Results for 'activitatea de informatii'

1000+ found
Order:
 1. Metodologii în activitatea de informații.Nicolae Sfetcu - manuscript
  Metodologia, în activitatea de informații, constă din metodele folosite pentru a lua decizii despre amenințări, în special în cadrul disciplinei de analiză a informațiilor. Teoria prismatică a lui Robert Flood, denumită de alții drept pluralism metodologic, folosește metafora pentru a descrie gândirea creativă și de transformare, respectiv o prismă care descompune lumina în culorile sale componente prin dubla refracție. Tehnicile analitice structurale sunt folosite pentru a provoca judecata, la identificarea mentalităților, depășirea prejudecăților, stimularea creativității și gestionarea incertitudinii. DOI: 10.13140/RG.2.2.10589.36329.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2. Comunități epistemice în activitatea de informații - Contrainformații.Nicolae Sfetcu - manuscript
  Comunitățile epistemice sunt rețele informale de experți bazate pe cunoaștere, care influențează factorii de decizie în definirea problemele cu care se confruntă, identificarea diferitelor soluții și evaluarea rezultatelor. Membrii unei comunități epistemice provin din medii academice sau profesionale, și sunt caracterizați de un set de caracteristici unificatoare. Contraspionajul (contrainformațiile) este o activitate destinată să protejeze activitatea de informații a unei organizații împotriva unor agenți statali sau non-statali. DOI: 10.13140/RG.2.2.35622.47683.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3. Activitatea de informații - Ciclul informațional.Nicolae Sfetcu - manuscript
  David Singer afirmă că, în prezent, amenințarea constituie principalul obiectiv al agențiilor de informații. Activitatea de informații poate fi considerată ca fiind procesul prin care anumite tipuri de informații sunt solicitate, colectate, analizate și diseminate, și modul în care sunt concepute și desfășurate anumite tipuri de acțiuni secrete. Ciclul informațional reprezintă un set de procese utilizate pentru a furniza informații utile în luarea deciziilor. Ciclul constă din mai multe procese. Domeniul conex al contrainformațiilor este însărcinat cu împiedicarea eforturilor informative (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4. Cunoașterea tacită în activitatea de informații.Nicolae Sfetcu - manuscript
  Opinia lui Michael Polanyi despre știință poate contribui la înțelegerea procesului și a "produsului" analizei informațiilor. Argumentele lui Michael Polanyi privind activitățile oamenilor de știință sunt transferabile în domeniul analizei informațiilor, oferind o perspectivă nuanțată pentru perceperea provocărilor epistemologice și a problemelor cu care se confruntă analiștii. Conceptele lui Polanyi de "cunoaștere tacită" și "cunoaștere personală" contribuie la dezvoltarea unei înțelegeri mai eficiente din punct de vedere epistemologic a unor aspecte ale procesului și a produsului analizei informațiilor. DOI: 10.13140/RG.2.2.21514.21442.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5. Epistemologia activității de informații.Nicolae Sfetcu - manuscript
  În activitatea de informații, epistemologia este studiul cunoașterii amenințării și a modului în care se înțelege amenințarea în domeniul analizei informațiilor. Majoritatea definițiilor activității de informații nu iau în considerare faptul că statutul normativ epistemic al informațiilor analizate este cunoașterea și nu o alternativă inferioară. Contra-argumentele la statutul epistemologic al activității de informații sunt scopul acestora orientat spre acțiune, și conținutul lor orientat spre viitor. DOI: 10.13140/RG.2.2.23994.75205 .
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. Epistemologia serviciilor de informaţii.Nicolae Sfetcu - 2019 - Bucharest, Romania: MultiMedia Publishing.
  Despre analogia existentă între aspectele epistemologice şi metodologice ale activităţii serviciilor de informaţii şi unele discipline ştiinţifice, pledând pentru o abordare mai ştiinţifică a procesului de culegere şi analiză de informaţii din cadrul ciclului de informaţii. Afirm că în prezent aspectele teoretice, ontologice şi epistemologice, în activitatea multor servicii de informaţii, sunt subestimate, determinând înţelegere incompletă a fenomenelor actuale şi creând confuzie în colaborarea inter-instituţională. După o scurtă Introducere, care include o istorie a evoluţiei conceptului de serviciu de informaţii (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   14 citations  
 7. Ontologia activității de informații.Nicolae Sfetcu - manuscript
  Analiștii se află în domeniul "cunoașterii". Activitatea de informații se referă la cunoaștere și tipurile de probleme abordate sunt probleme de cunoaștere. Așa că avem nevoie de un concept de lucru bazat pe cunoaștere. Avem nevoie de o înțelegere de bază a ceea ce știm și cum știm, ce nu știm, și chiar ce se poate cunoaște și ce nu se poate cunoaște. Analiza informațiilor implică "transformarea faptelor disparate în concluzii concentrate". Analiza ar trebui să ofere o bază utilă (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8. Analogia activității de informații cu știința, arheologia, afacerile și medicina.Nicolae Sfetcu - manuscript
  Analiza de informații are multe asemănări epistemologice importante cu știința (rezolvarea problemelor, descoperirea, utilizarea cu abilitate a instrumentelor, verificarea cererilor de cunoștințe). Metafora puzzle este folosită atât în activitatea de informații cât și în arheologie. Ambele discipline implică colectarea de dovezi pentru a construi o imagine cât mai completă posibil. Firmele private inovatoare adaptează din ce în ce mai mult modelul serviciilor de informații la lumea afacerilor pentru a ajuta la planificarea propriilor strategii. Practica medicală de diagnosticare a identificării, (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9. Retrospectivă istorică privind începuturile activităţii de informaţii pe teritoriul românesc.Tănase Tiberiu - 2022 - Intelligence Info 1 (1):42-49.
  Din punct de vedere politic, Ţările Române îşi stabilizează situaţia internă. În plan extern, reuşesc să-şi îmbunătăţească relaţiile cu alte state şi în primul rând, cu cele vecine. În plan intern, domnitorii întreprind măsuri organizatorice inspirate şi utile. De reţinut în acest sens, preocupările constante ale lui Şerban Constantin, Constantin Cantemir şu Constantin Brâncoveanu în privinţa îmbunătăţirii funcţionalităţii şi a modernizării serviciilor secrete. -/- INTELLIGENCE INFO, Vol. 1, Nr. 1, Septembrie 2022, pp. 42-49 ISSN 2821 – 8159, ISSN – L (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10. Cunoaștere și Informații.Nicolae Sfetcu - 2016 - Drobeta Turnu Severin: MultiMedia Publishing.
  Cunoașterea și informațiile (abordate în ansamblu sau în componentele lor distincte) sunt o preocupare majoră pentru tehnologia informației, sisteme de informații, știința informației și activitatea de informații în general. Procesul obţinerii, prelucrării şi analizei informaţiilor este o preocupare majoră pentru societatea actuală. În acest scop se folosesc procedee şi tehnici specifice pentru culegerea sau generarea de informaţii, prelucrarea acestora prin analiză şi sinteză, generarea de predicţii şi strategii, transmisia şi prezentarea informaţiilor factorilor de decizie, şi stocarea lor. Analiza informațiilor (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   9 citations  
 11. Analiza informațiilor.Nicolae Sfetcu - manuscript
  Analiștii se află în domeniul "cunoașterii". Activitatea de informații se referă la cunoaștere și tipurile de probleme abordate sunt probleme de cunoaștere. Așa că avem nevoie de un concept de lucru bazat pe cunoaștere. Avem nevoie de o înțelegere de bază a ceea ce știm și cum știm, ce nu știm, și chiar ce se poate cunoaște și ce nu se poate cunoaște. Analiza informațiilor implică "transformarea faptelor disparate în concluzii concentrate". Analiza ar trebui să ofere o bază utilă (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12. Mihail Moruzov și Mișcarea Legionară.Tănase Tiberiu - 2022 - Intelligence Info 1 (1):99-109.
  Prea îndrăgostit de operaţiile pur tehnice ale Serviciului Secret (recrutarea, dirijarea şi infiltrarea agenţilor, combinaţiile şi legendele informative, contrapropaganda şi dezinformarea, interceptările de înscrisuri şi convorbiri), in care era un maestru, Moruzov a neglijat tocmai menirea fundamentală a unui şef al Intelligence-ului: preocuparea pentru analiza profundă şi obiectivă a situaţiei geostrategice şi geopolitice a ţării şi elaborarea prognozelor pe termen scurt, mediu şi îndepărtat pe care să le supună atenţiei factorilor politici constituţionali, responsabili de soarta ţării, iar activitatea întregului (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13. Intelligence Info, Volumul 2, 2023.Nicolae Sfetcu - 2023 - Intelligence Info 2.
  Revista Intelligence Info este o publicație trimestrială din domeniile intelligence, geopolitică și securitate, și domenii conexe de studiu și practică. -/- Cuprins: -/- EDITORIALE / EDITORIALS -/- Tiberiu TĂNASE Considerații privind necesitatea educării și formării resursei umane pentru intelligence–ul național Considerations regarding the need to educate and train human resources for national intelligence Nicolae SFETCU Epistemologia activității de intelligence Epistemology of intelligence Nicolae SFETCU Rolul serviciilor de informații în război The role of the intelligence agencies in a war Nicolae SFETCU (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14. Sunetul fizicii - Acustica fenomenologică.Nicolae Sfetcu - 2018 - Drobeta Turnu Severin: MultiMedia Publishing.
  Explorați lumea sunetelor - cum se generează, se propagă, se percep și se înregistrează sunetele, în natură și în activitatea umană. Informații utile, la nivel fenomenologic, despre vibrații și unde, acustică, și sunete muzicale: caracteristici, descrieri fizice, fenomene specifice. Despre muzică și acustica instrumentelor muzicale. CUPRINS: Vibrații și unde - Pendul - Unde - - Exemple de unde - - Caracteristici generale - - Descriere fizică - - - Unde de deplasare - Unde mecanice - - Unde transversale - (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15. Începuturile serviciilor de informații.Tănase Tiberiu - 2022 - Intelligence Info 1 (1):72-75.
  Recenzie: Francis Dvornik: Începuturile serviciilor de informații – Orientul Apropiat antic, Persia, Grecia, Roma, Bizanț, Imperiile musulmane arabe, Imperiul Mongol, China, Cnezatul Moscovei, Meteor Press, 2021 -/- INTELLIGENCE INFO, Vol. 1, Nr. 1, Septembrie 2022, pp. 72-75 ISSN 2821 – 8159, ISSN – L 2821 – 8159.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16. Puncte de vedere privind tipologia serviciilor de intelligence din unele state ale NATO.Tiberiu Tănase - 2022 - Intelligence Info 1 (2):47-54.
  Serviciile de informații interne, externe și militare, serviciile de securitate și alte departamente de informații și protecție realizează cunoașterea, prevenirea, contracararea sau înlăturarea, după caz, a amenințărilor la adresa securității naționale. În asigurarea stării de securitate, un rol fundamental îl reprezintă cunoașterea disfuncționalităților, vulnerabilităților, factorilor de risc, amenințărilor și pericolelor la adresa acesteia, care se realizează prin identificarea/transmiterea de către alte organe competente, a priorităților informaționale, căutarea și obținerea de informații Pentru securitate, analiza/prelucrarea acestora și transmiterea/diseminarea acestora către factorii de (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17.  99
  Organizarea, structurile şi transformările unei organizații de intelligence.Tiberiu Tănase - 2022 - Intelligence Info 1 (2):4-12.
  Preocupările statelor în vederea organizării mai eficiente a structurilor şi managementului agențiilor/serviciilor de informații, au crescut în special după atentatele teroriste de la 11 septembrie 2001, prin adoptarea unor forme organizatorice mai flexibile eficiente pentru realizarea acestor obiective, sporind în mod evident utilitatea şi performanțele acestora. În esență, agențiile/serviciile intelligence au scopul de căuta şi procura date, a le analiza şi transforma în informații necesare conducerii politice, economice şi militare a unui stat, în procesul ciclului informațional. pe care l-am descris (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18. Ciclul de viață al inteligenței artificiale.Nicolae Sfetcu - 2022 - It and C 1 (2):10-26.
  Ciclul de viață al unui sistem al inteligenței artificiale include mai multe faze interdependente, de la proiectarea și dezvoltarea acestuia (inclusiv subfaze precum analiza cerințelor, colectarea datelor, instruire, testare, integrare), instalare, implementare, operare, întreținere și eliminare. Având în vedere complexitatea sistemelor inteligenței artificiale (și în general cele de informații), se pot defini mai multe modele și metodologii pentru a gestiona această complexitate, în special în fazele de proiectare și dezvoltare, cum ar fi dezvoltare de software agilă, cascadă sau spirală, prototipare (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19. Considerații privind educația și formarea analiștilor de intelligence într-o lume în continuă schimbare.Alba Iulia Catrinel Popescu - 2022 - Intelligence Info 1 (2):23-35.
  În prezent, în România, ca și în toate celelalte state euro-atlantice și în cadrul organizațiilor internaționale din care facem parte (NATO de exemplu), există o cerere puternică de analiști de informații „bine pregătiți”. Pentru a funcționa într-un mod eficient, structurile de informații au nevoie de analiști de informații eficienți, sau cu alte cuvinte, de analiști de informații bine pregătiți. Acesta este cazul comunității noastre naționale de informații, precum și al componentelor și structurilor sale. Necesitatea și importanța proiectului este în consecință (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20. Evoluția contemporană a conceptului de siguranță națională.Nicolae Sfetcu - manuscript
  După încheierea Războiului Rece, guvernele și agențiile de informații au continuat să utilizeze modelul convențional pentru a evalua amenințările de stat. Dar conceptele de securitate s-au îndepărtat de o confruntare extrem de militarizată între adversari cunoscuți și a crescut îngrijorarea față de amenințările nestatale mai greu de identificat. Actorii nestatali au devenit amenințări strategice, conceptul de "terorism strategic" fiind dezvoltat imediat după atacurile din septembrie 2001. Au existat acțiuni teroriste și în trecut, dar bin Laden a fost primul care a (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21.  99
  Indicatori de performanță pentru analitica social media.Nicolae Sfetcu - 2023 - It and C 2 (1):56-61.
  Algoritmii bazați pe analitica rețelelor sociale, procesarea limbajului natural, procesarea complexă a evenimentelor și tehnicile de extragere a datelor sunt utilizați în mod obișnuit de software-ul de analitica social media pentru a oferi o gamă largă de capabilități de analiză și valori care pot fi utilizate de manageri pentru obținerea unor informații critice despre afaceri și facilitarea luării deciziilor eficiente.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22. Actul de la 23 august 1944 în România.Sfetcu Nicolae - manuscript
  În toată perioada celui de Al Doilea Război Mondial, serviciile secrete române au colectat informații privind localizarea unităților germane în țară. Ofițerii din grupul conspirativ pentru întoarcerea armelor împotriva Germaniei sporesc numărul unităților românești prezente în capitală, pentru a putea face față germanilor. O misiune interaliată clandestină a fost parașutată în București și găzduită în secret de generalul Constantin Sănătescu. Urmare a succesului ofensivei germane pe aliniamentul Iași-Chișinău, grupul conspirativ a decis accelerarea pregătirilor. Pe 20 august, Mihai I și grupul (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23. Management, analize, planuri și strategii de afaceri.Nicolae Sfetcu - 2016 - Drobeta Turnu Severin: MultiMedia Publishing.
  Cartea prezintă modele de afaceri, management, analize și strategii care ajută la dezvoltarea și punerea în valoare a unei organizații, în contexte specifice economice, sociale, culturale sau de altă natură, prin elaborarea și implementarea unor planuri personalizate. Capacitatea unei organizații de a procesa informații este în centrul competențelor organizatorice și manageriale, iar strategiile unei organizații trebuie să fie proiectate pentru a îmbunătăți funcționalitatea și eficiența corporativă și, întrucât sistemele de management care furnizează această capabilitate au devenit formalizate și automatizate, competențele (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 24. Analitica rețelelor sociale.Nicolae Sfetcu - 2022 - It and C 1 (2):93-102.
  Pe măsură ce canalele de socializare se îndreaptă de la viața personală la cea profesională și pătrund în rutinele corporative de zi cu zi și în fluxurile de lucru ale afacerilor, organizațiile se confruntă cu nevoia de a formula și implementa tehnici de măsurare care să le ajute să obțină informații din interacțiunile social media și să evalueze succesul propriilor lor inițiative de socializare. Analitica rețelelor sociale (analitica social media) este un domeniu nou și emergent, pregătit pentru a permite companiilor (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 25. Intelligence Info, Volumul 2, Numărul 3, Septembrie 2023.Nicolae Sfetcu - 2023 - Intelligence Info 2 (3).
  Revista Intelligence Info este o publicație trimestrială din domeniile intelligence, geopolitică și securitate, și domenii conexe de studiu și practică. -/- Cuprins: -/- EDITORIAL Rolul serviciilor de informații în război, de Nicolae Sfetcu -/- INTELLIGENCE Intelligence Analysis, de Nicolae Sfetcu -/- ISTORIA Reformele serviciilor secrete de la Mihail Moruzov la Eugen Cristescu, între inovație și decadență, de Rodica Liseanu Take Ionescu – O biografie vectorială în istoria partidelor politice și în semantica diplomației, de Rodica Liseanu -/- GEOPOLITICA Apusul universalismului european, (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26. Intelligence Info, Volumul 2, Numărul 2, Iunie 2023.Nicolae Sfetcu - 2023 - Intelligence Info 2 (2).
  Revista Intelligence Info este o publicație trimestrială din domeniile intelligence, geopolitică și securitate, și domenii conexe de studiu și practică. -/- Cuprins: -/- EDITORIAL Epistemologia activității de intelligence, de Nicolae Sfetcu -/- INTELLIGENCE Controlul asupra Intelligence –ului, de Tiberiu Tănase Informația și nevoia de gestionare a resurselor informaționale, de Tiberiu Tănase Controlul parlamentar al serviciilor de informații, de Tiberiu Tănase Mecanisme de control democratic al activității serviciilor de informații, de Tiberiu Tănase -/- ISTORIA Istoria Serviciului Român de Informații – serviciu (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27. Mărturii importante despre momentul 23 august 1944.Tănase Tiberiu - 2022 - Intelligence Info 1 (2):59-64.
  Mărturii importante despre momentul 23 august 1944 deţinem şi ca urmare a existenţei, în Arhivele Naţionale ale României – Fondul „Manuscrise”, a Memoriului de activitate al lui Traian Borcescu, şeful Secţiei a II-a Contrainformaţii din cadrul Serviciului Special de Informaţii (SSI). Ofiţerul, din postura sa de conducător al structurii SSI-ului cu atribuţii în ceea ce priveşte cunoaşterea şi combaterea fenomenelor care puteau atinge ordinea şi stabilitatea internă a ţării în timp de război, este unul din participanţii direcţi la acţiunea de (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28. Epistemologia colectării informațiilor.Nicolae Sfetcu - manuscript
  Un proces de colectare a informațiilor începe atunci când un utilizator introduce o interogare în sistem. Mai multe obiecte se pot potrivi rezultatului unei interogări, cu diferite grade de relevanță. Cele mai multe sisteme estimează o valoare numerică despre cât de bine se potrivește fiecare obiect cu interogarea, și clasifică obiectele în funcție de această valoare. Autorii au propus un model analitic al comportamentului profesioniștilor care caută informații, destinat să fie generalizabil în întreaga profesie, oferind astfel o platformă de cercetare (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29.  85
  Metodologii moderne în analiza intelligence.Sfetcu Nicolae - 2022 - Intelligence Info 1 (2):13-22.
  Metodologia, în analiza intelligence, constă din metodele folosite pentru a lua decizii despre amenințări, în special în cadrul disciplinei de analiză a informațiilor. Teoria prismatică a lui Robert Flood, denumită de alții drept pluralism metodologic, folosește metafora pentru a descrie gândirea creativă și de transformare, respectiv o prismă care descompune lumina în culorile sale componente prin dubla refracție. Tehnicile analitice structurale sunt folosite pentru a provoca judecata, la identificarea mentalităților, depășirea prejudecăților, stimularea creativității și gestionarea incertitudinii.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30. Hermeneutica Bibliothecaria – Antologie Philobiblon (III).István Király V. - 2007 - Cluj-Napoca, Romania: Cluj University Press.
  CUPRINS CONTUR Re-Introducere, sau: Dincolo de „teoria şi practica” informării şi documentării – Spre o hermeneutică necesară Viorica Sâncrăian Atelier Philobiblon FOCUS Gheroghe Vais Biblioteca Universităţii din Cluj, 1906-1909 Dénes Győrfi Gyalui Farkas – fost director adjunct al bibliotecii universităţii din Cluj Vladimir F. Wertsman Seria filatelică multiculturală Librariana Meda-Diana Hotea „O scriere chineză în cifre arabe” Carmen Crişan Utilizarea bazelor de date ştiinţifice abonate de Biblioteca Centrala Universitara Lucian Blaga în anul 2005 Gabriela Morărescu Anul 2005 – o nouă (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31. Platon, Republica: Despre justiție – Dialectica și educația.Sfetcu Nicolae - 2022 - Bucharest: MultiMedia Publishing.
  Platon s-a inspirat din activitatea filosofică a unora dintre predecesorii săi, în special a lui Socrate, dar și Parmenide, Heraclit și Pitagora, pentru a-și dezvolta propria filosofie, care explorează majoritatea domeniilor importante, inclusiv metafizica, etica, estetica și politica.Împreună cu profesorul său Socrate și elevul său Aristotel, a pus bazele gândirii filosofice occidentale. Platon este considerat ca unul dintre cei mai importanți și influenți filosofi din istoria omenirii, fiind unul dintre fondatorii religiei și spiritualității occidentale. Filosofia dezvoltată de el, cunoscută (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32. Procesarea Big Data.Nicolae Sfetcu - manuscript
  Datele trebuie procesate cu instrumente avansate de colectare și analiză, pe baza unor algoritmi prestabiliți, pentru a putea obține informații relevante. Algoritmii trebuie să ia în considerare și aspecte invizibile pentru percepțiile directe. Big Data în procesele guvernamentale cresc eficiența costurilor, productivitatea și inovația. Registrele civile sunt o sursă pentru Big Data. Datele prelucrate ajută în domenii critice de dezvoltare, cum ar fi îngrijirea sănătății, ocuparea forței de muncă, productivitatea economică, criminalitatea, securitatea și gestionarea dezastrelor naturale și a resurselor. DOI: (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33. Falsificaționismul metodologic.Nicolae Sfetcu - manuscript
  Falsificaționismul metodologic este o marcă a convenționalismului. Există o delimitare importantă între teoriile "pasiviste" și "activiste" ale cunoașterii. "Pasiviștii susțin că adevărata cunoaștere este amprenta naturii pe o minte perfect inertă: activitatea mentală poate duce numai la părtinire și distorsiune. Cea mai influentă școală pasivistă este empirismul clasic. "Activiștii" susțin că nu putem citi cartea naturii fără activitate mentală, fără a o interpreta în lumina așteptărilor sau a teoriilor noastre. "Activiștii" conservatori susțin că suntem născuți cu așteptările noastre de (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34. Schimbări climatice - Încălzirea globală.Nicolae Sfetcu - 2018 - Drobeta Turnu Severin, Romania: MultiMedia Publishing.
  Previzualizare carte Există în prezent o mare varietate de dispute privind încălzirea globală, atât în discursurile politice și sociale cât și în media populară și ​​literatura științifică, cu privire la natura, cauzele și consecințele încălzirii globale. Principala controversă o reprezintă cauzele creșterii temperaturii medii globale a aerului, evoluând de la mijlocul secolului al XX-lea, dacă această tendință de încălzire este fără precedent sau în cadrul variațiilor climatice normale, dacă omenirea a contribuit semnificativ la aceasta, și dacă există un prag, eventual (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35. Teoria cauzală a referinței a lui Michael Devitt.Nicolae Sfetcu - manuscript
  Michael Devitt dezvoltă o teorie cauzală hibridă a numelor proprii negoale și a anumitor termeni singulari care seamănă semantic cu acestea. Acesta consideră că utilizarea unui nume, desemnează un obiect nu în virtutea diferitelor informații pe care le știm despre el, ci a unei rețele de cauzalitate care începe de la primele utilizări ale numelui pentru a desemna obiectul, printr-un "împrumut de referință" de la utilizările anterioare. DOI: 10.13140/RG.2.2.25499.41769.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36. Fizica simplificată.Nicolae Sfetcu - 2014 - Drobeta Turnu Severin: MultiMedia Publishing.
  Ediţia a doua (revăzută şi îmbunătăţită) O introducere în teoriile şi conceptele, forţele fundamentale şi particule, metode şi tabele utilizate în fizică, subdomenii şi domenii ştiinţifice înrudite, cu accent pe înţelegerea fenomenelor fizice. Fizica clasică se ocupă, în general, cu materia și energia la scară normală de observație, în timp ce o mare parte a fizicii moderne se ocupă de comportamentul materiei și energiei în condiții extreme sau pe o scară foarte mare sau foarte mică. De exemplu, pentru fizica atomică (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 37. Legea gravitației universale a lui Newton.Nicolae Sfetcu - 2018 - Drobeta Turnu Severin: MultiMedia Publishing.
  Nimeni nu ştie sigur dacă amintirea lui Newton despre măr a fost corectă, dar perspectiva lui aceasta este. Filosofii au crezut încă de la greci că mişcarea “naturală” a stelelor, planetelor, Soarelui şi Lunei este circulară. Kepler a stabilit că orbitele sunt de fapt eliptice, dar a crezut că mişcările planetelor este dictată de către o “forţă divină” emanată de la Soare, iar Newton şi-a dat seama că aceeaşi forţă care face ca o piatră aruncată să cadă înapoi pe Pământ, (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38. Patterns in Cognitive Phenomena and Pluralism of Explanatory Styles.Angela Potochnik & Guilherme Sanches de Oliveira - 2019 - Topics in Cognitive Science 12 (4):1306-1320.
  Debate about cognitive science explanations has been formulated in terms of identifying the proper level(s) of explanation. Views range from reductionist, favoring only neuroscience explanations, to mechanist, favoring the integration of multiple levels, to pluralist, favoring the preservation of even the most general, high-level explanations, such as those provided by embodied or dynamical approaches. In this paper, we challenge this framing. We suggest that these are not different levels of explanation at all but, rather, different styles of explanation that capture (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   9 citations  
 39. What is Mathematical Rigor?John Burgess & Silvia De Toffoli - 2022 - Aphex 25:1-17.
  Rigorous proof is supposed to guarantee that the premises invoked imply the conclusion reached, and the problem of rigor may be described as that of bringing together the perspectives of formal logic and mathematical practice on how this is to be achieved. This problem has recently raised a lot of discussion among philosophers of mathematics. We survey some possible solutions and argue that failure to understand its terms properly has led to misunderstandings in the literature.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 40. Awe at Natural Beauty as a Religious Experience.José Eduardo Porcher & Daniel De Luca-Noronha - 2023 - Síntese: Revista de Filosofia 50 (158):423-445.
  In this paper, we discuss an abductive argument for the existence of God from the experience of awe at natural beauty. If God's creative work is a viable explanation for why we experience awe at natural beauty, and there is no satisfactory naturalistic explanation for the origins of such experiences, then we have defeasible evidence that God exists. To evaluate the argument's tenability, we assess the merits of the two main theocentric frameworks that can be marshaled to answer the question (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41. Patient participation in Dutch ethics support: practice, ideals, challenges and recommendations—a national survey.Marleen Eijkholt, Janine de Snoo-Trimp, Wieke Ligtenberg & Bert Molewijk - 2022 - BMC Medical Ethics 23 (1):1-14.
  Background: Patient participation in clinical ethics support services has been marked as an important issue. There seems to be a wide variety of practices globally, but extensive theoretical or empirical studies on the matter are missing. Scarce publications indicate that, in Europe, patient participation in CESS varies from region to region, and per type of support. Practices vary from being non-existent, to patients being a full conversation partner. This contrasts with North America, where PP seems more or less standard. While (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 42. Is the use of modafinil, a pharmacological cognitive enhancer, cheating?Sebastian Porsdam Mann, Pablo de Lora Deltoro, Thomas Cochrane & Christine Mitchell - 2018 - Ethics and Education 13 (2):251-267.
  Drugs used to provide improvement of cognitive functioning have been shown to be effective in healthy individuals. It is sometimes assumed that the use of these drugs constitutes cheating in an academic context. We examine whether this assumption is ethically sound. Beyond providing the most up-to-date discussion of modafinil use in an academic context, this contribution includes an overview of the safety of modafinil use in greater depth than previous studies addressing the issue of cheating. Secondly, we emphasize two crucial, (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 43. Beliefs About the True Self Explain Asymmetries Based on Moral Judgment.George E. Newman, Julian De Freitas & Joshua Knobe - 2015 - Cognitive Science 39 (1):96-125.
  Past research has identified a number of asymmetries based on moral judgments. Beliefs about what a person values, whether a person is happy, whether a person has shown weakness of will, and whether a person deserves praise or blame seem to depend critically on whether participants themselves find the agent's behavior to be morally good or bad. To date, however, the origins of these asymmetries remain unknown. The present studies examine whether beliefs about an agent's “true self” explain these observed (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   58 citations  
 44. Liberdade, segurança e polícia.Fabiana Amaro de Brito - 2022 - Filosofia E Educação 14 (2):204-215.
  O presente artigo aborda a instituição de órgãos de polícia como representantes do poder e da autoridade do Estado sob a ótica da filosofia, sobretudo no contexto do contrato social, fundamentada em revisão bibliográfica. Ainda que o homem tenha preterido sua liberdade natural em prol de uma liberdade assistida, e sendo a polícia um dos órgãos responsáveis por essa assistência, não há como afirmar que esse trabalho está correspondendo aos anseios da sociedade, sobretudo ao se analisar os índices de violência (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45. Uma interface entre o eu-corpo na psicanálise freudiana e o corpo próprio na fenomenologia do corpo.Fabio Caprio Leite de Castro & Cristian Marques - 2019 - Veritas – Revista de Filosofia da Pucrs 64 (3):e34968.
  O presente artigo tem por objetivo mostrar, desde a psicanálise freudiana, um caminho possível que a leva ao encontro da filosofia de orientação fenomenológica. Em O eu e o isso, de 1923, Sigmund Freud emprega uma nova noção pouco explorada na literatura psicanalítica: o eu-corpo. O escopo de nossa análise delimita-se à interpretação e à explicitação da noção de eu-corpo tal como esta foi apresentada por Freud, confrontando-a com a fenomenologia em Merleau-Ponty e Michel Henry. Para tanto, propomos uma análise (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46. Love In-Between.Laura Candiotto & Hanne De Jaegher - 2021 - The Journal of Ethics 25 (4):501-524.
  In this paper, we introduce an enactive account of loving as participatory sense-making inspired by the “I love to you” of the feminist philosopher Luce Irigaray. Emancipating from the fusionist concept of romantic love, which understands love as unity, we conceptualise loving as an existential engagement in a dialectic of encounter, in continuous processes of becoming-in-relation. In these processes, desire acquires a certain prominence as the need to know (the other, the relation, oneself) more. We build on Irigaray’s account of (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   10 citations  
 47. Interconnected Blameworthiness.Stephanie Collins & Niels de Haan - 2021 - The Monist 104 (2):195-209.
  This paper investigates agents’ blameworthiness when they are part of a group that does harm. We analyse three factors that affect the scope of an agent’s blameworthiness in these cases: shared intentionality, interpersonal influence, and common knowledge. Each factor involves circumstantial luck. The more each factor is present, the greater is the scope of each agent’s vicarious blameworthiness for the other agents’ contributions to the harm. We then consider an agent’s degree of blameworthiness, as distinct from her scope of blameworthiness. (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   4 citations  
 48. Pushing Intersectionality, Hybridity, and (Inter)Disciplinary Research on Digitality to Its Limits: A Conversation Among Scholars of Gender, Sexuality, and Embodiment.Evelien Geerts, Ladan Rahbari, Sara De Vuyst, Shiva Zarabadi & Guilia Evolvi - 2022 - Journal of Digital Social Research 4 (3).
  During the past two decades or so, the emergence and ever-accelerating development of digital media have sparked scholarly interest, debates, and complex challenges across many disciplines in the social sciences and the humanities. Within this diverse scholarship, the research on digitality, gender, sexuality, and embodiment has contributed substantially to many academic fields, such as media studies, sociology, religion, philosophy, and education studies. As a part of the special issue “Gender, Sexuality, and Embodiment in Digital Spheres: Connecting Intersectionality and Digitality,” this (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 49. The Complex I.Paul Cilliers & Tanya de Villiers-Botha - 2000 - In Wendy Wheeler (ed.), The Political Subject: Essays on the Self from Art, Politics and Science. Lawrence & Wishart. pp. 226-245.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50. Paradoxes of Emotional Life: Second-Order Emotions.Antonio de Castro Caeiro - 2022 - Philosophies 7 (5):109.
  Heidegger tries to explain our emotional life applying three schemes: causal explanation, mental internalisation of emotions and metaphorical expression. None of the three schemes explains emotion though. Either because the causal nexus does not always occur or because objects and people in the external world are carriers of emotional agents or because language is already on a metaphorical level. Moreover, how is it possible that there are presently emotions constituting our life without our being aware of their existence? From the (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 1000