Results for 'Zo�� Robaey'

11 found
Order:
 1. Fair Agricultural Innovation for a Changing Climate.Zoë Robaey & Cristian Timmermann - 2018 - In Erinn Gilson & Sarah Kenehan (eds.), Food, Environment and Climate Change. Lanham: Rowman & Littlefield International. pp. 213-230.
  Agricultural innovation happens at different scales and through different streams. In the absence of a common global research agenda, decisions on which innovations are brought to existence, and through which methods, are taken with insufficient view on how innovation affects social relations, the environment, and future food production. Mostly, innovations are considered from the standpoint of economic efficiency, particularly in relationship to creating jobs for technology-exporting countries. Increasingly, however, the realization that innovations cannot be successful on their technical prowess alone (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 2. Who Owns the Taste of Coffee – Examining Implications of Biobased Means of Production in Food.Zoë Robaey & Cristian Timmermann - 2021 - In Hanna Schübel & Ivo Wallimann-Helmer (eds.), Justice and food security in a changing climate. Wageningen Academic Publishers. pp. 85-90.
  Synthetic foods advocates offer the promise of efficient, reliable, and sustainable food production. Engineered organisms become factories to produce food. Proponents claim that through this technique important barriers can be eliminated which would facilitate the production of traditional foods outside their climatic range. This technique would allow reducing food miles, secure future supply, and maintain quality and taste expectations. In this paper, we examine coffee production via biobased means. A startup called Atomo Coffee aims to produce synthetic coffee with the (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3. Agrobiodiversität, das Gemeinschaftserbe-Prinzip und Marktanreize.Cristian Timmermann & Zoë Robaey - 2016 - In Barbara Brandl & Stephan Schleissing (eds.), Biopatente – Saatgut als Ware und als öffentliches Gut. Nomos. pp. 109-131.
  Die Diversität von Nahrungspflanzen, ein Ergebnis Jahrtausende langer Zuchtbemühungen, ist in den letzten Jahrzehnten dramatisch zurückgegangen. Schätzungen zufolge machen von den über 7000 Nahrungspflanzenarten ganze 103 Sorten 90% der Nahrungsmittelproduktion aus. Dieser Verlust könnte in Zukunft gewaltige negative Auswirkungen auf die Nahrungsmittelsicherheit haben, da die Biodiversität eine zentrale Rolle bei der Absorbierung biotischer und abiotischer Stressfaktoren spielt, die auf die Pflanzen wirken. Darüber hinaus stellt der Verlust eine bedeutende Verarmung nicht nur des Pools genetischer Ressourcen dar, die zukünftigen Generationen zur (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 4. Agrobiodiversity Under Different Property Regimes.Cristian Timmermann & Zoë Robaey - 2016 - Journal of Agricultural and Environmental Ethics 29 (2):285-303.
  Having an adequate and extensively recognized resource governance system is essential for the conservation and sustainable use of crop genetic resources in a highly populated planet. Despite the widely accepted importance of agrobiodiversity for future plant breeding and thus food security, there is still pervasive disagreement at the individual level on who should own genetic resources. The aim of the article is to provide conceptual clarification on the following concepts and their relation to agrobiodiversity stewardship: open access, commons, private property, (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   6 citations  
 5.  37
  Metabolism Instead of Machine: Towards an Ontology of Hybrids.Julia Rijssenbeek, Vincent Blok & Zoë Robaey - 2022 - Philosophy and Technology 35 (3):1-23.
  The emerging field of synthetic biology aims to engineer novel biological entities. The envisioned future bio-based economy builds largely on “cell factories”: organisms that have been metabolically engineered to sustainably produce substances for human ends. In this paper, we argue that synthetic biology’s goal of creating efficient production vessels for industrial applications implies a set of ontological assumptions according to which living organisms are machines. Traditionally, a machine is understood as a technological, isolated and controllable production unit consisting of parts. (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. De publieke dimensie van het hbo.Henrietta Joosten - 2017 - OnderwijsInnovatie 3:34-37.
  Hogescholen zijn dienstbaar aan de samenleving, zo valt te lezen in de strategische onderwijsagenda van het hoger beroepsonderwijs. Maar wat houdt deze publieke functie precies in? Het gedachtegoed van politiek denker Hannah Arendt biedt docenten en beleidsmakers ten minste drie handelingsperspectieven. De auteur illustreert deze drie perspectieven met voorbeelden uit de onderwijspraktijk.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7. Metódy dedukcie a indukcie v spoločenskovednej metodológii.Juraj Halas - 2016 - Teorie Vědy / Theory of Science 38 (2):205-219.
  Článok porovnáva chápanie metód dedukcie a indukcie, s ktorým pracujú vybrané texty zo spoločenskovednej metodológie, s poňatím týchto metód, o ktoré sa opiera moderná logika. Ukazuje, že viaceré príručky spoločenskovedného výskumu vychádzajú zo zastaranej koncepcie, podľa ktorej dedukcia predstavuje „postup od všeobecného k jednotlivému" a indukcia „postup od jednotlivého k všeobecnému". V niektorých prípadoch sa tiež obe metódy chybne stotožňujú s metódami výstavby teórie, prípadne sa dvojica dedukcia - indukcia mylne spája s dvojicou kvantitatívny - kvalitatívny výskum. Článok upozorňuje na (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8. Experimentele filosofie, kunstmatige intelligentie en cognitieve neurowetenschap.Pim Haselager - 2010 - Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte 102 (1):49-58.
  English: In this paper I indicate why I consider 'experimental philosophy' to be good news, though not as good as it could be, and not as all that new. I'll argue that there is no need to restrict experimental philosophy to eliciting intuitions through questionnaires. I'll indicate that good examples of experimental philosophy already exist in Artificial Intelligence and Cognitive Neuroscience. Dutch: Hieronder wil ik proberen aan te geven waarom ik de experimentele filosofie weliswaar als goed nieuws beschouw, maar niet (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9.  84
  Vertrouwen in de geneeskunde en kunstmatige intelligentie.Lily Frank & Michal Klincewicz - 2021 - Podium Voor Bioethiek 3 (28):37-42.
  Kunstmatige intelligentie (AI) en systemen die met machine learning (ML) werken, kunnen veel onderdelen van het medische besluitvormingsproces ondersteunen of vervangen. Ook zouden ze artsen kunnen helpen bij het omgaan met klinische, morele dilemma’s. AI/ML-beslissingen kunnen zo in de plaats komen van professionele beslissingen. We betogen dat dit belangrijke gevolgen heeft voor de relatie tussen een patiënt en de medische professie als instelling, en dat dit onvermijdelijk zal leiden tot uitholling van het institutionele vertrouwen in de geneeskunde.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10. Ethische consensus in een pluralistische samenleving. De gezondheidsethiek als casus.Hub Zwart - 1993 - Dissertation, Radboud University Nijmegen
  “Meer dan in enige andere periode in de geschiedenis geniet ‘ethiek’ allerwege belangstelling” (p. 7), zo luidt de openingszin van het Handboek gezondheidsethiek (De Beaufort en Dupuis 1988). Discussies in de media lijken deze indruk te bevestigen. Wanneer de interesse van filosofische lezers door dergelijke mediaberichten worden gewekt, kunnen daar tenminste twee redenen voor zijn. Om te beginnen kunnen zij zich geroepen voelen positie te kiezen in het betreffende debat, door voor een bepaald standpunt te opteren en dat met redenen (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   5 citations  
 11.  57
  De Waarheid op de wand: psychoanalyse van het weten.Hub Zwart - 2010 - Nijmegen, Nederland: Vantilt.
  In wisselende mate van virtuositeit beheersen wij drie talen: de taal van de beelden, de taal van de woorden en de taal van de getallen. In wetenschappelijk onderzoek tekent zich echter een onmiskenbaar verlangen af om beelden door woorden en, uiteindelijk, door getallen te vervangen. Vigerende beeldvorming en gevestigde wereldbeelden moeten plaats maken voor geijkte termen en voor cijfers en symbolen (aanduidingen van getallen), Daarin berust de arbeid die wetenschap verricht. Paradoxalerwijze echter heeft juist ook wetenschap behoefte aan inspirerende en (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations