Results for 'Zohar Z. Bronfman'

442 found
Order:
 1.  39
  The Transparency of Experience and the Neuroscience of Attention.Assaf Weksler, Hilla Jacobson & Zohar Z. Bronfman - forthcoming - Synthese.
  According to the thesis of transparency, subjects can attend only to the representational content of perceptual experience, never to the intrinsic properties of experience that carry this representational content, i.e., to “mental paint.” So far, arguments for and against transparency were conducted from the armchair, relying mainly on introspective observations. In this paper, we argue in favor of transparency, relying on the cognitive neuroscience of attention. We present a trilemma to those who hold that attention can be directed to mental (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2.  27
  Impoverished or Rich Consciousness Outside Attentional Focus: Recent Data Tip the Balance for Overflow.Zohar Z. Bronfman, Hilla Jacobson & Marius Usher - 2019 - Mind and Language 34 (4):423-444.
  Mind &Language, Volume 34, Issue 4, Page 423-444, September 2019.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3. The Language of Reasons and 'Ought'.Aaron Bronfman & J. L. Dowell - forthcoming - In Daniel Star (ed.), Oxford Handbook of Reasons.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4. Contextualism About Deontic Conditionals.Aaron Bronfman & Janice Dowell, J. L. - manuscript
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  71
  Maimonides and Spinoza on the Knowledge of Good and Evil: A Reappraisal of W.Z. Harvey.James Elliott - 2017 - Iyyun 66 (3):258-269.
  In an unsung yet excellent paper, W.Z. Harvey set out to explain how both Maimonides and Spinoza have similarly problematic views on the nature of the knowledge of good and evil. In it, he proposed an answer to solving the problem. In the many decades since, debates surrounding this topic have flourished. A recent paper by Joshua Parens, his conclusions mark a distinction between Spinoza and Maimonides that threaten to undermine Harvey’s solution to the problem. I will argue that, although (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. Jay-Z, Phenomenology, & Hip-Hop.Harry Nethery - 2012 - APA Newsletter on Philosophy and the Black Experience 11 (1).
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7.  20
  Zeyd bin Sabit's Farāiz and Comments by Abu'z-Zinad.Mansur Koçinkağ - 2018 - Tasavvur - Tekirdag Theology Journal 4 (1):329 - 353.
  One of the old law/fiqh texts is Farāiz which is thought to be written by Zaid ibn Thābit (d. 45/665). In many classic texts it has been refered to this book and it is mentioned that Zaid ibn Thābit's expertising on the ilm al farāiz. But our findings show that many of researchers who study on the history of codificaditon of Islamic law have not seen this book. In this study, because of the importance of the book, we publish Zaid's (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8. Próba wielowymiarowej oceny zależności między przedsiębiorczością akademicką a nauką w sferze publicznej w USA iw Europie z perspektywy danych naukoznawczych z okresu 1969–2010.Kawalec Pawel - 2011 - In T. Szot-Gabryś M. Sienkiewicz (ed.), Przedsiębiorczość akademicka. Koncepcje, formy, warunki rozwoju, Wydawnictwo Fundacji Rozwoju Lokalnego, Lublin 2011. Wydawnictwo Fundacji Rozwoju Lokalnego. pp. 9-26.
  W związku ze wzrostem znaczenia komercjalizacji wiedzy i zachęcania naukowców do wykorzystania różnych mechanizmów dyfuzji wiedzy w literaturze przedmiotu zgłasza się wiele wątpliwości dotyczących tego, czy w takim rozwoju nauka finansowana ze środków publicznych nie zatraca swoich istotnych cech. Obawy dotyczą po pierwsze tego, że intensyfikacja komercjalizacji może wpływać negatywnie na ilość publikacji zgłaszanych przez naukowców, wykazujących aktywność w obszarze przedsiębiorczości akademickiej. Po drugie, tego, że uczeni mogą być coraz mniej zainteresowani badaniami podstawowymi na rzecz zagadnień, które dają nadzieje na (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9. Klasyczna koncepcja osoby jako podstawa pojmowania praw człowieka. Wokół Tomasza z Akwinu i Immanuela Kanta propozycji ugruntowania godności człowieka [Classical Conception of Person as a Basis of Understanding Human Rights: Thomas Aquinas’s and Immanuel Kant’s Proposals of Comprehending Human Dignity].Marek Piechowiak - 2011 - In Piotr Dardziński, Franciszek Longchamps de Bérier & Krzysztof Szczucki (eds.), Prawo naturalne – natura prawa. C. H. Beck. pp. 3-20.
  Za „ojca” filozoficznej kategorii „godności”, która legła u podstaw kategorii prawnej, uznawany jest powszechnie Immanuel Kant. Przypomnieć jednak trzeba, że w bardzo podobny sposób, choć w zasadniczo odmiennym kontekście systemowym, charakteryzował godność Tomasz z Akwinu, pół tysiąca lat wcześniej, uznając ją za fundament bycia osobą. Stąd najistotniejszym i centralnym elementem, tytułowej, klasycznej koncepcji człowieka jest koncepcja godności. Akwinata jest autorem bodaj najbardziej rozbudowanej koncepcji osoby w tradycji filozofii klasycznej. Co więcej zmierzać będę do wykazania, że jego koncepcja lepiej nadaje się (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10.  51
  Realism and Jurisprudence a Contemporary Assessment, A Book Review of Brian Z. Tamanaha's A Realistic Theory of Law. [REVIEW]Kevin Lee - forthcoming - Golden Gate University Law Review.
  Brian Z. Tamanaha has written extensively on realism in jurisprudence, but in his Realistic Theory of Law (2018), he uses "realism" in a commonplace way to ground a rough outline of legal history. While he refers to his method as genealogical, he does not acknowledge the complex tensions in the development of the philosophical use of that term from Nietzsche to Foucault, and the complex epistemological issues that separate them. While the book makes many interesting points, the methodological concerns outweigh (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11. 'Não ser dito de um subjacente', 'um isto' e 'separado': o conceito de essência como subjacente e forma (Z-3).Lucas Angioni - 1998 - Cadernos de História E Filosofia da Ciência 8 (especial):69-126.
  This paper is my first effort to revaluate the disagreement between two central texts for Aristotle's the conception of ousia: Categories and Metaphysics VII. Scholars have taken chapter Zeta-3 as a payment of the debt with the Categories, so that the hylomorphic analysis of the composite substance would require a revision of the subject-criterion, now improved by the addition of the “a this” and “separate” criterion. This paper, however, downgrades the importance of the Categories for understanding Aristotle's Metaphysics Z. The (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   14 citations  
 12.  70
  The Form is Not a Proper Part in Aristotle’s Metaphysics Z.17, 1041b11–33.Liva Rotkale - 2018 - Metaphysics 1 (1):75-87.
  When Aristotle argues at the Metaphysics Z.17, 1041b11–33 that a whole, which is not a heap, contains ‘something else’, i.e. the form, besides the elements, it is not clear whether or not the form is a proper part of the whole. I defend the claim that the form is not a proper part within the context of the relevant passage, since the whole is divided into elements, not into elements and the form. Different divisions determine different senses of ‘part’, and (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13. Things Are the Same as Their “Essences”? Notes on Aristotle’s Metaphysics Z-6.Lucas Angioni - 2012 - Analytica (Rio) 16 (1):37-66.
  I discuss Aristotle’s views in Metaphysics VII-6 (Z-6) on the issue whether each thing is the same as its essence. I propose a deflationary interpretation according to which Z-6 develops a “logical approach” (logikos) in which “sameness” amounts only to coextensiveness between definiendum and definiens with no attention to more specific issues about ontological and explanatory features of definitions.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 14. Wolność religijna i dyskryminacja religijna – uwagi w kontekście rezolucji Parlamentu Europejskiego z 20 stycznia 2011 r. [Freedom of Religion and Religious Discrimination – Remarks on the European Parliament Resolution of 20 January 2011].Marek Piechowiak - 2012 - In Stanisław Leszek Stadniczeńko (ed.), Urzeczywistnianie wolności przekonań religijnych i praw z niej wynikających. Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego. pp. 103-139.
  The aim of this paper is to present and analyse legal acts cited in the European Parliament resolution of 20 January 2011 on the situation of Christians in the context of freedom of religion. The author presents the substance of the right to religious freedom and the position of religious freedom among other human rights. The paper also shows the formation of European law on religious freedom and grasps the development trends in this area. Because of the discrepancies that arise (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15. Przyczyna i Wyjaśnianie: Studium Z Filozofii i Metodologii Nauk.Pawel Kawalec - 2006 - Wydawnictwo KUL.
  Przedmowa Problematyka związana z zależnościami przyczynowymi, ich modelowaniem i odkrywa¬niem, po długiej nieobecności w filozofii i metodologii nauk, budzi współcześnie duże zainteresowanie. Wiąże się to przede wszystkim z dynamicznym rozwojem, zwłaszcza od lat 1990., technik obli¬czeniowych. Wypracowane w tym czasie sieci bayesowskie uznaje się za matematyczny język przyczynowości. Pozwalają one na daleko idącą auto¬matyzację wnioskowań, co jest także zachętą do podjęcia prób algorytmiza¬cji odkrywania przyczyn. Na potrzeby badań naukowych, które pozwalają na przeprowadzenie eksperymentu z randomizacją, standardowe metody ustalania zależności przyczynowych (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   4 citations  
 16.  54
  Jed Z. Buchwald and Mordechai Feingold. Newton and the Origin of Civilization. Princeton, NJ: Princeton University Press, 2013. Pp. 544, Index. $49.50. [REVIEW]Chris Smeenk - 2014 - Hopos: The Journal of the International Society for the History of Philosophy of Science 4 (2):383-387.
  Review of Newton and the Origin of Civilization, by Jed Z. Buchwald and Mordechai Feingold.Princeton, NJ: Princeton University Press, 2013. Pp. 544, index. $49.50.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17.  45
  Inteligentne Miasta Przyjazne Starzeniu Siȩ - Przykłady Z Krajów Grupy Wyszehradzkiej.Andrzej Klimczuk & Łukasz Tomczyk - 2016 - Rozwój Regionalny I Polityka Regionalna 34:79--97.
  Podstawowym celem artykułu jest przybliżenie dwóch wzajemnie powi¸a}zanych koncepcji istotnych z perspektywy zarz¸a}dzania publicznego w ramach polityki wobec starzenia siȩ społeczeństwa na poziomie lokalnym. Pierwsza koncepcja to „inteligentne miasta", która dotyczy wykorzystania nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych do poprawy zarz¸a}dzania miastami oraz dostarczania obywatelom innowacyjnych usług publicznych. Druga koncepcja to „miasta przyjazne starzeniu siȩ", która obejmuje optymalizacjȩ wszystkich funkcji miejskich do potrzeb wszystkich grup wiekowych oraz wykorzystanie szerokiego zaangażowania interesariuszy na rzecz poprawy jakości życia w okresie starości. Drugim celem jest wskazanie prób (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18.  14
  Formalnoprawne aspekty współpracy szkoły z otoczeniem.Andrzej Klimczuk - 2014 - In Marta Juchnicka (ed.), Formalnoprawne Aspekty Modernizacji Szkolnictwa Zawodowego. Izba Rzemieślnicza I Przedsiȩbiorczości. pp. 77--106.
  A. Klimczuk, Formalnoprawne aspekty współpracy szkoły z otoczeniem, [in:] M. Juchnicka, Formalnoprawne aspekty modernizacji szkolnictwa zawodowego, Izba Rzemieślnicza i Przedsiȩbiorczości, Białystok 2014, pp. 77-106.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19.  11
  Drugie Życie, Czyli Problemy Z Przedłużaniem Rzeczywistości.Andrzej Klimczuk - manuscript
  Linden Lab studies massive online game "Second Life" unexpectedly gained worldwide fame after a few years after release. To the surprise of many game has met with great interest, despite the lack of promotional campaigns. It can be assumed that the reason why "second life" reached a wider audience was a special type of offered entertainment. Network game proved to be no longer a game that was known so far, but an example of a mass media, whose central element is (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20. Sposób na filozofię. Kluczowe zagadnienia z dydaktyki przedmiotowej.Jacek Grzybowski, Agnieszka Jaworska, Anna Kazimierczak-Kucharska, Agnieszka Norwa, Andrzej Waleszczyński & Sabina Lucyna Zalewska - 2016 - Warszawa, Polska: Liberi Libri.
  SPIS TREŚCI Ryszard Moń Wstęp -/- Rozdział 1: Lękam się świata bez filozofii. O nieodzowności humanistyki w dobie techniki i globalizacji -/- 1.1 Konieczność filozofii 1.2 Narodziny sztuk wyzwolonych 1.3 Uniwersytet domem humanistyki 1.4 Upadek humanistyki 1.5 Uniwersytet – biznes i korporacyjna logika 1.6 Kognitywny kapitalizm 1.7 Złowroga moc etatyzmu 1.8 Pragmatyzm a ideały kształcenia 1.9 Demokracja – dialog, kultura, światopogląd 1.10 Humanistyka na straży demokracji 1.11 Edukacja filozoficzna w szkole 1.12 Podsumowanie – filozofia jako fundament -/- Rozdział 2: Czy (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21.  27
  Św. Tomasz z Akwinu, Traktat o Bogu.Zbigniew Nerczuk, G. Kurylewicz & M. Olszewski (eds.) - 1999 - Kraków, Polska: Wydawnictwo Znak.
  Jest to fragment traktatu "O Bogu" z "Summy Teologii" św. Tomasza z Akwinu - zawiera on Wstęp, Wprowadzenie i przekład ksiąg VII - X. ks. VII - "O nieskończoności Boga" ks. VIII - "O byciu Boga w rzeczach" ks. IX - "O niezmienności Boga" ks. X - "O wieczności Boga".
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22.  14
  Flexicurity w wymiarze regionalnym. Raport Z Badań.Adam Tomanek - 2011 - Izba Rzemieślnicza I Przedsiębiorczości W Białymstoku.
  A. Tomanek (ed.), Flexicurity w wymiarze regionalnym (województwo podlaskie). Raport z badań, Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości w Białymstoku, Białystok 2011.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23. Argument z niepewności normatywnej a etyczna ocena badań naukowych wykorzystujących ludzkie embriony.Tomasz Żuradzki - 2012 - Diametros 32:131-159.
  Konserwatywni przeciwnicy prowadzenia badań naukowych na ludzkich embrionach argumentują, że od momentu poczęcia mają one status moralny równy statusowi ludzi dorosłych: zarodki mają takie samo prawo do życia jak dorośli. W artykule przedstawiam oryginalną argumentację za tym stanowiskiem, której źródła można znaleźć w XVII-wiecznej teologii moralnej i współczesnej teorii decyzji. Argumentacja ta nie odwołuje się do statusu ontologicznego embrionów, ale do pewnego typu rozumowania praktycznego na temat tego, co należy robić w rozmaitych sytuacjach niepewności. Na pierwszy rzut oka wydaje się (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   9 citations  
 24. Koncepcja apate u Gorgiasza z Leontinoi (Gorgias' Doctrine of Deception).Zbigniew Nerczuk - 2012 - In Iwona Kurz, Paulina Kwiatkowska & Łukasz Zaremba (eds.), Antropologia kultury wizualnej. Zagadnienia i wybór tekstów (Anthropology of visual Culture. Issues and selection of texts). Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego. pp. 127-133.
  These are the excerpts from the book "Sztuka a prawda. Problem sztuki w dyskusji między Gorgiaszem a Platonem" concerning Gorgias' theory of apate (deception).
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25. Tomasza z Akwinu koncepcja prawa naturalnego. Czy Akwinata jest myślicielem liberalnym? [Thomas Aquinas’s Conception of Natural Law: Is Aquinas a Liberal Thinker?].Marek Piechowiak - 2013 - Przegląd Tomistyczny 19:301-337.
  This article seeks to justify the claim that Thomas Aquinas proposed a concept of natural law which is immune to the argument against the recognition of an objective grounding of the good formulated by a well-known representative of the liberal tradition, Isaiah Berlin, in his famous essay “Two Concepts of Freedom.” I argue that Aquinas’s concept of freedom takes into account the very same values and goals that Berlin set out to defend when he composed his critique of natural law. (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26. Godność i równość jako podstawy sprawiedliwości. Z perspektywy międzynarodowej ochrony praw człowieka.Marek Piechowiak - 1992 - Toruński Rocznik Praw Człowieka I Pokoju 1:37-48.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27.  57
  On the Nature of Philosophy: A Historical-Pragmatist Point of View [O povahe filozofie z historicko-pragmatistickej perspektívy].Pavol Labuda - 2018 - Filozofia 73 (5):366-377.
  On the Nature of Philosophy: A Historical-Pragmatist Point of View. The aim of the paper is to examine the nature of philosophy from the historical-pragmatist point of view. In the first part, the paper deals with the meaning holism and family resemblance of various exemplifications of philosophy, which are taken as presuppositions of our approach to define philosophy as an activity. In the second part, the paper criticizes those approaches which define philosophy as a quasi-science or a super-science. In the (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28.  14
  A Prioridade Temporal da Ousía e a Noção de Separação no Livro Z da Metafísica de Aristóteles.Francisco Messias Cândido de Medeiros - 2019 - Sapere Aude 10 (19):319-327.
  This aims to discuss the separation of the substance presented by Aristotle in Book Z of Metaphysics. In Z 1 the substance is prior in three aspects, namely as to the definition, the knowledge and the time. Aristotle's justification that substance is first in time is because it is the only category that is separate. Based on contemporary interpreters, we will discuss the separation as ontological separation associated with the definitional separation.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29. \"Przewrót Kanta\" w ujęciu Rudolfa Euckena. Studium z historii problemu prawdy.Tomasz Kubalica - 2008 - Idea 20 (20).
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30. Temporal Metaphysics in Z-Land.Simon Prosser - 2006 - Synthese 149 (1):77 - 96.
  John Perry has argued that language, thought and experience often contain unarticulated constituents. I argue that this idea holds the key to explaining away the intuitive appeal of the A-theory of time and the endurance theory of persistence. The A-theory has seemed intuitively appealing because the nature of temporal experience makes it natural for us to use one-place predicates like past to deal with what are really two-place relations, one of whose constituents is unarticulated. The endurance view can be treated (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   9 citations  
 31.  24
  Ani racjonalizacja światopoglądu, ani rezygnacja z mądrości. Czy metafilozofia Kazimierza Twardowskiego może być wyznacznikiem rzetelnie uprawianej filozofii klasycznej? / / Can Kazimierz Twardowski's metaphilosophy be the determinant of reliable practiced classical philosophy? 2018.Marek A. Pepliński - 2018 - Filo-Sofija 18 (40/1):41-78.
  The article aims to determine whether it is possible to build the reliably practiced classical philosophy, understood as a metaphysical research, directed towards the nature of objective reality. The purpose of this kind of philosophizing is knowledge and truth. Moreover, the practice of such philosophizing and its results should meet some of the characteristics of science. The paper establishes a set of conditions that have been imposed on the science of metaphysics by Kazimierz Twardowski. Among the conditions of such philosophizing (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32. Realizm modalny i okresy warunkowe z niemożliwymi poprzednikami [Modal Realism and Counterpossibles].Maciej Sendłak - 2014 - Filozofia Nauki 22 (4).
  To solve the problem of counterpossibles, many philosophers have been arguing that one needs to invoke impossible worlds. This extension of the ontology of modality should save the analysis of counterfactuals from being insensitive to the problem of counterpossibles. Since theories of impossible worlds are extensions of original accounts of modalities, it is worth stressing that proper analyses of counterpossibles should not weaken the latter.In this paper I argue that these theories of impossible wolrds, which are based on D. Lewis' (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33. Mike Burley, Contemplating Religious Forms of Life: Wittgenstein and D. Z. Phillips.Ieuan Loyd - 2015 - European Journal for Philosophy of Religion 7 (4):249--254.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34.  16
  Aἰών. Wieczność w teologii Heraklita z Efezu.Wojciech Wrotkowski - 2007 - Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria (1/61):21-31.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35.  10
  Skrytość Boga i pobożna dekonstrukcja - czyli jak czytać Mikołaja z Kuzy.Piotr Sikora - 2019 - Diametros 59 (59):61-72.
  In my paper I present a critique of Dorota Brylla’s interpretation of the dialogue by Nicholas of Cusa - De Deo abscondito, and a critique of her stance on apophatic theology. I consider Brylla’s position an exemplification of a more widespread philosophical point of view in terms of both the interpretation of Nicholas thought and the apophatic tradition as such. I also present an alternative reading of both his dialogue and apophatic theology. Finally, I point out some implications of adopting (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36. Tomasza z Akwinu egzystencjalna koncepcja osoby i jej godności. Komentarz do Summy teologii, część I, kwestia 29, artykuł 1.Marek Piechowiak - 2012 - In Marek Piechowiak & Tomasz Turowski (eds.), Szkice o godności człowieka. Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego. pp. 35-47.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37. Służebność państwa wobec człowieka i jego praw jako naczelna idea Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 roku – osiągnięcie czy zadanie? [Subordination of the State to the Individual and to Human Rights as a Central Idea of Poland’s Constitution of 2 April 1997: A Goal or an Achievement?].Marek Piechowiak - 2007 - Przegląd Sejmowy 15 (4 (81)):65-91.
  The article deals with relations between the individual and human rights on the one hand, and the State on the other, in the context of the Constitution of the Republic of Poland. The author poses the question whether the idea of subordination of the State to the individual is really a central idea of that constitution. He puts forward many arguments against such suggestion. These arguments relate, above all, to the arrangement of the constitution: a chapter concerning human rights is (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38. Epistemologia a koncepcja sztuki w Pochwale Heleny i Obronie Palamedesa Gorgiasza z Leontinoi (Epistemology and the conception of techne in Gorgias' Helen and Palamedes).Zbigniew Nerczuk - 1999 - Acta Universitatis Nicolai Copernici, Historia XXXI 330:35-52.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39. Czy wiedzy Boga nie da się pogodzić z wolnością człowieka? Krytyczna analiza niektórych argumentów.Marek Pepliński - 2012 - Filo-Sofija 12 (19, 4):175-192.
  Is Divine Knowledge Incompatible with Human Freedom? An Analysis of Some Arguments The problem that divine omniscience or divine foreknowledge makes free will impossible belongs to notoriously difficult to solve. In XX century one of the most important interpretation of this difficulty was provided by Nelson Pike. If God believes infallibly and in advance how Smith will act, this fact about the past excludes out all alternatives for Smith. But libertarian account of free will requires alternatives possibilities, so, it could (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40. Doświadczenie źródłowe z perspektywy klasycznej filozofii indyjskiej.Marzenna Jakubczak - 2016 - Archiwum Historii Filozofii I Myśli Społecznej 61:41-58.
  The author of this paper discusses the source experience defined in terms of the ancient Indian philosophy. She focuses on two out of six mainstream Hindu philosophical schools, Sāṃkhya and Yoga. While doing so the author refers to the oldest preserved texts of this classical tradition, namely Yogasūtra c. 3rd CE and Sāṃkhyakārikā 5th CE, together with their most authoritative commentaries. First, three major connotations of darśana, the Sanskrit equivalent of φιλοσοφια, are introduced and contextualised appropriately for the comparative study (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41. "Pochwała Heleny" Gorgiasza Z Leontinoi (Gorgias' "Helen").Zbigniew Nerczuk - 2012 - Studia Antyczne I Mediewistyczne 10:17-36.
  This is the introduction and the translation of Gorgias' "Helen". The speech is considered to be one of the most interesting pieces of early Greek rhetoric not only because of its rhetorical, but also because of its philosophical value. There is no doubt that it sets out the outlines of the sophistic conception of logos and (along with another Gorgias' speech Palamedes) represents the starting point for the Plato's critique of Gorgias' rhetoric in the dialogue "Gorgias'.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42.  52
  Uzasadnienie modelu w kontekście formalnoprawnych aspektów współpracy szkół z otoczeniem.Andrzej Klimczuk & Dariusz Borowski - 2015 - In Michał Skarzyński (ed.), Przyszłość Edukacji Zawodowej. Metody Modernizacji Szkół Zawodowych I Zwiȩkszenia Adaptacyjności Pracowników Oświaty. Izba Rzemieślnicza I Przedsiȩbiorczości W Białymstoku. pp. 20--57.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43.  29
  Przemysły kultury i kreatywne w regionie zróżnicowanym kulturowo. Bariery i wyzwania z perspektywy polityki regionalnej.Andrzej Klimczuk - 2013 - In Roksana Ulatowska (ed.), Przemysły Kreatywne 2.0.12. Fundacja Rozwoju Kina. pp. 72--80.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 44. Gorgiasz z Leontinoi, "Obrona Palamedesa" (Gorgias' "Palamedes").Zbigniew Nerczuk - 2013 - Studia Antyczne I Mediewistyczne 11:3-22.
  This is the introduction and the translation with a vast commentary in the footnotes of Gorgias' "Palamedes".
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45.  10
  Sekstus Empiryk, Zarysy Pyrrońskie, ks I (1-30), z języka greckiego przetłumaczył i opracował Zbigniew Nerczuk.Zbigniew Nerczuk - 2018 - Studia Philosophica Wratislaviensia (4):105-116.
  Jest to początek Zarysów Pyrrońskich Sekstusa Empiryka, ks. I (1-30) w nowym przekładzie. Całość tekstu ukaże się w Wydawnictwie UMK w połowie roku 2019. -/- This is the opening part of Sextus' Outlines of Pyrrhonism (I 1-30). The translation of the treatise will be published by Wydawnictwo UMK in the 2019.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46.  22
  Petr Nigri z Kadaně a jeho pojetí „pomyslného jsoucna“.Efrem Jindracek - 2011 - Filosoficky Casopis 59 (5):717-732.
  Petrus Nigri (Schwarz) se narodil západočeské Kadani (něm. Kaaden) kolem roku 1435 a spolu se svými třemi bratry vstoupil v Německu do dominikánského řádu. Během svého studia prošel velkou část Evropy (Německo, Itálii, Španělsko, Čechy a Maďarsko) a nakonec se stal rektorem generálního studia v Budíně (1481). Obecně je znám spíše jako význačný středověký hebraista. Do dějin filosofie se zapsal zvláště jako autor Clipeus thomsitarum (před r. 1474), což je filosofický komentář na Porfýriův Úvod (Isagoge) a na aristotelovské Kategorie, formou (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47.  71
  Wartość życia podmiotowego z perspektywy nauki.Andrzej Elżanowski - 2009 - Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria 18 (3 (71)):81-96.
  In the evolution of the vertebrates and probably a few other animals (Metazoa), biological values have been translated (subjectivized) into affective experience that necessarily involves the consciousness of external objects/events (as different from one’s body), which is tantamount to the origins of subjectivity. Mammals, birds and other vertebrates are experiencing subjects even though their negative and positive experience greatly vary in scope. Some mammals are capable of vicarious experience and may act as empathic agents, and some of them, at least (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 48.  29
  Z evolučního hlediska: Pojem evoluce v současné filosofii.Vladimir Havlik & Tomas Hribek (eds.) - 2011 - Praha, Česko: Filosofia.
  [From an Evolutionary Point of View: The Concept of Evolution in Contemporary Philosophy].
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 49.  71
  Traktat "O Niebycie" Gorgiasza z Leontinoi (Gorgias' treatise "On non-being").Zbigniew Nerczuk - 1997 - Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria 23 (3):79-94.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50.  69
  O Pocieszeniu... (Wywiad Z Profesorem Stefanem Swieżawskim Prowadzi Zbigniew Nerczuk).Zbigniew Nerczuk - 1999 - Toruński Przegląd Filozoficzny 2:7-14.
  This is the interview with Prof. Stefan Swieżawski, an eminent medievist and enthusiast of Thomas Aquinas' philosophy.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 442