Results for 'Zuzanna Ruci��ska'

8 found
Order:
 1. Social and Enactive Perspectives on Pretending.Zuzanna Rucinska - 2019 - Avant: Trends in Interdisciplinary Studies 10 (3).
  This paper presents pretending as an enacted and fundamentally social activity. First, it demonstrates why we should think of pretense as inherently social. Then, it shows how that fact affects our theory in terms of what is needed in order to pretend. Standardly, pretense is seen as requiring a mechanism that allows one to bypass the “obvious” re- sponse to the environment in order to opt for a symbolic response; that mechanism is im- aginative and representational. This paper shows that (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   7 citations  
 2.  87
  Searching for Own Self: on the Boundary between the Ethical and Religious Stage.Zuzanna Blażekova - 2012 - Argument: Biannual Philosophical Journal 2 (2):347 - 362.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 3. Hur ska man förstå McTaggarts paradox?Rögnvaldur Ingthorsson - 2000 - Filosofisk Tidskrift 21 (3):13-24.
  I sitt berömda bevis för tidens overklighet påstod McTaggart att det sätt händelser tycks skifta position i tiden från framtid till nutid och till förfluten tid, innebär en motsägelse. Vad McTaggart egentligen menade har varit föremål för en livlig debatt ända sedan beviset först publicerades 1908. Beviset består av två delar. I den första argumenterar McTaggart för att ingenting kan förändras förutom genom att övergå från framtid till förfluten tid. I den andra argumenterar han för att en sådan övergång innebär (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4. Embodied Imagination and Metaphor Use in Autism Spectrum Disorder.Zuzanna Rucinska, Shaun Gallagher & Thomas Fondelli - 2021 - Healthcare 9 (9):200.
  This paper discusses different frameworks for understanding imagination and metaphor in the context of research on the imaginative skills of children with autism spectrum disorder (ASD). In contrast to a standard linguistic framework, it advances an embodied and enactive account of imagination and metaphor. The paper describes a case study from a systemic therapeutic session with a child with ASD that makes use of metaphors. It concludes by outlining some theoretical insights into the imaginative skills of children with ASD that (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  64
  Slur Reclamation – Polysemy, Echo, or Both?Zuzanna Jusińska - 2021 - Organon F: Medzinárodný Časopis Pre Analytickú Filozofiu 28 (3):689–707.
  This paper concerns the topic of slur reclamation. I start with presenting two seemingly opposing accounts of slur reclamation, Jeshion’s (2020) Polysemy view and Bianchi’s (2014) Echoic view. Then, using the data provided by linguists, I discuss the histories of the reclamation of the slur ‘queer’ and of the n-word, which bring me to presenting a view of reclamation that combines the Polysemy view and Echoic view. The Combined view of slur reclamation proposed in this paper postulates meaning change while (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. From Wide Cognition to Mechanisms: A Silent Revolution.Marcin Miłkowski, Robert Clowes, Zuzanna Rucińska, Aleksandra Przegalińska, Tadeusz Zawidzki, Joel Krueger, Adam Gies, Marek McGann, Łukasz Afeltowicz, Witold Wachowski, Fredrik Stjernberg, Victor Loughlin & Mateusz Hohol - 2018 - Frontiers in Psychology 9.
  In this paper, we argue that several recent ‘wide’ perspectives on cognition (embodied, embedded, extended, enactive, and distributed) are only partially relevant to the study of cognition. While these wide accounts override traditional methodological individualism, the study of cognition has already progressed beyond these proposed perspectives towards building integrated explanations of the mechanisms involved, including not only internal submechanisms but also interactions with others, groups, cognitive artifacts, and their environment. The claim is substantiated with reference to recent developments in the (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   23 citations  
 7. “Det är övergripande, en tolkning, kring vad jag tycker den ska innehålla” En intervjustudie rörande undervisningen om läroplanens område kring sexualitet, samtycke och relationer för de lägre årskurserna, F-3.Emelie Rudolf & Annika Lind - 2022 - Dissertation, Uppsala Universitet
  Syftet med denna studie är att undersöka hur sex stycken tillfrågade lärare för grundskolans lägre årskurser F-3 upplever sin undervisning kring läroplanens område sexualitet, samtycke och relationer. Studien utgår från Sandra Hardings genusteori samt Judith Butlers begrepp kring performativitet. Studien är tänkt att synliggöra hur lärare i de lägre årskurserna undervisar kring läroplanens område sexualitet, samtycke och relationer samt att lyfta hur undervisningen balanseras mellan kön och normer. -/- Resultatet av studien visar att det upplevs finnas svårigheter kring framför allt (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8. GAPURA PERAHU SEBAGAI IKON MEDIA PROMOSI ISI SURAKARTA.Surya Afandy - 2014 - Dissertation, Institut Seni Indonesia Surakarta
  Gapura Perahu Sebagai Ikon Media Promosi ISI Surakarta, Surya Afandy, 2014. Tesis Program Pascasarjana penciptaan dan pengkajian Seni Institut Seni Indonesia (ISI) Surakarta, pengkajian seni rupa. Tesis ini membahas tentang keberadaan gapura perahu ISI Surakarta, latar belakang pemakaian ikon gapura Perahu ISI Surakarta dan bentuk media promosi ISI Surakarta yang terdapat ikon gapura perahu ISI Surakarta didalamnya. Permasalahan penelitian ini terletak pada keberadaan gapura perahu ISI Surakarta, latar belakang pemakaian ikon gapura Perahu ISI Surakarta dan bentuk media promosi ISI Surakarta (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark