Results for 'Zofia Stemplowska'

Order:
See also
Zofia Stemplowska
University of Warwick
Did you mean: Sofia Temples
 1. The Uselessness of Rawls’s “Ideal Theory”.Uwe Steinhoff - manuscript
  Over the years a few authors have argued that Rawls’s ideal theory of justice is useless for the real world. This criticism has been largely ignored by Rawlsians, but in the light of a recent accumulation of such criticisms, some authors (in particular Holly Lawford-Smith, A. John Simmons, Zofia Stemplowska and Laura Valentini) have tried to defend ideal theory. In this article I will recapitulate the precise problem with Rawls’s ideal theory, argue that some of Rawls’s defenders misconceive (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2. Alternatywne rozwiązania na rzecz silnej i konkurencyjnej przedsiębiorczości społecznej w Wielkopolsce.Andrzej Stogowski, Zofia Rutkowska & Aleksandra Andrzejewska - manuscript
  Każda przedsiębiorczość jest ‘motorem rozwoju’. Dotyczy to również przedsiębiorczości społecznej, podkreślającej wspólny cel wielu partnerów, w tym m.in. władz samorządowych, przedsiębiorców prywatnych, organizacji obywatelskich, jakim jest spójność społeczna oraz podniesienie jakości życia poprzez wzmacnianie kapitału społecznego mieszkańców danej wspólnoty lokalnej czy regionalnej.Budowanie strategii rozwoju kapitału społecznego w sposób odpowiedzialny i przyszłościowy wymaga „włączania” grup wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem do głównego nurtu społecznego. Takie podejście stawia sobie za cel przede wszystkim nie tworzenie nowych barier oraz stopniowe usuwanie już istniejących, które mogą (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark