Results for 'Werner Kuhn'

371 found
Order:
 1. Ontology, Natural Language, and Information Systems: Implications of Cross-Linguistic Studies of Geographic Terms.David M. Mark, Werner Kuhn, Barry Smith & A. G. Turk - 2003 - In 6th Annual Conference of the Association of Geographic Information Laboratories for Europe (AGILE). pp. 45-50.
  Ontology has been proposed as a solution to the 'Tower of Babel' problem that threatens the semantic interoperability of information systems constructed independently for the same domain. In information systems research and applications, ontologies are often implemented by formalizing the meanings of words from natural languages. However, words in different natural languages sometimes subdivide the same domain of reality in terms of different conceptual categories. If the words and their associated concepts in two natural languages, or even in two terminological (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2. The Roles of One Thought Experiment in Interpreting Quantum Mechanics. Werner Heisenberg Meets Thomas Kuhn.Maarten Van Dyck - 2003 - Philosophica 72 (3):79-103.
  Recent years saw the rise of an interest in the roles and significance of thought experiments in different areas of human thinking. Heisenberg's gamma ray microscope is no doubt one of the most famous examples of a thought experiment in physics. Nevertheless, this particular thought experiment has not received much detailed attention in the philosophical literature on thought experiments up to date, maybe because of its often claimed inadequacies. In this paper, I try to do two things: to provide an (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   6 citations  
 3. Thomas Kuhn'un Paradigma Kavramı ve Rölativizm Tartışması.Alper Bilgehan Yardımcı (ed.) - 2019 - İzmir, Türkiye: İKSAD Yayınevi.
  Thomas Kuhn’un 1962 yılında yayımlamış olduğu “Bilimsel Devrimlerin Yapısı” adlı kitabı bilimsel gelişme, bilimin doğası ve bilimsel bilginin özerkliği gibi çeşitli bilim felsefesi konularında alanında rölativist ya da göreci bir anlayışa katkıda bulunarak bilimin sarsılmaz statüsüne zarar verip vermediğine yöneliktir. Kuhn’un rölativistlikle suçlanmasına yol açan argümanlardan ön plana çıkan ikisi; iki farklı rakip paradigmaya bağlı olan kuramların kıyaslanmasının mümkün olmadığını ileri süren metodolojik eşölçülemezlik argümanı ile kuramdan bağımsız nötr gözlem önermelerinin olamayacağını belirten gözlemlerin kuram yüklü olduğu savıdır. (...) bu argümanlar çerçevesinde kendisine getirilen görecilik iddialarına karşı çıkar ve bilim felsefecilerinin ona yöneltmiş olduğu eleştirilere yıllar içerisinde “Bilimsel Devrimlerin Yapısı” kitabının ek bölümlerinde cevap vermektedir. Bu bağlamda, Kuhn’un bu iddialara ikna edici bir cevap verip vermediğini tespit edebilmek ve onun gerçekten bilim ve bilimsel bilginin statüsü konusunda rölativist olup olmadığını soruşturmak için ortaya konulan eleştirilerin etraflıca ele alınması gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Diğer bir deyişle, Kuhn'un görecilik konusu ile ilgili bir neticeye varabilmek amacıyla onun bütün bilim anlayışının göz önünde bulundurulması önemlidir. Dolayısıyla Kuhn'un genel bilim tasviri bu çalışmanın odağını oluşturmaktadır. Bu bakımdan çalışmada, ilk olarak kısaca “göreciliğin” ne anlama geldiği ortaya konulacak, ardından Kuhn’un eşölçülemezlik ve kuram yüklülük tezleri ayrıntılandırılarak, bu çerçeve içerisinde neden rölativist olarak kabul edildiği serimlenecektir. Nihai olarak, Kuhn'un kendisine getirilen eleştirilere karşı ortaya koyduğu cevapların rölativist suçlamalardan sıyrılması için sağlam gerekçeleri sağlayamadığı ortaya konulacaktır. (shrink)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 4. Beyond Kuhn: Methodological Contextualism and Partial Paradigms.Darrell P. Rowbottom - 2018 - In Moti Mizrahi (ed.), The Kuhnian Image of Science: Time for a Decisive Transformation? London: Rowman & Littlefield. pp. 191-208.
  Kuhn’s view of science is as follows. Science involves two key phases: normal and extraordinary. In normal science, disciplinary matrices (DMs) are large and pervasive. DMs involve “beliefs, values, techniques, and so on shared by the members of a given community” (Kuhn 1996, 175). “And so on” is regrettably vague, but Kuhn (1977, 1996) mentions three other key elements: symbolic generalizations (such as F=dp/dt), models (such as Bohr’s atomic model), and exemplars. These components of DMs overlap somewhat. (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  73
  Kuhn the Contextualist?Iñaki Xavier Larrauri Pertierra - 2020 - Aristos 5 (1):1-15.
  According to Kuhn’s account of the nature of scientific paradigms, how one experiences the world varies drastically from one context to another depending on the accepted paradigm of the context in question. In other words, one’s pre-existing conceptual structure concerning the world not only acts as an epistemological framework for its possible understanding, but also fundamentally affects the phenomenological observations of the world as something; this latter function of the conceptual structure motivates the view that mature scientific paradigms/theories and (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. Kuhn y Las Crisis.Enrique Morata - 2011 - Bubok.
  The theories of crisis and the concept of paradigm by Kuhn as applied to all kind of crisis.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7. Kuhn, Pedagogy, and Practice: A Local Reading of Structure.Lydia Patton - 2018 - In Moti Mizrahi (ed.), The Kuhnian Image of Science: Time for a Decisive Transformation? Lanham, MD: Rowman and Littlefield.
  Moti Mizrahi has argued that Thomas Kuhn does not have a good argument for the incommensurability of successive scientific paradigms. With Rouse, Andersen, and others, I defend a view on which Kuhn primarily was trying to explain scientific practice in Structure. Kuhn, like Hilary Putnam, incorporated sociological and psychological methods into his history of science. On Kuhn’s account, the education and initiation of scientists into a research tradition is a key element in scientific training and in (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 8. Kuhn's Kantian Dimensions.Lydia Patton - 2021 - In K. Brad Wray (ed.), Interpreting Kuhn. Cambridge: Cambridge University Press. pp. 27-44.
  Two questions should be considered when assessing the Kantian dimensions of Kuhn’s thought. First, was Kuhn himself a Kantian? Second, did Kuhn have an influence on later Kantians and neo-Kantians? Kuhn mentioned Kant as an inspiration, and his focus on explanatory frameworks and on the conditions of knowledge appear Kantian. But Kuhn’s emphasis on learning; on activities of symbolization; on paradigms as practical, not just theoretical; and on the social and community aspects of scientific research (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9.  50
  KUHN’U ANLAŞILIR KILMAK.Ekin Akdeniz - 2020 - International Journal Entrepreneurship and Management Inquiries 4 (1):199-209.
  “Bilimsel Devrimlerin Yapısı” adlı kitabıyla Thomas Kuhn'un bilim felsefesi çalışmalarında yeni bir çığır açtığı bilinmektedir (Öztürk, 2012: 171). Bu çalışma, Kuhn’un “Bilimsel Devrimlerin Yapısı (The Structure of Scientific Revolutions)” adlı eseri başta olmak üzere, bu eser üzerine yapılan çeşitli çalışmalar referans alınarak sunulmaktadır. Tüm bu çalışmalarda bilimin ilerleme tarzının ele alındığı, fakat bilimin ilerleme tarzı hakkında farklı sıralamaların yer aldığı görülmektedir. Bu çalışmanın amacı, bilimin ilerleme tarzı hakkında daha önce ele alınanlardan farklı bir sıralama sunmaktır. Ulaşılan bu farklı (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10.  10
  Kuhn’u Anlaşılır Kılmak.Ekin Akdeniz - 2020 - International Journal Entrepreneurship and Management Inquiries 4 (1):199-209.
  “Bilimsel Devrimlerin Yapısı” adlı kitabıyla Thomas Kuhn'un bilim felsefesi çalışmalarında yeni bir çığır açtığı bilinmektedir (Öztürk, 2012: 171). Bu çalışma, Kuhn’un “Bilimsel Devrimlerin Yapısı (The Structure of Scientific Revolutions)” adlı eseri başta olmak üzere, bu eser üzerine yapılan çeşitli çalışmalar referans alınarak sunulmaktadır. Tüm bu çalışmalarda bilimin ilerleme tarzının ele alındığı, fakat bilimin ilerleme tarzı hakkında farklı sıralamaların yer aldığı görülmektedir. Bu çalışmanın amacı, bilimin ilerleme tarzı hakkında daha önce ele alınanlardan farklı bir sıralama sunmaktır. Ulaşılan bu farklı (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11. Appropriating Kuhn’s Philosophical Legacy. Three Attempts: Logical Empiricism, Structuralism, and Neokantianism.Andoni Ibarra & Thomas Mormann - 2010 - Cadernos de Filosofia Das Ciencias 8:65 - 102.
  In this paper we discuss three examples of the appropriation of Kuhn’s ideas in philosophy of science. First we deal with classical logical empiricism. Perhaps somewhat surprisingly, the arch-logical empiricist Carnap considered Kuhn’s socio-historical account as a useful complementation, and not as a threat of the philosophy of science of logical empiricism. As a second example we consider the attempt of the so-called struc- turalist philosophy of science to provide a “rational reconstruction” of Kuhn’s approach. Finally, we (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 12. Kuhn e a racionalidade da escolha científica.Eros Moreira de Carvalho - 2013 - Principia: An International Journal of Epistemology 17 (3):439-458.
  In this paper, I try to articulate and clarify the role of the epistemic authority of experts in Kuhn’s explanation for the transition process between rival paradigms in the scientific revolutionary period. If science progresses, that process should contribute to the attainment of the cognitive aim of science, namely, the articulation of paradigms increasingly successful at the resolution of problems. It is hard to see that process as rational and as attaining the cognitive aim of science without the consideration (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13. An Evolutionary Approach to Realism-Based Adverse Event Representations.Werner Ceusters, Maria Capolupo, G. De Moor, J. Devlies & Barry Smith - 2011 - Methods of Information in Medicine 50 (1):62-73.
  One way to detect, monitor and prevent adverse events with the help of Information Technology is by using ontologies capable of representing three levels of reality: what is the case, what is believed about reality, and what is represented. We report on how Basic Formal Ontology and Referent Tracking exhibit this capability and how they are used to develop an adverse event ontology and related data annotation scheme for the European ReMINE project.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 14. Kuhn, Relativism and Realism.Howard Sankey - 2018 - In Juha Saatsi (ed.), The Routledge Handbook of Scientific Realism. London and New York: Routledge. pp. 72-83.
  The aim of this chapter is to explore the relationship between Kuhn’s views about science and scientific realism. I present an overview of key features of Kuhn’s model of scientific change. The model suggests a relativistic approach to the methods of science. I bring out a conflict between this relativistic approach and a realist approach to the norms of method. I next consider the question of progress and truth. Kuhn’s model is a problem-solving model that proceeds by (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 15. Kuhn, Coherentism and Perception.Howard Sankey - forthcoming - In Leandro Giri, Pablo Melogno & Hernán Miguel (eds.), Perspectives on Kuhn: Contemporary Approaches to the Philosophy of Thomas Kuhn. Springer.
  The paper takes off from the suggestion of Jouni-Matti Kuukkanen that Kuhn’s account of science may be understood in coherentist terms. There are coherentist themes in Kuhn’s philosophy of science. But one crucial element is lacking. Kuhn does not deny the existence of basic beliefs which have a non-doxastic source of justification. Nor does he assert that epistemic justification only derives from inferential relationships between non-basic beliefs. Despite this, the coherentist interpretation is promising and I develop it (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16. Kuhn’s “Wrong Turning” and Legacy Today.Yafeng Shan - 2020 - Synthese 197 (1):381-406.
  Alexander Bird indicates that the significance of Thomas Kuhn in the history of philosophy of science is somehow paradoxical. On the one hand, Kuhn was one of the most influential and important philosophers of science in the second half of the twentieth century. On the other hand, nowadays there is little distinctively Kuhn’s legacy in the sense that most of Kuhn’s work has no longer any philosophical significance. Bird argues that the explanation of the paradox of (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   15 citations  
 17.  98
  Kuhn, Thomas S.: The structure of scientific revolutions. 50th anniversary. [REVIEW]Trela Grzegorz - 2013 - Argument: Biannual Philosophical Journal 3 (2):539-544.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18. Kuhn, Values and Academic Freedom.Howard Sankey - 2021 - Logos and Episteme 12 (4):463-467.
  For Kuhn, there are a number of values which provide scientists with a shared basis for theory-choice. These values include accuracy, breadth, consistency, simplicity and fruitfulness. Each of these values may be interpreted in different ways. Moreover, there may be conflict between the values in application to specific theories. In this short paper, Kuhn's idea of scientific values is extended to the value of academic freedom. The value of academic freedom may be interpreted in a number of different (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19.  79
  Kuhn and the Philosophy of Science: Theories of Science.Andrew Lugg - 1979 - British Journal for the History of Science 12 (3):289-295.
  Discussion of centred on Kuhn's Essential Tension.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20. Thomas Kuhn’s Theory of Rationality.Paulo Pirozelli - 2019 - Manuscrito 42 (3):1-46.
  According to a widespread view, Thomas Kuhn’s model of scientific development would relegate rationality to a second plane, openly flirting with irrationalist positions. The intent of this article is to clarify this aspect of his thinking and refute this common interpretation. I begin by analysing the nature of values in Kuhn’s model and how they are connected to rationality. For Kuhn, a theory is chosen rationally when: i) the evaluation is based on values characteristic of science; ii) (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 21.  30
  Kuhn’s ‘5th Law of Thermodynamics’: Measurement, Data, and Anomalies.Alisa Bokulich & Federica Bocchi - forthcoming - In Kuhn’s The Structure of Scientific Revolutions at 60. Cambridge University Press.
  A central component of Thomas Kuhn’s philosophy of measurement is what he calls the fifth law of thermodynamics. According to this “law,” there will always be discrepancies between experimental results and scientists’ prior expectations, whether those expectations arise from theory or from other experimental data. These discrepancies often take the form of what Kuhn calls quantitative anomalies, and they play a central role in both normal and revolutionary science. Whether the effort to resolve these anomalies is taken to (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22.  21
  Scientific Misconduct and Inappropriate Behaviour – Status and Planned Measures.Werner Wegscheider & Aleksandra Radenovic - 2021 - EPFL Presentation.
  Presentation: Scientific misconduct and inappropriate behaviour – status and planned measures Authors: Werner Wegscheider (ETH); Aleksandra Radenovic (EPFL) .
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23. Can Kuhn’s Taxonomic Incommensurability Be an Image of Science?Seungbae Park - 2018 - In The Kuhnian Image of Science: Time for a Decisive Transformation? London: pp. 61–74.
  I criticize Kuhn’s (1962/1970) taxonomic incommensurability thesis as follows. (i) His argument for it is neither deductively sound nor inductively correct. (ii) It clashes with his account of scientific development that employs evolutionary theory. (iii) Even if two successive paradigms are taxonomically incommensurable, they have some overlapping theoretical claims, as selectivists point out. (iv) Since scientific revolutions were rare in the recent past, as historical optimists observe, they will also be rare in the future. Where scientific revolution is rare, (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 24. Kuhn, Normativity and History and Philosophy of Science.Howard Sankey - 2012 - Epistemologia:103-111.
  This paper addresses the relationship between the history and philosophy of science by way of the issue of epistemic normativity. After brief discussion of the relationship between history and philosophy of science in Kuhn’s own thinking, the paper focuses on the implications of the history of science for epistemic normativity. There may be historical evidence for change of scientific methodology, which may seem to support a position of epistemic relativism. However, the fact that the methods of science undergo variation (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 25. Werner Heisenberg’s Position on a Hypothetical Conception of Science.Gregor Schiemann - 2009 - In M. Heidelberger & G. Schiemann (eds.), The Significance of the Hypothetical in the Natural Sciences. de Gruyter.
  Werner Heisenberg made an important – and as yet insufficiently researched – contribution to the transformation of the modern conception of science. This transformation involved a reassessment of the status of scientific knowledge from certain to merely hypothetical – an assessment that is widely recognized today. I examine Heisenberg’s contribution in particular by taking his conception of “closed theories” as an example according to which the established physical theories have no universal and exclusive, but only a restricted validity. Firstly, (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26. Werner Heisenbergs Position Zu Einer Hypothetischen Wissenschaftsauffassung in Seinen Populären Reden Und Aufsätzen.Gregor Schiemann - 2007 - In M. Gerhard (ed.), Oldenburger Jahrbuch für Philosophie.
  Werner Heisenberg hat einen wichtigen, noch nicht hinreichend untersuchten Beitrag zum Wandel des neuzeitlichen Wissenschaftsverständnisses geleistet. Der Wandel führte von der Charakterisierung des wissenschaftlichen Wissens als sichere Erkenntnis zu seiner - heute weithin anerkannten - Charakterisierung als bloß hypothetische Erkenntnis. Anfänge dieses Wandlungsprozesses lassen sich im 19. Jahrhundert nachweisen (z.B. bei John Hersehel, William Whewell oder Hermann von Helmholtz). Ich möchte am Beispiel von Heisenberg der Frage nachgehen, welchen Einfluss die Begründung der Quantenmechanik, die seine Wissenschaftsauffassung prägte, auf den (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27. Popper, Kuhn, Lakatos, and Aim-Oriented Empiricism.Nicholas Maxwell - 2005 - Philosophia 32 (1-4):181-239.
  In this paper I argue that aim-oriented empiricism (AOE), a conception of natural science that I have defended at some length elsewhere[1], is a kind of synthesis of the views of Popper, Kuhn and Lakatos, but is also an improvement over the views of all three. Whereas Popper's falsificationism protects metaphysical assumptions implicitly made by science from criticism, AOE exposes all such assumptions to sustained criticism, and furthermore focuses criticism on those assumptions most likely to need revision if science (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   13 citations  
 28. Kuhn’s Incommensurability Thesis: What’s the Argument?Moti Mizrahi - 2015 - Social Epistemology 29 (4):361-378.
  In this paper, I argue that there is neither valid deductive support nor strong inductive support for Kuhn’s incommensurability thesis. There is no valid deductive support for Kuhn’s incommensurability thesis because, from the fact that the reference of the same kind terms changes or discontinues from one theoretical framework to another, it does not necessarily follow that these two theoretical frameworks are taxonomically incommensurable. There is no strong inductive support for Kuhn’s incommensurability thesis, since there are rebutting (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 29. Die Kuhn'Sche Wende.Paul Hoyningen Huene & Simon Lohse - 2012 - In S. Maasen, M. Kaiser, M. Reinhart & B. Sutter (eds.), Handbuch Wissenschaftssoziologie. Wiesbaden, Deutschland: Springer. pp. 73-84.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30. Werner Jaeger (1888–1961) William M. Calder III (Ed.): Werner Jaeger Reconsidered: Proceedings of the Second Oldfather Conference Held on the Campus of the University of Illinois at Urbana–Champaign April 26–28, 1990.(Illinois Classical Studies, Suppl. 3 = Illinois Studies in the History of Classical Scholarship, 2.) Pp. Xiv+327. Atlanta, GA: Scholars Press, 1992. Paper, $44.95 ($29.95 to Members). [REVIEW]W. Geoffrey Arnott - 1994 - The Classical Review 44 (01):187-189.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31.  56
  The Ambiguous Legacy of Kuhn's Structure for Normative Philosophy of Science.Jonathan Y. Tsou - forthcoming - In K. Brad Wray (ed.), Kuhn's The Structure of Scientific Revolutions at 60. Cambridge, UK: Cambridge University Press.
  This chapter examines the legacy of Kuhn’s Structure for normative philosophy of science. As an argument regarding the history of 20th century philosophy of science, I contend that the main legacy of Structure was destructive: Structure shifted philosophy of science away from addressing general normative philosophical issues (e.g., the demarcation problem, empirical testability) towards more deflationary and local approaches to normative issues. This is evident in the first generation of post-Structure philosophers of science in the 1980s and 1990s, who (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32. Kuhn's Ontological Relativism.Howard Sankey - 2000 - Science & Education 9 (1-2):59-75.
  In this paper, I provide an interpretation of ontological aspects of Kuhn's theory of science.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   5 citations  
 33. A Terminological and Ontological Analysis of the NCI Thesaurus.Werner Ceusters, Barry Smith & Louis Goldberg - 2005 - Methods of Information in Medicine 44 (4):498-507.
  We performed a qualitative analysis of the Thesaurus in order to assess its conformity with principles of good practice in terminology and ontology design. We used both the on-line browsable version of the Thesaurus and its OWL-representation (version 04.08b, released on August 2, 2004), measuring each in light of the requirements put forward in relevant ISO terminology standards and in light of ontological principles advanced in the recent literature. Version 04.08b of the NCI Thesaurus suffers from the same broad range (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   20 citations  
 34.  91
  Referent Tracking for Digital Rights Management.Werner Ceusters & Barry Smith - 2007 - International Journal of Metadata, Semantics and Ontologies 2 (1):45-53.
  Digital Rights Management (DRM) covers the description, identification, trading, protection, monitoring and tracking of all forms of rights over both tangible and intangible assets. The Digital Object Identifier (DOI) system provides a framework for the persistent identification of entities involved in this domain. Although the system has been very well designed to manage object identifiers, some important questions relating to the creation and assignment of identifiers are left open. The paradigm of a Referent Tracking System (RTS) recently advanced in the (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   7 citations  
 35. Aboutness: Towards Foundations for the Information Artifact Ontology.Werner Ceusters & Barry Smith - 2015 - In Proceedings of the Sixth International Conference on Biomedical Ontology (ICBO). CEUR vol. 1515. pp. 1-5.
  The Information Artifact Ontology (IAO) was created to serve as a domain‐neutral resource for the representation of types of information content entities (ICEs) such as documents, data‐bases, and digital im‐ages. We identify a series of problems with the current version of the IAO and suggest solutions designed to advance our understanding of the relations between ICEs and associated cognitive representations in the minds of human subjects. This requires embedding IAO in a larger framework of ontologies, including most importantly the Mental (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   12 citations  
 36.  90
  Kuhn And The Context Of Justification.Peter Hutcheson - 1980 - Southwest Philosophical Studies 5.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37.  42
  Three Problems with Kuhn's Concept of "Crisis".Paulo Pirozelli - 2019 - Enunciação 4 (2):135-147.
  The aim of the article is to explore Thomas Kuhn’s notion of “scientific crisis” and indicate some difficulties with it. First, Kuhn defines “crisis” through the notion of “anomaly” but distinguishes these concepts in two different ways: categorically and quantitatively. Both of these alternatives face considerable problems. The categorical definition relies on a distinction between “discoveries” and “inventions” that, as Kuhn himself admits, is artificial. The quantitative definition states that crises are a deeper, more profound type of (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38. Would SNOMED CT Benefit From Realism-Based Ontology Evolution?Werner Ceusters, Kent Spackman & Barry Smith - 2007 - AMIA Annual Symposium Proceedings 2007:105-109.
  If SNOMED CT is to serve as a biomedical reference terminology, then steps must be taken to ensure comparability of information formulated using successive versions. New releases are therefore shipped with a history mechanism. We assessed the adequacy of this mechanism for its treatment of the distinction between changes occurring on the side of entities in reality and changes in our understanding thereof. We found that these two types are only partially distinguished and that a more detailed study is required (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   6 citations  
 39. What Do Identifiers in HL7 Identify? An Essay in the Ontology of Identity.Werner Ceusters & Barry Smith - 2009 - In Mitsu Okada (ed.), Proceedings of InterOntology (Tokyo, Japan, February 27-March 1, 2009). Tokyo: Keio University Press. pp. 77-86.
  Health Level 7 (HL7) is an organization seeking to provide universal standards for the exchange of healthcare information. In a document entitled ‘HL7 Version 3 Standard: Data Types’, the HL7 organization advances descriptions of data types recom- mended for use as identifiers. We will argue that the descriptions supplied provide insufficient guidance as to what exactly the entities are which these data types uniquely identify. Are they real things, such as persons or pieces of equipment? Or are they representations of (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 40.  83
  Using Cross-Lingual Information to Cope with Underspecification in Formal Ontologies.Werner Ceusters, Ignace Desimpel, Barry Smith & Stefan Schulz - 2003 - Studies in Health Technology and Informatics 95:391-396.
  Description logics and other formal devices are frequently used as means for preventing or detecting mistakes in ontologies. Some of these devices are also capable of inferring the existence of inter-concept relationships that have not been explicitly entered into an ontology. A prerequisite, however, is that this information can be derived from those formal definitions of concepts and relationships which are included within the ontology. In this paper, we present a novel algorithm that is able to suggest relationships among existing (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41. Using Ontology in Query Answering Systems: Scenarios, Requirements and Challenges.Werner Ceusters, Barry Smith & Maarten Van Mol - 2003 - In R. Bernardi & M. Moortgat (eds.), Questions and Answers: Theoretical and Applied Perspectives, Proceedings of the 2nd CoLogNET-Elsnet Symposium, December 2003. Amsterdam: pp. 5-15.
  Equipped with the ultimate query answering system, computers would finally be in a position to address all our information needs in a natural way. In this paper, we describe how Language and Computing nv (L&C), a developer of ontology-based natural language understanding systems for the healthcare domain, is working towards the ultimate Question Answering (QA) System for healthcare workers. L&C’s company strategy in this area is to design in a step-by-step fashion the essential components of such a system, each component (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 42. Tracking Referents in Electronic Health Records.Werner Ceusters & Barry Smith - 2005 - Studies in Health Technology and Informatics 116:71–76.
  Electronic Health Records (EHRs) are organized around two kinds of statements: those reporting observations made, and those reporting acts performed. In neither case does the record involve any direct reference to what such statements are actually about. They record not: what is happening on the side of the patient, but rather: what is said about what is happening. While the need for a unique patient identifier is generally recognized, we argue that we should now move to an EHR regime in (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   9 citations  
 43. Switching Partners: Dancing with the Ontological Engineers.Werner Ceusters & Barry Smith - 2011 - In Thomas Batcherer & Roderick Coover (eds.), Switching Codes: Thinking through Digital Technology in the Humanities and the Arts. University of Chicago Press. pp. 103--124.
  Ontologies are today being applied in almost every field to support the alignment and retrieval of data of distributed provenance. Here we focus on new ontological work on dance and on related cultural phenomena belonging to what UNESCO calls the “intangible heritage.” Currently data and information about dance, including video data, are stored in an uncontrolled variety of ad hoc ways. This serves not only to prevent retrieval, comparison and analysis of the data, but may also impinge on our ability (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 44. Strategies for Referent Tracking in Electronic Health Records.Werner Ceusters & Barry Smith - 2006 - Journal of Biomedical Informatics 39 (3):362-378.
  The goal of referent tracking is to create an ever-growing pool of data relating to the entities existing in concrete spatiotemporal reality. In the context of Electronic Healthcare Records (EHRs) the relevant concrete entities are not only particular patients but also their parts, diseases, therapies, lesions, and so forth, insofar as these are salient to diagnosis and treatment. Within a referent tracking system, all such entities are referred to directly and explicitly, something which cannot be achieved when familiar concept-based systems (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   24 citations  
 45.  96
  Semantic Interoperability in Healthcare. State of the Art in the US. A Position Paper with Background Materials.Werner Ceusters & Barry Smith - 2010 - In European Union ARGOS Project: Transatlantic Observatory for Meeting Global Health Policy Challenges through ICT-Enabled Solution.
  Semantic interoperability can be defined as the ability of two or more computer systems to exchange information in such a way that the meaning of that information can be automatically interpreted by the receiving system accurately enough to produce useful results to the end users of both systems. Several activities are currently being performed by a variety of stakeholders to achieve semantic interoperability in healthcare. Many of these activities are not beneficial, because they place too great a focus on business (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46. Referent Tracking: The Problem of Negative Findings.Werner Ceusters, Peter Elkin & Barry Smith - 2006 - Studies in Health Technology and Informatics 124:741-46.
  The paradigm of referent tracking is based on a realist presupposition which rejects so-called negative entities (congenital absent nipple, and the like) as spurious. How, then, can a referent tracking-based Electronic Health Record deal with what are standardly called ‘negative findings’? To answer this question we carried out an analysis of some 748 sentences drawn from patient charts and containing some form of negation. Our analysis shows that to deal with these sentences we need to introduce a new ontological relationship (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   7 citations  
 47. Referent Tracking for Corporate Memories.Werner Ceusters & Barry Smith - 2007 - In Peter Rittgen (ed.), Handbook of Ontologies for Business Interaction. Idea Group Publishing. pp. 34-46.
  For corporate memory and enterprise ontology systems to be maximally useful, they must be freed from certain barriers placed around them by traditional knowledge management paradigms. This means, above all, that they must mirror more faithfully those portions of reality which are salient to the workings of the enterprise, including the changes that occur with the passage of time. The purpose of this chapter is to demonstrate how theories based on philosophical realism can contribute to this objective. We discuss how (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 48. Referent Tracking and its Applications.Werner Ceusters & Barry Smith - 2007 - In Proceedings of the Workshop WWW2007 Workshop i3: Identity, Identifiers, Identification (Workshop on Entity-Centric Approaches to Information and Knowledge Management on the Web), Banff, Canada. CEUR.
  Referent tracking (RT) is a new paradigm, based on unique identification, for representing and keeping track of particulars. It was first introduced to support the entry and retrieval of data in electronic health records (EHRs). Its purpose is to avoid the ambiguity that arises when statements in an EHR refer to disorders or other entities on the side of the patient exclusively by means of compound descriptions utilizing general terms such as ‘pimple on nose’ or ‘small left breast tumor’. In (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   4 citations  
 49. Ontology-Based Error Detection in SNOMED-CT.Werner Ceusters, Barry Smith, Anand Kumar & Christoffel Dhaen - 2004 - Proceedings of Medinfo 2004:482-6.
  Quality assurance in large terminologies is a difficult issue. We present two algorithms that can help terminology developers and users to identify potential mistakes. We demon­strate the methodology by outlining the different types of mistakes that are found when the algorithms are applied to SNOMED-CT. On the basis of the results, we argue that both formal logical and linguistic tools should be used in the development and quality-assurance process of large terminologies.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   15 citations  
 50. Ontology and Medical Terminology: Why Description Logics Are Not Enough.Werner Ceusters, Barry Smith & Jim Flanagan - 2003 - In Proceedings of the Conference: Towards an Electronic Patient Record (TEPR 2003). Boston, MA: Medical Records Institute.
  Ontology is currently perceived as the solution of first resort for all problems related to biomedical terminology, and the use of description logics is seen as a minimal requirement on adequate ontology-based systems. Contrary to common conceptions, however, description logics alone are not able to prevent incorrect representations; this is because they do not come with a theory indicating what is computed by using them, just as classical arithmetic does not tell us anything about the entities that are added or (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   12 citations  
1 — 50 / 371