Results for 'komercjalizacja nauki'

40 found
Order:
 1. Próba wielowymiarowej oceny zależności między przedsiębiorczością akademicką a nauką w sferze publicznej w USA iw Europie z perspektywy danych naukoznawczych z okresu 1969–2010.Kawalec Pawel - 2011 - In T. Szot-Gabryś M. Sienkiewicz (ed.), Przedsiębiorczość akademicka. Koncepcje, formy, warunki rozwoju, Wydawnictwo Fundacji Rozwoju Lokalnego, Lublin 2011. Wydawnictwo Fundacji Rozwoju Lokalnego. pp. 9-26.
  W związku ze wzrostem znaczenia komercjalizacji wiedzy i zachęcania naukowców do wykorzystania różnych mechanizmów dyfuzji wiedzy w literaturze przedmiotu zgłasza się wiele wątpliwości dotyczących tego, czy w takim rozwoju nauka finansowana ze środków publicznych nie zatraca swoich istotnych cech. Obawy dotyczą po pierwsze tego, że intensyfikacja komercjalizacji może wpływać negatywnie na ilość publikacji zgłaszanych przez naukowców, wykazujących aktywność w obszarze przedsiębiorczości akademickiej. Po drugie, tego, że uczeni mogą być coraz mniej zainteresowani badaniami podstawowymi na rzecz zagadnień, które dają nadzieje na (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2.  67
  Rekonwersja i outplacement nauczycieli i instruktorów praktycznej nauki zawodu.Andrzej Klimczuk - 2015 - In Marta Juchnicka (ed.), Doradcze I Edukacyjne Aspekty Reorientacji Zawodowej I Wsparcia Zatrudnienia Zwalnianych Pracowników Oświaty. Izba Rzemieślnicza I Przedsiȩbiorczości. pp. 157--233.
  A. Klimczuk, Rekonwersja i outplacement nauczycieli i instruktorów praktycznej nauki zawodu, [in:] M. Juchnicka, Doradcze i edukacyjne aspekty reorientacji zawodowej i wsparcia zatrudnienia zwalnianych pracowników oświaty, Izba Rzemieślnicza i Przedsiȩbiorczości, Białystok 2015, pp. 157-233.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  74
  Czy współczesne nauki przyrodnicze mogą inspirować filozoficzny i teologiczny namysł nad przyczynowością?Mariusz Tabaczek - 2018 - Scientia et Fides 6 (2):147-180.
  Can Contemporary Science Inspire Philosophical and Theological Reflection on Causality? The cooperation between natural science, philosophy, and theology in an analysis of the causal structure and co-dependency of entities in the universe seems to be both legitimate and expected. It turns out, however, that in practice it oftentimes raises some tensions, questions and difficulties, leading to the development of alternative and in a sense competitive models of causality and of God’s action in the world. What is more, the attitude of (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4. Wartość życia podmiotowego z perspektywy nauki.Andrzej Elżanowski - 2009 - Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria 18 (3 (71)):81-96.
  In the evolution of the vertebrates and probably a few other animals (Metazoa), biological values have been translated (subjectivized) into affective experience that necessarily involves the consciousness of external objects/events (as different from one’s body), which is tantamount to the origins of subjectivity. Mammals, birds and other vertebrates are experiencing subjects even though their negative and positive experience greatly vary in scope. Some mammals are capable of vicarious experience and may act as empathic agents, and some of them, at least (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  86
  Czas nauki.Paweł Polak - 2005 - Zagadnienia Filozoficzne W Nauce 36:151--154.
  Recenzja książki: Andrzej Pelczar, Czas i dynamika. O czasie w równaniach różniczkowych i układach dynamicznych, OBI--Kraków, Biblos-Tarnów 2003, ss. 117.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. Filozofia na styku nauki i techniki [recenzja].Paweł Polak - 2012 - Zagadnienia Filozoficzne W Nauce (50):171--175.
  Recenzja książki: Val Dusek, Wprowadzenie do filozofii techniki, tł. Zbigniew Kasprzyk, ser. „Myśl Filozoficzna: wprowadzenia, panorama zagadnień, historia myśli filozoficznej”, Wydawnictwo WAM, Kraków 2011, ss. 268.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7. Agresja-wojna antropologiczna a nauki o kulturze – wielkie tematy kulturoznawstwa na marginesie krytycznej analizy dyskursu.Robert Boroch - 2016 - Kultura Bezpieczeństwa. Nauka-Praktyka-Refleksje 22:81-94.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8.  53
  Krytyka nauki przez odniesienie do holizmu wiedzy w myśli Seyyeda Hosseina Nasra oraz Ismaila al-Faruqiego.Justyna Figas-Skrzypulec - 2016 - Argument: Biannual Philosophical Journal 6 (1):195-208.
  The paper presents a cognitive, educational and philosophical strategy, sometimes called reconstructionism (as it denotes e orts to reconstruct knowledge and science), proposed by a number of Muslim authors as a proper reaction to modern science. The pre‐modern background for this reaction is highlighted. Two examples are given: the Islamic science idea by Seyyed Hossein Nasr, and the Islamization of knowledge project by Ismail Raji al‐Faruqi. Their critique of Euro‐Atlantic science is based on its perceived e ects on society and (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9.  44
  Stanisław Ignacy WITKIEWICZ, Nauki ścisłe a filozofia i inne pisma filozoficzne. [REVIEW]Rec Renata Trela - 2014 - Argument: Biannual Philosophical Journal 4 (2):465-470.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10.  25
  IV edycja konferencji Rocznice. Perspektywy analitycznej filozofii nauki, filozofii języka i fenomenologii.Hubert BOŻEK - 2014 - Argument: Biannual Philosophical Journal 4 (2):499-502.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11.  23
  Sprawozdanie z III edycji konferencji „Rocznice. Perspektywy analitycznej: filozofii nauki, filozofii języka, fenomenologii”.Hubert BOŻEK - 2013 - Argument: Biannual Philosophical Journal 3 (2):555-559.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12.  61
  Wnioski i rekomendacje.Andrzej Klimczuk & Michał Skarzyński - 2015 - In Marta Juchnicka (ed.), Doradcze I Edukacyjne Aspekty Reorientacji Zawodowej I Wsparcia Zatrudnienia Zwalnianych Pracowników Oświaty. Izba Rzemieślnicza I Przedsiȩbiorczości. pp. 289--306.
  A. Klimczuk, M. Skarzyński, Wnioski i rekomendacje, [in:] M. Juchnicka, Doradcze i edukacyjne aspekty reorientacji zawodowej i wsparcia zatrudnienia zwalnianych pracowników oświaty, Izba Rzemieślnicza i Przedsiȩbiorczości, Białystok 2015, pp. 289-306.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13. Daniel Dennett i Alvin Plantinga, Nauka i religia. Czy można je pogodzić? [REVIEW]Rec Magdalena KŁECZEK - 2015 - Argument: Biannual Philosophical Journal 5 (2):541-542.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14.  26
  Epistemic Objectivity and the Virtues.Howard Sankey - forthcoming - Filozofia Nauki.
  The aim of this paper is to bring the resources of virtue epistemology to bear on the issue of the epistemic objectivity of science. A distinction is made between theoretical virtues that may be possessed by scientific theories and epistemic virtues that may be exercised by individual scientists. A distinction is then made between ontological objectivity, objectivity of truth and epistemic objectivity, the latter being the principal focus of the paper. It is then noted that a role must be played (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15.  33
  Quiddytyzm i quidditas w metafizyce analitycznej.Karol Lenart - 2020 - Filozofia Nauki 28 (1):61-84.
  The paper is a survey of contemporary quidditism, understood as two interrelated metaphysicalpositions — recombinatorial quidditism, which is an account of the nature of possibilities, andindividuation quidditism, which is concerned with the problem of how to individuate properties.I have three aims: to examine the commitments and consequences of both views, to investigatethe relationships between them, and to sketch the logic of the dispute between structuralism andquidditism. I explain how these views relate to Ramseyan humility, according to which we cannotknow the (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16.  24
  Przynależność kulturowa i język. O metodologicznych problemach filozofii eksperymentalnej.Krzysztof Sękowski - 2018 - Filozofia Nauki 26 (1):49-66.
  The aim of this paper is to analyze methodological problems of cross-cultural research in experimental philosophy. By studying five research projects, representing two distinct approaches to the examination of cross-cultural differences in philosophical intuitions, I point out the difficulties related to the content validity that appear in the choice of some cultural affiliation indicators. I criticize various indicators of cultural affiliation that are used in experimental philosophy (selfidentification, language) and suggest which indicators, and how, should be chosen in that kind (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17.  87
  Quo vadis, realisme?
 O obecnym stanie sporu o realizm naukowy.Mateusz Kotowski - 2018 - Filozofia Nauki 26 (2 [102]):151-164.
  The article investigates the intuition that both scientific realism and scientific antirealism are turning into degenerating research programs. The evolution of realism in reaction to pessimistic (meta)induction has certainly led to its increased sophistication as it has given rise to various versions of selective realism. However, many current discussions seem either too focused on semantic niceties or are turning into endless quarrels over case-study refutations of particular forms of realism. The point of finding a better understanding of the relations of (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18.  55
  Some Concerns Regarding Explanatory Pluralism: The Explanatory Role of Optimality Models.Gabriel Târziu - 2019 - Filozofia Nauki 28 (4):95-113.
  Optimality models are widely used in different parts of biology. Two important questions that have been asked about such models are: are they explanatory and, if so, what type of explanations do they offer? My concern in this paper is with the approach of Rice (2012, 2015) and Irvine (2015), who claim that these models provide non-causal explanations. I argue that there are serious problems with this approach and with the accounts of explanation it is intended to justify. The idea (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19.  46
  Examining the Structured Uses of Concepts as Tools: Converging Insights.Eden T. Smith - 2019 - Filozofia Nauki 4 (28):7-22.
  Examining the historical development of scientific concepts is important for understanding the structured routines within which these concepts are currently used as goal-directed tools in experiments. To illustrate this claim, I will outline how the concepts of mental imagery and hallucinations each draw on an older interdependent set of associations that, although nominally-discarded, continues to structure their current independent uses for pursuing discrete experimental goals. In doing so, I will highlight how three strands of literature offer mutually instructive insights for (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20. Realizm modalny i okresy warunkowe z niemożliwymi poprzednikami [Modal Realism and Counterpossibles].Maciej Sendłak - 2014 - Filozofia Nauki 22 (4).
  To solve the problem of counterpossibles, many philosophers have been arguing that one needs to invoke impossible worlds. This extension of the ontology of modality should save the analysis of counterfactuals from being insensitive to the problem of counterpossibles. Since theories of impossible worlds are extensions of original accounts of modalities, it is worth stressing that proper analyses of counterpossibles should not weaken the latter.In this paper I argue that these theories of impossible wolrds, which are based on D. Lewis' (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21. Ontologia i analiza logiczna rzeczywistości.Barry Smith - 1994 - Filozofia Nauki 2:5-22.
  The author attempts to show how mereology, taken together with certain topological notions, can yield the foundations for future investigations in formal ontology. He also attempts to show how the mereological framework allows for the direct and natural formulation of a series of theses - for example pertaining to the concept of a boundary - which can be only indirectly formulated (if at all) in set-theoretic terms. The far-reaching ain of the present framework is to serve as a basis for (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22. Świadomość jako zindywidualizowana informacja w działaniu : uniwersalna charakterystyka.Jakub Jonkisz - 2016 - Filozofia Nauki 24 (2).
  The aim of the article is to formulate a universal characterization of consciousness, despite the conceptual vagueness of that term. The fundamental aspects of this phenomenon as studied by science consist of four features: its being accessible from the inside and the outside (subjectively and objectively), its being about something (referential), its being bodily determined, and its possessing a certain function (being useful). Approached in this way and in broad terms, consciousness seems to be a graded rather than all-or-none phenomenon. (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 23. Negatywna wolność religijna i przekonania sekularystyczne w świetle sprawy Lautsi przeciwko Włochom [Negative Religious Freedom and Secular Thought in the Light of the Case of Lautsi v. Italy].Marek Piechowiak - 2011 - Przegląd Sejmowy 19 (5 (106)):37-68.
  The article provides an analysis of the European Court of Human Rights judgments in the case of Lautsi v. Italy (application no. 30814/06), also known as the Italian crucifix case. The applicant claimed that displaying crucifixes in the Italian State-school classrooms attended by her children was contrary to the principle of secularism, by which she wished to bring up her children, and therefore infringed her right to ensure their education and teaching in conformity with her religious and philosophical convictions, and (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24. O rozwoju realizmu naukowego jako selektywnego sceptycyzmu.Mateusz Kotowski - 2014 - Filozofia Nauki 87 (3):105-123.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25.  10
  Poznawczy status eksperymentów myślowych. Platonizm, empiryzm, modele mentalne i analogia.Przemysław Zawadzki - 2017 - Filozofia Nauki 98 (2):121-135.
  The paper begins with a characterization of thought experiments, followed by a general outline of contemporary debates in the field. The discussion reveals that the most significant controversyinvolved is the dispute over the epistemic status of thought experiments between empiricists, Platonists, and the proponents of mental models. After a critical analysis of these approaches, a new theoretical framework proposed by Paul Bartha is introduced. It is suggested that Bartha’s approach, which appeals to a theory of analogy, offers new insights into (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26. Trzeci rodzaj normatywności – wymóg reagowania na racje.Tomasz Żuradzki - 2014 - Filozofia Nauki 88 (4):35-51.
  Celem artykułu jest krytyka przyjętego przez niektórych filozofów podziału na normatywność w podstawowym sensie oraz normatywność wymogów wąsko rozumianej racjonalności. Pokazuję, że podział taki nie jest wyczerpujący, ponieważ pomija ważny typ wymogów normatywnych, a mianowicie reagowanie na racje. Z jednej strony tego rodzaju wymogi nie przypominają wymogów normatywnych w podstawowym sensie, a z drugiej — istotnie różnią się od racjonalności rozumianej jako spójność między nastawieniami. Dochodzę do wniosku, że reagowanie na racje należy uznać za trzeci typ wymogów normatywnych.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 27. Przyczyna i Wyjaśnianie: Studium Z Filozofii i Metodologii Nauk.Pawel Kawalec - 2006 - Wydawnictwo KUL.
  Przedmowa Problematyka związana z zależnościami przyczynowymi, ich modelowaniem i odkrywa¬niem, po długiej nieobecności w filozofii i metodologii nauk, budzi współcześnie duże zainteresowanie. Wiąże się to przede wszystkim z dynamicznym rozwojem, zwłaszcza od lat 1990., technik obli¬czeniowych. Wypracowane w tym czasie sieci bayesowskie uznaje się za matematyczny język przyczynowości. Pozwalają one na daleko idącą auto¬matyzację wnioskowań, co jest także zachętą do podjęcia prób algorytmiza¬cji odkrywania przyczyn. Na potrzeby badań naukowych, które pozwalają na przeprowadzenie eksperymentu z randomizacją, standardowe metody ustalania zależności przyczynowych (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   4 citations  
 28. Überblick über die Rhythmusdefinitionen.Beata Grzeszczakowska-Pawlikowska - 2009 - Acta Universitatis Lodziensis. Folia Germanica 5:69-90.
  Pojęcie rytmu znane jest powszechnie w różnych dziedzinach nauki i życia. Pojawia się ono m. in. w naukach przyrodniczych i humanistycznych, w architekturze, sztukach pięknych, w matematyce i muzyce, a nawet ekonomii. Również każdy język wyróżnia się spośród innych charakterystycznym dla niego rytmem, który decyduje o jego brzmieniu. Każda kolejna próba usystematyzowania znaczenia omawianego zjawiska wydaje się zatem - wobec jego uniwersalności - uzasadniona. Niniejszy artykuł ma przede wszystkim na celu oddzielenie pojęcia rytmu od innych pojawiających się w literaturze (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29. Nisza.Achille C. Varzi & Barry Smith - 2000 - Filozofia Nauki 3:5–30.
  The concept of niche (setting, context, habitat, environment) has been little studied by ontologists, in spite of its wide application in a variety of disciplines from evolutionary biology to economics. What follows is a first formal theory of this concept, a theory of the relations between objects and their niches. The theory builds upon existing work on mereology, topology, and the theory of spatial location as tools of formal ontology. It is illustrated above all by means of simple biological examples, (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30.  20
  O niearbitralnym kryterium posiadania struktury obliczeniowej.Paweł Grabarczyk - 2013 - Filozofia Nauki 21 (4):31-50.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 31.  92
  Spór o niezaktualizowane możliwości.Maciej Sendłak - 2010 - Filozofia Nauki 18 (1).
  In 1947 Quine wrote one of the most important and influential articles in the twentieth century philosophy - "On What There Is". One of the aims of this article was a critique of Meinong's Theory of Object. The critique was especially focused upon nonactual possibilities, which (according to Meinong) are some kinds of nonexistent objects. In my paper I want to present Neo-Meinongian refutations of Quine's critique. In order to do this I discuss: (i) the main thesis of "On What (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32.  97
  The Growth of Knowledge as a Problem of Philosophy of Science.Rinat M. Nugayev - 2006 - Filosofia Nauki (Philosophy of Science, Novosibirsk) 4 (31):3-19.
  The host of the growth of knowledge hallmarks, concocted by various philosophy of science models , is contemplated. It is enunciated that the most appropriate one is provided by methodology of scientific research programmes. Some salient drawbacks of the model, caused by the ambivalence of its basic notions, e.g. of the notions of ‘empirical content of a theory’, ‘progressive’ and ‘regressive’ ‘problemshifts’ can be mitigated by enriching the Lakatosian model with Nancy Cartwright’s results. To recapitulate: the genuine growth of knowledge (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33.  18
  Eksperymenty myślowe w służbie esencjalizmu.Pawel Grabarczyk - 2009 - Filozofia Nauki 17 (1):23.
  Thought experiments are often employed by philosophers who try to differentiate between essential and accidental properties. These experiments are said to stimulate the intuition of the reader (be it eidetic, linguistic or any other type of intuition). But sometimes they rather persuade the reader than test his intuition. How can we test the readers without revealing to them the role of test subjects they play? I suggest that some works of fiction can be treated as massive thought experiments because they (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34.  17
  O konceptualizacji wiedzy nieostrej.Urszula Wybraniec-Skardowska - 1996 - Filozofia Nauki 3.
  In the article the problem of imprecise information and concepts is considered. The theory of rough sets and the theory of fuzzy sets are used to provide an original solution to this problem.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35.  32
  Dlaczego nie istnieje filozofia polska.Barry Smith - 1997 - Filozofia Nauki 5 (1):5-15.
  The author raises the question why Polish philosophy (by which he means Polish analytical philosophy, or the philosophy of the Lvov-Warsaw School) differs so much from what is known as 'Continental philosophy'. He identifies and analyses the following factors which have influenced philosophical developments in Poland: socialism, the connection between philosophy and mathematics, the influence of Austrian philosophy, the peculiar role of K. Twardowski, and Catholicism. The article ends with an appeal for not tolerating irrationalism and relativism in philosophy.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 36.  66
  Review of Nugayev's book "Reconstruction of Scientific Theory Change". [REVIEW]Oleg S. Razumovsky & Rinat M. Nugayev - 1990 - Philosophskie Nauki (Philosophical Sciences) (7):123-124.
  Nugayev’s book is one of the first Soviet monographs treating the theory change problem. The gist of epistemological model consists in consequent account of intertheoretical relations. His book is based on the works of Soviet authors, as well as on Western studies (K.R. Popper, T.S. Kuhn, I. Lakatos, P. Feyerabend et al.) Key words: epistemological model, Soviet philosophy, Western studies .
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37. Konwencjonalizm a realizm: Poincaré i Duhem wobec statusu poznawczego nauk przyrodniczych.Mateusz Kotowski - 2016 - Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria 99 (3):103-118.
  W pierwszej połowie XX wieku przyjęło się upatrywać w poglądach H. Poincarégo i P. Duhema przykładów antyrealistycznego stanowiska odnośnie do nauki i jej teorii. Etykietka ta przylgnęła do tych autorów tak mocno, że coraz częstszym dzisiaj głosom tych, którzy sprzeciwiają się takiemu szufladkowaniu ich filozofii, trudno jest przebić się do głównego nurtu dyskusji filozoficznych. W artykule wskazuję, że odczytywanie poglądów obu francuskich autorów jako antyrealistycznych nie znajduje potwierdzenia w ich własnych wypowiedziach. Przeciwnie, ich prace dostarczają mocnych świadectw na rzecz (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 38. Przyczynowość stanów mentalnych w modelach naukowych. Próba alternatywnego uzasadnienia antynaturalizmu eksplanacyjnego Urszuli Żegleń.Kawalec Pawel - 2010 - In Muszyński Zbysław (ed.), Umysł. Natura i sposób istnienia. Wydawnictwo UMCS. pp. 45-57.
  An antinaturalist defense of causality of mental states. The argument is based on the properties of causal models in cognitive research. Bibliografia prac przywołanych w tekście -/- Damasio A., 1994/1999, Błąd Kartezjusza. Emocje, rozum i ludzki mózg, tłum. M. Karpiński, Poznań: Rebis. Davidson D., 1963/2001, „Actions, reasons, and causes”, w: (Davidson 2001), s. 3-19. Davidson D., 1967/2001, „Causal relations”, w: (Davidson 2001), s. 149-62. Davidson D., 1970/2001, „Mental events”, w: (Davidson 2001), s. 207-25. Davidson D., 1976/2001, „Hempel on explaining action”, (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39.  42
  Fenomen świadomości w ujęciu materialistycznym Daniela Dennetta.Szymon Paweł Dziczek - 2015 - In Krzysztof Bałękowski & Kamil Maciąg (eds.), Filozofia nauki - wybrane zagadnienia. Lublin, Polska: pp. 26-36.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40.  90
  Traum der Valenzforscher – ein brauchbares Valenzwörterbuch.Małgorzata Żytyńska - 2010 - Acta Universitatis Lodziensis. Folia Germanica 6:109-123.
  Niniejszy tekst traktuje o potencjale teorii walencji – o możliwości wykorzystania jej w różnych dziedzinach nauki o języku i dydaktyki, głównie zaś o korzyściach związanych z umieszczaniem informacji dotyczącej łączliwości poszczególnych leksemów w słownikach. Celem artykułu jest analiza przydatności opublikowanych dotychczas słowników walencyjnych, wyodrębnienie czynników powodujących, iż nie cieszą się one zainteresowaniem oraz próba weryfikacji danych zawieranych w takich słownikach, aby mogły stać się słownikami użytkowymi. Fakt, iż opracowanie dobrego słownika walencyjnego stwarza leksykografom i lingwistom ogromne trudności, nie powinien (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark