Results for 'Van-Quan Than'

1000+ found
Order:
 1. Survey on Vietnamese teachers’ perspectives and perceived support during COVID-19.Cam-Tu Vu, Anh-Duc Hoang, Van-Quan Than, Manh-Tuan Nguyen, Viet-Hung Dinh, Quynh-Anh Thi Le, Thu-Trang Thi Le, Hiep-Hung Pham & Yen-Chi Nguyen - forthcoming - Data in Brief.
  The COVID-19 pandemic has caused unprecedented damage to the educational system worldwide. Besides the measurable economic impacts in the short-term and long-term, there is intangible destruction within educational institutions. In particular, teachers – the most critical intellectual resources of any schools – have to face various types of financial, physical, and mental struggles due to COVID-19. To capture the current context of more than one million Vietnamese teachers during COVID-19, we distributed an e- survey to more than 2,500 (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2. Dataset of Vietnamese teachers’ perspectives and perceived support during the COVID-19 pandemic.Cam-Tu Vu, Anh-Duc Hoang, Van-Quan Than, Manh-Tuan Nguyen, Viet-Hung Dinh, Quynh-Anh Thi Le, Thu-Trang Thi Le, Hiep-Hung Pham & Yen-Chi Nguyen - manuscript
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3. Bằng chứng cuộc sống: Suy ngẫm về phát triển bền vững Việt Nam.Bạch Ngọc Chiến & Vương Quân Hoàng - 2015 - Hà Nội, Việt Nam: NXB Chính trị Quốc gia.
  Trong 30 năm qua, đặc biệt là những năm gần đây, Việt Nam đã tận dụng thời cơ, thuận lợi, vượt qua nhiều khó khăn; thách thức, thực hiện phát triển bền vững đất nước và đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Đất nước đã ra khỏi tình trạng kém phát triển, kinh tế tăng trưởng khá nhanh, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được cải thiện. Vị thế của (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   13 citations  
 4.  55
  Sự trở lại của những nhà thông thái đa năng.Vương Quân Hoàng & Phạm Hiệp - 2018 - Công an Nhân Dân.
  Tục ngữ Việt Nam có những câu như “Nhất nghệ tinh, nhất thân vinh” hay “Một nghề thì sống, đống nghề thì chết” để đề cao người biết một nghề và biết rất sâu, tới mức độ thành đạt, vinh quang với nghề.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5. Các yếu tố ảnh hưởng tới quyết định chọn trường đại học của học sinh THPT tại Việt Nam: Bằng chứng khảo sát năm 2020.Lê Thị Mỹ Linh & Khúc Văn Quý - manuscript
  Nghiên cứu nhằm xác định và đánh giá mức độ ảnh hưởng của các yếu tố trong việc đưa ra quyết định chọn trường đại học của học sinh THPT. Phương pháp phỏng vấn trực tuyến (online) kết hợp với bảng hỏi được sử dụng để thu thập dữ liệu từ 200 sinh viên năm nhất của các Trường Đại học ở Hà Nội và ngoài khu vực Hà Nội, trong thời gian tháng 2 và tháng 3 năm 2020. Phương (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6.  72
  Một số vấn đề môi trường cần lưu ý khi khai thác và tinh chế Nickel.Vương Quân Hoàng, Nguyễn Minh Hoàng & Lã Việt Phương - manuscript
  Trong bài viết này chúng tôi trình bày thông tin đại cương về vai trò của nickel trong công nghiệp chế tạo giữa bối cảnh yêu cầu bảo vệ môi sinh trong đại nghị sự mục tiêu phát triển bền vững (SDG) của Liên Hợp Quốc ngày một cấp bách, đối diện với nguy cơ không thể hoàn thành. Các thông tin tóm lược ở đây được dẫn chiếu tới một số nhỏ các tài liệu tham khảo chính và không (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7. The Status of Educational Sciences In Vietnam: A Bibliometric Analysis From Clarivate Web Of Science Database Between 1991 And 2018.Quan-Hoang Vuong, Do Minh Trang, Pham Thi Van Anh, Thi-An Do, Phuong-Thuc Doan, Anh-Duc Hoang, Thu-Hang Ta, Quynh-Anh Le & Hiep-Hung Pham - 2020 - Problems of Education in the 21st Century 78 (4):644-662.
  Since 2013, Vietnam has implemented a plan to reform the whole education sector. However, there is little understanding on the status of educational research in Vietnam, which may lay the foundation for such plan. Thus, this research aims to analyze the whole picture of educational research from Vietnam, as seen from the Clarivate Web of Science (WOS) database: 215 publications were recorded, ranging from 1991 to 2018. These 215 publications were further analyzed from five perspectives: 1) number of publications by (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 8. "Cultural additivity" and how the values and norms of Confucianism, Buddhism, and Taoism co-exist, interact, and influence Vietnamese society: A Bayesian analysis of long-standing folktales, using R and Stan.Quan-Hoang Vuong, Manh-Tung Ho, Viet-Phuong La, Dam Van Nhue, Bui Quang Khiem, Nghiem Phu Kien Cuong, Thu-Trang Vuong, Manh-Toan Ho, Hong Kong T. Nguyen, Viet-Ha T. Nguyen, Hiep-Hung Pham & Nancy K. Napier - manuscript
  Every year, the Vietnamese people reportedly burned about 50,000 tons of joss papers, which took the form of not only bank notes, but iPhones, cars, clothes, even housekeepers, in hope of pleasing the dead. The practice was mistakenly attributed to traditional Buddhist teachings but originated in fact from China, which most Vietnamese were not aware of. In other aspects of life, there were many similar examples of Vietnamese so ready and comfortable with adding new norms, values, and beliefs, even contradictory (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 9. Covid-19 vaccines production and societal immunization under the serendipity-mindsponge-3D knowledge management theory and conceptual framework.Quan-Hoang Vuong, Tam-Tri Le, Viet-Phuong La, Huyen Thanh Thanh Nguyen, Manh-Toan Ho, Van Quy Khuc & Minh-Hoang Nguyen - 2022 - Humanities and Social Sciences Communications 9:22.
  Since the outbreak of the Coronavirus disease 2019 (Covid-19), tremendous efforts have been made by scientists, health professionals, business people, politicians, and laypeople around the world. Covid-19 vaccines are one of the most crucial innovations that help fight against the virus. This paper attempts to revisit the Covid-19 vaccines production process by employing the serendipity-mindsponge-3D creativity management theory. Vaccine production can be considered an information process and classified into three main stages. The first stage involved the processes of absorbing information (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 10.  92
  Near-Suicide Phenomenon: An Investigation into the Psychology of Patients with Serious Illnesses Withdrawing from Treatment.Quan-Hoang Vuong, Tam-Tri Le, Ruining Jin, Quy Van Khuc, Hong-Son Nguyen, Thu-Trang Vuong & Minh-Hoang Nguyen - 2023 - International Journal of Environmental Research and Public Health 20 (6):5173.
  Patients with serious illnesses or injuries may decide to quit their medical treatment if they think paying the fees will put their families into destitution. Without treatment, it is likely that fatal outcomes will soon follow. We call this phenomenon “near-suicide”. This study attempted to explore this phenomenon by examining how the seriousness of the patient’s illness or injury and the subjective evaluation of the patient’s and family’s financial situation after paying treatment fees affect the final decision on the treatment (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11.  64
  Near-Suicide Phenomenon: An Investigation into the Psychology of Patients with Serious Illnesses Withdrawing from Treatment.Quan-Hoang Vuong, Tam-Tri Le, Ruining Jin, Quy Van Khuc, Hong-Son Nguyen, Thu-Trang Vuong & Minh-Hoang Nguyen - 2023 - IJERPH 20 (6):5173.
  Patients with serious illnesses or injuries may decide to quit their medical treatment if they think paying the fees will put their families into destitution. Without treatment, it is likely that fatal outcomes will soon follow. We call this phenomenon “near-suicide”. This study attempted to explore this phenomenon by examining how the seriousness of the patient’s illness or injury and the subjective evaluation of the patient’s and family’s financial situation after paying treatment fees affect the final decision on the treatment (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12. Central limit theorem for the functional of jump Markov process.Nguyen Van Huu, Quan-Hoang Vuong & Tran Minh Ngoc - 2005 - In Báo cáo: Hội nghị toàn quốc lần thứ III “Xác suất - Thống kê: Nghiên cứu, ứng dụng và giảng dạy”. Ha Noi: Viện Toán học. pp. 34.
  Central limit theorem for the functional of jump Markov process. Nguyễn Văn Hữu, Vương Quân Hoàng và Trần Minh Ngọc. Báo cáo: Hội nghị toàn quốc lần thứ III “Xác suất - Thống kê: Nghiên cứu, ứng dụng và giảng dạy” (tr. 34). Ba Vì, Hà Tây, ngày 12-14 tháng 05 năm 2005. Viện Toán học / Trường Đại học Khoa học tự nhiên / Đại học Quốc gia Hà Nội.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13.  79
  Các thách thức liên quan tới xung đột pháp lý xung quanh vấn đề bảo vệ môi trường.Nguyễn Thị Thùy Dung & Lã Việt Phương - 2023 - Tạp Chí Kinh Tế Và Dự Báo.
  Hậu quả và ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, mất đa dạng sinh thái, và suy thoái môi trường đang dần trở nên rõ ràng hơn. Điều này cũng kéo theo sự gia tăng nhanh chóng các mâu thuẫn và xung đột xã hội. Chính vì thế, trong những năm gần đây, việc kiện tụng liên quan đến môi trường đang ngày trở nên nhiều hơn, và quy mô cũng lớn hơn, đặc biệt là giữa các công ty (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14. On the Martingale Representation Theorem and on Approximate Hedging a Contingent Claim in the Minimum Deviation Square Criterion.Nguyen Van Huu & Quan-Hoang Vuong - 2007 - In Ta-Tsien Li Rolf Jeltsch (ed.), Some Topics in Industrial and Applied Mathematics. Shanghai, China: World Scientific. pp. 134-151.
  In this work we consider the problem of the approximate hedging of a contingent claim in the minimum mean square deviation criterion. A theorem on martingale representation in case of discrete time and an application of the result for semi-continuous market model are also given.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15. Central Limit Theorem for Functional of Jump Markov Processes.Nguyen Van Huu, Quan-Hoang Vuong & Minh-Ngoc Tran - 2005 - Vietnam Journal of Mathematics 33 (4):443-461.
  Some conditions are given to ensure that for a jump homogeneous Markov process $\{X(t),t\ge 0\}$ the law of the integral functional of the process $T^{-1/2} \int^T_0\varphi(X(t))dt$ converges to the normal law $N(0,\sigma^2)$ as $T\to \infty$, where $\varphi$ is a mapping from the state space $E$ into $\bbfR$.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 16. Văn minh làm giàu & nguồn gốc của cải.Vương Quân Hoàng - 2007 - Hà Nội, Vietnam: NXB Chính trị quốc gia.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   8 citations  
 17. Vận may.Vương Quân Hoàng - 2017 - Kinh Tế Và Dự Báo 50 (31):64-64.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 18. Policy Response, Social Media and Science Journalism for the Sustainability of the Public Health System Amid the COVID-19 Outbreak: The Vietnam Lessons.La Viet Phuong, Pham Thanh Hang, Manh-Toan Ho, Nguyen Minh Hoang, Nguyen Phuc Khanh Linh, Vuong Thu Trang, Nguyen To Hong Kong, Tran Trung, Khuc Van Quy, Ho Manh Tung & Quan-Hoang Vuong - 2020 - Sustainability 12:2931.
  Vietnam, with a geographical proximity and a high volume of trade with China, was the first country to record an outbreak of the new Coronavirus disease (COVID-19), caused by the Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 or SARS-CoV-2. While the country was expected to have a high risk of transmission, as of April 4, 2020—in comparison to attempts to contain the disease around the world—responses from Vietnam are being seen as prompt and effective in protecting the interests of its citizens, (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 19. A New Theory of Serendipity: Nature, Emergence and Mechanism.Quan-Hoang Vuong (ed.) - 2022 - Berlin, Germany: De Gruyter.
  When you type the word “serendipity” in a word-processor application such as Microsoft Word, the autocorrection engine suggests you choose other words like “luck” or “fate”. This correcting act turns out to be incorrect. However, it points to the reality that serendipity is not a familiar English word and can be misunderstood easily. Serendipity is a very much scientific concept as it has been found useful in numerous scientific discoveries, pharmaceutical innovations, and numerous humankind’s technical and technological advances. Therefore, there (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   13 citations  
 20.  61
  Bói cá: Kết nối con người và thế giới tri giác qua khoa học, văn chương, nghệ thuật và trải nghiệm.Vương Quân Hoàng - 2023 - Kinh Tế Và Dự Báo.
  Trên phương diện nghiên cứu môi trường sống và đa dạng sinh học, Chim Bói cá nhỏ bé nhưng rất đặc trưng cho sông hồ này lại có thể cung cấp một lượng thông tin khoa học về biến đổi môi trường.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21. Meandering Sobriety.Quan-Hoang Vuong - 2023 - Hanoi, Vietnam: AISDL (Vuong & Associates).
  Thinking is a fundamental activity of our species – those that give names to other creatures and call themselves humans. Textbooks tell us that there is about 1.2 kg of matter called the brain inside the human body. It sounds small but actually is proportionally the biggest among all animals on Earth. -/- I became more aware of thinking at around 5th grade upon hearing about an ancient paradox. It can be summarized as follows. -/- ¤ -/- Once upon a (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   35 citations  
 22.  43
  Chuyển động, khoảng lặng và sự xuất hiện của ý thức: tác động qua lại với môi trường.Nguyễn Minh Hoàng - manuscript
  Trong một số mới xuất bản của PNAS (Viện hàn lâm khoa học Hoa Kỳ), các nhà nghiên cứu thuộc Florida Atlantic University đã công bố một nghiên cứu công phu, phát hiện thời điểm trỗi dậy của “cái biết có ý thức” (conscious awareness), một ý niệm rất quan trọng đối với quá trình nhận thức và phát triển ý thức của con người. Một ý nghĩa rất sâu sắc của kết quả nghiên cứu này có liên (...) tới thế giới tự nhiên, đa dạng sinh thái, và thời gian con người có thể trở nên khỏe mạnh tinh thần khi sống giữa thiên nhiên, tới mức tác giả Weir viết trên Monitor on Psychology [6]: “Thậm chí chỉ âm thanh của tự nhiên cũng có tính chất phục hồi sinh lực”. Như thế, những nỗ lực của con người bảo tồn không gian thiên nhiên, môi sinh và sự đa dạng sinh học, kiểu hình sự sống, cũng chính là bảo tồn nguồn gốc nhận thức, trí khôn, tiếp cận xử lý thông tin, mà những bạn trẻ 3 tháng tuổi trong nghiên cứu đã giúp chúng ta dần hiểu ra. Khi những thông tin từ môi trường được tiếp nhận, xây dựng, lưu trữ, và mở rộng thành các phạm vi ảnh hưởng chủ quan (subjective sphere of influence) trong tâm trí, nó sẽ giúp ta thực hiện các suy nghĩ và hành động có nhận thức rõ ràng, chuẩn xác, và hiệu quả hơn. Đây có lẽ cũng là cách chúng ta học hỏi và xây dựng hệ văn hóa, cũng như tiếp nhận tri thức và tạo ra sự đổi mới sáng tạo trong các khía cạnh của cuộc sống, cụ thể là khoa học công nghệ. Cho nên giá trị thật của không gian thiên nhiên, môi sinh và sự đa dạng sinh học, kiểu hình sự sống rõ ràng không thể nào chỉ tương đương với các món “khoái khẩu” hoặc là doanh số bán vé, thu dịch vụ khách tham quan tại các khu vực bảo tồn được. (shrink)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23. All Animals are Equal, but Some More than Others?Huub Brouwer & Willem van der Deijl - 2020 - Journal of Moral Philosophy 17 (3):342-357.
  Does the moral badness of pain depend on who feels it? A common, but generally only implicitly stated view, is that it does not. This view, ‘unitarianism’, maintains that the same interests of different beings should count equally in our moral calculus. Shelly Kagan’s project in How to Count Animals, more or less is to reject this common view, and develop an alternative to it: a hierarchical view of moral status, on which the badness of pain does depend on who (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 24. The need for economics education in Vietnam high school curriculum: A preliminary observation.Quan-Hoang Vuong & Manh-Toan Ho - 2021 - Academia Letters 1 (1):1053.
  Vietnam is a fast-growing economy with a population of more than 100 million people. Along with the stable development of the country’s economy, a mindset focusing on making money is also growing in Vietnam. Nonetheless, there has been a noticeable lack of formal education in economics for young people, especially in high school curriculum. Thus, this paper provides a quick look at the issue from the perspective of influential journal articles and books on Vietnam economy. Currently, as the high (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25. Tổng quan bộ dữ liệu mô tả quan điểm của giáo viên đối với những hỗ trợ từ trường học trong thời gian diễn ra dịch COVID-19.Ngoc Thuy Ta - unknown
  Đại dịch COVID-19 đã gây ra những diễn biến phức tạp, khó lường và tác động đến nhiều mặt của đời sống xã hội, lĩnh vực giáo dục cũng không nằm ngoài tác động đó. Học sinh được trải nghiệm học tập trực tuyến và có những khoảng thời gian “bất thường” rời xa trường lớp, bạn bè và tự học ở nhà (Hoang, 2020; Tran, 2020). Các hoạt động khoa học và giáo dục cũng chịu tác động không nhỏ (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26. Cultural evolution in Vietnam’s early 20th century: a Bayesian networks analysis of Hanoi Franco-Chinese house designs.Quan-Hoang Vuong, Quang-Khiem Bui, Viet-Phuong La, Thu-Trang Vuong, Manh-Toan Ho, Hong-Kong T. Nguyen, Hong-Ngoc Nguyen, Kien-Cuong P. Nghiem & Manh-Tung Ho - 2019 - Social Sciences and Humanities Open 1 (1):100001.
  The study of cultural evolution has taken on an increasingly interdisciplinary and diverse approach in explicating phenomena of cultural transmission and adoptions. Inspired by this computational movement, this study uses Bayesian networks analysis, combining both the frequentist and the Hamiltonian Markov chain Monte Carlo (MCMC) approach, to investigate the highly representative elements in the cultural evolution of a Vietnamese city’s architecture in the early 20th century. With a focus on the façade design of 68 old houses in Hanoi’s Old Quarter (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   9 citations  
 27. Healthcare consumers’ sensitivity to costs: a reflection on behavioural economics from an emerging market.Quan-Hoang Vuong, Tung-Manh Ho, Hong-Kong Nguyen & Thu-Trang Vuong - 2018 - Palgrave Communications 4:70.
  Decision-making regarding healthcare expenditure hinges heavily on an individual's health status and the certainty about the future. This study uses data on propensity of general health exam (GHE) spending to show that despite the debate on the necessity of GHE, its objective is clear—to obtain more information and certainty about one’s health so as to minimise future risks. Most studies on this topic, however, focus only on factors associated with GHE uptake and overlook the shifts in behaviours and attitudes regarding (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   6 citations  
 28. Are we at the start of the artificial intelligence era in academic publishing?Quan-Hoang Vuong, Viet-Phuong La, Minh-Hoang Nguyen, Ruining Jin & Tam-Tri Le - 2023 - Science Editing 10 (2):1-7.
  Machine-based automation has long been a key factor in the modern era. However, lately, many people have been shocked by artificial intelligence (AI) applications, such as ChatGPT (OpenAI), that can perform tasks previously thought to be human-exclusive. With recent advances in natural language processing (NLP) technologies, AI can generate written content that is similar to human-made products, and this ability has a variety of applications. As the technology of large language models continues to progress by making use of colossal reservoirs (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29. From beauty to belief: The aesthetic and diversity values of plants and pets in shaping biodiversity loss belief among urban residents.Quan-Hoang Vuong, Minh-Phuong Thi Duong, Ni Putu Wulan Purnama Sari, Viet-Phuong La & Minh-Hoang Nguyen - manuscript
  Aesthetics is a crucial ecosystem service provided by biodiversity, which is believed to help improve humans’ quality of life and is linked to environmental consciousness and pro-environmental behaviors. However, how aesthetic experience induced by plants/animals influences the belief in the occurrence and significance of biodiversity loss among urban residents remains understudied. Thus, the current study aimed to examine how the diversity of pets and in-house plants affect urban residents’ belief in biodiversity loss in different scenarios of aesthetic experiences (positive and (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30. Rebellious youth and ineffective advice: A study of Vietnamese adolescents’ capability to deal with digital threats.Quan-Hoang Vuong, Quang-Loc Nguyen, Trung Tran, Hoang Phuoc-Hien Le, Viet-Phuong La, Tam-Tri Le & Minh-Hoang Nguyen - manuscript
  The digital era brings various benefits to adolescents. However, operating on the digital environment without sufficient knowledge and skills will expose them to multiple types of risks, especially in the country with low digital safety education rate like Vietnam. The current study examines factors that can contribute to cultivating adolescents’ digital resilience using the information-processing reasoning of the Mindsponge Theory. A UNESCO dataset of 1061 Vietnamese high school students was analyzed using the Bayesian Mindsponge Framework analytics. It is found that (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31.  79
  Asking expresses a desire to know.Peter Van Elswyk - forthcoming - Philosophical Quarterly.
  A speaker’s use of a sentence does more than contribute a content to a conversation. It also expresses the speaker’s attitude. This essay is about which attitude or attitudes are expressed by using an interrogative sentence to ask a question. With reference to eight lines of data about how questions are circulated in conversation, it is argued that a desire to know the question’s answer(s) is expressed.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32.  87
  Coordinated school and family environmental education efforts for a generation of eco-surplus culture.Quan-Hoang Vuong, Minh-Phuong Thi Duong, Viet-Phuong La, Dan Li & Minh-Hoang Nguyen - manuscript
  Climate change and environmental degradation are threatening the existence of humanity. The youth have the potential and capability to play a pivotal role in tackling these challenges. Therefore, the current study aims to examine how school and family environmental education can enhance environmental knowledge, willingness to take action, and pro-environmental behaviors among children and young people. The Bayesian Mindsponge Framework (BMF) analytics was utilized on a nationally representative dataset of 2069 Vietnamese primary, secondary, and high school students. The analysis results (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33. Vietnam's Political Economy in Transition (1986-2016).Quan-Hoang Vuong - 2014 - Stratfor World View.
  The transition economy of Vietnam enjoyed remarkable achievements in the first 20 years of economic renovation (Doi Moi) from 1986 to 2006. Notably, the economy grew at an average annual rate of 7.5% in 1991-2000 period. Vietnam’s Amended Constitution 1992 recognized the role of private sector in the economy. U.S.-Vietnam Trade Bilateral Agreement (US-BTA) was signed in 2001. The country's stock market made debut trading in 2000. Vietnam became a member of Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) in 1995, then (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   4 citations  
 34.  62
  WIIFM: Absorptive capacity for digital natives in explorative space and tech education for survival in the virtual world.Quan-Hoang Vuong, Tam-Tri Le, Ruining Jin, Giang Hoang, Quang-Loc Nguyen & Minh-Hoang Nguyen - manuscript
  Humankind is facing many existential global problems that require international and transgenerational efforts to be solved. Preparing our next generation with sufficient knowledge and skills to deal with such problems is imperative. Fortunately, the digital environment provides foundational conditions for children’s and adolescents’ exploration and self-learning, which might help them cultivate the necessary knowledge and skills for future survival. We conducted the Bayesian Mindsponge Framework (BMF) analytics on a dataset of 2069 students from 54 Vietnamese elementary, secondary, and high schools (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35. Tác động của yếu tố xã hội đến phản ứng của nhà đầu tư chứng khoán cá nhân trong khủng hoảng: bằng chứng từ Trung Quốc và Việt Nam.Nguyễn Phương Tri, Nguyễn Văn Quý, Giang Hoàng & Nguyễn Minh Hoàng - manuscript
  Cảm xúc là yếu tố cơ bản thúc đẩy con người đưa ra quyết định và xử lý thông tin. Sợ hãi là một trong những cảm xúc phổ biến nhất ảnh hưởng đến hành vi của nhà đầu tư cá nhân trên thị trường chứng khoán. Mặc dù nhiều nghiên cứu đã được thực hiện để khám phá tác động của nỗi sợ hãi đối với hiệu quả đầu tư và hành vi giao dịch của nhà đầu tư cá (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36.  88
  Môi trường ở đâu trong lời giải được cho là để bảo vệ môi trường: tình huống Nickel.Vương Quân Hoàng, Nguyễn Minh Hoàng & Lã Việt Phương - 2023 - Tạp Chí Kinh Tế Và Dự Báo (16 Oct 2023).
  Trong bài viết này chúng tôi trình bày thông tin đại cương về vai trò của nickel trong công nghiệp chế tạo giữa bối cảnh yêu cầu bảo vệ môi sinh trong đại nghị sự mục tiêu phát triển bền vững (SDG) của Liên Hợp Quốc ngày một cấp bách, đối diện với nguy cơ không thể hoàn thành. Các thông tin tóm lược ở đây được dẫn chiếu tới một số nhỏ các tài liệu tham khảo chính và không (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   4 citations  
 37.  47
  De toekomst van kunst.Rob van Gerwen - 2013 - Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte 105 (3):135-147.
  A philosophical analysis of the future of art must explicate art’s nature, as well as discuss the historical nature of art practice. Only so can one explain those contemporary developments in art which have led many people to doubt whether art even has a future. Arguably, art practice as we know it started with the installing of the modern system of the fine arts. I explain the pragmatics of art so understood, and suggest that we can define art, internally. We (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38. Bản hòa tấu dữ liệu xã hội.Vuong Quan-Hoang, La Viet-Phuong, Tran Trung, Nguyen Minh-Hoang & Ho Manh-Toan - 2021 - Hà Nội: Nhà xuất bản khoa học xã hội.
  Chương trình bayesvl được thiết kế với định hướng sư phạm, hỗ trợ các nhà nghiên cứu ngành khoa học xã hội và nhân văn sử dụng mô hình lưới Bayesian, mô phỏng MCMC, hình ảnh hóa các thông số kĩ thuật và phân tích dữ liệu xã hội. bayesvl được phát hành chính thức trên hệ thống thư viện chuẩn của R là Comprehensive R Archive Network (CRAN) vào tháng 5 năm 2019.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39.  98
  Bàn về “vũ khí hóa” nghị sự chống khủng hoảng khí hậu và sinh thái: Rủi ro, thực tế và hậu quả.Vương Quân Hoàng, Lã Việt Phương & Nguyễn Minh Hoàng - 2023 - Tạp Chí Kinh Tế Và Dự Báo.
  Trong những năm gần đây, tính cấp thiết và tầm quan trọng của việc giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu ngày càng gia tăng, từ một vấn đề thuần túy về môi trường, nó đã trở thành một thách thức chính trị - xã hội phức tạp. Thậm chí, một số nhà nghiên cứu cho rằng tác động của biến đổi khí hậu toàn cầu đối với an ninh quốc tế có thể mang tính lịch sử, thách (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 40. A reflection on the journey to build the first national science databases.Quan-Hoang Vuong - 2021 - Academia Letters.
  How a senior researcher from a developing country can build an organic academic enterprise. Drawing from childhood experience with nature, past works with the business sector, and philosophy of data-driven research, the essay presents a compelling case of letting young graduates work on big database-building projects: one on Vietnamese social sciences; the other is more than 80 years of the pioneer science in Vietnam—mathematics. Two national databases have enabled meaningful data-driven interactions with scientific policymakers.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41. STEM education and outcomes in Vietnam: Views from the social gap and gender issues.Quan-Hoang Vuong, Pham Thanh Hang, Tran Trung, Vuong Thu Trang, Nguyen Manh Cuong, Nguyen Phuc Khanh Linh, La Viet Phuong & Manh-Toan Ho - manuscript
  United Nations’ Sustainable Development Goals 4 Quality Education has highlighted major challenges for all nations to ensure inclusive and equitable quality access to education, facilities for children, and young adults. The SDG4 is even more important for developing nations as receiving proper education or vocational training, especially in science and technology, means a foundational step in improving other aspects of their citizens’ lives. However, the extant scientific literature about STEM education still lacks focus on developing countries, even more so in (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42. Writing before Y2K.Quan-Hoang Vuong - 2020 - OSF Preprints 2020 (12):1-3.
  In less than a week from now, we will enter the new year of 2021. Everybody has his/her own thought and reflection whenever a new year arrives. For me, the coming year marks 25 years of writing.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43. Mergers & Acquisitions Market in Vietnam’s Transition Economy.Quan-Hoang Vuong, Tri-Dung Tran & Thi Chau Ha Nguyen - 2010 - Journal of Economic Policy and Research 5 (1):1-54.
  This paper is the first major and a thorough study on the Merger & Acquisition (M&A) activities in Vietnam’s emerging market economy, covering almost entirely the M&A history after the launch of Doi Moi. The surge in these activities since mid-2000s by no means incidentally coincides with the jump in FDI and FPI inflows into the nation. M&A industry in Vietnam has its socio-cultural traits that could help explain economic happenings, with anomalies and transitional characteristics, far better than even (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44. Vài dòng tản mạn về JSTOR, xưa và nay.Quan-Hoang Vuong - 2020 - AISDL 2020:1-5.
  Hiện tại, hệ thống JSTOR đã có một giao diện web rất thân thiện. Họ cũng đã tăng cường các mục thông tin bài vở phổ thông, có tính cách phổ biến cập nhật thông tin khoa học. Nhiều thông tin khai thác từ lịch sử dữ liệu hàn lâm cũng rất lý thú, nhờ vào hệ thống lớn tích lũy lâu ngày của 2600 tạp chí hàn lâm hàng đầu, từ 1200 nhà xuất bản của 57 quốc gia.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45. Comparative views on research productivity differences between major social science fields in Vietnam: Structured data and Bayesian analysis, 2008-2018.Quan-Hoang Vuong, La Viet Phuong, Vuong Thu Trang, Ho Manh Tung, Nguyen Minh Hoang & Manh-Toan Ho - manuscript
  Since Circular 34 from the Ministry of Science and Technology of Vietnam required the head of the national project to have project results published in ISI/Scopus journals in 2014, the field of economics has been dominating the number of nationally-funded projects in social sciences and humanities. However, there has been no scientometric study that focuses on the difference in productivity among fields in Vietnam. Thus, harnessing the power of the SSHPA database, a comprehensive dataset of 1,564 Vietnamese authors (854 males, (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46. Investigation into the rationale of migration intention due to air pollution integrating the Homo Oeconomicus traits.Quan-Hoang Vuong, Tam-Tri Le, Quang-Loc Nguyen & Nguyen Minh-Hoang - manuscript
  Air pollution is a considerable environmental stressor for urban residents in developing countries. Perceived health risks of air pollution might induce migration intention among inhabitants. The current study employed the Bayesian Mindsponge Framework (BMF) to investigate the rationale behind the domestic and international migration intentions among 475 inhabitants in Hanoi, Vietnam – one of the most polluted capital cities worldwide. We found that people perceiving more impacts of air pollution in their daily life are more likely to have migration intention. (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47.  13
  Rethinking the effects of performance expectancy and effort expectancy on new technology adoption: Evidence from Moroccan nursing students.Ni Putu Wulan Purnama Sari, Minh-Phuong Thi Duong, Dan Li, Minh-Hoang Nguyen & Quan-Hoang Vuong - manuscript
  Clinical practice is a part of the integral learning method in nursing education. The use of information and communication technologies (ICT) in clinical learning is highly encouraged among nursing students to support evidence-based nursing and student-centered learning. Through the information-processing lens of the mindsponge theory, this study views performance expectancy (or perceived usefulness) and effort expectancy (or perceived ease of use) as results of subjective benefit and cost judgments determining the students’ ICT using intention for supporting clinical learning, respectively. Therefore, (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 48. Tác giả Việt nêu quan điểm về việc rút bài báo khoa học trên Nature.Hồ Mạnh Toàn - 2020 - Khoa Học Và Phát Triển 2020 (6).
  Tác giả Vương Quân Hoàng (Trung tâm Nghiên cứu Xã hội Liên ngành ISR, trường Đại học Phenikaa) vừa có bài viết quan điểm trên tạp chí Nature về việc làm thế nào để việc rút bài báo khoa học trở nên minh bạch hơn, mang lại lợi ích cho bản thân nhà khoa học bị rút bài cũng như cộng đồng khoa học.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 49.  48
  Văn hóa kinh doanh và tác động tiêu cực đến môi trường có thể cản trở việc niêm yết cổ phiếu của doanh nghiệp.Nguyễn Minh Hoàng - 2023 - Tạp Chí Kinh Tế Và Dự Báo.
  Một đại gia hàng đầu thế giới trong ngành kinh doanh giết mổ gia súc, chế biến thịt có xuất xứ Brazil là JBS SA đang chịu áp lực lớn từ các nhóm hoạt động môi trường toàn cầu. JBS đang làm hồ sơ niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán New York (NYSE), với hy vọng sẽ có thể bắt đầu niêm yết vào cuối năm 2023. Tuy vậy, họ bị tố cáo đã gây tác động (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50.  77
  Hành động cực đoan của các tổ chức hoạt động môi trường có thể gây phản tác dụng với nghị sự lớn của nhân loại.Lã Việt Phương, Nguyễn Minh Hoàng & Vương Quân Hoàng - 2023 - Kinh Tế Và Dự Báo.
  Hoạt động môi trường đóng vai trò quan trọng trong việc tăng cường nhận thức về biến đổi khí hậu và các vấn đề môi trường, đặc biệt là trong thời gian gần đây khi biến đổi khí hậu và khủng hoảng sinh thái ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn. Sự đam mê và cam kết của các nhà hoạt động môi trường là rất đáng ghi nhận. Tuy nhiên, đôi khi trong một số trường hợp, sự nhiệt (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
1 — 50 / 1000