Results for 'Yavuz Co��kun'

999 found
Order:
 1.  58
  Khoảng dao động 25-1000 USD và điểm yếu lập luận về chi phí phục hồi vùng sinh thái đước-cỏ biển.Vịt Cỏ - 2023 - Bio2 Ebl.
  Mặc dù 3 điểm nêu trên chưa phải đã đủ, nhưng chắc chắn không thể giải đáp. Vì vậy, khó mà tin vài lập luận đơn giản về “tính khả thi” lại có thể mang ra áp dụng cho cộng đồng trên không gian sinh thái rộng lớn.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2.  16
  On the Rigidity of General Terms.Alper Yavuz - 2012 - Dissertation, Bogazici University
  The aim of this thesis is to discuss whether general terms are rigid and if they are, how their rigidity should be interpreted. To this end, I first present the problems related to the rigidity of general terms. The most important ones among them are the following: What do general terms refer to? Is there any difference between the terms called “natural kind terms” and other general terms? After that, I discuss the arguments of three competent interpretations which try to (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  27
  The Distribution of "ABO" and "Ah" Blood Group in Gaziantep Region.Yavuz Coşkun - 1990 - European Journal of Therapeutics 1 (1):13-15.
  The ABO and Rh blood group of 33.317 subjects were examined in Atatürk Blood Bank in Gaziantep between 1984-1988 years. The distribution of A,O,B and AB groups were 40.01 %, 35.09 %, 18.10 % and 6.80 % respectively. Rh negativity was found to be rare (9.10 %).
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4. Gönderim Üzerine.Bertrand Russell & Alper Yavuz - 2015 - Felsefe Tartismalari 49:55-72.
  Belirli betimlemeler, bir belirli tanımlıkla (Türkçede seslendirilmeyen ancak İngilizcede karşılığı "the" olan) başlayan "İngiltere'nin kralı", "Çin'in başkenti" gibi deyimlerdir. Russell bu yazıda belirli betimlemelerin mantıksal olarak nasıl çözümlenmesi gerektiği ile ilgili kendi betimlemeler kuramını ortaya atar. Russell'ın savı, belirli betimlemeler doğru bir biçimde çözümlenirse bir karşılığı olmayan "Fransa'nın şimdiki kralı" gibi deyimlerin yol açtığı türden birçok felsefi bilmecenin ortadan kalkacağıdır.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5. Mantık ve Konuşma.Paul Grice & Alper Yavuz - 2022 - Posseible: Felsefe Dergisi 11 (1):71-87.
  Grice bu yazıda temel olarak sezdirim kavramını incelemektedir. Sezdirim bir karşılıklı konuşmada konuşucunun, söylediği şey ötesinde dinleyicisine aktardığı düşüncedir. Konuşma sezdirimleri söz konusu olduğunda dinleyici, bir çıkarım sonucunda sezdirimleri saptar. Grice'ın savı, bu çıkarımda nicelik, nitelik, bağıntı ve tarz olmak üzere dört grupta toplanabilen ilkelerin (maksimler) belirleyici rol oynadığıdır.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. Aristoteles: Erdemin Varlık Nedeni Olarak Özgürlük.Yavuz Adugit - 2006 - Felsefe Tartismalari 36:9-30.
  This paper is concerned with Aristotle’s role and impact on discussions coming down to us from ancient and recent times about the relation betwen the concepts of ethics and freedom. Departing from Aristotle’s works, I attempt to answer the questions “What is freedom?” and “What is the place of freedom in the construction of ethics?” Aristotle defines ethical action and affection in accordance with virtue; and he defines virtue as a habit concerning deliberation, which is determined by reason or by (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7. Aristoteles Etiğinde Akıl Ve Duyguların Yeri.Yavuz Adugit - 2008 - Felsefe Tartismalari 41:49-84.
  In this paper Aristotle’s views concerning the place of reason and emotions in ethics are investigated. Aristotle ranks first among the philosophers who examined the problem of “the place of reason and emotions in ethics”in detail, which is basically the problem of the origin of ethical relationships or of ethical acts, and his solution was that reason is the origin or the fundament; because for him ethical relationships and ethical acts are appropriate to virtue. In his view, since virtue is (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8.  94
  Soykan'la Mimarlığa Felsefi Bir Bakış.Alper Yavuz - 2023 - In Özgüç Güven, Egemen S. Kuşcu & Alper Yavuz (eds.), Ağaçları Tanıyan Filozof: Ömer Naci Soykan Felsefesi Üzerine İncelemeler. İstanbul: İnsancıl Yayınları. pp. 267-280.
  Mimarlık diğer sanat dallarından iki bakımdan ayrılır. İlk olarak mimari yapıtlarla etkileşim kaçınılmazdır. Müzik dinlemeden, tiyatro veya sinemaya gitmeden, resim veya heykel sergilerini gezmeden yaşamımızı sürdürebiliriz ancak mimari yapılar olmadan bu olanaklı olmaz. Bu bakımdan mimarlık sanatlar içinde belki de insan yaşamını en fazla etkileyen daldır. İkinci olarak mimarlık bir yaşam gereksinimini karşılayan, böyle bir işlevi olan belki de tek sanat dalıdır. Örneğin resim, heykel, şiir, sinema veya tiyatro yapıtlarını sanatsal açıdan değerlendirirken hangi gereksinimimizi karşıladıkları sorusunu sormayız. Buna karşılık mimari (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9.  47
  Wittgenstein'da Etik ve Estetiğin Bakış Açısı Etkisi Üzerine.Alper Yavuz - 2023 - Kilikya Felsefe Dergisi / Cilicia Journal of Philosophy 10 (2):21-33.
  Wittgenstein Tractatus'ta anlamlı bir tümcenin işlevinin bir şey durumunu öne sürmek olduğunu belirtir ve böyle yapmayan bütün tümceleri anlam alanının dışına bırakır. Buna karşılık anlam alanının dışında kalan tümceler işlevsiz değildirler; onlar bir şeyleri gösterebilirler. Bu söylemek/göstermek ayrımı Tractatus için temel önemde olsa da ayrımın göstermek ile ilgili kısmını Wittgenstein yeterince açıklamaz. Bu yazıda bu kavramın özellikle de etik ve estetik söz konusu olduğunda bir bakış açısını göstermek olarak anlaşılabileceğini öne süreceğim. Algı çalışmalarında yaygın bir kavram olan bakış açısı, dilbilim (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10. Canlılık ve Canlılıkbilimi Üzerine Yeni Bir Değerlendirme.Mustafa Yavuz - 2019 - Kutadgubilig Felsefe-Bilim Araştırmaları Dergisi 1 (40):183-197.
  In this study, it is tried to put forth some explanations on the definition of vitality referring to the historical definition of biology that can be considered as thestudy of life. In accordance with the explanations, the necessity of revision and distinction of some terms in the contemporary biology is also mentioned. The first among which is the updating of the term known as homeostasis into homeokinesis. For this reason, a number of propositions are emphasized in order to clarify the (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 11. Co‐Subjective Consciousness Constitutes Collectives.Michael Schmitz - 2018 - Journal of Social Philosophy 49 (1):137-160.
  In this paper I want to introduce and defend what I call the "subject mode account" of collective intentionality. I propose to understand collectives from joint attention dyads over small informal groups of various types to organizations, institutions and political entities such as nation states, in terms of their self-awareness. On the subject mode account, the self-consciousness of such collectives is constitutive for their being. More precisely, their self-representation as subjects of joint theoretical and practical positions towards the world – (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   7 citations  
 12. Robespierre ve Erdemli Terör.Alper Yavuz - 2022 - İnsancıl 385:13-20.
  Bu yazıda Fransız Devrimi'nin Eylül 1793’ten Temmuz 1794’e kadar süren Terör Dönemi ve devrimin önderlerinden Robespierre’in bu dönemdeki rolü incelenmektedir. Bu amaçla öncelikle Terör Dönemi’nde neler yaşandığından kısaca söz edilecek, sonrasında ise Robespierre kendini nasıl bu dönemin merkezinde bulduğu araştırılacaktır. Son olarak Robepierre’in terör tartışmalarında gündeme getirdiği “erdemli terör” kavramının ne anlama geldiği tartışılacaktır.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13.  9
  Felsefe-Bilim'den Biyofelsefeye: Canlı(lık) Araştırmasına Dair Bir Bildirge.Mustafa Yavuz - 2023 - Kutadgubilig Felsefe-Bilim Araştırmaları Dergisi 1 (47):113-127.
  Biology –in its simplest definition– is a natural science that studies the living things. Philosophy of Biology, on the other hand, is the whole of conceptual analysis, synthesis and deductions that filters the scientific information being produced by biology, especially those of ‘life’ and ‘evolution’. In this study, the importance of the philosophy-science view of the famous philosopher Teoman Duralı, who passed away a year ago, will be mentioned in terms of contemporary biology and philosophy of biology. In doing this, (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14.  20
  Biyoçeşitlilik: Ne, Niçin, Nasıl?Mustafa Yavuz - 2023 - Akademik Düşünce Dergisi 1 (7):3-20.
  The term biodiversity, also known as the diversity of life, is often used to mean the diversity of the living beings in the biosphere. By diversity of the living beings, it is meant mostly living things as individuals. In addition, it is possible to discuss the diversity of species, ecosystems, and hereditary characteristics. In this study, answers were sought to questions such as ‘Is biodiversity a value, can it be measured, what does it mean for our country and the world, (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15. "Mantık ve Konuşma" Üzerine.Alper Yavuz - 2022 - Posseible: Felsefe Dergisi 11 (1):51-70.
  Özet: Bu yazı Paul Grice’ın 1967 yılında verdiği “Mantık ve Konuşma” başlıklı dersinin Türkçe çevirisinin okunmasına yardımcı olmayı amaçlamaktadır. Yazıda önce “Mantık ve Konuşma”nın arka planında yer alan dil felsefesi tartışmaları kısaca tanıtılmış sonrasında sezdirimler ve özellikleri, bağlam ve iletişimin ilkeleri gibi metinde geçen temel tartışmalar açıklanmıştır. En sonda ise “Mantık ve Konuşma”nın dil felsefesi ve dilbilimdeki etkilerinden kısaca söz edilmiştir. -/- Abstract: This paper aims at being helpful in reading the Turkish translation of Paul Grice’s 1967 lecture titled “Logic (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16. Botánica en al-Ándalus: Un Estudio Comparativo de Trabajos Ilustrados de Botánica en el Magreb y Máshreq.Mustafa Yavuz - 2017 - Awraq 1 (17):169-186.
  In this study, after a short introductory information on the etymology, origin, and transition of botanical knowledge in Medieval Islamic Civilisation, we made a comparison of illustrated botanical works in Maghreb and Masriq through two illustrated books. We studied on randomly selected illustrations from Kitab al- Hashaish at-Tibb li-Diskuridus al-Aynzarbi translated by Istefan ibn Basil & Hunayn ibn Ishaq from Dioscorides’ Materia Medica, and Kitab al-Adwiyat al-Mufradat of Abu Ja’far Ahmad al-Ghafiqi, the Andalusian physician, pharmacist, and herbalist. We made comparisons (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 17. Pansiyon Huzur.Alper Yavuz - 2022 - In Sayıl Cengiz Gündoğdu (ed.), Romanda Estetik Kalkışma - 4. 12 Mart - 12 Eylül Sonrası (1971 - 1990) Toplumsal Değişimin Romanlara Yansıması. İstanbul: İnsancıl Yayınları. pp. 9-31.
  Bu yazıda Sayıl Cengiz Gündoğdu'nun geliştirdiği roman inceleme yöntemiyle İrfan Yalçın'ın "Pansiyon Huzur" adlı romanı incelenmektedir.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18. Saatleri Ayarlama Enstitüsü.Alper Yavuz - 2016 - In Cengiz Gündoğdu (ed.), Romanda Estetik Kalkışma - 2. Kurtuluş Savaşı-Erken Cumhuriyet Dönemi Toplumsal Değişimin Romanlara Yansıması. İstanbul: İnsancıl Yayınları. pp. 163-176.
  Bu yazıda Cengiz Gündoğdu'nun geliştirdiği roman inceleme yöntemiyle Ahmet Hamdi Tanpınar'ın "Saatleri Ayarlama Enstitüsü" adlı romanı incelenmektedir.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19. Nassim Nicholas Taleb. Siyah Kuğu -Olasılıksız Görünenin Etkisi. Çev. Nazan Arıbaş. İstanbul: Varlık Yayınları, 2008. 424 sayfa. [REVIEW]Mustafa Yavuz - 2016 - Divan 1 (40):116-122.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20. Dag Nikolaus Hasse and Amos Bertolacci (eds.), The Arabic, Hebrew and Latin Reception of Avicenna’s Physics and Cosmology, Scientia Graeco-Arabica, Band 23, Boston/Berlin, Walter de Gruyter, 2018, 549 pp. ISBN 9781614517740. Cloth: €119.95. [REVIEW]Mustafa Yavuz - 2020 - Revista Española de Filosofía Medieval 27 (2):192-197.
  In recent decades, interest in the history and philosophy of the natural sciences has increased significantly. This interest has made scholars aware of the existing knowledge gap in these areas and has brought a kind of 'pressure' for more articles and books on the subject. Indeed, it also motivates academics to start new projects related to these disciplines. Volumes like this are much needed for scholars in the field, given the high amount of information they contain. This rich volume aims (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21. Botany as a New Field of Knowledge in the Thirteenth Century: On the Genesis of the Specialized Sciences.Mustafa Yavuz & Pilar Herraíz Oliva - 2020 - Teorie Vědy / Theory of Science 42 (1):51-75.
  The reception of the translations of Aristotelian and pseudo-Aristotelian works at the University of Paris in the thirteenth century promoted a new understanding of the sciences as specialized fields of knowledge. The huge amount of translations required a new organization of knowledge, which included novel subjects and categories. Among these there is a very special case, namely the pseudo-Aristotelian De plantis, translated from Arabic into Latin and then back into Greek to be re-translated into Latin again. De plantis was included (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22. Active monitoring of airborne elements in Isparta Province (Turkey) with the epiphytic lichen Physcia aipolia (Erh. ex Humb.) Fürnr.Mustafa Yavuz & Gülşah Çobanoğlu - 2019 - Journal of Elementology 3 (24):1115-1128.
  Air pollutants pose a threat to biodiversity throughout the world. This study was conducted to evaluate atmospheric element accumulation in Isparta city, including Gölcük Nature Park, located in the Western Mediterranean Region of Turkey. It is aimed to determine the air quality and potential pollutant sources in the region through lichen biomonitoring. Specimens of the epiphytic foliose lichen Physcia aipolia (Erh. ex Humb.) Fürnr. were sampled from 14 sites in the study area and analyzed by ICP-MS with reference material in (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23. Eski Dil - Yeni Dil Tartışması Üzerine.Alper Yavuz - 2011 - İnsancıl 256:21-25.
  Bu yazıda Türkçenin yabancı kökenli sözcüklerden arındırılması çabalarına yönelik eleştiriler değerlendiriyor.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24. Bilgi Kirliliği ve Bireysel Sorumluluk: Salgın Deneyimimiz.Alper Yavuz - 2020 - MSGSÜ Sosyal Bilimler Dergisi 2 (22):203-217.
  Özet: Bilgi kirliliği eski bir sorun olsa da sosyal medya ve Internet tabanlı mesajlaşma uygulamalarının yaygınlaşmasıyla daha sık gündeme gelmeye başladı. Salgın hastalık gibi kriz dönemlerinde kirli bilginin etkinliğinin tehlikeli olabilecek boyutta arttığı görüldü. Bu yazıda bilgi kirliliği sorununu felsefi açıdan inceleyeceğim. Bilgi kirliliğinin ne olduğu sorusunu tartıştıktan sonra bilgi kirliliğinin üç türü arasındaki ayrımları ele alacağım. Son olarak bilgi kaynağı ve bilgi aktarıcısı olarak bir öznenin sorumluluklarının neler olduğu konusunu inceleyeceğim. Tartışmanın pratik sonuçlarını salgın hastalık konusuyla bağlantılı örnekler seçerek (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25. Sanatta Sahtecilik Üzerine.Alper Yavuz - 2018 - In Berrin Taş (ed.), Kaç İnsanı Yaşadım. Cengiz Gündoğdu'nun 75. Yaşına Armağan. İstanbul: İnsancıl Yayınları. pp. 112-117.
  Bu yazıda bir sanat yapıtının sahte olmasının ne anlama geldiği incelenmektedir. Bu amaçla iki tür sahtecilik türü olan yapıt kopyacılığı ve biçem kopyacılığı birbirinden ayırt edilmektedir. İlk tür kopyacılık ile ilgili temel tartışma bir yapıtın aslından ayırt edilemeyecek kadar iyi bir kopyası neden yine de sanatsal olarak aslından daha değersiz bulunur, sorusuyla ilgilidir. İkinci tür kopyacılıkta ise temel soru bir sanatçının biçemini taklit ederek "yeni" yapıtlar üretmenin sanatsal açıdan nasıl değerlendirilmesi gerektiğidir. Yazıda bu ikinci tür kopyacılık, Hollandalı ressam Van Meegeren'in (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26. Lichens Mentioned by Pedanios Dioscorides.Mustafa Yavuz - 2012 - Studies on Ethno-Medicine 6 (2):103-109.
  Lichens are included in the classification system of fungi and have been used in medicine, pharmacy and industry from antiquity to present day in the treatment of various diseases. In this study, Peri Hyles Iatrikes of Dioscorides has been investigated and evaluated from lichenological point of view. It is found that, Dioscorides mentions about medical properties and uses of probable Parmelia species such as P. saxatilis (L.) Ach or P. sulcata Taylor.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27.  53
  Homeokinetik Canlılık Teorisi.Mustafa Yavuz - 2023 - Felsefe Dünyasi 1 (77 - EK):60-73.
  Canlılığın ya da yaşamın ne olduğu üzerinde henüz bir uzlaşıya varılamamıştır. Bu yüzden canlılık hakkında sayısı yüzlere ulaşan tanım ve yorum bulunmaktadır. Her geçen yıl literatüre yeni ya da benzer tanımlar eklenmektedir. Bu noktadan hareketle, bu makalede, Türkçedeki canlılık (vitality) ve hayat (life) kelimelerinin terim anlamında birbirine denk olarak kullanılıp kullanılamayacağını irdelenmiş ve ayrı kullanımlarının daha doğru olacağı düşüncesi ortaya koyulmuştur. Canlılığın ortaya çıktığı mekân olarak hücrenin, yatayda kendi benzerleriyle ve dikeyde soy hattıyla kurduğu ilişkilerden yola çıkarak, bir organizmanın sıradüzenini (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28. Etkileşimci Metafor Kuramının Eleştirisi.Alper Yavuz - 2019 - Kilikya Felsefe Dergisi / Cilicia Journal of Philosophy 6 (1):1-14.
  Öz: Bu yazıda Elisabeth Camp'in metafor kuramını eleştireceğim. Bu kurama göre metaforik anlam metaforik olarak kullanılan terimin işaret ettiği şeyin karakterizasyonunun bir başka şeyin karakterizasyonu ile etkileşimi yoluyla ortaya çıkar. Bu etkileşim beraberinde metaforun önemli bilişsel özelliklerinden biri olan olarak-görme etkisini zorunlu olarak getirir. Ben bu kuramın açıklamaya çalıştığı dilsel olguyu gereksiz yere karmaşıklaştırdığını savunacağım. Söz konusu olgu etkileşime gerek olmadan da açıklanabilir. Camp'in tersine, olarak-görme etkisinin metafor için özsel olmadığını savunacağım. Bunların yanı sıra Camp'in metafor kuramının kimi değillenmiş metafor (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29. Li̇ken Teri̇mi̇ne Türkçe Bi̇r Karşılık Öneri̇si̇.Mustafa Yavuz - 2017 - Avrasya Terim Dergisi 1 (5):28 - 35.
  Bu çalışmada, bitkibilimde kullanılan bir terim olan liken kelimesine, kök anlamına sadık kalarak Türkçe yeni bir karşılık önerilmektedir. Bu önerinin mantıksal çerçevesi, Antik Yunancadan, Orta Çağ Arapçasına, Orta Çağ Latincesine ve nihayetinde de Türkçeye kadar uzanan bir yelpazede, konuya esas teşkil eden tarihî metinlere ve onların kaydedildiği elyazmalarına dayanmaktadır. Türkçe metinlerde liken terimi yerine yalaç teriminin kullanımı öneri lmektedir. Bu öneri ülkemizdeki dilbilim, onomastik ve bitkibilim uzmanlarının eleştirel dikkatine sunulmaktadır.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30. Frege’nin Özel Ad Kuramındaki Sonsuz Gerileme Sorunu.Alper Yavuz - 2018 - In Vedat Kamer & Şafak Ural (eds.), VIII. Mantık Çalıştayı Kitabı. İstanbul: Mantık Derneği Yayınları. pp. 513-527.
  Öz: Frege özel adların (ve diğer dilsel simgelerin) anlamları ve gönderimleri arasında ünlü ayrımını yaptığı “Anlam ve Gönderim Üzerine” (1948) adlı makalesinde, bu ayrımın önemi, gerekliliği ve sonuçları üzerine uzun değerlendirmeler yapar ancak özel adın anlamından tam olarak ne anlaşılması gerektiğinden yalnızca bir dipnotta kısaca söz eder. Örneğin “Aristoteles” özel adının anlamının Platon’un öğrencisi ve Büyük İskender’in öğretmeni ya da Stagira’da doğan Büyük İskender’in öğretmeni olarak alınabileceğini söyler. Burada dikkat çeken nokta örnekteki özel adın olası anlamları olarak gösterilen belirli betimlemelerin (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31. Sözcük Sezdirimine Dayalı Nefret Sözcükleri Kuramı.Alper Yavuz - 2018 - Ethos: Dialogues in Philosophy and Social Sciences 11 (2):1-29.
  Özet: Bu yazıda nefret sözcüklerinin dilsel işlevi açıklanmaya çalışılacaktır. Bunun için öncelikle nefret sözcüklerinin kimi özelliklerini tartışıp sonrasında bu özelliklerin tümünün önereceğim sözcük sezdirimine dayalı nefret sözcükleri kuramı ile başarıyla açıklanabileceğini savunacağım. Buna göre nefret sözcükleri sözcük anlamı olarak bir insan grubuna işaret ederken, tipik kullanımlarında kimi olumsuz nitelikleri sözcük düzeyinde sezdirirler. Sözcük sezdirimi kavramı Grice'ın sezdirim kavramının bir tümcecikten daha küçük dilsel yapılara uyarlanmasıyla ortaya çıkar. Bu uyarlamanın olanaklı olduğunun gösterilmesi için Grice’ın tümce düzeyi için tasarladığı ilke ve maksimlerin (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32. Co–operation and communication in apes and humans.Ingar Brinck & Peter Gardenfors - 2003 - Mind and Language 18 (5):484–501.
  We trace the difference between the ways in which apes and humans co–operate to differences in communicative abilities, claiming that the pressure for future–directed co–operation was a major force behind the evolution of language. Competitive co–operation concerns goals that are present in the environment and have stable values. It relies on either signalling or joint attention. Future–directed co–operation concerns new goals that lack fixed values. It requires symbolic communication and context–independent representations of means and goals. We analyse these ways of (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   23 citations  
 33. SPEP Co-Director's Address: Hesitation as Philosophical Method—Travel Bans, Colonial Durations, and the Affective Weight of the Past.Alia Al-Saji - 2018 - Journal of Speculative Philosophy 32 (3):331-359.
  It is, without a doubt, a difficult task to address at once the state of philosophy as embodied by the Society for Phenomenology and Existential Philosophy and the place of one’s own thought within it. This is the task that a co-director’s address tries to fill. Whether with a critical reexamination of the phenomenological mode of seeing distinctive of SPEP, of philosophical progress, or of the place of transcontinental philosophy, prior co-directors found ways to subtly chart the windings and turns (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   4 citations  
 34. Co-operation and human values: a study of moral reasoning.R. E. Ewin - 1981 - New York: St. Martin's Press.
  I shall be dealing, throughout this book, with a set of related problems: the relationship between morality and reasoning in general, the way in which moral reasoning is properly to be carried on, and why morality is not arbitrary. The solutions to these problems come out of the same train of argument. Morality is not arbitrary, I shall argue, because the acceptance of certain qualities of character as virtues and the rejection of others as vices is forced on us by (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   12 citations  
 35. Is co-management a double-edged sword in the protected areas of Sundarbans mangrove?Md Mizanur Rahman - 2022 - Biology and Philosophy 37 (1):1-22.
  The overall objective of the study was to examine the pros and cons of the participatory approach adopted in natural resource management in the ecologically protected areas of the Sundarbans mangrove of Bangladesh. A comparative study was done between the people who are involved and non-involved in this approach. Empirical data was collected through personal interviews with a structured questionnaire. The Gini coefficient was measured first and then embedded with the Lorenz curve to draw a line between perfect equality and (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36. Polysemy and Co-predication.Marina Ortega AndrÉs & Agustin Vicente - forthcoming - Glossa: A Journal of General Linguistics.
  Many word forms in natural language are polysemous, but only some of them allow for co-predication, that is, they allow for simultaneous predications selecting for two different meanings or senses of a nominal in a sentence. In this paper, we try to explain (i) why some groups of senses allow co-predication and others do not, and (ii) how we interpret co-predicative sentences. The paper focuses on those groups of senses that allow co-predication in an especially robust and stable way. We (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   14 citations  
 37. More Co-parents, Fewer Children: Multiparenting and Sustainable Population.Anca Gheaus - 2019 - Essays in Philosophy 20 (1):3-23.
  Some philosophers argue that we should limit procreation – for instance, to one child per person or one child per couple – in order to reduce our aggregate carbon footprint. I provide additional support to the claim that population size is a matter of justice, by explaining that we have a duty of justice towards the current generation of children to pass on to them a sustainable population. But instead of, or, more likely, alongside with, having fewer children in in (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 38. Co-constructive logic for proofs and refutations.James Trafford - 2014 - Studia Humana 3 (4):22-40.
  This paper considers logics which are formally dual to intuitionistic logic in order to investigate a co-constructive logic for proofs and refutations. This is philosophically motivated by a set of problems regarding the nature of constructive truth, and its relation to falsity. It is well known both that intuitionism can not deal constructively with negative information, and that defining falsity by means of intuitionistic negation leads, under widely-held assumptions, to a justification of bivalence. For example, we do not want to (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 39. The Co-Ascription of Ordered Lexical Pairs: a Cognitive-Science-Based Semantic Theory of Meaning and Reference: Part 2.Thomas Johnston - manuscript
  (1) This is Part 2 of the semantic theory I call TM. In Part 1, I developed TM as a theory in the analytic philosophy of language, in lexical semantics, and in the sociology of relating occasions of statement production and comprehension to formal and informal lexicographic conclusions about statements and lexical items – roughly, as showing how synchronic semantics is a sociological derivative of diachronic, person-relative acts of linguistic behavior. I included descriptions of new cognitive psychology experimental paradigms which (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40. Ethical implications of co-benefits rationale within climate change mitigation strateg.Vasconcellos Oliveira Rita & Thorseth May - 2016 - Etikk I Praksis- Nordic Journal of Applied Ethics:141-170.
  The climate change mitigation effort is being translated into several actions and discourses that make collateral benefits and their rationale increasingly relevant for sustainability, in such a way that they are now a constant part of the political agenda. Taking a broader and consensual perspective, co-benefits are considered here to be emerging advantages of implementing measures to lower greenhouse gases. Starting with the analysis of policy documents referring to two European urban transportation strategies, the emergent co-benefits are problematized and discussed (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41. Germany: Co-Creating Cooperative and Sharing Economies.Soenke Zehle, Hannes Käfer, Julia Hartnik & Michael Schmitz - 2021 - In Andrzej Klimczuk, Vida Česnuitytė & Gabriela Avram (eds.), The Collaborative Economy in Action: European Perspectives. University of Limerick. pp. 139-152.
  The chapter describes the sharing economy in Germany as a heterogeneous dynamic, combining local trends and histories with economic forms drawing on experiences mainly from across Europe and North America. Increasingly taken into account by policymakers in the regulation of markets and the redesign of innovation governance frameworks, “sharing” as a complex nexus linking the exercise of citizenship to sustainable consumption and informational self-determination in digital societies will continue to drive and frame the creation of value chains. Of particular interest (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42.  49
  Có chính sách đãi ngộ hấp dẫn để thu hút trí thức, nhân tài.V. Trần - 2023 - Báo Lao Động.
  Cải cách tiền lương là một trong những nội dung quan trọng sẽ được thảo luận tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV và đây cũng là một trong những chìa khoá để mở ra các chính sách đãi ngộ nhằm góp phần xây dựng, phát triển đội ngũ trí thức nước nhà, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới như nội dung mà Hội nghị Trung ương 8 khoá (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43. Co-creation with Companies: A Means to Enhance Societal Impact of University Researchers?Kirsi Pulkkinen & Antti Hautamäki - 2019 - In Mads P. Sørensen, Lars Geschwind, Jouni Kekäle & Rómulo Pinheiro (eds.), The Responsible University: Exploring the Nordic Context and Beyond. Springer Verlag. pp. 145-172.
  In this chapter, we explore co-creation as a form of societal interaction of science. We approach co-creation as a goal-oriented form of dynamic interaction aiming at mutual benefit of all parties. As such, we exclude technology transfer and other linear societal interaction forms that follow a closed-model innovation format. We argue that focusing solely on tapping the needs of researchers and ‘pure’ science would lead to ignoring the broader context in which researchers work. An excessive focus on meeting the needs (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44.  42
  Cơ chế tự bảo vệ bằng độc tố từ thiên nhiên?Thực Khách - manuscript
  Trong lúc vào rừng, đã hơn 3 lượt người dân bản Mường ở Hòa Bình có nói tới cây lá han. Đây là loại cây “độc” người đi rừng luôn phát hiện để tránh. Khi phát hiện ra những vùng nhiều cây này đan xen với các loại cây cỏ khác, mà có khả năng dễ nhầm lẫn với nhau, người dân sẽ tìm cách đánh dấu và báo nhau để tránh. Nếu ở các vị trí dễ gây tổn thương, (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45. Yaşam Piyangosu.John Harris, Bilhan Gözcü, Şeyma İmamoğlu, Remziye Hatice Sarıyar, Esma Nur Ülker, Alper Yavuz & Selman Yerinde - 2022 - Ethos: Dialogues in Philosophy and Social Sciences 15 (1):19-28.
  Bu yazı organ nakli ile ilgili şu soruyu ele almaktadır: Doktorlar sağlıklı bir kişinin organlarını alarak organ nakline gereksinim duyan birden fazla kişinin yaşamını kurtarırlarsa ahlaksal açıdan yanlış bir şey yapmış olurlar mı? Her ne kadar sağlıklı bir insanın organlarını alarak onun ölümüne neden olmak kabul edilemez görünse de bunu yapmamanın daha çok sayıda kişinin ölümüne neden olacağı düşünülürse ortada araştırılmaya değer bir soru olduğu görülür.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46. Co osobie po prywatności? [What's the Use of Privacy?].Marek Piechowiak - 2009 - In Barbara Chyrowicz (ed.), Prywatność w dobie globalizacji. Towarzystwo Naukowe KUL. pp. 33-69.
  Celem opracowania jest dookreślenie tego, czym jest prywatność. Interesuje mnie prywatność w aspekcie nor¬matywnym, jako coś, co uważamy za nasze dobro; coś, czego się domagamy, co jest naszym prawem, i to nie tylko w sensie moralnym, ale także chronionym prawem pozytywnym. Prywatność jest czymś relacyjnym, i to przynajmniej w dwojakim znaczeniu. Po pierwsze, konstytuowana jest poprzez relację oddzielenia od czegoś - państwa, zakładu pracy (pracodawcy), rozmaitych instytucji. Po drugie, to, co prywatne z punktu widzenia jednych relacji - np. relacji jednostki (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47.  53
  Có thể giúp minh họa truyện bằng tranh của AI không?Ngài Bói Cá - 2023 - Ai Drawings.
  Tiết trời oi nồng cuối tháng 7. Chờ tắt nắng. Chờ thời tiết mát hơn. Vậy thử xem AI sau suốt vài tháng cãi cọ, có công năng đủ để giúp làm cho việc viết lách (cho xuất bản) được sinh động hơn hay không.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 48. Authenticity and co-design: On responsibly creating relational robots for children.Milo Phillips-Brown, Marion Boulicault, Jacqueline Kory-Westland, Stephanie Nguyen & Cynthia Breazeal - 2023 - In Mizuko Ito, Remy Cross, Karthik Dinakar & Candice Odgers (eds.), Algorithmic Rights and Protections for Children. Cambridge, MA: MIT Press. pp. 85-121.
  Meet Tega. Blue, fluffy, and AI-enabled, Tega is a relational robot: a robot designed to form relationships with humans. Created to aid in early childhood education, Tega talks with children, plays educational games with them, solves puzzles, and helps in creative activities like making up stories and drawing. Children are drawn to Tega, describing him as a friend, and attributing thoughts and feelings to him ("he's kind," "if you just left him here and nobody came to play with him, he (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 49. Worker Co-Operatives for the 21st Century. [REVIEW]Tim Christiaens - 2022 - Critical Sociology 48:1-7.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50. Prefiguring the Otokonoko Genre: A Comparative Trans Analysis of Stop!! Hibari-Kun! and No Bra.Riley Hannah Lewicki - 2022 - Journal of Anime and Manga Studies 3:62-84.
  This article examines two manga, Stop!! Hibari-Kun! and No Bra, which prefigure the increasingly popular anime and manga genre of otokonoko from a queer studies perspective. Otokonoko, also known as otoko no musume, is a genre of manga in which persons assigned male at birth (AMAB) wear women’s clothing and are perceived as attractive women. The term otokonoko (男の娘) is pronounced identically to the term男の子, meaning boy-child; however, due to a pun in the kanji which replaces "child" (子) with "daughter"/"girl" (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 999