Results for 'biopsychism'

Order:
 1. Drawing the Boundaries of Animal Sentience.Walter Veit & Bryce Huebner - 2020 - Animal Sentience 13 (29).
  We welcome Mikhalevich & Powell’s (2020) (M&P) call for a more “‘inclusive”’ animal ethics, but we think their proposed shift toward a moral framework that privileges false positives over false negatives will require radically revising the paradigm assumption in animal research: that there is a clear line to be drawn between sentient beings that are part of our moral community and nonsentient beings that are not.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   6 citations  
 2. Ontolojik Temellere Dayanan Felsefi Antropoloji [Philosophical Anthropology Founded on Ontological Basis].Ayşe Gül ÇIVGIN - 2014 - Mavi Atlas 3 (3):108-120.
  Düşünce tarihi insan ve insanla ilgili problemlerin tarihidir. Çünkü her bilim ve felsefe anlayışı az ya da çok insanla ilişkilidir. Bununla birlikte insan ve insana ait problemlerin özel ve bağımsız bir disiplinin konusu olması felsefi antropolojinin kurulmasıyla mümkün olmuştur. Bu çalışma, felsefi antropolojide ortaya konulan kimi yaklaşımları eleştiren ve ontolojik temellere dayalı yeni bir antropoloji anlayışı geliştiren Takiyettin Mengüşoğlu’nun görüşlerini ele almaktadır. Bu antropolojik anlayış insanı herhangi bir kavramdan değil, somut biyopisişik bütünlüğünden hareketle incelediğinden, onu varlık koşullarının bütünlüğünde değerlendirme imkânı (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark