Results for 'Zdenka Brzovi��'

6 found
Order:
 1. Spor o Vivisekce a České Ženy Na Přelomu 19. A 20. Století.Zdeňka Jastrzembská - 2017 - Teorie Vědy / Theory of Science 39 (2):187-205.
  Článek se věnuje srovnání podoby a vývoje sporu o vivisekce v Anglii a českých zemích, s důrazem na propojení protivivisekčního a ženského hnutí. První část textu na pozadí rozvoje medicíny popisuje okolnosti vzniku sporu a cestu, která vedla k přijetí první legislativy regulující experimenty se zvířaty. Druhá část představuje postoj F. P. Cobbeové, která je nejvýraznější ženskou postavu v tomto sporu. Třetí část mapuje situaci v českých zemích a nabízí důvody, které vysvětlují, proč se u nás v dané době organizované (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2. Duševne bolesti i rasprava o biološkim funkcijama (Eng. Mental illnesses and the debate on biological functions).Zdenka Brzović - 2016 - In Snježana Prijić-Samaržija, Luca Malatesti & Elvio Baccarini (eds.), Moralni, Politički I Epistemološki Odgovori Na Društvene Devijacije (Eng. Moral, Political, and Epistemological Responses to Antisocial Deviation). Rijeka: Faculty of Humanities and Social Sciences in Rijeka. pp. 183-199.
  In this paper, I discuss the question whether objective criteria could be provided for judging something to be a mental illness. I consider the two most prominent objectivist or naturalistic accounts of mental illness, evolutionary and bio-statistical account, which offer such a criterion by relying on the notion of biological function. According to such suggestions, illness is a condition in which there is dysfunciton in some feature of an organism. In this context, I consider different accounts for ascribing functions in (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 3. Problem klasifikacije u filozofiji psihijatrije : slučaj psihopatije (Eng. The Problem of Classification in the Philosophy of Psychiatry: The Case of Psychopathy).Zdenka Brzović, Jelena Hodak, Luca Malatesti, Vesna Šendula-Jengić & Predrag Šustar - 2016 - Prolegomena 15 (1):21-41.
  The aim of this paper is to analyze, from a philosophical perspective, the scientific robustness of the construct of psychopathy as measured by the Psychopathy Checklist Revised that was developed by Robert Hare (1991; 2003). The scientific robustness and validity of classifications are topics of many debates in philosophy of science and philosophy of psychiatry more specifically. The main problem consists in establishing whether scientific classifications reflect natural kinds where the concept of a natural kind refers to the existence of (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   4 citations  
 4. Natural Kinds.Zdenka Brzović - 2018 - Internet Encyclopedia of Philosophy.
  A large part of our exploration of the world consists in categorizing or classifying the objects and processes we encounter, both in scientific and everyday contexts. There are various, perhaps innumerable, ways to sort objects into different kinds or categories, but it is commonly assumed that, among the countless possible types of classifications, one group is privileged. Philosophy refers to such categories as natural kinds. Standard examples of such kinds include fundamental physical particles, chemical elements, and biological species. The term (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   4 citations  
 5.  40
  Struktura filosofie v pojetí Zdeňka Vašíčka. [REVIEW]Petr Krása - 2013 - Teorie Vědy / Theory of Science 35 (2):335-340.
  Recenze: Zdeněk VAŠÍČEK, Jak se dělají filosofie. Praha: Triáda 2012, 240 s.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6.  40
  Više je ipak bolje: Epistemički interesi i prirodne vrste (eng. The more the merrier: Epistemic interests and natural kinds).Mladen Bošnjak & Zdenka Brzović - 2021 - Prolegomena: Journal of Philosophy 20 (2):235-259.
  In this paper, we focus on the propensity toward identifying natural kinds with successful scientific categories in contemporary discussions of natural kinds within the philosophy of science. Success in this case is understood as the fulfillment of epistemic interests or goals in a given field of scientific research. The prevailing view is that, in order to have a theory of natural kinds that successfully captures current scientific practice, the relevant epistemic interests are the current interests of scientists working in a (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark