Switch to: References

Add citations

You must login to add citations.
 1. Truth Pluralism and Many-Valued Logic: Lesson from Suszko’s Thesis.Andrea Strollo - 2021 - Philosophical Quarterly 72 (1):155-176.
  According to truth pluralism, sentences from different areas of discourse can be true in different ways. This view has been challenged to make sense of logical validity, understood as necessary truth preservation, when inferences involving different areas are considered. To solve this problem, a natural temptation is that of replicating the standard practice in many-valued logic by appealing to the notion of designated values. Such a simple approach, however, is usually considered a non-starter for strong versions of truth pluralism, since (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 • Diaphonic pluralism: from truth pluralism to disagreement pluralism.Sebastiano Moruzzi - 2022 - Synthese 200 (5):1-28.
  In this paper, I offer a pluralistic framework for disagreement and I develop a strategy to account for the varieties of disagreement on the basis of the varieties of the truth across different domains of discourse. Truth-pluralism is thus sufficient for delivering pluralism about disagreement—that is, diaphonic pluralism.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 • Ecumenical alethic pluralism.Filippo Ferrari & Sebastiano Moruzzi - 2019 - Canadian Journal of Philosophy 49 (3):368-393.
  ABSTRACTEcumenical Alethic Pluralism is a novel kind of alethic pluralism. It is ecumenical in that it widens the scope of alethic pluralism by allowing for a normatively deflated truth property alongside a variety of normatively robust truth properties. We establish EAP by showing how Wright’s Inflationary Arguments fail in the domain of taste, once a relativist treatment of the metaphysics and epistemology of that domain is endorsed. EAP is highly significant to current debates on the nature of truth insofar as (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   14 citations  
 • Alethic Pluralism and the Value of Truth.Filippo Ferrari - 2020 - Synthese 199 (1):1–25.
  I have two objectives in this paper. The first is to investigate whether, and to what extent, truth is valuable. I do this by first isolating the value question from other normative questions. Second, I import into the debate about the nature of truth some key distinctions hailing from value theory. This will help us to clarify the sense in which truth is valuable. I then argue that there is significant variability in the value of truth in different areas of (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   5 citations  
 • Totuuden arvon ja normatiivisuuden puolesta.Teemu Tauriainen - 2022 - In Hemmo Laiho (ed.), Valistuksen perinnöt: Suomen Filosofisen Yhdistyksen kollokvion esitelmiä. Turku, Finland: pp. 163-179.
  Totuus on nykyisellään laaja-alaisen kritiikin kohteena niin akateemisessa, poliittisessa kuin vähemmän formaalissakin kontekstissa. Puolustan filosofisesti kestävää ja selitysvoimaista totuuskäsitettä tältä laaja-alaiselta kritiikiltä argumentoimalla sen arvon ja normatiivisuuden puolesta. Totuus on välineellisesti arvokas käsite, joka mahdollistaa todellisuuden erottamisen kuvitelmasta ja toiveajattelusta. Tämän lisäksi todet uskomukset ovat välineellisesti arvokkaita moninaisten hyötyjen, kuten onnistuneiden ennustusten ja navigoinnin saavuttamisessa. Toisaalta olemme joskus kiinnostuneita totuudesta pelkästään sen itsensä takia. Totuuden normatiivisuudesta kertoo taipumuksemme pitää sitä yleisenä tiedollisten pyrkimysten päämääränä ja yhtenä uskomuksen sekä väitettävyyden oikeellisuuden standardina, (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 • Metafysiikka valistuksena.Jani Hakkarainen - 2022 - In Hemmo Laiho (ed.), Valistuksen perinnöt: Suomen Filosofisen Yhdistyksen kollokvion esitelmiä. Turku: University of Turku. pp. 37-48.
  Kirjoituksessa argumentoin, että metafysiikka on ollut valistusta, vaikka se edelleen kaipaa lisää valistumista, kun valistus ymmärretään avoimena prosessina, joka ei ole ajasta ja paikasta riippuvaista. Käsittelen ensin sitä, mitä metafysiikka ja valistus ovat. Sitten lausun länsimaisen metafysiikan historiasta hyvin lyhyesti. Päätän esseen argumentoimalla, että metafysiikka on valistunutta siinä mielessä, että klassisen substanssi-ominaisuus-skeeman sokeasta seuraamisesta on pitkälti päästy eroon. Metafysiikka kaipaa kuitenkin lisää valistusta ja kriittistä tarkastelua, jotta vapaudumme täysin kyseisen skeeman ja modernin predikaatti-logiikan johdatuksen aiheuttamasta kolmesta ongelmallisesta suositusta (tausta)oletuksesta: (1) (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark