Results for 'servicii de informatii'

1000+ found
Order:
 1. Epistemologia serviciilor de informaţii.Nicolae Sfetcu - manuscript
  Despre analogia existentă între aspectele epistemologice şi metodologice ale activităţii serviciilor de informaţii şi unele discipline ştiinţifice, pledând pentru o abordare mai ştiinţifică a procesului de culegere şi analiză de informaţii din cadrul ciclului de informaţii. Afirm că în prezent aspectele teoretice, ontologice şi epistemologice, în activitatea multor servicii de informaţii, sunt subestimate, determinând înţelegere incompletă a fenomenelor actuale şi creând confuzie în colaborarea inter-instituţională. După o scurtă Introducere, care include o istorie a evoluţiei conceptului de serviciu de informaţii (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   9 citations  
 2. Cunoaștere și Informații.Nicolae Sfetcu - 2019 - Drobeta Turnu Severin: MultiMedia Publishing.
  Cunoașterea și informațiile (abordate în ansamblu sau în componentele lor distincte) sunt o preocupare majoră pentru tehnologia informației, sisteme de informații, știința informației și activitatea de informații în general. Procesul obţinerii, prelucrării şi analizei informaţiilor este o preocupare majoră pentru societatea actuală. În acest scop se folosesc procedee şi tehnici specifice pentru culegerea sau generarea de informaţii, prelucrarea acestora prin analiză şi sinteză, generarea de predicţii şi strategii, transmisia şi prezentarea informaţiilor factorilor de decizie, şi stocarea lor. Analiza informațiilor poate (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   5 citations  
 3. Activitatea de informații - Ciclul informațional.Nicolae Sfetcu - manuscript
  David Singer afirmă că, în prezent, amenințarea constituie principalul obiectiv al agențiilor de informații. Activitatea de informații poate fi considerată ca fiind procesul prin care anumite tipuri de informații sunt solicitate, colectate, analizate și diseminate, și modul în care sunt concepute și desfășurate anumite tipuri de acțiuni secrete. Ciclul informațional reprezintă un set de procese utilizate pentru a furniza informații utile în luarea deciziilor. Ciclul constă din mai multe procese. Domeniul conex al contrainformațiilor este însărcinat cu împiedicarea eforturilor informative ale (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  78
  Metodologii în activitatea de informații.Nicolae Sfetcu - manuscript
  Metodologia, în activitatea de informații, constă din metodele folosite pentru a lua decizii despre amenințări, în special în cadrul disciplinei de analiză a informațiilor. Teoria prismatică a lui Robert Flood, denumită de alții drept pluralism metodologic, folosește metafora pentru a descrie gândirea creativă și de transformare, respectiv o prismă care descompune lumina în culorile sale componente prin dubla refracție. Tehnicile analitice structurale sunt folosite pentru a provoca judecata, la identificarea mentalităților, depășirea prejudecăților, stimularea creativității și gestionarea incertitudinii. DOI: 10.13140/RG.2.2.10589.36329.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  43
  Epistemologia activității de informații.Nicolae Sfetcu - manuscript
  În activitatea de informații, epistemologia este studiul cunoașterii amenințării și a modului în care se înțelege amenințarea în domeniul analizei informațiilor. Majoritatea definițiilor activității de informații nu iau în considerare faptul că statutul normativ epistemic al informațiilor analizate este cunoașterea și nu o alternativă inferioară. Contra-argumentele la statutul epistemologic al activității de informații sunt scopul acestora orientat spre acțiune, și conținutul lor orientat spre viitor. DOI: 10.13140/RG.2.2.23994.75205 .
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6.  60
  Ontologia activității de informații.Nicolae Sfetcu - manuscript
  Analiștii se află în domeniul "cunoașterii". Activitatea de informații se referă la cunoaștere și tipurile de probleme abordate sunt probleme de cunoaștere. Așa că avem nevoie de un concept de lucru bazat pe cunoaștere. Avem nevoie de o înțelegere de bază a ceea ce știm și cum știm, ce nu știm, și chiar ce se poate cunoaște și ce nu se poate cunoaște. Analiza informațiilor implică "transformarea faptelor disparate în concluzii concentrate". Analiza ar trebui să ofere o bază utilă pentru (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7.  71
  Analogia activității de informații cu știința, arheologia, afacerile și medicina.Nicolae Sfetcu - manuscript
  Analiza de informații are multe asemănări epistemologice importante cu știința (rezolvarea problemelor, descoperirea, utilizarea cu abilitate a instrumentelor, verificarea cererilor de cunoștințe). Metafora puzzle este folosită atât în activitatea de informații cât și în arheologie. Ambele discipline implică colectarea de dovezi pentru a construi o imagine cât mai completă posibil. Firmele private inovatoare adaptează din ce în ce mai mult modelul serviciilor de informații la lumea afacerilor pentru a ajuta la planificarea propriilor strategii. Practica medicală de diagnosticare a identificării, colectării, (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8.  81
  Comunități epistemice în activitatea de informații - Contrainformații.Nicolae Sfetcu - manuscript
  Comunitățile epistemice sunt rețele informale de experți bazate pe cunoaștere, care influențează factorii de decizie în definirea problemele cu care se confruntă, identificarea diferitelor soluții și evaluarea rezultatelor. Membrii unei comunități epistemice provin din medii academice sau profesionale, și sunt caracterizați de un set de caracteristici unificatoare. Contraspionajul (contrainformațiile) este o activitate destinată să protejeze activitatea de informații a unei organizații împotriva unor agenți statali sau non-statali. DOI: 10.13140/RG.2.2.35622.47683.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9.  96
  Cunoașterea tacită în activitatea de informații.Nicolae Sfetcu - manuscript
  Opinia lui Michael Polanyi despre știință poate contribui la înțelegerea procesului și a "produsului" analizei informațiilor. Argumentele lui Michael Polanyi privind activitățile oamenilor de știință sunt transferabile în domeniul analizei informațiilor, oferind o perspectivă nuanțată pentru perceperea provocărilor epistemologice și a problemelor cu care se confruntă analiștii. Conceptele lui Polanyi de "cunoaștere tacită" și "cunoaștere personală" contribuie la dezvoltarea unei înțelegeri mai eficiente din punct de vedere epistemologic a unor aspecte ale procesului și a produsului analizei informațiilor. DOI: 10.13140/RG.2.2.21514.21442.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10. Evoluția contemporană a conceptului de siguranță națională.Nicolae Sfetcu - manuscript
  După încheierea Războiului Rece, guvernele și agențiile de informații au continuat să utilizeze modelul convențional pentru a evalua amenințările de stat. Dar conceptele de securitate s-au îndepărtat de o confruntare extrem de militarizată între adversari cunoscuți și a crescut îngrijorarea față de amenințările nestatale mai greu de identificat. Actorii nestatali au devenit amenințări strategice, conceptul de "terorism strategic" fiind dezvoltat imediat după atacurile din septembrie 2001. Au existat acțiuni teroriste și în trecut, dar bin Laden a fost primul care a (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11. Management, analize, planuri și strategii de afaceri.Nicolae Sfetcu - 2016 - Drobeta Turnu Severin: MultiMedia Publishing.
  Cartea prezintă modele de afaceri, management, analize și strategii care ajută la dezvoltarea și punerea în valoare a unei organizații, în contexte specifice economice, sociale, culturale sau de altă natură, prin elaborarea și implementarea unor planuri personalizate. Capacitatea unei organizații de a procesa informații este în centrul competențelor organizatorice și manageriale, iar strategiile unei organizații trebuie să fie proiectate pentru a îmbunătăți funcționalitatea și eficiența corporativă și, întrucât sistemele de management care furnizează această capabilitate au devenit formalizate și automatizate, competențele (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 12. HERMENEUTICA BIBLIOTHECARIA – Antologie Philobiblon – (V).V. István Király - 2011 - Cluj-Napoca, Romania: Editura Argonaut.
  CUPRINS CONTUR Re-Introducere sau: Dincolo de „teoria şi practica” informării şi documentării – Spre o hermeneutică posibilă şi necesară ......................................................... 11 Desfăşurătorul întâlnirilor Atelierului Hermeneutica Bibliohtecaria (Philobiblon) .................................................................................................... ......... 21 FOCUS Noul Program al revistei şi Politica ei Editorială: PHILOBIBLON – Transylvanian Journal of Multidisciplinary Research in Humanities .............. 29 Raluca TRIFU, István KIRÁLY V., Consideraţii filosofice, epistemologice şi scientometrice legate de sensurile ştiinţei şi profesiei bibliotecare – Pentru situarea proiectului unei cercetări ............................................................ 31 Valeria SALÁNKI, Cultura organizaţională şi comunicarea în (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13.  44
  Analiza informațiilor.Nicolae Sfetcu - manuscript
  Analiștii se află în domeniul "cunoașterii". Activitatea de informații se referă la cunoaștere și tipurile de probleme abordate sunt probleme de cunoaștere. Așa că avem nevoie de un concept de lucru bazat pe cunoaștere. Avem nevoie de o înțelegere de bază a ceea ce știm și cum știm, ce nu știm, și chiar ce se poate cunoaște și ce nu se poate cunoaște. Analiza informațiilor implică "transformarea faptelor disparate în concluzii concentrate". Analiza ar trebui să ofere o bază utilă pentru (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14. Big Data.Nicolae Sfetcu - 2019 - Drobeta Turnu Severin: MultiMedia Publishing.
  Odată cu creșterea volumului de date pe Internet, în media socială, cloud computing, dispozitive mobile și date guvernamentale, Big Data devine în același timp o amenințare și o oportunitate în ceea ce privește gestionarea și utilizarea acestor date, menținând în același timp drepturile persoanelor implicate. În fiecare zi, folosim și generăm tone de date, alimentând bazele de date ale agențiilor guvernamentale, companiilor private și chiar cetățenilor privați. Beneficiem în multe feluri de existența și utilizarea Big Data, dar trebuie să ne (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15.  50
  Epistemologia colectării informațiilor.Nicolae Sfetcu - manuscript
  Un proces de colectare a informațiilor începe atunci când un utilizator introduce o interogare în sistem. Mai multe obiecte se pot potrivi rezultatului unei interogări, cu diferite grade de relevanță. Cele mai multe sisteme estimează o valoare numerică despre cât de bine se potrivește fiecare obiect cu interogarea, și clasifică obiectele în funcție de această valoare. Autorii au propus un model analitic al comportamentului profesioniștilor care caută informații, destinat să fie generalizabil în întreaga profesie, oferind astfel o platformă de cercetare (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16.  37
  Teoria consumatorului.Sfetcu Nicolae - manuscript
  În microeconomie, teoria alegerii consumatorului se referă la preferințe (pentru consumul de bunuri și servicii) și cheltuieli de consum; în cele din urmă, această relație între preferințe și cheltuielile de consum este folosită pentru a raporta preferințele la curbele cererii de consum. Legătura dintre preferințele personale, cele de consum, şi curba cererii, este una dintre cele mai îndeaproape studiate relații în economie. Teoria alegerii consumatorului este un mod de a analiza modul în care consumatorii pot realiza un echilibru între (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17. Teoria cauzală a referinței a lui Michael Devitt.Nicolae Sfetcu - manuscript
  Michael Devitt dezvoltă o teorie cauzală hibridă a numelor proprii negoale și a anumitor termeni singulari care seamănă semantic cu acestea. Acesta consideră că utilizarea unui nume, desemnează un obiect nu în virtutea diferitelor informații pe care le știm despre el, ci a unei rețele de cauzalitate care începe de la primele utilizări ale numelui pentru a desemna obiectul, printr-un "împrumut de referință" de la utilizările anterioare. DOI: 10.13140/RG.2.2.25499.41769.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18.  57
  Procesarea Big Data.Nicolae Sfetcu - manuscript
  Datele trebuie procesate cu instrumente avansate de colectare și analiză, pe baza unor algoritmi prestabiliți, pentru a putea obține informații relevante. Algoritmii trebuie să ia în considerare și aspecte invizibile pentru percepțiile directe. Big Data în procesele guvernamentale cresc eficiența costurilor, productivitatea și inovația. Registrele civile sunt o sursă pentru Big Data. Datele prelucrate ajută în domenii critice de dezvoltare, cum ar fi îngrijirea sănătății, ocuparea forței de muncă, productivitatea economică, criminalitatea, securitatea și gestionarea dezastrelor naturale și a resurselor. DOI: (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19. Fizica simplificată.Nicolae Sfetcu - 2014 - Drobeta Turnu Severin: MultiMedia Publishing.
  Ediţia a doua (revăzută şi îmbunătăţită) O introducere în teoriile şi conceptele, forţele fundamentale şi particule, metode şi tabele utilizate în fizică, subdomenii şi domenii ştiinţifice înrudite, cu accent pe înţelegerea fenomenelor fizice. Fizica clasică se ocupă, în general, cu materia și energia la scară normală de observație, în timp ce o mare parte a fizicii moderne se ocupă de comportamentul materiei și energiei în condiții extreme sau pe o scară foarte mare sau foarte mică. De exemplu, pentru fizica atomică (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20. Legea gravitației universale a lui Newton.Nicolae Sfetcu - 2018 - Drobeta Turnu Severin: MultiMedia Publishing.
  Nimeni nu ştie sigur dacă amintirea lui Newton despre măr a fost corectă, dar perspectiva lui aceasta este. Filosofii au crezut încă de la greci că mişcarea “naturală” a stelelor, planetelor, Soarelui şi Lunei este circulară. Kepler a stabilit că orbitele sunt de fapt eliptice, dar a crezut că mişcările planetelor este dictată de către o “forţă divină” emanată de la Soare, iar Newton şi-a dat seama că aceeaşi forţă care face ca o piatră aruncată să cadă înapoi pe Pământ, (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21. Sunetul fizicii - Acustica fenomenologică.Nicolae Sfetcu - 2018 - Drobeta Turnu Severin: MultiMedia Publishing.
  Explorați lumea sunetelor - cum se generează, se propagă, se percep și se înregistrează sunetele, în natură și în activitatea umană. Informații utile, la nivel fenomenologic, despre vibrații și unde, acustică, și sunete muzicale: caracteristici, descrieri fizice, fenomene specifice. Despre muzică și acustica instrumentelor muzicale. CUPRINS: Vibrații și unde - Pendul - Unde - - Exemple de unde - - Caracteristici generale - - Descriere fizică - - - Unde de deplasare - Unde mecanice - - Unde transversale - - (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22. Considerações de Brouwer sobre espaço e infinitude: O idealismo de Brouwer Diante do Problema Apresentado por Dummett Quanto à Possibilidade Teórica de uma Infinitude Espacial.Paulo Júnio de Oliveira - 2019 - Kinesis 11:94-108.
  Resumo Neste artigo, será discutida a noção de “infinitude cardinal” – a qual seria predicada de um “conjunto” – e a noção de “infinitude ordinal” – a qual seria predicada de um “processo”. A partir dessa distinção conceitual, será abordado o principal problema desse artigo, i.e., o problema da possibilidade teórica de uma infinitude de estrelas tratado por Dummett em sua obra Elements of Intuitionism. O filósofo inglês sugere que, mesmo diante dessa possibilidade teórica, deveria ser possível predicar apenas infinitude (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23. LOS DESAFÍOS DE LA ÉTICA AMBIENTAL.Miguel Acosta, Pablo Martínez de Anguita & Mª Angeles Martín Rodríguez-Ovelleiro - 2004 - In ¿Qué Cultura? V Congreso Católicos y Vida Pública, tomo II. Madrid, Spain: Fundación Santa María. pp. 955-968.
  En 1968 Raquel Carson comenzaba una revolución en el pensamiento, quizá una de las de mayor peso en la actualidad. En su libro "La primavera silenciosa" acusaba del deterioro ambiental al poder ilimitado del ser humano. La creencia surgida en la modernidad de que todo lo que el hombre decidía era en sí mismo lo mejor por haber sido fruto de una voluntad libérrima, daba primacía y legitimidad absoluta a su acción sobre la naturaleza. Surgieron con gran fuerza numerosos grupos (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24. Goodman e o projeto de uma definição construtiva de “indução válida”.Eros Moreira de Carvalho - 2018 - Principia: An International Journal of Epistemology 22 (3):439-460.
  In Fact, Fiction and Forecast, Nelson Goodman claims that the problem of justifying induction is not something over and above the problem of describing valid induction. Such claim, besides suggesting his commitment to the collapse of the distinction between the context of description and the context of justification, seems to open the possibility that the new riddle of induction could be addressed empirically. Discoveries about psychological preferences for projecting certain classes of objects could function as a criterion for determining which (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 25. Estimaciones de riesgo demográfico y políticas sociales en la población de grandes gerontes del municipio Tocópero, estado Falcón, Venezuela.Maribel Graterol & Blanca De Lima - 2011 - Kairos: Revista de Temas Sociales 27:1.
  ABSTRACT The disparity in the venezuelan demographic transition is a fact known by experts. On this setting, there are four municipalities in Falcón State with a high elder population, one of them is Tocópero. This research had as general objectives to study the estimations of demographic risks and the social politics for elders, people who are 75 and more, from Tocópero Municipality, considering that specialists indicate that, once the demographic oldness has arrived, it is important to study thoroughly the elder (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26. O conceito do belo em Agostinho de Hipona.Rogério Miranda de Almeida - 2019 - Basilíade - Revista de Filosofia 1 (1):09-23.
  Estas reflexões têm como principal objetivo mostrar como a concepção do belo em Agostinho de Hipona é tributária da tradição platônico-aristotélica e das Escrituras. No que tange à primeira influência, a ênfase é colocada nas noções de simetria, de proporção, de forma, de unidade e, portanto, de belo. No que diz respeito às Escrituras, Agostinho considera em primeiro lugar o papel da criação e a ação de Deus no universo como o Ser a partir do qual todas as coisas se (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27.  32
  Elementos Introdutórios à Metafísica de Aristóteles.Igor de Matos Ramos - 2020 - Perspectivas: Filosofia, Psicanálise E Antropologia (Vol. II).
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28. Temas de Psicologia Tomista.Lamartine De Hollanda Cavalcanti Neto - 2017 - São Paulo, Brasil: Instituto Lumen Sapientiae.
  This book is a collection of papers presented at conferences by the author on topics related to Thomistic Psychology. Although not being a systematic exposition of it, its reading provides a comprehensive view of the psychological approach derived from the Works of St. Thomas Aquinas, complemented by the specific developments of each subject treated. Topics such as the process of human knowledge, emotions, the formation of opinions, certainties and decisions, the constitution of ethos and its plasticity, its relations with the (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29. ASPECTOS HUMANÍSTICOS DE LA ECOLOGÍA.Miguel Acosta, Pablo Martínez de Anguita & Mª Angeles Martín (eds.) - 2006 - Madrid, España: Publicep.
  Estamos siendo testigos de grandes avances tecnológicos y, a la vez, de grandes desastres naturales y sociales que nos impulsan a plantearnos cuáles son las causas últimas de la degradación natural ecológica. El abuso en el uso de los recursos tal vez pueda tener relación con el abuso en el uso de la tecnología; incluso ser causa de la gran desigualdad social en el acceso a bienes necesarios para llevar una vida digna, raíz de muchos conflictos sociales. La ecología es (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30.  58
  Nova camada de encobrimento do mundo da vida.Nathalie de la Cadena - 2021 - Fragmentos de Cultura 31 (1):136-153.
  Resumo: neste artigo pretendo estender a evidenciação do encobrimento do mundo da vida formulada por Husserl ao uso das tecnologias disruptivas da 4ª Revolução Industrial, mais precisamente o uso da inteligência artificial (IA) nas plataformas sociais. Primeiro, apresento o conceito de mundo da vida que se mantém consistente ao longo das obras de Husserl; em seguida, apresento seu encobrimento derivado da matematização da natureza e do rompimento com o telos, o que originou a crise da humanidade europeia. Segundo, mais camadas (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31.  73
  O papel do contexto na percepção de emoções.Felipe Nogueira de Carvalho - 2019 - Perspectiva Filosófica 46 (2):116-142.
  From all aspects of non-verbal behavior, the face is undoubtedly one of the richest and most important sources of information about the internal states of others. But facial expressions are rarely perceived in isolation. On the contrary, they are embedded in rich, dynamic social contexts that include body gestures and postures, situational knowledge, and so on. On the basis of these observations, we can naturally wonder if the overall context in which the face is embedded can change how emotions are (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32. Conocimiento e interés." Traducción de Guillermo Hoyos.Jürgen Habermas & Universidad Nacional de Colombia - 1973 - Ideas y Valores. Revista Colombiana de Filosofía 42 (42):61.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33. Ensaios sobre a filosofia de Hume.Jaimir Conte, Marília Cortês de Ferraz & Flávio Zimmermann - 2016 - Santa Catarina: Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC).
  1. Hume e a Magna Carta: em torno do círculo da justiça, Maria Isabel Limongi; 2. Hume e o problema da justificação da resistência ao governo, Stephanie Hamdan Zahreddine; 3 O surgimento dos costumes da sociedade comercial e as paixões do trabalho, Pedro Vianna da Costa e Faria; 4. O sentido da crença: suas funções epistêmicas e implicações para a teoria política de Hume, Lilian Piraine Laranja; 5. O Status do Fideísmo na Crítica de Hume à Religião Natural, Marília Côrtes (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34. Is de filosofie te links?Andreas De Block & Olivier Lemeire - 2017 - Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte 109 (1):105-122.
  Ideological diversity has been on the research agenda in the social sciences for a couple of years. Yet in philosophy, the topic has not attracted much interest. This article tries to start filling this gap. We discuss a number of possible causes for the underrepresentation of right-wing and conservative philosophers in the academic profession. We also argue why this should be an important concern, not only morally, but also and primarily epistemically. Lastly, we explore whether the situation in philosophy is (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35. Una Relectura Actual de Nietzsche Desde El Tema Del "Último Hombre".Marta de la Vega Visbal - 2002 - Universitas Philosophica 38:233-260.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36. Ontologias para a Modelagem Multiagente de Sistemas Complexos em Ciências Cognitivas.Leonardo Lana de Carvalho, Franck Varenne & Elayne de Moura Bragra - 2014 - Ciências and Cognição 19 (1):58-75.
  Cognitive sciences as an interdisciplinary field, involving scientific disciplines (such as computer science, linguistics, psychology, neuroscience, economics, etc.), philosophical disciplines (philosophy of language, philosophy of mind, analytic philosophy, etc.) and engineering (notably knowledge engineering), have a vast theoretical and practical content, some even conflicting. In this interdisciplinary context and on computational modeling, ontologies play a crucial role in communication between disciplines and also in a process of innovation of theories, models and experiments in cognitive sciences. We propose a model for (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37.  7
  Revisão de Crenças Paraconsistente baseada em um operador formal de consistência.Rafael Testa - 2014 - Dissertation, University of Campinas
  A Revisão de Crenças estuda como agentes racionais mudam suas crenças ao receberem novas informações. O sistema AGM, trabalho mais influente desta área apresentado por Alchourrón, Gärdenfos e Makinson, postula critérios de racionalidade para os diferentes tipos de mudança de crenças e oferece construções explícitas para tais - a equivalência entre os postulados e operações é chamado de teroema da representação. Trabalhos recentes mostram como o paradigma AGM pode ser compatível com diferentes lógicas não-clássicas, o que é chamado de AGM-compatibilidade (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 38. A crítica de Hume ao argumento do desígnio.José Oscar de Almeida Marques - 2005 - Doispontos 1 (2):129-147.
  A Crítica de Hume ao Argumento do Desígnio José Oscar de Almeida Marques Dep. de Filosofia – UNICAMP -/- RESUMO: É comum considerar que o chamado “argumento do desígnio” (o argumento a posteriori para provar a existência de Deus a partir da ordem e funcionalidade do mundo) teria sido refutado ou seriamente abalado por Hume. Mas a natureza e o alcance dessa alegada refutação são problemáticos, pois Hume muitas vezes expressou suas críticas através de seus personagens e evitou assumi-las diretamente (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39. Inventario de la filosofía en Nuevo León.Miguel de la Torre Gamboa & Rolando Picos Bovio (eds.) - 2012 - Juan Pablos Editor.
  A reflection on the philosophical traditions at the Autonomous University of Nuevo Leon and in the city of Monterrey.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40. A Construção de Mitos E Os Usos Do Passado Nacional: Vargas E Perón.Angela de Castro Gomes - 1997 - História 16:109-130.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41. Modelos Dinâmicos Aplicados à Aprendizagem de Valores em Inteligência Artificial.Nicholas Kluge Corrêa & Nythamar De Oliveira - 2020 - Veritas – Revista de Filosofia da Pucrs 2 (65):1-15.
  Experts in Artificial Intelligence (AI) development predict that advances in the development of intelligent systems and agents will reshape vital areas in our society. Nevertheless, if such an advance is not made prudently and critically-reflexively, it can result in negative outcomes for humanity. For this reason, several researchers in the area have developed a robust, beneficial, and safe concept of AI for the preservation of humanity and the environment. Currently, several of the open problems in the field of AI research (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42. A Metodologia de Lamarck.Lilian Al-Chueyr Pereira Martins & Roberto de Andrade Martins - 1996 - Trans/Form/Ação 19:115-140.
  This paper studies Lamarck's scientific method both from the point of view of his methodological discourse and according to his scientific praxis. Lamarck's methodology is compared to Condillac's as well as to that of the idéologues - a group in which Lamarck is usually included. The analysis of this paper shows that Lamarck's methodological discourse is very similar to Condillac's, but his scientific praxis does not follow this view. Instead of following an empiricist approach, Lamarck's work is grounded upon general (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43. Het 'Universele Zuur' van de Evolutionaire Psychologie?Maarten Boudry, Helen De Cruz, Stefaan Blancke & Johan De Smedt - 2011 - Tijdschrift Voor Filosofie 73 (2):287-305.
  In a previous issue of Tijdschrift voor Filosofie, Filip Buekens argues that evolutionary psychology (EP), or some interpretations thereof, have a corrosive impact on our ‘manifest self-image’. Buekens wants to defend and protect the global adequacy of this manifest self-image in the face of what he calls evolutionary revisionism. Although we largely agree with Buekens’ central argument, we criticize his analysis on several accounts, making some constructive proposals to strengthen his case. First, Buekens’ argument fails to target EP, because his (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44.  41
  Aspectos metafísicos na física de Newton: Deus.Bruno Camilo de Oliveira - 2011 - In Luiz Henrique de Araújo Dutra & Alexandre Meyer Luz (eds.), Coleção rumos da epistemologia. Florianópolis, SC, Brasil: pp. 186-201.
  CAMILO, Bruno. Aspectos metafísicos na física de Newton: Deus. In: DUTRA, Luiz Henrique de Araújo; LUZ, Alexandre Meyer (org.). Temas de filosofia do conhecimento. Florianópolis: NEL/UFSC, 2011. p. 186-201. (Coleção rumos da epistemologia; 11). -/- Através da análise do pensamento de Isaac Newton (1642-1727) encontramos os postulados metafísicos que fundamentam a sua mecânica natural. Ao deduzir causa de efeito, ele acreditava chegar a uma causa primeira de todas as coisas. A essa primeira causa de tudo, onde toda a ordem e (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45. De Nederlandse economie in internationaal perspectief: 1960-1973-1982.Jan Arreman, A. S. W. de Vries & H. L. van der Kolk - 1985 - Economisch Statistische Berichten 70 (3519):816-821.
  Wat betreft economische groei en ontwikkeling van de werkloosheid heeft de Nederlandse economie het sinds 1973 slechter gedaan dan andere OECD-landen. Op de vraag naar de oorzaken van die slechte prestatie zijn in het verleden uiteenlopende antwoorden gegeven door o.m. Bomhoff en Clavaux. Ook zijn er diverse wegen aangegeven om op te rukken naar een betere positie. In dit artikel presenteren de auteurs de resultaten van een internationale doorsnee-analyse om de verschillen in economisch succes tussen landen met behulp van een (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46. Religious Exclusivism Unlimited: JEROEN DE RIDDER.Jeroen de Ridder - 2011 - Religious Studies 47 (4):449-463.
  Like David Silver before them, Erik Baldwin and Michael Thune argue that the facts of religious pluralism present an insurmountable challenge to the rationality of basic exclusive religious belief as construed by Reformed Epistemology. I will show that their argument is unsuccessful. First, their claim that the facts of religious pluralism make it necessary for the religious exclusivist to support her exclusive beliefs with significant reasons is one that the reformed epistemologist has the resources to reject. Secondly, they fail to (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47. Contribuciones tomistas al estudio de las emociones y algunos de sus corolarios éticos.Lamartine de Hollanda Cavalcanti Neto - 2011 - Revista Latinoamericana de Bioética 11 (2):118-129.
  El presente estudio ofrece, desde una perspectiva teórica, una breve visión de conjunto de la concepción tomista sobre las emociones, su encaje en el ciclo de la vida consciente, su génesis, su clasificación, su encadenamiento y su dinamismo. Desarrolla consideraciones sobre las contribuciones que este referencial teórico puede aportar al estudio de las emociones y deduce algunos de sus principales corolarios éticos.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 48. A Construção de Mitos E Os Usos Do Passado Nacional: Vargas E Perón: Brasil: Cultura-Memória.A. de Castro Gomes - 1997 - História 16:109-129.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 49.  58
  Selected Works of Miguel de Unamuno, Volume 4: The Tragic Sense of Life in Men and Nations.Miguel de Unamuno - 1978 - Princeton University Press.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50. Solução de Aristóteles e David Hume aos Paradoxos de Zenão: um estudo sobre o conceito de espaço.Marcos César Seneda & Arthur Falco de Lima - 2017 - Horizonte Científico 11 (1):1-28.
  Este trabalho é uma investigação sobre os conceitos de espaço presentes tanto no livro IV da Física de Aristóteles, bem como no Livro 1, parte 2, do Tratado da Natureza Humana de David Hume. Nosso ponto de partida são os paradoxos de Zenão. Sabemos que Aristóteles debate diretamente com Zenão no livro IV da Física, enquanto Hume, no Tratado da Natureza Humana discute com a posição de Zenão acerca do espaço renovada por Bayle. Tendo isto em vista, o principal objetivo (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 1000