Switch to: References

Citations of:

Martes sa Escaler: Klase sa Historiograpiya ni Dr. Zeus Salazar

Quezon City, Metro Manila, Philippines: Bagong Kasaysayan (BAKAS), Inc. (2019)

Add citations

You must login to add citations.
 1. Martes sa Escaler II: Talakayan ng mga Mag-aaral ng PUP - Pilosopiya ng Kasaysayan, Klase sa Historiograpiya ni Dr. Zeus A. Salazar.Mark Joseph Santos - 2019 - Quezon City, Metro Manila, Philippines: Bagong Kasaysayan.
  Martes sa Escaler II: Talakayan ng mga Mag-aaral ng PUP - Pilosopiya ng Kasaysayan, Klase sa Historiograpiya ni Dr. Zeus A. Salazar.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 • Ginhawa, Hanapbuhay, Himagsikan: Tungo sa Isang Pilipinong Pagdadalumat ng Katarungang Panlipunan/Katuwirang Bayan.Mark Joseph Santos - 2020 - Tala Kasaysayan: An Online Journal of History 3 (1):58-79.
  Founded upon ethnological studies on the concepts of ginhawa (well-being), hanapbuhay (livelihood), and himagsikan (revolution), the paper aims to provide an exploration on the possibility of a Filipino conceptualization of katarungang panlipunan (social justice) that is outside the bounds of Marxist theoretization. This essay insists that although Marxist theoretization of katarungang panlipunan is highly advanced, it is only one among many other possible versions of theorizing katarungang panlipunan. Since there is no concept that is possible to exist in the consciousness (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark