactual scenarios – is such a modally ro- bust good. In particular, we argue that two essential components of a good life – temporally extended agency and trust – are under- (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   5 citations  
 22. Conhecimento e argumentação em Aristóteles.Jaqueline Stefani - 2013 - Hypnos 31:199-218.
  Examina-se o conhecimento científico e a aquisição dos primeiros princípios em Aristóteles partindo da dificuldade suscitada pelo argumento pla- tônico, apresentado em Mênon (80e). Parece que, em Aristóteles, o problema não é que não se possa conhecer, como sugere a dificuldade apresentada em Mênon. Através das sensações obtidas dos particulares e que se tornam expe- riência, engendram-se a arte e a ciência. O conhecimento prévio é suficiente para que se possa prosseguir na investigação e chegar a um conhecimento de um (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23. Farewell to Chalmers' Zombie - The 'Principle Self-Preservation' as the Basis of 'Sense'.Dieter Wandschneider - 2018 - Zeitschrift für Philosophische Forschung 72:246-262.
  My argument is that Chalmers' zombie fiction and his rigid-designator-argument going back on Kripke comes down to a petitio principii. Rather, at the core it appears to be more related to the essential 'privacy' of the phenomenal internal perspective. In return for Chalmers I argue that the 'principle self-preservation' of living organisms necessarily implies subjectivity and the emergence of sense. The comparison with a robot proves instructive. The mode of 'mere physical' being is transcended if, in the form of phenomenal (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24. Brandy, mravenci a mikroskop: experimentální věda Roberta Hooka.Monika Bečvářová - 2014 - Teorie Vědy / Theory of Science 36 (4):361-396.
  Tato studie pojednává o rané fázi mikroskopického zkoumání přírody, které ve svém díle Micrographia představil Robert Hooke. Vzhledem k obsáhlosti díla se zaměřuje na pasáže, které Hooke věnoval výzkumu hmyzu. Předmětem analýzy je především metodologie Hookova výzkumu: způsob, jakým tento experimentátor využíval mikroskop ke zkoumání mravenců, much, komárů a jiného hmyzu. Dále je pozornost věnována způsobu, jakým Hooke představoval výsledky svého pozorování, tedy popisům a ilustracím hmyzu. A konečně, příspěvek se také pokouší vyložit vybrané záznamy mikroskopických pozorování v Micrographii a (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25.  90
  On the Mode of Phenomenal-Mental Being.Dieter Wandschneider - 2016 - Zeitschrift für Philosophische Forschung 70:28-46.
  The study ties in with former considerations concerning the problem of phenomenal perception of higher animals. Accordingly the phenomenal character results from the adjustment of perceptions to (species-specific) behavioral dispositions under the principle of self-preservation: an emergence phenomenon provided by the constitutive system unity of perception, valuation and behavior, here named as perc-val-act-system. Thereby the subject of the behavior can be emergentistly explained as an emergent instance of the – systems-theoretically highest rank – perc-val-act-level. In terms of the principle of (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26. Il filosofo, il poeta e l’arcivescovo. Qualche precisazione sulla fine di Sigieri di Brabante.Pasquale Porro - 2019 - In Fabrizio Amerini, Simone Fellina & Andrea Strazzoni (eds.), Tra antichità e modernità. Studi di storia della filosofia medievale e rinascimentale. Parma: E-theca OnLineOpenAccess Edizioni. pp. 1089-1144.
  By reconsidering all the available sources (from Simon du Val’s inquisitorial summons of November 1276 to the Continuatio brabantina, from the Fiore to the X canto of Dante’s Paradiso, from William of Tocco to Peckham’s letters) the article calls into question the thesis – still widely shared – according to which Siger of Brabant died in Italy, and more precisely in Orvieto, at the Papal Court, before November 1284. Above all, from a doctrinal point of view, it shows how it (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark